† Sfântul Cuvios Patapie
(8 decembrie)

4.4/5 - (12 votes)

Sfântul Cuvios Patapie este unul dintre sfinții făcători de mari minuni, cu ajutorul căruia mulți s-au vindecat de cancer, de boli de ochi și au fost dezlegați de duhuri necurate. Este pomenit în calendarul ortodox atât în data de 8 decembrie cât și în a treia zi după Sfintele Paști, când este amintită aflarea cinstitelor sale moaște.

Viața pe scurt - Sfântul Cuvios Patapie (sinaxar)

Sfântul Cuvios Patapie s-a născut în anul 380 în orașul egiptean Teba, într-o familie de oameni bine credincioși. Tatăl lui era guvernatorul regiunii și urmașul unei binecunoscute familii egiptene. El și soția lui erau creștini evlavioși îndrumându-l pe fiul lor în citirea Scripturii încă din copilărie. Ajungând la vârsta potrivită, părinții lui i-au adus profesori vestiți din Alexandria, capitala Egiptului în acele timpuri, pentru a-l instrui pe tânărul Patapie în domeniul științelor, matematicii, filosofiei și retoricii. Prin prisma educației sale, a înțeles repede cât de efemeră era viața din lumea aceasta și s-a simțit atras de viața ascetică. În acest sens a fost inspirat mai ales de învățatul Origen, Sfântul Clement și Sfântul Atanasie.

Sfântul Cuvios Patapie se retrage în pustie

Sfântul Cuvios Patapie 8 decembrie -b- pravila.ro

Tatăl său l-a dus și la Școala catehetică din Alexandria, unde a fost profund influențat de un profesor orb, pe nume Didim, acesta inspirându-l și mai mult în dorința lui de a urma calea ascezei. Așadar, după moartea tatălui său, ce a avut loc în aceeași perioadă cu terminarea studiilor sale, Sfântul Cuvios Patapie îmbrățișează viața pustnicească, lăsând în urmă lumea din jur. Și-a început drumul sfințeniei trăind inițial în pustiul Egiptului, iar mai târziu într-o mănăstire din Constantinopol, unde a și adormit în Hristos.

Din dragoste de Dumnezeu și de semeni, Sfântul s-a nevoit mulți ani în pustiul egiptean luptându-se cu patimile și cu duhurile necurate. După nenumărate ispite, lupte și biruințe împotriva diavolilor, Cuviosul a primit de la Dumnezeu multe daruri duhovnicești, precum cel al tămăduirii.

Făcându-se auzite multele sale vindecări și tot felul de minuni față de cei aflați în nevoi, nenumărați credincioși au început să-l caute, pentru rugăciune, pentru sfat și pentru tămăduire chiar acolo în pustie unde se retrăsese. Fugind însă de lauda lumii, Sfântul Cuvios Patapie își va îndrepta pașii spre Constantinopol în anul 428. În timpul călătoriei, l-a întâlnit pe ucenicul său, Șenuta, care pe vremea aceea era vâslaș. S-au oprit împreună la Corint, unde au rămas vreme de șapte ani la un schit.

Sfântul Cuvios Patapie fuge de laudele oamenilor la Constantinopol

În anul 435, Cuviosul Patapie decide să plece de la schitul său din munți, continuându-și drumul spre Constantinopol luându-l cu el și pe de-acum monahul Șenuta. Când au ajuns la Constantinopol, cei doi s-au dus, fără să spună cine erau, la "Mănăstirea Maicii Domnului" din Vlaherne, unde au primit o chilie dintre cele construite chiar în zidul de apărare a orașului. Deși și-a reluat nevoințele, petrecându-și vremea în posturi aspre, privegheri și rugăciuni, ca un monah de rând, nici în chilia sărăcăcioasă de lângă zidul mărețului oraș Sfântul nu a rămas necunoscut lumii, datorită minunilor și tămăduirilor pe care le-a făcut cu ajutorul semnului Sfintei Cruci. Într-o zi, din orânduiala dumnezeiască, un copil orb din naștere a venit la coliba Sfântului. Cuviosul Patapie s-a milostivit de el, s-a rugat lui Dumnezeu, iar copilul și-a recăpătat vederea. Minunea aceasta l-a făcut cunoscut și vestit pe Sfântul Cuvios Patapie în tot Constantinopolul, iar oamenii au început din nou să-l caute, spre a dobândi vindecare, mângâiere și povățuire.

Sfântul Cuvios Patapie trece la cele veșnice

Pe lângă cei ce sufereau din diferite motive, unul câte unul, lângă Sfântul Cuvios Patapie, s-au adunat din ce în ce mai mulți ucenici. Crescând numărul lor, Cuviosul a început să zidească o mănăstire, numită mai apoi "Mănăstirea Egiptenilor". Aici, în această mănăstire a și murit Sfântul, în anul 463, dându-și sufletul în mâinile lui Hristos; el a fost înmormântat în biserica mănăstirii, închinată Sfântului Ioan Botezătorul. Încă din viață fiind mult iubit și cinstit, după trecerea sa la cele veșnice, Cuviosul Patapie a fost cinstit ca Sfânt.

Surse: Creștin Ortodox, Orthodoxwiki.

Ornament-despartitor-v01
Ornament-despartitor-v01

Minunile Sfântului Cuvios Patapie

Multe minuni a săvârșit Sfântul Patapie, toate cu rugăciunea, întru numele lui Hristos și prin semnul Sfintei Cruci.

Întâlnirea cu Sfântul Cuvios Patapie

În urmă cu doi ani am fost la Mănăstirea Cuviosului Patapie, care se află în Lutraki. Acolo am întâlnit o tânără care mi-a povestit cum l-a văzut ea pe Cuviosul Patapie. Această tânără se numește Ecaterina și este fiică de doctor.

Odată, venind împreună cu tatăl ei, au rămas la slujbă, apoi el a plecat (trebuie amintit faptul că de jos, de la parcarea mașinilor, până sus la mănăstire este o distanță destul de mărișoară și se poate ajunge numai pe treptele din piatră, fiind foarte abrupt de urcat). Tatăl ei, luând mașina din parcare, a plecat spre casă. Pe drum a întâlnit un părinte bătrân care urca spre mănăstire. După ce s-a îndepărtat de el, s-a gândit că ar fi bine să se întoarcă și să-l ducă până sus la mănăstire. Ajungându-l din urmă, l-a chemat în mașină, apoi l-a întrebat:

  • De unde vii, părinte, și cum de mergi pe jos?
  • Am fost până la Mănăstirea "Sfânta Treime" din vale și m-am închinat, iar acum mă întorc înapoi la mănăstirea mea.

După ce au ajuns în parcare, părintele a coborât, luându-și și geanta pe care o avea cu el. Apoi doctorul a sunat-o pe fata lui, Ecaterina, care se afla în curtea mănăstirii, și i-a zis:

  • Fata mea, vezi că am adus un părinte cu mașina și acum a pornit să urce treptele înspre mănăstire. Te rog să ai grijă de el!
  • Tată, îl văd! Tocmai a ajuns lângă mine!
  • Poate este altul, căci părintele tocmai a plecat de aici și are o geantă de piele în mână, zise doctorul.
  • La fel este și părintele de lângă mine și are barba albă.

Neînțelegând ce se întâmplă, doctorul și-a luat mașina și a plecat. Pe drum însă, se tot gândea la părintele cu barbă albă și deodată și-a dat seama că seamănă exact cu Sfântul Patapie din icoană.

Ecaterina i-a sărutat mâna părintelui și i-a urat bun venit, după care părintele a intrat în biserică să se închine și a dispărut fără urmă. Atunci și-a dat seama și Ecaterina că a fost Cuviosul Patapie.

Sfântul Cuvios Patapie 8 decembrie -a- pravila.ro

După ce mi-a povestit toate acestea, i-am zis Ecaterinei:

  • Cred că Sfântul Patapie te vrea aici, în mănăstirea lui.

Atunci ea a zâmbit cu smerenie și mi-a zis că poate după ce va termina școala.

Într-adevăr, Ecaterina a terminat școala și a intrat ca soră în mănăstirea Cuviosului. Este cea mai tânără din mănăstire. Bunul Dumnezeu să o tină în smerenie și în mănăstire până la sfârșitul ei.

Sfântul Cuvios Patapie alungă un duh necurat dintr-un tânăr

Un tânăr pătimea cumplit, fiind muncit de un diavol care îl izgonea prin munți și prin pustietăți, trântindu-l în foc și în apă ca să-l piardă, aruncându-l de pe înălțimile munților în prăpăstiile văilor, bătând și sfărâmând tot trupul lui, încât acum l-ar fi pierdut pe el, de nu ar fi păzit Dumnezeu zidirea Sa de pierderea cea desăvârșită. Căci El înfrânează toată puterea vrăjmașului cea cu totul înrăutățită. Odată, ducându-l diavolul pe tânărul acela spre țărmurile mării, cu mare pornire, pentru ca să-l arunce în noian și să-l înece, a întâlnit în drum pe Cuviosul Patapie care, prin porunca lui Dumnezeu, ieșea din colibă sa ca să libereze făptura cea zidită după chipul Lui, din robia vrăjmașului.

Iar diavolul, văzând de departe pe fericitul, a început a se apropia către dânsul sărind, întorcându-și ochii, spumegând, scrâșnind din dinți și îngrozindu-l cu ucidere. Apoi, apropiindu-se de Sfântul Patapie, a striga: "O, nevoie! O, primejdie, ce este aceasta? Și aici iarăși este omul acesta? Ce voi face, unde mă voi duce, unde voi mai viețui de acum, mult ostenindu-mă și abia aflându-mi locașul acesta? Iată acum cu nevoie mă izgonește dintr-însul; cu adevărat înfricoșat ești Nazarineanule, cu adevărat înfricoșat și pretutindeni peste toți este stăpânirea Ta. Deci unde mă voi duce, ori în pustie, ori în cetate, sau unde Tu nu ești de față, că numai cu semnul Crucii și prin numele Tău mă izgonești; căci sunt biruit și izgonit".

Acestea zicând necuratul, arunca pe tânărul în sus. Iar făcătorul de minuni Patapie, făcând semnul Crucii cu mâna în văzduh, a certat duhul, zicând: "Ieși, duh necurat, ieși, du-te departe în pustie! Hristos îți poruncește aceasta prin mine, a cărui putere chiar și nevrând ai mărturisit-o". Acestea zicând sfântul, diavolul a aruncat pe tânăr la pământ și a ieșit dintr-însul pe gură ca un fum. Iar tânărul, venindu-și în simțiri, plângea de bucurie și mulțumea mai întâi lui Dumnezeu, apoi și Cuviosului Patapie, pentru izbăvirea să de duhul cel necurat.

Sfântul Cuvios Patapie 8 decembrie -c- pravila.ro

Tânărul vindecat de orbire

Un tânăr oarecare dintre creștini, fiind orb din naștere și povățuit fiind prin rânduiala lui Dumnezeu, a venit la coliba Cuviosului părinte Patapie și l-a rugat pe fericitul să mijlocească la Dumnezeu pentru dânsul, să i se dea vederea ochilor. Iar cuviosului, văzând credința tânărului, i s-a făcut milă de dânsul, dar nu îndrăznea să facă o lucrare ca aceasta, socotindu-se nevrednic.

Apoi, ca să-i vadă și socotința lui, a zis: "Ce lucru minunat ai cunoscut la mine și de ce ceri un lucru pe care nu poate altul să-l săvârșească, fără numai singur Ziditorul lumii Cel Atotputernic?". Iar tânărul a strigat cu jale, rugându-se cu lacrimi și cu smerite cuvinte, spunând că el crede fără îndoială că poate să-i dea vindecarea cea dorită, ca o slugă adevărată a lui Hristos.

Atunci, cuviosul a zis către dânsul, cu credință: "În numele lui Iisus Hristos, care dă orbilor vedere și morților viață, vezi!". Și, îndată s-au deschis ochii orbului celui din naștere și vedea luminat, slăvind și mulțumind lui Dumnezeu.

Tânărul acela era cunoscut multora care, văzându-l că are vedere, se minunau și-l întrebau cum a văzut; iar el nu tăinuia pe făcătorul de minuni și făcătorul său de bine, prin care a luat de la Dumnezeu vederea. Deci, a ieșit veste în popor despre acea minune a cuviosului și, de atunci, mulți au început a veni la dânsul, învrednicindu-se de rugăciunile lui.

Alte minuni ale Sfântului Cuvios Patapie

O femeie oarecare care avea cancer la pieptul său, deznădăjduită fiind de doctori și înmulțindu-se cumplita ei durere, a venit la Sfântul Cuvios Patapie și căzând la picioarele lui, cu multă tânguire și rugăminte, cerea tămăduire. Iar Sfântul, însemnând rana de pe pieptul femeii cu semnul Crucii, îndată aceasta s-a vindecat.

Sfântul Patapie l-a vindecat pe un înalt demnitar de idropica (boală care se caracterizează prin umflarea corpului cu apă), făcând semnul crucii asupra lui și ungându-l cu untdelemn sfințit.

Surse: Doxologia Link 1, Link 2, Link 3.

Ornament-despartitor-v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Cuvios Patapie

După mutarea la Domnul a Cuviosului Patapie, Sfintele sale moaște au fost așezate în "Mânăstirea Egiptenilor" închinată Sfântului Ioan Botezătorul.

Mănăstirea Sfântul Cuvios Patapie 8 decembrie - pravila.ro
Mănăstirea Sfântul Cuvios Patapie

Mai apoi, unul dintre prietenii săi, anume Sfântul Varas, a luat cinstitele sale Moaște și le-a adus cu sine în mănăstirea sa, "Mănăstirea Sfântului Ioan al Pietrei", care se afla sub protecția familiei imperiale din Constantinopol, familia Paleologilor.

Odată cu cucerirea Constantinopolului, Aggelis Notaras, o rudă a împăratului, cu scopul de a feri Sfintele Moaște ale Sfântului Patapie de necredința otomană, le-a luat din biserică și le-a ascuns într-o peșteră din Munții Geraneia, în nordul Greciei. De teamă ca turcii să nu le descopere aici și să le distrugă, monahii au zidit acea parte din peșteră în care au așezat cinstitele Moaște și nu se vedea nimic. Mănăstirea și cripta aveau și picturi din acea vreme. Exista acolo un paraclis în care se oficiau slujbe în cinstea Sfântului, dar nimeni nu știa de ce. Nimeni nu știa că moaștele Sfântului Patapie erau zidite în criptă.

Moaștele Sfântului au fost descoperite, din rânduiala lui Dumnezeu, abia în anul 1904 în această capelă închinată Sfântului.

Părintele Constantin, care slujea de obicei în acest lăcaș, era un om neobișnuit de înalt, și din această pricină a hotărât să facă unele modificări ale capelei. Cu o seară înainte să înceapă lucrările la zidul de apus, Părintele Constantin a visat că a venit la el un monah care l-a prevenit: "Fii atent când o să spargi peretele, căci eu mă aflu de cealaltă parte, eu sunt Sfântul Patapie Egipteanul".

A doua zi Părintele Constantin însoțit de un grup de credincioși s-au apucat de treabă. În timpul lucrărilor de amenajare, când au dărâmat unul dintre pereții vechi, toți au rămas fără cuvinte, deoarece în spatele acelui perete se afla racla cu Moaștele unui Sfânt. El ținea la piept o cruce mare de lemn, un sul de pergament pe care era scris "Sfântul Cuvios Patapie", iar moaștele erau acoperite cu niște frunze mari, încă verzi, de parcă atunci ar fi fost culese.

Momentul Găsirii Moaștelor Sfântului Cuvios Patapie 1904
Momentul Găsirii Moaștelor Sfântului Cuvios Patapie 1904

În același loc se mai aflau și Moaștele Sfintei Ipomoni, ( nume care se tâlcuiește "răbdare") mama ultimului împărat bizantin, și Moaștele Sfântului Nicon cel Nou.

După descoperirea moaștelor sale, Sfântul s-a arătat mai multor oameni în vis sau în vedenie, cerându-le să-l viziteze la "casa lui din Loutraki". Este cunoscut mai ales ca vindecător de cancer, săvârșind minuni în întreaga lume.

Astăzi, cinstitele Moaște ale Sfântului Cuvios Patapie se păstrează cu evlavie în Mănăstirea Sfântul Patapie - Agios Patapios (la 14 kilometri distanță de localitatea Loutraki, Grecia, la o altitudine de 700 de metri, în Munții Geraneia).

Moaștele Întregi ale Sfântului Cuvios Patapie 8 decembrie - pravila.ro
Moaștele Întregi ale Sfântului Cuvios Patapie

Sfântul Cuvios Patapie în România

O rasă a Sfântului Patapie a fost adusă la Catedrala Patriarhală din București, care mai apoi a fost dăruită Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

"Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, am adus o rasă care a aparținut Cuviosului și care a fost pusă pe moaștele sale. Odorul a fost adus la Catedrala Patriarhală din București spre închinare și a fost, apoi, dăruită Arhiepiscopiei Dunării de Jos și așezată de Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Casian la Catedrala episcopală din Galați. De atunci și până astăzi, foarte mulți credincioși români au vizitat Mănăstirea "Sfântul Patapie"– Loutraki și eparhia noastră și s-au închinat moaștelor Cuviosului. S-au tradus în limba română Acatistul și celelalte slujbe ale Sfântului Patapie. Prin toate acestea, văd și simt că și poporul român îl cinstește pe Sfântul Patapie. Ca episcop al unei eparhii apostolice, fiindcă la Corint a predicat Sfântul Apostol Pavel, ne bucurăm nespus de mult pentru aceasta", a declarat Înaltpreasfințitul Dionisie, Mitropolitul Corintului într-un interviu publicat în "Ziarul Lumina".

Surse: Doxologia Link 1, Link 2, Ziarul Lumina.

Ornament-despartitor-v01

Etimologia / semnificația numelui Patapie

PATAPIE - un prenume mai puțin obișnuit, în România doar 6 români din județul Iași poartă acest nume. El provine din limba greacă și se traduce prin "a pătimit", "cel ce a suferit".

Derivate ale numelui Patapie

Patapios, Patapia.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Patapie?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 8 decembrie când este pomenit Sfântul Cuvios Patapie.

Ornament-despartitor-v01

Icoana Sfântului Cuvios Patapie

Icoana Sfântului Cuvios Patapie 8 decembrie - pravila.ro
Icoana Sfântului Cuvios Patapie 8 decembrie

Sfântul Cuvios Patapie bătrân cu barba ascuțită.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine

Ornament-despartitor-v01

Mănăstirea "Sfântul Cuvios Patapie" din Loutraki

Ornament-despartitor-v01

Rugăciune către Sfântul Cuvios Patapie

Laudă a creștinilor și apărător al monahilor te-ai arătat Patapie, părintele nostru. Prin nevoință, prin pătimiri și rugăciuni ai acum îndrăznire către Dumnezeu a mijloci neîncetat pentru noi, cei păcătoși și vrednici de osândă. Izbăvește pe robii tăi din ispite și din boli și de toate felurile de primejdii, Cuvioase Patapie. De toată cursa vrăjmașului și de năvăliri și de primejdii și nevoi, Sfinte Patapie, păzește-ne fără de vătămare cu mijlocirea ta, cerând iertare de greșale pentru toți de la Hristos Dumnezeu. Slavă Celui ce S-a proslăvit prin tine, slavă Celui ce ți-a dat ție putere, slavă Celui ce ne-a luminat pe noi prin nevoința ta.

Ornament-despartitor-v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Cuvios Patapie, glasul al 8-lea

Laudă a creștinilor și apărător al monahilor te-ai arătat Patapie, părintele nostru. Prin nevoință, prin patimi și rugăciuni ai acum îndrăznire către Dumnezeu a mijloci neîncetat pentru noi creștinii, cei păcătoși și vrednici de osândă. Slavă Celui Ce S-a proslăvit prin tine, slavă Celui Ce ți-a dat ție putere, slavă Celui Ce ne-a luminat pe noi prin nevoința ta.

Tropar - Sfântul Cuvios Patapie, glasul al 8-lea

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, că este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Patapie, duhul tău.

Condac - Sfântul Cuvios Patapie, glasul al 3-lea

Biserica ta, sfinte, aflând-o popoarele locaș de sănătate du­hovnicească, cu osârdie venind la ea cer ca să ia vindecare de greșeli cu rugăciunile tale; că te-ai arătat ocrotitor tuturor celor ce sunt în nevoi, Sfinte Părinte Patapie, Preacuvioase.

Ornament-despartitor-v01

Viața completă - Sfântul Cuvios Patapie (Viețile Sfinților)

În părțile Egiptului este o cetate ce se numește Teba, care o înconjură și o adapă fluviul Nil. Acolo s-a născut acest fericit Patapie, din părinți creștini, fiind crescut în bună credință și în frica Domnului. Venind în vârstă desăvârșită, a trecut cu vederea deșertăciunea lumii acesteia și, lăsând casa, părinții și prietenii, s-a făcut monah. Ducându-se în pustia Egiptului, viețuia după Dumnezeu, nevoindu-se cu postul, cu rugăciunea și cu multe feluri de osteneli monahicești și pustnicești. Făcându-se vestit și începând a veni mulți oameni la dânsul și a-l lăuda pentru viața cea plină de fapte bune și fiind supărat că i se tulbura liniștea – căci era lăudat de gura oamenilor – din această pricină lăsând părțile Egiptului, a venit la Constantinopol. Aici, făcându-și o colibă aproape de Vlaherna, lângă zidul cetății, s-a închis într-însa și se odihnea acolo, ca în pustie, neștiut de nimeni, afară numai de singurul Dumnezeu, Care știe pe cei ce sunt ai Săi, vorbind cu El prin neîncetata rugăciune.

Dar precum nu poate cetatea a se ascunde, stând pe vârful muntelui, așa și omul cel cu fapte bune, care a venit într-o desăvârșită sfințenie. Pentru că Dumnezeu preamărește pe cei ce-L preamăresc pe El și descoperă pe cei ce s-au umplut de darul Său și pentru folosul altora. Deci și acest desăvârșit întru sfințenie, care era îmbogățit cu darul facerii de minuni, descoperindu-se și preamărindu-se de Dumnezeu, a fost aflat că o comoară ascunsă în țarină. Căci un tânăr oarecare dintre creștini, fiind orb din naștere și povățuit fiind prin rânduiala lui Dumnezeu a venit la coliba Cuviosului părinte Patapie, și l-a rugat pe fericitul să mijlocească la Dumnezeu pentru dânsul să i se dea vederea ochilor, ca văzând făptura să vie în mai desăvârșită cunoștință a Făcătorului și să-L preamărească. Iar cuviosului, văzând credința tânărului, i s-a făcut milă de dânsul dar nu îndrăznea, ca un smerit cugetător, să facă o lucrare ca aceasta, socotindu-se nevrednic. Apoi, ca să-i vadă și socotința lui, a zis: "Ce lucru minunat ai cunoscut la mine și de ce ceri un lucru pe care nu poate altul să-l săvârșească fără numai singur Ziditorul lumii Cel Atotputernic?". Iar tânărul a strigat cu jale, rugându-se cu lacrimi și cu cuvinte smerite, spunând că crede fără îndoială căci poate să-i dea vindecarea cea dorită, ca o slugă adevărată a lui Hristos.

Cuviosul a zis către dânsul cu credință: "În numele lui Iisus Hristos, care dă orbilor vedere și morților viață, vezi!". Atunci îndată s-au deschis ochii orbului celui din naștere și vedea luminat, slăvind și mulțumind lui Dumnezeu. Tânărul acela era cunoscut multora, care, văzându-l că are vedere, se minunau și-l întrebau cum a văzut; iar el nu tăinuia pe făcătorul de minuni și făcătorul său de bine, prin care a luat de la Dumnezeu vederea. Deci a ieșit veste în popor despre acea minune a cuviosului și de atunci mulți au început a veni la dânsul, învrednicindu-se de rugăciunile lui.

Mănăstirea Sfântul Cuvios Patapie 8 decembrie - pravila.ro
Paraclisul în care au fost găsite Moaștele Sfântului Cuvios Patapie

Un vestit bărbat din Constantinopol zăcea de boala hidropicei și era trupul lui foarte umflat, pentru care multă avere cheltuise omul acela pe la doctori căutând tămăduire, dar nedobândind-o. Auzind despre Sfântul Patapie, a poruncit să-l aducă la dânsul și a rugat pe sfântul, ca, prin darul cel tămăduitor pe care l-a primit de la Dumnezeu, să-i vindece boala trupului său. Iar doctorul cel fără de arginți, mai întâi a făcut rugăciune cu sârguință către Dumnezeu pentru dânsul, apoi l-a însemnat cu semnul Crucii și l-a uns cu untdelemn sfințit. Atunci îndată toată răutatea ce era în trupul lui a ieșit și s-au curățit toate cele dinăuntrul lui, făcându-i-se tot trupul sănătos.

Un alt tânăr oarecare pătimea cumplit, fiind muncit de un diavol care îl izgonea prin munți și prin pustietăți, trântindu-l în foc și în apă ca să-l piardă, aruncându-l de pe înălțimile munților în prăpăstiile văilor, bătând și sfărâmând tot trupul lui, încât acum l-ar fi pierdut pe el, de nu ar fi păzit Dumnezeu zidirea Sa de pierderea cea desăvârșită; căci El înfrânează toată puterea vrăjmașului cea cu totul înrăutățită. Odată ducându-l diavolul pe tânărul acela spre țărmurile mării, cu mare pornire, pentru ca să-l arunce în noian și să-l înece, a întâlnit în drum pe Cuviosul Patapie, care, prin porunca lui Dumnezeu, ieșea din colibă sa ca să libereze făptura cea zidită după chipul Lui, din robia vrăjmașului. Iar diavolul, văzând de departe pe fericitul, a început a se apropia către dânsul sărind, întorcându-și ochii, spumegând, scrâșnind din dinți și îngrozindu-l cu ucidere; apoi, apropiindu-se de Sfântul Patapie, a strigat: "O, nevoie! o! primejdie, ce este aceasta? Și aici iarăși este omul acesta? Ce voi face, unde mă voi duce, unde voi mai viețui de acum, mult ostenindu-mă și abia aflându-mi locașul acesta? Iată acum cu nevoie mă izgonește dintr-însul; cu adevărat înfricoșat ești Nazarineanule, cu adevărat înfricoșat și pretutindeni peste toți este stăpânirea Ta. Deci unde mă voi duce, ori în pustie, ori în cetate, sau unde Tu nu ești de față, că numai cu semnul Crucii și prin numele Tău mă izgonești; căci sunt biruit și izgonit".

Acestea zicând necuratul, arunca pe tânărul în sus. Iar făcătorul de minuni Patapie, făcând semnul Crucii cu mâna în văzduh, a certat duhul, zicând: "Ieși, duh necurat, ieși, du-te departe în pustie! Hristos îți poruncește aceasta prin mine, a cărui putere chiar și nevrând ai mărturisit-o". Acestea zicând sfântul, diavolul a aruncat pe tânăr la pământ și a ieșit dintr-însul pe gură ca un fum. Iar tânărul, viindu-și în simțiri, plângea de bucurie și mulțumea mai întâi lui Dumnezeu, apoi și Cuviosului Patapie, pentru izbăvirea să de duhul cel necurat.

O femeie oarecare avea o vătămare nevindecată la pieptul său și acum, deznădăjduită fiind de doctori și înmulțindu-se cumplita ei durere, a venit la Cuviosul Patapie și căzând la picioarele lui, cu multă tânguire și rugăminte, cerea tămăduire. Iar sfântul însemnând rana cu semnul Crucii, îndată a vindecat-o.

Acestea și multe alte minuni făcând, Cuviosul părintele nostru Patapie a sosit la fericitul său sfârșit și, în adânci bătrâneți, a trecut către Dumnezeu, Căruia bine i-a plăcut. Apoi a fost îngropat cu cinste în biserica Mergătorului Înainte, întru slava lui Hristos Dumnezeul nostru, Celui preamărit întru sfinții Săi, Căruia, împreună cu Părintele și Duhul Sfânt, I se cuvine cinste și închinăciune în veci. Amin.

Floare-Despartitoare

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament-despartitor-v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 8 decembrie

În această lună, în ziua a opta, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Patapie;

Tot în această zi, pomenirea Sfinților Apostoli din cel 70: Sosten, Apolo, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar și Onisifor;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Sofronie, episcopul Ciprului.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 9 decembrie

În această lună, în ziua a noua, pomenirea zămislirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu de către Sfânta Ana;
Tot în această zi, pomenirea Sfintei prorocițe Ana, mama Prorocului Samuel;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Ștefan cel strălucit, care a trăit în biserica Sfântului Antipa;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici: Sositeu, Narsu și Isaac, care prin sabie s-au săvârșit.

Ornament-despartitor-v01

Pe Sfântul Cuvios Patapie să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Cuvioase Patapie roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Ierarh Leon cel Mare, episcopul Romei
(18 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Leon cel Mare, prin diplomația sa, a salvat în nenumărate rânduri Roma din calea invadatorilor, a fost un important apărător al dreptei credinței împotriva ereziilor și a lăsat moștenire […]

† Sfântul Miron, Episcopul Cretei, făcătorul de minuni
(8 august)

FB Mess WA Like Sfântul Miron, Episcopul Cretei, a fost contemporan cu Sfântul Antonie cel Mare și, datorită evlaviei și vieții sale curate, a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni. El este serbat […]

† Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei
(7 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei, datorită multelor neajunsuri și ascezei îngerești, Sfântul Gheorghe a dobândit de la Dumnezeu darul facerii de minuni atât în viața aceasta pământească cât și după […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “† Sfântul Cuvios Patapie
(8 decembrie)”

  1. SFINTE PREA CUVIOASE PĂRINTE PATAPIE,ROAGĂ-TE LUI DUMNEZEU PENTRU NOI PĂCĂTOȘII. BUNUL DUMNEZEU SI MĂICUȚA DOMNULUI SĂ AIBĂ MILĂ DE NOI PĂCĂTOȘII SI SĂ NE DĂRUIASCĂ POCAINTA DE PĂCATELE NOASTRE ȘI DE NECREDINTA NOASTRĂ AMIN. TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE REINTREGITA CREȘTINĂ ORTODOXĂ. TRĂIASCĂ CREDINȚA NOASTRĂ STRĂMOȘEASCĂ ORTODOXĂ MOȘTENITĂ DE LA SFINȚII APOSTOLI UCENICII DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS FIUL LUI DUMNEZEU SI MÎNTUITORUL LUMII. DOAMNE APĂRĂ SI OCROTEȘTE-I PE ROMÂNI ȘI PE TOATĂ LUMEA TA CEA BUNĂ ȘI CREDINCIOASĂ DOAMNE AJUTĂ ȘI MULTĂ SĂNĂTATE VĂ DORESC.

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram