† Sfântul Proroc Agheu
(16 decembrie)

Trimte prietenilor tăi

Sfântul Proroc Agheu este sărbătorit pe data de 17 decembrie în calendarul ortodox. El face parte dintre profeți mici fiind cel de al zecelea în rândul lor.

Viața pe scurt, Sfântul Proroc Agheu (sinaxar)

Sfântul Proroc Agheu este sărbătorit pe data de 17 decembrie în calendarul ortodox.

Sfântul Proroc Agheu s-a născut în Babilon, în timpul robiei Israelienilor. De tânăr, a venit în Ierusalim împreună cu iudeii aduși de Zorobabel și de arhiereul Iosua. El a fost unul dintre ultimii proroci ai Vechiului Testament, făcând parte dintre proorocii mici și fiind cel de al zecelea în rândul lor.

Sfantul Prooroc Agheu 07

După ce au venit din robie, iudeii, au început să reconstruiască templul. Ei au promis lui Dumnezeu că dacă vor scăpa din robia Babilobiană, vor reconstrui Templul Sfânt din Ierusalim. Însă, datorită datorită grijilor lumești cu reconstruirea caselor lor, au uitat de la promisiunea lor. Astfel, Dumnezeu o orânduit pe Prorocul Agheu și pe tânărul Proroc Zaharia, pentru a merge înaintea lui Zorobabel și a arhiereului Iosua. Ei au mers pentru a le cere reînceperea lucrărilor de reconstrucție a templului.

Exilul Evreilor in Babilon

Sfântul Agheu a prorocit, despre noul Templu, faptul că va fi mai mare decât primul, „și slava acestui templu de pe urmă va fi mai mare decât a celui dintâi”, zice Domnul Savaot (Agheu 2, 9), pentru că Mântuitorul Hristos avea să intre el.

În cuvântarea lui, prorocul i-a încredințat că Dumnezeul părinților, al lui Avraam, Isaac și Iacov va fi cu ei ajutându-i. Prorocul Zaharia îi mustra pe toți israeliții că au uitat legământul și că se îngrijesc mai mult de treburile personale (Agheu 1, 7-14).

Reconstruirea templului din Ierusalim

În anul 515 î.Hr., adică al șaselea al domniei lui Darius Histaspe, conducătorul perșilor, al Babilonului și al Ierusalimului, s-a făcut sfințirea noului templu. Văzând acest lucru bătrânul Proroc Agheu avea a trecut la Domnul cu inima împăcată și cu pace, fiind îngropat lângă mormintele preoților, ca unul ce făcea parte din seminția lui Levi.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoana Sfântului Proroc Agheu

Sfântul Proroc Agheu, este reprezentat fiind bătrân cu barbă rotundă, fără păr pe bărbie, zicând: „Luați aminte la menirea voastră! Suiți-vă la munte și aduceți lemne, ca să clădiți iarăși casă”. (Agheu 1, 7-8) Sau „În locul acesta sălășlui pacea, zice Domnul...”(Agheu 2, 9).

Sfantul Prooroc Agheu 01

Sursă: Dionisie din Furna - Erminia picturii bizantine, (p. 151)

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Semnificația / etimologie numelui Agheu

Numele „Agheu“ înseamnă „sărbătoare, praznic“, "cel ce sărbătorește, cel ce prăznuiește“ sau "cel ce este sărbătorit, cel ce prăznuiește“.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Troparul Sfântului Prooroc Agheu, glasul al 2-lea

Prăznuind pomenirea proorocului Tău, Agheu, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul Sfântului Proroc Agheu, glasul 1

Cel ce ca un Dumnezeu toate le vede și le știe, luminându-ţi ochiul cel curat al sufletului, prealăudate proorocule, te-a arătat lumii povățuitor, Pentru aceasta săvârșind sfântă pomenirea ta, te aducem pe tine rugător către Dumnezeu, Proorocule Agheu.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Viața completă, Sfântului Prooroc Agheu (Viețile Sfinților)

Folare-Separare

Acesta este din seminția lui Levi, născut în Babilon pe vremea robiei evreilor. Încă fiind tânăr a venit din Babilon la Ierusalim și a prorocit cu Sfântul Proroc Zaharia, treizeci și șase de ani, mai înainte de întruparea Domnului Hristos cu patru sute șaptezeci de ani; și a prorocit Sfântul Proroc Agheu despre întoarcerea poporului din robie și a văzut în parte zidirea bisericii cea înnoită de Zorobabel, după întoarcerea din robia Babilonului. Apoi a răposat cu pace și s-a îngropat cu cinste, aproape de mormintele preoților, de vreme ce și el era din neamul preoțesc. El era pleșuv și bătrân, cu barba rotundă, cinstit și vestit întru faptă bună; apoi era iubit și cinstit de toți, ca un proroc mare și preaslăvit. Iar numele lui se tâlcuiește praznic, sau cel ce prăznuiește.

Sfantul Prooroc Agheu 02
Sfântul proroc Agheu
Sfantul Prooroc Zaharia
Sfântul Proroc Zaharia

Sursă: Viețile Sfinților luna Decembrie - Mănăstirea Sihăstria

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi

În această lună, în ziua a șaisprezecea, pomenirea Sfântului și Măritului Prooroc Agheu;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Marin;

Tot în această zi, pomenirea Sfinților Prom și Ilarie, care de foc s-au săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea sfințirii bisericii Sfântului Mucenic Hristofor, care se află alături de biserica Sfântului Polieuct;

Tot în această zi, pomenirea Sfintei și făcătoarei de minuni Teofana, împărăteasă, care a fost soția preaînțeleptului împărat Leon.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine

În această lună, în ziua a șaptesprezecea, pomenirea Sfântului Proroc Daniel și a Sfinților trei Tineri: Anania, Azaria şi Misail;

Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Patermutie, Copri și Alexandru, care au suferit mucenicia pe vremea lui Iulian Apostatul;

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului și pururea pomenitului mărturisitor Dunale, care și-a schimbat numele în Ștefan;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Iahu;

Tot în această zi, pomenirea Dionisie cel Nou din Egina;

Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Dionisie cel Nou, cel din Zachint, care a fost arhiepiscop al Eginei și care cu pace s-a săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului Mucenic Nichita.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mânuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Recomandări

† Sfântul Cuvios Ioan de la Rila
(19 octombrie)

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila este ocrotitorul poporului bulgar. El era cunoscut încă din timpul vieții ca mare făcător de minuni, izbăvind pe cei bolnavi și cei bântuiți de cu duhuri necurate care veneau […]

† Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
(18 octombrie)

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, este unul din cei patru sfinți Evangheliști, el fiind singurul dintre ei care ne prezintă istorisirea pe larg despre Fecioara Maria, Nașterea Mântuitorului, precum și cele despre copilăria Lui. El […]

† Sfinții Mucenici Cosma și Damian - doctori fără de arginți (17 octombrie)

Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia sunt uneori reprezentați cu însemne medicale, ei fiind ocrotitorii medicilor, chirurgilor, farmaciștilor și totodată dăruiesc vindecare celor care le cer ajutorul cu dragoste și cu credință. Ei sunt […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram