† Sfântul Proroc Agheu
(16 decembrie)

Sfântul Proroc Agheu este cel care i-a îndemnat pe evrei, la întoarcerea din robia babiloniană, să reconstruiască Templul, loc în care mai târziu va intra însuși Mântuitorul Hristos. Este serbat în calendarul ortodox în data de 16 decembrie.

Viața pe scurt - Sfântul Proroc Agheu (sinaxar)

Sfântul Proroc Agheu era fiul lui Ido, din seminția lui Levi și s-a născut în Babilon, în timpul robiei Israelienilor. De tânăr, a venit în Ierusalim împreună cu iudeii aduși de Zorobabel și de arhiereul Iosua. El a fost unul dintre ultimii proroci ai Vechiului Testament, făcând parte dintre prorocii mici și fiind cel de al zecelea în rândul lor și este primul dintre așa-zișii "profeți ai reconstrucției", autorul cărții biblice care îi poartă numele.

Sfântul Proroc Agheu și noul Templu

După ce au venit din robie, iudeii, au început să reconstruiască templul. Ei au promis lui Dumnezeu că dacă vor scăpa din robia Babilobiană, vor reconstrui Templul Sfânt din Ierusalim. Însă, datorită datorită grijilor lumești cu reconstruirea caselor lor, au uitat de la promisiunea lor. În acest context, Bunul Dumnezeu ridică în mijlocul evreilor pe Prorocul Agheu și pe tânărul Proroc Zaharia, care s-au prezentat înaintea lui Zorobabel și a arhiereului Iosua rugându-i să îndemne poporul la refacerea templului și la reînceperea lucrului.

În timpul lui Darius I (522-486 înainte de Hristos), împăratul perșilor, venind zile mai bune, evreii au început să rezidească templul, dar lucrul mergea greu și se temeau că acest al doilea templu nu va avea nici bogăția, nici frumusețea, nici slava templului lui Solomon. Sfântul Proroc Zaharia, Prorocul Agheu au risipit aceste temeri, spunând iudeilor că, deși acest al doilea templu va fi mai sărac, nu va fi lipsit de slavă, "și slava acestui templu de pe urmă va fi mai mare decât a celui dintâi", zice Domnul Savaot (Agheu 2, 9), pentru că Mântuitorul Hristos avea să intre el.

Sfântul Proroc Zaharia

În cuvântarea lui, Sfântul Proroc Agheu i-a încredințat că Dumnezeul părinților, al lui Avraam, Isaac și Iacov va fi cu ei ajutându-i. Prorocul Zaharia îi mustra pe toți israeliții că au uitat legământul și că se îngrijesc mai mult de treburile personale (Agheu 1, 7-14). Prorocul Agheu a mai prorocit și despre chemarea neamurilor la mântuire și a doua venire a Domnului.

Trecerea la cele veșnice a Sfântului Proroc Agheu

Sfântul Proroc Agheu 16 decembrie

În anul 515 înainte de Hristos, adică al șaselea al domniei lui Darius Histaspe, conducătorul perșilor, al Babilonului și al Ierusalimului, s-a făcut sfințirea noului templu. Văzând acest lucru bătrânul Proroc Agheu avea a trecut la Domnul cu inima împăcată și cu pace, fiind îngropat lângă mormintele preoților, ca unul ce făcea parte din seminția lui Levi.

Surse: Creștin Ortodox, Basilica, Ziarul Lumina.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Agheu

Agheu - este transliterarea în limba greacă (Ἀγγαῖος) a cuvântului ebraic (חַגַּי, Ḥaggay) și înseamnă "sărbătoare, praznic", "cel ce sărbătorește, cel ce prăznuiește" sau "cel ce este sărbătorit, cel ce prăznuiește".

Este un nume foarte rar întâlnit în onomastica românească, fiind cu precădere folosit în onomastica monahală.

Derivate ale numelui Agheu

Aggaeus, Haggai.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Agheu?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 16 decembrie când este pomenit Sfântul Proroc Agheu.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Proroc Agheu

Sfântul Proroc Agheu 16 decembrie

Sfântul Proroc Agheu, este reprezentat fiind bătrân cu barbă rotundă, fără păr pe bărbie, zicând: "Luați aminte la menirea voastră! Suiți-vă la munte și aduceți lemne, ca să clădiți iarăși casă". (Agheu 1, 7-8) Sau "În locul acesta sălășlui pacea, zice Domnul…"(Agheu 2, 9).

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 151

Ornament despartitor v01

Cuprinsul cărții Sfântului Proroc Agheu

Cartea Sfântului Proroc Agheu are drept temă reluarea lucrărilor de construcție a templului din Ierusalim. Cele patru cuvântări au fost rostite în anul 520 înainte de Hristos; motivul a fost atitudinea de indiferență și descurajare a poporului evreu în fața piedicilor care trebuiau înfruntate. Scurtele selecții ale cărții sunt datate între lunile august-decembrie 520 înainte de Hristos.

În prima cuvântare (cap. 1, versetele 1-15) Sfântul Proroc Agheu se adresează guvernatorului Zorobabel și arhiereului Iosua cu scopul de a combate ideea care circula în popor că încă "nu a venit vremea de a zidi casa lui Yahwe" (1,2).

Sfântul Proroc Agheu - Zidirea Templului 16 decembrie

În cuvântarea a doua (cap. 2, versetele 1-9), care este un anunț escatologic de mântuire, profetul încurajează poporul la lucru, anunță gloria viitoare a noului templu (2, 7-9).

În a treia cuvântare (cap. 2, versetele 10-19), încă o dată, profetul încurajează pe lucrători, din momentul când templul a început a se zidi, totul se va schimba, fiind și o promisiune de prosperitate agricolă.

În a patra cuvântare (cap. 2, versetele 20-23) se adresează lui Zorobabel în mijlocul prăbușirii generale a națiunilor, Zorobabel va fi prins sub ocrotirea lui Dumnezeu. Este o vădită așteptare escatologică legată de persoana lui Zorobabel.

Sfântul Proroc Agheu este susținătorul neobosit al necesității reconstruirii Templului, unde se poate avea binecuvântarea Domnului și este oferită posibilitatea de a rămâne în fidelitate față de Promisiunea, pe care Dumnezeu n-a renegat-o niciodată. Proroc Agheu este "sentinela" care prospectează exigențele coerenței: om de neclintită credință.

Reconstruirea Templului din Ierusalim

Sfântul Proroc Agheu amintește dreptul absolut de întâietate a lui Dumnezeu din ceea ce privește restaurarea casei sale. Dumnezeu a pus la încercare prin suferință și necazuri pe poporul său care însă îi aduce binecuvântarea sa dacă se hotărăște să împlinească voia Lui.

Sursă: Wikipedia.

Ornament despartitor v01

Prorocii "mari"și "mici"

Profeții mici

Profeții mari

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Proroc Agheu

Lui Dumnezeu, Celui Ce a ajutat lui Moise în Egipt să scoată pe Israel, Aceluia Singur să-I cântăm, că S-a preaslăvit.
Cel ce stai înaintea lui Dumnezeu cu chip Dumnezeiesc, ca un proroc adevărat, adu-ți aminte, fericite, de cei ce laudă cinstită pomenirea ta.
Zidindu-te pe tine însuți pe temelia cea tare a faptelor bune, te-ai făcut locaș însuflețit de Dumnezeu, binecuvântate.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Preacuratul tău cuget văzând pururea pe Dumnezeu, pe cât se poate, strălucea de departe, de darurile cele de acolo, fericite.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Pe Tine, Cuvinte al lui Dumnezeu, Care mai înainte ai fost fără de maică, zămislindu-Te în pântece Fecioara trupește, Te-a născut Fiu, fără de tată.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Proroc Agheu, glasul al 2-lea

A prorocului Tău, Doamne, Agheu pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuiește sufletele noastre.

Condac - Sfântul Proroc Agheu, glasul 1

Cel Ce ca un Dumnezeu toate le vede și le știe, luminânduți ochiul cel curat al sufletului, prealăudate prorocule, te-a arătat lumii povățuitor. Pentru aceasta săvârșind sfântă pomenirea ta, te aducem pe tine rugător către Dumnezeu, Sfinte Proro­cule Agheu.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Proroc Agheu (Viețile Sfinților)

Acesta este din seminția lui Levi, născut în Babilon pe vremea robiei evreilor. Încă fiind tânăr a venit din Babilon la Ierusalim și a prorocit cu Sfântul Proroc Zaharia, treizeci și șase de ani, mai înainte de întruparea Domnului Hristos cu patru sute șaptezeci de ani; și a prorocit Sfântul Proroc Agheu despre întoarcerea poporului din robie și a văzut în parte zidirea bisericii cea înnoită de Zorobabel, după întoarcerea din robia Babilonului. Apoi a răposat cu pace și s-a îngropat cu cinste, aproape de mormintele preoților, de vreme ce și el era din neamul preoțesc. El era pleșuv și bătrân, cu barba rotundă, cinstit și vestit întru faptă bună; apoi era iubit și cinstit de toți, ca un proroc mare și preaslăvit. Iar numele lui se tâlcuiește praznic, sau cel ce prăznuiește.

Zidirea Templului din Ierusalim

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 16 decembrie

În această lună, în ziua a șaisprezecea, pomenirea Sfântului și Măritului Proroc Agheu;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Marin;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Prom și Ilarie, care de foc s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfințirii bisericii Sfântului Mucenic Hristofor, care se află alături de biserica Sfântului Polieuct;
Tot în această zi, pomenirea Sfintei și făcătoarei de minuni Teofana, împărăteasă, care a fost soția preaînțeleptului împărat Leon.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 17 decembrie

În această lună, în ziua a șaptesprezecea, pomenirea Sfântului Proroc Daniel și a Sfinților trei Tineri: Anania, Azaria și Misail;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Patermutie, Copri și Alexandru, care au suferit mucenicia pe vremea lui Iulian Apostatul;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului și pururea pomenitului mărturisitor Dunale, care și-a schimbat numele în Ștefan;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Iahu;
Tot în această zi, pomenirea Dionisie cel Nou din Egina;
Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Dionisie cel Nou, cel din Zachint, care a fost arhiepiscop al Eginei și care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului Mucenic Nichita.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Proroc Agheu să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Prorocul Agheu roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru (16 ianuarie)

FB Mess WA Like Amintirea de Cinstitul lanț al Sfanțului Apostol Petru este o zi de sărbătoare care dăruiește nădejde tuturor acelora care pătimesc pe nedrept în lumea aceasta înrobita de păcat, atât în propria […]

† Sfântul Atanasie cel Mare, Arhiepiscopul Alexandriei (18 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Atanasie cel Mare, Arhiepiscopul Alexandriei este unul dintre ucenicii lui Antonie cel Mare și cel are a scris viața Sfântului. El este numit și Atanasie Apostolicul și îl găsim în […]

† Sfântul Proroc Miheia (14 august)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Miheia este al șaselea dintre cei doisprezece Profeți mici. Este cunoscut ca cel care a prorocit că Betleemul avea să fie locul nașterii lui Mântuitorului Hristos. Este serbat în […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2022 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram