† Sfântul Mucenic Zenovie și sora sa Zenovia
(30 octombrie)

Sfântul Mucenic Zenovie și sora sa Zenovia au prelungit frăția trupească în frăția martiriului pentru Hristos. Sfântul Zenovie, este un vindecător de cancer mai puțin cunoscut, așa cum reiese din povestea vieții sale. Sunt serbați în calendarul ortodox în data de 30 octombrie.

Viața pe scurt - Sfântul Mucenic Zenovie și sora sa Zenovia (sinaxar)

Sfântul Mucenic Zenovie și sora sa Zenovia s-au născut într-o familie creștină din Egeea Ciliciei. Părinții lor se numeau Zenodot și Tecla. Au primit astfel în casa părintească o educație cuviincioasă.

Pentru bunul său nume în comunitatea creștină și pentru virtuțile sale Zenovie a fost ales să slujească cetatea în care se născuse în demnitatea de episcop al Ciliciei. Având dragoste de cei săraci Sfântul Mucenic Zenovie și sora sa Zenovia au împărțit averea săracilor. Pentru rugăciunile Sfântului Zenovie foarte multă lume dobândea tămăduiri sufletești și trupești, devenind astfel un părinte căutat de creștini și o mirare pentru locuitorii păgânii ai cetății.

Contextul Istoric

Sfântul Mucenic Zenovie și sora sa Zenovia au trăit însă într-o perioadă în care în Imperiul Roman creștinismul era o religie interzisă. Creștinii care erau pârâți pentru simpla vină de a crede că Iisus Hristos este mântuitorul lumii. Pentru aceasta erau arestați și forțați să renunțe la propriile convingeri. Pentru a fi eliberați trebuiau să aducă jerfă zeilor sau împăratului, care era considerat el însuși un zeu, fie să consume din alimente afierosite zeilor.

Sfântul Mucenic Zenovie
Sfântul Mucenic Zenovie

Nu toți împărații înainte de Constantin au pus în practică această politică de intoleranță privitoare la creștini, însă cei care au făcut-o au demonstrat o cruzime înfiorătoare. Între împărații persecutori Dioclețian a fost unul dintre cei mai cruzi. De altfel, persecuția ce a avut loc în timpul său și a împăraților ce i-au urmat s-a și numit marea persecuție.

Martiriu Sfântului Mucenic Zenovie și al sorei sale Zenovia

În acest context, Sfântul Zenovie a fost pârât că este creștin și chiar conducătorul comunității creștinilor. A fost de îndată arestat și dus înaintea prefectului Lysias care i-a spus: "Ai de ales una din două: ori viața, ori moartea; însă viața o vei avea dacă vei aduce jertfa zeilor noștri". La acestea Sfântul Zenovie a zis: "Viața fără Hristos moarte este, câtă vreme moartea pentru El înseamnă viață, nicidecum moarte".

Sfântul Mucenic Zenovie și sora sa Zenovia 30 octombrie

A fost supus în repetate rânduri torturilor iar când chinuitorii săi au înțeles că nu vor avea succes l-au ucis prin decapitare.

În timp ce era supus chinurilor Sfântul Zenovie, a venit în fata judecătorului Zenovia, sora sa. Aceasta a spus că este creștină și că dorește să bea si ea paharul pe care îl bea fratele ei (adică dorește mucenicia), ca sa dobândească și ea cununa vieții celei veșnice.

Deci i-au bătut pe amândoi și i-au băgat într-o căldare plină cu smoală fierbând pe foc și fiind păziți cu harul lui Dumnezeu nevătămați, au încercat prin alte chinuri să îi determine să renunțe la Hristos. Văzând prefectul că nu poate să îi înfricoșeze cu nimic și faptul că tot mai mulți credeau în Hristos, pentru minunile care se săvârșeau cu Sfântul Mucenic Zenovie și sora sa Zenovia, a poruncit să li se taie capetele.

Sfânta Muceniță Zenovia 30 octombrie

La fel cum s-au născut împreună în aceeași familie trupească și creștină, tot la fel au trecut la Domnul întăriți în dragostea mărturisirii lor.

Surse: Creștin Ortodox, Trinitas TV, Basilica, ActiveNews.

Floare 02 Bun

Minunile Sfântului Mucenic Zenovie și al sorei sale Zenovia

Sfântul Mucenic Zenovie, care a fost episcop al Ciliciei a vindecat o femeie care avea cancer la piept.

Sfinții Zenovie și Zenovia sunt cunoscuți ca vindecătorii de cancer, muți bolnavi vindecându-se în chip minunat prin rugăciunile către acești doi mucenici.

Surse: Ziarul Lumina.

Floare 02 Bun

Unde se găsesc moaștele Sfântului Mucenic Zenovie și al sorei sale Zenovia

Fragmente din moaștele Sfântului Mucenic Zenovie și al sorei sale Zenovia, martirizați în timpul domniei Împăratului Dioclețian (284 – 305), se găsesc la Mănăstirea Nechit din județul Neamț.

Sfântul Mucenic Zenovie și sora sa Zenovia 30 octombrie -e
Floare 02 Bun

Etimologia / semnificația numelui Zenovie

Zenovie - înseamnă "viața lui Zeus", derivat din greacă Ζηνός (Zenos) care înseamnă "a lui Zeus" și βίος (bios) care înseamnă "viață".

Sfântul Mucenic Zenovie
Sfântul Mucenic Zenovie

Acest nume este foarte rar întâlnit ca nume personal mai des fiind utilizat în lumea monahală.

Fostul stareț al mănăstiri Mănăstirea Nechit poartă numele de Zenovie Ghidescu și pe actualul îl cheamă Zenovie Grigore

Derivate ale numelui Zenovie

Zenovia.

Floare 02 Bun

Rugăciune către Sfântul Mucenic Zenovie și sora sa Zenovia

Cântare să înălțăm, popoare, minunatului Dumnezeului nostru, Celui Ce a scăpat din robie pe Israel, care cânta cântare de biruință și grăia: să cântăm Ție Unuia Stăpânului.
Stând înaintea Scaunului lui Dumnezeu, ca un preot bine primit și ca un mucenic prea bun, Sfinte Zenovie de trei ori fericite, apără de smintelile vieții pe cei ce cinstesc cu dragoste pomeni­rea ta cea purtătoare de lumină.
Luminându-te, înțelepte, cu Strălucirea Luminii Celei în Trei Luminători, ai risipit întunericul defăimărilor păgânilor, lu­minând pe toți cu lumina cuvintelor tale; și acum te-ai mutat către Lumina Cea Neapusă.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Arătându-te cărbune înțelegător, aprins de Focul Dumneze­iescului Duh, ai aprins inimile tuturor către Dumnezeiasca dragoste, sfințite tăinuitorule și ai ras toată înșelăciunea.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Bucură-te, Locașul cel Preasfânt, Lâna cea cu Rouă Dumnezeiască, Fântână Pecetluită a Râului Celui Nemuritor; păzește turma ta, Stăpână, de tot felul de vrăjmași.

Floare 02 Bun

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Mucenic Zenovie și sora sa Zenovia, glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condac - Sfântul Mucenic Zenovie și sora sa Zenovia, glasul al 8-lea

Pe mărturisitorii adevărului și propovăduitorii dreptei credințe, pe cei doi după vrednicie să-i cinstim cu cântări de Dumnezeu insuflate, pe Sfântul Mucenic Zenovie și pe Înțeleapta Muceniță Zenovia; pe cei împreună viețuind și împreună pătimind și care prin mucenicie, au primit cunună nestricăcioasă.

Floare 02 Bun

Viața completă - Sfântul Mucenic Zenovie și sora sa Zenovia (Viețile Sfinților)

În părțile Ciliciei era o cetate care se numea Egea și în acea cetate s-au născut acești sfinți mucenici, Zenovie și sora lui, Zenovia, din părinți dreptcredincioși, care i-au crescut în bună învățătură și în frică de Dumnezeu. Când ei erau încă tineri, părinții lor s-au dus către Domnul, lăsându-le multe averi. Atunci Zenovie și Zenovia, deși erau tineri cu anii, însă cu înțelepciunea erau bătrâni și desăvârșiți în fapte bune; deci, văzând deșertăciunea acestei lumi, s-au sfătuit ca, lăsând toate, să urmeze lui Hristos. De aceea, Zenovia a încredințat fratelui ei și partea ei de avere rămasă de la părinți, pentru a fi împărțită la săraci, și petrecea de bună voie în sărăcie și în liniște, păzindu-și fecioria sa fără de prihană pentru Mirele ceresc. Iar Zenovie, luând amândouă părțile de avere, și a sa și a surorii sale, le-a împărțit celor care le trebuiau și în puțină vreme le-a dat pe toate, încât a ajuns și el ca unul dintre săraci. Dar Dumnezeul Cel ce îngrijește de sărmani și nu-i lasă pe cei ce nădăjduiesc spre Dânsul, l-a îmbogățit pe Zenovie cu darurile Sale cele cerești pentru bogăția cea împărțită la săraci.

Zenovia avea în toata viața sa ca ajutor mâna lui Dumnezeu, care o apăra de toate asupririle trupului și ale lumii și de războaiele cele diavolești care o supărau. Iar Zenovie a luat darul de a tămădui suferințele, pentru că acele mâini care au miluit pe săraci le-a miluit Domnul cu puterea facerii de minuni și cu tămăduirea a toate neputințele și rănile oamenilor, căci atunci când sfântul se atingea cu mâna sa, îndată bolnavul primea tămăduirea. Deci îndoită milostenie a făcut acest plăcut al lui Dumnezeu în viața sa: una, când a dat săracilor averea, și alta, când bolnavilor le dădea sănătate, din darul lui Dumnezeu. Și mulțime de duhuri necurate a izgonit din oameni, pe cei mâhniți i-a mângâiat și celor ce se aflau în primejdie le-a ajutat. Pentru aceste fapte bune și faceri de minuni a fost ales episcop în acea cetate, conducând bine Biserica lui Dumnezeu, ajutând și neîncetat făcând bine poporului și tămăduind pe cei neputincioși.

Atunci a venit la Sfântul Zenovie o oarecare femeie din Antiohia, care avea pe pieptul ei o rană netămăduită și care a cheltuit multe averi pe la doctori, căutând la dânșii tămăduire. Nu a avut însă nici un ajutor, ci mai cumplit i s-a înmulțit durerea, încât era aproape de moarte. Iar sfântul, văzând-o pe ea, i s-a făcut milă și s-a atins cu mâna de rana aceea, făcând semnul Crucii, și îndată a dispărut durerea, iar rana s-a tămăduit și femeia s-a făcut sănătoasă și s-a întors bucuroasă la treburile ei. La fel și o altă femeie necredincioasă, care era soția unui dregător, pătimea de aceeași durere. Aceasta a fost tămăduită tot de Sfântul Zenovie. De atunci acea femeie împreună cu bărbatul ei au crezut în Hristos, apoi și-au botezat copiii și au câștigat sănătate, nu numai trupească, ci și sufletească.

Folare Separare 1

După aceea, sosind prigoana cea mare împotriva creștinilor din partea necredinciosului împărat Dioclețian, Lisie voievodul a mers în părțile Ciliciei ca să-i chinuiască pe toți credincioșii cei ce mărturiseau numele lui Hristos. Mai întâi au fost prinși trei tineri creștini, Claudie, Asterie și Neon, pe care i-a chinuit în multe feluri, iar pe urmă i-a pironit pe cruce, afară din cetate. Și auzind despre Sfântul Zenovie, episcopul creștinilor, a trimis pe ostașii săi să-l prindă și, aducându-l înaintea sa, i-a zis: "Nu vreau să intru cu tine în multă vorbă, pentru că știu că voi creștinii vorbiți mult, ci, grăind, îți pun înainte două lucruri: viața și moartea. Viața, dacă te vei închina zeilor, și moartea, dacă nu te vei închina. Deci să-ți alegi ceea ce voiești: sau să aduci jertfă zeilor noștri și vei fi viu, ba încă te vei bucura și de cinste de la noi, sau, de vei rămâne în nesupunerea ta, îndată vei fi supus cumplitelor chinuri și vei muri amarnic". Iar Sfântul Zenovie cu îndrăzneală a răspuns: "Viața cea vremelnică, fără de Hristos, nu este viață, ci curată moarte; iar moartea cea pentru Hristos nu este moarte, ci viață fără de moarte. Deci mai bine vreau să mor pentru Hristos cu moarte vremelnică și în veci să trăiesc cu Dânsul, decât să mă lepăd de El pentru vremelnica viață și în veci să fiu chinuit în iad".

Sfântul Mucenic Zenovie și sora sa Zenovia 30 octombrie

Auzind acestea, voievodul a poruncit ca pe sfânt să-l dezbrace și, spânzurându-l pe un lemn, să fie bătut fără milă. Și zicea păgânul: "Vom vedea dacă va veni Hristos al lui să-l ajute". Atunci aflând sora lui, fericita Zenovia, că fratele ei, Sfântul Zenovie, pătimește pentru Hristos, s-a sculat degrabă și a alergat la locul unde era chinuit sfântul și acolo, văzându-și fratele rănit și spânzurat, s-a aprins de râvnă și a înaintat spre chinuitor, zicând: "Sunt creștină și pe același Unul Dumnezeu și pe Domnul nostru Iisus Hristos îl mărturisesc, ca și fratele meu. Deci poruncește ca să mă chinuie și pe mine ca pe fratele meu cel iubit, căci același pahar al patimilor voiesc și eu să-l beau și cu aceeași cunună să mă încununez".

Iar chinuitorul, mirându-se de acea bărbăție și îndrăzneală a Sfintei Zenovia, i-a zis: "O, femeie, nu dori a te pierde pe tine și nu veni la o necinste ca aceasta, unde ai să rabzi rușine și durere, căci vom porunci ca să fii dezbrăcată și îndată te vei umple de rușine și, când vom începe să-ți chinuim trupul tău, grele dureri te vor cuprinde. Deci te sfătuiesc, jertfește zeilor și te vei izbăvi de toate răutățile". Iar sfânta a răspuns: "Mai mare rușine aduce goliciunea sufletească, decât cea trupească, și mai dureroase sunt muncile cele veșnice, decât cele vremelnice. Deci nu mă îngrijesc de trupeasca goliciune, căci în Hristos m-am îmbrăcat și nu mă tem de mâinile chinuitorilor, căci cu Hristos m-am răstignit. Fă ce voiești, o, chinuitorule, nu mă vei întoarce pe mine de la Hristos, Domnul meu". Iar prigonitorul îndată a poruncit ca s-o dezbrace și s-o bată la fel ca pe Sfântul Zenovie, fratele ei. Apoi au pregătit un pat înroșit în foc și pe acela i-au întins pe amândoi și au pus foc dedesubt, zicându-le: "Să vină Hristos ca să vă ajute vouă". Iar sfinții răspundeau: "Iată, Hristos al nostru este cu noi, dar tu nu-L vezi. Iată, ne rourează pe noi cu rouă cea din cer a darului Său și nu ne îngrijim de chinuri".

Folare Separare 1

După aceasta i-au aruncat pe sfinți într-o cazan clocotit, dar și acolo sfinții au rămas nevătămați și, stând ca într-o apă călduță, cântau psalmul lui David: Mântuitu-ne-ai pe noi de cei ce ne necăjesc și pe cei ce ne urăsc i-ai rușinat. La sfârșit, chinuitorul a poruncit ca ei să fie scoși afară din cetate și să li se taie capetele. Iar sfinții mergeau la moarte cu bucurie nespusă și, sosind la locul unde aveau se fie tăiați, s-au rugat, zicând: "Mulțumim Ție, Doamne Dumnezeul nostru, că ne-ai învrednicit să ne nevoim cu nevoința bună, alergarea s-o săvârșim și credința s-o păzim. Deci fă-ne pe noi părtași slavei Tale și ne numără pe noi în ceata celor ce bine au plăcut sfântului Tău nume, că binecuvântat ești în veci". Când au sfârșit rugăciunea, îndată s-a auzit un glas din cer, făgăduindu-le lor cununi și chemându-i întru odihna cea veșnică. Apoi sfinții, fiind tăiați, au trecut de pe pământ la ceruri. Iar trupurile lor zăceau neîngropate. Noaptea le-a luat în taină preotul Ermoghen și le-a pus într-un mormânt, slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Unul Dumnezeu Cel de toată făptura slăvit, acum și pururea și în" vecii vecilor. Amin.

Sfinții Serbați în data de 30 octombrie
Sfinții Serbați în data de 30 octombrie
Folare Separare 1

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților Octombrie

Floare 02 Bun

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 30 octombrie

În aceasta luna, în ziua a treizecea, Sfinții Mucenici și frați Zenovie episcopul cetății Egheilor și sora lui Zenovia;
Tot în aceasta zi, Sfânta Muceniță Melitina;
Tot în aceasta zi, Sfântul Marcian episcopul Siracuzei, ucenicul Sfântul Apostol Petru;
Tot în aceasta zi, Sfinții Mucenici Alexandru, Cronion, Iulian, Macarie și alți treisprezece;
Tot în aceasta zi, sfânta Muceniță Eutropia;
Tot în aceasta zi, Sfântul Apostol Cleopa;
Tot în aceasta zi, Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Iosif patriarhul Constantinopolului;
Tot în aceasta zi, Sfinții Mucenici Asterie, Claudie, Neon și cu sora lor Neonila;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Apostoli din cei 70, Tertie, Marcu, Iust, care se cheamă și Isus, și Artema;
Tot în aceasta zi, Sfinții 9 Mucenici, care prin foc s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfântul Mucenic Manuel, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfântul Mucenic Dometie, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, un calau oarecare cunoscând pe Hristos, și în închisoare întunecata fiind băgat s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 31 octombrie

În aceasta luna, în ziua a treizeci și una, pomenirea Sfinților Apostoli din cei 70: Stahie, Amplie, Urban, Narcis și Apeles;
Tot în aceasta zi, Sfântul Mucenic Epimah;
Tot în aceasta zi, cel între sfinți Părintele nostru Iacov, episcopul Migdoniei, unul din cei 318 Sfinți Părinti din Niceea;
Tot în aceasta zi, povestirea lui Teodorit episcopul, despre viata și nevoința unui oarecare mărturisitor nenumit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici: Ștefan, Varnava, Trofim, Dorimedont, Cosma, Damian, Sava, Vas, Avramie și cei împreuna cu dânșii;
Tot în aceasta zi s-a săvârșit Sfântul Mucenic Pes, fiind lovit cu piatra în cap;
Tot în aceasta zi, Sfintele douăsprezece tinere, care înăuntrul cămării spânzurate fiind, s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfinții Mucenici Seleuc și Stratonica, împreuna-viețuitori, care de sabie s-au săvârșit și pururea izvorăsc mir;
Tot în aceasta zi, Sfântul Mucenic Gordian, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfântul Mucenic Epimah Romanul, care de sabie tăiat fiind, s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfinții trei Mucenici cei din Melitina, cărora zdrobindu-li-se picioarele, s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfântul nou Mucenic Nicolae, care în Hio a mărturisit la anul 1754 și care de sabie s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfântul Ioan Kochurov, Misionar Ieromartir din America.

Floare 02 Bun

Pe Sfântul Mucenic Zenovie și sora sa Zenovia să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Mucenici Zenovie și Zenovia rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Recomandări

† Sfântul Cuvios Patapie
(8 decembrie)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link Sfântul Cuvios Patapie un sfânt făcător de mari minuni. Cu ajutorul lui mulți s-au vindecat de cancer, de boli de ochii și au îndepărtat duhurile necurate. Sumar Articol […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei
(19 mai)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link În data de 19 mai, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei. FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link

† Icoana Maicii Domnului din Vladimir - cea mai iubită icoană din Rusia

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link Una dintre cele mai cinstite icoane ale ortodoxiei, Icoana Maicii Domnului din Vladimir, este serbată de trei ori în calendarul ortodox pe parcursul anului și anume, pe 21 […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend