† Sfântul Ierarh Ierotei, Episcopul Atenei
(4 octombrie)

Sfântul Ierarh Ierotei, întocmai cu Apostolii este primul dintre cei care a interpretat scrierile Sfântului Apostol Pavel. Sfântul Dionisie Areopagitul afirmă despre Sfântul Ierotei, care a fost învățătorul său, faptul că îl întrecuse în înțelepciune chiar și pe Sfântul Apostol Timotei. Este serbat în calendarul ortodox în data de 4 octombrie.

Viața pe scurt - Sfântul Ierarh Ierotei, Episcopul Atenei (sinaxar)

Sfântul Ierarh Ierotei era unul din sfetnicii Areopagului, învățat în credința creștină și așezat episcop de Sfântul Apostol Pavel. Apoi, la adormirea Preasfintei Stăpânei noastre, Născătoarea de Dumnezeu, fiind în soborul apostolesc, s-a arătat dumnezeiesc cuvântător de cântări, petrecând spre mormânt primitorul de Dumnezeu trup al Maicii lui Dumnezeu; și toți, auzindu-l și văzându-l, l-au cunoscut că este drept și cuvios. Viețuind bine, precum se cuvine unui Sfânt și placând mult lui Dumnezeu prin viața și prin cârmuirea sa, precum și prin mucenicească nevoință, și-a sfârșit alergarea.

Icoana Sfântului Ierarh Ierotei, Episcopul Atenei 4 octombrie - pravila.ro

Tradiția creștină spune că Sfântul Ierarh Ierotei a fost din Atena și era unul din cei noua sfetnici ai Aeropagului: făcea parte din sfatul cetății. A învățat credința creștină de la Sfântul Apostolul Pavel și tot acesta l-a botezat și l-a așezat episcop în Atena. A fost cel dintâi episcop creștin al Atenei. La rândul său, Sfântul Ierarh Ierotei a fost învățător neostenit Sfântului Mucenic Dionisie Areopagitul, căruia multe povățuiri i-a dat pe calea înțelegerii dreptei credințe, aduse de Mântuitorul Hristos, spre mântuirea și înnoirea lumii. Despre Sfântul Ierarh Ierotei se mai știe că, la Adormirea și îngroparea Maicii Domnului în Ghetsimani, când tot soborul Sfinților Apostoli era de fata, Sfântul Ierotei s-a învrednicit, în numele tuturor, să facă început cântarelor, la jalea Adormirii celei Preacurate.

Sfântul Ierarh Ierotei era cu totul înstrăinat și îndepărtat cu sufletul de cele pământești și se vedea și se auzea și la toți arătat era că Sfântul acesta este cu adevărat cuprins de dumnezeiasca raznă. Deci, viețuind bine cum îi place lui Dumnezeu și veselind pe Dumnezeu cu faptele sale bune.

Sursă: Crestin Ortodox.

Floare 02 Bun
Floare 02 Bun

Etimologia / semnificația numelui Ierotei

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântul Ierarh Ierotei, Episcopul Atenei!

Ierotei - Acest nume este derivat din numele grecesc antic "Hīerṓtheos (Ῑ̔ερόθεός)", compus din două elemente: „hierós (ἱερός)” (sfânt, sacru, consacrat, sub protecție divină) plus "theós (θεός )" (Divin ). Astfel acest nu,e numele înseamnă „cel care este legat de Dumnezeu, cel care are protecție divină de Dumnezeu”.

Derivate ale numelui Ierotei

Ieroteos, Hierotheos.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Ierotei?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 4 octombrie când este pomenit Sfântul Sfințit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei.

Sursă en.: Name-Doctor.

Floare 02 Bun

Icoana Sfântului Ierarh Ierotei, Episcopul Atenei

Icoana Sfântului Ierarh Ierotei, Episcopul Atenei 4 octombrie -a- pravila.ro
Icoana Sfântului Ierarh Ierotei, Episcopul Atenei 4 octombrie

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfântul Sfințit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei, acesta este doar menționat în sinaxar.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine

Floare 02 Bun

Pasaje biblice despre Areopag

Iar în Atena, pe când Pavel îi aștepta, duhul lui se îndârjea în el, văzând că cetatea este plină de idoli.
Deci discuta în sinagogă cu iudeii și cu cei credincioși, și în piață, în fiecare zi, cu cei ce erau de față.
Iar unii dintre filozofii epicurei și stoici discutau cu el, și unii ziceau: Ce voiește, oare, să ne spună acest semănător de cuvinte? Iar alții ziceau: Se pare că este vestitor de dumnezei străini, fiindcă binevestește pe Iisus și Învierea.
Și luându-l cu ei, l-au dus în Areopag, zicând: Putem să cunoaștem și noi ce este această învățătură nouă, grăită de tine?
Căci tu aduci la auzul nostru lucruri străine. Voim deci să știm ce vor să fie acestea.
Toți atenienii și străinii, care locuiau acolo, nu-și petreceau timpul decât spunând sau auzind ceva nou.
Și Pavel, stând în mijlocul Areopagului, a zis: Bărbați atenieni, în toate vă văd că sunteți foarte evlavioși.
Căci străbătând cetatea voastră și privind locurile voastre de închinare, am aflat și un altar pe care era scris: "Dumnezeului necunoscut". Deci pe Cel pe Care voi, necunoscându-L, Îl cinstiți, pe Acesta Îl vestesc eu vouă.
Dumnezeu, Care a făcut lumea și toate cele ce sunt în ea, Acesta fiind Domnul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini,
Nici nu este slujit de mâini omenești, ca și cum ar avea nevoie de ceva, El dând tuturor viață și suflare și toate.
Și a făcut dintr-un sânge tot neamul omenesc, ca să locuiască peste toată fața pământului, așezând vremile cele de mai înainte rânduite și hotarele locuirii lor,
Ca ei să caute pe Dumnezeu, doar L-ar pipăi și L-ar găsi, deși nu e departe de fiecare dintre noi.
Căci în El trăim și ne mișcăm și suntem, precum au zis și unii dintre poeții voștri: căci ai Lui neam și suntem.
Fiind deci neamul lui Dumnezeu, nu trebuie să socotim că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite de meșteșugul și de iscusința omului.
Dar Dumnezeu, trecând cu vederea veacurile neștiinței, vestește acum oamenilor ca toți de pretutindeni să se pocăiască,
Pentru că a hotărât o zi în care va să judece lumea întru dreptate, prin Bărbatul pe care L-a rânduit, dăruind tuturor încredințare, prin Învierea Lui din morți.
Și auzind despre învierea morților, unii l-au luat în râs, iar alții i-au zis: Te vom asculta despre aceasta și altădată.
Astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor.
Iar unii bărbați, alipindu-se de el, au crezut, între care și Dionisie Areopagitul și o femeie cu numele Damaris, și alții împreună cu ei.

Faptele Apostolilor 17, 16-34

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Floare 02 Bun

Rugăciune către Sfântul Ierarh Ierotei, Episcopul Atenei

Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea Egiptului scăpând, israeliteanul striga: Mântuitorului și Dumnezeului nostru să-I cântăm.
Pe învățătorul Tainelor, care s-a răpit până la cer, pe Dumnezeiescul Pavel, pe vânătorul lumii având dascăl, te-ai făcut ucenic privirii celei de sus.
Limba Apostolului Pavel cea mișcată de Duhul, grăind arătat Tainele lui Dumnezeu, aceea te-a cu­prins pe tine, fericite și te-a făcut grăitor de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Rănindu-te cu dragostea cea duhovnicească și cu cuvinte Dumnezeiești, vorbind cu Stăpânul tuturor, ai pus spre tine cuvintele cele sfințite.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Fiind Locaș de Dumnezeu Împodobit al Luminii Celei Veșnice, Fecioară Preacurată, spală-mă, Stăpână și pe mine cel spurcat și întinat de toate păcatele.

Floare 02 Bun

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Sfântul Ierarh Ierotei, Episcopul Atenei, glasul al 4-lea

Bunătate învățându-te și îmbărbătându-te întru toate, cu bună cunoștință, ca un sfințitor cuvios îmbrăcându-te, ai scos din vasul alegerii cele negrăite; și credința păzind, stadiul întocmai ai săvârșit, Sfințite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condac - Sfântul Sfântul Ierarh Ierotei, Episcopul Atenei, glasul al 4-lea

Ca un stâlp neclătinat, Sfinte Ierarhe Ierotei, nu te-ai temut de îngrozirile vrăjmașilor, ci ai surpat teme­iul înșelăciunii, întărindu-te ca pe o piatră cinstită, părinte. Pentru acesta, ca pe un birui­tor, Stăpânul te încununează cu dreapta cea Dumnezeiască și Începătoare de viață; pe care roagă-L pentru noi toți.

Condac - Sfântul Sfântul Ierarh Ierotei, Episcopul Atenei, glasul al 8-lea

Pe tine, ierarhul Atenei, te lăudăm, ca unii care ne-am învățat prin tine cele minunate și negrăite; că te-ai arătat cuvântător de cântare de Dumnezeu primit. Roagă-te, dar, Preafericite Părinte Ierotei, să ne curățim de toate greșelile, ca să strigăm: bucură-te, părinte, de Dumnezeu înțelepțite.

Floare 02 Bun

Viața completă - Sfântul Ierarh Ierotei, Episcopul Atenei (Viețile Sfinților)

Fragment din panegiricul (cuvântare rostită la adormirea unei persoane) închinat Sfântului Ierotei, cel întocmai cu Apostolii, primul apostol al Atenei, alcătuită de înțeleptul Eftimie Zigabenul și revizuită de monahul Agaton.

Acest panegiric îl închinăm Sfântului Ierotei, căci se cuvine să fie lăudat. Așa cum a purtat numele de Ierotei, care se tâlcuiește "cel care este închinat Domnului" sau "Sfânt al Domnului", tot astfel și-a închinat viața cu fapte bine-plăcute lui Dumnezeu, prin care a câștigat Împărăția cerească. Căci faptele sale erau pe măsura cinstitului său nume. A fost însoțitor și ucenic al Apostolilor, slujitorii cei cu totul dăruiți lui Hristos, și s-a împărtășit și el, ca și ei, de aceleași daruri: slujirea apostolică, suirea la treapta și autoritatea apostolică, devenind el însuși apostol, nu numai cu numele, ci și cu fapta. Se cuvine, așadar, a-l cinsti împreună cu Apostolii, fiindcă întreaga viață si-a petrecut-o în lucrări asemenea celor pe care aceea le-au săvârșit. Vrednic este de aceeași cinstire, de aceeași mărire, de aceleași laude și de aceeași răsplătire pentru truda sa.

Cei care împlinesc datoria sfântă de a-l cinsti și de a-l lăuda pe acest Sfânt a lui Dumnezeu, Ierotei, mare dar își va agonisi lor: se vor învrednicii de aceeași cinste și slavă și lăudați vor fi de toți. Pentru aceasta, toți iubitorii de Dumnezeu să se adune și mine de laudă să-i cânte, învățând din toate scrisorile lui tot lucru cel bun, și mai mult să facă aceasta în ziua cinstitei prăznuirii sale, la care sunt chemați toți credincioșii.

Sfântul Ierarh Ierotei, Episcopul Atenei 4 octombrie -a- pravila.ro

Despre nașterea și moștenirea părintească a Sfântului, despre creșterea și educația sa, despre cum a devenit atât de înțelept, încât i-a întrecut pe cei mai mari învățați ai vremii sale, nici un cronicar nu a vorbit. Însă din scrisorile sale, care arată bogata sa înțelepciune, ne putem da seama de educația lui aleasă și de creșterea sa bună, căci vorbirea unui om este cea mai vie imagine a caracterului său. Căci erau atât de frumoase și adânci aceste scrieri, încât de ele s-au minunat nu numai Ierarhii, ci și Sfântul Apostol Timotei, ucenicul dumnezeiescului Pavel, așa cum însuși mărturisea mai târziu.

Totul arată că lucra fapta cea bună din copilăria sa. Încă de la vârstă fragedă, împletea istețimea cu care Dumnezeu îl înzestrase și dorințele sale alese, astfel încât, în scurt timp, a ajuns priceput în toată știința și învățătura. Nu căuta agonisirea de slavă și bogățiile lumești. Cu adevărat, dorirea lui era înmulțirea virtuților și toată cunoașterea cea bună. Însă sufletul lui curat dorea mai mult să lucreze și să-și sporească virtuțile, decât să aibă cunoașterea despre cele lumești. Astfel, pe cât se străduia să învețe și să stăpânească cât mai multe cunoștințe din toate științele, pe atât încerca să-și înmulțească virtuțile, știind că studiul filosofiei și al științelor presupune și o putere morală desăvârșită. Căci "înțelepciunea nu pătrunde în sufletul viclean" [Înțelepciunea lui Solomon 1, 4].

Toți cei care vor să își împodobească sufletul cu virtuți știu cât de multă trudă și stăruință presupune acest lucru, căci acela care învață din cunoștințele sala capătă cunoștința adevărată, iar cuvântul său este crezut cu adevărat. Pentru a dobândii virtuțile și a avea înțelepciunea, este nevoie de multă osteneală, pentru că roadele înțelepciunii sunt dulci, însă rădăcinile ei sunt amare. Mintea și sufletul trebuie să fie liniștite și senine, nu rătăcite, ci mereu pline de treziuvie în fața oricărei încercări și greutăți. Sfântul Ierotei cunoaște toate acestea și a trudit din greu până a ajunge a-i întrece în înțelepciune și cunoștințe pe toți învățații vremii. Așadar, folosind virtutea lucrătoare ca temelie a învățăturii sale, Sfântul Ierotei a ajuns la cea mai înaltă cunoaștere și înțelepciune, chiar și înainte de a crede în Hristos și a primi Botezul de viață dătător. Așa s-a făcut el vrednic de credința adevărată.

Sfântul Ierarh Ierotei, Episcopul Atenei 4 octombrie -b- pravila.ro

În vremea aceea, propovăduind Evanghelia, Sfântul Apostol Pavel a ajuns în Atena. Vorbind el acolo despre Iisus și învierea sa din morți, unii dintre filosofii epicureici și stoici au crezut că învățătura lui se împotrivesc zeilor lor sau vorbesc despre un Dumnezeu străin. L-au chemat atunci să vină în fața vestitului Areopag, pentru a cunoaște cu toții despre învățătura ce nouă. Marele Pavel a stat înaintea lor și a ținut acea minunată cuvântare, pornind de la un epigraf de pe unul din altarele lor: "Dumnezeului necunoscut". Prin cele spuse de el atunci, a adus la dreapta credință pe unii dintre cei mai cunoscuți filosofi. Între aceștia s-a numărat și Sfântul Dionisie Areopagitul și o femeie pe nume Damaris, precum și mulți alții, după cum spune Sfântul Evanghelist Luca în Faptele Apostolilor [17, 15-34].

Sfântul Ierotei fiind învățat de dumnezeiesc Pavel, fusese învățat cu mult înaintea lui Dionisie, căci dacă ar fi venit la dreapta credință amândoi odată, Sfântul Luca ar fi amintit acest lucru, știind faptul că Ierotei era mult mai cunoscut decât Dionisie.

După ce Ierotei și Dionisie au primit botezul, Apostolul Pavel i-a învățat multe taine ale credinței în Hristos și i-a uns Episcopi peste mulțimea celor care se convertiseră. Dionisie era ucenicul lui Ierotei, de la care a primit atât cunoașterea celor duhovnicești, cât și multe din învățăturile lumești. Ne putem da astfel seama de adâncimea înțelepciunii sale, căci spune Domnul că nici un ucenic nu va fi mai mare decât învățătorul său. Iar dacă ucenicul lui Ierotei întrecea orice învățător priceput, cu cât mai mult nu făcea aceasta învățătorul său. Avem astfel o mărturie vădită că Sfântul Dionisie Areopagitul, fiind învățat atât de Sfântul Apostol Pavel, cât și de Ierotei, fusese inițiat în ce mai aleasă cunoștință a celor din ceruri și a celor de pe pământ.

pravila - Floare Ornamentala

Sfântul Dionisie în lucrarea sa "Despre lucrările divine", are multe cuvinte de mulțumire pentru învățătorul său și îi laudă scrierile neîntrecute, numindu-l soare luminos, conducător ales, învățător ceresc, sfânt mistagog, imnograf inspirat de Dumnezeu și alte asemenea. Despre scrierile lui, Dionisie spune că acestea erau cu totul duhovnicești, că le alcătuise cu înțelepciunea unui bătrân cărturar și că ar trebui să facă parte din Sfânta Tradiție. Astfel, socotea scrierile lui Ierotei ca cele mai importante după Sfânta Scriptură și asemănătoare cu cele ale Sfinților Apostoli. Într-un anume capitol închinat Sfântului Apostol Timotei, Dionisie Areopagitul spunea că Timotei, după ce a primit de la el cea mai grea dintre scrisorile Sfântului Ierotei, neînțelegându-o, i-a dat-o înapoi, și i-a cerut să o reinterpreteze și să o rescrie într-o forma mai ușor de înțeles, caci era una dintre scrierile învățătorului său. Această întâmplare este de ajuns pentru a mărturisi înțeleciunea Sfântului Ierotei, care era atât de adâncă, încât depășea și puterea de înțelegere a Sfântului Apostol Timotei, și de aceea a cerut explicarea scrierii de la Sfântul Dionisie.

Mai mult, la Adormirea Maicii Domnului, de fată aflându-se și Ierotei, adus find pe unul din norii cerului, a cântat asemenea imne și stihiri de prohodire și de laudă Născătoarei de Dumnezeu, încât erau mult mai frumoase decât oricare dintre cele cântate de ceilalți Ierarhi, Apostolii înșiși minunându-se de ele și învățându-le. Precum mărturisește Sfântul Dionisie, adresându-se lui Timotei, ei au cântat acele cântări si altora: „îmi amintesc, o, Timotei, de câte ori am auzit din gura ta părți din acele dumnezeiești cântări și imne." Și chiar dacă îl numim rai, ori soare luminos, cu nimic nu greșim, căci prin faptele și cuvintele sale, el a strălucit mai mult decât o stea, a adus slavă Domnului și a înlăturat întunericul idolatriei prin înțelepciunea lui Dumnezeu, reînviind tot pământul. Vas ales dacă l-am numi, asemenea Sfântului Apostol Pavel, sau fiu al tunetului, asemenea Sfântului Apostol Ioan, tot nu l-am laudă mai mult decât se cuvine. Căci râvna lui pentru propovăduirea Evangheliei nu a fost cu nimic mai prejos decât cea a marelui Pavel și nu a fost teolog mai mic decât Sfântul Ioan. Care dintre darurile sale le vom lăudă mai întâi sau ce limbă este vrednică a spune toate faptele sale? Cu neputință este a înfățișa toate virtuțile și podoabele duhovnicești cu care sufletul lui s-a îmbrăcat. Nu voi mai adăuga nimic la cele spuse până acum și aici voi sfârși cuvântul meu. După toate aceste dumnezeiești lucrări, Sfântul Ierotei, ajuns la o vârsta înaintata, s-a săvârșit cu pace, ajungând asemenea Patriarhilor, Prorocilor, Mucenicilor, Ierarhilor și celorlalți Sfinți, neîncetat rugându-se lui Hristos, pentru ca și noi să trecem marea acestei vieți fără de primejduire și să ajungem la cereștile limanuri ale Împărăției cerurilor.

Primește dar, Sfinte Părinte, smeritul nostru cuvânt de laudă și cu rugăciunile tale ne miluiește pe noi, păzește-ne sufletul și trupul de păcate și de toată ispita și ne ajută să avem sfârșit bine-plăcut lui Dumnezeu. Dă-ne nouă ca în viața de veci să stăm împreună cu toți Sfinții, de-a dreapta lui Hristos-Dumnezeu, Căruia i se cuvine slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Sursă: Sinaxarul Mare al lunii octombrie - ediție îngrijită de Arhim. Constantin Chirilă, Mitropolia Moldovei și a Bucovinei, Editura Doxologia, Iași, 2015 (pp. 95-97)

Sfântul Ierotei era unul din sfetnicii Areopagului, învățat în credință creștinească și așezat episcop de Sfântul Apostol Pavel. Apoi, la adormirea Preasfintei stăpânei noastre, Născătoarea de Dumnezeu, fiind în soborul apostolesc, s-a arătat dumnezeiesc cuvântător de cântări, petrecând spre mormânt primitorul de Dumnezeu trup al Maicii lui Dumnezeu; și toți, auzindu-l și văzându-l, l-au cunoscut că este drept și cuvios. Viețuind bine, precum se cuvine unui sfânt și plăcând mult lui Dumnezeu prin viața și prin cârmuirea sa, precum și prin mucenicească nevoință, și-a sfârșit alergarea.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților Octombrie

Floare 02 Bun

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 4 octombrie

Tot această lună, în ziua a patra, pomenirea celui dintru sfinți părintelui nostru, Ierotei, episcopul Atenei.
Tot în această zi, Sfântul mucenic Petru din Capitoliu.
Tot în această zi, Sfânta Muceniță Domnina și fiicele ei Verina și Prosdoca.
Tot în această zi, Sfântul mucenic Audact și Calistena, fiica lui.
Tot în această zi, Preacuviosul Părintele nostru Ammun Egipteanul.
Tot în această zi, Sfinții Mucenici Faust, Gaiu, Eusebiu și Herimon diaconii.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 5 octombrie

În această lună, în ziua a cincea, pomenirea Sfintei Mucenițe Haritina;
Tot în această zi, Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu;
Tot în această zi, Sfânta Muceniță Metodia din Kimolo;
Tot în această zi, Sfânta Muceniță Mamelhta;
Tot în această zi, vedenia lui Cosma Monahul, înfricoșătoare și folositoare.

Floare 02 Bun

Pe Sfântul Sfințit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Mucenice Ierotei roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfintele Mucenițe Agapia, Irina și Hionia (16 aprilie)

FB Mess WA Like Sfintele Mucenițe Agapia, Irina și Hionia, au avut curajul și puterea de a-i înfrunta pe păgâni și a-L mărturisi pe Hristos în ciuda tuturor amenințărilor și chinurilor pe care le-au suferit. […]

Sfânta și Marea zi de Marți - Săptămâna Patimilor

FB Mess WA Like În ziua de Sfânta și Marea zi de Marți (Marțea Mare) din Săptămâna Patimilor ne este pusă înainte pilda celor zece fecioare pe care Domnul ne-a lăsat-o pentru a conștientiza dacă […]

† Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare (12 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare a fost unul dintre mari sfinți pusnici care a trăit în deșertul Egiptului de Sus care au lăsat o mare amprentă asupra spiritualității răsăritene, în vremea […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2022 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram