† Sfântul Mucenic Isidor din Hios
(14 mai)

Trimte prietenilor tăi

Sfântul Mucenic Isidor din Hios este serbat în calendarul ortodox pe data de 14 mai.

O mulțime de minuni au fost săvârșite la mormântul lui, vindecând pe cei bolnavi. El este ocrotitorul celor care se afla în nevoi și necazuri pe mare; izbăvindu-i pe toți cei care i se roagă lui cu credință și cu dragoste.

Viața pe scurt - Sfântul Mucenic Isidor din Hios (sinaxar)

Sfântul Mucenic Isidor din Hios a trăit în zilele împăratului Deciu, fiind de loc din Alexandria Egiptului. Sfântul Isidor a intrat în armata împăratului Deciu, chiar în primul an al înscăunării, în subordinea comandantului flotei maritime pe nume Numerian. Apoi împăratul Deciu a dat ordin ca toți militarii din armata sa să aducă jertfă zeilor, iar cei ce nu o vor face să fie obligați prin chinuri și tortură. Înainte de a se înrola în armată Sfântul Mucenic Isidor ducea o viață dreaptă, petrecându-și zilele ținând posturile și înfrânându-și poftele, făcea lucrurile cu înțelepciune, se ferea de desfătările și deșertăciunile lumii și fugea de lucrurile necurate pe care le făceau păgânii. “și mergând cu oastea, avea rangul ce se numea option, și pogorându-se în insula Hios, cu flota oastei, peste care era căpetenie Numerie, a fost pârât de sutașul Iulie, că el crede în Hristos și nu dă cinste zeilor. Iar Sfântul Mucenic Isidor a mărturisit pe față pe Hristos, și văzând Numerie neîntoarcerea gândului lui, a poruncit a i se tăiat limba ca să nu-l mai mărturisească pe Hristos dar sfântul Mucenic tot grăia Adevărul, în schimb comandantul nu mai putea scoate o vorbă chiar dacă avea limba în gură, la locul ei. Sfântului Mucenic Isidor i-au tăiat capul, în data de 14 mai 251, a fost aruncat într-un puț.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Unde se găsesc sfintele moaște ale Sfântului Mucenic din Hios

După martiriu un creștin tăinuit pe nume Amonie a luat cinstitul trup și l-a îngropat în secret și mai târziu, și el la rândul lui, și-a primit coroana mucenicească. Mai apoi o cuvioasă pe nume Mironia a găsit moaștele Sfântul Mucenic Isidor, le-a scos din pământ, le-a uns cu miresme de preț și le-a așezat în pânză curată, iar după încetarea prigoanelor a zidit o biserică închinată sfântului și unde bolnavii se vindecau rugându-se la Dumnezeu iar Sfântul Mucenic Isidor din Hios le era mijlocitor.

De atunci, o mulțime de minuni au fost săvârșite la mormântul lui.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sfântul Mucenic Isidor din Hios Mare făcător de minuni

Sfântul Mucenic Isidor din Hios 14 mai

Cinstea de care s-a bucurat acest Sfânt este uimitoarea. Evlavia credincioșilor pentru Sfânt, în marea mediterană, a fost întotdeauna deosebită. Pentru că Isidor însuși a fost marinar a fost ales ocrotitor al marinarilor și al celor care călătoresc pe mediterana. Mare făcător de minuni, ca unul ce a aflat har și îndrăzneală către Hristos Dumnezeu, Sfântul Mucenic Isidor a venit întotdeauna în ajutorul celor care se aflau în nevoi și necazuri pe mare, dar și în general tuturor celor care se află în greutăți, în călătoria pe asă numita "mare a vieții.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoana Sfântului Mucenic Isidor

Dionisie din Furna în „Erminia picturii bizantine” nu ne furnizează prea multe detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfântul Mucenic Isidor de Hios, ci ne prezintă doar mucenicia: Sfântul mucenic Isidor, cel din insula Hios, tânăr, asemenea lui Hristos, de sabie își ia sfârșitul.

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Dionisie din Furna - Erminia picturii bizantine, (p. 205)

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Rugăciune către Sfântul Mucenic Isidor din Hios

Sfântul Mucenic Isidor din Hios 14 mai

Cu rugăciunile tale, mucenice al lui Hristos, Isidore, dă-mi mie lumină din cer și har ca să laud pomenirea ta cea cinstită, fericite.
Cu totul ți-a fost către Dumnezeu inima și sufletul, mucenice Isidore, căci ai avut și viață preacurată, nevoindu-te ca un mucenic.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Îndreptându-ți sufletul după lege, fericite Isidore, ca o avuție nerăpită ai ținut credința cea mântuitoare nestrămutată, preafericite.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin
Cu adevărat născând pe Dumnezeu cel din fire, chiar te numești Născătoare de Dumnezeu, purtând cu adevărat și numire de potriva dumnezeieștii nașteri, Preacurată.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cântări Liturgice

Troparul Sfântului Mucenic Isidor, glasul al 4-lea

ucenicul Tău, Doamne, Isidor, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul Sfântului Mucenic Isidor, glasul al 4-lea

Îndreptător preamare lumii tu te-ai arătat, sfinte, cu rugăciunile tale cele către Dumnezeu. Pentru aceasta te lăudăm pe tine astăzi, mucenice de Dumnezeu înțelepțite, mărite Isidor.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Viața completă – xxx (Viețile Sfinților)

În anul dintâi al împărăției lui Decie, a ieșit poruncă împărătească, în toate părțile stăpânirii Romei, ca să se scrie, să se numere ostașii și să se rânduiască cetele. Și au mers corăbiile unui voievod, Numerian, la ostrovul Hiului, în care erau adunați cei înscriși la oaste. In acea vreme era în ostrovul acela Sfântul Isidor, cu neamul din Alexandria, tare cu trupul și viteaz, iar cu credința creștin, având viață plăcută înaintea lui Dumnezeu, pentru că toate zilele sale și le petrecea în post și în înfrânare, și în lucrurile cele bune umbla cu întreagă înțelepciune, iar de deșertăciunile și desfătările lumii acesteia se ferea și fugea de necurățiile păgânești. Acesta, pentru vitejia sa, s-a scris în oaste și a fost rânduit în ceata lui Numerian.

După aceea a ieșit altă poruncă de la împărat, ca toți cei ce cinstesc pe Hristos să se închine zeilor păgânești; iar cei ce nu vor să se închine să fie siliți cu munci. Mai ales dacă cineva s-ar afla între ostași, crezând întru Hristos, acela să fie silit în tot chipul la închinăciune idolească și la jertfe, rânduite după obiceiul vechi al Romei. Atunci un ostaș oarecare, cu numele Iulie, apropiindu-se de voievodul Numerian, i-a spus că fericitul Isidor este creștin. Deci, voievodul îndată a poruncit să prindă pe sfântul și, punându-l înaintea nedreptei sale judecăți, l-a întrebat: „Cum te numești?" Răspuns-a sfântul: „Mă numesc Isidor". Zis-a voievodul: „Oare tu nu te supui împăratului Decie și nu voiești să aduci jertfe zeilor?" Răspuns-a Sfântul Isidor: „Și cine sunt zeii voștri, ca eu, fiind creștin, să le aduc jertfă? Oare nu sunt idoli surzi și orbi, neavând nici o simțire?"

Folare-Separare

Zis-a voievodul: „O, ce rea și necurată hulire! Cu adevărat omul acesta este vrednic de mari munci și pedepse". Grăit-a sfântul: „Vrednic sunt ca pentru Dumnezeul meu să pătimesc tot felul de munci și să sufăr moarte, ca Stăpânul meu să mă învrednicească cetei sfinților mucenici, care au murit mai înainte de mine pentru numele Lui cel sfânt. Și știu că cei ce cred și nădăjduiesc în Hristos nu mor niciodată, pentru că așa a zis Domnul nostru:Cel ce crede în Mine de va și muri, va fi viu. Numerian a zis: „Vei jertfi idolilor ca să fii viu, sau nu?" Răspuns-a sfântul: „Chiar de vei ucide trupul meu, dar peste sufletul meu nu vei putea stăpâni; însă, de acum, muncește-mă precum voiești, pentru că am pe adevăratul și viul Dumnezeu, pe Iisus Hristos, Care și acum petrece în mine și va fi cu mine și după moartea mea; iar eu sunt și voi fi în El, neîncetând a mărturisi preasfânt numele Lui, până ce sufletul este în trupul meu".

Zis-a voievodul: „Măcar o dată jertfește legii împărătești și după aceea vei face ce poftești". Răspuns-a sfântul: „Păgânule, nu mă vei putea amăgi pe mine cu meșteșugul tău, pentru că cel ce s-a lepădat o dată de Domnul său, mai poate să se numească credincios? Adică, dacă cineva este necredincios în puțin, apoi este necredincios și în mult; iar mie să nu-mi fie în gând a face ceva necredincios și neplăcut Domnului meu". Zis-a voievodul: „Isidore, eu te sfătuiesc de bine, ascultă sfatul meu; iar de nu vei asculta, voi pune cumplite munci pe tine, până ce vei mărturisi mărirea zeilor noștri".

Folare-Separare

Atunci Numerian a poruncit la patru ostași, ca să-l dezbrace și să-l bată cu vine de bou fără milă. Și fiind sfântul bătut, îi ziceau cei ce stăteau împrejurul lui: „Isidore, supune-te voii împărătești, mai înainte până a nu muri în munci". Sfântul a răspuns lor: „Eu mă supun von și poruncii Domnului meu, împăratul Cel ceresc și veșnic; pe Acela ÎI mărturisesc, II cinstesc și nu-L voi lăsa, nici nu mă voi lepăda de El, ca și eu să nu fiu lepădat de El în ziua Judecății!" După acea bătaie, muncitorul îl amăgea pe sfânt cu momeli și îl înfricoșa cu îngroziri, vrând să-l plece la a sa păgânătate; dar nimic n-a sporit, ci auzea de la dânsul numai dosădiri și ocări pentru el și zeul său. Deci, umplându-se de mânie, a zis: „Eu voi porunci, ca să taie limba ta cea necurată". Răspuns-a sfântul: „Chiar și limba mea de o vei tăia, tot nu vei lua din gura mea mărturisirea numelui lui Iisus Hristos", Și îndată i-au tăiat limba mucenicului după porunca muncitorului; însă sfântul și după tăierea limbii vorbea bine, slăvind pe Hristos, adevăratul Dumnezeu.

Iar voievodul, cuprinzându-se de spaimă, a căzut la pământ și și-a pierdut limba sa și a rămas mut; încât după ce l-au ridicat de la pământ, nu putea să vorbească nimic, fără numai prin semne spunea și, cerând hârtie, a scris pe dânsa aceste cuvinte: „Pe Isidor cel ce nu voiește să se supună poruncii împărătești, poruncesc să-i taie capul cu sabia". Aceasta citindu-se, sfântul mucenic a strigat cu bucurie, zicând: „Mulțumesc Ție, Doamne Iisuse Hristoase, că nu m-ai depărtat pe mine de la darul și de la mila Ta. Te laud pe Tine, Stăpâne, viața și suflarea mea, și cânt Ție, Doamne, puterea mea și luminarea minții mele, Cel ce mi-ai dat mie limbă neîncetată, ca să slăvesc măririle Tale". După acestea călăul, luând pe mucenic, l-a dus la tăiere. Și mergea Sfântul Isidor bucurându-se, mergând înainte la junghierea sa, ca un mielușel fără de prihană. Deci, căutând spre cer cu luminoasă față și cu ochii veseli, grăia: „Sfinte Stăpâne, mulțumesc Ție că mă primești pe mine acum, cu bunăvoirea Ta, întru locașurile Tale și în locurile cele de odihnă".

Folare-Separare

Și sosind la locul la care era să se săvârșească, a cerut vreme spre rugăciune și, rugându-se, și-a plecat sub sabie cinstitul lui cap și a fost tăiat pentru Hristos, Cel ce Și-a plecat pe Cruce Sfântul Său cap, pentru noi. Iar după tăierea capului Sfântul Mucenic Isidor, cinstitul lui trup a fost aruncat spre mâncarea câinilor și fiarelor. Dar un oarecare Amonie, prieten al lui și creștin tăinuit, a luat sfântul lui trup și, săpând în taină un mormânt împreună cu ceilalți frați credincioși, l-au pus în pământ, ca pe o vistierie de mare preț. Apoi și el însuși s-a făcut următor nevoinței celei pătimitoare, pentru că, plecând cu corabia spre Elespont în Cizic, s-a încununat cu cununa mucenicească. Iar moaștele cele cinstite ale Sfântului Isidor, venind din Efes oarecare dreptcredincioasă femeie, anume Mironia, le-a scos din pământ și le-a uns cu miresme de mult preț și, înfășându-le cu pânză curată, le-a pus la un loc cinstit, deasupra cărora, după încetarea prigoanei, a zidit o biserică în numele lui, iar bolnavii luau tămăduiri de la cinstitele lui moaște, întru slava lui Hristos Dumnezeul nostru, Cel slăvit împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Amin.

Folare-Separare

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților pe tot anul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi - 14 mai

În această lună, în ziua a paisprezecea, pomenirea sfântului mucenic Isidor;
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Terapont;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Alexandru cel din Conducheli;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Alexandru, Varvar și Acolut;
Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintele nostru Leontie patriarhul Ierusalimului, care la anul 1175, cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului noul mucenic Marcu Criteanul, care a mărturisit în Sminia, la anul 1643 și care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Ioan Bulgarul, care s-a nevoit la anul 1802 și care de sabie s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine - 15 mai

În această lună, în ziua a cincisprezecea pomenirea preacuviosului părintelui nostru Pahomie cel Mare;
Tot în această zi, pomenirea prea cuviosului părintelui nostru Ahile, episcopul Larisiei;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Varvar, izvorâtorul de mir.
Tot în aceasta zi, pomenirea cuviosului Eufrosin, începătorul vieții pustnicești din Pskov;
Tot în aceasta zi, pomenirea cuviosului Serapion de la Manastirea Spaso-Eleazar, la Pskov.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Pe Sfântul Mucenic Isidor din Hios să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Mucenice Isidor roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Recomandări

† Sfântul Mucenic Isidor din Hios
(14 mai)

Sfântul Mucenic Isidor din Hios este serbat în calendarul ortodox pe data de 14 mai. O mulțime de minuni au fost săvârșite la mormântul lui, vindecând pe cei bolnavi. El este ocrotitorul celor care se […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

3 comments on “† Sfântul Mucenic Isidor din Hios
(14 mai)”

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram