† Sfântul Mucenic Polieuct
(9 ianuarie)

5/5 - (4 votes)

Sfântul Mucenic Polieuct din Meletina este modelul iubirii prietenești transformat în jertfă pentru Hristos. El este serbat în calendarul ortodox în data de 9 ianuarie.

Viața pe scurt - Sfântul Mucenic Polieuct (sinaxar)

Sfântul Mucenic Polieuct a trăit în secolul al III lea pe vremea împăraților Decius (250-253) și Valerian (253-260) și era ostaș de seama în armata romană la Meletina, din țară Armeniei. Nerah, prietenul cel mai bun al lui Polieuct, era creștin și Nearh se întrista foarte tare știind pe prietenul său ca fiind departe de Hristos. Auzind de persecuția împotriva creștinilor, îi spune lui Polieut: "Prea iubite Polieuct, porunca cea împărătească, care pretutindeni se citește, ne va aduce despărțirea unuia de altul; pentru că eu mă țin de credința creștinească, iar tu de păgânătatea elinească; și când mă vor lua la moarte, tu te vei lepăda de mine și mă vei lăsa".

Sfântul Mucenic Polieuct 9 ianuarie -a- pravila.ro
Sfântul Mucenic Polieuct 9 ianuarie

Auzind această Polieuct, cel cu bună înțelegere, îndată a cunoscut ce voiește Nearh și, cu darul lui Dumnezeu luminându-se, a început a gândi la cele dumnezeiești; apoi și-a adus aminte de o vedenie, ce i se făcuse mai înainte cu câteva zile, și a zis: "Nu te teme, iubitul meu prieten Nearh, nici o despărțire nu ne va fi, pentru că am văzut în vedenie pe Hristos, Căruia tu slujești, apropiindu-se de mine și, luându-mi haina, m-a îmbrăcat cu altă haina nouă, al cărei preț și frumusețe nu este cu putință a o spune, iar nasturii de la haina aceea erau de aur, apoi și cal înaripat mi-a dat".

Nearh, tâlcuind vedenia, i-a spus: "Se cade ție să lași păgânătatea elinească și să te îmbraci întru Hristos, prin credință cea dreapta; iar calul cel înaripat, să știi că însemnează alergarea cea grabnică spre cer".

Judecata Sfântului Mucenic Polieuct

Atât de mult s-a apropiat Sfântul Mucenic Polieuct de Hristos încât a purces la distrugerea idolilor. Cu inima plină de râvnă și iubire pentru Domnul, Polieuct intră în oraș, rupse hotărârea împăratului în care era scrisă chinuirea creștinilor și sfărâmă multe statui ale idolilor. Pentru aceasta a fost supus la chinuri și osândit la moarte. Pe când era dus la locul osândei, aflându-l cu privirea pe Nearh în mulțime, strigă către dânsul cu bucurie: "Mântuiește-te, iubitul meu prieten, și să-ți aduci minte de așezământul dragostei cel întărit de noi!"

Felix, care era socrul lui Polieuct și care avea împuternicire de la împărat să prigonească pe creștini, a văzut cu ochii lui ce a făcut ginerele său și s-a îndurerat văzându-și pierdute nădejdea și sprijinul familiei sale. De aceea, Felix a încercat să zdruncine statornicia lui Polieuct, întâi cu vorbe frumoase, apoi cu amenințări și la urmă cu lovituri peste față, date de călăii pe care îi avea. Dar toate acestea fără nici un rezultat. Și atunci Felix a trimis pe fiica sa, Paulina, soția lui Polieuct, cu nădejdea că lacrimile ei vor avea mai mare putere asupra bărbatului său, decât meșteșugirile și asprimea tatălui. Dar nimic n-a dobândit nici prin fiica să; ci, dimpotrivă, tăria lui Polieuct a adus la credință creștină pe mulți păgâni.

Martiriul Sfântului Mucenic Polieuct

Martiriul Sfântului Mucenic Polieuct 9 ianuarie -b- pravila.ro
Martiriul Sfântului Mucenic Polieuct 9 ianuarie

Și atunci Felix, nemaiavând ce face, a dat porunca să i se taie capul. Și Sfântul Mucenic Polieuct, fără alt botez decât cel al sângelui sau, s-a dus să ia în stăpânire mărirea pe care Dumnezeu a făgăduit-o tuturor acelora care se vor lepăda pe sine, pentru numele Lui. Primindu-și sfârșitul prin sabie la 9 ianuarie 255, trupul său a fost luat în taină de creștini și îngropat cu cinste în pământul tării sale.

Mai târziu, sfântul Nearh se învrednici și el de cununa muceniciei fiind aruncat în foc. În calendarul ortodox Sfântul Mucenic Nearh este serbat pe data de 22 aprilie.

Sfântul Mucenic Nearh 22 aprilie
Sfântul Mucenic Nearh 22 aprilie

Surse: Creștin Ortodox, Ziarul Lumina, calendar.ortodox, Doarortodox, Gazetabt, Sfintisiicoane.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Mucenic Polieuct

În secolul al-V-lea prințesa Anicia Juliana a construit o biserică la Constantinopol (azi Istanbul, Turcia) închinată Sfântului Mucenic Polieuct, care a fost cea mai mare biserică din capitala imperiului înainte de construcția Sfintei Sophia. În această biserică se afla capul Sfântului Mucenici Polieuct.

Surse: Wikipedia.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Polieuct

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Mucenic Polieuct!

Polieuct - Derivat din greaca πολύευκτος (polyeuktos) însemnând "mult dorit, mult doritor", care este compus cuvântul grecesc πολυς (polys) "mult" și εὐκτός (euktos) "dorit, cerut, rugat". Acesta a fost numele unui martir din secolul al III-lea din Melitene.

Acest nume derivă din numele grecesc antic "Polýeuktos (Πολύευκτος)", compus din două elemente: "polús (πολῠ́ς)" (mare, măreț, mult, numeros, lat) plus "euktós (εὐκτός)" (dorit, cerut, rugat). La rândul său, numele înseamnă "mult dorit, îndelung dorit, mult rugat, de dorit".

Derivate ale numelui Polieuct

Polyeuktos, Polyeuctus.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Polieuct?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 9 ianuarie când este pomenit Sfântul Mucenic Polieuct.

Surse: behindthename, name-doctor.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Mucenic Polieuct

Icoana Sfântului Mucenic Polieuct 9 ianuarie - pravila.ro
Icoana Sfântului Mucenic Polieuct 9 ianuarie
Ornament despartitor v01

Cântare de laudă la Sfinții Nearh și Polieuct

Nearh și Polieuct, din ofițeri ai Cezarului
Ostași ai Împăratului Ceresc v-ați făcut.
Unul botezat cu apă, celălalt cu sânge,
Al doilea l-a întrecut pe primul și mai întâiul dintre ei s-a făcut.
O sfântă întrecere, alergare vitează spre împărăția lui Hristos!
Polieuct a lepădat toate cele stricăcioase ale pământului,
Care ca vântul trec.
Iar prin suferințe năprasnice și scurte veșnicia împărăției a câștigat.
Strălucită negustorie!
Floarea ierbii s-a tăiat pentru câștigul vieții veșnice!
Suferința trecătoare s-a îmbrăcat pentru slava nepieritoare!
Rugați-vă lui Hristos, o Sfinților Ostași,
Ca să nu piară sufletele noastre!

Pentru a citi Acatistul Sfântului Mucenic Polieuct APĂSAȚI AICI.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Mucenic Polieuct, glasul al 4-lea

Mucenicul Tău, Doamne, Polieuct, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condac - Sfântul Mucenic Polieuct, glasul al 4-lea

Stăpânul, plecându-Și capul în Iordan, a sfărâmat capetele diavolilor; iar capul purtătorului de biruință tăindu-se, pe cel înșelător a rușinat.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Mucenic Polieuct (Viețile Sfinților)

În vremea lui Deciu (249-251) și Valerian (253-259), împărații Romei, erau doi ostași cinstiți, Nearh și Polieuct, din cetatea Melitinei, pământul Armeniei, care împrietenindu-se între ei, aveau atâta dragoste unul către altul, încât nici între frați nu se afla așa iubire, pentru că fiecăruia din ei i se părea că în prietenul său își are viața și sufletul.

Nearh era creștin dreptcredincios și în legea Domnului desăvârșit, iar alesul Polieuct era elin, neluminat cu credința cea adevărată, însă avea obiceiurile cele creștinești și se împodobea cu toate faptele bune, fiind în toate că un măslin roditor; aceasta numai îi lipsea, căci încă nu era în casa Domnului. Deci se îngrijea Nearh ca să-l aducă la credința creștinească, adeseori citindu-i dumnezeieștile Scripturi și arătându-i deșertăciunea și uriciunea închinării la idoli; dar încă nu venise ceasul întoarcerii lui și al mântuirii, cel înainte însemnat de Dumnezeu, până ce s-a auit prin târguri și prin ulițe citindu-se porunca cea fără de Dumnezeu a păgânilor împărați, care îi silea pe toți la închinarea zeilor lor, și-i îngrozea cu chinuri de multe feluri, dacă s-ar fi aflat cineva nesupus și neascultător.

Atunci Nearh, ca un credincios rob al lui Dumnezeu, înainte pregătindu-se spre moarte, a început a se mâhni pentru prietenul său Polieuct, crezând că acela pe care nădăjduia să-l vadă în viața creștinească se va teme de porunca și îngrozirea împărătească și va fi întru păgânătatea elinească până în sfârșit, și deci astfel i se va închide calea spre mântuire. De aceea, întristându-se foarte și în taină plângând pentru pierderea fratelui, se schimbase la față, încât se părea că este tulburat și mâhnit.

Sfântul Mucenic Polieuct 9 ianuarie -b- pravila.ro
Sfântul Mucenic Polieuct 9 ianuarie

Polieuct, văzând pe prietenul său astfel de tulburat, îl întreba de pricină mâhnirii lui, iar acela nespunându-i, s-a mâhnit și Polieuct, pentru că nu suferea să vadă pe prietenul său în întristare și în tulburare. Deci, stăruind Polieuct prin rugăminte, îi zicea: "Oare, întru ce te-am mâhnit? Care este greșeala mea împotriva ta? Ce lucru atât de greu ți-am făcut de nu dai iertare prietenului tău?". Nearh, umplându-și ochii de lacrimi și din adâncul inimii suspinând, i-a zis: "Când mă gândesc, prietene, la despărțirea și zădărnicirea dragostei noastre și a prieteșugului, mă mâhnesc și se întristează în mine duhul meu".

Acestea auzindu-le Polieuct, s-a rănit foarte mult cu inima și a zis: "Cum se poate să fie aceasta, frate? Pentru ce grăiești niște cuvinte ca acestea lipsite de nădejde? Cum se poate să fie despărțirea dragostei noastre, de care nici moartea nu va putea să ne despartă?". Nearh zise: "O! Prea iubitule prietene, tare mă mâhnești, aceasta îmi tulbură sufletul, căci despărțirea noastră, pe care am spus-o, este mai grea decât moartea cea firească".

Polieuct, încă neînțelegându-i cuvântul, s-a sculat degrabă și cuprinzând cu dragoste pe fratele său, îl rugă cu osârdie, zicându-i: "Spune-mi, Nearh, spune-mi pe față și mă încredințează, cum va fi acea despărțire a noastră, pentru că nu pot suferi mai mult tăcerea ta! De vei tăcea și nu-mi vei spune, apoi îndată vei vedea pe Polieuct al tău zăcând mort la pământ fără suflet".

pravila - Floare Ornamentala

Atunci Nearh a început a grăi: "Prea iubite Polieuct, porunca cea împărătească, care pretutindeni se citește, ne va aduce despărțirea unuia de altul; pentru că eu mă țin de credința creștinească, iar tu de păgânătatea elinească; și când mă vor lua la moarte, tu te vei lepăda de mine și mă vei lăsa".

Auzind aceasta Polieuct, cel cu bună înțelegere, îndată a cunoscut ce voiește Nearh și, cu darul lui Dumnezeu luminându-se, a început a gândi la cele dumnezeiești; apoi și-a adus aminte de o vedenie, ce i se făcuse mai înainte cu câteva zile, și a zis: "Nu te teme, iubitul meu prieten Nearh, nici o despărțire nu ne va fi, pentru că am văzut în vedenie pe Hristos, Căruia tu slujești, apropiindu-se de mine și, luându-mi haina, m-a îmbrăcat cu altă haină nouă, al cărei preț și frumusețe nu este cu putință a o spune, iar nasturii de la haină aceea erau de aur, apoi și cal înaripat mi-a dat".

Nearh, auzind aceasta, s-a bucurat și tâlcuia vedenia, că lepădarea hainei celei vechi și îmbrăcarea în cea nouă, este schimbarea să într-o viață mai bună; apoi i-a zis: "Se cade ție să lași păgânătatea elinească și să te îmbraci întru Hristos, prin credința cea dreaptă; iar calul cel înaripat, să știi că însemnează alergarea cea grabnică spre cer". Și a mai zis către Polieuct: "Iată, acum ai cunoscut pe Hristos, adevăratul Dumnezeu". Iar el a zis: "Dar când nu L-am cunoscut eu pe El? Oare nu ardeam eu cu inima când îmi spuneai despre El? Când îmi citeai Sfânta Evanghelie, oare nu mă minunam de cuvintele Lui? Numai numele cel creștinesc nu-l aveam, dar cu osârdia și cu inima eram creștin; că totdeauna cu râvnă cugetam, ca, lăsând idolii cei deșerți, să slujesc lui Dumnezeu. Deci, ce facem, Nearhe? Pentru ce nu arătăm și nu mărturisim pe față credința noastră cea întru Hristos?".

Sfântul Mucenic Polieuct 9 ianuarie -c- pravila.ro
Sfântul Mucenic Polieuct 9 ianuarie

Nearh cu dulceață ascultând cuvintele lui, se înveselea cu duhul; și temându-se să nu înceapă a dori averi, femei și copii sau a sa sănătate, a început a vorbi cu dânsul despre deșertăciunea acestei lumi, a-i spune de bunătățile cele nevăzute și de slava care este în ceruri, zicând: "Mie, Polieucte, nici bogățiile, nici slava, nici cinstea ostășească, nici orice lucru din cele lumești nu-mi este mai cinstit și mai dorit decât viața cea întru Iisus Hristos; pe aceea o doresc, iar celelalte toate îmi sunt de nimic".

Polieuct, ca și cum ispitindu-l, a zis: "Apoi, oare nu iubești cinstea cea din oaste, pe care o ai tu acum?". Nearh a răspuns: "Socotesc că încă nu știi, Polieucte, cinstea și slava cea adevărată și fericirea cea nesfârșită, pe care Domnul Hristos a pregătit-o robilor Săi". Polieuct a zis: "Tu crezi că eu nu știu de acele măriri și fericiri care sunt la Hristos, în ceruri. Dar mie mi se pare că eu acum te-am întrecut pe tine în cele cerești, de vreme ce în vedenie am luat porfira împărătească cea cerească, precum ți-am spus; însă te întreb un lucru: se poate oare, fără a primi tainele creștinești, a se apropia cineva de Hristos și a se face ostaș al Lui?".

Nearh a răspuns: "Să nu te îndoiești despre aceasta, credinciosule prieten; poate Dumnezeu ca din pietre să ridice fiii lui Avraam, pentru că nici unuia, care vine către Dânsul, nu-i închide ușa milostivirii Sale, iar celor ce vin mai pe urmă în via Sa, le dă plată ca și celor ce au lucrat toată ziua. Așa și tâlharului celui de pe cruce i-a deschis Raiul și pentru puțină mărturisire, mare plată i-a dat, pentru care alții au vărsat multe sudori".

pravila - Floare Ornamentala

Auzind aceasta Polieuct, a zis: "Fie voia lui Hristos, adevăratul Dumnezeu; iată, din ceasul acesta las toate cele deșarte ale lumii și mărturisesc că sunt rob al lui Hristos, Căruia Îi voi sluji, precum Îi va plăcea. Deci, voi merge și voi citi porunca cea împărătească, dată asupra creștinilor și asupra Domnului și Dumnezeului meu Iisus Hristos".

Zicând astfel, s-a dus în târg și, citind scrisoarea cea împărătească înaintea tuturor, a defăimat-o și a rupt-o în bucăți. Întorcându-se, a văzut ducând pe idoli în templu și oameni închinându-se lor; deci, mai întâi a râs de nebunia păgâneasca, apoi, ca și cum mergea spre închinăciune, a pornit către idoli, și apropiindu-se de ei, apuca câte un idol și-l trântea la pământ, sfărâmându-i pe toți ca pe niște vase; așa că a zdrobit atunci doisprezece zei elinești.

Săvârșind aceasta, a venit la dânsul tatăl femeii sale, anume Felix, care era rânduit de împărați pentru a chinui pe creștini, și văzând sfărâmarea idolilor, ce se făcuse de Polieuct, s-a mâhnit foarte mult, zicând: "Vai, mie, că pierd pe fiii mei; eu care mai înainte eram vestit pentru ei, astăzi fără de veste rămân fără dânșii, pentru că nici zeii, nici oamenii nu vor milui pe Polieuct al meu, care a făcut unele ca acestea".

Sfântul Mucenic Polieuct 9 ianuarie -d- pravila.ro
Sfântul Mucenic Polieuct 9 ianuarie

Polieuct, dănțuind pentru sfărâmarea celor neînsuflețiți, a zis către socrul său: "De ce te întristezi, tată? Iată cum pe față am arătat cât sunt de neputincioși zeii voștri și dacă sunt mai mulți de aceștia, să se aducă aici în mijloc, și vei vedea cum robii lui Hristos îi nimicesc".

Felix a zis: "Atotputernicii împărații noștri au poruncit ca pe unii ca aceștia să-i ucidem, și de acum tu vei fi mort, pentru că ceasul uciderii tale a sosit și în alt chip nu poate să fie, căci împărăteasca poruncă nu se va schimba. Îți îngădui numai ca să mergi în casa ta și să dai cea mai de pe urmă sărutare femeii și fiilor tăi". Sfântul a zis: "Ce grijă am eu de femeie și copii, când acum nu iau în seamă cele pământești, ci caut spre cele cerești și gândesc la cele nepieritoare. De va voi fiica ta să mă urmeze, fericită va fi, iar de nu, apoi rău va pieri cu idolii voștri".

Auzind Felix aceasta de la ginerele său, a plâns pentru dânsul, zicând: "Vai mie, iubitul meu fiu Polieuct, că și pe tine te-a înșelat puterea lui Hristos cea vrăjitoare". Sfântul Polieuct a zis: "Aceasta nu o tăinuiesc, căci El m-a chemat la cunoștința adevărului pentru El, cu dumnezeiască Să dreaptă cea atotputernică m-a scos din întuneric la lumină, din moarte la viață și din rătăcire m-a povățuit la calea cea dreaptă, apoi m-a învrednicit a mă numi și a fi ostaș al Lui".

pravila - Floare Ornamentala

Sfântul grăind unele ca acestea, l-au apucat chinuitorii și l-au bătut peste gură; iar el întru nimic nu socotea bătaia. Venind femeia lui, a plâns pentru dânsul, împreună cu tatăl său Felix; iar Sfântul zicea către socrul său: "O, prea nelegiuitule slujitor al idolilor necurați, pentru ce te sârguiești cu lacrimile tale cele înșelătoare și cu ale fiicei tale, ca să mă abați de la mărturisirea lui Hristos? Pentru ce plângi pe Polieuct, când se cade ca mai mult pentru tine să plângi? Căci slujind vremelnicilor împărați, veșnicului foc te vei da". Femeia sfântului, anume Paulina, tânguindu-se, zicea către dânsul: "Ce ți s-a nălucit, iubitul meu bărbat, Polieuct? Cum te-ai amăgit și te-ai pornit ca să sfărâmi pe cei doisprezece zei ai noștri?".

Sfântul, zâmbind, a zis către dânsa: "Dacă am biruit și am sfărâmat eu singur doisprezece idoli, acum tu nu ai la cine să mai scapi. Ascultă-mă, Paulino, și cunoaște pe unul, adevăratul Dumnezeu, Care este în ceruri și Aceluia să te închini și te sârguiește ca să schimbi viața aceasta vremelnică cu cea veșnică".

Acestea și mai multe grăind sfântul către femeie, mulți din cei necredincioși stând împrejur ascultau cu bucurie cuvintele lui și cunoscând puterea tainei s-au umilit și au crezut în Hristos. Apoi, adunându-se judecătorii cetății cu toți sfetnicii, au pus pe Sfântul Polieuct înaintea judecății lor și pe de o parte cu îmbunări, iar pe de alta cu îngroziri, se sârguiau ca iarăși să-l întoarcă la păgânătatea idolească. Dar de vreme ce n-au putut să izbutească, au hotărât asupra lui pedeapsă cu moartea, ca să ia sfârșit prin sabie.

Martiriul Sfântului Mucenic Polieuct 9 ianuarie - pravila.ro
Martiriul Sfântului Mucenic Polieuct 9 ianuarie

Atunci, sfântul, mergând la moarte cu bucurie nespusă, încredința poporul care mergea împrejur că vorbește cu un tânăr prea luminat, care îl întărește și-i poruncește să uite toate cele lumești; dar nimeni nu putea să vadă pe acel tânăr decât numai sfântul mucenic. Apoi, văzând între popor pe fericitul Nearh, prietenul său, și după Dumnezeu, tată, a strigat către dânsul: "Mântuiește-te, iubitul meu prieten, și să-ți aduci aminte de așezământul dragostei cel întărit de noi".

Zicând acest din urmă cuvânt, și-a plecat sub sabie sfântul său cap și s-a botezat în sângele său, fiind tăiat pentru Iisus Hristos. Acest Sfânt Polieuct s-a mucenicit în Melitina, cetatea Armeniei, pentru înmulțirea Bisericii luptătoare și pentru împlinirea celei biruitoare din cer, întru cinstea și mărirea lui Hristos Dumnezeu, Care este capul întregii Biserici, Căruia cu Tatăl și cu Sfântul Duh I se cuvine cinstea și mărirea în vecii nesfârșiți. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 9 ianuarie

În această lună, în ziua a noua, pomenirea sfântului mucenic Polieuct;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Eustratie, făcătorul de minuni;
Tot în această zi, pomenirea Sfântul Petru, Episcopul Sevastiei, fratele Sfântului Vasile Cel Mare.

Pentru a citi mai mult despre Sfântul Vasile cel Mare APĂSAȚI AICI.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 10 ianuarie

În această lună, în ziua a zecea, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Grigorie (Grigore), episcopul Nissei;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Dometian, episcopul Meletinei;
Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Marchian, preotul și iconomul marii Biserici de la Constantinopol;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Amonie, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Antipa de la Calapodești.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Mucenic Polieuct să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Mucenice Polieuct roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Benedict de Nursia
(14 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Benedict de Nursia, datorită vieții sale curate, a primit de la Dumnezeu darul înainte-vederii, al vindecărilor, al alungării demonilor și chiar al învierii morților. Este cunoscut ca ocrotitor al […]

† Sfântul Iustin Martirul și Filosoful
(1 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Iustin Martirul și Filosoful este un exemplu pentru conlucrarea dintre filozofie și teologie, el fiind cel care ne-a arătat care sunt legăturile între conceptele filozofiei antice și cele ale credinței […]

† Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu
(17 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Alexie și-a trăit viața în multă smerenie, rugăciune și post, având o dragoste nemărginită față de Dumnezeu și față de oameni, primind de aceea și apelativul de "Omul lui […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram