† Sfântul Ierarh Tihon, făcător de minuni
(16 iunie)

5/5 - (4 votes)

Sfântul Ierarh Tihon, făcătorul de minuni, a fost episcopul Amatundei, din Cipru. El și-a închinat viața lui Dumnezeu, convertind foarte mulți păgâni la creștinism și ridicând numeroase biserici în locul templelor. Pentru viața lui de sfințenie Dumnezeu l-a învrednicit cu darul facerii de minuni încă din timpul vieții pământești. Sfântul Ierarh Tihon este serbat în calendarul ortodox pe data de 16 iunie.

Viața pe scurt - Sfântul Ierarh Tihon, făcător de minuni (sinaxar)

Sfântul Ierarh Tihon s-a născut în orașul Amatunda din Cipru într-o familie de buni creștini, deprinzându-se de mic cu dragostea față de cele sfinte. Încă din copilărie a împărtășit celor din jur cuvântul lui Dumnezeu, fiind citeț în biserică.

Insula Cipru
Insula Cipru

Sfântul Memnon, Episcopul Amatundei, l-a hirotonit diacon pentru ca, mai apoi, după trecerea la Domnul a Sfântului Memnon, Sfântul Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului să-l numească episcop al Amatundei (315-403).

Sfântul Ierarh Tihon și-a continuat misiunea de propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu, nu numai prin viu grai ci și prin convertirea la creștinism a multor păgâni.

Totodată, Sfântul Tihon a dărâmat multe temple păgâne și a zidit în locul lor multe biserici creștine, împodobindu-le și sfințindu-le. Pentru dragostea lui de cele sfinte Dumnezeu l-a învrednicit cu darul facerii de minuni încă din timpul vieții pământești.

Sfântul Ierarh Tihon trece la cele veșnice

Sfântul Ierarh Tihon, făcător de minuni 16 iunie - a

Sfântul Ierarh Tihon a cârmuit bine Biserica lui Hristos înfăptuind multe minuni atât în timpul vieții, cât și după moartea sa, având în inima pe săraci și străduindu-se mereu pentru folosul oamenilor. S-a mutat în pace la Domnul în anul 424 pe data de 16 iunie.

Surse: Ziarul Lumina, Calendar-Ortodox.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Minunile Sfântului Ierarh Tihon

Sfântul Tihon, episcopul Amathuntos (sec. IV -V), este unul dintre cei mai cunoscuți sfinți ai Ciprului. A luat numele de făcător de minuni pentru multele minuni pe care le-a făcut și cât trăia, dar și după adormirea sa.

Hambarul

Una dintre cele mai cunoscute minuni ale Sfântul Ierarh Tihon este legată chiar de propria casă părintească. În tinerețe, Sfântul Tihon era deprins cu meșteșugul negoțului, luând pâinea pe care tatăl său o făcea pentru a o vinde în târg. Numai că Sfântul Ierarh Tihon nu o vindea, ci o împărțea săracilor, asta până când tatăl său a aflat. Reacția acestuia a fost destul de aspră, certându-l pe fiul său și cerându-i socoteală. Sfântul Tihon, mângâiat de Duhul Sfânt, i-a răspuns tatălui său: "De ce te mâhnești tată, ca și când ai fi suferit vreo pagubă? Pâinile le-am dat împrumut lui Dumnezeu și am cuvântul Lui, cel nemincinos, care zice în Sfintele Scripturi că acela care dă lui Dumnezeu va primi însutit. Iar dacă nu crezi acestea, mergi la hambar și vei vedea acolo cum Dumnezeu dă datoria Sa celor ce I-au dat Lui cu împrumut". Mare i-a fost mirarea tatălui când, deschizând ușile hambarului, l-a găsit pe acesta plin cu grâu curat, mai mult decât era înainte. În acea clipă tatăl Sfântului Ierarh Tihon a căzut la pământ, aducând slavă Domnului.

Sfântul Ierarh Tihon, ocrotitorul vițelor de vie

Odată, câțiva muncitori sădeau viță de vie într-o țarină. În timpul muncii, unul dintre aceștia a aruncat câțiva struguri uscați. Sfântul a luat un astfel de butaș și după ce s-a rugat la Dumnezeu, rugându-L să îi dea viață și roade, l-a sădit în numele Sfintei Treimi. Și ce minune! Acea viță uscată imediat a prins rădăcină, a făcut frunze, a înflorit și a rodit struguri mari și dulci! Și era cu mult înaintea culegerii stugurilor.

De atunci, în fiecare an, minunea se repetă. La 16 iunie, ziua pomenirii sfântului, vița rodește struguri mari și dulci, care sunt oferiți ca binecuvântare credincioșilor. Pentru mulți ani după adormirea lui, se întâmplă acest fapt incredibil. Strugurii erau verzi și acri, până în momentul când începea liturghia sărbătorii. Atunci începeau și strugurii să se coacă și să se îndulcească. Când se termina Liturghia, strugurii deveneau negri și nemaipomenit de dulci. Câți gustau din ei, simțeau o ciudată stare de revigorare trupească și seninătate duhovnicească.

Același lucru se întâmplă până astăzi tuturor care cinstesc și sărbătoresc amintirea sfântului.

Sursă: Doxologia.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Tihon

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Ierarh Tihon!

Tihon - acest nume provine de la cuvântul grecesc τύχη (tyche) care înseamnă "șansă, noroc, avere, succes, providență, soartă, întâmplare", un derivat al lui τυγχάνω (tynchano) care înseamnă "lovitură, reușită".

Derivate ale numelui Tihon

Tychon, Tikhon, Tihhon.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Tihon?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 16 iunie când este pomenit Sfântul Ierarh Tihon, făcător de minuni.

Sursă: Behindthename.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Ierarh Tihon

Icoana Sfântului Ierarh Tihon, făcător de minuni 16 iunie
Icoana Sfântului Ierarh Tihon, făcător de minuni 16 iunie

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează prea multe detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei, el ne spune doar că: Sfântul Tihon, făcătorul de minuni, a fost "episcopul Amatundei, cetate în insula Cipru".

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine.

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Ierarh Tihon, făcător de minuni

Pe Voievozii cei tari, pe cele trei părți ale sufletului, Cel Ce Te-ai născut din Fecioară, Te rog în adâncul nepătimirii îneacă-i. Ca ție, ca într-o alăută, întru omorârea trupului, să-ți cânt cântare de biruință.
Cel ce stai lângă scaunul lui Dumnezeu, purtând cunună ca unul ce ai viețuit pe pământ cu cuviință și ești luminat cu lumină neînserată, luminează-mi inima și cugetul, ca să laud viața ta cea întocmai cu îngerii, Fericite Părinte Tihon.
Odrăslind sfințit din rădăcină lăudată și fericită, cu adevărat te-ai arătat ca o ramură plină de bună rodire și de credință și de nădejde, de dragoste și de darul minunilor celor preasăvite, de Dumnezeu insuflate.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Prin ostenelile sihăstriei și prin rugăciunea cea neîncetată, omorând patimile cele ce omoară sufletul, te-ai adus pe tine însuți jertfă curată și deplină lui Hristos, Cel Ce S-a jertfit pentru noi, părinte.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Ceea ce ai născut pe Hristos din curate coapsele tale, Prea Curată, ne-ai ridicat pe noi, care am fost căzuți în prăpastia care duce la pieire; ci ca Una ce ai îndrăzneală, roagă-L pe Dânsul, să ne izbăvească de primejdii pe noi robii tăi.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Ierarh Tihon, făcător de minuni, glasul al 4-lea

Locuitor pustiului și înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru Tihon; cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cerești daruri luând, vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă Celui Ce ți-a dat ție putere; slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condac - Sfântul Ierarh Tihon, făcător de minuni, glasul al 3-lea

Întru sihăstrie de Dumnezeu iubitorule, sfinte, petrecând, puterea Mântuitorului de sus ai luat, idolii înșelăciunii ai surpat și pe popoare le-ai mântuit, demonii ai gonit, bolile ai vindecat. Pentru aceasta te cinstim pe tine ca pe un prieten al lui Dumnezeu, Sfinte Tihone Preafericite.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Ierarh Tihon, făcător de minuni (Viețile Sfinților)

Sfântul Tihon se trăgea din orașul Amatunda, cetate în insula Cipru, din părinți binecredincioși și iubitori de Hristos, de la care a învățat din tinerețe a cunoaște pe Hristos Dumnezeu și Sfintele Scripturi. El s-a numărat în clerul Bisericii și s-a rânduit ca să citească poporului durnnezeieștile cuvinte în biserică. Apoi, pentru curăția vieții lui, a fost hirotonisit diacon de Sfântul Memnon, episcop al aceleiași cetăți Atnatunda. Și ducându-se episcopul Memnon către Domnul, Sfântul Tihon a fost ridicat prin alegere la scaunul episcopal și a fost sfințit arhierei de marele Epifanie, arhiepiscopul Ciprului.

În acea vreme era încă în insula Cipru, mulțime de popor necredincios, care se ținea de rătăcirea închinării la idoli. Deci multă osteneală a suferit Tihon, arhiereul lui Hristos, întorcând de la înșelăciunea idolească la credință pe oamenii care piereau în păgânătatea elinească și aducându-i la Hristos Dumnezeu. Iar Domnul i-a ajutat în ostenelile lui, căci, scoțând turma cea cuvântătoare din dinții lupilor răpitori și drăcești, a adus-o în ograda Bisericii celei sobornicești și din capre a făcut oi ale lui Hristos. El a sfărâmat toți idolii care erau împrejurul Amatundei și drăceștile locuințe, iar capiștile lor le-a stricat.

Și viețuind mulți ani și bine îndreptând Biserica cea încredințată lui, s-a dus către Domnul și a fost numit făcător de minuni, căci multe minuni a făcut în viața lui și după moarte. Dar viața lui întreagă și istoria minunilor lui nu s-au putut afla; căci din pricina învechirii vremii și a războaielor agarenilor, precum multe sfinte biserici au fost pustiite, tot astfel au pierit și cărțile bisericești, însă din multele minuni ale lui, două au venit la știrea noastră.

Sfântul Ierarh Tihon, făcător de minuni 16 iunie - b

Iată prima minune: Pe când era încă tânăr în casa sa, petrecând lângă părinți, l-a pus tatăl său să vândă pâine; pentru că aceea era meseria tatălui său, ca din vânzarea pâinii să-și hrănească familia. Iar fericitul tânăr dădea pâinea la săraci fără plată. Deci tatăl lui, înștiințându-se de aceasta, a început a se supăra asupra lui și a-l ocări. Iar tânărul, fiind insuflat de Dumnezeu, îi zicea: "O, tată, pentru ce te mâhnești, ca și cum ai suferi vreo pagubă? Pâinile le-am dat împrumut lui Dumnezeu și am zapisul Lui cel nemincinos, Care zice în sfintele cărți: Cel ce dă lui Dumnezeu, va primi însutit! Iar de nu crezi cele grăite, să mergem la hambar și vei vedea acolo, cum Dumnezeu dă datoria Sa, celor ce I-au dat Lui cu împrumut". Aceasta zicând-o, a mers cu tatăl său la hambar, și, când a deschis ușa, a aflat cămara care era deșartă, plină de grâu curat. Iar tatăl său s-a mirat cu spaimă și, căzând, s-a închinat lui Dumnezeu, dându-I mulțumire. Dintr-acea vreme nu mai oprea pe fiul său să împartă pâini la săraci cât va voi.

A doua minune este aceasta: într-o oarecare vie, lucrătorii tăind vițele cele uscate, le aruncau afară; iar Sfântul Tihon, adunând acele vițe uscate, le sădea în via sa și se ruga lui Dumnezeu să-i dea la via lui patru daruri: Cel dintâi, ca vițele cele uscate, fiind sădite, să primească umezeală și putere vie, ca ele să se înrădăcineze, să răsară și să crească. Al doilea, ca acea vie a lui să fie îndestulată cu rodurile sale. Al treilea, ca strugurii să fie dulci la gust și sănătoși. Al patrulea, ca strugurii din via lui să se coacă mai degrabă decât în toate viile.

Astfel rugându-se, a doua zi, mergând la acele vițe uscate pe care le sădise, le-a găsit pe toate răsărite și înverzite. Și începând a crește într-același an mai presus de obicei și de firea sa, au adus mare îndestulare de struguri. Și fiind strugurii încă verzi în celelalte vii, în via Sfântului Tihon strugurii se copseseră mai degrabă decât la toți și erau foarte dulci la gust și foarte folositori sănătății omenești. Acea vie a fost lucrată mulți ani nu numai cât a trăit Sfântul Tihon, ci și după moartea lui, aducând rod cu îndestulare. Și în tot anul, mai înainte de vremea cea obișnuită a coacerii tuturor viilor, în 16 zile ale lunii iunie, la pomenirea Sfântului Tihon, se aduceau la biserica sfântului struguri copți din acea vie, iar cu vinul cel stors dintr-înșii, se săvârșea jertfa cea fără de sânge la Sfânta Liturghie.

Sfântul Ierarh Tihon, făcător de minuni 16 iunie - c

Din aceste două minuni se poate vedea cu îndestulare că Sfântul Tihon a fost făcător de minuni și mare plăcut al lui Dumnezeu. Se adeverește încă la slujba lui și aceasta, că vremea sfârșitului său a văzut-o mai înainte și a spus aceasta și altora. Pentru sfințenia acestui făcător de minuni, să fie slăvit Dumnezeul nostru acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 16 iunie

În această lună, în ziua a șaisprezecea, pomenirea celui între sfinți Părintelui nostru Tihon, făcătorul de minuni, episcopul Amatundei, cetatea Insulei Cipru;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Marcu, episcopul Apoloniadei, care prin pietre spânzurate de mâinile lui s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților cinci Mucenici cei din Nicomidia, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților patruzeci de mucenici romani, care prin foc s-au săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 17 iunie

În această luna, în ziua a șaptesprezecea, pomenirea Sfinților Mucenici: Manuil, Savel și Ismail;
Tot în această zi, pomenirea pătimirii Sfinților Mucenici Isavru și cei împreună cu dânsul: Inochentie, Felix, Ermia și Peregrin;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Filonid, episcopul Curiei;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Pior, care cu pace s-a săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Ierarh Tihon, făcător de minuni să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Ierarhe Tihon roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Ierarh Leon cel Mare, episcopul Romei
(18 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Leon cel Mare, prin diplomația sa, a salvat în nenumărate rânduri Roma din calea invadatorilor, a fost un important apărător al dreptei credinței împotriva ereziilor și a lăsat moștenire […]

Floriile
(Duminica Floriilor sau Intrarea Domnului în Ierusalim)

FB Mess WA Like Duminica Floriilor ne amintește de intrarea Domnului în Ierusalim ca împărat biruitor, dar cu înfățișare smerită, venind călare pe mânzul asinei. Este cea mai importantă sărbătoare care vestește Paștele, marchează începutul […]

† Sfântul Proroc Maleahi
(3 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Maleahi este ultimul dintre cei 12 proroci așa ziși "mici" din Vechiul Testament și a scris cartea care îi poartă numele, Cartea lui Maleahi, ultima carte înainte de Noul […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram