† Sfântul Proroc Avacum
(2 decembrie)

5/5 - (6 votes)

Sfântul Proroc Avacum a fost răpit de un înger al Domnului, pe când duce mâncare celor de la câmp, fiind astfel dus la Sfântul Proroc Daniel care era în captivitate în Babilon flămând și lipsit de putere. El este prăznuit în calendarul ortodox în data de 2 decembrie.

Viața pe scurt - Sfântul Proroc Avacum (sinaxar)

Sfântul Proroc Avacum este al optulea dintre cei doisprezece Profeți Mici din Vechiul Testament. A fost fiul lui Asafat, s-a născut în Bet-Zohar, în părțile Iudeei, făcând parte din seminția lui Simeon. A profețit în jurul anului 650 înainte de Hristos.

Sfântul Proroc Avacum 2 decembrie -a- pravila.ro

Înainte de căderea în robia babiloniană a evreilor, Avacum a prorocit căderea Ierusalimului și distrugerea Templului și întoarcerea din robie a evreilor. Când a venit Nabucodonosor în Ierusalim (586 înainte de Hristos), prorocul a fugit din pământul lui Israel. Pe timpul războiului cu babilonienii, Sfântul Proroc Avacum s-a retras în Arabia.

După robia Ierusalimului, întorcându-se Nabucodonosor în Babilon, și Sfântul Proroc Avacum s-a întors în patria sa, ocupându-se cu agricultura. Într-una din zile, Avacum a făcut fiertură și, punând și pâine într-o scafă, le ducea mâncare secerătorilor de la câmp. Însă îngerul Domnului i-a zis lui Avacum: "Du prânzul pe care-l ai în Babilon, lui Daniel, în groapa leilor.". Și a zis Avacum: "Doamne! Babilonul nu l-am văzut și groapa n-o știu unde este!" Și l-a luat îngerul Domnului de creștet și, ținându-l de părul capului său, l-a pus în Babilon deasupra gropii, întru repeziciunea duhului său. Atunci, Avacum a strigat: "Daniele! Daniele! Ia mâncarea pe care ți-a trimis-o Dumnezeu.". Și a zis Daniel: "O, Ți-ai adus aminte de mine, Dumnezeule, și n-ai părăsit pe cei care Te caută și Te iubesc pe Tine!". Și s-a sculat Daniel și a mâncat; iar îngerul Domnului îndată a dus pe Avacum la locul său.

A patra cântare din Canonul cel Mare al Sfântului Ioan Criteanul ("Auzit-am, Doamne, auzul [glasul] Tău și m-am temut") își are originea în cartea prorocului Avacum 3, 2-19.

Sfântul Proroc Avacum 2 decembrie -e- pravila.ro

Trecerea la cele veșnice a Sfântului Proroc Avacum

Sfântul Proroc Avacum trecut la cele veșnice cu doi ani mai înainte de întoarcerea poporului din robie și a fost îngropat în satul său.

Surse: Creștin Ortodox, Orthodoxwiki.

Ornament-despartitor-v01
Ornament-despartitor-v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Proroc Avacum

Două locații diferite din Israel pretind că sunt locul de înmormântare a lui Habacuc. Ambele locații sunt în Galileea Superioară, în nordul Israelului. Primul este un deal la Kadarim, unde se află o clădire mică de piatră care conține un mormânt și cea de a doua este satul său natal Bet-Zohar.

Moaștele Sfântului Proroc Avacum cât și cele ale Sfântului Proroc Miheia (14 august) au fost găsite în secolul al IV-lea de către împăratul Teodosie cel Mare (17 ianuarie).

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Avacum

Avacum - acest nume deriva de la numele ebraic חֲבַקּוּק (Chavaqquq), însemnând "îmbrățișare" de la rădăcina חָבַק (chavaq), mai exact "îmbrățișare, îmbrățișare arzătoare, cel care îmbrățișează".

Avacum sau Habacuc este tradus în grecește (LXX – Septuaginta) cu Άμβακούμ (de unde și traducerea românească BOR cu: Avacum), iar în Vulgata, latinii l-au transcris Habacuc, de unde l-au preluat mai toate limbile moderne.

Mai puțin probabil acest nume se poate traduce si cu – "luptă/luptător" (cum îl interpreteaza Fericitul Ieronim). Forma grecească ar putea deriva de la asirianul ĥambaqûqu, numele plantei "cassia tora".

Derivate ale numelui Avacum

Engleză Habakkuk, Habacuc.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Avacum?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 2 decembrie când este pomenit Sfântul Proroc Avacum.

Ornament-despartitor-v01

Icoana Sfântului Proroc Avacum

Icoana Sfântului Proroc Avacum 2 decembrie -a- pravila.ro
Icoana Sfântului Proroc Avacum 2 decembrie

Sfântul Proroc Avacum se zugrăvește ca un tânăr fără barbă, purtând în mână un înscris care spune: "Doamne, auzit-am de faima Ta și m-am temut de punerile Tale la cale…" (Avacum 3,2); sau, pentru prorocirea Nașterii Domnului, spune: "Dumnezeu vine din Teman (miazăzi) și Cel Preaînalt din muntele Paran! (cel cu umbra deasă)" (Avacum 3,3).

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, pp. 84, 92, 145, 192.

Ornament-despartitor-v01

Cartea Sfântului Proroc Avacum

În Vechiul Testament putem citi cartea Prorocului Avacum, care este scrisă în trei capitole. Învățătura lui este aceea că Pronia lui Dumnezeu cârmuiește toate popoarele. Dumnezeu este împăratul omenirii. El pedepsește popoarele, unele prin altele, dar le și eliberează pe unele prin altele. Cel drept va trăi prin credința sa în Dumnezeu.

Primul capitol vorbește despre plângerea prorocului pentru fărădelegile lui Iuda și pedeapsa lui Dumnezeu prin caldeii năvălitori. Al doilea capitol se referă la vedenia prorocului despre relele viitoare și pedeapsa caldeilor pentru rătăcirile lor, iar din capitolul al treilea aflăm despre rugăciunea și cântarea Prorocului Avacum pentru izbăvirea poporului.

Avacum a cunoscut mai dinainte că peste puțină vreme avea să se întoarcă poporul din robia Babilonului. A murit cu doi ani înainte de întoarcerea iudeilor din robie și a fost îngropat în țarina lui.

Sfântul Proroc Avacum a dat semn în Iudeea. Iar semnul este acesta: Vor vedea iudeii lumina în Templu și așa vor vedea slava lui Dumnezeu. Avacum a prorocit și de sfârșitul Templului. A spus că Templul are să fie dărâmat de un popor din Apus; că are să fie ruptă în bucăți mici catapeteasma lui David, adică a locului celui mai dinăuntru al Sfintei Sfintelor; că au să fie luate acoperișurile celor doi stâlpi ai Templului și nimeni n-are să știe unde sunt; că acoperișurile acestea au să fie duse de înger în pustiul Sinai, acolo unde la început a fost întocmit Cortul mărturiei și că în ele are să fie cunoscut în sfârșit Domnul și că ele au să lumineze pe cei prigoniți dintru început de șarpe.

Surse: Ziarul Lumina, calendar-ortodox, ortodoxism.

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Ornament-despartitor-v01

Prorocii "mari"și "mici"

Profeții mici

Profeții mari

Ornament-despartitor-v01

Rugăciune către Sfântul Proroc Avacum

Sfântul Proroc Avacum 2 decembrie -d- pravila.ro

Cânta-voi Ție, Doamne, Dumnezeul meu, că ai scos pe popor din robia Egiptului și ai acoperit pe Faraon cu carele și cu puterea lui.
Înțelepțește-mă, Doamne, Dumnezeul meu, ca să laud pe Dumnezeiescul Tău Proroc Avacum și luminează, Bunule, inima mea cu harul Tău.
Până când, Doamne, zice Prorocul, voi striga către Tine și nu mă vei auzi? Și pentru ce mi-ai arătat nelegiuirea judecătorilor?
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Izbăvește, prorocule, de primejdii și de nevoi cumplite, cu rugăciunile tale, pe cei ce cu evlavie săvârșesc cinstită pomenirea ta.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Dumnezeu Cel Preasfânt S-a arătat, la plinirea vremii, făcându-Se Om din tine, Născătoare de Dumnezeu, ca să mântuiască pe om.

Ornament-despartitor-v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Proroc Avacum, glasul al 2-lea

A prorocului Tău, Doamne, Avacum pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuiește sufletele noastre.

Condac - Sfântul Proroc Avacum, glasul al 4-lea

De Dumnezeu grăitorule Avacum, văzut-ai pe sfinții ucenici ca pe niște cai, tulburând vădit marea necunoștinței și înecând înșelăciunea cu dog­mele dreptei cinstiri de Dumnezeu. Pentru aceasta ca pe un adevărat proroc te lăudăm, cerându-ți a te ruga Domnului să ne miluiască pe noi.

Ornament-despartitor-v01

Viața completă - Sfântul Proroc Avacum (Viețile Sfinților)

Sfântul proroc Avacum era din seminția lui Simeon, feciorul lui Asafat, din părțile Iudeii, și pentru viața sa cea plină de fapte bune a primit de la Dumnezeu darul prorocirii. El a prorocit despre robia Ierusalimului, despre pustiirea bisericii și luarea poporului în robie și a plâns foarte mult văzând mai înainte nevoile ce aveau să vie asupră-i. Iar când a venit Nabucodonosor, împăratul haldeilor cu puterea sa asupra Ierusalimului, atunci Avacum a fugit în pământul ismailitenilor și a fost pribeag în pământ străin. Iar după robia Ierusalimului, întorcându-se Nabucodonosor în ale sale, s-a întors și Avacum în țara sa, arând pământul și slujind secerătorilor în vremea secerișului.

Odată el a făcut fiertură și a dumicat pâine în vas și a zis către cei din casă: "Eu mă duc departe și de voi zăbovi, voi să duceți pâine secerătorilor". Acestea zicând, a ieșit din casă și i s-a arătat îngerul Domnului pe cale și i-a zis: "Avacume, duprânzul pe care-l ai lui Daniil în Babilon, în groapa cu lei". Și apucându-l îngerul Domnului de creștet l-a ridicat de părul capului și l-a dus în Babilon deasupra gropii, în sunetul duhului său, în depărtare de două mii două sute șaizeci și cinci de stadii și a strigat Avacum zicând: "Daniile, Daniile, primește prânzul pe care ți l-a trimis ție Dumnezeu". Și Daniil a zis: "Ți-ai adus aminte de mine, Dumnezeule și n-ai lăsat pe cei ce Te iubesc pe Tine". Și sculându-se Daniil a mâncat. Iar îngerul lui Dumnezeu iarăși a pus pe Avacum la locul lui în pământul iudaic.

El a prorocit și despre întoarcerea poporului din Babilon, ca și despre nașterea Domnului Hristos și încetarea legii celei vechi; și a răposat cu doi ani înainte de întoarcerea poporului din robie și a fost îngropat în satul său.

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament-despartitor-v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 2 decembrie

În această lună, în ziua a doua, pomenirea Sfântului Proroc Avacum;
Tot în această zi, pomenirea cuvioșilor părinților noștri și pustnici, Ioan, Iraclemon, Andrei și Teofil;
Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Miropa;
Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Solomon, arhiepiscopul Efesului, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Aviv cel nou, care prin foc s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Chiril Fileotu, care a pustnicit pe la anul 1060;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Atanasie de la Lavra Pecerska;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Porfirie Kasokalivitul (+1991).

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 3 decembrie

În această lună, în ziua a treia, pomenirea Sfântului Prooroc Sofonie;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului sfințitului Mucenic Teodor, arhiepiscopul Alexandriei;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Teodul, care a fost eparh;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Ioan Sihastrul, episcopul Coloniei;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Agapie, Seleuc și Mamant, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Teodul;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului sfințitului Mucenic Gavriil, care a fost mai înainte episcopul Ganului, iar mai pe urmă a suferit mucenicia în Prusa, în anul 1659;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului Mucenic Anghel, care a suferit mucenicia în Hios, în anul 1713;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului Gheorghe de la Cernica (+1806).

Ornament-despartitor-v01

Pentru rugăciunile Sfântului Proroc Avacum, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu mântuiește-ne pe noi!

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei
(12 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei, cunoscut și sub numele de Cosma Melodul sau Cosma cel Tânăr a fost un "scriitor de cântări" (imnograf sau melod) al Bisericii Răsăritului și frate prin […]

† Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei
(26 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei a fost un foarte mare iubitor al oamenilor sărmani, mult nevoitor și apărător al dreptei credințe. A rămas în amintirea creștinilor ca un părinte drag credincioșilor […]

† Sfântul Mucenic Iulian din Tars
(21 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Iulian din Tars este un tânăr care L-a mărturisit cu putere pe Hristos la vârsta de numai 18 ani. Pentru că nu a dorit să se închine idolilor a […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram