† Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei
(11 octombrie)

5/5 - (4 votes)

Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, numit și Teofan Graptul episcopul Niceei, împreună cu fratele lui mai tânăr cunoscutul imnograf Sfântul Teodor Mărturisitorul (serbat pe 27 decembrie), au mărturisit credință în sfintele icoane în perioada iconoclastă (de prigoană împotriva celor care cinsteau sfintele icoane). Sfântul Teofan este serbat în calendarul ortodox în data de 11 octombrie.

Viața pe scurt - Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei (sinaxar)

Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei împreună cu fratele lui Sfântul Teodor Mărturisitorul 11 octombrie - pravila.ro
Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei împreună cu fratele lui Sfântul Teodor Mărturisitorul

Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul, episcopul Niceei († 850) s-a născut în Palestina din părinți creștini și a fost frate cu Sfântul Teodor "Scrisul". Au învățat filosofia elină și Sfânta Scriptură, după care au intrat în Mănăstirea Sfântul Sava, unde au fost hirotoniți preoți.

În urma luptei împotriva sfintelor icoane, cei doi frați au fost trimiși de patriarhul Ierusalimului la Constantinopol și l-au înfruntat pe împăratul Leon Armeanul (813-820) deoarece era iconoclast. Din cauza acestui fapt au fost întemnițați din anul 817 până în anul 842, adică în timpul împăraților Leon Armeanul, Mihai Gângavul (820-829) și Teofil (829-842).

Acesta din urmă i-a supus pe cei doi frați supliciilor, iar Sfântului Teodor i-a scris cu fier înroșit pe frunte, de unde și numele de Teodor Scrisul.

Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei împreună cu fratele lui Sfântul Teodor Mărturisitorul 11 octombrie -a- pravila.ro
Sfinților Mărturisitori Teodor și Teofan

Pe urmă au fost exilați în Apameia (Siria), unde Sfântul Teodor a murit. Când împărăteasa Teodora (842-856) a restabilit cinstirea sfintelor icoane și i-a chemat din exil pe toți preoții și creștinii, s-a întors și Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul. Patriarhul Metodie l-a hirotonit mitropolit al Niceei (Asia Mică).

În plus, ca Episcop, Sfântul Teofan s-a dovedit vrednic pastor al turmei lui Hristos. Apoi, după trecerea a aproape douăzeci si cinci de ani de la chinurile indurate pentru sfintele icoane în timpul domniei a trei împărați (Leon, Mihail si Teofil) si după ce a compus 145 de canoane, pe 11 octombrie 845, Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul a trecut cu pace la bucuria velnici a Stăpânului Hristos, Căruia I se cuvine slava, cinstea si închinăciunea împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Amin.

Velnici pomenire Sfinților Mărturisitori Teodor și Teofan! Cei care cu cuvântul primesc iconomia întrupării Cuvântului lui Dumnezeu, dar care nu îngăduie zugrăvirea a în icoane, și care numai cu vorba păr să creadă în mântuirea noastră, dar în fapt o neaga, să fie anatema!

Sursă: Basilica.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Teofan

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei!

Teofan - extrem de răspândit acum câteva secole, acest prenume provine de la numele de origine grecească Theophanes (Θεοφάνης) (corespondentul feminin este Theophane). Semnificația acestui nume este clară și nu ar trebui să ne pună nicio problemă, deoarece identificăm în componenta sa elementul „theos”, ce înseamnă „Dumnezeu”. Chiar și așa, acest nume de persoana era folosit cu semnificația „apariția sau manifestarea divinității”. Se pare că aceasta interpretare este sinonimă cu „epiphaneia” sau "teofanie" (θεοφάνεια), ce înseamna „modul, semnele prin care divinitatea își face simțita prezenta într-un anumit loc”. Tocmai pe baza acestei semnificații, numele în discuție avea să se răspândească la toate popoarele europene.

Teofan este forma romanească a grecescului Theophanes, ce semnifica "manifestare a lui Dumnezeu", de la theos ("Dumnezeu") si phanes ("apariție").

Derivate ale numelui Teofan

Teofan, Teofana, Tofan, Toflea, Topan.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Teofan?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 19 august când este pomenit Sfântul Cuvios Teofan cel Nou de la Dochiariu, sau pe în data de 11 octombrie când este pomenit Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei

Icoana Sfântului Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei 11 octombrie - pravila.ro
Icoana Sfântului Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei 11 octombrie

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei.

Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei împreună cu fratele lui Sfântul Teodor Mărturisitorul 11 octombrie -b- pravila.ro
Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei împreună cu fratele lui Sfântul Teodor Mărturisitorul

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei

Pierde cu rugăciunile tale întunericul cugetului meu, ierarhe al lui Hristos mărite, ca să laud cu cântări pomenirea ta cea sfântă și luminată, Sfinte Părinte Teofan.
Luminându-ți-se sufletul cu luminări Dumnezeiești, Sfinte Teofan, cu focul înfrânării ai ars dulcețile patimilor, cântând adevărat: să cântăm cântarea lui Hristos.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Ca un cărbune răsărind din Sion, te-ai arătat în lume și aprinzându-te cu Focul Duhului lui Dumnezeu, ai ars toată materia eresurilor, înțelepte.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Cu Razele cele Luminate ale Fiului tău, Născătoare de Dumnezeu, luminează sufletul meu cel întunecat și încetează tulburarea patimilor, cu mijlocirea ta cea către Dumnezeu, Stăpână.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei, glasul al 8-lea

Îndreptătoru-le al Ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției și luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Părinte Teofan, înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condac - Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei, glasul 1

Frumos este rodul buzelor tale, părinte, iar viața dulce ca fagurele de miere, s-a arătat acum, fericite, Bisericii lui Hristos; că de tine s-au temut și mulțimile demonilor și s-au rușinat bârfitoarele limbi ale ereticilor, de tine, cel ce credința ai păzit.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei (Viețile Sfinților)

Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei 11 octombrie -a- pravila.ro

Cuviosul Teofan s-a născut din părinți dreptcredincioși, care viețuiau în Palestina și se întreceau în iubirea pentru străini. Cuviosul Teofan îl avea frate pe Teodor, care mai pe urmă a fost însemnat în pătimirea pentru sfintele icoane. Deci, prin sârguință născătorilor, Teofan împreună cu fratele său Teodor s-au deprins la toată înțelepciunea cărților și au devenit iscusiți filozofi. Cunoscând nestatornicia și deșertăciunea acestei lumi, au lăsat toate și au mers în lavra Sfântului Sava și au intrat în viața monahicească, în care petreceau în post, în rugăciuni și în toate faptele bune. Teodor s-a învrednicit de rânduiala preoțească pentru bunătatea vieții lui. Apoi s-a pornit în acea vreme nelegiuită luptă împotriva icoanelor, care a tulburat toată Biserica lui Dumnezeu, vreme în care mulți erau prigoniți și schingiuiți pentru cinstirea sfintelor icoane.

Atunci, acești preaînțelepți învățători și apărători ai dreptei credințe a fost trimiși de Patriarhul Ierusalimului la împăratul Leon, ca niște mielușei înaintea unui lup, ca să-l mustre pentru păgânătatea lui. Iar ei, ducându-se, au stat înaintea celui potrivnic lui Dumnezeu și cu îndrăzneală l-au mustrat pentru păgânătatea lui. Pentru acest lucru au pătimit mult nu numai de la împăratul acela, ci și de la alți împărați care i-au urmat, adică de la Mihail Valvul și de la Teofil, răbdând tot felul de chinuri, bătăi și temniță, foame și sete, răni, surghiunuri și numeroase suferințe. Pentru că peste douăzeci de ani au fost prigoniți și munciți de luptătorii de icoane, începând cu anul opt sute șaptesprezece până în anul opt sute patruzeci și doi, după Hristos. Și în acele suferințe, Sfântul Teofil s-a sfârșit. Deci facem pomenirea lui în ziua a douăzeci și șaptea a lunii decembrie. Iar Teofan a ajuns împăciuirea Bisericii, pentru că Mihail, fiul lui Teofil, luând sceptrul împărăției grecești, împreună cu maică să Teodora, au adus sfintele icoane în Biserica lui Dumnezeu și, închinându-se la ele, au întors pe toți sfinții din surghiun și i-au cinstit foarte mult. Atunci și Sfântul Teofan s-a întors și a fost așezat Mitropolit al Bisericii din Niceea, fiind hirotonit de patriarhul Metodie, care a surpat eresul luptătorilor de icoane. Sfântul Teofan a alcătuit Canon (cântări) pentru cinstirea sfintelor icoane. Lăsând alte multe canoane și cântări folositoare Bisericii lui Hristos, a trecut din viața de aici către Domnul și după multe și dureroase osteneli se sălășluiește în cereasca odihnă.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților Octombrie

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 11 octombrie

În aceasta luna, în ziua a unsprezecea, pomenirea Sfântului Apostol Filip, unul din cei șapte diaconi;
Tot în aceasta zi, Sfintele Mucenițe Zinaida și Filonila, surorile;
Tot în aceasta zi, Preacuviosul Părintele nostru și mărturisitorul Teofan, fratele Sfântului Teodor Scrisul;
Tot în aceasta zi, pomenirea sfinților patriarhi ai Constantinopolului: Nectarie, Arsachie și Sisinie;
Duminica după 11 zile ale acestei luni, se face pomenirea Sfinților și fericiților Părinti de la Niceea, care a doua oara s-au adunat în acest oraș în zilele iubitorilor de Hristos împărați Constantin și Irina, împotriva celor ce păgânește și fără învățătură și fără socoteala făceau Biserica lui Dumnezeu a sluji idolilor și aruncau cinstitele și sfintele icoane.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 12 octombrie

În aceasta luna, în ziua a douăsprezecea, pomenirea Sfinților Mucenici Prov, Tarah si Andronic.
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Cosma făcătorul de cântări, episcopul Maiumei, Aghiopolitul;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Mucenițe si bunei biruitoare Domnina;
Tot în aceasta zi, Sfânta Mucenița Anastasia fecioara;
Tot în aceasta zi, Sfinții șaptezeci de Mucenici, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfântul Teodot episcopul Efesului, care în pace s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfânta Mucenița Malfeta, săgetata fiind s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfânta Mucenița Anthia, care, băgată fiind în bou de arama înroșit, cu foc s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfinții Mucenici Iuventim si Maxim care de sabie s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfântul Iason episcopul Damascului, care în pace s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfinții Andromah si Diodor, care prin foc s-au săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Ierarhe Teofan roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Sfinții Mucenici Serghie și Vah
(7 octombrie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Serghie și Vah sunt doi mari mucenic a căror prietenie puternică a continuat și după moarte. Aceștia sunt strâns legați de țara noastră deoarece o mare parte din sfintele […]

† Schimbarea la Față a Domnului
(6 august)

FB Mess WA Like Schimbarea la Față a Domnului (numită și Transfigurarea Domnului) este un eveniment descris în Evanghelii, în care Domnul a fost văzut de apostolii săi într-o lumină nouă pe Muntele Tabor alături […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Cosma Etolul
(24 august)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Cosma Etolul (Etolianul) a propovăduit Evanghelia străbătând Tracia, Macedonia până la mănăstirea Proussos din Evritania, unde a întemeiat o școală. Prin harisma înainte-vederii pe care o avea, a […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “† Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei
(11 octombrie)”

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram