† Sfântul Cuvios Timotei, pustnic
(21 februarie)

Trimte prietenilor tăi

În ziua de 21 februarie, în Biserica Ortodoxă este prăznuit Sfântul Cuvios Timotei, pustnicul din Symboli, grabnic ajutător și făcător de minuni.

Este cunoscut drept tămăduitor al bolilor trupești și sufletești, alungă demonii și mijlocește la Bunul Dumnezeu pentru rodirea pântecelui celor care nu pot avea copii.

Viața pe scurt - Sfântul Cuvios Timotei, pustnic (sinaxar)

Despre Sfântul Cuvios Timotei din Symboli nu se cunosc foarte multe lucruri. Ceea ce ne-a rămas mărturie peste veacuri sunt faptele minunate, înălțimea virtuților la care a ajuns și minunile pe care le-a săvârșit în timpul vieții și nu numai.

Sfântul Cuvios Timotei s-a născut în Italia la începutul secolului al VIII-lea din părinți creștini, credincioși și evlavioși. De mic a fost povățuit după cuvântul lui Dumnezeu. Atât de rag i-a fost studiul Sfintei Scripturi încât, într-una din zile, i-a adunat pe toți săracii din ținut și le-a împărțit toată averea părinților lui, în numele lui Hristos, apoi s-a angajat în mod deplin vieții pusnicești. Cu desăvârșită înfrânare și cu rugăciune arzătoare, încât își uda sufletul cu roua lacrimilor, a reușit să-și stingă năvălirea patimilor, devenind vas ales al Duhului Sfânt.

S-a retras apoi în Mănăstirea Symboli (din Bitinia) de la poalele Muntelui Olimp (Asia Mică), unde a fost stareț o vreme. A fost ucenicul cuviosului Teoctist, povățuitorul lui Platon mărturisitorul (†814), cel care a ajuns mai târziu nevoitor în mănăstirea studiților din Constantinopol și a altor monahi apărători ai Ortodoxiei. A trăit în pustie, în sălbăticia munților și a pădurilor, s-a nevoit în post, în înfrânare și rugăciune de toată noaptea și a fost înzestrat de Dumnezeu cu darul tămăduirii bolnavilor și cu putere asupra duhurilor necurate.

Și-a păstrat fecioria sufletului și a trupului până la trecerea din această viață. Sfântul Cuvios Timotei își răcorea sufletul cu roua lacrimilor pentru Hristos, iar din tinerețe, a pus așezământ ochilor săi să nu privească niciodată la față femeiască.

Lipsurilor trupești le-a opus bogăția vieții de rugăciune neîncetată și năzuința continuă pentru unirea cu Dumnezeu. Pentru iubirea sa Bunul Dumnezeu l-a învrednicit de uimitoare daruri precum cel al lacrimilor.

Singurătatea nevoinței sale nu a însemnat nepăsarea față de suferințele oamenilor. Nu doar Sfântul Timotei s-a bucurat de sporirea sa duhovnicească, ci toți cei care veneau și îi cereau ajutorul.

„Iar pentru că virtutea nu poate rămâne ascunsă, a devenit și patriarh al Romei. Remarcându-se și în slujirea episcopală, până la sfârșitul vieții.”

Într-o viață ca aceasta petrecându-și zilele, a ajuns la adânci bătrâneți și s-a dus către Domnul (în anul 795) și a devenit mijlocitor și grabnic ajutător al celor care i se roagă cu evlavie.

Alte detalii despre viața Sfântului Cuvios Timotei din Symboli au ajuns la noi din textele slujbei, ce îi sunt dedicate, adică din rugăciunile prin care Biserica i-a slăvit minunata lui viață, păstrând până astăzi pilda vieții sale pentru credincioși din toate veacurile.

Sursa: Trinitas TV.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoană - Sfântul Cuvios Timotei

Sfantului Cuvios Timotei pustnic 21 februarie A
This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Minunile Sfântului Cuvios Timotei

Deși a trăit în singurătate și în nevoință, Sfântul Cuvios Timotei nu a rămas indiferent la suferințele semenilor; numeroși oameni îl căutau ca să guste din dulceața sfințeniei lui și să se bucure de sporirea duhovnicească a acestui păstor luminat al lui Hristos. De-a lungul existenței sale pământești, a tămăduit mii și mii de bolnavi, a alungat demoni și s-a rugat la Dumnezeu pentru rodirea pântecelui celor care nu puteau avea copii.

Sursa: Trinitas TV.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Etimologia / semnificația numelui Timotei

În primul rând „La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfântului Cuvios Timotei!

TIMOTEI – este o varianta a numelui Timothy. Numele vine de la grecescul Timotheos (Τιμοθεος) compus din timao - a onora, a slăvi și theos – Dumnezeu. În traducere numele Timotei înseamnă: „slăvind pe Dumnezeu”, „onorându-L pe Dumnezeu”, „în onoarea lui Dumnezeu”.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Timotei? Conform cu calendarul ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 22 ianuarie în ziua de prăznuire a Sfântului Apostol Timotei sau pe data de 21 februarie în ziua de prăznuire a Sfântului Cuvios Timtei.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Rugăciune către Sfântul Cuvios Timotei

De pe pământ ai ajuns la cer, unde ai avut frumoasă viețuire, încă fiind în trup, cuvioase; rugându-te să ni se dăruiască iertare de păcate nouă, celor ce cinstim cu credință sfântă pomenirea ta.

Cinstitul tău sicriu totdeauna izvorește nouă, părinte, râuri de tămăduiri, care usucă revărsările bolilor de tot felul și adapă tot sufletul spre Dumnezeiască bună rodire, Sfințite Timotei, sluga lui Dumnezeu.

Neprihănit te-ai arătat cu adevărat Celui Ce ți-a zidit sufletul și trupul tău, Cuvioase părinte al nostru Timotei. Pentru aceasta te și veselești împreună cu fecioarele cele înțelepte; și cu credință dănțuiești împreună cu cuvioșii părinți; iar nouă te-ai arătat izvorâtor de minuni.

Sursă: Canonul Sfântului Cuvios Timotei.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cântări Liturgice

Troparul Cuvioșilor Părinți, glasul al 4-lea

Dumnezeul părinților noștri, Care faci pururea cu noi după blândețile Tale, nu depărta mila Ta, de la noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuiește viața noastră.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul Cuviosului Timotei, glasul al 4-lea

Ca pe o stea luminoasă de la Răsărit strălucind, ai luminat în inimile credincioșilor faptele bune ale minunilor tale, de Dumnezeu înțelepțite Timotei.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Viața completă - Sfântul Cuvios Timotei, pusnicul (Viețile Sfinților)

Lângă muntele Olimpului era un loc pustiu, ce se numea Simvoli, și o mănăstire într-însul. În acea mănăstire era arhimandrit cuviosul Teoctist, un bărbat îmbunătățit, de care și cuviosul Platon mărturisitorul se povățuia spre viața monahicească. La acest fericit arhimandrit Teoctist se afla unul din ucenici, adică acest cuvios Timotei, care din tinerețe a primit viața monahicească și se nevoia în post, în înfrânare și în rugăciunile cele de toată noaptea, omorându-și cu totul zburdările cele pătimașe. El a fost nepătimaș și desăvârșit până la sfârșitul său, fiind feciorelnic cu trupul și cu sufletul, pentru că a pus așezământ ochilor săi, din tinerețile sale, ca să nu privească niciodată la fața femeiască. De aceea, s-a învrednicit a lua darul tămăduirii și putere asupra diavolilor și făcea minuni cu rugăciunile sale, tămăduind toate neputințele și izgonind de la oameni duhurile cele viclene. Sfântul Cuvios Timotei a trecut din loc în loc mulți ani, viețuind singur prin munți și prin pustietăți întru Dumnezeu, și cu rouă de lacrimi răcorindu-și sufletul în neîncetatele rugăciuni. Într-o viață ca aceasta petrecându-și zilele, a ajuns la adânci bătrâneți și s-a dus către Domnul.

Folare-Separare

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților pe tot anul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi - 21 februarie

În această lună, ziua a douăzeci și una, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Timotei, cel din Simboli;
Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Eustațiu, patriarhul Antiohiei celei mari;
Tot în această zi, pomenirea celui dintre sfinți părintelui nostru Gheorghe, episcopul Amastridiei;
Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintele nostru Ioan Scolasticul, patriarhul Constantinopolului, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Zaharia, patriarhul Ierusalimului, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Mauriciu și a celor împreună cu dânsul, șaptezeci de mucenici.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine - 22 februarie

În această lună, ziua a douăzeci și doua pomenirea aflării moaștelor sfinților mucenici din Evghenia, care s-a întâmplat în zilele împăratului Arcadiu;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru și mărturisitorului Atanasie, cel din mănăstirea sfinților Petru și Pavel;
Tot în această zi, pomenirea sfintei Antusa și a celor doisprezece slujitori ai ei, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Sinetos;
Tot în această zi, pomenirea preacuvioșilor părinților noștri Talasie și Limneu;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Telesfor, episcopul Romei, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Varadat;
Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintele nostru Vlasiu, papa Romei, care în pace s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Pe Sfântul Cuvios Timotei să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Cuvios Timotei roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mânuiește-ne pe noi. Amin.

Recomandări

† Sfântul Cuvios Ioan de la Rila
(19 octombrie)

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila este ocrotitorul poporului bulgar. El era cunoscut încă din timpul vieții ca mare făcător de minuni, izbăvind pe cei bolnavi și cei bântuiți de cu duhuri necurate care veneau […]

† Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
(18 octombrie)

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, este unul din cei patru sfinți Evangheliști, el fiind singurul dintre ei care ne prezintă istorisirea pe larg despre Fecioara Maria, Nașterea Mântuitorului, precum și cele despre copilăria Lui. El […]

† Sfinții Mucenici Cosma și Damian - doctori fără de arginți (17 octombrie)

Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia sunt uneori reprezentați cu însemne medicale, ei fiind ocrotitorii medicilor, chirurgilor, farmaciștilor și totodată dăruiesc vindecare celor care le cer ajutorul cu dragoste și cu credință. Ei sunt […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram