† Sfântul Cuvios Timotei
(21 februarie)

4.8/5 - (6 votes)

Sfântul Cuvios Timotei, pustnicul din Symboli, grabnic ajutător și făcător de minuni, este cunoscut drept tămăduitor al bolilor trupești și sufletești, alungă demonii și mijlocește la Bunul Dumnezeu pentru rodirea pântecelui celor care nu pot avea copii. Este serbat în calendarul ortodox în data de 21 februarie.

Viața pe scurt - Sfântul Cuvios Timotei (sinaxar)

Despre Sfântul Cuvios Timotei din Simvoli nu se cunosc foarte multe lucruri. Ceea ce ne-a rămas mărturie peste veacuri sunt faptele minunate, înălțimea virtuților la care a ajuns și minunile pe care le-a săvârșit în timpul vieții și alte mici detalii.

Sfântul Cuvios Timotei s-a născut în Italia la începutul secolului al VIII-lea din părinți creștini, credincioși și evlavioși. De mic a fost crescut de părinții săi și povățuit după cuvântul lui Dumnezeu. I-a fost foarte dagă Sfânta Scriptură, încât în toate cele pe care le făcea în viața sa păzea toate poruncile.

Sfântul Cuvios Timotei intră în mănăstire

Sfântul Cuvios Timotei 21 februarie -a- pravila.ro
Sfântul Cuvios Timotei 21 februarie

Atât de mult s-a aprins de dragostea de Dumnezeu, că după moartea părinților săi, i-a adunat pe toți săracii din ținut și le-a împărțit toată averea lui, în numele lui Hristos, apoi s-a angajat în mod deplin vieții călugărești.

De tânăr a intrat în viața monahală Sfântul Timotei și a dus viață ascetică în Mănăstirea Symboli (din Bitinia care a fost întemeiată de sfântul Teoctist și unde a trăit și cuviosul Platon) de la poalele Muntelui Olimp (Asia Mică), unde a fost stareț o vreme. A fost ucenicul cuviosului Teoctist, povățuitorul lui Platon mărturisitorul (†814), cel care a ajuns mai târziu nevoitor în mănăstirea studiților din Constantinopol și a altor monahi apărători ai Ortodoxiei. A trăit în pustie, în sălbăticia munților și a pădurilor, s-a nevoit în post, în înfrânare și rugăciune de toată noaptea fiind astfel înzestrat de Dumnezeu cu darul tămăduirii bolnavilor și putere asupra duhurilor necurate.

Lipsurilor trupești le-a opus bogăția vieții de rugăciune neîncetată și năzuința continuă pentru unirea cu Dumnezeu. Pentru iubirea sa Bunul Dumnezeu l-a învrednicit de uimitoare daruri precum cel al lacrimilor.

Sfântul Cuvios Timotei își răcorea sufletul cu roua lacrimilor pentru Hristos, iar din tinerețe, a pus așezământ ochilor săi să nu privească niciodată la față femeiască.

Sfântul Cuvios Timotei 21 februarie -c- pravila.ro
Sfântul Cuvios Timotei 21 februarie

A petrecut și în pustie în desăvârșită înfrânare și rugăciune arzătoare, încât își uda sufletul cu roua lacrimilor. Stingându-și cu totul săltările patimilor cu multă înfrânare și cu neîncetate rugăciuni, și ajungând mai presus de patimi, s-a arătat vas ales al Sfântului Duh, rămânând până la sfârșitul vieții sale în feciorie și sufletește și trupește. Pentru aceasta a și avut tăria să mărturisească credința adevărată înaintea persecutorilor iconoclaști. A primit și darul tămăduirilor, căci și demonii din oameni a alungat, și toate celelalte boli a tămăduit.

Singurătatea nevoinței sale nu a însemnat nepăsarea față de suferințele oamenilor. Nu doar Sfântul Ierarh Leon, episcopul Cataniei s-a bucurat de sporirea sa duhovnicească, ci toți cei care veneau și îi cereau ajutorul.

Trecerea la cele veșnice a Sfântul Cuvios Timotei

Așa, petrecând viața de smerit slujitor al Lui Hristos și al semenilor care veneau la dânsul cu credință, ajungând și la adânci bătrâneți s-a dus către Domnul (la data de 21 februarie 795) devenind mijlocitor și grabnic ajutător al celor care i se roagă cu evlavie.

Sfântul Cuvios Timotei 21 februarie -d- pravila.ro
Sfântul Cuvios Timotei 21 februarie

Alte detalii despre viața Sfântului Cuvios Timotei din Symboli au ajuns la noi din textele slujbei, ce îi sunt dedicate, adică din rugăciunile prin care Biserica i-a slăvit minunata lui viață, păstrând până astăzi pilda vieții sale pentru credincioși din toate veacurile.

Surse: Trinitas TV, Orthodoxwiki, StiriActuale.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Minunile Sfântului Cuvios Timotei

Deși a trăit în singurătate și în nevoință, Sfântul Cuvios Timotei nu a rămas indiferent la suferințele semenilor; numeroși oameni îl căutau ca să guste din dulceața sfințeniei lui și să se bucure de sporirea duhovnicească a acestui păstor luminat al lui Hristos. De-a lungul viețuirii sale pământești, a tămăduit mii și mii de bolnavi, a alungat demoni și s-a rugat la Dumnezeu pentru rodirea pântecelui celor care nu puteau avea copii.

Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Cuvios Timotei

Moaștele Sfântul Cuvios Timotei au fost așezate cinstite în mănăstirea sa din Symboli după trecerea sa la cele veșnice.

Sfântul Cuvios Timotei 21 februarie -b- pravila.ro
Sfântul Cuvios Timotei 21 februarie
Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Timotei

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Cuvios Timotei!

TIMOTEI – numele Τιμόθεος (Timótheos) provine din limba greacă și înseamnă "cinstește pe Dumnezeu", fiind derivat din τιμάω (timao) care înseamnă (a onora, a ține în cinste, a trata onorabil, a onora, a venera , închinare, stima) și θεός (theos) înseamnă (divin, o divinitate, zeu, Dumnezeu).

Ca nume englezesc, Timothy nu a fost folosit decât după Reforma protestantă. Este un nume comun în mai multe țări, inclusiv în cele care nu vorbesc engleza.

Derivate ale numelui Timotei

Tim, Timotea, Timo, Timoteo.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Timotei?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 21 februarie când este pomenit Sfântul Cuvios Timotei. Mai sunt și alți sfinți care au purtat acest nume cum ar fi Sfântul Apostol Timotei serbat în calendarul ortodox în data de 22 ianuarie sau Sfântul Timotei al Alexandriei.

Surse: Name-Doctor, Behindthename.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Cuvios Timotei

Icoana Sfântului Cuvios Timotei 21 februarie - pravila.ro
Icoana Sfântului Cuvios Timotei 21 februarie

Sfântul Cuvios Timotei din Symboli, foarte bătrân.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 198.

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Cuvios Timotei

De pe pământ ai ajuns la cer, unde ai avut frumoasă viețuire, încă fiind în trup, cuvioase; rugându-te să ni se dăruiască iertare de păcate nouă, celor ce cinstim cu credință sfântă pomenirea ta.
Cinstitul tău sicriu totdeauna izvorăște-ne nouă, părinte, râuri de tămăduiri, care usucă revărsările bolilor de tot felul și adapă tot sufletul spre Dumnezeiască bună rodire, Sfințite Timotei, sluga lui Dumnezeu.
Neprihănit te-ai arătat cu adevărat Celui Ce ți-a zidit sufletul și trupul tău, Cuvioase părinte al nostru Timotei. Pentru aceasta te și veselești împreună cu fecioarele cele înțelepte; și cu credință dănțuiești împreună cu cuvioșii părinți; iar nouă te-ai arătat izvorâtor de minuni.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Cuvios Timotei, glasul al 4-lea

Dumnezeul părinților noștri, Care Te porți pururea cu noi după blândețile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci, pentru rugăciunile părinților noștri, îndreptează viața noastră în pace.

Condac - Sfântul Cuvios Timotei, glasul al 4-lea

Ca o stea luminoasă de la Răsărit strălucind, ai luminat în inimile credincioșilor faptele bune ale minunilor tale, purtătorule de minuni, de Dumnezeu Înțelepțite Timotei.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Cuvios Timotei (Viețile Sfinților)

Lângă muntele Olimpului era un loc pustiu, ce se numea Symvoli, și o mănăstire într-însul. În acea mănăstire era arhimandrit cuviosul Teoctist, un bărbat îmbunătățit, de care și cuviosul Platon mărturisitorul se povățuia spre viața monahicească. La acest fericit arhimandrit Teoctist se afla unul din ucenici, adică acest cuvios Timotei, care din tinerețe a primit viața monahicească și se nevoia în post, în înfrânare și în rugăciunile cele de toată noaptea, omorându-și cu totul zburdările cele pătimașe. El a fost nepătimaș și desăvârșit până la sfârșitul său, fiind feciorelnic cu trupul și cu sufletul, pentru că a pus așezământ ochilor săi, din tinerețile sale, ca să nu privească niciodată la fața femeiască. De aceea, s-a învrednicit a lua darul tămăduirii și putere asupra diavolilor și făcea minuni cu rugăciunile sale, tămăduind toate neputințele și izgonind de la oameni duhurile cele viclene. Apoi a trecut din loc în loc mulțiani, viețuind singur prin munți și prin pustietăți întru Dumnezeu, și cu rouă de lacrimi răcorindu-și sufletul în neîncetatele rugăciuni. Într-o viață ca aceasta petrecându-și zilele, a ajuns la adânci bătrâneți și s-a dus către Domnul.

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 21 februarie

În această lună, ziua a douăzeci și una, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Timotei, cel din Simboli;
Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Eustațiu, patriarhul Antiohiei celei mari;
Tot în această zi, pomenirea celui dintre sfinți părintelui nostru Gheorghe, episcopul Amastridiei;
Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintele nostru Ioan Scolasticul, patriarhul Constantinopolului, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Zaharia, patriarhul Ierusalimului, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Mauriciu și a celor împreună cu dânsul, șaptezeci de mucenici.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 22 februarie

În această lună, ziua a douăzeci și doua pomenirea aflării moaștelor sfinților mucenici din Evghenia, care s-a întâmplat în zilele împăratului Arcadiu;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru și mărturisitorului Atanasie, cel din mănăstirea sfinților Petru și Pavel;
Tot în această zi, pomenirea sfintei Antusa și a celor doisprezece slujitori ai ei, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Sinetos;
Tot în această zi, pomenirea preacuvioșilor părinților noștri Talasie și Limneu;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Telesfor, episcopul Romei, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Varadat;
Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintele nostru Vlasiu, papa Romei, care în pace s-a săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Cuvios Timotei să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Cuvioase Timotei roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Proroc Maleahi
(3 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Maleahi este ultimul dintre cei 12 proroci așa ziși "mici" din Vechiul Testament și a scris cartea care îi poartă numele, Cartea lui Maleahi, ultima carte înainte de Noul […]

† Sfântul Cuvios Pavel Tebeul
(15 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Pavel Tebeul este unul dintre primii pustnici ai creștinismului. Sfântul Antonie cel Mare, după întâlnirea pe care a avut-o cu acesta, se simte copleșit de înălțimea duhovnicească la care […]

† Sfântul Mare Mucenic Mercurie
(25 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Mare Mucenic Mercurie mai este cunoscut și sub numele de Abu-Seifein, care în limba arabă înseamnă "Cel care are două săbii", cu referire la o a doua sabie care i-a […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

2 comments on “† Sfântul Cuvios Timotei
(21 februarie)”

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram