† Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul
(16 martie)

Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul ilustrează perfect modelul de om care a devenit Sfânt prin statornicia credinței, în ciuda tuturor greutăților la care vrăjmașul l-a supus. Iubitor de oameni, deși trădat tocmai de cei pe care îi iubea și, în cele din urmă, ucis pentru Cel pe care Îl mărturisea, a rămas în amintirea Bisericii în ceata marilor martiri. El este serbat în calendarul ortodox în data de 16 martie.

Viața pe scurt - Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul (sinaxar)

În vremea marilor prigoane împotriva creștinilor din secolului al III-lea, instituite la porunca împăratului Dioclețian (284 - 305), Sfântul Mucenic Sabin a găsit în credință puterea de a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos în fața autorităților romane păgâne, fiind conștient pe deplin de riscurile la care se expunea.

Sfântul Mucenic Sabin era originar din cetatea Ermuopole (Egipt), de pe malul Nilului. Se bucura de multă cinste din partea celorlalți locuitori ai cetății, fiind un om înstărit și omenos în același timp.

La acea vreme, din cauza persecuțiilor pornite împotriva creștinilor, Sfântul Sabin a fost nevoit să își lase casa, bogăția, prietenii și să se retragă în munți, împreună cu alți creștini, trăind însă ca și până atunci într-o plăcută viață creștinească discretă și cumpătată, nevoindu-se în post și rugăciune. Având sufletul mărinimos, condus de virtutea milosteniei, Sfântul Sabin obișnuia să îi mângâie pe cei nevoiași atât cu o vorbă bună cât și să le ofere câțiva bănuți. Din păcate însă, chiar unul dintre cei ajutați de către Sfântul Sabin, l-a vândut pe acesta închinătorilor la idoli așa cum Iuda Iscarioteanul L-a vândut pe Domnul Iisus Hristos, pe doi galbeni.

Martiriul Sfântului Mucenic Sabin Egipteanul

Aflând așadar unde era ascuns, păgânii au înconjurat casa și l-au aflat pe Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul alături de alți 6 creștini retrași împreună cu el.

Cuprinși de ură, păgânii i-au prins și i-au legat pe toți, însă pe Sfântul Sabin l-au încins mai tare, cu lanțuri mai grele, ducându-l în fața dregătorului acelor ținuturi, pe numele lui Avian. Acesta era un om crud, fiind bine cunoscut și din alte acte martirice din zona Egiptului de Sus. Dovezile istorice arată că Arianus a fost guvernator în perioada 306 - 309 în Antinoe, cetatea principală a Tebaidei. Adus la tribunal, în fața guvernatorului, Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul și-a menținut neclintită credința creștină, fiind ulterior torturat și condamnat la moarte.

Pentru că nu s-a lepădat de Hristos, Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul a fost străpuns cu unghii de fier, ars cu făclii aprinse și mai apoi înecat într-un râu, dobândind în acest fel cununa muceniciei de la Dumnezeu.

Surse: Creștin Ortodox, Trinitas TV.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Mucenic Sabin Egipteanul

După martiriu creștinii au găsit după mai multe zile trupul Sfântului Mucenic Sabin Egipteanul și l-au îngropat într-un loc cinstit. Odată cu Sfântul Mucenic Sabin au fost martirizați Sfinții Papa și Roman pe care, de asemenea, îi sărbătorim astăzi.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Sabin - Sabina

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Mucenic Sabin Egipteanul!

SABIN - acest nume derivă din poreclele etnice de limbă latină "Sabinus și Sabina" care înseamnă "al tribului Sabine".

Sabinii erau un popor antic care trăiau în centrul Italiei, ce au fost cuceriți de romani în urma câtorva războaie purtate. Conform legendei, romanii au răpit câteva femei Sabine în timpul unui raid, iar atunci când au venit bărbații lor să le salveze, femeile au reușit să facă pace între cele două tabere inamice.

Sabina, regiunea din Dealurile Sabine din Latium numită după Sabini, este teritoriul antic care astăzi este identificat în principal cu Provincia de Nord-Est a Romei și Provincia Rieti, Lazio. La rândul său, derivă din rădăcina proto-italica / latină-faliscană și osco-umbriană "Sab- / Saf-", urmărită la reconstrucția grecească antică a lui Saphineís / Safineís (Σαφηνείς).

Derivate ale numelui Sabin

Savin, Savina, Sabrina, Sabina, Saveli.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Sabin?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 16 martie când este pomenit Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Mucenic Sabin Egipteanul

Icoana Sfântului Mucenic Sabin Egipteanul 16 martie
Icoana Sfântului Mucenic Sabin Egipteanul 16 martie

Sfântul Mucenic Savin, bătrân, cu barba lungă, se săvârșește fiind aruncat într-un râu.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 203.

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul

Cu ostenelile înfrânării curățindu-ne ochii sufletului și cu vărsare de lacrimi, să vedem Înviat, cu cugetul nostru, pe Soarele Slavei.
Suindu-te, purtătorule de chinuri, la înălțimea cunoștinței lui Hristos, cu cuget înțelept, ai părăsit înșelăciunea minciunii și ai dobândit Mărirea Cerească.
Ca un alt râu de aur te-ai arătat în Egipt și în lume, mucenice al lui Hristos și vărsându-ți sângele mucenicește, Sfinte Sabin, ai adăpat pe oameni cu Dumnezeiasca cunoștință.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul, glasul al 4-lea

Mucenicul Tău, Doamne, Sabin, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condac - Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul, glasul al 2-lea

Odrasla cea Dumnezeiască, floarea cea neveștejită, vița cea cu mult rod, purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Mucenice Sabin! Umple de veselia ta pe cei ce cinstesc pomenirea ta și te roagă neîncetat pentru noi toți.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul (Viețile Sfinților)

Țara Egiptului și cetatea Ermopolis a fost patria Sfântului Mucenic Sabin, care a fost bărbat slăvit în partea aceea și boier în cetatea sa. Pe vremea împărăției lui Dioclețian (284-305), pentru prigonirea cea cumplită ce era asupra creștinilor, tulburându-se tot Egiptul și mulți din cei credincioși prinzându-se și muncindu-se, fiind uciși, Sfântul Mucenic Sabin și-a lăsat casa sa, boieria, bogăția și prietenii și ieșind pe ascuns din cetatea Ermopolis, se ascundea într-un sat depărtat cu ceilalți creștini, care fugeau de prigoană și închizându-se într-o casă mică și proastă, se nevoia în post și rugăciuni ziua și noaptea. Iar slujitorii de idoli au căutat mult pe Sabin, boierul din Ermopolis, ca să-l prindă spre muncire, dar negăsindu-l, s-au mâhnit multă vreme.

Iar un sărac oarecare, ce venea la fericitul Sabin și lua hrană și toate cele trebuincioase din mâinile lui, urmând lui Iuda vânzătorul, s-a dus la slujitorii de idoli și a zis: "Ce-mi dați, ca să vă arăt unde este Sabin pe care-l căutați?". Iar ei i-au dat doi galbeni. Apoi, mergând după dânsul în satul acela și văzând casa, au înconjurat-o și au bătut în ușă. Erau cu Sfântul Sabin în casa aceea, șase creștini și, crezând că a venit la dânșii cineva din credincioșii frați pentru vreo trebuință, au deschis ușa. Iar slujitorii de idoli, sărind înăuntru cu mare ură, i-au prins și i-au legat pe toți; însă pe Sfântul Sabin l-au legat deosebit, cu două lanțuri grele, și l-au adus la judecătorul locului aceluia, care se numea Arian.

Fiind dus la păgâneasca judecată și mult silit la idoleasca jertfă, nu s-a lepădat de Hristos. Pentru aceea l-au muncit cumplit, l-au zgâriat cu unghii de fier, l-au ars cu foc, iar mai pe urmă, l-au înecat într-un râu, și astfel și-a sfârșit nevoința muceniciei și s-a dus să-și ia cununa biruinței de la Hristos, dătătorul de nevoință. Asemenea și cei șase creștini prinși împreună cu dânsul, fiind munciți, au câștigat de la Domnul aceeași slavă în Cer.

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 16 martie

În această lună, în ziua a șaisprezecea, pomenirea sfântului mucenic Sabin egipteanul;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Papa;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Iulian cel din Cilicia;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Ioan cel din Mănăstirea Rufianelor, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Roman, cel din Parion, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfinților zece mucenici din Fenicia, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Alexandru, papă al Romei, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Aninas, făcătorul de minuni;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Hristodul (1020-1093), făcătorul de minuni, întemeietorul Mănăstirii Sfântului Ioan Teologul din Patmos.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 17 martie

În această lună, în ziua a șaptesprezecea, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Alexie, omul lui Dumnezeu;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Pavel, care, pentru sfintele icoane, în foc s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Teostirict Mărturisitorul, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Marin, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Patrick, Episcopul și Iluminătorul Irlandei (383-461).

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Mucenice Sabin roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Recomandări

† Sfântul Silvestru episcopul Romei
(2 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Silvestru episcopul Romei, mare făcător de minuni, este serbat în calendarul ortodox în data de 2 ianuarie. El a fost un mare ierarh al Biserici Ortodoxe și rămâne un exemplu […]

† Sfânta Cuvioasă Eufrosina
(25 septembrie)

FB Mess WA Like Sfânta Cuvioasă Eufrosina este una dintre sfintele care a intrat într-o mănăstire de bărbați pentru a se ascunde și și-au tăinuit toată viața lor adevărata identitate pentru dragostea pe care au […]

† Sfântul Mucenic Trifon
(1 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Trifon este numit făcător de minuni, deoarece cu puterea rugăciunii sale alunga bolile și duhurile necurate. El este ocrotitorul Moscovei și totodată protectorul grădinarilor, florarilor și păsărilor, fiind cel […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram