† Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului
(7 ianuarie)

Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului este cel care, așa cum îi spune și numele, a prevestit venirea lui Hristos și a văzut în momentul săvârșirii Botezului Domnului cerurile deschizându-se și pe Dumnezeu Tatăl, trimițând Duhul Sfânt asupra Fiului și grăind: "Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit". El este serbat în calendarul ortodox în data de 7 ianuarie.

Sumar Articol cu link-uri mai jos ⬇

Viața pe scurt - Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului (sinaxar)

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, satul Ain Karem, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama să, era descendentă a seminției lui Aaron. Nașterea prorocului Ioan s-a petrecut cu șase luni înaintea nașterii lui Iisus și ea a fost vestită de către îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. Datorită neîncrederii în lucrurile prevestite de către Arhanghelul Gavriil, Zaharia va rămâne mut până la punerea numelui fiului său la a opta zi după nașterea Sfântul Ioan Botezătorul.

Sfântul Ioan Botezătorul a săltat în pântecele maicii sale, în momentul în care Elisabeta se întâlnește cu Fecioara Maria atunci când aceasta îl purta în pântece pe Domnul.

Sfântul Proroc Zaharia - Tatăl Sfântului Proroc Ioan Botezătorul - pravila.ro
Sfântul Proroc Zaharia - Tatăl Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Sfântul Arhanghel Gavriil

Pentru a citi mai multe informații depre Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul APĂSAȚI AICI sau depre Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele – Drăgaica) APĂSAȚI AICI.

Sfântul Ioan Botezătorul scapă de nebunia lui Irod

Evanghelia apocrifă a lui Iacob amintește că, atunci când Irod a poruncit să fie omorâți pruncii, Elisabeta a fugit în munți, pentru a se ascunde. Mama Sfântului Ioan, urmărită de soldații lui Irod, speriată de faptul că va fi prinsă a strigat: "Munte al lui Dumnezeu, primește la adăpostul tău o mamă cu un prunc mic" și, îndată muntele se deschise, primindu-o înăuntru. O lumină puternică i-a însoțit mereu și îngerul Domnului a mers cu ei și le-a purtat de grijă.

Pentru a citi mai multe informații depre Uciderea celor 14000 de prunci de către Irod APĂSAȚI AICI.

Propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul

Sfântul Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului a început să predice în al cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu, pe când Ponițu Pilat era procuratorul Iudeii (Luca 3, 1-2). El a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia și de a-L descoperi pe Acesta și a-L face cunoscut lui Israel. Mesajul principal pe care el îl transmitea era: "Pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor!" (Matei 3,2), "Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: «Îndreptați calea Domnului», precum a zis Isaia prorocul" (Ioan 1, 23).

Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului 7 ianuarie -a- pravila.ro
Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului 7 ianuarie

Sfântului Ioan Botezătorul, modelul smereniei

În condițiile în care, omul căzut în păcat nu mai dorește să se afirme decât pe sine, se vrea atotputernic și suveran peste tot și toate, Sfântul Ioan Botezătorul, cel care L-a botezat pe Hristos, afirma despre sine în raport cu Iisus: "Nu sunt vrednic, ca plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălțămintei" (Ioan 1, 27).

Deși afirmă de doua ori: "Iată Mielul lui Dumnezeu: Cel ce ridica păcatul lumii", iar după botezul Domnului în Iordan: "Am văzut Duhul coborându-Se din cer că un porumbel și a rămas peste El", Sfântul Ioan mărturisește: "Eu trebuie să mă micșorez, iar El trebuie să crească." Pare nefiresc că un om să dorească să se micșoreze, cu scopul că aproapele său să sporească. Firesc îi este omului căzut din har, să dorească a crește și a se îmbogăți pe seama și în dauna celorlalți. Semenii, pentru omul căzut, sunt doar cei care trebuie să îl admire și să-i slujească. În aceste condiții, Ioan Botezătorul ne este un model de urmat care ne ajută pentru a putea birui mândria firii căzute din noi și a o ridica prin smerenie la locul ei inițial, cel de înainte de căderea omului. Trebuie să reținem că avem capacitatea de a ieși din noi și a ne jertfi pentru aproapele nostru, așa cum e arată Sfântul Ioan Botezătorul.

Portretul Sfântului Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului 7 ianuarie - d
Schiță Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului 7 ianuarie

Îmbrăcămintea Sfântului Ioan era foarte simplă, făcută din blană de cămilă, el purta o cingătoare de piele împrejurul mijlocului și se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Icoanele au păstrat de-a lungul timpului această imagine, înfățișându-ni-l pe Botezător cu părul și barba lungi.

Cunoscându-l ca proroc pe Sfântul Ioan Botezătorul, locuitorii din Ierusalim și din întreaga Iudee se strângeau în jurul lui pentru a-i asculta cuvintele și mai ales pentru a fi botezați de el în râul Iordan.

Ioan le cerea, înainte de a-i boteza, să-și spovedească păcatele și să se pocăiască, spunându-le că el îi botează doar cu apă, dar "cel ce va veni după el" îi va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Despre "cel ce va veni după el", Ioan spunea că acela este mult mai mare și mai puternic decât el.

Botezul Domnului de către Sfântul Ioan

Iisus a venit la Ioan și i-a cerut să-L boteze, nu pentru că avea nevoie de curățire de păcate, căci era Dumnezeu-Omul. El primește botezul de la Sfântul Ioan pentru a readuce Duhul Sfânt în creație. Prin căderea în păcat, omul pierduse Sfântul Duh, așa cum ne mărturisește Sfântul Chiril al Alexandriei.

Boboteaza, Botezul Domnului sau Arătarea Domnului 6 ianuarie -c- pravila.ro
Boboteaza, Botezul Domnului sau Arătarea Domnului 6 ianuarie

Acceptând să Se cufunde în Iordan, Hristos l-a îngropat pe vechiul Adam și a început astfel zidirea unui om nou. Apele Iordanului primind pe Dumnezeu-Omul nu au avut ce să curețe, ci au fost ele însele purificate. Hristos a curățit prin cufundarea Sa în Iordan, creația întinată de căderea omului în păcat și a înlăturat puterea satanei. Astfel, în clipa când El S-a lăsat botezat de Ioan, izvoarele harului s-au pogorât peste creație.

După Botez, la ieșirea lui Hristos din Iordan "cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel și venind peste El. Și iată glas din ceruri zicând: «Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit»" (Matei, 3: 16-17).

Momentul Botezului Domnului simbolizează hotarul de separație dintre Vechiul Testament și Noul Testament, dintre legea veche și legea Harului care a început odată cu coborârea Domnului Iisus Hristos la Iordan pentru ridicarea și sfințirea firi umane.

Pentru a citi mai mult despre Botezul Domnului APĂSAȚI AICI.

Cunoașterea lui Hristos

Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului 7 ianuarie -b- pravila.ro
Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului 7 ianuarie

Deși a săltat în pântece mamei sale, atunci când Maica Domnului cu Hristos în pântece la Elisabeta, Sfântul Ioan Botezătorul afirma mai că nu-L știa pe Domnul (Ioan 1, 31). Aceasta mărturisire a lui Ioan este adevărată, căci el nu putea cunoaște din proprie experiență că Cel purtat în pântecele Mariei este Fiul lui Dumnezeu. Părintele Dumitru Stăniloae, comentând acest episod, spune că Ioan "a simțit venind din Acela o lumina, sau de la Duhul Sfânt din El, care l-a făcut să salte de bucurie. Sunt cunoștințe care apar în noi în chip tainic, fără niciun efort al nostru de a le câștiga".

Răspunsul la întrebarea "Cum ajunge să-L cunoască Sfântul Ioan Botezătorul pe Hristos?", îl găsim la Evanghelistul Ioan (Ioan 1, 34), care redă mărturia Botezătorului: "Cel ce m-a trimis pe mine să botez cu apa, Acela mi-a spus: Peste care vei vedea Duhul pogorându-se și rămânând peste El, Acesta este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și am văzut și mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu" (Ioan 1, 33-34). Părintele Dumitru Stăniloae, tâlcuiește acest eveniment astfel: "Dumnezeu îl poate face pe om să audă în formă omenească ceea ce vrea El să-i spună, și să vadă în forma în care văd ochii omenești voința Sa dintr-un anumit moment. Ioan a fost proroc când Dumnezeu i-a spus cum va cunoaște pe Fiul Său întrupat, și a fost apostol când a văzut pe Duhul Sfânt pogorât peste Hristos și a auzit glasul Tatălui cu privire la El. Cum putea vorbi omenește Fiul lui Dumnezeu întrupat, așa și Tatăl Lui a putut "vorbi" sau face pe Ioan să-L audă vorbind. Se arată și în aceasta că omul este după "chipul lui Dumnezeu".

Martiriul Sfântului Ioan Botezătorul

La cererea Irodiadei, Irod Antipa l-a aruncat în închisoare pe Ioan (Marcu 6,17). O vreme, a fost probabil tratat mai bine, întrucât li se îngăduia ucenicilor săi să-l vadă și să vorbească cu el, acesta primind astfel știri din afară (Matei 11, 2).

Totuși, atunci când Irod și-a prăznuit ziua de naștere, dând un ospăț curtenilor săi, mai-marilor oastei și fruntașilor Galileii, Salomeea (fiica Irodiadei) a intrat la ospăț, a dansat și i-a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Regele i-a zis Salomeeei: "Cere-mi orice vrei, și-ți voi da". Apoi a adăugat cu jurământ: "Orice-mi vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea". Fata a ieșit afară și a întrebat-o pe mama ei ce să ceară, iar Irodiada i-a spus să ceară capul lui Ioan Botezătorul. Regele s-a întristat, dar pentru că jurase și rușinându-se de invitații săi, a poruncit să i-l dea. Ioan a fost decapitat, iar sfântul său cap a fost adus pe un platou și înmânat Salomeei, care i l-a dat mai departe Irodiadei (Matei 14, 1-12; Marcu 6, 14-29).

Capul Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului 7 ianuarie -a- pravila.ro
Capul Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului 7 ianuarie

Rostul morții Sfântului Ioan Botezătorul

Moartea sângeroasă a lui Sfântului Ioan Botezătorul de atunci a fost probabil îngăduită de Dumnezeu pentru ca Înaintemergătorul lui Hristos din această lume să vestească venirea Izbăvitorului și în împărăția morților, mai înainte ca Hristos, prin patima și moartea Sa pe Cruce, să biruiască puterea morții și a iadului și să aducă învierea și mântuirea.

Pentru a citi mai multe informații depre Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul APĂSAȚI AICI.

Surse: Creștin Ortodox, Orthodoxwiki.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Sărbătorile dedicate Sfântului Ioan Botezătorul

În calendarul ortodox avem șase zile în care îl prăznuim pe Sfântul Ioan Botezătorul, pe care le vom prezenta mai jos în ordine calendaristică începând de la 1 septembrie, începutul anului bisericesc.

23 septembrie - Zămislirea sfântului Ioan Botezătorul;
7 ianuarie - Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului (a doua zi după Botezul Domnului, 6 ianuarie);
24 februarie - Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul;
25 mai - A treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul;
24 iunie - Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Sânziene sau Drăgaică, cum se mai numesc în popor;
29 august - Tăierea Sfântului Ioan Botezătorul (pe care Biserica a rânduit-o ca zi de post negru).

Ornament despartitor v01

Minunile Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului

Mana dreaptă a Sfântului Ioan se mai afla la Mânăstirea Dionisiu din Muntele Athos. La Bobotează, când se face agheasmă, în loc de Sfânta Cruce, părinții din Muntele Athos iau mâna Sfântului Ioan și o bagă în apă de izvor. Minunea nu întârzie să apară: mâna Sfântului se deschide singură și iar se închide de trei ori, de va fi pace și belșug în Grecia.

Vindecarea copilului demonizat

Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului 7 ianuarie -c- pravila.ro
Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului 7 ianuarie

În anul mântuirii 1919, econom al metocului Vozina era bătrânul Nifon, avându-l ca ajutor pe monahul Leontie, iar chelar era monahul Lazăr. Într-o dimineață de martie, s-au auzit niște strigăte puternice în curtea metocului. Cei doi monahi tineri, aplecându-se peste balcon, l-au văzut pe ciobanul Dimitrie Bobotan cum îl trăgea cu sila pe fiul său, Ioan, care avea în jur de zece-doisprezece ani. Dintr-o dată, copilul a început să tremure, să facă spume, să scoată țipete sălbatice și să facă diferite mișcări ciudate, așa cum fac cei care sunt cuprinși de înrâurirea diavolească.

Sărmanul cioban și femeia lui nu mai știau ce să facă. "Bre, Ioane, ce ai? Ce ai pățit?", îl întrebau, dar copilul nu putea să le răspundă la întrebări, ci continuă să facă nebuniile lui. "O, ceas rău!", a început ciobanul să strige. "Ah, copilul meu! Vai, nenorocitul de mine, ce am pățit!".

Într-o astfel de stare de tulburare și nemăsurată mâhnire și a adus aminte de icoana făcătoare de minuni a Sfântului Ioan Botezătorul și îndată l-a luat pe copil și a pornit spre biserică, ca să-l ducă înaintea icoanei Sfântului. Însă, cu cât înaintau și se apropiau de biserică, cu atât copilul, aflat sub lucrarea demonului, se sălbăticea, striga, se împotrivea să meargă spre biserică, se trăgea înapoi așa încât, la un moment dat, scăpând din mâinile tatălui său, a luat-o la fugă. Dar tatăl lui a alergat mai repede și, prinzându-l, l-a adus înapoi.

Între timp, monahii de pe balcon urmăreau tragica scenă dintre tată și fiu. Apoi au coborât și, luându-i pe tată și pe copil, i-au dus în biserică și l-au pus pe copil înaintea sfintei icoane. Erau mâhniți pentru copil, dar mai mult pentru faptul că nu exista acolo niciun preot care să-i citească exorcismele, așa cum se obișnuiește în astfel de situații.

Icoana Acatist a Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului 7 ianuarie
Icoana Acatist a Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului

După ce au trecut cinci minute de tăcere, monahul cel mai tânăr a spus:

– Frate, de vreme ce nu avem preot, dacă vrei, hai să cântăm singuri un paraclis la Sfântul Ioan, căci puterea lui este mare. Și, să se facă ce va binevoi el.

Celălalt monah a fost de acord și au început paraclisul. Copilul a fost cuprins de neliniște și a început să se tăvălească pe plăcile de piatră ale bisericii. Ciobanul devenise alb ca varul și inima i se zdrobise cu totul. Totuși, se ruga în taină Sfântului Ioan, ca să facă milă cu el.

Paraclisul se apropia de sfârșit. Când a început cântarea a șaptea, copilul s-a liniștit. Când au terminat cântarea a opta, copilul s-a ridicat și a stat în picioare înaintea icoanei, cu multă smerenie. La sfârșitul paraclisului, copilul era cu totul sănătos, spre nespusa bucurie și uimire a celor care erau de față. După ce copilul, părinții lui și cei de față s-au închinat Sfântului Ioan până la pământ, au plecat bucurându-se împreună cu tatăl copilului.

Datorită credinței și evlaviei sale față de Sfântul Ioan Botezătorul, ciobanul a izbutit să dobândească vindecarea copilului său.

Surse: Doxologia.

Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului

Mâna Dreaptă a Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului 7 ianuarie - pravila.ro
Mâna Dreaptă a Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului

La anul 1799, mâna dreaptă a Sfântului Ioana Botezătorul a fost dusă din Malta în Gatchina (Rusia). Mutarea s-a datorat faptului că împăratul rus Paul I (1796-1801) devenise marele maestru al ordinului maltez dar și amenințării războiului lui Napoleon. Evenimentul e pomenit în sinaxarele ruse în ziua de 12 octombrie. Din 1799 moaștele sfinte au aparținut tarilor ruși, dar au fost scoase din tară de către Maria Fiodorovna în 1917 pentru a o feri de furia anti-creștină a bolșevicilor. Din acel moment, mâna dreapta a lui Ioan Botezătorul a fost păstrată în Germania, Iugoslavia și Muntenegru.

Părticele din mana dreaptă a Sfântului Ioan se mai afla la Mânăstirea Dionisiu din Muntele Athos (brațul și palma dreaptă), într-un toc de aur dăruit de domnitorul Neagoe Basarab (în schimbul moaștelor Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului), precum și la mănăstirea coptă Sfântul Macarie cel Mare din Sketis, Egipt.

Brațul Drept al Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului 7 ianuarie - pravila.ro
Mâna Dreaptă a Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului - Dionisiu din Muntele Athos (brațul și palma dreaptă)

Capul Sfântului Ioan Botezătorul

Capul Sfântului Ioan Botezătorul este una dintre cele mai de preț Sfinte Moaște ale Bisericii, acesta fiind pierdut și găsit de mai multe ori. În calendar, Biserica a rânduit a se prăznui trei minunate aflări ale Capului Sfântului, anume în ziua de 24 februarie, când găsim scris: Întâia și a Doua Aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul, și în data de 25 mai, când se face amintire de a Treia Aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul.

Moaștele - Capul Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului 7 ianuarie - pravila.ro
Capul Sfântului Ioan Botezătorul din Catedrala Notre Dame d’Amiens - Paris

În anul 1204, în vremea cruciadelor, cruciații vor lua o parte din Capul Sfantului Ioan Botezatorul, aflat la acea vreme încă în Constantinopol, și îl vor duce în Franța, unde îl vor și așeza într-o biserica din Amiens (astăzi, ele se afla în Catedrala Notre Dame d’Amiens - Paris).

În lume sfintele moaște ale Sfântului Ioan Botezătorul

Părticele din Sfintele Moaște ale Sfântului Ioan Botezătorul se găsesc la:

 • Biserica Sfântul Dimitrie, Neo Phaleron, Pireu, Grecia;
 • Biserica Sfântul Macarie din Alexandria, Egipt;
 • Catedrala Notre-Dame din Amiens, Franța;
 • Muzeul Benaki, Atena;
 • Muzeul Topkapi, Istanbul;
 • Moscheea Ummayazilor, din Damasc, Siria;
 • Mănăstirea Cetinje, Muntenegru.

În România părticele din moaștele Sfântului Ioan Botezătorul se găsesc la:

 • Mănăstirea Radu Vodă - București;
 • Mănăstirea Mihai Vodă – București;
 • Biserica Sfântul Vasile - București;
 • Biserica Icoanei - București;
 • Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul, Lipnița, Județul Constanța;

Mai multe informații despre Sfintele Moaște ale Sfântul Ioan Botezătorul puteți citi în link-urile de mai jos:

Surse: danielvla, apaceavie.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Ion - Ioana

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului!

ION / IOANA – Acest nume provine din cuvântul ebraic "יוֹחָנָן" (Yochanan), care la traducerea în greacă a Vechiului Testament a devenit "Ιωαννης" (Ioannes), care la rândul lui în latină devine "Iohannes", care înseamnă "Dumnezeu este milostiv". Acest nume este format din rădăcinile ebraice יוֹ (yo) care înseamnă "Dumnezeu" și חןָן (חןָן) ) adică "a fi milostiv". Popularitatea acestor nume însă a fost dată de noul testament, deoarece ele sunt purtate, de Sfântul Ioan Botezătorul serbat astăzi și de sfântul Apostol Ioan autorul celei de-a patra Evanghelii și al Apocalipsei din Sfânta Scriptură.

Acest nume face parte din cea mai mare rădăcină etimologică de nume formată din peste cinci sute de variații de nume pentru bărbați și femei în diferite limbi. Numele "Ioan" câștigase popularitate în rândul evreilor din Iudeea și Galileea, când zona a devenit provincie a Imperiului Roman în anul 6. Ioan Hyrcanus a fost primul rege al dinastiei Hasmoneene și a fost nepotul lui Iuda Macabeu.

Acest nume a fost inițial mai comun printre creștinii răsăriteni din Imperiul Bizantin, dar a înflorit în Europa de Vest după Prima Cruciadă. În Anglia a devenit extrem de popular, fiind de obicei cel mai comun nume masculin din secolul al XIII-lea până în secolul al XX-lea (dar uneori depășit de William). În timpul Evului Mediu mai târziu, a fost dat la aproximativ o cincime din toți băieții englezi. În Statele Unite, a fost cel mai răspândit nume pentru băieți până în 1923.

Sfântul Ioan în onomastica românilor

Peste 2 milioane de români își sărbătoresc onomastica, de sărbătoarea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.Potrivit Direcției pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date, sunt peste 1,3 milioane de bărbați care poartă acest nume sau derivate ale lui și peste 650.000 de femei.

Derivate ale numelor Ioan - Ioana

Dintre prenumele masculine cel mai întâlnit este Ioan - 464.046. Se întâlnesc, de asemenea, prenumele Ion - purtat de 355.398 de români, Ionel - 137.827, Ionică - 4.539, Ioniță - 1.973, Ionuț - 355.244, Ivan - 6.597, Jan - 4.671, Jean - 3.530 și Nelu - 20.741.

În rândul femeilor, cel mai întâlnit este prenumele Ioana - 387.913, dar și Ionela - 147.378, Ionelia - 6.789, Ionica - 19.488, Ionuța - 577, Jana - 4.963, Nela - 10.957, Oana - 72.232 sau Onuța - 134.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Ioan?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 7 ianuarie când este pomenit Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului.

Surse: Agerpres, Name-Doctor, Behindthename.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului

Sfântul Ioan Botezătorul se zugrăvește ca un bărbat de vârstă mijlocie, cu barbă ascuțită, nu prea lungă, cu barba și părul închise la culoare și în neorânduială, purtând un veșmânt mițos (de păr de cămilă), iar pe deasupra purtând un himation (un fel de mantie prinsă cu o agrafă pe piept sau pe umăr) de culoare ocru deschis sau verde. Se zugrăvește singur, precum și în diferite scene din Evanghelie. Atunci când este zugrăvit singur, ori arătând spre Hristos, poartă înscrisul: "Pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor!" sau "Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii!".

Sfântul Ioan Botezătorul cu capul pe tipsie

Icoana Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului 7 ianuarie -b- pravila.ro
Icoana Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului 7 ianuarie

În reprezentări mai târzii (începând cu secolul al XVI-lea), atunci când este reprezentat singur, Sfântul Ioan Botezătorul zugrăvește purtând în mână o tipsie pe care este așezat capul său tăiat. Uneori mai este zugrăvit purtând și aripi, amintind de viața sa îngerească. Dionisie arată detaliat și cum se zugrăvesc diferitele scene și minuni din viața Înaintemergătorului.

Faptul că i s-a tăiat capul la porunca lui Irod tetrarhul și a fost adus pe o tipsie este consemnat în Evanghelii (Matei 14, 8, Marcu 6, 25, 28). Așadar, în icoana se regăsește capul său pe tipsie.

Sfântul Ioan Botezătorul înfățișat cu aripi de înger

Aceasta icoană a Sfântului Ioan Botezătorul are fundament în Sfânta Scriptură, el este înfățișat cu aripi, după cuvântul pe care l-a spus Iisus, că a fost trimis înger de la Dumnezeu. Așa cum am observat mai sus când am vorbit de Hristos ca "înger de mare sfat", cuvântul grecesc pentru "vestitor" este angelos (înger). În iconografie, îngerii sunt reprezentați cu aripi. Așa se explica de ce Sfântul Ioan Botezătorul are aripi (deoarece Sfântul Ioan Botezătorul este vestitorul lui Hristos).

Botezul lui Hristos (Matei 3, 16-17)

Icoana Botezului Domnului sau Arătării Domnului 6 ianuarie - pravila.ro
Icoana Botezului Domnului sau Arătării Domnului 6 ianuarie

Hristos stând gol în mijlocul Iordanului și, la marginea râului, de-a dreapta lui Hristos, Înaintemergătorul uitându-se în sus, [fiind cu mâna] dreaptă pe capul lui Hristos, iar pe stânga întininzându-o în sus, ține toiagul ciobănesc. Și deasupra cerul, iar dintr-însul coborându-se Sfântul Duh în [chip de porumbel] cu rază pe capul lui Hristos, și în mijlocul razei aceste cuvinte: "Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru care am binevoit" (Matei 3, 17). Și de-a stânga îngeri stând cu bună-cucerniciie, avându-și mâinile sub înbrăcamintele lor. Și în jos de Înaintemergătorul, în Iordan, un om bătrân cu pielea goală, zăcând culcat și uitându-se dinapoi cu frică la Hristos, ține o năstrapă și toarnă apă; și pești împrejurul [picioarelor] lui Hristos.

Sfințirea lumii începe prin sfințirea apei pe care o săvârșește Hristos la Botezul Său și prin Botezul "cu Duh Sfânt și cu foc" (Matei 3, 11), pregătindu-ne nouă, tuturor celor ce credem și ne unim cu El în Biserica Sa, intrarea în Împărăția lui Dumnezeu.

Icoana Deisis - o imagine vie a rugăciunii

O altă reprezentare foarte cunoscută este cea din icoana Deisis, unde el și Maica Domnului sunt zugrăviți de o parte și de alta a lui Hristos – Dreptul Judecător (aceasta se așază adesea în centrul registrului al treilea al iconostasului – cel cu reprezentările apostolilor). Deisis înseamnă rugăciune și ea îl arată pe Sfântul Ioan ca pe un mijlocitor fierbinte, rugător plin de râvnă și propovăduitor aprig al Domnului.

În această icoană, Hristos este reprezentat în ipostaza Dreptului Judecător, iar chipul Maicii Domnului și al Sfântului Ioan Botezătorul sunt într-o stare de smerenie și rugăciune pentru că își află adevăratul centru în Hristos Domnul. Unii teologi sunt de părere că în această scenă se reunește atât Vechiul Testament (prin Sfântul Ioan, ca ultimul mare profet mesianic), cât și Noul Testament (prin Maica Domnului).

Deisis - pravila.ro
Deisis

Unde se pictează în biserică Sfântul Ioan Botezătorul

În naos, spre apus, sus pe arc sau în pronaos, pe una dintre bolți, ori pe tâmplă în stânga icoanei împărătești a lui Hristos, dacă tâmpla e largă.

Unde se mai poate picta Sfântul Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul mai apare în doua icoane ale celor douăsprezece praznice împărătești, pe suport sau murale: în icoana Botezului Domnului și în cea a Învierii sau a Pogorârii la iad. În prima icoană este înfățișat stand pe malul Iordanului, botezându-L pe Hristos, iar în cea de a doua apare adesea împreuna cu alte figuri ale Vechiului Testament, cum ar fi dreptul Abel si regii-proroci David si Solomon.

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Dionisie din Furna - Erminia picturii bizantine, (pp. 89, 92, 107, 144, 186, 192, 198, 206, 208, 212, 213, 229, 236)

Icoana Sfântului Ioan Botezătorul de la Schitul Prodromu

Schitul Românesc Prodromu a fost fondat în anul 1820 în timpul mitropolitului Veniamin Costachi. El este cunoscut, în principal, pentru Icoana Maicii Domnului, Prodromița, o icoană făcătoare de minuni, nelucrată de mâini pământești și pentru icoanele făcătoare de minuni a Maicii Domnului Apărătoarea de Foc și a Sfântului Ioan Botezătorul.

Icoana Sfântului Ioan Botezătorul este una dintre cele mai vechi odoare ale Schitului și a aparținut, inițial, paraclisului care era acolo cu mult înainte de construcția Schitului. Ea este așezată, în prezent, în partea dreaptă, pe catapeteasmă, lângă icoana Mântuitorului și datează, probabil, din anul 1660.

Icoana Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului 7 ianuarie Prodromu
Icoana Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului 7 ianuarie - Schitul Românesc Prodromu - Muntele Athos

Este una dintre cele mai importante icoane făcătoare de minuni din Sfântul Munte Athos și din toată lumea creștină și este cunoscută pentru privirea încruntată și mustrătoare care pătrunde adânc în sufletele privitorilor care devin, astfel, conștienți de păcatele și lipsurile personale, îndemnându-i pe cei i se roagă la pocăință sinceră.

În timpul revoluției grecilor împotriva turcilor, turcii au venit cu multă armată în Sfântul Munte, ca să fure lucrurile de valoare, ei au intrat în paraclis și-au vrut să ia icoana Sfântului Ioan Botezătorul și, în acel moment, sfântul s-a încruntat la ei, înfricoșându-i. Atunci soldații turci speriați au început să tragă cu gloanțele în Icoană și, în chip minunat, gloanțele s-au întors asupra lor punându-le viața în pericol.

Surse: Doxologia Link 1 Link 2, Ziarul Lumina.

Ornament despartitor v01

Tradiții și obiceiuri de Bobotează și Sfântul Ioan Botezătorul

În zilele premergătoare Bobotezei, preotul, însoțit de dascăl, iar la sate și de copii, merge din casă în casă cu crucea, alături de cazanul cu agheasmă și un mănunchi de busuioc, cu care se sfințesc încăperile și membrii familiei. În unele zone, la primirea părintelui, capul familiei îl întâmpină cu o lumânare aprinsă, care după sfințirea casei va fi lăsată să ardă până la capăt.

În ajunul Bobotezei se ține post – chiar post negru, cine poate. Apoi, de Bobotează, după ce au băut agheasmă, cei care au ținut post se pot delecta cu bucate – de care însă nu se atinge nimeni până nu sunt sfințite de preot! Acesta sosește cu Iordanul sau Chiralesa, adică "Doamne, miluiește!".

De asemenea, tot în zonele rurale, există tradiția întâmpinării preotului cu masa pusă, pe care se așează bucate alese și, în unele cazuri, pe colțurile mesei se pun bulgări de sare. Pe vremuri exista obiceiul ca la plecarea preotului, acesta să primească de la fiecare gospodar un fuior de cânepă, un colac și o sumă de bani, iar din fuior părintele urma să facă funie la clopotul bisericii, de care exista credința că se vor prinde toate relele.

Icoana Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului 7 ianuarie -a- pravila.ro
Icoana Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului 7 ianuarie

Un obicei foarte prețuit, mai ales în satele din nordul țării, este Iordănitul femeilor: femeile se adună în grupuri mari acasă la cineva, în noaptea dintre Bobotează și Sfântul Ioan, unde duc alimente și băutură, servesc masa și petrec întreaga noapte – acesta fiind ospățul care marchează finalul sărbătorilor de iarnă -, iar dimineața ies pe stradă și îi iau pe sus bărbații întâlniți, îi duc la râu și îi amenință cu aruncarea în apă. În alte zone există tradiția integrării tinerelor fete măritate în comunitatea femeilor căsătorite prin udarea cu apă de fântână sau de la râu.

Între tradițiile legate de ziua soborului Sfântului Ioan Botezătorul, în sate din Maramureș se mai ține obiceiul Vergelului, o horă a fetelor dornice de măritiș în acest an, o petrecere care încheie perioada sărbătorilor de iarnă.

Caii din satul Pietroșani, județul Prahova, conform tradiției de Sărbătoarea Botezului Domnului – Boboteaza, au fost stropiți cu agheasmă de preotul din localitate, botezul având darul de a feri animalele de boli.

Sărbătoarea de Sfântul Ioan mai este cunoscută și sub numele de "Sânt-Ion", în tradiția populară acesta fiind protectorul pruncilor. Tradiția arată că în dimineața zilei de Sfântul Ioan fiecare trebuie să se stropească cu agheasmă nouă, pentru a fi feriți de boli în decursul anului. De asemenea, tradiția populară arată că după Sfânt-Ion se botează gerul, adică se înmoaie frigul și începe să se facă mai cald.

Sursă: Radio România.

Ornament despartitor v01

Pasaje Biblice despre Sfântul Ioan Botezătorul

Propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul

În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii, Spunând: Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. El este acela despre care a zis prorocul Isaia: "Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui". Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă, și cingătoare de piele împrejurul mijlocului, iar hrana era lăcuste și miere sălbatică. Atunci a ieșit la el Ierusalimul și toată Iudeea și toată împrejurimea Iordanului. Și erau botezați de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele.

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei 3, 1-4

Botezul Domnului

În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el. Ioan însă Îl oprea, zicând: "Eu am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?". Și răspunzând, Iisus a zis către el: "Lasă acum, că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea". Atunci L-a lăsat. Iar botezându-se Iisus, când ieșea din apă, îndată cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel și venind peste El, Și iată glas din ceruri zicând: "Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit.".

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei 3, 13-17

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului

Sfinte Prorocule Ioan, Înaintemergătorule și Botezătorule al lui Hristos, neputincioasă este mintea noastră în a-ți aduce laude după cuviință. Ci destul îți este ție lauda Mântuitorului Hristos, lângă al Cărui Tron mijlocești împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta, îți mulțumim și cu umilință te rugăm: tinde mâna cea îngerească și risipește norul gândurilor rele care ne copleșesc pe noi. Adu pace în inimile, casele și obștile noastre. Împacă-ne cu Dumnezeu și cu aproapele nostru. Spre fapte bune ne îndeamnă și cu boldul pocăinței trezește inimile noastre ca să pricepem prețul mântuirii noastre.

Învățătorule al pocăinței, dă-ne darul străpungerii inimii și lacrimi prin care să ne curățim de păcate și sufletele noastre mai albe ca zăpada să le albim. De fărădelegi și de cei puternici ai pământului, care strică rânduiala lui Dumnezeu, scapă-ne, prin rugăciunile tale. Sfinte Ioan Înaintemergătorule, tu, despre care Scriptura spune: "Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut și, înainte de a ieși din pântece, te-am sfințit și te-am rânduit proroc pentru popoare", fii cu noi și ne luminează calea în acest veac întunecat și vrăjmaș cerului, ca, prin rugăciunile tale fiind păziți, înaintea lui Hristos, la Judecată, să dobândim partea cea de-a dreapta, împreună cu toți casnicii Săi. Amin.

Pentru a citi Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul APĂSAȚI AICI.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar – Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului, glasul al 2-lea

Pomenirea dreptului este cu laude; iar ție destul îți este mărturia Domnului, Înaintemergătorule; că te-ai arătat cu adevărat și decât prorocii mai cinstit, că și a boteza în repejuni pe Cel propovăduit te-ai învrednicit. Drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, ai binevestit și celor din iad pe Dumnezeu Cel ce S-a arătat în trup, pe Cel ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare milă.

Condac – Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului, glasul al 6-lea

De venirea Ta cea trupească temându-se Iordanul, cu cutremur s-a întors; și slujba cea duhovnicească plinind-o Ioan, cu frică s-a tras înapoi. Cetele îngerești s-au spăimântat, văzându-Te pe Tine în Iordan cu trupul botezându-Te și toți cei din întuneric s-au luminat, lăudându-Te pe Tine, Cel ce Te-ai arătat și ai luminat toate.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului (Viețile Sfinților)

A doua zi după Sfânta și dumnezeiasca Arătare, adică Botezul Domnului, Biserica a rânduit încă de la început a se prăznui soborul cinstitului și slăvitului proroc Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului, căci se cădea a cinsti cu praznic pe cel ce a slujit la taina Botezului dumnezeiesc, punând mâna sa pe creștetul Stăpânului.

Deci, îndată după Botezul Domnului, Botezătorul se cinstește de toți și cu cântări se slăvește, pentru că prin sobor se înțelege adunarea poporului în biserică, la cântarea și slăvirea lui Dumnezeu, întru cinstea și lauda marelui Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Celui ce se prăznuiește.

Un sobor ca acesta, măcar că se săvârșea la toate bisericile ce sunt în toată lumea, ba încă se săvârșește și astăzi; însă se face mai ales mare prăznuire în bisericile zidite în numele Botezătorului, precum oarecând în biserica lui de lângă Iordan, unde a botezat pe Hristos; în Sevastia, unde s-a tăiat de către Irod; în Antiohia, unde mina lui cea dreaptă a fost dusă de Sfântul Evanghelist Luca, și în Constantinopol, unde acea sfântă mina se adusese din Antiohia și unde mai ales se făcuse soborul acela, de vreme ce se adusese mina chiar în seara dumnezeieștii Arătări, când se face sfințirea apelor.

Icoana Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului 7 ianuarie - pravila.ro
Icoana Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului 7 ianuarie

Se părea atunci că însuși Botezătorul sosește nevăzut la sfințirea apelor, făcându-se bucurie împăraților și la tot poporul, care cu multă prăznuire săvârșea soborul lui, după ziua dumnezeieștii Arătări. Deci, să săvârșim și noi cu bucurie duhovnicească soborul Sfântului marelui Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul, rugându-l să mijlocească pentru noi către Stăpânul Hristos, ca să fim și noi în Biserica celor ce prăznuiesc veșnic, în locașul cel nefăcut de mină și acolo, în ceruri, să auzim glasul celor ce dănțuiesc și prăznuiesc dumnezeieștile arătări cele veșnice, săturîndu-ne cu ei de vederea feței lui Dumnezeu, Care Se arată sfinților Săi; și să slăvim cu toate cereștile cete pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, în veci. Amin.

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 7 ianuarie

În aceasta luna, în ziua a șaptea, soborul Sfântului Proroc Înaintemergatorului Botezatorului Ioan;
Tot în această zi, s-a așezat și aducerea preacinstitei și sfintei sale mâini în cetatea împărătească a Constantinopolului;
Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului noului mucenic Atanasie cel din Atalia, care a mărturisit în Smirna la anii 1700.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 8 ianuarie

În aceasta luna, în ziua a opta, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Gheorghe Hozevitul;
Tot în acesta zi, pomenirea cuvioasei maicii noastre Domnica;
Tot în aceasta zi, pomenirea sfinților mucenici Iulian și Vasilisa, si a celor împreuna cu dânșii;
Tot în aceasta zi, pomenirea sfinților mucenici care prin sfântul Iulian au crezut, și prin sabie s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea soției cârmuitorului Marchian, care a crezut prin sfântul Iulian, si de sabie s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Carterie;
Tot în aceasta zi, pomenirea celui între sfinți, părintelui nostru Chir, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui slujba se face în Mânastirea Hora si în biserica cea mare, duminica;
Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului Attic, patriarhul Constantinopolului, care în pace s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului proroc Sameu Elamiteanul, care în pace s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului Agaton, care în pace s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea sfinților mucenici al lui Hristos, Teofil diaconul si Eladie mireanul.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Prorocule Ioan roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia (28 aprilie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia sunt niște Sfinți mucenici români originari din Dobrogea. Ei sunt serbați în calendarul ortodox la data de 28 aprilie. FB Mess WA Like

† Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul
(27 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul este ctitorul frumoasei mănăstirii Antim din București. Datorită introducerii limbii române în cult, Sfântul Antim Ivireanul împreună cu Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, sunt considerați precursorii […]

Sfânta și Marea zi de Miercuri - Săptămâna Patimilor

FB Mess WA Like În Sfânta și Marea zi Miercuri din Săptămâna Patimilor facem pomenirea femeii păcătoase care a spălat cu lacrimi și a uns cu mir picioarele Mântuitorului, înainte de Patima Sa și a […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram