† Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui
(23 martie)

5/5 - (6 votes)

Sfântul Cuvios Mucenic Nicon înfățișează modelul omului care, odată ce a descoperit puterea harului divin, în cele mai dificile momente ale vieții sale, își schimbă întreaga viață și îi inspiră și pe alții să o facă. Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui sunt serbați în calendarul ortodox la data de 23 martie.

Viața pe scurt - Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui (sinaxar)

Sfântul Mucenic Nicon a trăit în prima jumătate a secolului al-III-lea fiind originar din Neapolis (Napoli - Italia). A fost soldat în armata romană, în vremea împăratului Deciu (249-251). El era frumos la înfățișare, strălucitor la vedere și aprig în războaie.

Provenea dintr-o familie în care părerile despre credință erau diferite: tatăl său era păgân, închinându-se la idoli, iar mama sa era creștină. Deși aceasta a încercat să îi arate tânărului său fiu calea credinței adevărate, nu a reușit să îl convingă să primească Sfântul Botez. Prin pronia cerească însă, la vremea cuvenită, Sfântul Nicon a fost trimis într-o campanie dificilă alături de trupele lui. La plecare, mama sa l-a sfătuit să-și facă semnul Sfintei Cruci dacă va vedea că este la strâmtorare și să cheme numele lui Hristos când viața îi va fi în pericol.

Aflat pe câmpul de luptă, la un moment dat, trupele sale au fost complet încercuite de inamici. Văzându-se pierdut în mijlocul dușmanilor, Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și-a adus aminte de îndemnurile mamei lui și suspinând adânc a strigat: "Doamne, Iisuse Hristoase, ajută-mi!" Apoi, însemnându-se cu semnul Cinstitei Cruci s-a aruncat în vâltoarea luptei strigând tare numele lui Hristos. Numaidecât a simțit înăuntrul său o putere neobișnuită cu care i-a pus pe fugă pe dușmanii care îl înconjuraseră, pe unii ucigându-i, pe alții înspăimântându-i de moarte. Intrând apoi în cortul său, Sfântul Nicon striga neîncetat, cu mare uimire: «Mare este Dumnezeul Creștinilor!» pentru ca mai apoi să îi trimită mamei sale fericita veste a biruinței în împrejurări aparent fără scăpare, în care numai semnul Sfintei Cruci a ajutat alături de numele lui Hristos.

Botezul Sfântului Cuvios Mucenic Nicon

Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui 23 martie - c
Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui 23 martie

Întorcându-se acasă încununat de biruință dintr-un asemenea război, i-a mărturisit maicii sale gândul său lăuntric, că dorește a se boteza și a deveni astfel creștin. La auzul acestei vești minunate, mama sa căuta să-l îndrume pe calea creștinătății și în profunzimea învățăturilor creștine. Simțind că nu este însă de ajuns, Sfântul Nicon a dorit calea monahismului și luându-și rămas bun de la mama sa a pornit cu corabia către Constantinopol pentru a se putea desăvârși duhovnicește. În acele vremuri era în desfășurare apriga prigoană împotriva creștinilor iar preoții lui Hristos și învățătorii dreptei credințe stăteau mai mult ascunși din pricina urgiei. Așa se întâmpla și aici, în părțile Răsăritului, unde, în munți și în insule erau retrași din calea pericolului o mulțime de preoți și călugări ai Domnului.

Călătorind astfel spre părțile Constantinopolului, Sfântul Nicon a ajuns în insula Chios, unde s-a apropiat de un munte și stând acolo vreme de șapte zile, s-a nevoit în post, în privegheri și rugăciuni. I s-a vestit noaptea, în vis, de către un înger în chip de preot, să coboare pe țărmul mării, împreună cu toiagul pe care i-l încredințase. Ajuns la țărmul mării, a găsit aici o corabie și urcându-se în ea a plutit timp de două zile până când a ajuns după îndrumarea îngerului la muntele Ganos. Aici, coborând din corabie, i-a ieșit înainte un episcop, îmbrăcat simplu, ca un monah și luându-l de mână, l-a dus în peștera în care locuia. Pentru început l-a învățat cele de cuviință, după care a primit botezul din mâna Arhiereului Teodosie, episcopul locului, în numele Sfintei Treimi, împărtășindu-l și cu Sfintele Taine. După trecerea a trei ani de la botez, Sfântul Nicon a fost hirotonit preot, îmbrăcând haina monahală într-o mănăstire din insula Chios, care avea o obște de 190 de călugări. Aici, a fost ridicat apoi la rangul de episcop și i s-a încredințat conducerea mănăstirii.

Din cauza persecuțiilor, după moartea episcopului Teodosie, Sfântul Mucenic Nicon, împreună cu ucenicii săi au plecat în muntele Tavromenei din Sicilia, crezând că acolo vor fi mai în siguranță. A reușit să întemeieze aici o mănăstire, adăugându-se la numărul monahilor încă nouă suflete.

Martiriul Sfântului Cuvios Mucenic Nicon

Martiriul Sfântului Cuvios Mucenic Nicon
Martiriul Sfântului Cuvios Mucenic Nicon

Guvernatorul Siciliei, Quintilian, aflând ce se spunea despre Sfânt, despre credința sa neclintită în Hristos, a poruncit să fie prinși și aduși îndată cu toții înaintea lui. Supunându-i la chinuri, toți cei 199 de ucenici au fost întinși la pământ și înțepați cu sulițe în tot felul, după care li s-au tăiat capetele cu sabia.

Sfântul Cuvios Mucenic Nicon după ce a fost supus la mai multe chinuri, văzând guvernatorul că nu poate să îl urnească de la dreapta credință, a poruncit să i se taie capul.

Surse: ActiveNews, CalendarulOrtodox.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Minunile Sfântului Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui

Trupurile Sfântului Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui au fost găsite apoi de un păstor chinuit de un duh necurat, iar în momentul în care acesta s-a atins de trupul Sfântului, s-a tămăduit. Păstorul a vestit minunea, iar moaștele Sfinților au fost îngropate la loc de cinste de către episcopul cetății Misinei.

Sursă: Transcript Trinitas TV.

Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui

După multă vreme Sfintele lor moaște au fost descoperite de către Teodosie, episcopul Mesinei, și au fost duse în locul așa numit "al păstorului", pe malurile râului Asiono. Există chiar o mențiune din anul 882 despre o biserică a Sfântului Auxențiu situată pe colina Sfântului Nicon, colină care domină muntele Taormina.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Nicon

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui!

Nicon - este un nume grecesc bărbătesc Νίκων, care este un derivat al substantivului νίκη (nike), care înseamnă victorie.

Derivate ale numelui Nicon

Nike, Nikas.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Nicon?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 23 martie când este pomenit Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui

Icoana Sfântului Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui 23 martie
Icoana Sfântului Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui 23 martie

Sfântul Mucenic Nicon bătrân (episcop) și cei 199 de ucenici ai săi, care au pătimit împreună prin sabie își primesc sfârșitul.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine.

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui

Adâncul Mării Roșii, cu picioare neudate, trecându-l pedestru Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise, în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustiu a biruit.
Prin luptele cele pustnicești biruind pe răul cel meșteșugăreț, ai fost încununat cu podoabele cele mucenicești și acum stai înaintea lui Dumnezeu, rugându-te pentru noi, care te cinstim pe tine, Sfinte Preacuvioase Nicon.
Întărindu-te cu puterea Celui Ce a întărit neputințele noastre, mai întâi ai făcut vitejii în războaie, Fericite. Și biruitor arătându-te, ai alergat la Botezul lui Hristos.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Ceata cea preafericită a ucenicilor tăi, înțelepte, se împodobește cu mucenicia, mai înainte arătându-se strălucitoare cu sihăstrie și prin îndoite lupte și-a împletit îndoite cununi.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui, glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condac - Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui, glasul al 4-lea

În chip cuviincios viețuind mai întâi, Sfinte Preacuvioase Părinte Nicon, ai adunat mai apoi ceată de supuși lui Dumnezeu, plini de dreaptă credință și pururea următori ție. Și cu razele patimilor ca un soare purtător de lumină de la răsărit până la apus strălucind, ai împuținat înșelăciunea cu curgerea sângelui tău.

Ornament despartitor v01

Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui (Viețile Sfinților)

În cetatea ce se numește Neapole, care este în țara Campaniei, a fost un bărbat cu numele Nicon, în rânduiala ostășească, împodobit cu frumusețe, vesel la față și viteaz în războaie, dar cu credința elin, născut din tată elin și învățat la închinarea idolească. Însă maica sa era creștină și îl sfătuia totdeauna spre cunoștința lui Hristos. Spunându-i despre puterea Crucii lui Hristos, mama îi zicea: "Fiul meu iubit, de ți se va întâmpla vreodată a cădea în vreo primejdie, precum se întâmpla adeseori în războaie, să te însemnezi cu semnul Crucii, că vei scăpa din mâinile potrivnicilor; și nu numai că te vei izbăvi din mâinile lor, dar vei scăpa și de toate rănile, pentru că nu te va lovi nici săgeată, nici sabie și prin mijlocul tăierii vei rămâne nevătămat".

Odată s-a întâmplat că a ieșit din Roma oastea romană la război cu cea elinească. Iar Nicon, fiind unul din ostași, se afla în mijlocul vrăjmașilor, în mare strâmtorare și primejdie de moarte, pentru că vedea pe mulți din tovarășii săi uciși și acum aștepta să cadă și el de sabia vrăjmașilor săi. Atunci și-a adus aminte de sfatul maicii sale și, ridicându-și ochii la cer și suspinând din adâncul inimii, s-a înarmat cu semnul Sfintei Cruci și a zis: "Hristoase, Dumnezeule Atotputernice, arată spre mine în ceasul acesta puterea Crucii Tale, că de acum făgăduiesc să fiu și eu robul Tău, adică mă voi închina Ție, împreună cu mama care m-a născut".

Zicând aceasta, a luat îndrăzneală și, întinzând cu bărbăție spre vrăjmași dreapta sa cea înarmată cu sulița, a ucis îndată ca la o sută și optzeci de bărbați viteji din ceata potrivnicilor, iar pe ceilalți i-a izgonit, și nimeni n-a putut să-i stea împotrivă; așa a lucrat într-însul puterea Crucii lui Hristos. Iar Nicon a preamărit pe Dumnezeu, zicând: "Mare este Dumnezeul creștinilor, Cel ce, prin însemnarea Sfintei Cruci, a biruit și izgonit pe vrăjmași". Și s-au mirat cetele romanilor și ale elinilor de Nicon, ostașul lor, zicând: "O, minune a rânduielii Celui de sus! Niciodată n-am văzut și nici n-am auzit de un ostaș ca acesta, atât de viteaz în război și nevoindu-se astfel precum vedem pe Nicon".

Iar după ce a liberat cetele, Nicon s-a întors la casa sa și, lăudând pe Dumnezeu, a spus maicii sale câte a făcut Domnul cu dânsul în război, prin puterea Sfintei Cruci. Iar maică sa, umplându-se de mare bucurie, a zis: "Mulțumesc Preasfântului Tău nume, Doamne, Cel ce voiești să se mântuiască toți oamenii și la cunoștința adevărului să vină. Acum, Stăpâne, ascultă rugăciunea roabei Tale și învrednicește pe fiul meu de baia nașterii celei de a doua, cea dăruită nouă prin Botez spre iertarea păcatelor, și învață-l să facă voia Ta ca, bineplăcând Ție, să câștige de la Tine veșnicele bunătăți făgăduite".

Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui 23 martie

Deci a început Nicon a întreba pe maica sa cum poate cineva să fie creștin desăvârșit. Maica sa i-a răspuns: "Ți se cade să postești patruzeci de zile și de la preot creștin să te povățuiești la credința creștinească; după aceea, lepădându-te de satana și de toate lucrurile lui și crezând în Hristos Dumnezeu, vei primi Sfântul Botez. Numai așa te vei face creștin adevărat și rob al lui Hristos". Nicon a grăit atunci: "Viu este Domnul, că mai bine îmi este să fiu rob al Lui, decât închinător de idoli elinesc și ostaș! Nu vreau mai mult să mă închin pietrelor, nici altei făpturi, ci numai Unuia Dumnezeu, Făcătorul cerului și al pământului, al mării și al tuturor celor ce sunt într-însele".

Apoi, închinându-se până la pământ mamei sale, a zis: "Maica mea, roagă-te pentru mine, robul tău, ca să-mi dea Dumnezeu înger bun, povățuitor și păzitor sufletului și trupului meu, ca prin povățuirea lui să găsesc vreun rob al lui Dumnezeu care m-ar învrednici Sfântului Botez și m-ar învăța să fac voia lui Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, și să fiu numărat împreună cu turma cea cuvântătoare a lui Hristos. Căci, dacă rătăcirea elinească m-ar mai fi tras încă de la învățătura ta, o, cinstita mea maică, și nu m-ai fi povățuit spre cunoștința adevăratului Dumnezeu, puțin de nu mă făceam mâncare gheenei și cădeam în muncă cu toți cei ce nu știu pe Dumnezeu și se muncesc în iad. Deci, roagă-te pentru mine, maica mea!". Și, zicând aceasta, se grăbea să iasă din casă.

Dar ea, apucându-l de mână, l-a rugat cu jurământ ca, după ce va câștiga Sfântul Botez, să se întoarcă la dânsa s-o îngroape, fiind bătrână și așteptându-și degrabă sfârșitul.

Apoi, dându-i aur de ajuns pentru cale și mai ales binecuvântarea sa de maică, rugându-se pentru dânsul, l-a lăsat să-și caute un preot creștin; pentru că în acele vremi cumplite, fiind mare prigoană asupra creștinilor, toți preoții învățători creștini erau ascunși în pustietăți și prin munți, și era cu greu să găsească pe vreunul dintr-înșii ca să-l povățuiască la creștineasca viață și de la care să primească Sfântul Botez.

pravila - Floare Ornamentala

Ieșind Nicon, robul lui Dumnezeu, din casa sa a mers la limanul corăbiilor și, găsind o corabie, a plecat la Constantinopol. Iar după plecarea sa, a fost în cetatea Neapole multă cercetare despre dânsul printre ostași, pentru vitejia lui cea mare arătată în război. Iar mai-marii cetății întrebând pe maica lui Nicon, care era acasă, unde este fiul ei, ea le răspundea: "Nu știu unde s-a dus".

Iar Nicon, povățuindu-se de darul Domnului, a ajuns la o insulă care se numea Hios și, suindu-se într-un munte înalt, a petrecut opt zile în rugăciune, rugându-se lui Dumnezeu ca să-i arate în ce loc ar putea să afle vreun rob al Domnului, care să-i dea Sfântul Botez cel dorit de el și să-l învețe tainele sfintei credințe. Și s-a arătat lui Nicon, noaptea în vedenie, îngerul lui Dumnezeu în chip de preot, dându-i un toiag ce avea deasupra semnul Crucii, și i-a poruncit să meargă la malul mării.

Mergând a doua zi acolo, a găsit o corabie ce-l aștepta, pentru că același înger al Domnului s-a arătat corăbierilor, poruncindu-le să aștepte pe Nicon cu toiagul cel cu cruce, care de la munte avea să se coboare la dânșii. Deci, șezând cu dânșii în corabie și vântul suflând în ajutor, în două zile a ajuns la un munte ce se numea Ganos, în care se afla Teodosie, Episcopul Cizicului, cu o mulțime de monahi, ascunzându-se de păgâni în timpul prigoanei; și era acel episcop acolo, în mijlocul monahilor, ca un egumen. I s-a descoperit lui de la Dumnezeu despre Nicon și a ieșit împreună cu monahii săi la limanul corăbiilor și, luând pe Nicon, l-a dus în peștera să și învățându-l, l-a botezat în numele Preasfintei Treimi, apoi l-a împărtășit cu Preacuratele lui Hristos Taine.

După primirea Sfântului Botez, fericitul Nicon era în mănăstirea din peșteră, învățând dumnezeieștile cărți și la viața monahicească luând aminte; apoi s-a îmbrăcat în chipul monahicesc pentru blândețea sa. Unii din frați ziceau că acela este asemenea cu îngerul lui Dumnezeu, văzându-i smerenia și blândețea lui, postul și înfrânarea, șederea de toată noaptea fără somn la cântarea de psalmi. Căci era la osteneli răbdător, în dragoste aprins, în post neasemănat, în învățătura și citirea cărților fără de saț, în rugăciunile de noapte neslăbit și în toate nevoințele monahicești osârdnic slujitor; iar toată viața lui fiind fără prihană, de mirare era tuturor fraților și Sfântului episcop Teodosie.

pravila - Floare Ornamentala

Astfel petrecând fericitul Nicon în muntele acela trei ani, s-a arătat episcopului o dumnezeiască descoperire; pentru că îngerul Domnului, stând în vis înaintea lui, i-a zis: "Mai înainte de a te duce din viața aceasta, pe Nicon, pe care l-ai îmbrăcat în chipul monahicesc, să-l pui episcop în locul tău și turma ta să i-o încredințezi lui. Apoi să-i poruncești să se mute cu toți frații în partea de miazăzi, în stăpânirea Siciliei, ca să nu piară aici monahii de sabia barbarilor, care peste puțin timp au să năvălească în locul acesta".

După vedenia aceea, Sfântul Episcop Teodosie a făcut pe fericitul Nicon întâi diacon și apoi preot; iar după aceasta l-a hirotonisit episcop și, încredințându-i monahii, o sută nouăzeci la număr, Teodosie s-a odihnit în Domnul. Deci cu cinste îngropându-l Sfântul Nicon și luând pe toți monahii, a intrat în corabie și a plecat în insula Lesviei, unde, sosind lângă cetatea Mitilene, a stat acolo două zile; apoi a plecat la insula Naxia. Iar de acolo, cu voia lui Dumnezeu, în douăzeci și două de zile a ajuns în Italia și a plecat la Neapole, patria sa, unde a aflat între cei vii pe fericita sa maică, care, văzându-l, cu lacrimi de bucurie a căzut pe grumajii lui, sărutându-l.

Închinându-se până la pământ înaintea lui Dumnezeu, a zis: "Mulțumesc Preasfântului Tău nume, Doamne, că mi-ai arătat pe fiul meu în rânduiala îngerească și în vrednicie de episcop. Și acum, Stăpâne al meu, auzi-mă pe mine, roaba Ta, și primește sufletul meu în mâinile Tale!". O rugăciune ca aceasta săvârșind acea fericită femeie, îndată și-a dat Domnului duhul său în pace și toți cei ce au văzut această, au preamărit pe Dumnezeu și au îngropat-o, cântând psalmi cu cinste.

După ce a străbătut auzul în toată cetatea despre venirea lui Nicon, s-au înștiințat unii din ostașii care erau prieteni ai sfântului. Aceia, mergând la dânsul, se îndulceau de vederea feței lui și, luându-l la o parte, au zis către dânsul: "Te jurăm cu puterea cea de sus, să ne spui de unde îți venea puterea și vitejia aceea care o aveai în războaie. Din farmece sau din altă lucrare? Învață-ne, ca să putem și noi să fim așa". Grăit-a lor sfântul: "Credeți-mă, fraților, că nici fermecătoria, nici altceva nu mă făcea pe mine viteaz în război, fără numai singur ajutorul cinstitei Cruci a lui Hristos. Căci când mă înarmam cu ea, nimeni nu putea să stea împotriva feței mele, pentru că puterea lui Dumnezeu, care lucrează întru asemănarea Crucii, pe toți vrăjmașii îi biruia".

pravila - Floare Ornamentala

Acestea auzindu-le, ostașii au căzut la picioarele episcopului Nicon, zicând: "Miluiește-ne, sfinte al lui Dumnezeu, și ne ia împreună cu tine, ca, precum în războaie ne-am izbăvit prin tine de potrivnici, tot așa și acum cu tine să fim părtași cereștii Împărății!". Și, îndată lăsându-și femeile, fiii, frații și casele lor, ostașii aceia au urmat Sfântului Nicon, fiind nouă la număr. Cuviosul Nicon, intrând cu dânșii și cu ceilalți ucenici ai săi în corabie, au plecat în părțile Siciliei și au sosit la un munte mai înalt al Tavromeniei. Ieșind pe uscat și nu puțină depărtare de loc trecând, au aflat un râu ce se numea Asinos, lângă care au găsit o mare baie veche, de piatră, într-un loc pustiu ce se numea Ghighia, și s-au sălășluit acolo, pentru că au văzut locul acela liniștit și frumos, fiind pământul bun de lucrat. Făcându-și grădini și răsaduri de tot felul, cu pomi aducători de roadă, au rămas acolo, unde Cuviosul Episcop Nicon a botezat pe acei nouă bărbați, care i-au fost lui altădată prieteni în oaste, și i-a tuns pe dânșii în monahiceasca rânduială.

După ce au stat ani destui și prigonirea asupra creștinilor neîncetând, s-a dat de știre ighemonului Siciliei, anume Chintian, spunându-i-se că sunt niște bărbați trăitori lângă râul Asinos, care cinstesc pe cerescul Dumnezeu, având învățător pe Episcopul Nicon, iar legilor împărătești nu se supun, nici nu vor să cinstească pe zei. Auzind aceasta, ighemonul s-a umplut de mânie și de cruzime și îndată a trimis o ceată de ostași, ca pe toți să-i prindă și să-i aducă înaintea lui la întrebare. Deci, ajungând ostașii la locul acela, întrebau: "Unde este Nicon cu ucenicii lui, care nu se supun legilor împărătești, nici pe zei nu-i cinstesc?". Le-a răspuns Sfântul Nicon: "Bine ați venit, frații mei, bine ați venit; pentru că Stăpânul meu Hristos, pe mine și pe ai mei, prin voi ne cheamă!".

Frații s-au dus la rugăciune cerând lui Dumnezeu putere să-i întărească în nevoință cu darul Său. Dar, fiind siliți de ostași spre grabnica călătorie, au sfârșit rugăciunea și mergeau la ighemon, fiind duși de ostași la moarte. Pe cale îi întărea fericitul părintele nostru Nicon Episcopul, zicând: "Îmbărbătați-vă, frații mei, și să nu fiți fricoși înaintea muncitorului, căci iată se sfârșește alergarea noastră și ni s-au deschis nouă ușile cerești. Deci să stăm cu tărie împotriva mâniei ighemonului prin credința în Hristos. Să grăim cu îndrăzneală înaintea lui, să ascultăm glasul bunului nostru Păstor, Care zice: Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, căci sufletul nu pot să-l ucidă".

Stând sfinții înaintea ighemonului la păgâneasca judecată, chinuitorul, căutând spre ei cu iuțime, a început a-i întreba: "Voi toți v-ați abătut la deșarta și nebuna nădejde, amăgindu-vă de vrăjitorul acela Nicon, încât nici nu cinstiți pe zeii cei fără de moarte, nici legilor noastre nu vă supuneți?". Iar sfinții, ca și cu o gură, au răspuns, zicând: "Suntem creștini și niciodată nu ne vom lăsa de credința noastră, iar nădejdea noastră n-o punem în deșertăciuni, ci în Domnul Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul, pământul, marea și toate cele ce sunt într-însele; căci zeii voștri sunt muți și surzi, pietre nesimțitoare, lucruri de mâini omenești, cărora asemenea să fie toți cei ce nădăjduiesc spre ei".

pravila - Floare Ornamentala

Înțelegând ighemonul despre credința cea neschimbată și tare a sfinților, a zis: "De nu voi porunci degrabă să-i ucidă pe aceștia, pe mai mulți vor amăgi spre a lor rătăcire". Și așa, mai întâi dezbrăcându-i și întinzându-i, a poruncit că mult să-i bată fără de milă cu vine de bou, apoi pe toți – afară de Sfântul Nicon – cu sabia să-i taie lângă baia aceea, în care au petrecut lângă râu. Și-i duseră acolo la moarte, iar sfinții mucenici, plecându-și sub sabie cinstitele lor capete, grăiau: "În mâinile Tale, Doamne, ne dăm sufletele noastre, căci pentru Tine ne omorâm toată ziua, socotindu-ne ca niște oi de junghiere".

Și au tăiat pe cuvioșii ucenici ai Sfântului Nicon, iar mai ales ai lui Hristos, la număr o sută nouăzeci și nouă. Iar trupurile lor, cu porunca muncitorului, le-au aruncat în baia aceea foarte aprinsă spre ardere. Iar pe Cuviosul Nicon, ținându-l în legături, se gândea ighemonul cu ce fel de moarte mai cumplită să-l piardă.

În acea noapte s-a arătat în vis Sfântului Nicon în temniță îngerul lui Dumnezeu, zicându-i: "Îmbărbătează-te în Dumnezeu, Nicone, ostașule al lui Hristos și te veselește, căci a primit Hristos, Dumnezeul nostru, jertfa de o sută nouăzeci și nouă de ucenici ai tăi, întru miros de bună mireasmă, și au intrat în cămara în care Mirele ceresc Se odihnește!".

Acestea zicându-i îngerul, Sfântul Nicon iarăși a văzut înaintea sa o fecioară mai luminată decât razele soarelui, ale cărei haine erau de aur și de safir și în mâinile sale avea un leu alb ca zăpada. Deci stătea fecioara aceea în câmp lângă râul ce se numea Psimif, din partea Răsăritului. Iar dinspre apus doi bărbați foarte mari, ale căror capete ajungeau până la cer, având în mâinile lor sulițe de foc, vorbeau cu fecioara aceea ce se arătase, zicându-i: "Pentru ce stăm fără de lucru astăzi, fiind trimiși de Împăratul ceresc la război împotriva lui Chintian? Iată îl așteptăm și nu iese".

pravila - Floare Ornamentala

Atunci a strigat către dânșii acea fecioară purtătoare de lumină, zicând: "Chintian a ucis ieri pe robii lui Hristos, o sută nouăzeci și nouă de bărbați, și încă și asupra învățătorului lor, Nicon, care a biruit toate meșteșugirile vrăjmașului cu adevărat, muncitorul acela cugetă cele mai crude chinuri. Deci va veni el degrabă în acel loc, la care sunteți trimiși împotriva lui". Aceasta zicând, a eliberat spre ei acel leu, zicându-le: "Primiți și pe acesta, care vă va ajuta vouă asupra muncitorului".

După vedenia aceea, deșteptându-se din somn, Cuviosul Nicon Episcopul foarte mult s-a bucurat, lăudând și slăvind pe Dumnezeu. Apoi a spus cele văzute slugii sale, cu numele Heromen, care era lângă dânsul și îi slujea, care a scris după aceea viața și pătimirea lui. Spunând sfântul vedenia aceea slugii, a prorocit despre moartea cea cumplită ce era să fie degrabă lui Chintian.

A doua zi a poruncit Chintian ighemonul să pună înaintea judecății pe Sfântul Nicon și a zis către dânsul: "Cine, de unde și de ce credință ești tu, cel ce cu meșteșugul cel vrăjitoresc ai mijlocit moarte la atâta număr de oameni? Iată, ei, pentru nebunia ta, s-au lipsit de frumusețea soarelui și de podoabă lumii". Răspuns-a lui Sfântul Nicon, zicând: "O, plinule de toată nedreptatea, cine sunt și de ce credință, nu numai eu ți-am spus, ci și de la alții ai auzit cele despre mine; iar mai vârtos din gurile a multor sfinți, pe care tu, de a ta păgânătate fiind orbit, ieri i-ai ucis. Acum iarăși cu adevărat să știi de la mine că sunt creștin tare și statornic, având nădejdea mea întărită în Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul și pământul și Care te va da pe tine muncilor celor nesuferite, pentru a ta muncire și păgânătate fără de omenie, urâtă de Dumnezeu".

La aceste cuvinte, muncitorul, răcnind ca un leu, a poruncit ca pe sfântul să-l spânzure legat și întins de patru pari, de mâini și de picioare, și dedesubt să-l ardă cu foc. Astfel fiind muncit, Sfântul Nicon se odihnea ca pe un câmp înflorit pe cărbunii cei înfocați, cântând și grăind: "Tu ești întărirea și scăparea mea, Doamne, Cel ce mă izbăvești de vrăjmașii mei cei mânioși!" Și ziceau slugile către muncitorul: "Stăpâne ighemoane, am slăbit acum, căci foc aprinzând și arzându-l pe acesta, nu se atinge de el nimic". Atunci, pogorând pe Sfântul Nicon de la muncire, a poruncit ighemonul să-l lege de cai sălbatici ca, târându-l, să-l rupă. Și degrabă fiind legat de cai, sfântul și-a întins dreapta sa către cai, făcând semnul crucii, și îndată caii și-au schimbat sălbăticia lor în blândețe de oaie și stăteau nemișcați, strângându-se ca de frâu și de zăbală, și nici cât de puțin nu pășeau din locul acela, deși foarte mult îi băteau slujitorii.

pravila - Floare Ornamentala

Văzând aceasta, muncitorul s-a înfuriat asupra cailor și a poruncit să taie cu sabia vinele picioarelor lor. Iar caii, cu porunca lui Dumnezeu, precum oarecând asina lui Valaam, cu glas omenesc au strigat, zicând: "Dumnezeul nostru în cer și pe pământ, toate câte a voit a făcut. Și noi pentru Sfântul Nicon murim acum". Atunci, ighemonul a poruncit ca pe mucenicul legat cu obezi de fier, să-l arunce dintr-un munte înalt într-o vale adâncă. Făcându-se și aceasta, mucenicul a rămas nevătămat, pentru că îngerul lui Dumnezeu l-a sprijinit pe el, de legături l-a dezlegat și din prăpastia văii l-a scos. Apoi a stat iarăși sfântul la priveliște înaintea muncitorului, viu și sănătos; și văzându-l, ighemonul s-a înspăimântat.

Apoi a zis către dânsul: "O, cât este de mare îndurarea zeilor noștri pentru tine, o, Nicone? Au nu vezi cât se îngrijesc de tine și cât nu vor să-ți piardă trupul? Deci, cunoscându-le bunătatea lor, adu-le jertfe ca să le fii prieten". Sfântul răspunse: "Anatema ție și zeilor tăi și tuturor celor ce nădăjduiesc spre dânșii!". Atunci ighemonul a poruncit să-i sfărâme fața sfântului cu pietre, să-i scoată limba afară cu cleștele și să i-o taie; apoi să-l ducă unde petrecea cu ucenicii săi, la locul care se numea Ghighia, și să-i taie capul.

Deci a fost tăiat Sfântul Sfințitul Mucenic Nicon aproape de râul Asinos, sub un copac de pevg, pe vremea împărăției lui Deciu (249-251); iar trupul lui cel sfânt a fost lăsat neîngropat, spre mâncarea fiarelor și a păsărilor. Iar Chintian ighemonul, în aceeași zi în care a judecat pe Sfântul Nicon la tăiere, s-a dus în cetatea Panormul să ia averile Sfintei Mucenițe Agatia, pe care o muncise cu puțin mai înainte de acea vreme. Și pe când trecea peste râul cel mai sus-zis care se mai numea Psimif, la trecătoare, caii care erau cu dânsul, deodată s-au sălbăticit și s-au pornit asupra lui; unul i-a mușcat obrazul cu dinții și i l-a rănit, iar celălalt l-a călcat cu picioarele și l-a lovit, până ce l-a aruncat în râu. Și s-a înecat ticălosul, sfârșind rău viața sa cea rea, după prorocia Sfântului Nicon. Zăcând neîngropat cinstitul trup al mucenicului, la locul de tăiere, un oarecare păstor de oi, fiind cuprins de duh necurat și umblând pe acolo, a aflat acel sfânt trup și îndată a căzut la pământ, pentru că duhul cel necurat, izgonindu-se cu puterea sfântului, a aruncat pe păstor la pământ și a ieșit dintr-însul, strigând tare: "Vai mie, vai mie! Unde voi fugi din fața lui Nicon?".

Apoi, plecând păstorul de oi vindecat, a spus la oameni această minune. Aflând aceasta, episcopul cetății Mișinei a luat clerul său și a plecat călăuzit de acel păstor. Și, găsind mult-pătimitorul trup al sfântului mucenic, l-a luat. Asemenea și trupurile celor o sută nouăzeci și nouă de sfinți mucenici, ucenicii lui le-au găsit întregi în baie, nevătămate de foc. Deci, pe toți, împreună cu Sfântul Nicon, învățătorul lor, i-au îngropat cu cinste la loc însemnat, slăvind pe Hristos, Dumnezeul nostru, Cel preamărit în veci, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 23 martie

În această lună, în ziua a douăzeci și treia, pomenirea sfântului mucenic Nicon și a celor o sută nouăzeci și nouă (199) de ucenici ai săi;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Dometie, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Gheorghe cel Nou și făcătorul de minuni din Diipiu;
Tot în această zi, pomenirea sfântului noului cuvios mucenic Luca, cel care a pătimit chinuri mucenicești în Mitilene, la anul 1802 și care prin spânzurătoare s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Nicon din Lavra Peșterilor de la Kiev.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 24 martie

În această lună, în ziua a douăzeci și patra, Înainte-prăznuirea Buneivestiri a preasfintei Născătoarei de Dumnezeu;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Artemon, episcopul Seleuciei din Pisida;
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Artemon, preotul din Laodiceea;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Zaharia, cel din Schetis (Schit), în Egipt, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfinților opt mucenici din Cezareea Palestinei, care prin sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Martin Tebeul, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Partenie, patriarhul Constantinopolului, care a mărturisit la anul 1657 și care prin sugrumare s-a săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Mucenici rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia
(9 martie)

FB Mess WA Like Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei au fost ostași romani în Legiunea a XII-a "Fulminata". Pentru că n-au renunțat la credința lor creștină, au fost martirizați, fiind lăsați peste noapte […]

† Sfânta Cuvioasă Elisabeta, făcătoarea de minuni
(24 aprilie)

FB Mess WA Like Sfânta Cuvioasă Elisabeta, făcătoarea de minuni, cu rugăciunile ei tămăduia toate bolile trupești, iar cu cuvintele și cu sfaturile de Dumnezeu insuflate, vindeca sufletele omenești, povățuindu-i pe toți, cei care veneau […]

† Sfânta Xenia din Sankt Petersburg
(24 Ianuarie)

FB Mess WA Like Sfânta Xenia din Sankt Petersburg "cea smerită și nebună pentru Hristos" este protectoarea familiei și poate fi chemată în rugăciune pentru ajutor în întemeierea unei familii sau pentru orice ajutor în […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram