† Sfântul Prooroc Avdie
(19 noiembrie)

Trimte prietenilor tăi

Sfântul Proroc Avdie era din pământul Sihem, din țarina lui Vitaharam. Este cel mai vechi dintre prorocii mici.

Lucrarea lui profetică s-a desfășurat pe la anul 880 înainte de Hristos în timpul regelui Ahai și al proorocului Ilie al cărui ucenic a fost. A slujit mai întâi lui Ahav și apoi lui Ohozia. Murind Ahav și după dânsul luând împărăția lui Israil fiul sau Ohozia, în acea vreme Sfântul Avdie slujea în rândurile ostașilor. Și a fost el unul din cei trei căpitani care s-au trimis de Ohozia la Ilie Proorocul cu câte cinci soldați, dintre care peste doi, cazând foc din cer, i-a ars, după cuvântul proorocului.

Viața pe scurt, Sfântul Prooroc Avdie

Iar al treilea căpitan, care era Avdie, a fost miluit pentru că s-a apropiat cu smerenie de Sfântul Proroc Ilie și s-a închinat în genunchi înaintea lui și l-a rugat, zicând: "Omule al lui Dumnezeu, cruță sufletul meu și sufletele robilor tai." Deci Sfântul Ilie l-a cruțat pe el și l-a sculat, ducându-se împreună cu el la împăratul. Din acea vreme a lăsat Avdie slujba împăratului și a mers în urma Sfanțului Prooroc Ilie, luând duhul proorociei, ca cel ce păzise și hrănise pe proorocul Domnului și ca cel ce urmase proorocului. Apoi murind, a fost îngropat împreună cu părinții săi.

Cartea Prorocului Avdie este cea mai scurtă din Vechiul Testament fiind alcătuită dintr-un singur capitol cu 21 de versete în care se arată pedepsele pe care le vor suferi Edomiții pentru că au ajutat pe dușmanii regatului Iuda (Avdie 1, 10-11).

Prorocul mai vestește că Iuda se va întoarce din robie și casa lui Iacov își va lua înapoi pământurile și biruitorii se vor duce în muntele Sionului ca să judece muntele lui Esau, iar împărăția va fi a Domnului adică, împărăția adevărului întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos va rămâne în veci așa cum citim și în Simbolul Credinței: a Cărui împărăție nu va avea sfârșit.

Floare 02 1

Viața completă, Sfântul Prooroc Avdie (sinaxar)

Sfântul Prooroc Avdie era din pământul Sichem, dintr-un sat care se numea Vitaharam și slujea la curțile împăraților lui Israil, fiind ispravnic al casei împărătești a lui Ahav. Iar din tinerețile sale se temea foarte mult de Domnul. Apoi, când poporul Israil se depărtase de Dumnezeu și se închina idolului Baal, Avdie slujea adevăratului Dumnezeu al părinților săi, Care a mântuit pe Israil din Egipt, trecându-l prin Marea Roșie.

Cautând în acea vreme Isabela, împărăteasa cea fără de lege, ca să ucidă pe toți proorocii Domnului, Avdie a luat o sută de bărbați prooroci și i-a ascuns câte cincizeci în câte două peșteri, hrănindu-i pe dânșii cu pâine și cu apă în vremea foametei ce a fost în zilele Proorocului Ilie. Iar odată, regele Ahav a chemat pe Avdie și a zis către dânsul: Vino să mergem la izvoarele apelor și la toate pârâiele, doar vom afla iarbă spre a hrăni caii și catârii, ca să nu piară de foame. Împărțindu-și apoi căile pe care să meargă, Ahav mergea singur pe o cale, iar Avdie pe alta.

Avdie fiind singur în cale, a venit Sfântul Prooroc Ilie în întâmpinarea lui și, văzând Avdie pe Ilie, s-a sârguit a se închina lui, zicând: Tu ești domnul meu Ilie. Iar Ilie a zis către Avdie: Eu sunt; mergi și spune stăpânului tău, zicând: "Iată am găsit pe Ilie". Avdie a zis: Nu este neam sub împărăția stăpânului meu unde să nu te fi căutat pe tine și în toate ținuturile sale nu te-a aflat; iar acum îmi zici să merg ca să spun stăpânului meu despre tine. Când mă voi duce eu de la tine Duhul Domnului te va lua în pământ necunoscut, iar eu voi spune lui Ahav și neaflându-te, mă va ucide și pe mine. Deci, nu mă trimite la dânsul ca să-l vestesc despre tine.

Folare Separare 1

Atunci Ilie a zis: Viu este Domnul puterilor Căruia îi stau înainte, că astăzi mă voi arăta lui Ahav. Atunci a mers Avdie în întâmpinarea lui Ahav, vestindu-l despre Sfîntul Prooroc Ilie. Iar când a văzut Ahav pe Ilie, acesta l-a mustrat pentru rătăcirea lui. Apoi a făcut o minune preamărită coborând foc din cer peste jertfe și peste ape, precum despre aceasta scrie în cartea Împăraților; care minune văzând-o Avdie, se bucura de puterea Dumnezeului său Cel Atotputernic și se aprindea de dragoste către Dânsul și cu dinadinsul Îi slujea, umblând în îndreptările Lui.

Murind Ahav și după dânsul luând împărăția lui Israil fiul său Ohozia, în acea vreme Sfântul Avdie slujea în rândurile ostașilor. Și a fost - după mărturisirea Sfinților Părinți -, unul din cei trei căpitani care s-au trimis de Ohozia la Ilie Proorocul cu câte cinci soldați, dintre care peste doi, căzând foc din cer, i-a ars, după cuvântul proorocului. Iar al treilea căpitan, care era Avdie, a fost miluit pentru că s-a apropiat cu smerenie de Sfântul Prooroc Ilie și s-a închinat în genunchi înaintea lui și l-a rugat, zicând: Omule al lui Dumnezeu, cruță sufletul meu și sufletele robilor tăi. Deci Sfântul Ilie l-a cruțat pe el și l-a sculat, ducându-se împreună cu el la împăratul. Din acea vreme a lăsat Avdie slujba împăratului și a mers în urma Sfântului Prooroc Ilie, luând duhul proorociei, ca cel ce păzise și hrănise pe proorocul Domnului și ca cel ce urmase proorocului. Apoi murind, a fost îngropat împreună cu părinții săi.

Floare 02 1

Etimologie / semnificația numelui

Acesta este un nume foarte rar întâlnit în onomastica românească. Acest nume provine din ebraică și se traduce cu „robul Domnului“.

Floare 02 1

Troparul Sfântului Prooroc Avdie, glasul al 2-lea

Prăznuind pomenirea proorocului tău Avdie, printr-însul Te rugăm, mânuiește sufletele noastre.

Floare 02 1

Condacul Sfântului Prooroc Avdie, glasul al 2-lea

Cu dumnezeiască lumină strălucindu-ți mintea, prin vedere lămurită ai vestit cele viitoare, Avdie de Dumnezeu primite, prooroc mare al harului făcându-te însuți lui Dumnezeu și rugându-te neîncetat pentru noi toți.

Floare 02 1

Sfinții de astăzi

În această lună, în ziua a nouăsprezecea, pomenirea Sfântului Mucenic Varlaam;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Azi, făcătorul de minuni;

Tot în această zi, pomenirea Sfinților o sută cincizeci de ostași, care de sabie s-au săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea sfintelor femei, soția și fiica eparhului, care prin sabie s-au săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Sfinților doisprezece ostași, care de sabie s-au săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Agapie, care s-a săvârșit fiind sfâșiat de fiare;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Iliodor, cel din Maghido a Pamfiliei;

Tot în această zi, pomenirea Sfânților Mucenici Antim, Talaleu, Cristofor și Eufimia și cu fiii lor și Sfântul Panharie.

Floare 02 1

Sfinții de mâine

În această lună, în ziua a douăzecea, pomenirea Preacuviosului și de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Grigorie Decapolitul;

Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți Părintelui nostru Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului, care a fost ucenic al fericitului Ioan Hrisostomul și moștenitor al scaunului lui;

Tot în această zi, pătimirea Sfântului Mucenic Dasie cel din Durostor (Silistra);

Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Nirsa episcopul și Iosif ucenicul său și episcopul și alți împreună cu dânșii, care s-au săvârșit în Persia prin sabie;

Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Isachie, Ioan și Savorie, care cu pietre fiind împroșcați s-au săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Gheitazet și alți trei, care s-au săvârșit fiind împunși cu sulițele;

Tot în această zi, pomenirea Sfintelor fecioare Tecla, Vautha și Denahida, care de sabie s-au săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Eustatie, Tespesie și Anatolie;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Teoctist mărturisitorul și Patriciul, ce a fost famen, în zilele Teodorei Augustei împărătesei în anii 829.

Floare 02 1

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mânuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Recomandări

† Sfântul Cuvios Ioan de la Rila
(19 octombrie)

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila este ocrotitorul poporului bulgar. El era cunoscut încă din timpul vieții ca mare făcător de minuni, izbăvind pe cei bolnavi și cei bântuiți de cu duhuri necurate care veneau […]

† Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
(18 octombrie)

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, este unul din cei patru sfinți Evangheliști, el fiind singurul dintre ei care ne prezintă istorisirea pe larg despre Fecioara Maria, Nașterea Mântuitorului, precum și cele despre copilăria Lui. El […]

† Sfinții Mucenici Cosma și Damian - doctori fără de arginți (17 octombrie)

Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia sunt uneori reprezentați cu însemne medicale, ei fiind ocrotitorii medicilor, chirurgilor, farmaciștilor și totodată dăruiesc vindecare celor care le cer ajutorul cu dragoste și cu credință. Ei sunt […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram