† Sfântul Proroc Avacum
(2 decembrie)

Trimte prietenilor tăi

Sfântul Prooroc Avacum în timp ce ducea de mâncare secerătorilor, acesta a fost răpit numaidecât de un înger al Domnului care l-a dus în Babilon la proorocul Daniel.

Viața pe scurt, Sfântul Prooroc Avacum (sinaxar)

Prăznuirea Sfântul Prooroc Avacum este consemnată pe data de 2 decembrie în Calendarul Ortodox. El el este al optulea dintre cei doisprezece Profeți Mici din Vechiul Testament. Făcea parte din neamul lui Simeon, și a profețit în jurul anului 650 î.Hr.

Înainte de căderea în robia babiloniană a evreilor, Avacum a proorocit căderea Ierusalimului și distrugerea Templului și întoarcerea din robie a evreilor. Când a venit Nabucodonosor în Ierusalim (586 î.Hr.), proorocul a fugit și a trăit ca un străin din pământul lui Israel.

Pe timpul războiului cu babilonienii, profetul Avacum s-a retras în Arabia, unde a avut loc următoarea minune. În timp ce ducea de mâncare secerătorilor, acesta a fost răpit numaidecât de un înger al Domnului care l-a dus în Babilon la proorocul Daniel, care se afla în închisoare, flămând și slăbit de puteri. Astfel, mâncarea ce era destinată inițial secerătorilor a potolit foamea profetului Daniel.

La sfârșitul războiului cu babilonienii, proorocul Avacum s-a întors în ținutul său natal unde a și murit la adânci bătrâneți.

În Vechiul Testament găsim și cartea Proorocului Avacum, în trei capitole. Învățătura lui este aceea că Pronia lui Dumnezeu cârmuiește toate popoarele. Dumnezeu este împăratul omenirii. El pedepsește popoarele, unele prin altele, dar le și eliberează pe unele prin altele. Cel drept va trăi prin credința sa în Dumnezeu.

Floare 02 Bun

Moaștele Sfântului Prooroc Avacum

Atât moaștele sale cât și cele ale proorocului Miheia (prăznuit la 14 august) au fost găsite pe vremea împăratului Teodosie cel Mare (prăznuit la 17 ianuarie).
A patra odă din Canonul cel Mare („Auzit-am, Doamne, auzul [glasul] Tău și m-am temut”) își are originea în cartea proorocului Avacum 3, 2-19.

Floare 02 Bun

Icoana Sfântului Prooroc Avacum

Potrivit lui Dionisie din Furna (Erminia picturii bizantine, Sophia, București, 2000, pp. 84, 92, 145, 192), Sf. Prooroc Avacum se zugrăvește ca un tânăr fără barbă, purtând în mână un înscris care spune: „Doamne, auzit-am de faima Ta și m-am temut de punerile Tale la cale...” (Avacum 3,2); sau, pentru proorocirea Nașterii Domnului, spune: „Dumnezeu vine din Teman (miazăzi) și Cel Preaînalt din muntele Paran! (cel cu umbra deasă)” (Avacum 3,3).

Floare 02 Bun

Semnificația / etimologie numelui Avacum

Habacuc sau Avacum vine din ebraică Hăbhaqquq, tradus în grecește (LXX – Septuaginta) cu Άμβακούμ (de unde și traducerea românească BOR cu: Avacum), iar în Vulgata, latinii l-au transcris Habacuc, de unde l-au preluat mai toate limbile moderne.

Forma ebraică Hăbhaqquq (חבקוק) ar însemna „îmbrățișare”, „cel care îmbrățișează” sau – mai puțin probabil – „luptă/luptător” (cum îl vrea Fericitul Ieronim). Forma grecească ar putea deriva de la asirianul ĥambaqûqu, numele plantei "cassia tora".

Floare 02 Bun

Troparul Sfântului Prooroc Avacum, glasul al 2-lea

Prăznuind pomenirea proorocului Tău, Avacum, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuiește sufletele noastre.

Floare 02 Bun

Condacul Sfântului Prooroc Avacum, glasul al 8-lea

Cel ce ai strigat lumii de la amiază venirea lui Dumnezeu din Fecioară, Avacume de Dumnezeu grăitorule, și auzirea străjii celei Dumnezeiești cu starea de față, de la îngerul cel purtător de lumină, învierea lui Hristos lumii ai vestit. Pentru aceasta cu veselie strigăm ție : Bucură-te, frumusețea cea luminată a proorocilor.

Floare 02 Bun

Viața completă, Sfântului Prooroc Avacum (Viețile Sfinților)

Sfântul prooroc Avacum era din seminția lui Simeon, feciorul lui Asafat, din părțile Iudeii, și pentru viața sa cea plină de fapte bune a primit de la Dumnezeu darul prorocirii. El a prorocit despre robia Ierusalimului, despre pustiirea bisericii și luarea poporului în robie și a plâns foarte mult văzând mai înainte nevoile ce aveau să vie asupră-i. Iar când a venit Nabucodonosor, împăratul haldeilor cu puterea sa asupra Ierusalimului, atunci Avacum a fugit în pământul ismailitenilor și a fost pribeag în pământ străin. Iar după robia Ierusalimului, întorcându-se Nabucodonosor în ale sale, s-a întors și Avacum în țara sa, arând pământul și slujind secerătorilor în vremea secerișului.

Folare-Separare

Odată el a făcut fiertură și a dumicat pâine în vas și a zis către cei din casă: „Eu mă duc departe și de voi zăbovi, voi să duceți pâine secerătorilor”. Acestea zicând, a ieșit din casă și i s-a arătat îngerul Domnului pe cale și i-a zis: „Avacume, du prânzul pe care-l ai lui Daniil în Babilon, în groapa cu lei”. Și apucându-l îngerul Domnului de creștet l-a ridicat de părul capului și l-a dus în Babilon deasupra gropii, în sunetul duhului său, în depărtare de două mii două sute șaizeci și cinci de stadii și a strigat Avacum zicând: „Daniile, Daniile, primește prânzul pe care ți l-a trimis ție Dumnezeu”. Și Daniil a zis: „Ți-ai adus aminte de mine, Dumnezeule și n-ai lăsat pe cei ce Te iubesc pe Tine”. Și sculându-se Daniil a mâncat. Iar îngerul lui Dumnezeu iarăși a pus pe Avacum la locul lui în pământul iudaic.

El a proroocit și despre întoarcerea poporului din Babilon, ca și despre nașterea Domnului Hristos și încetarea legii celei vechi; și a răposat cu doi ani înainte de întoarcerea poporului din robie și a fost îngropat în satul său.

Sursă: Viețile Sfinților luna Decembrie - Mănăstirea Sihăstria

Floare 02 Bun

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi

În această lună, în ziua a doua, pomenirea Sfântului Proroc Avacum;

Tot în această zi, pomenirea cuvioșilor părinților noștri și pustnici, Ioan, Iraclemon, Andrei și Teofil;

Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Miropa;

Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Solomon, arhiepiscopul Efesului, care în pace s-a săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Aviv cel nou, care prin foc s-a săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Chiril Fileotu, care a pustnicit pe la anul 1060;

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Porfirie Kasokalivitul (+1991).

Floare 02 Bun

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine

În această lună, în ziua a treia, pomenirea Sfântului Prooroc Sofonie;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului sfințitului Mucenic Teodor, arhiepiscopul Alexandriei;

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Teodul, care a fost eparh;

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Ioan Sihastrul, episcopul Coloniei;

Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Agapie, Seleuc și Mamant, care de sabie s-au săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Teodul;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului sfințitului Mucenic Gavriil, care a fost mai înainte episcopul Ganului, iar mai pe urmă a suferit mucenicia în Prusa, în anul 1659;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului Mucenic Anghel, care a suferit mucenicia în Hios, în anul 1713;

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Gheorghe de la Cernica (+1806).

Floare 02 Bun

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mânuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Recomandări

† Sfântul Proroc Avacum
(2 decembrie)

Sfântul Prooroc Avacum în timp ce ducea de mâncare secerătorilor, acesta a fost răpit numaidecât de un înger al Domnului care l-a dus în Babilon la proorocul Daniel. Sumar Articol cu link-uri mai jos ⬇ […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram