† Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului
(28 mai)

4.9/5 - (7 votes)

Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului era considerat de creștinii din vremea lui ca fiind tatăl sărmanilor, apărătorul văduvelor și izbăvitorul năpăstuiților, datorită dragostei pe care Sfântul o exprima prin fapte față de cei nevoiași. El este serbat în calendarul ortodox în data de 28 mai.

Viața pe scurt - Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului (sinaxar)

Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul a iubit Biserica și pe Hristos din fragedă pruncie, pentru care lepădat lumea și de toate cele din lume.

Sfântul Nichita Mărturisitorul ales Episcopul Calcedonului

Pentru viata sa duhovniceasca îmbunătățită, Sfântul Nichita Mărturisitorul a fost numit Arhiepiscop al Calcedonului. A condus această biserică aproape 50 de ani, dovedindu-se un bun păstor și plin de osârdie în sporirea dreptei credințe.

Calcedonul a fost o cetate deosebit de însemnată în istoria Bizanțului. Pe lângă faptul că acolo a avut loc cel de-al IV-lea sinod ecumenic, cetatea a avut și un însemnat rol politic și strategic, aflându-se pe malul răsăritean al Bosforului.

Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului 28 mai - a

În timpul slujirii arhierești, Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul s-a evidențiat mai ales prin virtutea milosteniei, hrănind pe cei flamanzi, îmbrăcând pe cei goi, primind și odihnind pe cei străini. În Sinaxar este pomenit ca "tata al sărmanilor, apărător al văduvelor și izbăvitor al celor năpăstuiți". A avut grije în biserica sa de toți cei aflați în nevoi, bătrâni, bolnavi și tineri orfani deopotrivă, toți alergau la Episcopul Nichita și acesta nu înceta să le fie alături și să îi ajute după putința sa.

Sfântul Ierarh Nichita un Mărturisitor al dreptei credințe

A fost un aprig apărător al credinței statornicite de Sfinții Părinți, mărturisind pretutindeni că icoanele sunt vrednice de cinstire în timpul prigoanei din vremea împăratului Leon Armeanul. Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul s-a arătat mărturisitor al lui Hristos, vădind învățăturile greșite ale iconoclaștilor și propovăduind dreapta credință cu privire la cultul cinstirii sfintelor icoane. Din aceasta cauza a fost trimis în temnița, suferind numeroase chinuri, fiind o pildă până în ziua de astăzi că Adevărul trebuie mărturisit cu orice preț.

Icoana Sfântului Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului 28 mai

Sfântul Nichita a arătat că prin cinstirea sfintelor icoane, cinstea nu se oprește la lemnul sau materia lor, ci urcă la cel ce este închipuit pe ele, adică la prototip. De asemenea, acest mod de înțelegere a cinstirii sfintelor icoane a aparținut Bisericii creștine încă de la început, astfel încât ceea ce Leon susținea, nu era nici adevărat și nici motiv suficient de a prigoni ierarhi, monahi și laici laolaltă.

Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului trece la cele veșnice

După multe lupte împotriva celor care prigoneau cinstirea sfintelor icoane Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul s-a retras într-o mănăstire din Palestina, unde s-a mutat în pace la Domnul. A rămas în amintirea creștinilor ca o pildă de îndrăznire, de iubire de aproapele și de mult curaj duhovnicesc.

Surse: Creștin Ortodox, Trinitas TV, Basilica, EvenimentulIstoric.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Ierarh Nichita Mărturisitorul

Dumnezeu l-a preamărit pe Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul în cer înaintea îngerilor Săi, iar pe pământ înaintea oamenilor, de vreme ce la cinstitele lui moaște s-au făcut minuni care dau tămăduiri de toate bolile ca să se slăvească întru el Dumnezeu, Cel preamărit întru sfinții Săi. Amin.

Sursă: MonitorulSv.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Nichita

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Ierarh Nichita Mărturisitorul!

Nichita - acest nume derivă din greaca veche „nīkē (νίκη) Niketas (Νικήτας)”, care înseamnă „necucerit, victorie, învingător”. În prezent numele Nichita este popular în Grecia și în Rusia.

Derivate ale numelui Nichita

Nakita, Nika, Mykyta și Mikita.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Nichita?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 28 mai când este pomenit Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului. Mai sunt și alți sfinți care au purtat acest nume cum ar fi Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul serbat pe data de 3 aprilie sau Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul serbat pe 15 septembrie.

Sursă: Name-Doctor.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Ierarh Nichita Mărturisitorul

Icoana Sfântului Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului 28 mai - a
Icoana Sfântului Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului 28 mai
Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului

Luminându-te cu vărsarea luminii celei dumnezeiești, luminezi pe cei ce cu credință săvârșesc adormirea ta cea purtătoare de lumină.
Prin lucrările cele arătătoare de lumină te-ai arătat plin de lumină, luminând pe cei ce sunt în noaptea celor cumplite și i-ai îndreptat cu duhul către lumina cea cerească, Sfințite Părinte Nichita.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Primind în locul ostenelilor și durerilor tale de la Dumnezeu răsplătire cu darul minunilor, luminezi pururea pe cei ce se apropie de sicriul tău cel sfințit, fericite.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Cu voia Tatălui mai presus de fire de la dumnezeiescul Duh ai zămislit pe Fiul lui Dumnezeu și cu trup L-ai născut, pe Cel din Tatăl fără mamă, iar pentru noi din tine fără tată.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului, glasul al 4-lea

Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Nichita, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condac - Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului, glasul al 8-lea

Strălucind cu lumina faptelor tale, te-ai făcut moștenitor scaunului celui apostolesc, preacuvioase Nichita și ca un soare ai luminat turma ta, părinte, umplând pe toți de dumnezeieștile învățături. Pentru aceasta strigăm Ție: Bucură-te înfrumusețarea Calcedonului.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului (Viețile Sfinților)

Cuviosul părintele nostru Nichita iubea din tinerețe pe Hristos. El s-a lepădat de lume și de toate cele din lume și, plăcând lui Dumnezeu prin viața îmbunătățită, a fost ridicat la scaunul arhieresc al Calcedonului. Ca arhiepiscop, stătea ca o făclie în sfeșnic, cu care a luminat lumea și a împodobit Biserica lui Hristos. Și era foarte milostiv spre săraci, că hrănea pe cei flămânzi, îmbrăca pe cei goi, primea și odihnea pe cei străini. El era tatăl sărmanilor, apărătorul văduvelor și izbăvitorul năpăstuiților.

În vremea eresului luptătorilor de icoane de pe vremea împărăției lui Leon Armeanul, Sfântul Ierarh Nichita s-a arătat mărturisitor al lui Hristos, de vreme ce s-a nevoit mult împotriva credinței celei rele, mustrând și lepădând dogmele cele necredincioase, apoi, învățând și sfătuind cu dreaptă credință a se închina icoanei lui Hristos, a Preacuratei Maicii lui Dumnezeu și a tuturor sfinților. El a pătimit mult pentru dreapta credință de la împăratul cel răucredincios și de la cei de un gând cu el, și astfel a suferit izgoniri, defăimări și chinuri.

După mulți ani și după multe osteneli de mărturisitor, a trecut cu pace la Dumnezeu, de la cele de aici. Dumnezeu l-a preamărit în cer înaintea îngerilor Săi, iar pe pământ înaintea oamenilor, de vreme ce la cinstitele lui moaște s-au făcut minuni care dau tămăduiri de toate bolile ca să se slăvească întru el Dumnezeu, Cel preamărit întru sfinții Săi. Amin.

Floare-Despartitoare

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 28 mai

În această lună, în ziua a douăzeci și opta pomenirea sfântului sfințitulul mucenic Eutihie, episcopul cel din Melitina;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Nichita (Niceta) Mărturisitorul, episcopul Calcedonului (sec. IX);
Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Eliconida;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Crescent, Pavel și Dioscorid;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos, care cu pace s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 29 mai

În această lună, în ziua a douăzeci și noua, pomenirea sfintei mucenițe Teodosia fecioara, cea din Cezareea (aducerea moaștelor);
Tot în această zi, pomenirea sfintei preacuvioasei mucenițe Teodosia cea din Constantinopol (sec. VIII);
Tot în această zi, pomenirea cuviosului mucenic Olvian, episcopul cetății Aneu;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Alexandru, papă al Alexandriei;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici, un bărbat și soția sa, care s-au săvârșit zdrobindu-li-se oasele cu toiegele;
Tot în această zi, pomenirea sfântului noului mucenic Nan sau Ioan Tesalonirceanul, care în Smirna a mărturisit în anul 1802 și care de sabie s-a săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Ierarhe Nichita roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfânta Mare Muceniță Fevronia
(25 iunie)

FB Mess WA Like Sfânta Mare Muceniță Fevronia a făcut nenumărate minuni prin sfintele sale moaște, vindecând pe mulți bolnavi și izgonit duhurile necurate din cei posedați. Este serbată în calendarul ortodox în data de […]

† Sfânta Salomeea, mironosița
(3 august)

FB Mess WA Like Sfânta Mironosiță Salomeea a fost una din femeile care au crezut în Mântuitorul Iisus Hristos, L-au urmat și I-au fost ucenițe pe tot parcursul propovăduirii și lucrării Lui de mântuire. Este […]

† Sfântul Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei
(17 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Patrick este numit "Apostolul" sau "Luminatorul" Irlandei deoarece prin propovăduirea lui locuitori Irlandei au fost încreștinați. De la Sfântul Patrick ne-a rămas o rugăciune foarte frumoasă, care se numește […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “† Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului
(28 mai)”

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram