† Sfântul Mucenic Iachint
(3 iulie)

5/5 - (8 votes)

Sfântul Mucenic Iachint l-a mărturisit pe Hristos cu putere și refuzând să mănânce din jertfele aduse idolilor, timp de 40 de zile, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Este serbat în calendarul ortodox în data de 3 iulie.

Viața pe scurt - Sfântul Mucenic Iachint (sinaxar)

Sfântul Mucenic Iachint era din Cezareea Capadociei și a trăit în vremea împăratului Traian (98-117).

Pe când avea vârsta de 20 de ani slujea la paza camerelor împărătești, adică era cubicular. În taină, era creștin și Îl preamărea pe Dumnezeu, păzind poruncile Sale. Împăratul Traian însă era păgân și prigonitor al creștinilor.

Pe când era o sărbătoare a păgânilor, Sfântul Iachint a fost pârât de un ostaș că este creștin și că se roagă unui anume Iisus, numindu-L Dumnezeul său. Deci, mâniindu-se cumplit împăratul, a poruncit că Sfântul Iachint să fie adus înaintea lui. Silit fiind să mănânce din cărnurile jertfite idolilor, tânărul creștin a refuzat, mărturisind cu mult curaj pe Hristos-Domnul. Pentru aceasta a fost cumplit bătut pe tot trupul, apoi a fost întemnițat.

În temniță, Sfântului Iachint i se aducea să mănânce numai carne de jertfă și nimic altceva. Împăratul poruncise temnicerilor să nu-i dea lui pâine și mâncare curată, că astfel să-l silească să mănânce din bucatele spurcate.

Viteazul nevoitor al lui Hristos nu a voit să guste din ele și, după 40 de zile. Slăbind de foame, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu pe data de 3 iulie 108.

Sfântul Mucenic Iachint s-a arătat prin rugăciune mai tare decât prigonirile, iar numele lui Iachint, care înseamnă o „piatră prețioasă“, a fost împlinit în viața sa, pentru că s-a arătat un mărgăritar de mult preț al Bisericii lui Hristos, pentru că a strălucit lumina Soarelui Hristos. El a împodobit cetele mucenicilor, asemănându-se raiului, care a fost asemănat de Hristos cu „un mărgăritar de mult preț“ pentru care omul înțelept vinde tot ce are pentru a-l cumpăra. Puterea și valoarea mărgăritarului Iachint a fost, de asemenea, și prilej de rușinare pentru cei ce adorau creatura în locul Creatorului, închinându-se la pietre, arătându-le lor că Hristos este „Piatra cea din capul unghiului“, care dăruiește sens edificiului întregului univers, și „piatra cea duhovnicească“ din care a ieșit apa cea vie a Duhului Sfânt în pustia lumii acesteia.

Surse: CrestinOrtodox, Sfinți Români.

Ornament despartitor v01

Moaștele Sfântului Mucenic Iachint

Unul din străjeri intrând după obicei în temniță, că să-i ofere drept hrana cele jertfite idolilor, a văzut temniță luminată în chip minunat și doi îngeri stând lângă Sfântul Iachint. Unul acoperea trupul sfântului cu o haina prealuminoasă, iar altul îi punea pe cap o cununa preaminunată.

Împăratul a poruncit că trupul Sfântului Mucenic Iachint sa fie aruncat în loc pustiu că mâncare pentru animalele sălbatice.

Moaștele Sfântului Iachint au fost luate din pustie de preotul Timotei, o ruda a mucenicului Iachint.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Iachint

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Mucenic Iachint!

Iachint - acest nume derivă din greaca veche „huákinthos (ᾰ́κινθος) yákinthos (υάκινθος)”, adică „Zamcil, culoare albastru-roșcat sau violet intens”. Jacinth este numele unei flori și al unei pietre prețioase de această culoare. Cuvântul ebraic folosit pentru Jacinth în Biblie este „leshem”. 1) Jacintul este una dintre pietrele prețioase, specificată în persană mijlocie ca „yʾknd (yākand)”, dar asta înseamnă „rubin”. 2) Hyacinthus este o floare mică parfumată de culoare albastru-violet, considerată originară din estul Mediteranei, inclusiv din Turcia, Turkmenistan, Iran, Irak, Liban, Siria și regiunea Palestinei. 3) Este forma latinizată a numelui grecesc Ὑάκινθος (Hyakinthos), care a fost derivat din numele florii de zambilă.

Derivate ale numelui Iachint

Hyacintus, Jacint, Iakint'e.

Când își pot serba ziua de nume cei care poartă numele de Iachint?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 3 iulie când este pomenit Sfântul Mucenic Iachint.

Surse: Behindthename, Name-Doctor.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Mucenic Iachint

Icoana Sfântului Mucenic Iachint 3 iulie
Icoana Sfântului Mucenic Iachint 3 iulie

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează prea multe detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfântul Mucenic Iachint, ne spune doar că: "cu începere de barbă,în închisoare ia sfârșit."

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Mucenic Iachint

Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea Egiptului scăpând, israeliteanul striga: Mântuitorului și Dumnezeului nostru să-I cântăm.
Pe tine, mucenice, cel ce prin strălucire te-ai făcut piatră de mult preț dumnezeieștii Biserici, te chem să fii acum ajutător mie, cel ce te laud pe tine.
Părăsind mărirea cea pământească, ai moștenit slava cea cerească, fiind pururea împreună cu Stăpânul tuturor, purtătorule de cunună, mucenice mărite.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Pentru Hristos bărbătește stând împotriva înșelăciunii, ai arătat tinerețea vârstei și vitejia cugetului, mucenice purtătorule de chinuri.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Ziditorul tuturor celor ce sunt, sălășluindu-Se în pântecele tău, S-a întrupat pentru mântuirea oamenilor, Maica lui Dumnezeu, aflându-Se pe Sine ceea ce suntem noi.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Mucenic Iachint, glasul al 4-lea

Mucenicul tău, Doamne, Iachint, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condac - Sfântul Mucenic Iachint, glasul al 4-lea

Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Anatolie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Mucenic Iachint (Viețile Sfinților)

Pe când Traian împărățea în Roma, se făcuse prigoană mare împotriva creștinilor, pentru că era dată poruncă împărătească, ca toți cei ce sunt sub stăpânirea lui să aducă jertfa zeilor; iar cei ce nu vor voi să facă aceasta să fie dați la munci. În acea vreme era în palatele împărătești un tânăr ales, anume Iachint, de neam din Cezareea Capadociei, având vârsta de 20 de ani. Acesta stătea totdeauna înaintea feței împăratului, fiind cu dregătoria postelnic. El era cu viață și credință întreg înțeleaptă, creștin adevărat, slujind în taină lui Hristos Dumnezeu și împodobindu-se cu curăția, cu înfrânarea, cu blândețea și cu toate lucrurile cele bune.

Și sosind o prăznuire oarecare a necuraților zei, împăratul Traian cu tot poporul aducea jertfe idolilor. Dar Iachint, tânărul cel frumos, nu s-a dus cu împăratul la idoli, ci a rămas în palatele împărătești, unde, intrând într-o mică odaie osebită, se ruga cu dinadinsul către adevăratul Dumnezeu. Văzând aceasta un alt tânăr de o vârstă cu dânsul, anume Urvechie, care avea aceeași rânduială de postelnic, și auzind rugăciunea lui, s-a dus de a spus împăratului cum că Iachint, călcând porunca împărătească, se roagă unui oarecare Iisus Hristos, numindu-l Dumnezeu. Iar împăratul Traian tocmai prânzea înaintea poporului la acea necurată prăznuire; și poruncind să aducă acolo pe Iachint, împăratul i-a dat din cărnurile cele jertfite idolilor, poruncindu-i să mănânce înaintea lui. Dar Iachint, viteazul ostaș al lui Hristos, însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci, a zis către împărat: „Să nu-mi fie mie, cel ce sunt creștin, a mânca acele bucate necurate. Eu aș fi voit ca și tu să te depărtezi de înșelăciunea idolească, de diavoleasca prăznuire și de necuratele jertfe, și să cunoști pe Unul adevăratul Dumnezeu și Aceluia să-I slujești”.

O îndrăzneală ca aceasta a tânărului Iachint văzând-o toți cei ce prânzeau cu împăratul și cei care îi stăteau înainte, s-au mâniat asupra lui cu iuțime. Iar împăratul a zis către dânsul: „Iachinte, tinerețile tale te fac mândru, și tu, nevrednicule, mă înveți pe mine ca să nu slujesc zeilor părintești, ci unui Hristos oarecare, pe Care nici noi nu-L știm, nici părinții noștri nu L-au știut”. Sfântul Iachint a răspuns: „Nu-L știi, pentru că ești nevrednic de cunoștința Lui. Acela este Dumnezeu adevărat, Cel ce a făcut cerul, pământul și marea și toate cele dintr-însele; Cel ce a orânduit luminătorii cei cerești spre luminarea oamenilor și a zidit pe om după chipul Lui. Cu adevărat spui că nu-L știi pe Acela, pe Care nici părinții tăi nu L-au cunoscut, fiind fii ai mâniei. Iar eu, fiind născut și crescut din părinți binecredincioși și iubitori de Hristos, sunt învățat a-I sluji și a mă închina Lui”.

Iar împăratul, mâniindu-se pentru un răspuns ca acesta al sfântului, a poruncit slugilor care stăteau înainte să-l bată peste gură. Iar aceia repezindu-se îndată asupra mucenicului lui Hristos, nu numai îl loveau tare peste gură și peste obraz, dar îl călcau și cu picioarele cumplit, fiind căzut la pământ, și-i ziceau: „De ce răspunzi împăratului cu așa îndrăzneală?”. Apoi împăratul a poruncit să înceteze a-l bate; și sfântul zăcea la pământ, neputând să se scoale de cumplitele lovituri și de călcările picioarelor. Iar Traian a poruncit să bage cu sila în gura sfântului, mâncări din cele jertfite. Dar sfântul mucenic al lui Hristos, strângându-și tare gura și dinții, n-a lăsat nicidecum să i se pună în gură spurcăciunea jertfită a idolilor. Deci împăratul a poruncit să-l lege cu legături de fier, să-i bage picioarele în obezi și să-l închidă în temniță.

pravila - Floare Ornamentala

Iar a doua zi, împăratul cu poporul, săvârșind același praznic spurcat, a poruncit să se pună înaintea lui toate uneltele cele de muncire, apoi să aducă din temniță pe mucenicul Iachint, la cercetare. Și adus fiind sfântul, Traian a zis către dânsul: „O, tânărule, oare te vei supune poruncii noastre, sau vei petrece încă în împotrivire? Văd că gândul tău cel mândru te va aduce la chinuri amare, dar ascultă-mă pe mine și jertfește zeilor, ca să nu pieri rău”. Iar robul lui Hristos, rămânând tare ca un diamant cu trupul și cu sufletul și având în ajutor puterea lui Dumnezeu, a zis lui Traian: „Eu sunt creștin! Cinstesc pe Hristos și Aceluia mă închin. Deci, mă aduc pe mine însumi jertfă vie, iar diavolilor tăi nu voi jertfi și nu mă tem de îngrozirile tale. Eu n-am nici o grijă de chinuri și nu vei putea să mă pleci păgânătății tale, pe mine care sunt rob al lui Hristos. Nici nu mă vei înșela, ca pentru viața cea de scurtă vreme să las viața cea veșnică; deci fă ceea ce voiești!”.

Și umplându-se împăratul de mânie, a poruncit ca întâi să întindă la pământ pe acel sfânt tânăr și să-l bată multă vreme, fără de cruțare; apoi să-l pună la muncire, spânzurându-l și strujindu-i trupul cu unghii de fier. Iar mucenicul, răbdând cu vitejie, striga către împărat: „Sunt creștin! Sunt robul lui Hristos și nu mă voi lepăda de El. Iar tu, muncindu-mă pentru Hristos, îmi faci mult bine. Deci, scornește încă și mai multe chinuri împotriva mea. Eu doresc a pătimi mai mult pentru Domnul meu, până ce voi birui prin răbdarea mea tirania ta, cu ajutorul Stăpânului meu Hristos, Care ajută tuturor celor ce cu credință cheamă preasfânt numele Lui”.

Și fiind ceasul al șaptelea și toți cei din priveliște minunându-se foarte mult de răbdarea mucenicului, împăratul a poruncit să-l ia de la muncire și, legându-l, să-l ducă iarăși în temniță. Și a poruncit străjerilor să nu-i dea altă hrană și băutură decât numai din cele jertfite idolilor, ca, astfel, fiind silit de foame și de sete, să guste din ele. Iar străjerii îndeplineau porunca împăratului, căci aduceau în toate zilele mâncăruri din jertfele idolești și le puneau înaintea sfântului în temniță. Dar, venind dimineața, le găseau pe toate întregi, de vreme ce sfântul mucenic nu voia nici măcar să se uite spre acele mâncăruri jertfite idolilor, ci îi erau ca o urâciune pângărită.

Deci petrecând el multe zile în foame și în sete, se ruga neîncetat lui Dumnezeu și se veselea cu duhul, ca la un ospăț prea îndestulat, pentru că era hrănit cu darul Sfântului Duh. Iar Traian, trimițând slujitorii săi, întreba pe străjeri dacă Iachint gustă din jertfele puse înainte. Iar aceia îl încredințau că nici cu degetul nu se atinge de cele ce i se aduc lui, ci se bucură, petrecând fără hrană și băutură, și face rugăciuni către Dumnezeul său. Iar Traian, auzind aceasta, se mânia împotriva străjerilor, socotind că-i aduce hrană altcineva. Deci, îi îngrozea cu moartea pe acei străjeri, iar aceia îl încredințau cu jurământ, că nimeni altul nu vine la dânsul, deoarece ei păzesc temnița cu dinadinsul, nelăsând să se apropie cineva.

pravila - Floare Ornamentala

Și trecând 38 de zile, unul din străjeri a intrat, după obicei, în temniță, aducând cele jertfite idolilor, ca să le pună înaintea mucenicului. Și a văzut străjerul acela temnița plină de o lumină negrăită și doi îngeri stând lângă sfântul răbdător de chinuri. Unul acoperea trupul sfântului cu o haină prealuminoasă, iar altul îi punea pe cap o cunună preaminunată. Aceasta văzând-o străjerul, s-a umplut de mare frică și, aruncând cele aduse, a alergat la împărat și i-a spus ceea ce a văzut. Iar împăratul nu credea cele spuse, socotind că sunt oarecare năluciri făcute prin vrajă. Deci voia să chinuiască pe pătimitorul lui Hristos cu munci mai cumplite.

După două zile, Traian șezând la judecată, a trimis la temniță să-l scoată pe cel legat la muncire, zicând: „Să văd cum îi va ajuta Hristos! Oare îl va scoate pe el din mâinile mele?”. Și intrând slujitorii în temniță, au găsit pe sfântul mucenic sfârșit în Domnul, iar îngerii în chipul unor tineri prealuminoși stăteau împrejurul lui, ținând în mâini lumânări. Și se umpluse temnița de nespusă lumină și de bună mireasmă negrăită, iar slujitorii, fiind cuprinși de frică, au fugit din temniță și au spus acestea împăratului. Atunci împăratul umplându-se de rușine și de mânie, a trimis mai mulți slujitori ca să scoată afară din temniță trupul cel mort. Iar aceia, intrând în temniță, n-au văzut nimic altceva decât pe cel mort zăcând și l-au scos afară. Deci împăratul a poruncit ca acel cinstit trup al mucenicului să-l scoată afară din cetate și să-l arunce în loc pustiu spre mâncarea fiarelor, a câinilor și a păsărilor. Apoi a poruncit și străjerilor să vegheze de departe, ca să nu-l fure creștinii. Astfel zăcea trupul cel mult pătimitor, nevătămându-se de nimic, pentru că-l păzea îngerul lui Dumnezeu.

Iar într-o noapte, arătându-se îngerul unui preot cinstit, cu numele Timotei, care era rudenia mucenicului, i-a poruncit să ia trupul sfântului. Acela, luând niște credincioși, s-a dus la locul acela pustiu în întunericul nopții și a luat acel sfânt trup, nefiind nimeni să-l oprească, și l-a dus în casa sa, într-o cameră dinăuntru, învelindu-l cu pânză curată cu aromate. Acolo aprinzând în toate zilele o făclie lângă racla lui, îl cădea cu tămâie.

Și trăind preotul acela câțiva ani, când era aproape de sfârșitul său, a încredințat moaștele sfântului mucenic unei văduve bătrâne și cu viață sfântă. Aceea, luând cu bucurie acea vistierie fără de preț, o păzea la sine cu cinste. Și în toate zilele aprinzându-i candela și cădindu-l cu tămâie, ieșea din sfintele lui moaște o bună mireasmă, care umplea camera aceea. Dar femeia aceea n-a spus nimănui de moaștele sfântului, de vreme ce toată cetatea slujea idolilor, ci ea singură se ruga cu lacrimi lângă dânsele ziua și noaptea.

pravila - Floare Ornamentala

Iar după ce a trecut multă vreme și când văduva aceea era aproape de sfârșit, s-a întâmplat unui bărbat din cei vestiți, că a orbit de ochi din durerea capului. Și nu a văzut lumină vreme de un an și nu putea să afle nici un ajutor de la doctori. Aceluia arătându-i-se noaptea în vis, Sfântul Mucenic Iachint i-a zis: „O, omule, voiești să te tămăduiești de durere și de orbirea ochilor?”. Iar acela a întrebat: „Cine ești tu, cel ce-mi grăiești aceasta?”. Răspuns-a sfântul: „Eu sunt Iachint, robul lui Hristos, doctor a toate bolile”. Omul acela i-a zis: „Mă rog ție, ia toată averea mea câtă o am, numai fă-mă să văd lumina, de vreme ce sunt în primejdie și în durere, petrecând în întuneric”. Iar Sfântul Iachint i-a zis: „în dar te va tămădui Dumnezeul meu, numai să faci ce-ți voi porunci ție. Să iei trupul meu, care este la cutare văduvă care petrece aproape de tine, și să-l trimiți în patria mea, în țara Capadociei, în cetatea Cezareei. Iar ochii tăi să-i ungi cu untdelemn din candela care arde lângă racla mea, și apoi vei vedea”. Și sculându-se bărbatul acela din patul său și crezând acelei vedenii, a mers - dus fiind - în casa văduvei și i-a spus ei arătarea și porunca mucenicului. Iar văduva aceea, băgându-l pe el în camera cea dinăuntru, în care zăcea sfântul, i-a dat untdelemn din candelă, cu care, ungându-și ochii cei orbiți, îndată a căpătat vederea.

Dar uitând el de porunca dată lui de sfânt și trecând câtăva vreme, s-a pus iarăși o ceață întunecoasă pe ochii lui și a orbit. Atunci el s-a dus iarăși la moaștele sfântului mucenic, cerând tămăduire. Și intrând în camera aceea, a auzit un glas de sus, zicându-i: „Cel ce a batjocorit, batjocorit a fost”. Iar el, căzând înaintea moaștelor sfântului, grăia cu lacrimi: „O, plăcutule al lui Dumnezeu, dă-mi vedere acum și îndată voi împlini ceea ce mi s-a poruncit de tine”. Apoi, sculându-se, și-a uns ochii săi iarăși cu untdelemn din candelă și a văzut și mai luminos, căci nu numai ochii trupești i s-au deschis, dar și cei sufletești. Deci, crezând în Hristos, s-a luminat cu Sfântul Botez.

În acel timp, a murit acea văduvă fericită, iar bărbatul cel nou luminat a luat racla cu moaștele sfântului și, pecetluind-o, a trimis-o cu oameni credincioși în Cezareea Capadociei. Și le-a poruncit ca, atunci când se vor apropia de cetate, să lase liberi catârii care trăgeau căruța cu moaștele sfântului, să meargă în voie și unde se vor opri, acolo să pună moaștele sfântului, pentru că așa i-a poruncit sfântul în vedenie. Deci când oamenii cei credincioși trimiși cu moaștele au ajuns la cetatea Cezareei Capadociei și erau aproape de porțile ce se chemau „Sevastienești”, au lăsat catârii în voie. Iar aceia, nefiind duși de nimeni, au mers la casa aceea unde s-a născut mucenicul, dar acum părinții lui se mutaseră din viața aceasta. Și adunându-se toți credincioșii câți erau atunci în cetatea aceea și umplându-se de multă bucurie pentru venirea mucenicului la dânșii, au pus cu cinste în casa aceea sfintele lui moaște într-o raclă de marmură, slăvind pe Domnul nostru Iisus Hristos.

Mucenicul lui Hristos, Iachint, s-a sfârșit la Roma în trei zile ale lunii iulie – omorât fiind cu foamea și cu setea, dar fiind hrănit cu credința, cu rugăciunea și cu darul Sfântului Duh -, stăpânind în acea vreme păgânul împărat Traian, iar întru noi împărățind Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine slavă, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.e

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților Iunie

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 3 iulie

În aceasta luna, în ziua a treia, pomenirea Sfântului Mucenic Iachint, cubicularul;
Tot în aceasta zi, pomenirea celui dintre sfinți Parintelui nostru Anatolie, patriarhul Constantinopolului;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Teodot si Teodota; Diomid, Evlampie, Meliton, Petru, Asclipiodot si Golinduh;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Marcu si Mochian;
Tot în aceasta zi, chinuirea Sfântului Mucenic Coint.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 4 iulie

În aceasta luna, în ziua a patra, pomenirea celui dintre sfinți Părintelui nostru Andrei din Ierusalim, arhiepiscopul Cretei;
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuvioasei Marta, maica Sfântului Simeon, celui din muntele minunat;
Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului Andrei Rubleov, iconograful;
Tot în aceasta zi, pomenirea chinuirii Sfântului sfințitului Mucenic Teodor, episcopul Chirinei.
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Teodot.
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Donat, episcopul Leviei.
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Mucenite Chiprila, care, strujită fiind, s-a săvârșit.
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintelor Aroa si Luchia, care de sabie s-au săvârșit.
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Asclipia, făcătoarea de minuni, care cu pace s-a săvârșit.
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului sfințitului Mucenic Teofil, care de sabie s-a săvârșit.
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuviosului Menighi, care cu pace s-a săvârșit.

Pe Sfântul Mucenic Iachint să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Mucenice Iachint roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Sfântul Ierarh Ioan Maximovici
(2 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Ioan Maximovici de Shanghai, Europa Occidentală și San Francisco a fost un mare ascet, nebun pentru Hristos, misionar, care a primit încă din viață harisma vindecărilor. Este serbat în […]

† Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul
(12 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul este unul dintre cei mai iubiți părinți contemporani care au viețuit în Sfântul Munte Athos. S-a păstrat de la el o bogată corespondență, pe care a avut-o […]

† Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia
(9 martie)

FB Mess WA Like Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei au fost ostași romani în Legiunea a XII-a "Fulminata". Pentru că n-au renunțat la credința lor creștină, au fost martirizați, fiind lăsați peste noapte […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram