† Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul
(21 martie)

4.8/5 - (5 votes)

Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul, datorită trăirii sale curate și nevoințelor duhovnicești, a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni și o viață îndelungată de 120 de ani. Este serbat în calendarul ortodox în data de 21 martie.

Viața pe scurt - Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul (sinaxar)

Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul a trăit pe vremea împăratului Constantin al 5-lea Copronim (741-775) și a îmbrățișat viața monahală de tânăr, înfrânându-se cu postiri, cu privegheri și cu alte aspre nevoințe. Se îndeletnicea cu scrierea dumnezeieștilor cărți, mai întâi luminându-și mintea cu rugăciunea cea din inimă curată.

În acea perioadă Biserica era tulburată de mișcarea iconoclastă (o erezie care refuza cinstirea sfintelor icoane), care impunea distrugerea icoanelor, declanșată de Leon al III-lea Isaurul (714-741), tatăl lui Copronim. Susținerea de către împărat a acestei erezii a determinat prigonirea acelora care se împotriveau, iconodulii (cei care susțineau cinstirea sfintelor icoane), păstrători ai dreptei credințe.

Despre viața Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul se cunosc puține lucruri. Ceea ce știm însă este curajul său mărturisitor.

Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul 21 martie - a

Sfântul Ierarh Iacob a fost ucenic al marelui sfânt și teolog Teodor Studitul. Sfântul Teodor adresează în scrierile sale cuvinte de laudă pentru curajul și iscusința luptelor lui Iacob împotriva celor ce necinsteau icoanele. De asemenea, Sfântul Teodor Studitul numără pe Iacob între mărturisitorii acelor vremuri.

Sfântul Ierarh Iacob a fost mai întâi episcop al cetății tracice Anchialos în perioada patriarhului Tarasie al Constantinopolului. A suferit mult pe vremea prigoanei împăratului Constantin Copronim, cerându-i-se să lepede cinstirea sfintelor icoane. Deci, nevrând să spună că sfintele icoane sunt idoli, a fost osândit să îndure multe chinuri, izgoniri, întemnițări, foame și sete și multe strâmtorări, dar nimic nu a slăbit tăria dreptei lui credințe.

Sfântul Ierarh Iacob se retrage în pustie

Fiind iubitor de liniște și viață în rugăciune, părăsește slujirea episcopală și merge în Bitinia pe muntele Olimp. Mutarea aceasta se poate datora și presiunilor pe care ereticii le făceau împotriva sa. Ajuns în singurătatea pustiei duce o viață aspră, sporind duhovnicește.

Ajunge să fie cunoscut ca părinte duhovnicesc, iar oamenii încep să-l cerceteze pentru sfat. Așadar, Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul înțelege că sosise momentul să dea mărturia cea bună cu privire la cinstirea sfintelor icoane. Fuga de lume nu a însemnat pentru Sfântul Iacob o părăsire egoistă a problemelor care provocau Biserica, ci un efort personal concentrat astfel încât, ducând lupta cea bună împotriva proprii patimi să aibă puterea, prin harul primit de la Dumnezeu, de a sta împotriva ereziei acelor timpuri și așa să poată fi cu adevărat de folos lumii.

Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul 21 martie - b

Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul trece la cele veșnice

Alte informații despre Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul mai aflăm din viețile altor doi sfinți, anume Petru de Atroa și Antonie cel Tânăr. Acestora Sfântul Iacob le-a fost prieten și părinte duhovnicesc.

De la biograful său, Sfântului Antonie cel Tânăr, aflăm despre Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul faptul că avea darul facerii de minuni și că a trecut la Domnul la o vârstă foarte înaintată, la 120 de ani. Și așa și-a dat Sfântul Ierarh Iacob sufletul său curat în mâinile lui Dumnezeu, pe care până la moarte L-a mărturisit și de la El a primit bucuria cea veșnică din Împărăția cerurilor.

Surse: Trinitas TV, Ziarul Lumina.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Ierarh Iacob Mărturisitorul

Procopia, soția împăratului bizantin Mihail I, având o evlavie deosebită la Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul a dorit ca acesta să fie adus în mânăstirea la care mergea aceasta în Constantinopol, însă prin mijlocirea Sfântului Antonie cel Tânăr, sfintele moaște ale lui Iacob au fost depuse în mânăstirea numită a eunucilor din Bitinia (Muntele Olimp).

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Iacob - James

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Ierarh Iacob Mărturisitorul!

Iacob

Iacob - provine din numele latin Iacob, care provine grecescul Ἰακώβ (Iakob), care la rândul lui provine din numele ebraic יַעֲקֹב (Ya'aqov). În Vechiul Testament, Iacov (numit mai târziu schimbândui-se numele Israel) este fiul lui Isaac și al Rebecăi, nepotul lui Avraam, Sara și al lui Betuel. Iacov este venerat ca un profet al islamului, numele este folosit în mod obișnuit ca prenume în societățile arabe și musulmane. El a devenit întemeietorul și tatăl douăsprezece triburi ale lui Israel. Iacob s-a născut ținând călcâiul fratelui său geamăn Esau, iar numele său este explicat însemnând "ținătorul călcâiului, înlocuitor călcâi, trăgător de picioare" deoarece l-a deposedat de două ori pe fratele său de drepturile sale de fiu întâi născut (cel întâi născut avea niște drepturi speciale - vezi Geneza 27:36).

La rândul său, numele derivă din rădăcina ebraică "ʿqb > Yaʿakov", însemnând "a urma, a fi în urmă", și se referă la circumstanțele nașterii lui Iacov când s-a ținut de călcâiul (ebraică: ʿaqeb) geamănului său mai mare fratele Esau.

Alte etimologi susțin că este derivat dintr-un nume precum יַעֲקֹבְאֵל (Ya'aqov'el) care înseamnă "fie ca Dumnezeu să protejeze".

Denumirile englezești Jacob și James derivă din aceeași sursă, James provenind din latină Iacomus, o variantă ulterioară a formei latine din Noul Testament Iacobus. Spre deosebire de engleză, multe limbi nu au ortografii separate pentru cele două nume.

În Anglia, Iacov a fost privit în principal ca un nume evreiesc în Evul Mediu, deși varianta Iacov a fost folosită printre creștini. Iacov a intrat în uz general ca nume creștin după Reforma protestantă. În America, deși deja moderat obișnuit, popularitatea a crescut constant de la începutul anilor 1970 până la sfârșitul anilor 1990, devenind numele cel mai folosit nume din 1999 până în 2012.

James

James - Acesta a fost numele a doi apostoli din Noul Testament. Primul a fost Sfântul Iacov cel Mare, fratele apostolului Ioan, care a fost tăiat capul sub Irod Agripa în Cartea Faptele Apostolilor. Al doilea a fost Iacov cel Mai mic, fiul lui Alfeu. Un alt Iacov (cunoscut sub numele de Iacov cel Drept) este de asemenea menționat în Biblie ca fiind fratele lui Isus.

Acest nume a fost folosit în Anglia încă din secolul al XIII-lea, deși a devenit mai comun în Scoția, unde a fost purtat de mai mulți regi. În secolul al XVII-lea, regele scoțian Iacov al VI-lea a moștenit tronul englez, devenind primul conducător al întregii Britanii, iar numele a devenit mult mai popular. În statisticile americane privind numele (înregistrate din 1880), acest nume a fost tot timpul în top 20 cele mai folosite nume, ceea ce îl face probabil cel mai popular nume al epocii. A fost cel mai folosit nume pentru băieți în Statele Unite între 1940 și 1952.

Acest nume a fost purtat și de șase președinți americani. Un purtător fictiv notabil este spionul britanic James Bond, creat de autorul Ian Fleming.

Derivate ale numelui Iacob - James

Jacob, Jaucob, Jake, Coby, Jeb, Koby, James, Jacobs.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Iacob?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 21 martie când este pomenit Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul. Mai sunt și alți sfinți care au purtat acest nume cum ar fi în data de 23 octombrie când este pomenit Sfântul Apostol Iacob, ruda Domnului, sau pe data de 27 noiembrie când este pomenit Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Ierarh Iacob Mărturisitorul

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie sa fie pictat Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul.

Icoana Sfântului Ierarh Iacob Mărturisitorul 21 martie

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine.

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul

Veniți, popoarelor, să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui Ce a despărțit marea și a povățuit pe poporul pe care l-a scos din robia egiptenilor, că S-a preaslăvit.
Stih: Sfinte Părinte Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Primind în suflet luminarea Stăpânului tău, Sfinte Iacob, înșelăciunea cea întunecoasă a lumii ai părăsit-o și ai dobândit mărirea cea mai presus de lume.
Stih: Sfinte Părinte Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Crucea pe umerii tăi luând, ai urmat, cuvioase, Celui Ce S-a Răstignit și pustnicind preaînțelepțește, ai micșorat patimile prin înfrânare, părinte.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Din frageda ta tinerețe te-ai făcut vas încăpător al harurilor Duhului și cetățean și moștenitor al Sionului celui de sus, Sfinte Fericite Iacob.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Tu singură, Fecioară, ai născut pe Dumnezeu, Care întru toate este Neîncăput, făcându-Se Încăput întru tine, din bunătate, pe Care roagă-L să mântuiască pe cei ce te laudă pe tine.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul, glasul al 4-lea

Îndreptător credinței și chip blândețelor, învățător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte și cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Iacob, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Tropar - Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul, glasul al 8-lea

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției și luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Părinte Iacob, înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condac - Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul, glasul al 4-lea

Lumea lăsând și prin înfrânare supunând cu adevărat trupul, ai urmat lui Hristos, Preafericite Părinte Iacob, de unde ai dobândit ungerea cea sfântă a arhieriei; și acum te-ai mutat către Cetele nematerialnice, rugându-te pentru noi toți, cei ce te lăudăm pe tine.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul (Viețile Sfinților)

Cuviosul Iacob, din tinerețe iubind viața pustnicească, s-a făcut monah și se nevoia cu postiri, cu privegheri și cu multe osteneli. Apoi s-a învrednicit de treapta episcopiei; iar în timpul luptătorilor de icoane, sub împăratul Constantin Copronim (740-775), a fost silit să se lepede de închinarea cinstitelor icoane. Dar, nesupunându-se, a suferit multe ispite, izgoniri, închisori, nespuse primejdii, foame, sete și alte multe feluri de cumplite munci. Apoi și-a dat fericitul său suflet în mâinile lui Dumnezeu, pentru Care, până la moarte, s-a nevoit și de la Care a luat Împărăția Cerului, în veci bucurându-se.

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 21 martie

În această lună, în ziua a douăzeci și una, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Iacob, episcopul și mărturisitorul;
Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Toma, patriarhul Constantinopolului;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Filimon și Domnin;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Filimon și Domnin;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Serapion Sidonitul, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Serafim de la Vyritsa (Rusia).

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 22 martie

În această lună, în ziua a douăzeci și doua, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Vasile, preotul Bisericii din Ancira;
Tot în această zi, pomenirea sfintelor mucenițe Calinica și Vasilisa, care prin sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfintei Drosida, fiica împăratului Traian, și a celor împreună cu dânsa cinci canonice;
Tot în această zi, pomenirea sfântului cuviosului mucenic Eftimie cel Nou, care s-a nevoit în Constantinopol, la anul 1814, și care prin sabie s-a săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Ierarhe Iacob roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Cuvios David din Tesalonic
(26 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios David din Tesalonic pentru nevoințele sale și viața sa curată a primit de la Dumnezeu darul de a izgoni diavolii și de a-i vindeca pe cei bolnavi. Este serbat […]

† Sfântul Mucenic Caliopie
(7 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Caliopie este model pentru tânărul care, încă fiind la o vârstă fragedă, Îl mărturisește pe Hristos cu bărbăție și cu credință tare, pe care nici moartea nu a putut […]

† Sfântul Apostol Timotei
(22 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Timotei este unul dintre cei 70 de apostoli pe care Iisus Hristos i-a trimis la propovăduirea Evangheliei. El a fost hirotonit episcop al Efesului de către Sfântul Apostol Pavel […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram