† Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei
(12 octombrie)

5/5 - (5 votes)

Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei, cunoscut și sub numele de Cosma Melodul sau Cosma cel Tânăr a fost un "scriitor de cântări" (imnograf sau melod) al Bisericii Răsăritului și frate prin înfiere cu Sfântul Ioan Damaschin. Este serbat în calendarul ortodox în data de 12 octombrie.

Viața pe scurt - Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei (sinaxar)

Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei s-a născut la Damasc. Rămas orfan din copilărie, a fost luat în casa lui Serghie (Sarjun ibn-Mansur), tatăl sfântului Ioan Damaschin, un mare dregător de la curtea califului Abd-el-Malek din Damasc, care era foarte bogat. Cei doi băieți, Cosma și Ioan au fost crescuți ca frați și dați în grija unui erudit învățat sicilian, cunoscut sub numele de Cosma Monahul, care fusese răscumpărat din sclavie de tatăl Sfântu Ioan, dobândind rangul de notar (asekretis). Sub îndrumarea stăruitoare a acestuia, cei doi au studiat în profunzime marile discipline ale educației clasice: gramatica, filosofia, astronomia, muzica și geometria.

Mai târziu, tinerii Cosma și Ioan au plecat de la Damasc la Ierusalim, unde s-au făcut călugări la Lavra Sfântului Sava cel Sfințit (Pentru a citi mai mult depre Lavra Sfântului Sava APĂSAȚI AICI). Amândoi au fost angajați în lupta împotriva ereziei iconoclaste.

Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei 12 octombrie -b- pravila.ro

Sfântul Ioan Damaschinul a fost hirotonit preot de către Ioan al V-lea, patriarhul Ierusalimului. La rugămintea Bisericii Ierusalimului, Sfântul Cosma a acceptat să devină episcop de Maiuma, în anul 743. (Maiuma era portul cetății antice Gaza, situat pe coasta sudică a Feniciei).

Pornindu-se lupta împotriva sfintelor icoane, acest cuvios l-a îndemnat pe Sfântul Ioan Damaschin să scrie către dreptcredincioși cuvinte pentru cinstirea sfintelor icoane. Și amândoi, prin cuvânt și prin scris, s-au nevoit mult împotriva luptătorilor sfintelor icoane. El a împodobit Biserica lui Dumnezeu cu foarte frumoase tropare și canoane. El a cinstit cu cântări Învierea lui Lazăr, Intrarea Domnului în Ierusalim, Cina cea de taină și Patimile cele de voie ale Domnului nostru Iisus Hristos, precum și alte praznice dumnezeiești.

A rămas în acest rang până la adânci bătrânețe, trăind în sfințenie și păstorindu-și credincioșii spre mântuire. A trecut la Domnul la o vârstă foarte înaintată pe data de 12 octombrie 787.

Pentru a citi mai mult depre fratele lui, Sfântul Ioan Damaschin APĂSAȚI AICI.

Surse: Creștin Ortodox, orthodoxwiki.

Ornament despartitor v01
https://youtu.be/WOMgwryiCHc
Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Cosma

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei!

Cosma - este de origine grecească, și provine de la de la Kosmas, Eosmia, Eosmos. Semnificația numelui Kosmas provine de la un mai vechi compus cu tema subst. kosmos sau al vb. kosmein. În greaca veche kosmos avea doua sensuri: "ordine" si "ornament, podoabă". Primul dintre acestea este continuat de actualul "cosmos". Al doilea sens al lui kosmos s-a păstrat în derivatul cosmetic. Ajuns la romani prin intermediar slav, Cosma (Cozma) apare în documentele noastre atât în Tara Romanească cât și în Moldova, din sec. 15.

Derivate ale numelui Cosma

Variante romanești

Cosmache, Cosmat, Cozman, Cozmea, Cozmlta, Cuzmin, Cozmin etc.

Variante internaționale

Franceză Cosme, Come, germană Kosmas, italiană Cosimo, spaniolă Cosme, maghiară Kozma si Kozima, bgulgară Kozma sau Kuzinu rusă Kuzima.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Damian?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 12 octombrie când este pomenit Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei, pe 17 octombrie când sunt pomeniți sfinții mucenici și doctori fără de arginți Cosma și Damian cei din Cilicia, pe 1 noiembrie când îi sărbătorim pe Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică, sau pe 1 iulie când îi sărbătorim pe Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian din Roma, sau pe data de 24 august când este serbat Sfântul Sfințit Mucenic Cosma Etolul.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei

Icoana Sfântului Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei 12 octombrie - pravila.ro
Icoana Sfântului Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei 12 octombrie

Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei trebuie pictat bătrân, cu chelie, cu barba ascuțită. Este uneori zugrăvit cu capul acoperit și purtând un sul pe care este scris: "Înțelepciunea, Cuvântul, puterea și strălucirea, și Fiu fiind al Tatălui…".

Sfântul Ierarh Cosma mai poate fi pictat și în icoana Adormirii Maicii Domnului, având în mână un sul cu cuvintele: "Femeie muritoare, pe tine, cea mai presus de fire a lui Dumnezeu știindu-te…"

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 139, 168, 188.

Ornament despartitor v01

Scrierile Sfântului Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei

Autor erudit, Sfântul Ierarh Cosma a scris comentarii (scolii) la poemele sfântului Grigore de Nazianz.

Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei 12 octombrie -c- pravila.ro

Ca un poet-imnograf, Sfântul Ierarh Cosma este privit cu mare admirație în Biserica Ortodoxă. Acesta îi consideră pe sfinții Cosma și Ioan Damaschin ca cei mai buni reprezentanți ai imnologiei clasice grecești din epoca lor, al cărei exemplu caracteristic sunt cântările liturgice cunoscute sub numele de canoane.

Imnele compuse de sfântul Cosma au fost inițial destinate pentru slujbele Bisericii din Ierusalim, dar, fiind preluate și în Biserica din Constantinopol, au devenit parte a patrimoniului imnologic universal al Bisericii Ortodoxe. În prezent însă nu se mai poate spune cu certitudine dacă toate imnele și cântările liturgice care îi sunt atribuite sunt într-adevăr compozițiile sale, mai ales că și dascălul său, care purta același nume a fost și el un scriitor de cântări.

Tehnica lui l-a influențat mai târziu pe Sfântul Andrei Cretanul, care a compus celebrul canon de pocăință care face parte din slujbele din timpul postului mare.

Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei 12 octombrie -a- pravila.ro

Colecții de imnuri, diferite ca număr, atribuite lui Cosma, pot fi găsită în colecția Migne, Patrologia Graeca XCVIII, 459-524 și în Anthologia graeca carminum christianorum, editată de Christ și Paranikas (Leipzig, 1871).

Sursă: Orthodoxwiki.

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei

Ca un Dumnezeiesc, ca un purtător de lumină ai strălucit tuturor, fericite, cu luminile strălucitelor și preaînțeleptelor tale cuvinte. Din care cere, Sfinte Ierarhe Cosma, ca să se lumineze toți cu rugăciunile tale.
Făcutu-te-ai trâmbiță de Dumnezeu grăitoare a Preasfintei Treimi, Celei Preaîndumnezeite, propovăduind tuturor cinstitele și mântuitoarele dogme și veselind sufletele dreptmăritorilor, preacinstite.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Nicicum n-ai dat ochilor tăi somn, fericite, până ce cu adevărat ai ajuns luminat, la vâr­ful dorințelor; de unde, părinte, ai luat darul adevăratei cugetări.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Fecioară ai rămas și după naștere; căci ai născut pe Însuși Făcătorul tuturor și Dumnezeu; arătându-Se nouă cu Neobișnuit și Străin Chip, Născătoare de Dumnezeu, Maică Fecioară.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei, glasul al 4-lea

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției și luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Părinte Cosma, înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condac - Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei, glasul al 4-lea

Împodobit fiind cu fapte bune, Sfinte Ierarhe Cosma, de Dumnezeu insuflate, Bisericii lui Hristos ai fost înfrumusețare, cu cântări împodobind-o, fericite. Roagă-te dar către Domnul, ca să ne izbăvim noi de toate cursele luptătorului, cei ce-ți cântăm ție: bucură-te, părinte, de trei ori fericite.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei (Viețile Sfinților)

Părinții Sfântului Ioan Damaschin viețuind în cetatea Damascului, au luat la dânșii pe un copil sărman și anume pe Cozma, care era de loc din Ierusalim și care rămăsese de mic orfan de părinții săi care erau creștini. Pe acesta, părinții lui Ioan Damaschin, care erau iubitori de săraci, l-au făcut ca pe fiul lor și l-au crescut împreună cu Ioan, fiul lor cel firesc. Apoi răscumpărând de la agareni pe un călugăr ce se numea tot Cozma, fost robit în Italia, care era foarte înțelept, i-au dat acestuia spre învățătura dumnezeieștilor Scripturi pe amândoi copii: pe Ioan, fiul lor cel firesc, și pe Cozma, fiul cel înfiat. Cozma, înaintând în vârstă înțelegerii și învățând iscusința înțelepciunii, a lăsat lumea cea deșartă și, ducându-se în mănăstirea Sfântului Sava, a luat asupra sa jugul monahicesc, bine nevoindu-se cu el și ca o stea pe bolta cerului a strălucit în Biserica lui Hristos, prin viață și prin dumnezeiască înțelegere. Pornindu-se lupta împotriva sfintelor icoane, acest cuvios l-a îndemnat pe Sfântul Ioan Damaschin să scrie către dreptcredincioși cuvinte pentru cinstirea sfintelor icoane. Și amândoi, prin cuvânt și prin scris, s-au nevoit mult împotriva luptătorilor sfintelor icoane. El a împodobit Biserica lui Dumnezeu cu foarte frumoase tropare și canoane. El a cinstit cu cântări Învierea lui Lazăr, Intrarea Domnului în Ierusalim, Cina cea de taină și Patimile cele de voie ale Domnului nostru Iisus Hristos, precum și alte praznice dumnezeiești.

Apoi a fost ales de patriarhul Ierusalimului episcop la Maiuma și, bine viețuind, cu dumnezeiască râvnă a povățuit turma la pășunea cea mântuitoare și, ajungând la adânci bătrânețe, s-a odihnit întru Domnul.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților Octombrie

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 12 octombrie

În aceasta luna, în ziua a douăsprezecea, pomenirea Sfinților Mucenici Prov, Tarah și Andronic;
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Cosma făcătorul de cântări, episcopul Maiumei, Aghiopolitul;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Mucenițe și bunei biruitoare Domnina;
Tot în aceasta zi, Sfânta Mucenița Anastasia fecioara;
Tot în aceasta zi, Sfinții șaptezeci de Mucenici, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfântul Teodot episcopul Efesului, care în pace s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfânta Mucenița Malfeta, săgetata fiind s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfânta Mucenița Anthia, care, băgată fiind în bou de arama înroșit, cu foc s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfinții Mucenici Iuventim și Maxim care de sabie s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfântul Iason episcopul Damascului, care în pace s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfinții Andromah și Diodor, care prin foc s-au săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 13 octombrie

În aceasta luna, în ziua a treisprezecea, pomenirea Sfinților Mucenici Carp și Papil, Agatodor și Agatonica;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Florentie;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Dioscor;
Tot în aceasta zi, Sfântul Părintele nostru Nichita Patriciu Mărturisitorul;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Veniamin Diaconul;
Tot în aceasta zi, Sfântul Mucenic Antigon care s-a săvârșit prin foc;
Tot în aceasta zi, Sfânta noua Mucenița Hrisi (Zlata), care s-a nevoit în oarecare loc al eparhiei Moglenilor ce se numește Slatina (Slatena), la anul 1795, în bucăți tăindu-se s-a săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Ierarhe Cosma roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfânta Mare Muceniță Fevronia
(25 iunie)

FB Mess WA Like Sfânta Mare Muceniță Fevronia a făcut nenumărate minuni prin sfintele sale moaște, vindecând pe mulți bolnavi și izgonit duhurile necurate din cei posedați. Ea este serbată în calendarul ortodox în data […]

† Sfântul Mare Mucenic Mina
(11 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Mare Mucenic Mina este numit și "făcător de minuni" deoarece, cu o delicatețe aparte, îi ocrotește pe cei care suferă pagube, arătându-se grabnic ajutător celor nedreptățiți și celor care fie […]

† Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompia, Zinon, Alexandru, Teodor și cei împreună cu dânșii
(10 aprilie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Terentie, Pompei, African, Maxim, Dima și cei împreună cu ei fac parte din creștinii care au rămas fideli propriei credințe, chiar și cu prețul vieții, în niște vremuri foarte […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram