† Sfântul Mucenic Luchilian Sfânta Paula și cei împreună cu ei
(3 iunie)

4.6/5 - (5 votes)

Sfântul Mucenic Luchilian (Sfântul Lucian)a primit martiriul împreună cu cei patru tineri: Ipatie, Paul, Dionisie, Claudie și Paula fecioara. Toți acești mucenici, biruitori în înfrângerile lor, au putut vedea dincolo de suferința trupului și au putu înțelege că nimeni nu îi poate despărții de dragostea lui Hristos. Sunt serbați în calendarul ortodox în data de 3 iunie.

Viața pe scurt - Sfântul Mucenic Luchilian Sfânta Paula și cei împreună cu ei (sinaxar)

În perioada de început a creștinismului, anume în primele trei secole au avut loc foarte multe persecuții ale creștinilor. Atât de urâți au fost creștinii încât persecuțiile au luat forma edictelor imperiale. Nu era permis creștinilor să existe.

Sfântul Mucenic Luchilian, bătrân de vârstă și cărunt, a trăit în zilele împăratului Aurelian. Mult timp a slujit, ca preot păgân, la templul din Nicomidia (Asia Mică). Înțelegând că învățătura păgână, în slujba căreia se afla, este greșită, a primit sfântul botez în numele lui Hristos. Din acel moment a încetat să mai slujească idolilor. Timp de doi ani a refuzat să aducă jertfe lui Zeus și lui Ares. Bineînțeles, întâmplându-se așa, comunitatea creștinilor din acea cetate a devenit din ce în ce mai vizibilă.

Nicomidia
Nicomidia (Asia Mică)

Silvan mai marele cetății, sfătuit de un anume filosof păgân Crispus, a hotărât să schimbe situația aceasta. Pentru început a ordonat prinderea lui Luchilian. Acesta auzind, s-a ascuns împreună cu alți șaptezeci de creștini la ceva distanță față de cetate. Au fost dați în vileag de un anume Simeon și au fost capturați de către soldați.

Martiriul Sfântului Mucenic Luchilian

Aduși în fața lui Silvan a început procesul. Luchilian a fost sfătuit să renunțe la creștinism și să-și reia dregătoria de preot păgân. Pentru că nu a cedat amenințărilor a fost crunt bătut și aruncat în temniță. Aici a mai cunoscut încă patru tineri întemnițați: Ipatie, Pavel, Dionisie și Claudie, pe care i-a întărit în dreapta credință și în suportarea supliciilor.

După câteva zile au fost aruncați într-un cuptor înroșit, însă Bunul Dumnezeu a revărsat peste ei mila Sa și au ieșit nevătămați din acesta. Semnele dumnezeiești ce au însoțit sfintele lor pătimiri au speriat pe cei care îi chinuiau. Au fost mutați la Calcedon, iar aici au fost forțați să se închine lui Zeus. Nu au cedat. Au fost mutați în altă temniță, la Bizanț, viitorul Constantinopol. Aici, Sfinților Claudie, Ipatie, Pavel și Dionisie li s-au tăiat capetele, iar Luchilian a fost răstignit, bătându-i-se piroane peste tot trupul.

Sfântul Mucenic Luchilian Sfânta Paula și cei împreună cu ei 3 iunie - a
Sfântul Mucenic Luchilian Sfânta Paula și cei împreună cu ei 3 iunie

Sfânta Mucenița Paula

După ce sfinții s-a săvârșit, Sfânta Paula le-a luat moaștele lor, și a purtat grijă de ele pentru că ea era creștină, și avea și slujba aceasta de a intra în temniță, să slujească, să lecuiască și să hrănească pe cei ce pătimeau pentru Hristos. Fiind și ea prinsă a fost adusă către comit și nevrând să se închine idolilor, întâi au dezbrăcat-o și au bătut-o cu bice, după aceea cu toiege și topindu-se foarte la trup de nevoință și de durerea rănilor, prin arătare de înger s-a făcut sănătoasă, și a primit cu îndrăzneală chinurile.

Apoi iarăși aducându-se înaintea comitelui, a fost din supusă diferitelor chinuri. Apoi văzând chinuitorii că nu au cum să o convingă să se închine idolilor i s-a tăiat capul, Așa a primit cununa muceniciei și se face praznicul lor în biserica preasfintei lor mucenicii, ce este aproape de Biserica Arhanghelului Mihail din Oxia.

Surse: Crestin Ortodox, Basilica, Obiectivbr, Trinitas TV, ViațaCurată.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Luchilian

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Mucenic Luchilian!

Lucian - acest nume derivă din latinescul "lūx> lūceō> Lūcīlius", care înseamnă "lumină, strălucire, clar, strălucitor, strălucitor, plin de lumină", care la rândul său derivă din proto-italicul "louks", care înseamnă "alb, lumină, strălucitor", care poate fi asemenea cu grecescul antic "leukós (λευκός)".

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Luchilian?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 3 iunie când este pomenit Sfântul Mucenic Luchilian Sfânta Paula și cei împreună cu ei.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Paul - Paula

Pentru a citi etimologia numelui Paul - Paula APĂSAȚI AICI.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Mucenic Luchilian Sfânta Paula și cei împreună cu ei

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează prea multe detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfântul Mucenic Luchilian și cei împreună cu el, acesta ne spune: "[Sfântul mucenic] Luchian [fost preot idolesc] , mult bătrân [de vârstă și alb la păr, și fecioara] Paula și·trei prunci [Ipatie, Paul, Dionisie] împreună cu dânșii, fiind căzuți prin felurite munci, își primesc sfârșitul."

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine.

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Mucenic Luchilian Sfânta Paula și cei împreună cu ei

Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea Egiptului scăpând Israeliteanul, striga: Izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-I cântăm.
Te laud pe tine, Sfinte Mucenice Luchilian, ca pe o slugă a dumnezeiescului Cuvânt și laudă a mucenicilor. Pentru aceasta dăruiește-mi mie curățire și tămăduire de cele rele, prin rugăciunile tale.
Cu tot cugetul și sufletul te-ai ținut de tot întru dragostea lui Hristos și ai disprețuit înșelăciunea și slăbiciunea idolilor, înțelepte.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Mai mult decât toată mărirea cea de pe pământ, dorind dumnezeiasca slavă cea prin chinuri, te desfătezi întru cele cerești veselitoare ale slavei celei neîmbătrânite, de Dumnezeu fericite.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Tu ești scara pe care a văzut Iacov, Născătoarede Dumnezeu; căci prin tine s-a unit Cuvântul cu cei de pe pământ și a tras către înălțime ființa pământenilor.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Troparul Sfinților Mucenici, glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinților Mucenici, glasul al 2-lea

Ceata cea cu numărul de cinci a sfinților mucenici cea strălucită, care luminează Biserica lui Hristos, adunându-ne astăzi, să cinstim sfânta prăznuire a pomenirii lor, bucurându-ne; căci ca niște tari pătimitori și slugi ale lui Hristos stându-i înainte, neîncetat se roagă pentru noi toți.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Mucenic Luchilian Sfânta Paula și cei împreună cu ei (Viețile Sfinților)

Sfântul Mucenic Luchilian a fost pe vremea lui Aurelian, împăratul Romei. El mai întâi trăia în păgânătatea închinării de idoli, fiind chiar slujitor idolesc, bătrân cu anii, cinstit la față și alb la păr. El își avea locuința aproape de cetatea Nicomidiei și slujea în capiștile necuraților zei. Iar după ce a fost luminat prin Sfântul Botez cu darul lui Hristos Dumnezeul nostru, Cel ce nu dorește să piară cineva, ci toți să se mântuiască, a înțeles înșelăciunea diavolească și rătăcirea păgâneasca, și a venit la cunoștința adevărului și a crezut întru Unul Dumnezeu cel adevărat, Domnul nostru Iisus Hristos, lepădând și scuipând pe idoli.

Astfel, la bătrânețe, s-au înnoit tinerețile lui ca ale vulturului, pentru că s-a născut prin Sfântul Botez și s-a lipit cu tot gândul și cu tot sufletul de dragostea lui Hristos. El arata și celorlalți păgâni deșertăciunea și pierzarea necurăției și-i povățuia spre mântuire, aducându-i la Hristos Dumnezeul nostru cu învățăturile sale și fiind multora pilda de întoarcere către Dumnezeu. Iar iudeii care trăiau acolo, văzând o schimbare ca aceea a lui Luchilian - de la închinarea de idoli la credința creștineasca -, și mai văzând că mulți, prin pildă și învățătura lui, lasă slujirea de idoli și se lipesc de creștini primind Sfântul Botez, s-au umplut de mânie și de ură. Deci umplându-se de zavistie ucigașii cei cumpliți ai Domnului, l-au pârât și l-au dat spre judecata păgânilor. Și a fost adus robul lui Hristos la cercetare înaintea lui Silvan, cornițele care era pe atunci în Nicomidia.

Iar Silvan a silit mult pe bătrân să se lepede de Hristos și să se întoarcă la slujirea idolească, dar el nu s-a supus nicidecum. Atunci Silvan, umplându-se de mânie, a poruncit să-l muncească în multe feluri: i-au sfărâmat fălcile, l-au bătut cu toiege fără de milă și l-au spânzurat cu capul în jos; apoi, după multe și cumplite munci, l-au aruncat în temniță.

Și a aflat Sfântul Luchilian în temniță patru tineri, aruncați acolo pentru credința în Hristos: pe Claudie, Ipatie, Pavel și Dionisie. Și bucurându-se de ei, vorbea cu dânșii despre Hristos Dumnezeu și îi întărea către nevoința mucenicească, ca să nu se teamă de vremelnicele munci pentru veșnica răsplătire din cer; să nu se înfricoșeze de moarte, pentru viața ce va să fie; nici să-și cruțe floarea tinereților lor pentru Hristos, Care le gătește în împărăția Sa fericirea cea neîmbatrânitoare. Astfel toți împreuna se rugau lui Dumnezeu ziua și noaptea, și unul pe altul se mângâiau în nădejdea lui Hristos.

pravila - Floare Ornamentala

Apoi, după câteva zile, Sfântul Luchilian a fost iarăși muncit împreună cu ceilalți tineri și aruncat cu dânșii într-un cuptor înroșit. Iar Atotputernicul Dumnezeu a revărsat peste dânșii mila Sa cea minunată, precum a făcut de demult tinerilor evrei, care au fost în cuptorul Babilonului, pentru că focul s-a prefăcut în răcorire și văpaia în rouă, apoi, vărsându-se de sus și o ploaie mare, a stins desăvârșit cuptorul; și Sfântul Luchilian cu tinerii au ieșit nevătămați. O minune ca aceasta preaslăvita a lui Dumnezeu, păgânii cei orbiți cu necredința și cu răutatea o socoteau a fi nu a puterii dumnezeiești, ci a fermecătoriei creștinești. Deci nedreptul judecător a osândit pe sfinții mucenici la moarte și i-a trimis în Vizantia, că acolo să-și ia pedeapsa. Și ajungând în Vizantia cei patru sfinți tineri - Claudie, Ipatie, Pavel și Dionisie -, au fost tăiați cu sabia; iar pe Sfântul Luchilian l-au spânzurat pe cruce și, patrunzându-l cu piroane peste tot trupul, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Iar ca el a fost răstignit pe Cruce de iudei, se arată în cântarea a treia a canonului, unde se dovedește această în următorul stih: „Iuda a vândut de demult ucigașilor de Dumnezeu pe izbăvitorul Hristos, iar tu acum ai fost vândut de iudeii cei fără de lege".

Încă s-a numărat la cununa lor cea mucenicească și Sfânta fecioară Paula. Aceasta s-a născut din părinți credincioși și din tinerețe aprinzându-se cu inima spre dragostea lui Hristos, își păzea fecioria să pentru Mirele Cel fără de moarte și se sârguia să se afle vrednică de cămara cerească. Apoi, rămânând orfană de părinți și având averi îndestulate, înconjura temnițele și cercetă pe cei legați care pătimeau pentru Hristos, cumpărând cu aur pe străjeri pentru a intra în temniță la sfinți. Ea slujea robilor lui Hristos, dându-le toate cele trebuincioase din averile sale; celor chinuiți de foame și de sete le aducea hrană și băutură; celor dezbrăcați le dădea îmbrăcăminte; trupurile cele rănite ale mucenicilor și bubele cele cu puroaie le tămăduia, spălându-le, ștergându-le, punându-le plasturi tămăduitori și învelindu-le cu pânze curate. Și sărutându-le rănile lor cele primite pentru Hristos, îi rugă cu lacrimi să se roage lui Dumnezeu pentru dânsa ca să nu o lipsească pe ea de mila Sa.

Această mireasă aleasă a lui Hristos se ducea și la Sfântul Luchilian, care ședea cu tinerii în temniță din Nicomidia și se îndulcea de învățăturile lui cele folositoare. Iar când sfântul era muncit împreuna cu acei tineri, ea privea la nevoința lor și în taina inimii sale se rugă cu dinadinsul lui Hristos pentru dânșii, ca să întărească pe robii Săi și să le dea răbdare și ajutor, ca să poată răbda ei muncile până la sfârșit, pentru slavă sfântului Său nume. Apoi, după ce se risipea mulțimea, ea se ducea la locul acela unde erau munciți sfinții și adună sângele lor cel vărsat pe pământ, și-l păzea la sine cu o mare sfințenie. Iar când duceau pe bătrân și pe cei patru tineri în Vizantia la moarte, ea îi urmă slujindu-le.

Și după ce Sfinții tineri au fost tăiați, aceasta sfânta fecioară le-a adunat cinstitele lor trupuri și le-a îngropat cu bună cucernicie. Iar după sfârșitul Sfântului Luchilian și a sfinților tineri, făcând cele de mai înainte, s-a întors iarăși în Nicomidia, slujind cu dragoste sfinților mucenici. Deci, fiind cunoscută de păgâni că este creștină, au prins-o- și au adus-o la judecata înaintea aceluiași Silvan. Acolo, după multe momeli amăgitoare și îndemnuri îngrozitoare, cornițele văzând-o neînduplecata, a poruncit să o bâtă mult fără milă cu bețe și cu toiege. Și slăbind ea cu trupul, nu cu duhul, de rănile cele multe, i s-a arătat îngerul Domnului și a tămăduit-o. Deci mucenița câștigând sănătate trupească, s-a arătat mai îndrăzneață și mai viteaza în munci. Atunci au bătut-o cu asprime peste gură, deoarece a ocărât cu cuvinte batjocoritoare pe muncitor.

pravila - Floare Ornamentala

După aceasta au aruncat-o în temniță și, scoțând-o iarăși la cercetare, au aruncat-o într-un cuptor foarte ars, dar a ieșit din cuptor fără de vătămare; de vreme ce și la ea, ca și la sfinții mucenici cei mai dinainte, puterea lui Dumnezeu a răcorit tăria focului, ca să nu se atingă văpaia cea arzătoare de mireasă lui Hristos. Iar după toate acestea, muncitorul a osândit-o la moarte și a trimis-o la Vizantia că acolo să-și ia pedeapsa, unde s-a sfârșit și Sfântul Luchilian cu acei tineri.

Și când a ajuns mucenița lui Hristos la locul acela, unde Luchilian a suferit pentru Hristos moarte pe cruce, a mulțumit lui Dumnezeu, Cel ce a învrednicit-o de cunună mucenicească și de împărtășirea cu sfinții. Apoi, rugându-se Domnului cu dinadinsul, și-a plecat cu bucurie feciorescul său cap sub sabie și, fiind tăiată, a trecut de la cele de jos la cele de sus și a intrat în cămara cea cerească, întru bucuria Domnului sau, încununându-se de preaiubitul sau Mire, Domnul nostru Iisus Hristos, cu îndoita cununa, a fecioriei și a muceniciei.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 3 iunie

În această lună, în ziua a treia, pomenirea Sfântului Mucenic Luchilian și a celor împreună cu el patru prunci: Ipatie, Paul, Dionisie, Claudie și Paula fecioara și mucenița;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Atanasie, făcătorul de minuni.
Tot în această zi, pomenirea Cuvioasei Ieria, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Papos, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfintei Clotilda, regina Francilor (sec. V-VI).

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 4 iunie

În această lună, în ziua a patra, pomenirea celui între sfinți Părintelui nostru Mitrofan, primul patriarh de Constantinopol;
Tot în această zi, pomenirea Cuvioasei Maicii noastre Sofia cea din Tracia, care a viețuit sihăstrește și cu cuvioșie;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuviosului Mucenic Ioan, egumenul Mănăstirii Monagriei, care, fiind în sac băgat și în mare aruncat, s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Alonie, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfintelor Maria și Marta, surorile lui Lazăr, care cu pace s-au săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Mucenic Luchilian Sfânta Paula și cei împreună cu ei să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Mucenici rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfânta Cuvioasă Elisabeta, făcătoarea de minuni
(24 aprilie)

FB Mess WA Like Sfânta Cuvioasă Elisabeta, făcătoarea de minuni, cu rugăciunea tămăduia toate bolile trupești, iar cu cuvintele și cu sfaturile de Dumnezeu insuflate, vindeca sufletele omenești. Prăznuirea ei în calendarul ortodox se face […]

† Sfânta Cuvioasă Xenia Romana
(24 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfânta Cuvioasă Xenia Romana deși provenea dintr-o familie înstărită, a preferat să părăsească plăcerile și bucuriile lumii, pentru a trăi în post și priveghere, rugându-se neîncetat lui Dumnezeu. Datorită înfrânării și […]

† Sfântul Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul
(18 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ioan ne este cunoscut astăzi datorită informațiilor pe care le avem despre el din viața Sfântului Grigorie Decapolitul, căruia i-a fost ucenic, și din cea a Sfântului Iosif Imnograful. […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram