† Sfântul Cuvios Patapie
(8 decembrie)

Trimte prietenilor tăi

Sfântul Cuvios Patapie un sfânt făcător de mari minuni. Cu ajutorul lui mulți s-au vindecat de cancer, de boli de ochii și au îndepărtat duhurile necurate.

Viața pe scurt, Sfântului Cuvios Patapie (sinaxar)

Sfântul Cuvios Patapie este pomenit de Biserica Ortodoxa pe 8 decembrie și în a treia zi după Sfintele Paști, când este amintita aflarea cinstitelor sale moaște. Este un sfânt cuvios egiptean care s-a nevoit mai întâi în pustiul Egiptului, iar mai târziu într-o mănăstire din Constantinopol, unde a și adormit în Hristos.

Sfânt Patapie este un sfânt cuvios care a trăit undeva între secolele IV-VII. Născut în orașul egiptean Teba, din părinți binecredincioși, tânărul Patapie a îmbrățișat încă din tinerețe viața pustnicească, lăsând deoparte lumea.

Din dragoste de Dumnezeu și de semeni, sfântul s-a nevoit mulți ani în pustiul egiptean, luptându-se cu patimile și cu duhurile necurate. După nenumărate ispite, lupte și biruințe împotriva diavolilor, cuviosul a primit de la Dumnezeu multe daruri duhovnicești, precum cel al rugăciunii și al tămăduirii.

Sfantul Patapie Icoana

Deoarece lumina nu poate fi așezată sub obroc, după o scurta vreme, nenumărați credincioși au început să-l caute, pentru rugăciune, pentru sfat și pentru tămăduire. Fugind însă de lauda lumii, cuviosul își va îndrepta pașii spre Constantinopol. Ajuns în capitala bizantină, cuviosul și-a improvizat un fel de chilie, undeva lângă marele zid de apărare al orașului, aproape de Biserica din Vlaherne.

Precum era de așteptat, nici în chilia sărăcăcioasă de lângă zidul mărețului oraș sfântul nu a rămas necunoscut lumii, datorită minunilor și tămăduirilor pe care le-a făcut cu ajutorul semului Sfintei Cruci.

Unul cate unul, lângă Sfânt Cuvios Patapie, se vor aduna mai mulți ucenici. Crescând numărul ucenicilor, cuviosul a început a zidi o mănăstire, numită mai apoi „Mănăstirea Egiptenilor”. În aceasta mănăstire a și murit sfântul, dându-și sufletul în mâinile lui Hristos; el va fi înmormântat în biserica mănăstirii, închinată Sfântului Ioan Botezătorul. Încă din viață fiind mult iubit și cinstit, după trecerea sa la cele veșnice, Patapie a fost cinstit ca sfânt.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Minunile săvârșite de Sfântul Cuvios Patapie

Într-o zi, din orânduiala dumnezeiască, un copil orb din naștere a venit la coliba sfântului. Cuviosul Patapie s-a milostivit de el, s-a rugat lui Dumnezeu, iar copilul și-a recăpătat vederea. Minunea aceasta l-a făcut cunoscut și vestit pe Sfânt Patapie în tot Constantinopolul, iar oamenii au început din nou sa-l caute, spre a dobândi vindecare, mângâiere, și povățuire.

O femeie oarecare avea care avea cancer la pieptul său, deznădăjduită fiind de doctori și înmulțindu-se cumplita ei durere, a venit la Cuviosul Patapie și cazând la picioarele lui, cu multa tânguire și rugăminte, cerea tămăduire. Iar sfântul însemnând rana cu semnul Crucii, îndată s-a vindecat.

Sfantul Patapie

Sfânt Patapie l-a vindecat pe un înalt demnitar de idropica (boala de ochi), făcând semnul crucii asupra lui și ungându-l cu untdelemn sfințit. Făcând cu mana semnul crucii asupra unui tânăr, el a scos din el un diavol care îl chinuise vreme îndelungată. Multe alte minuni a săvârșit Sfânt Patapie, toate cu rugăciunea, intru numele lui Hristos și prin semnul Sfintei Cruci.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Unde se găsesc sfintele moaște ale Sfântului

După mutarea la Domnul a Cuviosului Patapie, sfintele sale moaște au fost așezate în „Mânăstirea Egiptenilor” închinată Sfântului Ioan Botezătorul.

Mai apoi, unul dintre prietenii săi, anume Sfântul Varas, va lua cinstitele sale Moaște și le va aduce cu sine în mănăstirea sa, „Mănăstirea Sfântului Ioan al Pietrei”, care se afla sub protecția familiei imperiale din Constantinopol, familia Paleologilor.

Odată cu cucerirea Constantinopolului, Aggelis Notaras, o rudă a împăratului, cu scopul de a feri Sfintele Moaște ale Sfântului Patapie de necredința otomană, le-a luat din biserică și le-a ascuns într-o peșteră din Munții Geraneia, în nordul Greciei. Din teama ca turcii să nu le descopere aici și să le distrugă, monahii au zidit acea parte din peșteră în care au așezat cinstitele Moaște. Există acolo amenajat un mic paraclis în care se oficiau slujbe în cinstea sfântului, deși cu timpul se pierduse taina peșterii.

Sfintele Moaste ale Sfantului Patapie 01

Moaștele Sfântului Cuvios Patapie au fost descoperite, din rânduiala lui Dumnezeu, abia în anul 1904 într-o capelă mică. Părintele Constantin, care slujea de obicei în acest lăcaș, era un om neobișnuit de înalt, și din această pricină a hotărât să facă unele modificări ale capelei. Cu o seară înainte să înceapă lucrările la zidul de apus, Părintele Constantin a visat că a venit la el un monah care l-a prevenit: „Fii atent când o să spargi peretele, căci eu mă aflu de cealaltă parte. Sunt Sfântul Patapie Egipteanul”.

Pestera Sfantului patapie

A doua zi Părintele Constantin însoțit de un grup de credincioși s-au apucat de treabă. În timpul lucrărilor de amenajare, când au dărâmat unul dintre pereții vechi, toți au rămas fără cuvinte, deoarece în spatele acelui perete se afla racla cu Moaștele unui sfânt. El ținea la piept o cruce mare de lemn, un sul de pergament pe care era scris numele său, iar moaștele erau acoperite cu niște frunze mari, încă verzi, de parcă atunci ar fi fost culese.

Sfintele Moaste ale Sfantului Patapie

În același loc se mai aflau și Moaștele Sfintei Ipomoni, mama ultimului împărat bizantin, și Moaștele Sfântului Nicon cel Nou.

După descoperirea moaștelor sale, Sfântul s-a arătat mai multor oameni în vis sau în vedenie, cerându-le să-l viziteze la „casa lui din Loutraki”. Este cunoscut mai ales ca vindecător de cancer, săvârșind minuni în întreaga lume.

Astăzi, cinstitele Moaște ale Sfântului Cuvios Patapie se păstrează cu evlavie în Mănăstirea Loutraki, aflata pe o colina înaltă, în apropiere de Corint, Grecia.

Manastirea Sfantului patapie

Moaștele făcătoare de minuni ale Cuviosului Patapie sunt așezate într-una din grotele din incinta mănăstirii Sfântul Patapie - Agios Patapios (la 14 kilometri distanță de localitatea Loutraki, Grecia, la o altitudine de 700 de metri, în Munții Geraneia).

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Semnificația / etimologie numelui Patapie

În primul rând „La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfântului Cuvios Patapie!

PATAPIE - prenume mai puțin obișnuit, în România doar 6 români din județul Iași poartă acest nume. Acest nume vine din limba greacă și se traduce prin „a pătimit”, „cel ce a suferit”.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Troparul Sfântului Cuvios Patapie, glasul al 8-lea

Îndreptătorule al Ortodoxiei, încălțătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției, și luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Patapie, înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul Sfântului Cuvios Patapie, glasul al 3-lea

Biserica ta, sfinte, aflând-o popoarele locaș de sănătate duhovnicească, cu osârdie venind la ea, cer ca să ia vindecare de greșeli cu rugăciunile tale; că te-ai arătat ocrotitor tuturor celor ce sunt în nevoi, Patapie cuvioase.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Viața completă, Sfântului Cuvios Patapie (Viețile Sfinților)

În părțile Egiptului este o cetate ce se numește Teba, care o înconjură și o adapă fluviul Nil. Acolo s-a născut acest fericit Patapie, din părinți creștini, fiind crescut în bună credință și în frica Domnului. Venind în vârstă desăvârșită, a trecut cu vederea deșertăciunea lumii acesteia și, lăsând casa, părinții și prietenii, s-a făcut monah. Ducându-se în pustia Egiptului, viețuia după Dumnezeu, nevoindu-se cu postul, cu rugăciunea și cu multe feluri de osteneli monahicești și pustnicești. Făcându-se vestit și începând a veni mulți oameni la dânsul și a-l lăuda pentru viața cea plină de fapte bune și fiind supărat că i se tulbura liniștea - căci era lăudat de gura oamenilor - din această pricină lăsând părțile Egiptului, a venit la Constantinopol. Aici, făcându-și o colibă aproape de Vlaherna, lângă zidul cetății, s-a închis într-însa și se odihnea acolo, ca în pustie, neștiut de nimeni, afară numai de singurul Dumnezeu, Care știe pe cei ce sunt ai Săi, vorbind cu El prin neîncetata rugăciune.

Dar precum nu poate cetatea a se ascunde, stând pe vârful muntelui, așa și omul cel cu fapte bune, care a venit într-o desăvârșită sfințenie. Pentru că Dumnezeu preamărește pe cei ce-L preamăresc pe El și descoperă pe cei ce s-au umplut de darul Său și pentru folosul altora. Deci și acest desăvârșit întru sfințenie, care era îmbogățit cu darul facerii de minuni, descoperindu-se și preamărindu-se de Dumnezeu, a fost aflat că o comoară ascunsă în țarină. Căci un tânăr oarecare dintre creștini, fiind orb din naștere și povățuit fiind prin rânduiala lui Dumnezeu a venit la coliba Cuviosului părinte Patapie, și l-a rugat pe fericitul să mijlocească la Dumnezeu pentru dânsul să i se dea vederea ochilor, ca văzând făptura să vie în mai desăvârșită cunoștință a Făcătorului și să-L preamărească. Iar cuviosului, văzând credința tânărului, i s-a făcut milă de dânsul dar nu îndrăznea, ca un smerit cugetător, să facă o lucrare ca aceasta, socotindu-se nevrednic. Apoi, ca să-i vadă și socotința lui, a zis: "Ce lucru minunat ai cunoscut la mine și de ce ceri un lucru pe care nu poate altul să-l săvârșească fără numai singur Ziditorul lumii Cel Atotputernic?". Iar tânărul a strigat cu jale, rugându-se cu lacrimi și cu cuvinte smerite, spunând că crede fără îndoială căci poate să-i dea vindecarea cea dorită, ca o slugă adevărată a lui Hristos.

Folare-Separare

Cuviosul a zis către dânsul cu credință: "În numele lui Iisus Hristos, care dă orbilor vedere și morților viață, vezi!" Atunci îndată s-au deschis ochii orbului celui din naștere și vedea luminat, slăvind și mulțumind lui Dumnezeu. Tânărul acela era cunoscut multora, care, văzându-l că are vedere, se minunau și-l întrebau cum a văzut; iar el nu tăinuia pe făcătorul de minuni și făcătorul său de bine, prin care a luat de la Dumnezeu vederea. Deci a ieșit veste în popor despre acea minune a cuviosului și de atunci mulți au început a veni la dânsul, învrednicindu-se de rugăciunile lui.

Un vestit bărbat din Constantinopol zăcea de boala hidropicei și era trupul lui foarte umflat, pentru care multă avere cheltuise omul acela pe la doctori căutând tămăduire, dar nedobândind-o. Auzind despre Sfântul Patapie, a poruncit să-l aducă la dânsul și a rugat pe sfântul, ca, prin darul cel tămăduitor pe care l-a primit de la Dumnezeu, să-i vindece boala trupului său. Iar doctorul cel fără de arginți, mai întâi a făcut rugăciune cu sârguință către Dumnezeu pentru dânsul, apoi l-a însemnat cu semnul Crucii și l-a uns cu untdelemn sfințit. Atunci îndată toată răutatea ce era în trupul lui a ieșit și s-au curățit toate cele dinăuntrul lui, făcându-i-se tot trupul sănătos.

Un alt tânăr oarecare pătimea cumplit, fiind muncit de un diavol care îl izgonea prin munți și prin pustietăți, trântindu-l în foc și în apă ca să-l piardă, aruncându-l de pe înălțimile munților în prăpăstiile văilor, bătând și sfărâmând tot trupul lui, încât acum l-ar fi pierdut pe el, de nu ar fi păzit Dumnezeu zidirea Sa de pierderea cea desăvârșită; căci El înfrânează toată puterea vrăjmașului cea cu totul înrăutățită. Odată ducându-l diavolul pe tânărul acela spre țărmurile mării, cu mare pornire, pentru ca să-l arunce în noian și să-l înece, a întâlnit în drum pe Cuviosul Patapie, care, prin porunca lui Dumnezeu, ieșea din colibă sa ca să libereze făptura cea zidită după chipul Lui, din robia vrăjmașului. Iar diavolul, văzând de departe pe fericitul, a început a se apropia către dânsul sărind, întorcându-și ochii, spumegând, scrâșnind din dinți și îngrozindu-l cu ucidere; apoi, apropiindu-se de Sfântul Patapie, a strigat: "O, nevoie! o! primejdie, ce este aceasta? Și aici iarăși este omul acesta? Ce voi face, unde mă voi duce, unde voi mai viețui de acum, mult ostenindu-mă și abia aflându-mi locașul acesta? Iată acum cu nevoie mă izgonește dintr-însul; cu adevărat înfricoșat ești Nazarineanule, cu adevărat înfricoșat și pretutindeni peste toți este stăpânirea Ta. Deci unde mă voi duce, ori în pustie, ori în cetate, sau unde Tu nu ești de față, că numai cu semnul Crucii și prin numele Tău mă izgonești; căci sunt biruit și izgonit".

Folare-Separare

Acestea zicând necuratul, arunca pe tânărul în sus. Iar făcătorul de minuni Patapie, făcând semnul Crucii cu mâna în văzduh, a certat duhul, zicând: "Ieși, duh necurat, ieși, du-te departe în pustie! Hristos îți poruncește aceasta prin mine, a cărui putere chiar și nevrând ai mărturisit-o". Acestea zicând sfântul, diavolul a aruncat pe tânăr la pământ și a ieșit dintr-însul pe gură ca un fum. Iar tânărul, viindu-și în simțiri, plângea de bucurie și mulțumea mai întâi lui Dumnezeu, apoi și Cuviosului Patapie, pentru izbăvirea să de duhul cel necurat.

O femeie oarecare avea o vătămare nevindecată la pieptul său și acum, deznădăjduită fiind de doctori și înmulțindu-se cumplita ei durere, a venit la Cuviosul Patapie și căzând la picioarele lui, cu multă tânguire și rugăminte, cerea tămăduire. Iar sfântul însemnând rana cu semnul Crucii, îndată a vindecat-o.

Acestea și multe alte minuni făcând, Cuviosul părintele nostru Patapie a sosit la fericitul său sfârșit și, în adânci bătrâneți, a trecut către Dumnezeu, Căruia bine i-a plăcut. Apoi a fost îngropat cu cinste în biserica Mergătorului Înainte, întru slava lui Hristos Dumnezeul nostru, Celui preamărit întru sfinții Săi, Căruia, împreună cu Părintele și Duhul Sfânt, I se cuvine cinste și închinăciune în veci. Amin.

Sursă: Viețile Sfinților luna Decembrie - Mănăstirea Sihăstria

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi

În această lună, în ziua a opta, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Patapie;

Tot în această zi, pomenirea Sfinților Apostoli din cel 70: Sosten, Apolo, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar și Onisifor;

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Sofronie, episcopul Ciprului.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine

În această lună, în ziua a noua, pomenirea zămislirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu de către Sfânta Ana;

Tot în această zi, pomenirea Sfintei proorociţe Ana, mama Proorocului Samuel;

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Stefan cel strălucit, care a trăit în biserica Sfântului Antipa;

Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici: Sositeu, Narsu și Isaac, care prin sabie s-au săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mânuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Recomandări

† Sfântul Cuvios Patapie
(8 decembrie)

Sfântul Cuvios Patapie un sfânt făcător de mari minuni. Cu ajutorul lui mulți s-au vindecat de cancer, de boli de ochii și au îndepărtat duhurile necurate. Sumar Articol cu link-uri mai jos ⬇ Viața pe […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

2 comments on “† Sfântul Cuvios Patapie
(8 decembrie)”

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram