† Sfântul Mucenic Agatonic
(22 august)

Sfântul Mucenic Agatonic a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în orașul Nicomidia (oraș din Asia Mică, aproape de Constantinopol și de Niceea; actualmente orașul Izmit, Turcia), fapt pentru care a fost prins, închis și martirizat de către guvernatorul Evtolmie. El împreună cu Sfinții Mucenici Agatonic, Zinon, Zotic, Teoprepie, Achindin și Severian sunt serbați în calendarul ortodox pe data de 22 august.

Viața pe scurt - Sfântul Mucenic Agatonic (sinaxar)

Sfântul Mucenic Agatonic era din Nicomidia și a trăit în vremea împăratului Dioclețian (284-305), propovăduind Evanghelia. Acesta provenea dintr-o familie bună și cunoscută, cea a Hypasienilor.

Sfântul Mucenic Agatonic a fost arestat împreună cu alți creștini și aruncat în temniță. Aceștia toți au murit de săbiile călăilor, purtați prin diferite cetăți, slăbiți de drumuri extenuante, neîncetat chinuiți de persecutori.

Sfântul Mucenic Agatonic 22 august - b

Astfel, un oarecare comis, pe nume Evtolmie, a fost trimis în Nicomidia de împărat, ca să omoare pe creștini. Si mergând cu o corabie, a sosit la limanul Carpin, și acolo aflând pe Sfântul Zotic cu ucenicii lui, care mărturiseau pe Hristos, i-a osândit la moarte prin cruce.

Apoi, întorcându-se la Nicomidia, și aflând că cel ce era principe s-a convertit la creștinism printr-un oarecare Agatonic, care întorcea pe păgâni de la închinarea la idoli, și-i aducea la Hristos, a trimis și i-a prins pe amândoi.

Martiriul Sfântului Mucenic Agatonic

Pe Sfântul Mucenic Agatonic l-a bătut rău, iar pe principe l-a adus în Tracia unde se afla împăratul, ca să răspundă în fața sa. Și ajungând la satul Patamo, a omorât pe Sfântul Zinon, pe Teoprepie și pe Achindin,în cumplite chinuri, din cauza rănilor nemaiputând nici să umble.

După aceea apropiindu-se la Calcedon, a omorât cu sabia și pe Sfântul Severian care propovăduia cu îndrăzneală pe Hristos.

Sfântul Mucenic Agatonic 22 august - a
Martiriul Sfântului Mucenic Agatonic

Sfântul Mucenic Agatonic, refuzând să se lepede de credința creștină, a suferit moarte martirică prin decapitare, în localitatea Silivria (Asia Mică), unde se află și împăratul Maximian. Acestuia i s-a tăiat capul împreună cu principele Nicomidiei și alți creștini, primind astfel cununa muceniciei.

Celebrul imnograf Iosif, care a compus multe din canoanele din slujba Utreniei, i-a compus și Sfântului Mucenic Agatonic unul de o frumusețe deosebită. Toate acestea arată că jertfa de sânge depusă de Sfântul Mucenic Agatonic nu a fost uitată de Biserică. El a inspirat trăirile și viața duhovnicească a multor creștini, și este grabnic ajutător celor care prin rugăciune îi cer mijlocirea.

Surse: Basilica, ActiveNews.

Floare 02 Bun
Floare 02 Bun

Unde se găsesc moaștele Sfântului Mucenic Agatonic

Moaștele Sfântului au fost păstrate în locul în care a avut loc martiriul (Silivria). Sfântul Mucenic Agatonic s-a bucurat de o cinstire aparte în răsăritul creștin. Încă din timpul împăratului Constantin cel Mare în Constantinopol a fost ridicată o biserică închinată lui. Aceasta a fost renovată de împăratul Iustinian I și încadrată în palatul imperial în timpul împăratului Mauriciu. În această biserică au fost întronați patru împărați.

Există mărturia unui pelerin, care spune că s-a închinat în Constantinopol, în secolul al-XII-lea, unei părți din sfintele moaște ale lui Agatonic.

Sfântul Mucenic Agatonic 22 august - a

În secolul al-XIV-lea moaștele sfântului aflate în Silivria au dispărut, o dată cu venirea latinilor, lucru pe care îl cunoaștem de la Filotei episcopul Silivriei din acel timp.

Floare 02 Bun

Icoana Sfântului Mucenic Agatonic

Icoana Sfântului Mucenic Agatonic 22 august
Icoana Sfântului Mucenic Agatonic 22 august

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează prea multe detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfântul Mucenic Agatonic, acesta ni-l descrie pe mucenic ca fiind: tânăr cu puțină barbă.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 154

Floare 02 Bun

Rugăciune către Sfântul Mucenic Agatonic

Îmbunătățește, sfinte, sufletul meu cel înrăutățit de patimi, ca unul ce te-ai făcut următor al Celui Bun și-mi dă cuvânt ca să măresc cinstită pomenirea ta.
Făcutu-te-ai cunoscut Celui e toate le cunoaște, mucenice de Dumnezeu insuflate și Întruparea Lui înaintea neamurilor ai propovăduit-o, neînspăimântându-te de moartea trupului tău.
Pe cei căzuți i-ai sculat prin cuvântul tău și cu bună credința i-ai arătat părtași Învierii și Strălucirii Celei Veșnice, mucenice mult pătimitorule.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Minunea cea mare a nașterii tale, Cinstită, se vede mai presus decât toate minunile, pentru că ai născut pe Hristos, Care S-a arătat întru asemănarea trupului, fără schimbare și fără amestecare.

Floare 02 Bun

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Mucenic Agatonic, glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeul, mântuiește sufletele noastre.

Condac - Sfântul Mucenic Agatonic, glasul al 4-lea

Chemare bună câștigându-ți, cugetătorule de Dumnezeu, de către credința oamenilor celor vicleni te-ai întors, netemându-te de chinuri, Mărite Agatonic. Pentru aceasta te-ai făcut bunătăților moștenitor, și ai luat cu cei împreună-părtinitori cu tine după vrednicie, cunună nestricăcioasă.,

Floare 02 Bun

Viața completă - Sfântul Mucenic Agatonic (Viețile Sfinților)

Mucenicul lui Hristos, Agatonic, se afla în Nicomidia pe vremea împăratului Maximian, întorcând pe elini de la idoli și aducându-i la Hristos. El a fost prins de comitul Evtolmie. Acest comit, când a fost trimis de împărat în țara Pontului pentru ucderea creștinilor, călătorind pe mare în corabie, a ajuns la locul care se numea Carpin și acolo a aflat pe Sfântul Zotic cu ucenicii lui, mărturisind pe Hristos. Deci i-a osândit pe ei la moartea de cruce, iar pe Zotic luându-l cu sine, s-a întors în Nicomidia. Acolo a prins pe un oarecare Princips care era învățat de Sfântul Agatonic credința creștinească și, legându-l cu Agatonic și cu ceilalți creștini, între care erau Teoprepie, Achindin și Severian, i-a dus în Tracia, unde a venit și împăratul, ca acolo să chinuiască pe sfinți.

Pe când erau în țara ce se numea Potama, comitul a ucis pe Sfinții Zotic, Teoprepie și Achindin, deoarece nu mai puteau să umble, din pricina bătăilor ce li se dăduseră mai înainte. Și mergând aproape de Calcedon, a omorât și pe Sfântul Severian, care mărturisea pe Hristos cu îndrăzneală, iar pe Sfântul Agatonic și ceilalți mucenici i-a dus în Vizantia și, acolo muncindu-i, a mers cu ei în Silivria, la locul ce se numește Amus, pentru că acolo era Maximian, și acolo Sfântul Mucenic Agatonic și toți creștinii aduși din Nicomidia, fiind întrebați și chinuiți desăvârșit, au luat judecata cea de moarte, tăindu-li-se capetele pentru Domnul nostru Iisus Hristos.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților Iunie

Floare 02 Bun

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 22 august

În aceasta luna, în ziua a douăzeci și doua, pomenirea Sfântului Mucenic Agatonic și a celor împreuna cu dânsul: Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin și Severian;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Antusa și a Sfințitului Mucenic Atanasie episcopul care a botezat-o pe dânsa, și pe Mucenicii Harisim și Neofit, slugile ei;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Irineu, Or și Oropsis;
Tot în aceasta zi, pomenirea și prăznuirea Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu la Pirso, din Elada.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 23 august

În aceasta luna, în ziua a douăzeci și treia, pomenirea Sfântului Mucenic Lup;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Irineu, episcopul Sirmiului;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Irineu, episcopul Lugdunului (Lyon);
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Calinic, patriarhul Constantinopolului;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților 38 de Mucenici din Tracia, care de sabie s-au săvârșit.

Floare 02 Bun

Pe Sfântul Mucenic Agatonic să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Mucenice Agatonic roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Sfântul Apostol Timotei (22 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Timotei este unul dintre cei 70 de apostoli pe care Iisus Hristos i-a trimis la propovăduirea Evangheliei. El a fost hirotonit episcop al Efesului de către Sfântul Apostol Pavel […]

† Sfântul Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei (30 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei a rămas în conștiința Bisericii ca vindecător al celor bolnavi, Sfântul ocrotitor al iubirii dintre soții familiei creștine. El este serbat în calendarul ortodox pe data […]

† Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu (25 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu a așezat în scris faptele și cuvintele de învățătură ale Mântuitorului Iisus Hristos, adică Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Scrierea sa, lăsată moștenire Bisericii, se bucură de […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2022 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram