† Sfântul Ierarh Tihon, făcător de minuni
(16 iunie)

În data de 16 iunie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei. Pentru toate faptele pe care le-a săvârșit și pentru curăția vieții Dumnezeu l-a învrednicit cu darul facerii de minuni încă din timpul vieții sale pământești.

Viața pe scurt - Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei - făcător de minuni (sinaxar)

Sfântul Ierarh Tihon s-a născut în orașul Amatunda din Cipru, într-o familie de oameni bine credincioși, el s-a deprins de mic cu dragostea față de cele sfinte. Încă din copilărie împărtășea celor din jur mireasma Sfintelor Scripturi, fiind citeț în cadrul bisericii. Puțin mai târziu, Sfântul Memnon, Episcopul Amatundei, l-a hirotonit diacon pentru ca, mai apoi, după trecerea la Domnul a Sfântului Memnon, Sfântul Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului să-l numească episcop al Amatundei (315-403). În această funcție, Sfântul Ierarh Tihon și-a continuat misiunea de propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu, nu numai prin viu grai ci și prin convertirea la creștinism a multor păgâni care erau în acele timpuri într-un număr foarte mare pe teritoriul cipriot.

Totodată, Sfântul Tihon a ridicat numeroase lăcașuri de cult în locul templelor păgâne, a dărâmat multe capiști idolești, și zidind multe dumnezeiești biserici, împodobindu-le și sfințindu-le, Dumnezeu l-a învrednicit cu darul facerii de minuni încă din timpul vieții pământești.

Viețuind mulți ani plăcuți lui Dumnezeu, Sfântul Ierarh Tihon a cârmuit bine Biserica lui Hristos înfăptuind multe minuni atât în timpul vieții, cât și după moartea sa, având în inima pe săraci și străduindu-se mereu pentru folosul oamenilor. S-a mutat în pace la Domnul în anul 424 pe data de 16 iunie.

Surse: Ziarul Lumina, Calendar-Ortodox.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Minunile Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei

Sfântul Ierarh Tihon, făcător de minuni 16 iunie

Hambarul

Una dintre cele mai cunoscute minuni ale Sfântul Ierarh Tihon este legată chiar de propria casă părintească. În tinerețe, Sfântul Tihon era deprins cu meșteșugul negoțului, luând pâinea pe care tatăl său o făcea pentru a o vinde în târg. Numai că Sfântul Ierarh Tihon nu o vindea, ci o împărțea săracilor, asta până când tatăl său a aflat. Reacția acestuia a fost destul de aspră, certându-l pe fiul său și cerându-i socoteală. Sfântul Tihon, mângâiat de Duhul Sfânt, i-a răspuns tatălui său: "De ce te mâhnești tată, ca și când ai fi suferit vreo pagubă? Pâinile le-am dat împrumut lui Dumnezeu și am cuvântul Lui, cel nemincinos, care zice în Sfintele Scripturi că acela care dă lui Dumnezeu va primi însutit. Iar dacă nu crezi acestea, mergi la hambar și vei vedea acolo cum Dumnezeu dă datoria Sa celor ce I-au dat Lui cu împrumut". Mare i-a fost mirarea tatălui când, deschizând ușile hambarului, l-a găsit pe acesta plin cu grâu curat, mai mult decât era înainte. În acea clipă tatăl Sfântul Ierarh Tihon a căzut la pământ îngenuncheat aducând slavă Domnului.

Ocrotitorul vițelor de vie

O altă minune este cea a rodirii viței de vie. Sfântul Tihon, luând o viță de vie uscată și înfigând-o în pământ, aceasta a început să înverzească și să rodească înainte de vreme. Iar vița aceea gătindu-și roadele, de cum se începea dumnezeiasca laudă a Sfintei Liturghii, arăta strugurii pârguiți, iar când se săvârșea dumnezeiasca jertfă, strugurii erau copți și gata de mâncat, întru slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Datorită acestei minuni Sfântul Ierarh Tihon este "ocrotitorul vițelor de vie".

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Etimologia / semnificația numelui Tihon

Tihon - Acest nume derivă din greaca veche „tunkhánō (τυγχάνω) túkhē (τῠ́χη)”, însemnând „a se întâmpla, noroc, lovire, succes, providență, soartă, întâmplare”. Tihon a fost episcop de Amatundei în secolul al V-lea și este cinstit în Biserica Ortodoxă ca un sfânt.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoana Sfântului Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei

Sfântul Ierarh Tihon, făcător de minuni 16 iunie

Dionisie din Furna în „Erminia picturii bizantine” nu ne furnizează prea multe detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei, el ne spune doar că: Sfântul Tihon, făcătorul de minuni, a fost "episcopul Amatundei, cetate în insula Cipru".

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Dionisie din Furna - Erminia picturii bizantine, (p. 207)

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Rugăciune către Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei

Sfântul Ierarh Tihon, făcător de minuni 16 iunie

Pe Voievozii cei tari, pe cele trei părți ale sufletului, Cel Ce Te-ai născut din Fecioară, Te rog în adâncul nepătimirii îneacă-i. Că ție, ca într-o alăută, întru omorârea trupului, să-ți cânt cântare de biruință.
Cel ce stai lângă scaunul lui Dumnezeu, purtând cunună ca unul ce ai viețuit pe pământ cu cuviință și ești luminat cu lumină neînserată, luminează-mă inima și cugetul, ca să laud viața ta cea întocmai cu îngerii, Fericite Părinte Tihon.
Odrăslind sfințit din rădăcină lăudată și fericită, cu adevărat te-ai arătat ca o ramură plină de bună rodire și de credință și de nădejde, de dragoste și de darul minunilor celor preasăvite, de Dumnezeu insuflate.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Prin ostenelile sihăstriei și prin rugăciunea cea neîncetată omorând patimile cele ce omoară sufletul, te-ai adus pe tine însuți jertfă curată și deplină lui Hristos, Cel Ce S-a jertfit pentru noi, părinte.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Ceea ce ai născut pe Hristos din curate coapsele tale, Prea Curată, ne-ai ridicat pe noi, care am fost căzuți în prăpastia care duce la pieire; ci ca Una ce ai îndrăzneală, roagă-L pe Dânsul, să ne izbăvească de primejdii pe noi robii tăi.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cântări Liturgice

Troparul Sfântului Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei, glasul 1\

Locuitor pustiului și înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule Părintele nostru Tihon, cu postul, cu privegherea și cu rugăciunea cereștile daruri luând, vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Mărire celui ce ți-a dat ție putere, mărire celui ce te-a încununat pe tine, mărire celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condacul Sfântului Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei, glasul al 8-lea

Întru sihăstrie de Dumnezeu iubitorule, sfinte, petrecând, puterea Mângâietorului de sus ai luat, idolii înșelăciunii ai surpat și pe popoare a mântui, demonii a goni, bolile a vindeca. Pentru aceasta te cinstim pe tine ca pe un prieten al lui Dumnezeu, Tihone fericite.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Viața completă - Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei - făcător de minuni (Viețile Sfinților)

Sfântul Tihon se trăgea din orașul Amatunda, cetate în insula Cipru, din părinți binecredincioși și iubitori de Hristos, de la care a învățat din tinerețe a cunoaște pe Hristos Dumnezeu și Sfintele Scrip­turi.

El s-a numărat în clerul Bisericii și s-a rânduit ca să citească poporului durnnezeieștile cuvinte în biserică. Apoi, pentru curăția vieții lui, a fost hirotonisit diacon de Sfântul Memnon, episcop al aceleiași cetăți Atnatunda. Și ducându-se episcopul Memnon către Domnul, Sfântul Tihon a fost ridicat prin alegere la scaunul episcopal și a fost sfințit arhierei de marele Epifanie, arhiepiscopul Ciprului.

În acea vreme era încă în insula Cipru, mulțime de popor necredincios, care se ținea de rătăcirea închinării la idoli. Deci multă osteneală a suferit Tihon, arhiereul lui Hristos, întorcând de la înșelăciunea idolească la credință pe oamenii care piereau în păgânătatea elinească și aducându-i la Hristos Dumnezeu. Iar Domnul i-a ajutat în ostenelile lui, căci, scoțând turma cea cuvântătoare din dinții lupilor răpitori și drăcești, a adus-o în ograda Bisericii celei sobornicești și din capre a făcut oi ale lui Hristos. El a sfărâmat toți idolii care erau împrejurul Amatundei și drăceștile locuințe, iar capiștile lor le-a stricat.

Folare-Separare

Și viețuind mulți ani și bine îndreptând Biserica cea încredințată lui, s-a dus către Domnul și a fost numit făcător de minuni, căci multe minuni a făcut în viața lui și după moarte. Dar viața lui întreagă și istoria minunilor lui nu s-au putut afla; căci din pricina învechirii vremii și a războaielor agarenilor, precum multe sfinte biserici au fost pustiite, tot astfel au pierit și cărțile bisericești însă din multele minuni ale lui, două au venit la știrea noastră.

Iată prima minune: Pe când era încă tânăr în casa sa, petrecând lângă părinți, l-a pus tatăl său să vândă pâine; pentru că aceea era meseria tatălui său, ca din vânzarea pâinii să-și hrănească familia. Iar fericitul tânăr dădea pâinea la săraci fără plată. Deci tatăl lui, înștiințându-se de aceasta, a început a se supăra asupra lui și a-l ocări. Iar tânărul, fiind insuflat de Dumnezeu, îi zicea: „O, tată, pentru ce te mâhnești, ca și cum ai suferi vreo pagubă? Pâinile le-am dat împrumut lui Dumnezeu și am zapisul Lui cel nemincinos, Care zice în sfintele cărți: Cel ce dă lui Dumnezeu, va primi însutit! Iar de nu crezi cele grăite, să mergem la hambar și vei vedea acolo, cum Dumnezeu dă datoria Sa, celor ce I-au dat Lui cu împrumut”. Aceasta zicând-o, a mers cu tatăl său la hambar, și, când a deschis ușa, a aflat cămara care era deșartă, plină de grâu curat. Iar tatăl său s-a mirat cu spaimă și, căzând, s-a închinat lui Dumnezeu, dându-I mulțumire. Dintr-acea vreme nu mai oprea pe fiul său să împartă pâini la săraci cât va voi.

A doua minune este aceasta: într-o oarecare vie, lucrătorii tăind vițele cele uscate, le aruncau afară; iar Sfântul Tihon, adunând acele vițe uscate, le sădea în via sa și se ruga lui Dumnezeu să-i dea la via lui patru daruri: Cel dintâi, ca vițele cele uscate, fiind sădite, să primească umezeală și putere vie, ca ele să se înrădăcineze, să răsară și să crească. Al doilea, ca acea vie a lui să fie îndestulată cu roadele sale. Al treilea, ca strugurii să fie dulci la gust și sănătoși. Al patrulea, ca strugurii din via lui să se coacă mai degrabă decât în toate viile.

Folare-Separare

Astfel rugându-se, a doua zi, mergând la acele vițe uscate pe care le sădise, le-a găsit pe toate răsărite și înverzite. Și începând a crește într-același an mai presus de obicei și de firea sa, au adus mare îndestulare de struguri. Și fiind strugurii încă verzi în celelalte vii, în via Sfântului Tihon strugurii se copseseră mai degrabă decât la toți și erau foarte dulci la gust și foarte folositori sănătății omenești. Acea vie a fost lucrată mulți ani nu numai cât a trăit Sfântul Tihon, ci și după moartea lui, aducând rod cu îndestulare. Și în tot anul, mai înainte de vremea cea obișnuită a coacerii tuturor viilor, în 16 zile ale lunii iunie, la pomenirea Sfântului Tihon, se aduceau la biserica sfântului struguri copți din acea vie, iar cu vinul cel stors dintr-înșii, se săvârșea jertfa cea fără de sânge la Sfânta Liturghie.

Din aceste două minuni se poate vedea cu îndestulare că Sfântul Tihon a fost făcător de minuni și mare plăcut al lui Dumnezeu. Se adeverește încă la slujba lui și aceasta, că vremea sfârșitului său a văzut-o mai înainte și a spus aceasta și altora. Pentru sfințenia acestui făcător de minuni, să fie slăvit Dumnezeul nostru acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Folare-Separare

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților pe tot anul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi - 16 iunie

În această lună, în ziua a șaisprezecea, pomenirea celui între sfinți Părintelui nostru Tihon, făcătorul de minuni, episcopul Amatundei, cetatea Insulei Cipru;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Marcu, episcopul Apoloniadei, care prin pietre spânzurate de mâinile lui s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților cinci Mucenici cei din Nicomidia, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților patruzeci de mucenici romani, care prin foc s-au săvârșit.

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine - 17 iunie

În această luna, în ziua a șaptesprezecea, pomenirea Sfinților Mucenici: Manuil, Savel și Ismail;
Tot în această zi, pomenirea pătimirii Sfinților Mucenici Isavru și cei împreună cu dânsul: Inochentie, Felix, Ermia și Peregrin;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Filonid, episcopul Curiei;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Pior, care cu pace s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Pe Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Tihon roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Recomandări

† Sfântul Mucenic Laurențiu Arhidiaconul
(10 august)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link Sfântul Mucenic Laurențiu Arhidiaconul sau Lavrentie a fost unul din cei șapte diaconi a Bisericii Romei și împreună-pătimitor cu Sfântul Mucenic Episcopul Sixt al II-lea al Romei, suferind […]

† Sfântul Proroc Miheia
(14 august)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link Sfântul Proroc Miheia este al șaselea dintre cei doisprezece Profeți mici. Este cunoscut ca cel care a prorocit că Betleemul avea să fie locul nașterii lui Mântuitorului Hristos. […]

† Sfântul Apostol Andrei
(30 noiembrie)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, este numit și Ocrotitorul României deoarece a propovăduit Evanghelia lui Hristos pe teritoriul tării noastre. Este serbat de trei ori în calendarul […]

Dă-i un răspuns lui Anonim Anulează răspunsul

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend