† Sfântul Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriți
(2 martie)

Trimte prietenilor tăi

Sfântul Nicolae Planas, serbat în calendarul ortodox în data de 2 martie, este ocrotitorul celor căsătoriți și al tinerilor care doresc să se căsătorească.

Viața - Sfântul Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriți

În anul 1851, în insula Naxos, tinerii Ioan și Augustina nasc un copil căruia îi pun numele de Nicolae. De mic, a îndrăgit biserica ce se afla pe moșia părinților săi și adesea venea aici pe ascuns pentru a rosti singur cântările auzite la slujbă. Pe bunicul său îl chema Gheorghe Melissourgos și era preot la această biserică, de la care Nicolae a învățat primele litere și a început să citească „Psaltirea“. În altar, nepotul era atent la toată rânduiala Liturghiei și îl însoțea pe bunicul său oriunde mergea acesta pentru a sluji.

Moștenind de la tatăl și de la mama sa sufletul simplu și curat, Nicolae a fost un copil deosebit.

Sfântul Nicolae Planas - hirotonit preot

După adormirea tatălui său, pe când Nicolae avea doar 19 ani, se mută împreună cu mama și sora sa în Atena, iar la vârsta de 28 de ani se căsătorește, dobândind un copil. În 1879, este hirotonit diacon, iar în 1884, preot.

Slujirea neîncetată a Sfintei Liturghii timp de 50 de ani

După plecarea soției sale la cele veșnice, vreme de 50 de ani a liturghisit zilnic, de la opt dimineața, până la două sau trei după-amiaza. Frânt de oboseală, mergea pe la casele celor apropiați ai săi și se odihnea puțin, așezat într-un fotoliu. Seara, la ora nouă, ajungea la una dintre biserici unde începea privegherea. Mânca în fiecare zi doar seara, iar în toate posturile mânca fără untdelemn. De praznice, cânta paraclisele lor până la Odovanie. Chiar dacă a practica o asceză puternică, în acest răstimp nu s-a îmbolnăvit niciodată, deoarece această lucrare o făcea din toată inima, din dragoste de Dumnezeu și de oameni.

Bucuria și viața sa au fost să slăvească pe Dumnezeu ziua și noaptea, să săvârșească Liturghii, privegheri, Vecernii, Paraclise, agheazmă, Sfinte Masluri, Parastase. Diferitele bisericuțe unde liturghisea Sfântul Părinte erau pentru mulți mângâiere și scăpare.

Ani întregi purta cu sine pomelnicele primite în fiecare zi. Din nemăsurata sa iubire pentru cei trecuți la cele veșnice, avea pomelnice îngălbenite de vreme, la care adăuga mereu altele, pe toate citindu-le cu purtare de grijă părintească, la fiecare Liturghie. Astfel, prin râvna sa, mulți vor fi dobândit loc în Împărăția Cerurilor.

Ajuta familii nevoiașe, văduve, orfani, mai ales pe văduvele tinere, deoarece sărăcia le împingea la stricăciune, tineri să-și plătească studiile. Şoferii de taxiuri îl duceau fără bani, știind că acela care îl ducea pe Sfântul Părinte se bucura de mult câștig în ziua aceea.

Sfântul Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriți 2 martie

În bisericuța în care slujea regulat veneau credincioși din toate colțurile Atenei. Oriunde cunoștea familii nevoiașe, se ducea, fără ca să-l vadă cineva, și le ajuta cu tot ceea ce aveau nevoie. Dădea tot ce avea. A căsătorit multe fete sărace, a sprijinit studenți, plătind cursurile și cărțile celor nevoiași, toate făcute în desăvârșită discreție. Părintele Nicolae a ajuns, fără să-și propună, preotul întregii Atene. Privegherile la care slujea Sfântul Nicolae Planas erau de neuitat. Când intra în biserică, se bucura de o primire fulminantă. Toți cei aflați acolo îi sărutau rasa, mâinile, alții capul, deoarece era mic de statură.

Din tot ce făcea și vorbea, se vedea că nu are nici o idee despre sfințenia sa, căci lacrimile pentru păcatele lui nu lipseau din ochii lui, deși încerca să trăiască ascuns și singur.

Toate neajunsurile din partea oamenilor le primea cu îndelungă răbdare, tăcere și rugăciune, Dumnezeu de multe ori săvârșind minuni cu nevoitorul său plin de simplitate.

Astfel petrecu Sfântul Părinte o jumătate de veac, fără zgomot, neștiut de nimeni, însă avându-i în inima sa pe toți, făcând din inima Atenei adevărată pustie și umplând-o cu mireasma rugăciunii, precum sihaștrii de odinioară pustia.

Sfântul Nicolae Planas trece la cele veșnice

Moaștele Sfântului Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriți 2 martie
Moaștele Sfântului Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriți 2 martie - biserica Sfântului Ioan Kinigos din Atena

În anul 1932, Sfântul Nicolae Planas pleacă la cele veșnice, fiind înmormântat, iar la vreme rânduită fiind aflat nestricat, răspândind bună mireasmă și săvârșind mulțime de minuni celor ce i se roagă cu credință.

Sfântul Nicolae Planas este considerat ocrotitorul celor căsătoriți și al tinerilor care doresc să se căsătorească.

Surse: Doxologia Portal Creștin Ortodox, Basilica, Ziarul Lumina, Parohia Sfântul Ioan Hozevitul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Unde se găsesc sfintele moaște ale Sfântului Nicolae Planas

În data de 23 iulie 1992 Sfântului Nicolae Planas, este trecut în rândul sfinților de către Biserica Greciei. Racla cu cu moaștele Sfântului Nicolae Planas a fost așezată în biserica Sfântului Ioan Kinigos din Atena în care a slujit o parte din timpul vieții.

În România o părticica din sfintele moaște ale Sfântul Nicolae Planas se găsește în București în zona Universității București la Biserica Rusă – Sfântul Nicolae.

Moastele Sfantului Nicolae Planas ocrotitorul celor casatoriti 2 martie B 1
Moaștele Sfântului Nicolae Planas - Biserica Rusă
This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Întâmplări din viața Sfântului Nicolae Planas

„Când în sufletul unui om își dau întâlnire credința în Dumnezeu, smerenia și iubirea de semeni, acolo își face lăcaș Duhul Sfânt, care aduce cu Sine un noian de daruri. Oriunde își va îndrepta pașii, acel om va fi un martor al virtuților cu care l-a înzestrat Dumnezeu.”

„Fără răutate și pașnic, neștiind a spune cuiva nu, se oferea tuturor celor ce aveau nevoie de el. De multe ori, cădea victimă celor vicleni. Cum era și firesc, acest om sfânt era cu neputință să aibă vrăjmași. Chiar dacă unii l-ar fi ocărât și l-ar fi furat la arătare, el, cu surâsul bunătății pe buze, îi ierta și îi binecuvânta“. Acesta este portretul pe care părintele Lambropulos, un apropiat și cunoscut al Sfântului Nicolae Planas, îl făcea prietenului său.

Părintele Nicolae a slujit Biserica „Sfântul Ioan“ timp de cincizeci de ani. Fotie Kontoglu, care i-a fost ucenic, îl descria astfel: „Cunosc un preot în Atena. E cel mai smerit dintre preoți și cel mai simplu dintre oameni. Pentru orice slujbă, dacă-i dai o drahmă sau cincizeci de bani (o sumă derizorie) îi ia. Dacă nu-i dai nimic, nu cere. Pentru trei drahme face priveghere de toată noaptea cu Liturghie, Pavecerniță, Vecernie, Utrenie și Ceasuri, toate acestea durând nouă ore. Orice pomelnic cu numele morților odată luat îl ține pentru totdeauna. La fiecare proscomidie pomenește 2-3.000 de nume. Nu se plictisește niciodată“.

Deși nu rostea cuvinte meșteșugite în cuvântările sale și nu avea o voce care să trezească admirația, părintele Nicolae predica mai ales prin viața sa.

Pentru aceasta, credincioșii din parohia sa spuneau: „Ne place mult părintele. Este simplu, virtuos și amabil. Este vrednic de prima fericire a Mântuitorului“. Iubind atât de mult biserica, părintele Planas petrecea de dimineață până seara în sfântul lăcaș. Văzând aceasta, un negustor l-a întrebat: „Dar de ce stați atât de mult în biserică“? Răspunsul a venit prompt: „Tu, când îți deschizi magazinul, nu stai toată ziua în el? Același lucru este pentru mine biserica“, a rostit încet bătrânul.

Surse: Doxologia Portal Creștin Ortodox, Basilica, Ziarul Lumina, Parohia Sfântul Ioan Hozevitul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Bocceluțele cu pomelnice

La Proscomidie, părintele Nicolae, printre mulțimea de nume de pe pomelnice, avea și patriarhi și mitropoliți.

Pentru că el păstra toate pomelnicele pe care credincioșii i le dădeau, Proscomidia dura aproape două ore. Ca să-l odihnească, ucenicii îi luau pomelnicele vechi pe ascuns și le rupeau. Unii, văzându-l cu pomelnicele în două bocceluțe, îl întrebau: Ce ai acolo, părinte? Sunt actele și contractele mele, răspundea serios Sfântul Nicolae Planas. Bunătatea iradiată în jurul său, zâmbetul lui permanent, fără vicleșug, sărăcia sa vădită și mărturisită, calmul dulce din vorba sa, dragostea fără margini și înțelepciunea sa i-au impresionat pe toți, văzând în această prezență împlinite toate făgăduințele lui Dumnezeu. Părea întruchiparea apoftegmei lui Solomon: „Drepții vor lua împărăția podoabei și diadema frumuseții din mâna Domnului“.

Sufletul în cântar

Sfântul Nicolae Planas era foarte răbdător și indulgent cu cei ce veneau la el să se spovedească. Dar, în același timp, râvna lui față de cele sfinte era ceva peste care nu se putea trece nicidecum.

Într-un an, fiind luni din prima săptămână a Postului Mare, la biserica unde slujea sfântul a venit o femeie pentru a cere binecuvântarea de a se împărtăși în sâmbăta ce urma. Părintele a întrebat-o: „Fiică, ai mâncat carne în Săptămâna Brânzei? La care ea a răspuns cu îndrăzneală: „Am mâncat și astăzi, părinte!“. Nicolae rămase trăznit la cuvintele femeii. Văzând uimirea de pe fața preotului, femeia a continuat cu nonșalanță: „Dar, ce părinte, ar fi trebuit să aruncăm mâncarea?“. Atunci bătrânul îi spuse: „Fiică, ai pus într-o parte a cântarului mâncarea și în cealaltă sufletul tău. A cântărit mai mult mâncarea? Du-te de postește tot postul și te vei împărtăși la Paști…“

Minunile Sfântului Nicolae Planas

Corabia - darul înainte-vederii

Într-o seară de iarnă, când Sfântul era copil, pe când stăteau în jurul sobei, i-a zis părintelui său: „Tată, în clipa aceasta s-a scufundat corabia noastră, Evanghelistria, lângă Constantinopol“. Ioan, cuprins de frică, a întrebat-o pe soția sa: ,,Femeie, ce spune copilul nostru?“. Într-adevăr, corabia naufragiase în aceea clipă.

Sfântul Pantelimon

Parohia sa, închinată Sfântului Pantelimon, era foarte săracă. Avea doar 13 familii. Cu toate acestea, părintele Nicolae era fericit. Oamenii îl iubeau. Simplitatea și bunătatea sufletului său, evlavia și neiubirea de arginți, pe care le arăta păstoriților săi, îi atrăgea la biserică pe nesimțite. A fost alungat însă de la biserica sa prin uneltirile făcute de preotul pe care îl invitase să slujească împreună cu el și de epitropii bisericii. S-a necăjit mult, dar pe când mergea plângând spre casă i s-a arătat un tânăr, care l-a întrebat de ce e trist. Părintele i-a spus pricina și, pentru că nu-l cunoștea pe cel din fața lui, i-a cerut să-i spună cum îl cheamă. Acesta i-a zis: „Eu sunt Pantelimon și locuiesc în Lumea Nouă. Nu te mâhni, eu voi fi mereu cu tine“. Sfântul Pantelimon, ocrotitorul cartierului Lumea Nouă, a dispărut după aceste cuvinte.

Un făcător de pace

Rugăciunea era mângâierea părintelui Nicolae, iar luminarea harului pe care o primea prin ea îl ajuta să descopere în sufletele celor ce-l căutau patimile și păcatele cele mai ascunse, de care nici cei veniți la spovedanie nu-și dădeau seama. O creștină evlavioasă, bârfită de una dintre rudele sale a hotărât să răcească relația cu ea și mergând la spovedanie i-a spus părintelui că vrea doar să o salute dar să nu mai aibă legătură cu acea femeie bârfitoare. „Credeam că duhovnicul o să mă aprobe în ceea ce-i mărturisisem. Dar nu a fost așa. Papa Nicolae mi-a spus: «Nu, fiică! Nu. Până aici… E nevoie sa mergi acasă la ea, să stai la masă, să dormi o noapte în casa ei, deoarece înăuntrul tău trăiește patima!». Cuvintele lui au căzut ca un trăznet asupra mea. Aș fi vrut să beau medicamentul cel mai amar, cel mai urât mirositor, decât să fac ceea ce mi se spusese. Cu picioare tremurânde m-am îndreptat spre casa rudei mele. Lupta sufletească pe care o trăiam nu se poate imagina. După-amiază, am dormit în cameră cu ruda mea. Îndată ce am adormit am văzut alături un diavol care-mi spuse: «Aici ai venit proasto să dormi? Piei de aici!». M-am deșteptat înfricoșată și uimită de clarviziunea părintelui. De atunci, am reînnoit relațiile și acum am rămas, cu ajutorul lui Dumnezeu, legate una de alta“, mărturisea femeia.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoana Sfântului Nicolae Planas

Sfantul Nicolae Planas ocrotitorul celor casatoriti 2 martie a
This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Semnificația / etimologie numelui Nicolae, Nicoleta

În primul rând „La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfântului Nicolae!

NICOLAE - provine din numele Νικόλαος Nikolaos, format din cuvintele „nicao“ care înseamnă „a învinge“, „a birui“, și „laos“, care înseamnă „popor“. În plus, termenul "laos" din greacă are la origine rădăcina las, însemnând piatră ori rocă. Așadar numele Nicolae înseamnă învingătorul poporului, care care învinge pentru popor și îl ocrotește

În Grecia, acest prenume este adesea întâlnit în zonele maritime, ca urmare a faptului că Sfântul Nicolae este acolo, în mod tradițional, ocrotitorul marinarilor și pescarilor.

Folare-Separare

Datorită renumelui Sfântului Nicolae, acest nume a devenit foarte folosit în lumea creștină. A fost foarte comun în Anglia încă din secolul al XII-lea, deși a devenit mai puțin popular după Reforma Protestantă. Numele a fost purtat de cinci suverani pontifi și de doi tari ai Rusiei.

„Nicolae” în diferite variante din lume: „Nickolas”, „Nikolas”, „Colin”, „Nick”, „Nic”, „Nicky”, „Nik” (engleză), „Nikola” (bască, bulgară, croată, cehă, macedoniană, sârbă, slovenă), „Nikolai”, „Nikolay” (bulgară, rusă), „Koyla” (rusă), „Nikica” (croată, sârbă).

Numele „Nicoleta” în diferite limbi ale lumii: „Nikola” (cehă, germană, poloneză, slovacă), „Nikol” (bulgară, cehă), „Nika” (croată, slovenă), „Nicola” (cehă, engleză, germană), „Nicol” (cehă), „Nicole” (engleză, olandeză, germană).

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Nicolae, Nicoleta? Conform cu calendarul ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 6 decembrie în ziua Sfântului Ierarh Nicolae.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Rugăciuni către Sfântul Nicolae Planas

Săltați acum popoare bătând din palme cu tărie și primiți pe Sfântul cel vestit între Sfinți, pe Nicolae Naxiotul, pe primitorul cel călduros al tuturor celor ce i se roagă și pârga cea dumnezeiască a tuturor preoților; pe cel care în vremurile din urmă a bineplăcut lui Dumnezeu.
Părinte de trei ori fericite, slujitor neobosit al Tainelor celor sfinte, priveghetor neobosit la rugăciune și liturghisitor plin de râvnă al Jertfei celei fără de sânge, stâlp al răbdării și al sărmanilor părinte, pildă de smerenie și pentru lume rugător fierbinte, nu înceta Nicolae Sfinte milostiv a-L face pe cerescul Părinte, pentru sufletele noastre cele prihănite.
Pe cel minunat între preoți și neobosit între slujitori, pe cel care vreme de jumătate de veac, Jertfa cea fără de sânge o a înălțat, pe Nicolae cel nou, toți să-l lăudăm.
Pe vlăstarul cel nou al Naxului și liturghisitorul cel sfințit al atenienilor, pe Nicolae Planas, părintele nostru și bineplăcutul lui Dumnezeu, cu laude și cântări acum să-l întâmpinăm.
Pe păstorul cel dumnezeiesc, pe prietenul săracilor, pe iubitorul de privegheri, pe împreună-vorbitorul cu îngerii, toată obștea dreptcredincioșilor cu dragoste să-l lăudăm.
Pe râvnitorul cel nou, pe tăinuitorul Domnului, pe cel ales între preoți, pe liturghisitorul cel neobosit, pe mijlocitorul păcătoșilor, pe Sfântul cel de curând arătat, cu dragoste lăudându-l să-l cinstim.
Cu născătoarea de Dumnezeu, cu înaintemergătorul Domnului, cu Apostolii, cu Mucenicii, cu Cuvioșii și cu toți Sfinții, roagă-te lui Dumnezeu, Părinte Nicolae, pentru sufletele noastre.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi - 2 martie

În această lună, în ziua a doua, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Teodot, episcopul Cirenei, din insula Cipru;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Isihie Sincliticul;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Cvint, făcătorul de minuni;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Nestor și a sfântului mucenic Tribimiu;
Tot în această zi, pomenirea sfântului apostol Parmena, unul din cei șapte diaconi;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Troadiu și a celor împreună cu dânsul, care au pătimit mucenicia pe vremea împăratului Decius;
Tot în această zi pomenirea sfintei fecioare Eutalia, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi pomenirea sfinților mucenici Andronic și Atanasia, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi pomenirea sfântului părintelui nostru Nicolae, preotul din Plana (Grecia).

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine - 4 martie

În această lună, în ziua a treia, pomenirea sfinților Eutropiu, Cleonic și Vasilisc;
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Teodoret, care a fost preot în Antiohia;
Tot în această zi, pomenirea sfinților Zenon și Zoil, care în pace s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea preacuvioasei Piamun fecioara, care în pace s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Pe Sfântul Nicolae Planas să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Nicolae Planas roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mânuiește-ne pe noi. Amin.

Recomandări

† Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir
(26 octombrie)

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir și făcătorul de minuni, din Tesalonic este unul dintre cei mai cinstiți sfinți ortodocși. El tămăduiește trupurile și sufletele credincioșilor prin harul Dumnezeiesc dobândit din mărturisirea credinței în […]

† Sfinții Mucenici Marcian și Martirie (25 octombrie)

Sfinții Mucenici Marcian și Martirie au pătimit în Constantinopol, pe vremea împăratului Constanțiu (331-361), care trecuse de partea arienilor, deși Arie fusese osândit la cel dintâi Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325. Sunt […]

† Sfântul Mare Mucenic Areta
(24 octombrie)

Sfântul Mare Mucenic Areta, guvernatorul orașului Najran (Arabia Saudită), a pătimit împreună alți 4300 de creștini, în timpul atacurilor etiopiene conduse de Dgu Nuwas din anul 523. Martiriul lor este serbat în calendarul ortodox în […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram