† Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului
(28 mai)

Trimte prietenilor tăi

Calendarul ortodox îl prăznuiește pe data de 28 mai pe Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului. Datorită dragostei lui față de cei nevoiași era considerat de creștinii din vremea lui ca fiind tatăl sărmanilor, apărătorul văduvelor și izbăvitorul năpăstuiților..

Viața pe scurt - Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului (sinaxar)

Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul a iubit din tinerețe pe Hristos. El s-a lepădat de lume și de toate cele din lume și, plăcând lui Dumnezeu prin viata îmbunătățită, a fost ridicat la scaunul arhieresc al Calcaronului.

Ca păstorit creștinii din Calcedon în anii 726-775, dovedindu-se un bun păstor și plin de osârdie în sporirea dreptei credințe. Se comporta ca un sfânt chiar din timpul vieții, din agoniseala muncii sale a miluit pe cei săraci, a hrănit pe cei flămânzi, a îmbrăcat pe cei goi și a primit pe cei străini. De asemenea, s-a arătat apărător văduvelor, tată orfanilor și celor nenorociți mângâietor, atât prin cuvânt, cât și prin faptă. A avut grije în eparhia sa de toți cei aflați în nevoi, bătrâni, bolnavi și tineri orfani deopotrivă, toți alergau la Episcopul Nichita și acesta nu înceta să le fie alături și să îi ajute după putința sa.

În vremea eresului luptătorilor de icoane de pe vremea împărăției lui Leon Armeanul, Sfântul Ierarh Nichita s-a arătat mărturisitor al lui Hristos, de vreme ce s-a nevoit mult împotriva credinței celei rele, mustrând și lepădând dogmele cele necredincioase,apoi, învățând și sfătuind cu dreaptă credință a se închina icoanei lui Hristos, a Preacuratei Maicii lui Dumnezeu și a tuturor sfinților. El a pătimit mult pentru dreapta credință de la împăratul cel răucredincios și de la cei de un gând cu el, și astfel a suferit izgoniri, defăimări și chinuri.

Ca arhiepiscop, stătea ca o făclie în sfeșnic și a pătimit mult pentru dreapta credința de la împăratul cel răucredincios și de la cei de un gând cu el, și astfel a suferit izgoniri, defăimări și chinuri. Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul s-a retras într-o mănăstire din Palestina, unde s-a mutat în pace la Domnul. A rămas în amintirea creștinilor ca o pildă de îndrăznire, de iubire de aproapele și de curaj duhovnicesc.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Unde se găsesc moaștele ale Sfântului Ierarh Nichita Mărturisitorul

Dumnezeu l-a preamărit pe Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul în cer înaintea îngerilor Săi, iar pe pământ înaintea oamenilor, de vreme ce la cinstitele lui moaște s-au făcut minuni care dau tămăduiri de toate bolile ca să se slăvească întru el Dumnezeu, Cel preamărit întru sfinții Săi. Amin.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Etimologia / semnificația numelui Nichita

În primul rând „La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfântului Ierarh Nichita Mărturisitorul!

NICHITA - (gr. Νικήτας) sau Niceta (greacă: „nikê”,) este un nume bărbătesc de origine greacă, purtat de numeroși sfinți și personalități din Biserica Ortodoxă, acesta se traduce prin „victorie”, „biruință”. În prezent numele Nichita este popular în Grecia și în Rusia.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Nichita? Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 3 aprilie atunci când este sărbătorit Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul și pe data de 28 mai când sărbătorim pe Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoana Sfântului Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul

Dionisie din Furna în „Erminia picturii bizantine” nu ne furnizează prea multe detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul.

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Dionisie din Furna - Erminia picturii bizantine

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul

Luminându-te cu vărsarea luminii celei dumnezeiești, luminezi pe cei ce cu credință săvârșesc adormirea ta cea purtătoare de lumină.
Prin lucrările cele arătătoare de lumină te-ai arătat plin de lumină, luminând pe cei ce sunt în noaptea celor cumplite și i-ai îndreptat cu duhul către lumina cea cerească, Sfințite Părinte Nichita.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Primind în locul ostenelilor și durerilor tale de la Dumnezeu răsplătire cu darul minunilor, luminezi pururea pe cei ce se apropie de sicriul tău cel sfințit, fericite.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Cu voia Tatălui mai presus de fire de la dumnezeiescul Duh ai zămislit pe Fiul lui Dumnezeu și cu trup L-ai născut, pe Cel din Tatăl fără mamă, iar pentru noi din tine fără tată.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cântări Liturgice

Troparul Cuviosului Ierarh Nichita, glasul al 4-lea

Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării, te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Nichita, roagă pe Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul cuviosului Ierarh Nichita, glasul al 8-lea

Strălucind cu lumina faptelor tale, te-ai făcut moștenitor scaunului celui apostolesc, preacuvioase Nichita, și ca un soare ai luminat turma ta, părinte, umplând pe toți de dumnezeieștile învățături. Pentru aceasta strigăm ție : Bucură-te înfrumusețarea Calcedonului.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Viața completă - Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului (Viețile Sfinților)

Cuviosul părintele nostru Nichita iubea din tinerețe pe Hristos. El s-a lepădat de lume și de toate cele din lume și, plăcând lui Dumnezeu prin viața îmbunătățită, a fost ridicat la scaunul arhieresc al Calcedonului. Ca arhiepiscop, stătea ca o făclie în sfeșnic, cu care a luminat lumea și a împodobit Biserica lui Hristos. Și era foarte milostiv spre săraci, că hrănea pe cei flămânzi, îmbrăca pe cei goi, primea și odihnea pe cei străini. El era tatăl sărmanilor, apărătorul văduvelor și izbăvitorul năpăstuiților.

În vremea eresului luptătorilor de icoane de pe vremea împărăției lui Leon Armeanul, Sfântul Ierarh Nichita s-a arătat mărturisitor al lui Hristos, de vreme ce s-a nevoit mult împotriva credinței celei rele, mustrând și lepădând dogmele cele necredincioase, apoi, învățând și sfătuind cu dreaptă credință a se închina icoanei lui Hristos, a Preacuratei Maicii lui Dumnezeu și a tuturor sfinților. El a pătimit mult pentru dreapta crediță de la împăratul cel răucredincios și de la cei de un gând cu el, și astfel a suferit izgoniri, defăimări și chinuri.

După mulți ani și după multe osteneli de mărturisitor, a trecut cu pace la Dumnezeu, de la cele de aici. Dumnezeu l-a preamărit în cer înaintea îngerilor Săi, iar pe pământ înaintea oamenilor, de vreme ce la cinstitele lui moaște s-au făcut minuni care dau tămăduiri de toate bolile ca să se slăvească întru el Dumnezeu, Cel preamărit întru sfinții Săi. Amin.

Folare-Separare

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților pe tot anul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi - 28 mai

În această lună, în ziua a douăzeci și opta pomenirea sfântului sfințitulul mucenic Eutihie, episcopul cel din Melitina;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Nichita (Niceta) Mărturisitorul, episcopul Calcedonului (sec. IX);
Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Eliconida;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Crescent, Pavel și Dioscorid;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos, care cu pace s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine - 29 mai

În această lună, în ziua a douăzeci și noua, pomenirea sfintei mucenițe Teodosia fecioara, cea din Cezareea (aducerea moaștelor);
Tot în această zi, pomenirea sfintei preacuvioasei mucenițe Teodosia cea din Constantinopol (sec. VIII);
Tot în această zi, pomenirea cuviosului mucenic Olvian, episcopul cetății Aneu;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Alexandru, papă al Alexandriei;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici, un bărbat și soția sa, care s-au săvârșit zdrobindu-li-se oasele cu toiegele;
Tot în această zi, pomenirea sfântului noului mucenic Nan sau Ioan Tesalonirceanul, care în Smirna a mărturisit în anul 1802 și care de sabie s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Pe Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Ierarh Nichita roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Recomandări

† Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului
(28 mai)

Calendarul ortodox îl prăznuiește pe data de 28 mai pe Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului. Datorită dragostei lui față de cei nevoiași era considerat de creștinii din vremea lui ca fiind tatăl sărmanilor, apărătorul […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “† Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului
(28 mai)”

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram