† Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni
(2 aprilie)

4.7/5 - (8 votes)

Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni, a trăit în secolul al IX-lea, în cea de-a doua fază a ereziei iconoclaste, din cauza căreia a și pătimit multe necazuri pentru că a mărturisit a apărat Sfintele Icoane. Este serbat în calendarul ortodox în data de 2 aprilie.

Viața pe scurt - Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni (sinaxar)

Iubind din tinerețe pe Hristos, fericitul Tit s-a lepădat de lume și a îmbrățișat viața monahală, trăind într-o mănăstire cu viață de obște. Întreaga sa viață s-a păzit curat cu trupul și cu sufletul, ca un înger al Domnului. Astfel, mergea cu multă răbdare înaintea Domnului pe calea cea strâmtă și cu lupte a vieții călugărești și avea atâta smerenie și ascultare, încât strălucea între toți frații cu faptele sale cele bune. Pentru aceasta, Dumnezeu l-a învrednicit cu darul facerii de minuni, ajungând un adevărat stâlp al Bisericii în timpuri de prigoană.

Devenind un pastor al turmei Mântuitorului, acesta dădea dovada de foarte multa blândețe și dragoste, așa cum nu mai fusese întâlnit. Lăsând creștinilor un autentic mod de trăire în Hristos, Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni, s-a mutat în pace la cereștile locașuri.

Sursă: Creștin Ortodox.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoana Sfântului Cuvios Tit, făcătorul de minuni

Dionisie din Furna în „Erminia picturii bizantine” nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie sa fie pictat Sfântul Cuvios Tit.

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Dionisie din Furna - Erminia picturii bizantine, (p. 151)

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Semnificația / etimologie numelui Tit - Titus

În primul rând „La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfântului Cuvios Tit!

TITUS – mult mai popular acum câteva secole, prenumele de băiat Titus ar proveni de la adjectivul „titos”, cu sensul de „onorabil”. Tocmai de aceea spunem că răspândirea numelui în discuție este un fenomen ce trebuie studiat cu atenție, mai ales că, acum câteva secole, numele de persoana deveneau populare tocmai datorită semnificației lor. Unii cercetători lingviști sunt de părere că aceasta interpretare nu tine decât de spectrul etimologiei populare, ei propunând ipoteza potrivit căreia semnificația numelui Titus ar fi „porumbel”. Potrivit unei alte interpretări, acest prenume de băiat se traduce prin „un oarecare”, respectiv „o persoana fără importanta”. Însă trebuie menționat că oamenii cunoșteau semnificația populară, răspândirea acestui nume datorându-se, cel mai probabil, sonorității sale și personajelor care l-au purtat.

Acest nume este menționat în biblie ca apostolul (Sfântul Apostol Tit) căruia, Sfântul Apostol Pavel i-a scris una din epistole.

Un împărat roman din primul secol după Hristos a purtat numele de Titus, el fiind cel care a oprit o revolta a evreilor și a distrus templul din Ierusalim în anul 70.

Mai târziu, numele Titus a fost folosit în tragedia shakespeariana „Titus Andronicus”.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Titus?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 25 august atunci când este serbat Sfântul Apostol Tit și pe data de 2 aprilie când este serbat Sfântul Cuvios Tit, făcător de minuni.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Rugăciuni către Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni

Cu rugăciunile tale, Sfinte Tit, scapă-mă pe mine, care cu totul sunt împlântat cumplit în patimile trupului și stricat de dezmierdări, cel ce ești comoara nepătimirii.
Cu Dumnezeiască alegerea Duhului, din scutecele maicii tale ai fost adus lui Dumnezeu și te-ai făcut tăinuitor și slujitor Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Celei Neispitite de bărbat.
Ca unul ce ai supt dulceața înfrânării, ai lepădat amărăciunea patimilor. Pentru aceea mai mult decât cu mierea și fagurele îndulcești inimile noastre, părinte.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Ca pe un ucenic nou al Apostolului Pavel te lăudăm, pe tine Sfinte Părinte Tit, căci te-ai arătat râvnitor nevoințelor aceluia și împreună cu dânsul ai primit cununile, de Dumnezeu fericite părinte.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Pe Cuvântul Cel din Tatăl fără de maică, L-ai Născut fără de tată în vremurile cele de pe urmă, Însăți tu Maica lui Dumnezeu, ca Una ce ești mai Aleasă decât toată zidirea.
Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Tit, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre și să ne ferească de necazuri și boală.
Sfinte Cuvioase Părinte Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu Dumnezeiască alegerea Duhului, din scutecele maicii tale ai fost adus lui Dumnezeu și te-ai făcut tăinuitor și slujitor Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Celei Neispitite de bărbat.
Locuitor pustiului, înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Tit. Cu postul, cu privegherea și prin rugăciune primind daruri cerești, tămăduiești pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință.
Slavă Celui Ce ți-a dat ție putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.
Sfinte Cuvioase Părinte Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca unul ce ai supt dulceața înfrânării, ai lepădat amărăciunea patimilor. Pentru aceea mai mult decât cu mierea și fagurele îndulcești inimile noastre, părinte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
Amin!

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cântări Liturgice

Troparul Sfântului Cuvios Tit, făcătorul de minuni, glasul 1

Locuitor pustiului, înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Tit. Cu postul, cu privegherea și prin rugăciune primind daruri cerești, tămăduiești pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă Celui Ce ți-a dat ție putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Troparul Cuviosului Tit, glasul al 8-lea

Întru tine Părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând Crucea ai urmat lui Hristos si lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii, împreună se bucură, Sfinte Preacuvioase Părinte Tit, duhul tău.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul Cuviosului Tit, glasul al 3-lea

Grija vieții ai lăsat și cu liniște petrecând toată viața ta, înțelepte, ai ajuns către Dumnezeu, purtătorule de minuni, părintele nostru Tit, preacuvioase.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Viața completă - Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni (Viețile Sfinților)

Fericitul și Sfântul Părintele nostru Tit iubit din tinerețe pe Hristos și, plecând din lume, s-a dus într-o viață de obște. Luându-și asupra sa îngerescul chip, mergea pe calea cea strâmtă și anevoioasă a vieții monahicești, cu multă răbdare pentru Dumnezeu. Și avea atâta smerenie și ascultare, încât nu numai pe frați, ci și pe toți oamenii i-a covârșit cu acele fapte bune.

După această a fost pus păstor al oilor cele cuvântătoare ale lui Hristos. Și avea atâta blândețe, dragoste și milă către toți, încât într-acea vreme nu se afla între acei bărbați altcineva de acest fel. Păzindu-se curat cu trupul și cu sufletul din tânăra vârsta, era ca un înger al Domnului. Drept aceea a fost și făcător de minuni, stâlp însuflețit și nemișcat s-a arătat Sfintei Biserici, care era tulburată de eresul luptării de icoane. Și lăsând ucenicilor săi exemplu de viață pustnicească, s-a dus către Domnul.

Floare-Despartitoare

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților pe tot anul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi - 2 aprilie

În această lună, în ziua a doua, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Tit, făcătorul de minuni;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici și frați buni, Amfian și Edesie;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Policarp;
Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Teodosia din Tir;
Tot în această zi, pomenirea sfîntului Grigorie cel ce în sânul Nicomidiei a sihăstrit, la anul 1240, și care cu pace s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine - 3 aprilie

În această lună, în ziua a treia, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Nichita Mărturisitorul, egumenul Mănăstirii Midichiei;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Elpidifor;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Diu;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Vitonie;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Galic;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ilirie din Muntele Mirsiona;
Tot în această zi, pomenirea sfântului noului mucenic Pavel Rusul, care a fost slobozit din robie și a suferit mucenicia în Constantinopol, la anul 1683, de sabie săvârșindu-se.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Pe Sfântul Cuvios Tit să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Cuvioase Tit roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ierarh Partenie, episcopul Lampsacului
(7 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Partenie, episcopul Lampsacului a primit de la Dumnezeu darul de a tămădui bolile sufletești și trupești, pe cel de a izgoni demonii, de a ușura sufletele chinuite de farmece, […]

† Sfântul Cuvios Ioan de la Rila
(19 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ioan de la Rila este ocrotitorul Bulgariei și era cunoscut încă din timpul vieții ca mare făcător de minuni, izbăvind pe cei bolnavi și cei bântuiți de cu duhuri […]

† Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul
(21 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul, este cunoscut ca un înfocat apărător al dreptei credințe, pentru care i s-a tăiat limba și mâna dreaptă, de către eretici, pentru a nu mai putea scrie […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram