† Sfântul Mucenic Ermie
(31 mai)

Trimte prietenilor tăi

Sfântul Mucenic Ermie este serbat în calendarul ortodox în data de 31 mai. Sfintele lui moaște îi vindecă pe bolnavi și se arată grabnic ajutătoare în nenorocirile de tot felul.

Viața pe scurt - Sfântul Mucenic Ermie (sinaxar)

Sfântul Mucenic Ermie a trăit în vremea împăratului Antonim Piul (138-161) care pornise o puternică persecuție împotriva creștinilor. Soldații săi mergeau din oraș în oraș obligând lumea să aducă jertfă zeilor, iar cei care nu se supuneau erau chinuiți și uciși.

Sfântul Ermie din orașul Comani, aflat în cetate, era soldat în armata împăratului și a refuzat să se supună poruncii guvernatorului Sebastian de a aduce jertfă zeilor. Ca urmare a refuzului său guvernatorul a poruncit să fie torturat, în speranța că se va lepăda de credința creștină și va aduce jertfă zeilor. Cum răul judecător a încercat în van să-l înduplece pe Ermie să se lepede de Sfânta Credință și să jertfească idolilor, el a poruncit să fie aruncat într-un cuptor de foc, dar harul lui Dumnezeu l-a păzit, și Sfântul Mucenic Ermie a ieșit nevătămat din văpaie.

Apoi guvernatorul a chemat un vrăjitor vestit al vremii, care i-a dat otravă Sfântul Mucenic Ermie, însă prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu acesta a supraviețuit. Văzând aceasta, vrăjitorul a rămas uluit și de îndată L-a mărturisit și el cu glas mare pe Hristos, fapt pentru care a fost decapitat pe loc. După aceea chinuitorii i-au scos ochii mucenicului, iar el a răbdat fără plângere. Sfântul Ermie i-a strigat judecătorului: "Ia-ți ochii aceștia ai mei trupești, judecătorule, care mie nu-mi mai trebuie; ci ochii mei cei adevărați sunt în inimă, și cu ei văd lumina adevărului". Atunci Sfântul Mucenic Ermie a fost spânzurat de picioare, timp de trei zile, iar apoi toți cei care erau de față au orbit și au început să umble împiedicându-se și căzând. Sfântul Ermie le-a cerut să se apropie de el, și-a pus mâinile peste ei și le-a redat vederea, cu rugăciunile către Dumnezeu.

Sfântul Mucenic Ermie 31 mai

Văzând acestea, judecătorul s-a umplut de mâine și a scos sabia, apoi i-a tăiat capul. Sfântul Mucenic Ermie a primit astfel mucenicia câștigând cununa biruinței, din Cer.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Unde se găsesc sfintele moaște ale Sfântului Mucenic Ermie

Creștinii au luat în taină trupul Mucenicului și l-au îngropat cu cinste. Sfintele lui moaște îi vindecă pe bolnavi și se arată grabnic ajutătoare în nenorocirile de tot felul. Sfântul Ermie a luat mucenicia la anul 166, în timpul domniei împăratului Antonin.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Etimologia / semnificația numelui Ermie

În primul rând „La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfântul Mucenic Ermie!

Ermie / Hermie / Hermes - este un nume masculin de origine greacă Ermis(Ἑρμῆς), iar semnificația lui este "sol" sau "mesager" care este însărcinat cu un mesaj.

Culantul "înger", este și el de origine greacă, angelos și înseamnă tot "mesager". Îngerii au rolul de intermediar dintre om și Dumnezeu aducând veștile de la Dumnezeu la oameni, fapt pentru care poartă si acest nume.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoana Sfântului Sfântul Mucenic Ermie

Dionisie din Furna în „Erminia picturii bizantine” nu ne furnizează prea multe detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfântul Mucenic Ermie, ne spune doar că: "Sfântul Mucenic Ermie [ostaș mare la statură, cărunt]."

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Dionisie din Furna - Erminia picturii bizantine, (p. 151)

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Rugăciune către Sfântul Mucenic Ermie

Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea Egiptului scăpând israeliteanul, striga: Mântuitorului și Dumnezeului nostru să-I cântăm.
Arătatu-te-ai stea luminătoare, luminând mucenicește cu dumnezeiasca lumină a adevărului pe toți cei care cu credință curată te cinstesc pe tine, Sfinte Mucenice Ermie.
Cu plecarea cea către Dumnezeu, neluând nicicum în seamă toate cele din viață, ai intrat întru priveliștile mucenicilor și surpând pe vrăjmașul, l-ai biruit, înțelepte mucenice.
Cu chipul și cu sufletul fiind frumos, Ermie, te-ai făcut ostaș Împăratului Celui Ceresc și pe vrăjmașii Lui i-ai umilit desăvârșit, mucenice.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Nejertfind idolilor, preafericite, ți-au scos dinții tăi, cu care ai sfărâmat fălcile leilor celor gânditori și te-ai încununat cu neveștejita cunună a biruinței.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Preasfântă Fecioară, Maica lui Hristos, Slava mucenicilor și Bucuria îngerilor, împreună cu ei roagă-te Fiului tău să Se milostivească și să mântuiască pe robii tăi.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cântări Liturgice

Troparul Sfântului Mucenic Ermie, glasul al 4-lea

Mucenicul Tău, Doamne, Ermie, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul Sfântului Mucenic Ermie, glasul al 6-lea

Chinuindu-te cu osârdie pentru Hristos, întru bătrânețile cele vitejești, ți-ai câștigat bărbăție, Mucenice Ermie, și călcând cugetul cel rău al celor fărădelege, ai rămas nevătămat de adăpările cele cu otravă, strigând : Dumnezeu este cu mine, și nimeni împotriva mea.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Viața completă - Sfântul Mucenic Ermie (Viețile Sfinților)

Fiind prigoană mare împotriva creștinilor pe vremea domniei păgânului Antonin, împăratul Romei, acesta a trimis împotriva lor un ighemon oarecare, cu numele Sebastian, ca să-i muncească. Acela, pe când mergea de la Cilicia la Capadocia, a găsit în Comani pe un ostaș bătrân, anume Ermie, alb la păr și cu legea creștin, crezând într-Unui adevăratul Dumnezeu și Făcătorul a toate. Ighemonul i-a zis aceluia: „Am scrisori de la Antonin, împăratul Romei, prin care îmi poruncește, ca toți creștinii să aducă jertfe zeilor romanilor; iar de nu vor voi, apoi cu mari și cumplite munci se vor pedepsi. Deci și tu, Ermie, jertfește zeilor și vei fi prieten împăratului și vei avea multă cinste. Ascultă-mă pe mine, ca să nu-ți muncesc și sufletul, și trupul”. Răspuns-a nevoitorul lui Hristos, Ermie: „Eu sunt ostaș al lui Hristos, împăratul Cel ceresc și fără de moarte, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit; pentru aceea nu mă supun împăratului celuimuritor și păgân, a cărui împărăție este de puțină vreme, căci împărăția Domnului nostru Iisus Hristos va petrece în veci și cel ce crede într-însul va moșteni viața cea veșnică. Eu cred într-Acela și Aceluia în taină I-am slujit mai întâi, iar acum îi slujesc pe față și nu mă va birui diavolul. Iar tu ai stăpânire peste trupul meu, și aceasta cu îngăduința Dumnezeului meu; iar peste sufletul meu nimeni nu are putere, decât numai singur Dumnezeu, Cel ce poate să-mi dea răbdare și să mă păzească în veci”.

Acestea auzind ighemonul Sebastian, a zis Sfântului Ermie: „Jertfește zeilor, ca să te îndulcești de bucuria vieții acesteia!”. Sfântul a răspuns: „Ce bucurie îmi va fi, ce îndulcire și ce viață dacă, depărtându-mă de Ziditorul meu, mă voi închina dracilor? Cu adevărat aceasta nu este bucurie, ci mâhnire; nu este îndulcire, ci amărăciune; nu este viață, ci moarte veșnică”.

Grăit-a ighemonul: „Te văd că ești foarte înțelept”. Sfântul a răspuns: „Sunt înțelept întru Domnul Dumnezeul meu, crezând întru Dânsul și slujindu-I Lui din toată inima, căci pentru El doresc a muri și a pătimi cu bucurie”. Ighemonul a zis: „Văzând căruntețile tale și înțelegerea ta, te cruț și te miluiesc”. Sfântul a răspuns: „Nu-mi trebuie milă de la tine, eu caut mila lui Dumnezeu, Care mă va duce la Dânsul; Acela înțelepțește pe robii Săi cu Duhul Său cel Sfânt”. Ighemonul a zis: „Alegi mai bine a muri decât a trăi?”. Sfântul a răspuns: „Această moarte nu este moarte, ci viață veșnică, dacă voi suferi cu răbdare muncile de la tine”. Atunci ighemonul a poruncit să-i sfărâme fălcile cu pietre, să-i zdrobească dinții și să-i jupoaie pielea de pe față. Și a grăit sfântul: „Mulțumesc lui Dumnezeu, că darul Domnului meu Iisus Hristos petrece cu mine!”. Ighemonul a zis: „Pentru ce nu-ți iei leafa ta, precum o iau ceilalți ostași?”. Mucenicul a răspuns: „Deoarece jefuiți cu nedreptate pe cei săraci, de aceea nu iau lefurile voastre și nu mănânc dintr-însele; pentru că am hrană duhovnicească, care este de la Duhul Sfânt și nu voi flămânzi în veci”.

Folare-Separare

Atunci ighemonul a poruncit să înfierbânte un cuptor foarte tare și a aruncat într-însul pe mucenicul lui Hristos. Iar după trei zile, deschizând cuptorul, l-a găsit viu și întreg, cântând și preamărind pe Dumnezeu, pentru că nu s-a atins focul de el.

Atunci ighemonul a chemat pe un fermecător și i-a poruncit să omoare pe Ermie cu otravă. Iar sfântul, rugându-se lui Dumnezeu, a luat otrava și n-a pătimit nimic, după cuvântul Domnului care a zis: Chiar de veți bea ceva de moarte, tot nu vă va vătăma. Deci fermecătorul, pregătind o otravă mai puternică, a dat-o mucenicului, zicându-i: „Dacă și de această otravă nu vei pătimi nimic, apoi și eu voi lăsa farmecele mele și voi crede în Dumnezeul Cel răstignit, Căruia tu Ii slujești”. Iar Sfântul Ermie, luând și acea otravă cumplită și bând-o pe toată, n-a pătimit nici un rău, ci a rămas întreg și sănătos. Atunci fermecătorul a strigat: „Ai biruit, Ermie, ai dovedit și ai rămas rob al lui Hristos; ai mântuit din iad sufletul meu cel pierit și m-ai făcut să viețuiesc lui Dumnezeu. Pentru că, precum un chip vechi săpat se preface și se înnoiește, așa și eu, cel îmbătrânit în păcate și în răutăți, mă înnoiesc cu sufletul, întorcându-mă spre Dumnezeul cel viu, Care petrece totdeauna în veci. O, Dumnezeule cel ceresc, Unule adevărat, Cel ce m-ai izbăvit de înșelăciunea cea diavolească și de spurcăciunile idolești, prin robul Tău Ermie, prin care Te-am cunoscut, primește-mă pe mine păcătosul, care mă întorc la Tine și mă miluiește pe mine, cel ce Te mărturisesc pe Tine!”. Astfel strigând el, ighemonul s-a umplut de mânie și a poruncit ca îndată să-i taie capul.

Deci, tăiat fiind fermecătorul acela, s-a botezat în sângele său; și s-a dus la Dumnezeu ca nou creștin și mucenic al lui Hristos, pentru care și-a pus sufletul Său. Iar pe Sfântul Ermie a poruncit ighemonul să-l muncească, smulgându-i venele lui din tot trupul. Astfel fiind muncit cumplit, sfântul zicea către muncitor: „Nu simt în trupul meu dureri din muncile acestea, căci, precum cuțitașul doctorului, tăind venele, scoate sângele cel nesănătos și face trupul sănătos, tot astfel și eu, suferind smulgerea venelor mele, mai sănătos sunt întru credința lui Hristos!”.

Folare-Separare

După aceasta, muncitorul a aruncat pe mucenic într-o căldare cu untdelemn foarte încins și îndată s-a răcit căldarea, iar untdelemnul cel fiert s-a făcut ca o rouă rece, și mucenicul a strigat: „O, tiranule, nu simt muncile și voia ta nu o voi face, însă voi face voia Tatălui meu ceresc și Aceluia mă aduc pe mine însumi jertfă fără de prihană, căci Acela este Ziditorul meu, Stăpânul sufletelor și al trupurilor”. Acestea grăind sfântul, tiranul a poruncit ca să-i toarne pe gâtlej niște oțet tare amestecat cu fiere; iar mucenicul a zis: „Amărăciunea asta îmi este mie ca un fagure de miere de la Dumnezeul meu, pentru Care rabd acestea”.

Apoi a poruncit ighemonul ca să-i scoată ochii. Auzind acestea, sfântul a zis către dânsul: „Dacă ai trebuință de ochii mei cei trupești care văd deșertăciunea lumii acesteia, iați-i ție. Eu am ochii inimii, cu care văd curat lumina cea adevărată”. Astfel i-au scos ochii sfântului. După aceasta l-au spânzurat cu capul în jos și, ținându-l astfel trei zile, a curs mult sânge din nările lui. Iar după trei zile au mers unii să-l vadă pe el, socotind că a murit, și, aflându-l pe el viu și slăvind pe Dumnezeu, s-au înspăimântat și a căzut pe ochii lor oarecare negură, pentru necredința lor, și au orbit.

Atunci au început a striga: „Miluiește-ne pe noi, robul lui Dumnezeu cel adevărat, căci iată, suntem loviți de orbire”. Iar sfântul a zis: „Apropiați-vă către mine”. Iar ei, apropiindu-se, el și-a pus mâinile sale peste ei și le-a zis: „Întru numele Domnului meu Iisus Hristos, vă zic să vedeți”. Și au văzut îndată. Deci, întorcându-se, au spus ighemonului cele ce li s-au întâmplat lor. Iar ighemonul, aprinzându-se de mânie, a poruncit să jupoaie pielea de pe tot trupul mucenicului.

Folare-Separare

Aceasta făcându-se, sfântul batjocorea pe ighemon și ocăra pe zeii cei necurați, pornind spre mai mare mânie pe tiranul, care răcnind ca un leu, a tăiat cu cuțitul cinstitul cap al mucenicului lui Hristos și așa s-a sfârșit sfântul. Și venind niște creștini tăinuiți, au luat sfântul lui trup și capul și l-au pus în Capadocia, la un loc ce se numea Coman. Acolo s-au săvârșit multe minuni de la cinstitele lui moaște, întru slava lui Hristos Dumnezeul nostru, Căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, se cuvine cinste și închinăciune, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Folare-Separare

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților pe tot anul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi - 31 mai

În această lună, în ziua a treizeci și una, pomenirea sfântului mucenic Ermie;
Tot în această zi, pomenirea vrăjitorului, care a dat otravă sfântului Ermie;
Tot în această zi, pomenirea sfinților cinci mucenici cei din Asralon, care s-au săvârșit fiind târât pe pământ;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Eusebie și Haralambie, care de foc s-au săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine - 1 iunie

În ziua întâi, pomenirea Sfântului Mucenic Iustin Filozoful;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Iust, Iustin, Hariton, Harita fecioara, Evelpist, Ierax, Peon și Valerian;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Firm;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Tespesie.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Pe Sfântul Mucenic Ermie să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Mucenice Ermie roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui / ei sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Recomandări

† Sfântul Mucenic Ermie
(31 mai)

Sfântul Mucenic Ermie este serbat în calendarul ortodox în data de 31 mai. Sfintele lui moaște îi vindecă pe bolnavi și se arată grabnic ajutătoare în nenorocirile de tot felul. Sumar Articol cu link-uri mai […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram