† Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog
(12 martie)

Trimte prietenilor tăi

În fiecare an în data de 12 martie, în calendarul ortodox este cinstit Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog, care a trăit între anii 949 și 1022.

Sfântul Simeon Noul Teolog fiind unul dintre cei trei sfinți ai ortodoxiei care poartă titlul de „Cuvântător de Dumnezeu”, alături de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan și de Sfântul Grigorie Teologul.

Încă din timpul vieții, Dumnezeu i-a oferit darul facerii de minuni, iar după moartea sa, sfântul a continuat să aline suferințele celor necăjiți.

Viața pe scurt - Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog (sinaxar)

S-a născut în anul 949 în Basileion (provincia Galateea din Asia Mică) și a studiat la Constantinopol. A fost crescut de bunicii săi din Constantinopol, care i-au oferit o educație aleasă. Tatăl său își dorea ca tânărul Simeon să îmbrățișeze cariera de avocat, fapt pentru care a ocupat, pentru scurt timp, o poziție înaltă la curtea imperială.

Pe când avea doar 14 ani, l-a întâlnit pe vestitul părinte Simeon Evlaviosul la Mănăstirea Studion, moment care avea să-i marcheze profund dezvoltarea spirituală.

Intrarea în monahism a Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog

Sub ascultarea acestui sfânt părinte a început să se pregătească pentru viața monahală, iar la 27 de ani a intrat în mănăstire. Povățuit de Sfântul Simeon Evlaviosul, tânărul a citit scrierile Sfântului Marcu Ascetul (prăznuit de Biserica Ortodoxă în ziua de 5 martie), dar și pe cele ale altor sfinți. Sfântul Simeon a pus în practică toate învățăturile pe care le descoperea cu bucurie în acele cărți. Cel mai mult l-au impresionat trei aspecte din cartea Sfântului Marcu, și anume: dacă vrei să-ți vindeci sufletul, trebuie să-ți asculți conștiința și să faci ce-ți spune ea; numai prin îndeplinirea poruncilor se poate revărsa asupra ta harul Sfântului Duh și cei ce se roagă numai trupești, fără cunoștința spirituală, sunt ca și orbul care a strigat: „Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine” (Luca 18, 38). Numai după ce și-a recăpătat vederea L-a numit pe Hristos „Fiul lui Dumnezeu”.

Sfântul Simeon Noul Teolog își hrănea sufletul cu dragoste duhovnicească; citea psalmi și făcea metanii, iar inima îi era mereu plină de harul Duhului Sfânt, căci rostea neîncetat rugăciunea: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul”.

Vederea luminii dumnezeiești de către Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog

Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog 12 martie

A avut și o deosebită dragoste pentru semeni; îi ajuta zilnic pe cei nevoiași care locuiau în palatul lui Patrichie, iar nopțile și le petrecea în rugăciune. Odată, în timp ce se ruga, a coborât asupra lui o lumină divină, foarte strălucitoare, inundând camera. N-a văzut decât lumina în jurul său și nu a mai simțit pământul de sub el. I s-a părut că el însuși s-a transformat în lumină. Apoi mintea i-a urcat la ceruri și a văzut o a doua rază, mai strălucitoare ca cea dintâi, iar la capătul ei părea că se afla Sfântul Simeon Evlaviosul, cel care i-a dat spre citire scrierile Sfântului Marcu Ascetul.

La șapte ani după acea viziune, Sfântul Simeon a intrat în mănăstire, unde a înăsprit postul și privegherea. învățând lepădarea de sine. Cu toate acestea, vrăjmașul i-a ridicat pe frații din mănăstire împotriva lui. Din cauza nemulțumirilor din obște, Sfântul Simeon, deși indiferent la laudele sau la reproșurile celor din jur, a fost trimis la mănăstirea Sfântul Mamas din Constantinopol. Acolo a primit schima monahală, înăsprindu-și nevoințele duhovnicești.

Prin citirea Sfintelor Scripturi și a scrierilor sfinților părinți, precum și prin conversațiile pe care le purta cu alți părinți înduhovniciți, Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog a atins un nivel duhovnicesc înalt, îmbogățindu-și cunoștințele ziditoare de suflet.

În anul 980, a fost hirotonit preot în Mănăstirea Mamas, de către egumenul Antonie. Putin după aceea, Antonie moare și Sfântul Simeon - după trei ani de ședere - este instalat în fruntea mănăstirii, prin decretul patriarhului Nicolae Hrisoverghi, funcție în care a rămas timp de 25 de ani. Acum începe pentru Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog o perioada de viață duhovniceasca intensă, închinată rugăciunii și desăvârșirii lăuntrice, dar și o activitate accentuată de ordin administrativ. El reface zidurile pe jumătate ruinate ale mănăstirii, dar și disciplina intre monahi.

Din pricina corectitudinii sale, a avut mult de suferit, însă niciodată nu și-a manifestat ura față de vrăjmașii săi, dimpotrivă, se ruga mult pentru ei, îi iubea și îi ierta cu ușurință.

Retragerea în pustie a Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog

Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog 12 martie

În anul 1005, s-a retras într-un loc mai liniștit de lângă mănăstire, lăsându-l în locul său, ca egumen, pe Arsenie. În acest loc retras a scris cele mai importante opere teologice, dintre care câteva fragmente se regăsesc și în Filocalia 6.

Unele dintre scrierile sfântului păreau „ciudate” și de neacceptat pentru contemporanii săi, ceea ce a dus la conflicte cu autoritățile ecleziastice din Constantinopol, iar Sfântul Simeon a sfârșit prin a fi exilat din oraș. El a traversat strâmtoarea Bosfor și s-a stabilit la vechea mănăstire a Sfintei Macrina (sora Sfântului Vasile cel Mare).

Trecerea la cele veșnice a Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog

În ziua de 12 martie 1021, Sfântul Simeon Noul Teolog a trecut la Domnul, după ce fusese înainte reabilitat de către patriarh și după ce strânsese acolo, în jurul lui, un mic grup de monahi. Încă din timpul vieții sale a primit darul facerii de minuni, dar și după moartea sa a făcut numeroase minuni, precum arată Viața sa, scrisă de ucenicul său, Sfântul Nichita Stithatul. Icoana sa a fost găsită în mod miraculos și a devenit mângâiere pentru mii și mii de creștini care își căutau liniștea sufletească în mila sfântului.

Sursă: Creștin Ortodox, Basilica.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Unde se găsesc sfintele moaște ale Sfântului Cuvios Simeon Noul Teolog

În urma unei descoperiri dumnezeiești, sfintele sale moaște au fost dezgropate și puse spre închinare, și ele săvârșesc mulțime mare de minuni până astăzi.

Cinstitele sale moaște au fost readuse în Constantinopol la 3 ianuarie 1052. Astăzi, o parte dintre ele se găsește la Mănăstirea din Kalamos (Atica, Grecia), care-l are ocrotitor.

Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog este pomenit în sinaxare la 12 martie, în ziua mutării sale la Domnul, dar, întrucât aceasta cade totdeauna în Sfântul și Marele Post, prăznuirea lui se face și la 12 octombrie.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Etimologia / semnificația numelui Simion

Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog 12 martie

În primul rând „La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfântului Simeon!

Simeon sau Simion / Simona - purtat de multi sfinți creștini, numele Simeon (Simion) e de origine ebraică (Shim[e]on), și vine de la verbul shama, „a auzi“ și înțelesul lui ar fi „Dumnezeu a auzit“ „Dumnezeu a ascultat” „Dumnezeu a împlinit rugăciunea făcută”.

Acesta a fost purtat de Sfântul și Dreptul Simeon, serbat astăzi, dar și al celui mai vârstnic dintre Apostoli (Simon Petru/Chefa). Din acest nume se trag și: Sima, Siman, Simin, Siminic, Simina, Simona etc.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Simion, Simona? Conform cu calendarul ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 1 septembrie când se face pomenirea Sfântului Simeon Stâlpnicul, pe data de 3 februarie de în ziua de prăznuire a Sfântului și dreptului Simeon, în data de 12 martie în ziua de prăznuire a Sfântului Cuvios Simeon Noul Teolog sau în ziua de 17 aprilie când se face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Simeon, Episcopul Persiei.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Scrierile Sfântului Cuvios Simeon Noul Teolog

Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog 12 martie

Operele Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog se împart în patru categorii mari și anume: Cateheze (34): „Cuvântări” și „Cuvântări ascetice”; Cuvântări teologice (3) și etice (15); Capete; Imne.

Tema primară a scrierilor sale este activitatea ascunsă a perfecțiunii duhovnicești și lupta cu patimile și gândurile rele. A scris și instrucțiuni pentru călugări: Capitole teologice și practice, Tratat despre cele trei metode de rugăciune și un Tratat despre credință. Mai mult, Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog a fost și un poet creștin, scriind Imnuri despre iubirea divină, aproximativ 70 de poezii cu semnificație religioasă profundă.

Câteva dintre scrierile sale se regăsesc în Filocalia, traducere de Prof. Dr. Dumitru Stăniloae), vol. VI, ediția a II-a, Institutul de arte grafice „Dacia Traiană” S.A., Sibiu.

Învățăturile neprețuite ale Sfântului Simeon despre misterele rugăciunii minții și despre lupta duhovnicească i-au adus supranumele de Noul Teolog. Aceste învățături nu au fost creația sfântul, ci fuseseră uitate în timp.

În țara noastră scrierile Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog au fost traduse integral, pentru prima oară, de ucenicii Sfântului Paisie Velicikovski, fapt care indică amploarea pe care o luase, în acea perioadă, isihasmul. În perioada modernă, cel care a inițiat proiectul de traducere a Filocaliei a fost părintele Dumitru Stăniloae și tot acesta este primul care oferă, în traducere adaptată limbii române contemporane, o versiune a unora din scrierile Noului Teolog. Părintele arhid. prof. dr. Ioan Ică jr., de la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu, a inițiat un nou proiect de traducere integrală a operei acestui mare mistic bizantin.

Ca orice autor filocalic, Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog propune termeni noi prin care își exprimă Teologia, adesea poetici și dificil de transpus în limba română. Acest limbaj va fi dezvoltat ulterior de autorii isihaști.

Din seria operelor complete ale Sfântului Simeon au apărut, deja, în traducere nouă, mai multe volume, cuprinzând discursurile teologice și etice, catehezele și imnurile.

Cuvinte duhovnicești și rugăciuni ale Sfântului Simeon Noul Teolog

„Fără îndoială eu am venit la existență ieri și voi pleca mâine. Dar am impresia greșită că sunt nemuritor aici.

Mărturisesc tuturor că Te am pe Tine Dumnezeule, dar Te neg în fiecare zi prin faptele mele. Sunt învățat că Tu ești Făcătorul tuturor, dar mă silesc să le am pe toate fără Tine. Tu împărățești peste cele de sus și de jos și eu singur nu mă tem și-Ți stau împotrivă! Dă-mi mie celui neajutorat, celui atotnevrednic, să resping toată răutatea sufletului care îl sfărâmă și-l zdrobește – vai mie! – să resping orice îngâmfare, orice înălțare deșartă.”

Surse: Trinitas Tv, Basilica, orthodoxwiki.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Rugăciune alcătuite de Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog

Rugăciune la Împărtășanie a Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog

Vino, lumina cea adevărată,
vino, viață veșnică,
vino, taină ascunsă,
vino, comoară nenumită,
vino, faptă negrăită,
vino, persoană neînțeleasă,
vino, veselie veșnică,
vino, lumina cea neînserată,
vino, nădejdea cea adevărată
a celor ce se vor mântui,
vino, ridicarea celor ce zac.
vino, învierea morților,
vino, Cel puternic,
Cel ce pururea face toate
și le preface și le preschimbă
numai cu voia!
Vino, cel cu totul nevăzut, neatins,
și nepipăit, vino Cel ce pururi rămâi
nemișcător, dar care în fiecare clipă
Te miști și vii la noi cei ce zăcem în iad,
Cel mai presus de toate cerurile,
vino, nume mult dorit și mult rostit
căci ne este cu totul cu neputință
să fie spus de noi ceea ce ești
sau să fie cunoscut de noi, cine sau cum ești.

Vino, bucurie veșnică,
vino, cunună neveștejită,
vino, porfiră a marelui Dumnezeu și Împăratul nostru,
vino, cingătoare bătută cu diamante și pietre scumpe,
vino, încălțare neapropiată.
vino, hlamidă împărătească,
cu adevărat dreapta împărătească!
Vino, Cel de care a însetat și însetează ticălosul meu suflet,
vino, Cel singur la cel singur,
fiindcă sunt singur, precum vezi!
Vino, Cel ce m-ai despărțit de toate
și m-ai făcut singuratic pe pământ,
vino, Cel ce Te-ai făcut întru mine dor,
și m-ai făcut să Te doresc pe Tine, Cel cu totul neapropiat!
Vino, suflarea mea și viața, vino, mângâierea smeritului meu suflet,
bucură-te bucuria și slava și neîncetată desfătarea mea!

Rugăciunea a șaptea, a Sfântului Simeon Noul Teolog

Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog 12 martie

Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește-mi rugăciunea, Hristoase al meu, și neînlăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi mie a grăi cu îndrăzneală cele ce voiesc, Hristoase al meu, și mai vârtos mă și învață ce mi se cuvine a face și a grăi. Greșit-am mai mult decât desfrânata care, aflând unde sălășluiești, cumpărând mir, cu îndrăzneală a venit să ungă picioarele Tale, ale Stăpânului meu Hristos și Dumnezeului meu. Cum pe aceea, apropiindu-se din inimă, n-ai lepădat-o, nici de mine nu Te scârbi, Cuvinte, ci dă-mi să țin și să sărut picioarele Tale și cu izvor de lacrimi, ca și cu niște mir de mare preț, cu îndrăzneală să le ung. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele, Cuvinte. Iartă-mi greșelile și îmi dă îndreptare. Știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele, și rănile mele le vezi, dar și credința mi-o știi, voința mi-o vezi și suspinurile mi le auzi. Nu se ascunde înaintea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, Făcătorul și Izbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din picătură vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezi smerenia mea, vezi-mi osteneala câtă este și toate păcatele mi le iartă, Dumnezeule a toate, încât, cu inima curată, cu gândul înfricoșat și cu sufletul smerit să mă împărtășesc cu Tainele Tale cele preacurate și preasfinte, cu care se îndumnezeiește și se face viu tot cel ce mănâncă și bea din ele cu inimă curată; că Tu ai zis, Stăpânul meu: „Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu întru Mine rămâne și Eu întru dânsul”. Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu Darurile cele dumnezeiești și îndumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, Cel ce ești din Lumina cea cu trei străluciri, Care luminează lumea. Deci, pentru ca să nu rămân singur, fără de Tine, Dătătorule de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta m-am apropiat de Tine, precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul umilit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele și să mă împărtășesc fără de osândă cu Tainele Tale cele dătătoare de viață și fără de prihană, ca să rămâi, precum ai zis, cu mine, cel de trei ori ticălos, ca să nu mă răpească cu vicleșug înșelătorul, aflându-mă depărtat de harul Tău, și, înșelându-mă, să mă depărteze și de îndumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta cad înaintea Ta și cu căldură strig către Tine: Precum pe fiul cel pierdut și pe desfrânata, care au venit la Tine, i-ai primit, așa mă primește și pe mine, desfrânatul și spurcatul, Milostive, care cu suflet umilit vin acum la Tine. Știu, Mântuitorule, că altul ca mine n-a greșit Ție, nici a făcut faptele pe care le-am făcut eu. Dar și aceasta știu, că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșesc răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oameni cea înaltă; ci pe cei ce fierbinte se pocăiesc, cu mila îndurării îi curățești și îi luminezi și cu lumina îi unești, părtași Dumnezeirii Tale făcându-i fără pizmuire; și lucru străin de gândurile îngerești și omenești vorbești cu ei, de multe ori, ca și cu niște prieteni ai Tăi adevărați. Acestea mă fac îndrăzneț, acestea îmi dau aripi, Hristoase al meu, și, punându-mi nădejdea în multele Tale binefaceri față de noi, bucurându-mă și cutremurându-mă, cu focul mă împărtășesc; iarbă uscată fiind eu, și – străină minune! – mă răcoresc nears, ca rugul de demult care, aprins fiind, nu se mistuia. Pentru aceasta, cu gând mulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare mădulare ale sufletului și ale trupului meu, mă închin și Te măresc și Te preaslăvesc pe Tine, Dumnezeul meu, Cel ce cu adevărat ești binecuvântat, acum și în veci. Amin.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cântări Liturgice

Tropar, Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog Glas 8

Cu izvoarele lacrămilor tale ai udat stearpa pustie, și cu suspinuri din adâncurile sufletului ai arătat lucrurile tale însutit roditoare, a toată lumea luminător făcându-te, cu minuni strălucit. Simeoane Părintele nostru, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Alt tropar, Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog Glas 3

Primind, Părinte Simeoane, dumnezeiască strălucire în suflet, arătatu-te-ai lumii preastrălucită lumină ce toată întunecimea izgonește și ai chemat pre toți a căuta cel al Sfântului Duh harul, pre carele au pierdut; Cuvioase Părinte, roagă pre Hristos Dumnezeu să dăruiască nouă mare milă.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condac, Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog Glas 4

Astăzi Biserica lui Hristos se bucură, strălucit prăznuind pomenirea ta, pe care cu cuvinte și rugăciuni o ai împodobit, și fiii credinței la cereștile lăcașuri ai povățuit, și cu negrăită Lumină ai străluminat, strălucire primind de la Hristos Dumnezeu, Soarele nostru, Simeoane Cuvioase.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Viața completă - Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog (Viețile Sfinților)

Sfântul Simeon Noul Teolog s-a născut în anul 949 în Galteea (Paflagonia) și a studiat în Constantinopol. Tatăl său l-a pregătit pentru o carieră în avocatură și pentru o scurtă perioada tânărul a ocupat o poziție înaltă la curtea imperială. La vârsta de 14 ani l-a întâlnit pe renumitul părinte Simeon Piosul la mănăstirea Studion, care avea să-i marcheze adânc dezvoltarea spirituală. Tânărul a rămas în lume pentru mai mulți ani, pregătindu-se pentru viața monahală sub ascultarea părintelui, iar când a împlinit 27 de ani a intrat în mănăstire.

Folare-Separare

Sfântul Simeon Piosul i-a recomandat tânărului să citească scrierile Sfântul Marcu Ascetul pe lângă alți scriitori spirituali. El a citit acele cărți cu atenție și punea în practică ceea ce citea. În mod deosebit l-au impresionat trei puncte din cartea Sfântul Marcu "Despre legea duhovnicească" ( Vol. I din Filocalie). În primul rând, trebuie să-ți asculți conștiința și să faci ce-ți spune ea, dacă dorești să-ți vindeci sufletul. În al doilea rând, numai prin îndeplinirea poruncilor poți atrage asupra ta harul Sfântului Duh. În al treilea rând, cel ce se roagă numai trupește fără cunoștința spirituală este ca și orbul care a strigat, "Fiul lui David, ai milă de mine (Luca 18, 38). Când orbul și-a recăpătat vederea, atunci L-a numit pe Hristos Fiul lui Dumnezeu. (Ioan 9, 38).

Folare-Separare

Sfântul Simeon s-a rănit cu dragostea pentru frumusețea duhovnicească și a încercat să o dobândească. Pe lângă pravila dată de părintele său, conștiința îi spunea să mai adauge câțiva psalmi și metanii, repetând constant: „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!”. Bineînțeles că și-a ascultat conștiința.

Folare-Separare

În timpul zilei ajuta oamenii nevoiași care locuiau în palatul lui Patricius, iar noaptea rugăciunile lui se prelungeau, prinzându-l miezul nopții la rugăciune. Odată, în timp ce se ruga, o lumină divină, foarte strălucitoare, a coborât asupra lui, inundând camera. N-a văzut decât lumina în jurul său și nu a mai simțit pământul de sub el. I s-a părut că el însuși s-a transformat în lumină. Apoi mintea i-a urcat la ceruri și a văzut o a doua rază, mai strălucitoare ca cea dintâi, iar la capătul ei părea că se află Sfântul Simeon Piosul, cel care i-a dat spre citire scrierile Sfântul Marcu Ascetul.

Folare-Separare

La șapte ani după această viziune, Sfântul Simeon a intrat în mănăstire, unde a înăsprit postul și privegherea, învățând lepădarea de sine. Vrăjmașul mântuirii noastre i-a ridicat pe frații din mănăstire împotriva Sfântului Simeon, care era indiferent la laudele sau reproșurile altora. Datorită nemulțumirilor din mănăstire, Sfântul Simeon a fost trimis la mănăstirea Sfântul Mamas din Constantinopol. El a fost tuns în schima monastică acolo, înăsprindu-și nevoințele duhovnicești.

Folare-Separare

Prin citirea Sfintelor Scripturi și a scrierilor sfinților părinți, precum și prin conversațiile pe care le purta cu sfinți părinți, el a atins un nivel duhovnicesc înalt îmbogățindu-și cunoștințele cele ziditoare de suflet.

Prin anul 980, Sfântul Simeon a fost făcut egumen al Mănăstirii Sfântul Mamas și a rămas în funcție timp de 25 de ani. El a reparat și restaurat mănăstirea care a suferit din cauza neglijenței fraților și a impus ordine în viața călugărilor mănăstirii.

Folare-Separare

Această disciplină monastică strictă pe care se lupta sfântul să o respecte, a adus multe nemulțumiri în rândul fraților. Odată, după Sfânta Liturghie, câțiva călugări l-au atacat. Când patriarhul Constantinopolului i-a scos din mănăstire și vroia să-i predea autorităților civile, Sfântul Simeon a cerut ca aceștia să fie tratați cu blândețe și să fie lăsați să trăiască în lume.

Prin anul 1005, Sfântul Simeon și-a dat demisia din funcția de egumen în favoarea lui Arsenius, stabilindu-se undeva lângă mănăstire, în liniște. Acolo el a creat operele sale teologice, din care unele fragmente apar în Filocalia.

Folare-Separare

Tema primară a scrierilor sale este activitatea ascunsă a perfecțiunii duhovnicești și lupta cu patimile și gândurile rele. El a scris și instrucțiuni pentru călugări: "Capitole teologice și practice", "Tratat despre cele trei metode de rugăciune," și un "Tratat despre credință." Mai mult, Sfântul Simeon era un adevărat poet creștin, scriind "Imnuri despre iubirea divină," care conțin în jur de 70 de poezii pline de meditații religioase profunde.

Învățăturile neprețuite ale Sfântului Simeon despre misterele rugăciunii minții și despre lupta duhovnicească i-au adus numele de „Noul Teolog”. Aceste învățături nu au fost creația Sfântului Simeon, ci pur și simplu fuseseră uitate în timp. Unele dintre ele păreau ciudate și de neacceptat pentru contemporanii săi, ceea ce a dus la conflicte cu autoritățile clerului din Constantinopol, iar Sfântul Simeon a sfârșit prin a fi exilat din oraș. El a traversat strâmtoarea Bosfor și s-a stabilit la vechea mănăstire a Sfintei Macrina.

Folare-Separare

În anul 1021 sfântul a adormit în pace întru Domnul. În timpul vieții sale a primit darul facerii de minuni și chiar după moartea sa s-au petrecut numeroase minuni, printre care și găsirea miraculoasă a icoanei sale.

Viața a fost scrisă de discipolul și ucenicul său, Sfântul Nicetas (Nichita) Stethatos.

Folare-Separare

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților pe tot anul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi - 12 martie

În această lună, în ziua a douăsprezecea, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Teofan Mărturisitorul din Muntele Sigriana;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Grigore Dialogul, papă al Romei.
Tot în această zi, pomenirea dreptului Finees, care în pace s-a săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea celor nouă sfinți mucenici, care prin foc s-au săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Simeon Noul Teolog care în pace s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine - 13 martie

În această lună, în ziua a treisprezecea, prăznuim pomenirea aducerii moaștelor celui între sfinți părintelui nostru Nichifor, patriarhul Constantinopolului;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici African, Publiu și Terentiu, a căror slujbă se săvârșește în biserica sfinților Petru și Pavel;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Aviv cel din Ermupolis, care fiind legat de o piatră și în râu aruncat, s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Cristina, cea din Persia, care, în urma loviturilor de bici, s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Publiu, episcopul atenienilor.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Pe Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Simeon roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mânuiește-ne pe noi. Amin.

Recomandări

† Sfinții Mucenici Marcian și Martirie (25 octombrie)

Sfinții Mucenici Marcian și Martirie au pătimit în Constantinopol, pe vremea împăratului Constanțiu (331-361), care trecuse de partea arienilor, deși Arie fusese osândit la cel dintâi Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325. Sunt […]

† Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir
(26 octombrie)

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir și făcătorul de minuni, din Tesalonic este unul dintre cei mai cinstiți sfinți ortodocși. El tămăduiește trupurile și sufletele credincioșilor prin harul Dumnezeiesc dobândit din mărturisirea credinței în […]

† Sfântul Mare Mucenic Areta
(24 octombrie)

Sfântul Mare Mucenic Areta, guvernatorul orașului Najran (Arabia Saudită), a pătimit împreună alți 4300 de creștini, în timpul atacurilor etiopiene conduse de Dgu Nuwas din anul 523. Martiriul lor este serbat în calendarul ortodox în […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

4 comments on “† Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog
(12 martie)”

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram