† Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului
(14 aprilie)

Trimte prietenilor tăi

Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, este serbat în calendarul ortodox în data de 14 aprilie.

El a fost ucenic al Sfântul Dimitrie al Rostovului și face parte din mari duhovnici români ai secolului al-XVIII-lea.

Viața pe scurt - Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului (sinaxar)

Sfântul Cuvios Pahomie a văzut lumina zilei în anul 1674 în satul Gledin, comuna Monor, județul Bistrița Năsăud primind la botez numele Petru. Provenea dintr-o familie preoțească, crescând încă din primii ani ai vieții într-o atmosferă dedicată dragostei de Dumnezeu. Condițiile istorice ale acelor vremuri îl determină să-și părăsească casa părintească și astfel trece Carpații ajungând pe meleagurile moldovenești. Intră în monahism de tânăr, la mănăstirea Neamț, devenind călugăr la 25 de ani după o perioadă de ucenicie în timpul căreia se deprinde cu smerenia și ascultarea. La nici 30 de ani este numit stareț al mânăstirii Neamț în urma trecerii la cele veșnice a părintelui egumen Ioan. Rămâne în această demnitate până în anul 1704 când pleacă la Kiev pentru a-l cunoaște pe Sfântul Dimitrie al Rostovului. Devine ucenic al acestuia, iar legătura strânsă dintre cei doi va contribui la luarea deciziei de a se retrage în pustie fiind încurajat de acesta în a-și urma calea către sihăstrie. Devine astfel sihastru la adăpostul Muntelui Chiriacu, în apropierea mănăstirii Neamț. Însă viețuirea departe de lume nu va dura mult timp deoarece, în urma adormirii episcopului Lavrentie al Romanului, Cuviosul Pahomie este numit în ciuda reținerilor sale, episcop al Romanului la 17 ianuarie 1707. Deși tradiția spunea că episcopul de la Rădăuți să fie următorul în scaunul de la Roman, harul pe care îl răspândea în jurul său și nu în ultimul rând calitățile sale administrative au dus la propunerea Cuviosului Pahomie în această funcție.

Trecerea la cele veșnice

Ocupă cu cinste acest scaun până la data de 1 martie 1714 când Sfântul Ierarh Pahomie se retrage din nou în pustie întemeind Schitul Pocrov având hramul „Acoperământul Maicii Domnului”. Forțat de greutățile acelor vremuri Cuviosul Pahomie părăsește schitul și ajunge din nou sub protecția Lavrei Pecerska în 1716. Îmbracă marea schimă sub numele Pimen. Trece la Domnul în data de 14 aprilie 1724 la Lavra Pecerska de unde moaștele sale vor fi aduse peste ceva timp la Schitul Pocrov.

Surse: Basilica, Sfinți Români.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Canonizarea Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului

Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului (14 aprilie)

Canonizarea Sfântului Ierarh Pahomie a avut loc la data de 14 aprilie 2007 în satul său natal Gledin, ca urmare a propunerii Mitropolitului Bartolomeu Anania al Clujului.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

„Moștenirea” Sfântul Ierarh Pahomie

Prin viața sa sfântă, trăind cu credință, cu curăție și smerenie, cu o aprinsă dragoste pentru Hristos, căutând liniștea deplină a rugăciunii, Sfântul Ierarh Pahomie reprezintă legătură directa cu strămoșii, cu tradițiile sfinte, cu tot ceea ce ne reprezintă mai bun ca neam.

Sub îndrumarea duhovnicească a Cuviosului Ierarh Pahomie, Lavra Pocrov a reprezentat locul de naștere a monahismului trăit după regulile Sfântului Munte. Aici s-au format prin truda minții și harul rugăciunii „stareți vestiți și călugări cu viață îmbunătățită, care au avut rosturi însemnate în viața duhovnicească a Moldovei. Unii dintre ucenicii fericitului Pahomie au ctitorit schituri și sihăstrii cu rânduieli de trăire aspră, ca la Pocrov. Alții, nu puțini, au fost copiști care s-au ostenit «prescriind» cu râvna și migală vieți de sfinți și cărțile de zidire sufletească ale Sfinților Părinți.”

Mare iubitor de lectură și cunoaștere, Sfântul Ierarh Pahomie „și-a agonisit multe cărți de slujbă sau de zidire sufletească, manuscrise sau tipărituri mai vechi, cumpărate sau primite în dar de la diferiți ierarhi. În dorința ca aceste cărți să fie de folos și altora, el le-a dăruit unor biserici sau obști monahale, îndeosebi mănăstirii Neamțu și mai ales sihăstriei sale din muntele Chiriacu. Pe filele unora dintre ele, cuviosul episcop și-a așternut multe din gândurile sale. În «Cheia înțelesului de la București» (1678) aflăm, de pildă, însemnarea: «Citește cuvintele cu minte deșteaptă și cu candela și vei pricepe tainele lui Dumnezeu toate. Lasă-te de toate relele!»”.

Pentru a putea cunoaște cât mai amănunțit viața Sfântului Ierarh Pahomie, în cinstea sa autoritățile competente au dezvoltat un complex religios-turistic care îi va purta numele, cuprinzând: „un Paraclis ocrotit spiritual Sfântul Ierarh Pahomie, un muzeu, o casă de oaspeți și spații de lucru. Aici vor fi organizate în viitor tabere pentru copii și circuite turistice pentru pelerinii din țară și străinătate.”

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Etimologia / semnificația numelui Pahomie

Pahomie – Acest nume Pachomios este un nume grecesc autentic, care se traduce prin „umăr gros”, derivat din greacă παχὺς (pachys) „grăsime, gros” combinată cu greacă ὦμος (omos) "umăr".

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Rugăciune către Sfântul Ierarh Pahomie scrisă la zidirea Schitului Pocrov

Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului (14 aprilie)

Doamne Iisuse Hristoase, păzește această sfântă Biserică sub aripile milei Tale, în veci neclătită, nestricată, nearsă, nerisipită. Și o izbăvește de tot omul rău și de toți vrăjmașii trupești și sufletești, cei văzuți și cei nevăzuți, și de diavoli și de toți demonii și de toate lucrurile și primejdiile satanei, și de tot răul. Asemenea și pe noi smeriții și pe toți frații care petrec acum și care vor petrece și de acum înainte până la sfârșitul veacurilor și pe toți ne izbăvește de toate acestea. Ascultă-ne, Doamne, și primește rugăciunile noastre ale tuturor. Și trimite oameni care plac Ție, la acest sfânt loc: buni, smeriți, învățați, credincioși. Și trimite, Doamne Iisuse Hristoase, la acest sfânt loc tot și deplin belșug sufletesc și trupesc și ne izbăvește de toate neputințele și bolile sufletești și trupești și ne dăruiește, Milostive, pocăință cu lacrimi, cu viață (neprihănită) până întru adânci bătrânețe să slujim Sfințiri Tale. Amin.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cântări Liturgice

Troparul Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului, glasul al 4-lea

Stea mult-luminoasă, răsărită în ținutul Gledinului, ai strălucit ca un semn dumnezeiesc în pământul Moldovei, luminând inimile credincioșilor. Stâlp neclintit al rugăciunii curate, podoabă aleasă a ierarhilor români și ctitor al Schitului Pocrov din lavra Neamțului, Sfinte Ierarhe Pahomie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului

Pe iubitorul de nevoințe sihăstrești și ierarhul preaînțelept al Bisericii lui Hristos, pe Pahomie, floarea cea minunată a pământului Gledinului, să-l lăudăm după vrednicie, ca pe cel ce s-a învrednicit, prin harul lui Dumnezeu, a dobândi lucrarea rugăciunii celei curate și a biruit uneltirile vrăjmașilor. Pentru aceasta, într-un glas, cu bucurie să-i cântăm: Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Viața completă - Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului (Viețile Sfinților)

Părinții săi, preotul Eftimie și prezbitera Ana s-au îngrijit să-i dea o educație aleasă. Pomelnicul schitului Pocrov arată că „încă din tinerețile lui, era iubitor de Hristos, doritor de viață pustnicească, având o fierbinte dragoste către Dumnezeu. Drept aceea, ascultând de porunca cea sfântă a Mântuitorului, cel ce voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să urmeze Mie, a lăsat casă, părinți, frați, rude și prieteni, și l-a urmat pe Hristos în viața smerită călugărească, intrând ca frate la Mănăstirea Neamț”.A fost hirotonit preot și ales mare eclesiarh, iar în anul 1702 obștea mănăstirii Neamț l-a ales drept îndrumător. Ca egumen la Neamț, nu a stat decât până în primăvara anului 1704. Între 1704-1706 a fost într-un pelerinaj la Lavra Pecerska, prilej cu care s-a întâlnit cu Sfântul Dimitrie Mitropolitul Rostovului. Întors în Moldova și retras în loc de liniște în apropierea mănăstirii Neamț după ce a refuzat să-și reia egumenia, la 18 decembrie 1706 a fost ales episcop al Romanului. A fost hirotonit arhiereu în 18 ianuarie 1707 și a păstorit până la 10 aprilie 1714, când s-a retras din scaun. În 1717 a plecat din nou la Kiev, petrecând în rugăciune și osteneli cărturărești până la sfârșitul vieții. A murit la Lavra Pecerska în anul 1724. Canonizarea Sfântului Pahomie a fost aprobată de Sfântul Sinod al BOR în ședința din 14-15 noiembrie 2006, când a fost stabilită ca dată de sărbătorire a lui ziua de 14 aprilie. În ziua de 14 aprilie 2007, Duminica a II-a după Paști, în biserica parohială „Sfânta Treime” din localitatea Gledin, comuna Monor, județul Bistrița – Năsăud, a avut loc proclamarea canonizării.

Folare-Separare

Personalitatea culturală și duhovnicească a sfântului Pahomie are trăsături bine conturate. Format la mănăstirea Neamț, familiar cu mediul cultural – duhovnicesc din Rusia, bun cunoscător al realităților din țările române, episcopul Pahomie al Romanului a fost un mare iubitor de carte, în folosul obștesc. A legat cu blesteme grele pe toți aceia care vor îndrăzni să înstrăineze cărțile pe care le dăruise mănăstirii Neamț și schitului Pocrov, ctitoria sa. A fost preocupat să formeze ucenici care să-i continue activitatea și a influențat prin concepția și lucrarea sa și alte centre de cultură din Moldova. Activitatea lui Pahomie a fost cunoscută și în Transilvania, mai ales în ținutul natal.

Sfântului Pahomie i-a plăcut să scrie și să citească și a căutat să cultive această dragoste și în sufletul ucenicilor săi. Mărturie despre aceasta dau cărțile primite sau cumpărate de el, față de care a arătat o grijă deosebită.

A fost preocupat în primul rând să înzestreze ctitoria sa de la Pocrov, dar și alte biserici, cu toate cărțile necesare cultului, într-o vreme în care raritatea și scumpetea lor le făceau bunuri de neprețuit.

Folare-Separare

L-au interesat cărțile de folos sufletesc pe care le-a citit cu atenție, recomandându-le și altora. Pe Cheia înțelesului, apărută în 1678 la București, cumpărată la 25 martie 1713 și dăruită anul următor schitului Pocrov, Pahomie îndeamnă „să hie la cetit părinților (ce) ce s-or afla trăitori(i) acolo de folos sufletelor” și pentru a le ușura munca și a le spori atenția a alcătuit un cuprins al lucrării. A adunat în ostenelile sale o bogată bibliotecă pe care a dăruit-o mănăstirii Neamț și schitului Pocrov. O listă pe care a făcut-o în perioada episcopatului la Roman „Izvod de cărți câte am să se știe (7219-1711) martie” cuprinde 52 de titluri. La acestea se adaugă și lucrările cumpărate după această dată. „Izvod de zestre Pocrovul (1711 – 1802)” amintește de 42 de cărți.

Folare-Separare

După cum arată însemnările de pe ele, cărțile au fost mai întâi studiate atent de Pahomie și apoi lăsate moștenire ucenicilor, cu indicarea folosului pe care îl vor avea de pe urma citirii lor. Pe Cheia înțelesului, în 1714, printr-o reflexie privitoare la cultura neamului românesc invita pe cel în mâinile căruia va poposi cartea să stăruie asupra studiului ei: „Dumnezeu ce a zis să lumineze lumina adică pe întuneric, Acela au descoperit aceste sfinte scripturi neamului nostru acela ce șede(a) întru întunerecul neștiinței și în umbra legii și a nepriceperii, iar acum au strălucit soarele dreptății credința cea bună ... dau laudă lui Dumnezeu, dau numelui Domnului nostru Iisus Hristos tot neamul nostru românesc ... să-l laude pe Domnul Iisus Hristos”. Lectura cărților este pentru Pahomie muncă pentru luminarea prin cultură, dar și exercițiu spiritual: „Cetește cuvintele cu minte deșteaptă și cu candela și vei pricepe tainele lui Dumnezeu toate. Las(ă)te de toate relele” nota el pe aceeași Cheia înțelesului.

Folare-Separare

Activitatea cărturărească și duhovnicească a lui Pahomie a trecut dincolo de episcopia Romanului, a schitului Pocrov și a mănăstirii Neamț, punându-și amprenta asupra mediului monahal și cultural din Moldova, într-un secol în care relațiile dintre mănăstirile românești erau foarte strânse, circulația călugărilor de la o mănăstire la alta fiind destul de intensă.

Folare-Separare

Sursă: Doxologia.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi - 14 aprilie

În această lună, în ziua a paisprezecea, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Martin Mărturisitorul, papă al Romei;
Tot în această zi, pomenirca sfinților mărturisitori episcopi de Apus: Serghie, Pir și Teodor, care au fost împreună cu sfântul Martin;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Ardalion comediantul;
Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Tomaida.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine - 15 aprilie

În această lună, în ziua a cincisprezecea, pomenirea sfinților apostoli, din cei șaptezeci, Aristarh, Pud și Trofim;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Crescent cel din Mira Lichiei;
Tot în această zi, pomenirea sfințitelor mucenițe Vasilisa și Anastasia;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Leonid episcopul Atenei;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Teodor preotul și Pavsolipic.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Pe Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Ierarhe Pahomie de la Gedin roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Recomandări

† Sfântul Cuvios Ioan de la Rila
(19 octombrie)

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila este ocrotitorul poporului bulgar. El era cunoscut încă din timpul vieții ca mare făcător de minuni, izbăvind pe cei bolnavi și cei bântuiți de cu duhuri necurate care veneau […]

† Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
(18 octombrie)

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, este unul din cei patru sfinți Evangheliști, el fiind singurul dintre ei care ne prezintă istorisirea pe larg despre Fecioara Maria, Nașterea Mântuitorului, precum și cele despre copilăria Lui. El […]

† Sfinții Mucenici Cosma și Damian - doctori fără de arginți (17 octombrie)

Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia sunt uneori reprezentați cu însemne medicale, ei fiind ocrotitorii medicilor, chirurgilor, farmaciștilor și totodată dăruiesc vindecare celor care le cer ajutorul cu dragoste și cu credință. Ei sunt […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram