† Sfântul Mucenic Nichifor
(9 februarie)

Trimte prietenilor tăi

Sfântul Mucenic Nichifor, este serbat în calendarul ortodox pe data de 9 februarie.

Din viața sfântului putem remarca ce putere are nemărginită a iertării în viața noastră, dragostea fața de prieteni și curajul mărturisirii lui Hristos chiar și cu prețul vieții.

Viața pe scurt - Sfântul Mucenic Nichifor (sinaxar)

Nichifor a trăit în cetatea Antiohia din Siria pe vremea împăraților Decius (250-253) și Valerian (253-260). Îl lega o prietenie strânsă de un preot creștin al cetății, anume Saprichie. Lumea îi considera ca frații, totuși, în ciuda prieteniei lor lungi și încercate, Diavolul a semănat ura între cei doi, încât, nu doreau să se mai întâlnească.

Venindu-și în fire, într-o bună zi, Nichifor îi ținu calea lui Saprichie și căzându-i în genunchi l-a implorat: ,,Iartă-mă pentru Domnul!”

Însă Saprichie nu spunea nimic. Și a plecat Nichifor rușinat, deoarece nu a primit iertarea. În același timp, în Antiohia, în anul 257, s-au pus în aplicare unele decrete imperiale conform cărora creștinii trebuiau să fie forțați să se lepede de credința lor. Cei dintâi care au fost arestați au fost clericii. Saprichie a fost prins și dus spre locul de judecată. Nichifor, văzându-și prietenul în lanțuri a alergat și a căzut la picioarele lui cerând iertare și rugându-l: ,,Mucenice a lui Hristos, iartă-mă că ți-am greșit!” Saprichie nu a vrut nici măcar să îl audă.

Sfantul Mucenic Nichifor 9 februarie A

Sfântul Mucenic Nichifor, mucenicul lui Hristos

Văzând Dumnezeu învârtoșarea inimii sale l-a lăsat în voia sa. Saprichie nu a avut curaj să mărturisească până la capăt. În timpul torturilor, înțelegându-și iminența morții, a cedat promițând că va aduce jertfe zeilor păgâni ca semn al lepădării sale

Văzând Nichifor că și-a pierdut așa de ușor cununa muceniciei și credința, cu lacrimi îi zicea: ,,Să nu faci asta frate, să nu-ți pierzi cununa împletită cu atâte chinuri. Iată, Hristos stă lângă ușă, pentru El ai venit în locul acesta!”

Văzând Sfântul Mucenic Nichifor că Saprichie s-a lepădat de Hristos, a început să strige către călăi: „Eu sunt creștin și cred în Domnul nostru Iisus Hristos, de Care Saprichie s-a lepădat! Deci, tăiați-mă pe mine în locul lui”. Călăii n-au îndrăznit să-l ucidă fără voia ighemonului (conducătorului cetății) și toți se mirau că de bună voie se oferă morții, strigând: „Sunt creștin și zeilor voștri nu mă închin și nu voi jertfi”. Datorită acestei mărturii, Sfântul Nichifor a primit cununa muceniciei, dându-și sufletul în mâinile Domnului Nostru Iisus Hristos.

Despre neiertare și părăsirea Harului Dumnezeiesc

Prieteniile trebuie prețuite și întemeiate pe credință și efort. Iertarea aproapelui este o datorie a fiecărui creștin. Inimile noastre nu trebuie să se împietrească în resentimente. A cere iertare chiar și atunci când nu suntem vinovați de dragul unei bune relații cu aproapele este calea autentică a celor ce iubesc pe Hristos.

Părintele Arsenie Muscalu explică pilda Sfântului Mucenic Nichifor într-una din predicile sale, redată de site-ul Cuvântul Ortodox.

„Spuneți-mi, în ce stăruiau primii creștini?

Ați văzut, ‘în învățătura Apostolilor, în împărtășire, în frângerea pâinii și în rugăciuni’. Asta era treaba lor. Și încă mai spune ceva autorul Faptelor Sfinților Apostoli: Sufletul și inima mulțimii celor ce au crezut erau una. Și nimeni nu zicea că ceva este al său, ci toate le erau de obște.

Îmi vine în minte acum o întâmplare pe care iarăși cred că o știți cu Sfântul Nichifor și Saprichie preotul. Au fost prieteni foarte buni la început, apropiați, dar între ei la un moment dat a strecurat vrășmașul diavol sămânța invidiei. Saprichie s-a supărat pe Nichifor și nu voia să-l ierte. Fiind ei supărați unul pe celălalt, s-a întâmplat ca Saprichie să fie prins și să mărturisească pentru Hristos. L-au supus la chinuri, l-au bătut în toate felurile, nu s-a lepădat de Hristos. Au hotărât să-l omoare, să-i taie capul. Nichifor a aflat ce s-a petrecut și și-a zis el, în mintea lui: Uite, să nu plece la Dumnezeu neîmpăcat cu mine, pentru că e cuvânt dumnezeiesc Dacă nu iertă fiecare din inimă fratelui său greșelile lui, nici Tatăl vostru nu vă va ierta vouă greșelile voastre (Marcu 11,26). Și a zis el: Nu cumva să-l păgubesc, să plece la Dumnezeu neîmpăcat cu mine și să piardă cununa muceniciei. Hai s-o dobândească! și a ieșit în întâmpinarea lui ca să-i ceară iertare, ca Saprichie să meargă la moarte împăcat deplin, să meargă înaintea lui Dumnezeu și să primească cununa muceniciei. I-a ieșit și i-a zis: Robule al lui Dumnezeu, iartă-mă! iar asupra lui Saprichie a venit un duh de împietrire, invidia. Și nu, s-a uitat de sus la el și – ce-o fi zis? – Eu, marele mărturisitor, nu te iert!. A venit a doua oară: Iartă-mă, robule al lui Dumnezeu! Iartă-mă!. Nimic. A rămas în împietrirea lui. L-au dus, i-au plecat capul pe butuc și călăul a ridicat securea. Și atunci, parcă s-ar fi trezit – zic s-ar fi trezit, de fapt a murit – și a zis: Stați! De ce vreți să îmi tăiați capul?. Pentru că nu vrei să aduci jerfă idolilor. Zice: Nu, nu, aduc. Aduc jerfă idolilor. Aduceți aici ce trebuie și voi aduce jertfă idolilor. Și a făcut așa și s-a lepădat de Hristos. Harul Sfântului Duh l-a părăsit pentru neiertate, pentru împietrirea lui l-a părăsit Harul Sfântului Duh atunci. A avut putere să ducă lupta mărturisirii. Harul l-a așteptat. L-a întărit să ducă lupta mărturisirii până atunci, până aproape de sfârșit. Dar pentru că el nu l-a iertat pe aproapele lui, Harul l-a părăsit atunci, când mai avea un pas până să primească cununa.

Dacă Harul va fi cu noi, Harul Sfântului Duh va da fiecăruia să simtă și când a făcut cel mai mic compromis.”

Surse: Trinitas TV, Crestin Ortodox, ActiveNews.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoana Sfântului Mucenic Nichifor

[Sfântul mucenic] Nichifor prin sabie se săvârșește.

Sfantul Mucenic Nichifor 9 februarie B

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Dionisie din Furna - Erminia picturii bizantine, (p. 151)

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Etimologia / semnificația numelui Nichifor

În primul rând „La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfântului Mucenic Nichifor!

Nichifor - cu o tradiție îndelungată în onomastica noastră dar în prezent aproape ieșit din uz, numele Nichifor provine de la o forma de origine grecească, și anume Nikephoros. În componenta numelui de origine grecească, Nikephoros, cercetătorii lingviști au identificat elementele „nik-”, ce înseamnă „victorie, a învinge”, și „-phoros”, cu sensul de „purtător”, și ele luate împreună însemnându „purtător de victorie”. Deși are o semnificație clară, prenumele de băiat Nichifor a început să fie tot mai rar folosit, într-un final, migrând spre categoria numelor de familie.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Nichifor? Conform cu calendarul ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 9 februarie de ziua Sfântului Mucenic Nicifor.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cântări Liturgice

Troparul Sfântului Mucenic Nichifor, glasul al 4-lea

Mucenicul Tău, Doamne, Nichifor, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul Sfântului Mucenic Nichifor, glasul al 3-lea

Întraripându-te, fericite, cu dragostea Domnului și Crucea Lui pe umeri purtând, mărite, ai rușinat meșteșugirile diavolului și te-ai luptat până la moarte pentru adevăr. Pentru aceasta te-ai arătat purtător de biruință și tăinuitor al harului lui Dumnezeu.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Alt Condac al Sfântului Mucenic Nichifor, glasul 1

Cu legătura dragostei legându-te, Nichifore, ai dezlegat răutatea pizmuirii, și cu sabie capul tău tăindu-se, te-ai făcut mucenic Dumnezeiesc al Mântuitorului, Cel ce S-a întrupat, pe Care roagă-L pentru noi, cei ce lăudăm mărită pomenirea ta.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Viața completă – xxx (Viețile Sfinților)

În Antiohia cea mare a Siriei se afla un preot, anume Saprichie și un cetățean, anume Nichifor. Aceștia aveau între ei mare prietenie și dragoste, încât alții îi socoteau că sunt frați de-o mamă. Viețuind ei cu cinste multă vreme într-o prietenie mare ca aceasta, i-a zavistuit vrăjmașul, urâtorul binelui, și a semănat între dânșii atâta vrajbă, încât, după aceea, nici nu voiau să se mai întâlnească. Astfel se urau unul pe altul cu ură nedreaptă, căci, pe cât de mare era înainte dragostea și prietenia lor, pe atât de mult a crescut, mai pe urmă ura și vrajbă, prin lucrare diavolească.

După multe zile, fiind ei în vrajbă și ură, Nichifor, venindu-și în sine și cunoscând că acea răutate este de la diavol, a rugat pe niște prieteni și vecini că, mergând la preotul Saprichie, să-l roage ca să-l ierte pe cel ce se pocăiește și să-l primească în dragostea sa cea dintâi, pentru Domnul. Preotul n-a voit să-l ierte. Nichifor iarăși a trimis pe alți prieteni cu rugăminte, însă preotul nici nu voia să-i asculte. A treia oară i-a izgonit pe trimiși și, pe cei ce-l rugau, nu i-a ascultat, nici s-a înduplecat spre milă, să ierte pe fratele care cu smerenie cerea iertare. Astfel, învârtoșându-și inima sa, a rămas neplecat, uitând cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, Care a zis: Iertați și se va ierta vouă. Și iarăși: Deci de vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva asupra ta, să-ți lași darul tău înaintea altarului și, mergând, mai întâi te împacă cu fratele tău. Și iarăși: De nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru ceresc nu vă va ierta greșelile voastre.

Folare-Separare

Nichifor, văzând că Saprichie, preotul, n-a primit pe mijlocitorii care l-au rugat pentru dânsul, a mers singur la el și, căzând la picioarele lui, îi zicea: "Iartă-mă, părinte, iartă-mă pentru Domnul". Dar Saprichie nu voia nici să se uite la dânsul, fiind nemilostiv, neavând dragoste și nici frică lui Dumnezeu, deși era dator ca pe fratele lui să-l ierte chiar mai înainte de rugăciune, ca unul ce era creștin și preot. Deci, s-a dus Nichifor de la dânsul rușinat, necâștigând iertare.

În acea vreme s-a făcut fără de veste, în Antiohia, prigonire mare contra creștinilor, în împărăția lui Valerian și a lui Galerie. Și a fost prins Saprichie preotul și l-au dus la întrebare înaintea ighemonului, zicându-i: " Cum îți este numele tău?" El i-a răspuns: "Saprichie mă numesc". Zis-a ighemonul: "Ești cleric?" Saprichie a răspuns: "Da, sunt preot". Zis-a ighemonul: "De ce neam ești?" Saprichie a răspuns: "Sunt creștin". Zis-a ighemonul: "Împărații noștri, stăpânii acestor țări și ai hotarelor Romei, Valerian și Galerie, au poruncit ca cei ce se numesc creștini să aducă jertfe zeilor celor fără de moarte, iar dacă cineva va defăima și va lepăda porunca împărătească, să știe că unul ca acela, după multe munci, va fi osândit la cea mai grea moarte".

Folare-Separare

Saprichie, stând înaintea ighemonului, a zis: "Noi creștinii, o! ighemonule, avem Împărat pe Hristos Dumnezeu, căci Acela Unul ne este adevăratul Dumnezeu, Creatorul cerului, al pământului, al mării și al tuturor celor ce sunt într-însele; iar toți zeii păgânilor, fiind diavoli, să piară de pe fața pământului, căci nu pot să ajute nimănui, fiind lucruri de mâini omenești". Atunci, ighemonul mâniindu-se, a poruncit ca să-l întindă pe roată și să-l chinuiască fără milă. Fiind torturat, Saprichie a zis ighemonului: "Putere ai asupra trupului meu, dar asupra sufletului meu nu ai, fără numai Domnul meu, Iisus Hristos, Care l-a creat".

Folare-Separare

Fiind chinuit mult, Saprichie a răbdat toate torturile cu bărbăție. Apoi, văzându-l neînduplecat, necuratul judecător a dat asupra lui hotărâre de moarte, zicând: "Lui Saprichie, preotul, care a defăimat împărăteștile porunci și n-a voit să aducă jertfe zeilor celor fără de moarte și nici nu s-a lepădat de creștineasca nădejde, poruncim să i se taie capul cu sabia". Fiind dus Saprichie la tăiere, sârguindu-se spre cereasca cunună, a auzit despre aceasta fericitul Nichifor. Deci, i-a ieșit în cale și s-a aruncat la picioarele lui, zicându-i: "Mucenice al lui Hristos, iartă-mă că ți-am greșit!" Iar el nu i-a răspuns, căci inima lui era cuprinsă de răutate diavolească. Sfântul Nichifor, alergând pe altă cale, l-a întâmpinat și iarăși, căzându-i înainte, îl ruga, zicând: "Mucenice al lui Hristos, iartă-mă că ți-am greșit ca un om, căci, iată, ți se dă din cer cunună de la Hristos, pentru că nu te-ai lepădat de El, ci ai mărturisit numele Lui cel sfânt, înaintea a multe mărturii". Dar Saprichie, orbindu-se de ură și fiind aspru la inimă, stătea neînduplecat, nevrând nicidecum să-l ierte. Ba, nici un cuvânt n-a zis către fratele care se ruga lui, încât și prigonitorii se mirau de împietrirea lui Saprichie și ziceau lui Nichifor: "Om nebun ca tine niciodată n-am văzut. Iată acesta merge la moarte, iar tu cu tot dinadinsul ceri de la el iertare. Oare după moarte va putea să te vatăme cu ceva? Ce trebuință îți este să te împaci cu cel ce va muri îndată?" Sfântul Nichifor le-a răspuns: "Voi nu știți ceea ce cer eu de la mărturisitorul lui Hristos, ci numai Dumnezeu știe".

Folare-Separare

Sosind Saprichie la locul în care avea să fie tăiat, Sfântul Nichifor iarăși a zis către dânsul: "Te rog, mucenice al lui Hristos, iartă-mă de ceea ce ți-am greșit ca om, căci este scris: "Cereți și se va da vouă; dă-mi, deci, iertare". Acestea și altele asemenea spunând Nichifor, nu l-a ascultat împietritul la inimă, prietenul său, Saprichie, nici nu s-a înduplecat, fiind rugat de atâtea ori, neaducîndu-și aminte de ceea ce s-a zis: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ci și-a închis urechile inimii și ale trupului ca o aspidă surdă care nu aude glasul vânătorilor. De aceea, Dumnezeu, judecătorul cel drept, care nu caută în față - de vreme ce Saprichie n-a luat aminte la cele zise în Evanghelie: "Iertați și se va ierta vouă" și "cu ce măsură veți măsura, cu aceeași vi se va măsura" - a luat darul Său de la Saprichie, cu dreapta Sa judecată și îndată a căzut de la Dumnezeu și s-a lipsit de cunună cea împletită.

Folare-Separare

Deci, când i-au zis prigonitorii: "Pleacă-ți genunchii, ca să ți se taie capul", Saprichie a zis către dânșii: "Pentru ce voiți să mă tăiați?" Aceia au răspuns: "Pentru că n-ai voit să aduci jertfe zeilor și ai defăimat porunca împărătească, pentru un om numit Hristos". Auzind aceasta, ticălosul Saprichie a zis către dânșii: "Să nu mă ucideți, că voi face ceea ce poruncesc împărații, mă voi închina zeilor și le voi aduce jertfe". Așa l-a orbit ura și de darul lui Dumnezeu s-a depărtat, încât el, care mai înainte era în cumplitele chinuri și nu se lepădase de Hristos Domnul, fiind acum la sfârșit și așteptând să ia cununa muceniciei și a slavei, s-a lepădat de viața cea veșnică și s-a depărtat de Domnul.

Auzind Sfântul Nichifor acele ticăloase cuvinte spuse de Saprichie, l-a rugat cu lacrimi, zicând: "Să nu faci asta, o frate iubite, să nu te lepezi de Domnul nostru Iisus Hristos, să nu-ți pierzi cununa cea cerească, pe care prin pătimirea multor chinuri ți-ai împletit-o! Iată, stă lângă ușă Stăpânul Hristos, Care îndată ți se va arăta și Îți va da răsplătire viața veșnică, pentru această vremelnică moarte, căci pentru El ai venit la locul acesta ca să o iei". Saprichie nicidecum nu voia să-l asculte, ci se sârguia spre pierzarea cea veșnică, pierzând viața nesfârșită pe care era să o câștige prin lovirea de sabie ce avea să o primească peste grumaji.

Folare-Separare

Văzând Sfântul Nichifor că Saprichie a căzut cu totul din sfânta credință și s-a lepădat de Hristos, adevăratul Dumnezeu, a început a striga cu glas tare către călăi: "Eu sunt creștin și cred în Domnul nostru Iisus Hristos, de Care Saprichie s-a lepădat! Deci, tăiați-mă pe mine în locul lui". Călăii n-au îndrăznit să-l ucidă fără voia ighemonului și toți se mirau că de bună voie se oferă morții, strigând: "Sunt creștin și zeilor voștri nu mă închin și nu voi jertfi".

Atunci unul din călăi, alergând la ighemon, i-a spus că Saprichie făgăduiește să aducă zeilor jertfă, dar este altul care voiește să moară pentru Hristos și care strigă cu glas tare: "Sunt creștin și zeilor voștri nu voi jertfi, iar împărăteștile porunci nu le ascult". Ighemonul, auzind aceasta, a poruncit ca pe Saprichie să-l slobozească, iar pe acel creștin să-l taie cu sabia. Deci a fost tăiat pentru Hristos capul Sfântului Nichifor, în locul lui Saprichie, în nouă zile ale lunii Februarie, și s-a dus, bucurându-se, către Hristos Domnul, ca să ia cununa biruinței din dreapta Lui și să stea în ceata sfinților mucenici, care slăvesc pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe cel Unul în Treime Dumnezeu, Căruia I se cuvine cinste și închinăciune, slavă și stăpânire în veci. Amin.

Folare-Separare

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților luna Decembrie - Mănăstirea Sihăstria

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi

În această lună, ziua a noua, pomenirea sfântului mucenic Nichifor;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Roman Cilicianul;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Marcel episcopul Siciliei, Filagriu episcopul Ciprului și Pangratiu episcopul Tavromeniei;
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Petru Damaschin, care de sabie s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine

În această lună, ziua a zecea, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Haralambie, și a celor ce au crezut și s-au săvârșit împreună cu el: Porfiriu și Vaptos, care s-au săvârșit de sabie, și sfintele trei femei mucenițe care s-au omorât de sabie pentru că au crezut în Hristos, prin sfântul Haralambie;
Tot în această zi, pomenirea sfintelor mucenițe și fecioare: Enata și Valentina și a mucenicului Pavel;
Tot în această zi, pomenirea celui dintre sfinți părintelui nostru Anastasie, arhiepiscopul Constantinopolului;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Zenon;
Tot în această zi, pomenirea icoanei preasfintei de Dumnezeu Născătoarei, stăpânei noastre, cea din Areovind.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Pe Sfântul Mucenic Nichifor să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Mucenic Nicifor roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mânuiește-ne pe noi. Amin.

Recomandări

† Sfântul Cuvios Ioan de la Rila
(19 octombrie)

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila este ocrotitorul poporului bulgar. El era cunoscut încă din timpul vieții ca mare făcător de minuni, izbăvind pe cei bolnavi și cei bântuiți de cu duhuri necurate care veneau […]

† Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
(18 octombrie)

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, este unul din cei patru sfinți Evangheliști, el fiind singurul dintre ei care ne prezintă istorisirea pe larg despre Fecioara Maria, Nașterea Mântuitorului, precum și cele despre copilăria Lui. El […]

† Sfinții Mucenici Cosma și Damian - doctori fără de arginți (17 octombrie)

Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia sunt uneori reprezentați cu însemne medicale, ei fiind ocrotitorii medicilor, chirurgilor, farmaciștilor și totodată dăruiesc vindecare celor care le cer ajutorul cu dragoste și cu credință. Ei sunt […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “† Sfântul Mucenic Nichifor
(9 februarie)”

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram