† Sfântul Cuvios Isaac Sirul
(28 ianuarie)

Sfântul Cuvios Isaac Sirul, numit și Isaac de Ninive, este cunoscut pentru nevoințele sale duhovnicești și scrierile pline de învățătură pentru care a fost numit "harpa Duhului", "Soarele sirienilor" și "Stâlp al Bisericii". El a fost și unul din puținii sfinți răsăriteni care au ajuns pe o asemenea treaptă duhovnicească, încât a îndrăznit să se roage chiar și pentru demoni. Este serbat în calendarul ortodox în data de 28 ianuarie.

Viața pe scurt - Sfântul Cuvios Isaac Sirul (sinaxar)

Sfântul Cuvios Isaac Sirul s-a născut în regiunea Qatarului (Bahrain-ul de astăzi), pe coasta vestică a Golfului Persic în secolul al VII-lea. Făcea probabil parte din Biserica asiriană care se înscria în descendența teologiei lui Teodor de Mopsuestia. Pe când era destul de tânăr, el a intrat în mănăstirea Mar Matei, împreună cu fratele său, unde s-a dedicat practicării ascetismului. După mulți ani de studiere a textelor religioase de la biblioteca atașată mănăstirii, a început să fie considerat o autoritate în domeniul teologiei. La scurt timp după aceea, și-a dedicat viața monahismului și s-a implicat în educarea religioasă a populației din regiunea Beth Qatraye. Datorită vieții lui sfinte, a învățăturilor și nevoințelor sale, părinții din mănăstire au voit să îl pună stareț, însă acesta a refuzat, iar monahii l-au ales în schimb ca stareț pe fratele său. Râvnind după nevoințe mai aspre, cuviosul Isaac s-a retras în pustie. Faima lui de om sfânt și învățător în viața duhovnicească s-a răspândit mult. Remarcat de catolicosul Gheorghe I (conducător al unor biserici creștine din Orientul Mijloci), care l-a hirotonit episcop de Ninive, poziție la care a renunțat după numai cinci luni de bunăvoie, dorind să se întoarcă în pustie.

Retrăgându-se din scaunul episcopal, Sfântul Cuvios Isaac Sirul a plecat spre sud, în sălbăticia Muntelui Matout (regiunea Kuzistan din Iran). Acolo a trăit în singurătate timp de mulți ani, mâncând doar trei pâini pe săptămână, cu câteva legume crude, detaliu care a reușit întotdeauna să-i uimească pe hagiografi.

Episcop vremelnic al Ninivei, ascet încercat și bun călăuzitor în tainele vieții duhovnicești, Cuviosul Isaac Sirul se numără între Marii Părinți duhovnicești ai Răsăritului creștin. Prin cuvintele sale, Sfântul Isaac rămâne o călăuză care descoperă, iscusit, pașii unui drum către "limanul tainelor".

Sfantul Cuvios Isaac Sirul 28 ianuarie b

Informații despre viata Sfântului Isaac Sirul se găsesc în doua surse siriace: Cartea Fecioriei, scurte biografii ale monahilor persi de istoricul sirian Isho’denah, episcop de Basra; și o sursă vest-siriana de origine și date incerte. Capitolul 124 din cartea lui Isho'denah se numește "Despre Sfântul Ishaq, episcop de Ninive, care a renunțat la episcopat și a scris cărți despre rânduiala liniștirii".

Trecerea la cele Veșnice a Sfântului Cuvios Isaac Sirul

Din pricina multelor nevoințe și a studiului intens, a ajuns să orbească. Orbirea, precum și vârsta înaintată l-au obligat să părăsească pustia și să se retragă la Mănăstirea Rabban Shabur, unde a adormit cu pace la o vârstă înaintată și unde a fost și înmormântat.

Sursă: manastireasuruceni.

Floare 02 Bun

Etimologia / semnificația numelui Isaac

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Cuvios Isaac Sirul!

Isaac - provine de la numele ebraic יִצְחָק (Yiṣḥāq > Yitschâq), greacă biblică: Isaā́k (Ἰσαᾱ́κ), care înseamnă „va râde, se va bucura”, derivat din צָחַק (tzachaq) care înseamnă „a râde”. Vechiul Testament explică acest sens, spunând că Avraam a râs când Dumnezeu i-a spus că soție Sara va rămâne însărcinată (Geneza 17, 17), iar mai târziu Sara a râs când a auzit aceeași profeție (Geneza 18, 12). Când Isaac era un băiat, Dumnezeu a pus la încercare credința lui Avraam poruncindu-i să-și sacrifice fiul, dar un înger a împiedicat acțiunea în ultimul moment. Isaac a devenit tatăl lui Esau și al lui Iacov împreună cu soția sa Rebeca.

Ca nume creștin englezesc, Isaac a fost folosit ocazional în Evul Mediu, deși era mai frecvent în rândul evreilor. A devenit mai răspândită după Reforma protestantă.

Derivate ale numelui Isaac

Isachie, Isac, Sahaka, Isaak.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Isaac?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 28 ianuarie când este pomenit Sfântul Cuvios Isaac Sirul.

Surse: Behindthename, Name-Doctor.

Floare 02 Bun

Scrierile Sfântului Cuvios Isaac Sirul

Sfântul Cuvios Isaac Sirul 28 ianuarie - e

Sfântul Cuvios Isaac Sirul s-a tăinuit până în sfârșit, însă din rânduiala lui Dumnezeu ne-au rămas scrierile sale de o rară frumusețe și adâncime.

"Aproape toată opera este un poem spiritual de o negrăită frumusețe", ne spune Părintele Dumitru Stăniloae. Opera teologică a Sfântului Isaac Sirul cuprinde un număr de 86 de Cuvinte Ascetice sau despre voință și patru Epistole duhovnicești, scrise în limba siriacă, ajunse până la noi datorită traducerii în limba greacă făcută de călugării Ava Patrichie și Ava Avramie, viețuitori în mănăstirea Sfântul Sava de lângă Ierusalim. În scrierile sale găsim dezvoltate aproape toate problemele vieții spirituale creștine, viață care formează însăși tema principală și consecventă a Cuvintelor Ascetice. În centrul învățăturii sale stă viața creștină, trăită după voia lui Dumnezeu cu El și cu semenii, în perspectiva dobândirii vieții veșnice și a nemuririi. "De voiești să afli viață, ține în tine credința și smerenia".

Sfântul Isaac Sirul îi sunt atribuite și o serie de rugăciuni, între care unele sunt folosite și astăzi în Bisericile Ortodoxe. Sfântul Isaac și-a scris lucrările în limba siriacă. Acestea au fost traduse apoi rapid în limba greacă, în etiopiană și arabă, iar mai târziu în latină, italiană, spaniolă, franceză, engleză, rusă, etc. Scrierile Sfântului Isaac nu au fost incluse în Filocalia greacă a Sfântul Nicodim Aghioritul și Macarie al Corintului și nici în versiunea slavonă Dobrotoliubie, însă fragmente din ele au fost incluse în ediția rusă a Filocaliei alcătuite de Sfântul Teofan Zăvorâtul.

Înaltpreasfințitul Kallistos Ware afirma despre scrierile Sfântului Isaac: "deși a fost un ascet, scrierile sale sunt universale în scop. Acestea sunt adresate nu doar deșertului, ci și orașului, nu doar monahilor, ci tuturor celor botezați. El vorbește despre teme relevante pentru fiecare creștin: despre pocăință și smerenie, despre rugăciune în multele ei forme, atât despre viață exterioară cât și despre cea interioară, despre singurătate și comunitate, despre liniște, minune și extaz. Împreună cu accentul care cade pe "dragostea luminoasă" - pentru a folosi expresia sa - două lucruri mai presus de toate marchează teologia sa duhovnicească, simțirea lui Dumnezeu ca taină vie, râvna sa fierbinte față de Mântuitorul Hristos."

Este foarte probabil ca Sfântul Cuvios Isaac Sirul să fi fost cinstit ca sfânt încă din timpul vieții sale. După trecerea la cele veșnice faima sa a crescut iar scrierile sale s-au răspândit. Iosif Hazzaya, în secolul al VIII-lea îl numește "faimos între sfinți". Un alt scriitor sirian îl numește "părintele și învățătorul tuturor monahilor". Din secolul al XI-lea, traducerea grecească a scrierilor sale l-au făcut pe Sfântul Isaac general cunoscut în răsăritul elenofon: în cunoscuta antologie de scrieri ascetice, Everghetinos, pasaje din "Avva Isaac Sirul" se află laolaltă cu cele ale unor clasici ai spiritualității bizantine timpurii. Când Sfântul Grigorie Sinaitul le-a recomandat ucenicilor săi ceea ce trebuie să citească pentru a spori în viață duhovnicească, acesta l-a menționat și pe Sfântul Cuvios Isaac Sirul: "Citiți lucrările Părinților legate de liniștire și rugăciune, precum cele ale Sfântului Ioan Scararul, Sfântului Isaac, Sfântului Maxim …"

Teologia Sfântului Cuvios Isaac Sirul

Sfântul Cuvios Isaac Sirul 28 ianuarie - d

Asemenea întregii tradiții filocalice, Sfântul Isaac vede itinerarul către "ostrovul ce se află dincolo de lume, unde e Tatăl și Fiul și Sfântul Duh", ca pe o înălțare "din treaptă în treaptă", spre "ținta pe care și-a luat-o mintea sa în ziua cea dintâi, în care a pornit să călătorească pe marea cea aspră a liniștii până va afla mărgăritarul pentru care s-a scufundat pe sine în adâncul neajuns al mării liniștii".

Cuviosul Isaac subliniază insistent ideea parcurgerii cu discernământ a etapelor duhovnicești și a necesității împlinirii rugăciunilor și a cererilor de folos: "Oare pentru că Domnul nu cunoaște deja nevoile noastre ne-a învățat să ne rugăm Lui ca să ne dea cutare sau cutare? Firește că nu, ci din pricina slăbiciunii noastre și pentru a hrăni gândirea noastră ne-a dat să ne desfătăm de cuvintele rugăciunii și pentru a da o mângâiere slăbiciunii noastre; precum și pentru a ne atrage spre prezența Lui". "Pătrunderea discernământului" privește în prima etapă cercetarea atentă de sine și paza simțurilor, ca mai apoi să se răsfrângă în păzirea minții și a gândurilor: "De dorești să afli ceva și să ajungi la aceea (liniștire) prin cercetarea ta, ia seama la semnele și dovezile ce se arată în sufletul tău la orice pas pe care-l faci și din ele vei cunoaște adevărul părinților sau amăgirea vrăjmașului. Să iei seama anume la acestea puține, până ce te vei înțelepți în calea ta".

Treptele acestui avânt nu presupun un simplu acord la nivelul minții, ci o prefacere lăuntrică a omului: "Dorești să ajungi la aceasta? Sârguiește-te spre curățirea sufletului!" Cuviosul ridică mintea omului la o măsură înaltă a vieții, dar nu printr-o indicare distantă a piscului de atins, ci însoțindu-l prin cuvântul său totdeauna înaripat: "Nu iubi, nici nu urî vreun om plecând de la purtările lui, ci iubește persoana lui, fără a cerceta purtările lui, cum face Dumnezeu. Fiindcă purtările noastre se schimbă; dar în fața celui ce e de aceeași fire cu tine, tu rămâi neschimbabil asemenea lui Dumnezeu; Acesta ți-a dat asemănarea cu El încă în baia nașterii din nou [botez]". Iubirea personală a celuilalt se rezumă într-un principiu simplu: iubește-l pentru ceea ce este, nu pentru ceea ce face sau se spune că face! Schimbarea modului de înțelegere a vieții implică integral omul, fiind orientat spre ținta finală a îndumnezeirii și reamintindu-i-se necontenit că arvuna dobândirii asemănării cu Dumnezeu nu se proiectează doar în viitor, ca o făgăduință, ci a fost deja dată prin înnoirea Botezului.

Nevrând să lase impresia că efortul omului nu ar avea importanță fiind copleșit de mila lui Dumnezeu, Sfântul Isaac descrie o scară ale cărei trepte îl susțin pe om în creșterea duhovnicească. Astfel, pornește de la "aducerea aminte de iubirea lui Dumnezeu pentru noi", lucrând sfințirea inimii, ca "plinătate a rugăciunii", realizând apoi curățirea de păcate, prin "cugetarea la El" și înnoirea "în orice clipă prin căință și credință."

Treptele viețuirii nu apar în viziunea lui Isaac asemenea unor stadii fără legătură între ele, nu se exclud și nici nu se desființează odată atins pragul următor, ci se împlinesc ascendent, efortul și osteneala unuia regăsindu-se, transfigurate, în cel superior. Fiecare treaptă slujește etapei superioare, împlinindu-se prin atingerea ei. Isaac descoperă această dinamică a treptelor duhovnicești ce se susțin reciproc, prin împlinirea uneia și inițierea celeilalte: "Așa cum etapa a doua e mai bună decât cea dintâi, tot așa și a treia e mai bună decât celelalte două. Și așa cum, când am început-o pe a doua, nu e nici un motiv să o desființăm pe cea dintâi, tot așa, atunci când în viețuirea noastră se ivește cea de-a treia, nu e nici un motiv ca etapa dinainte să nu-i facă loc și să dispară înainte de venirea ei". Descrierea lui Isaac marchează trecerea de la o etapă la alta în experiența duhovnicească, ca o suire "din slavă în slavă", din putere în putere, omul începând să conștientizeze lucrarea harului dumnezeiesc.

Sfântul Isaac atenționează asupra renunțării "cu de la sine putere" la nevoința ascetică a unei trepte, pentru a se simți sporiți în progresul duhovnicesc. Nefiindu-le firească această înaintare, ei sunt amăgiți de demoni. Iată câteva din încercările de amăgire aruncate de demoni în calea nevoitorilor: renunțarea la măsura firească a nevoinței, arătări de îngeri, vedenii, năluciri și chiar glasuri. Acolo unde văd rezistență, "la început demonii îi înspăimântă prin frică", pentru ca apoi să apară în vedenii impresionante: Hristos-Împăratul, înconjurat de cete îngerești, care se arată nevoitorilor. Numai smerenia poate demasca înșelăciunea și amăgirea unor astfel de vedenii.

Prin ispitirea vicleanului demon, "nădejdea în Dumnezeu și mângâierea credinței sunt scoase din suflet", iar omul se simte "sugrumat și scufundat în valuri". Tot acest "întuneric peste întuneric" umple sufletul de frică și de deznădejde. Încredințat că Dumnezeu este Cel Care îl întărește pe om, ba chiar El Însuși duce povara lui, Isaac descoperă și o pedagogie a certării "spre povățuire", pentru ca omul să înțeleagă, să învețe să creadă, să lupte și să biruiască: "Toate neputințele oamenilor le poartă Dumnezeu, dar pe omul care cârtește mereu nu-l rabdă fără să-l certe spre povățuire."

Sfântul Cuvios Isaac Sirul 28 ianuarie - a

Pornind de la realismul experienței ascetice, Isaac aduce imaginea căutătorului de perle în adâncurile mării. Născut în Qatar, Isaac cunoștea foarte bine meșteșugul acestor căutători. Așa cum nu toate scoicile au perle și nici o scufundare nu este lipsită de pericole și încercări, tot astfel darurile duhovnicești nu se găsesc ușor, la suprafață, ci în adânc: "Cei care se scufundă în oceanul liniștirii, cei care stau pe bogățiile mării și se coboară în inima pământului, să fie învățătorii voștri. Să socotim drept scoici rugăciunile pe care se așază mintea, înțelegerile pe care le contemplă, cunoașterea dumnezeiască, înțelepciunea și bucuria în Duhul. Scufundătorii coboară adeseori în adânc, dar găsesc numai scoici pline de carne obișnuită, și numai o dată se întâmplă să fie în ea un mărgăritar". Începătorii înoată lângă țărm, găsind doar "mărgăritare mici" și, "fiind încă niște copii", de se vor încumeta spre "adâncurile purtătoare de comori" asemenea scufundătorilor experimentați, se vor îneca. Dacă renunță, nemulțumiți de dar și temându-se "în fața asaltului valurilor", atunci nu vor învăța niciodată să înoate la rugăciune, nu vor dobândi arta minții și a înțelepciunii Duhului.

Mărgăritarul reprezintă darurile duhovnicești și, în fond, mântuirea omului. Într-unul din Cuvintele sale păstrate numai în siriacă, Isaac vorbește despre "minunatele mărgăritare": "Sârguiește-te, frate, și fii asemenea negustorului înțelept, când îți porți mărgăritarul și umbli în tot pământul, luând aminte să nu se întunece strălucirea lui. Și fii treaz ca nu cumva să-ți fie furat din întâmplare, din pricina nepăsării tale, și să mergi în iad cu spaimă".

Toate experiențele duhovnicești se înlănțuie și se întregesc, formând calea îndumnezeirii. Osteneala îl poartă pe om către o nouă stare duhovnicească, asemenea unor Paști, care îl trec de la patimi la curăție, de la înșelare la adevărata cunoaștere, ridicându-l la viață. Vorbind despre etapele viețuirii duhovnicești, Sfântul Isaac arată necesitatea parcurgerii drumului întreg, fără a neglija începutul, socotit de prisos, și fără a uita ținta.

Despre Rugăciune

Când vrei să începi a face cele dumnezeiești, fă-ți testamentul ca unul care trăind în lumea aceasta este pregătit de moarte și care nu mai nădăjduiește nimic în viața aceasta, precum cel ce se sfârșește.

Sfântul Cuvios Isaac Sirul 28 ianuarie - c

Tu suflete, care dorești să te cufunzi în rugăciune și însetezi după unirea cu Hristos cea fără de sfârșit, vino, hotărăște-te și urmează povățuirile Sfinților Părinți în felul acesta:

Așează-te sau mai bine stai drept în poziția de rugăciune într-un colț întunecat și tăcut.

Înainte de a începe, fă câteva metanii până la pământ și nu lăsa mădularele să se moleșească.

Caută cu gândul locul inimii sub sânul stâng și adună-ți atenția acolo.

Trimite-ți mintea din cap către inimă și zi: "Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!" rar, cu buzele sau doar în gând, cum îți vine mai ușor, fără grabă și cu evlavie.

Încearcă să-ți păstrezi luarea aminte pe cât este cu putință și nu lăsa gândurile, fie bune, fie rele, să ajungă la cap.

Fii cu răbdare liniștită, hotărât să stai îndelung și despărțit de toate.

Ține-te în cumpăna dreptei măsuri și fă metanii după puteri.

Păstrează tăcerea.

După amiază citește în liniște din Evanghelii și din Părinții Bisericești care scriu despre fapte lăuntrice și rugăciune.

Dormi cinci sau șase ore pe zi.

Roagă-te din când în când cu rugăciunea din afară pentru rugăciunea lăuntrică.

Nu te atinge de lucrări care îți abat luarea-aminte.

Compară-ți adesea propriile experiențe cu povățuirile părinților.

Citate ale Sfântului Cuvios Isaac Sirul

 • Fii persecutat, mai degrabă decât persecutor. Răstignește-te pe tine mai degrabă decât pe alții. Lasă-te nedreptățit mai degrabă decât să nedreptățești pe cineva. Lasă-te asuprit mai degrabă decât să fii zelos. Preferă bunătatea în locul dreptății.
 • O mică, dar statornică nevoință (disciplină) are mare putere; că și picătura cea mică și moale picând mereu, găurește piatra cea tare.
 • Ziua Domnului este o taină a cunoașterii adevărului care nu este primit prin sânge și trup și care transcende orice speculații. În vremurile acestea, nu există ziua a opta și nici sabatul adevărat. Pentru că cel care zice "Domnul s-a odihnit în ziua a șaptea" s-a referit la scăparea [firii noastre] din blestemul acestei vieți, deoarece mormântul are și o fire trupească și aparține acestei lumi. Șase zile sunt împlinite în economia vieții prin intermediul ascultării poruncilor; a șaptea este petrecută în întregime în mormânt; iar a opta este plecarea din acesta. - Omilii ascetice, I
 • De ce te tulburi pentru o casă care nu este a ta? Fă ca vederea unui mort să-ți fie drept învățătură pentru plecarea ta de aici.
 • Cunoștința Crucii se ascunde în suferința pe Cruce.
 • Omul care îl urmează pe Hristos în plângere însingurată este mai mare decât cel ce Îl laudă pe Hristos în mijlocul adunării.
 • De ce îți întărești legăturile? Ia-ți viața în propriile mâini mai înainte ca lumina ta să înceapă să pălească și să cauți un ajutor pe care nu o să-l găsești. Viața aceasta ți-a fost dată pentru pocăință; nu o irosi căutând lucruri deșarte.

Traduceri în limba română

Manuscrise din ale scrierilor Sfântului Cuvios Isaac Sirul

Fragmente din cuvintele Sfântului Cuvios Isaac Sirul se regăsesc, în traducere românească, în mai multe versiuni manuscrise complete, unele datând încă din secolul al XVIII-lea. Părintele Dumitru Stăniloae, în introducerea la volumului X al Filocaliei, citează zece manuscrise cuprinzând opera integrală (cunoscută până la data editării) a Sfântului Isaac Sirul și 26 de manuscrise cuprinzând fragmente din aceasta. Potrivit Părintelui Stăniloae, majoritatea acestor traduceri sunt făcute după ediția grecească publicată de Nikeforos Theotokes (Nichifor Theotoche) la Leipzig în anul 1770.

Scrieri ale Sfântului Cuvios Isaac Sirul în limba Română

 • Sfântul Isaac Sirul, "Cuvinte și învățături", traducere de ieromonahul Macarie, revizuită de ieroschimonahul Isaac și ieromonahul Iosif, Neamț, 1819;
 • Sfântul Isaac Sirul, "Cuvinte despre sfintele nevoințe", Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii, volumul X, traducere, introducere și note de de de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1981; reeditată Humanitas, București, 1999, 2008;
 • Sfântul Isaac Sirul, "Cuvinte către singuratici". Partea a II-a, recent descoperită, traducere de diac. Ioan I. Ică, Jr., Deisis, Sibiu, 2003; ed, a II-a 2007;
 • Sfântul Isaac Sirul, "Cuvinte către singuratici". Partea a III-a, cuvânt înainte, introducere și text de Sabino Chiala, traducere de diac. Ioan I. Ică, Jr., Deisis, Sibiu, 2005; ed a II-a 2007;
 • Sfântul Isaac Sirul, Despre ispite, întristări, dureri și răbdare, ed. Evanghelismos, București, 2007;
 • Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte pentru nevoință, Reîntregirea, Alba-Iulia, 2010;
 • Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte și învățături, ed. Predania, București, 2010;

Scrieri despre Sfântul Cuvios Isaac Sirul

 • Sabino Chialà, "Isaac Sirianul, asceză singuratică și milă fără sfârșit", traducere de Maria-Cornelia și diac. Ioan I. Ică, Jr., Deisis, Sibiu, 2012.

Surse: Creștin Ortodox, Orthodoxwiki, Ziarul Lumina, MarturieAthonita.

Floare 02 Bun

Rugăciune de lăsare în voia lui Dumnezeu, a Sfântului Isaac Sirul

Îmi plec genunchii, Dumnezeule, înaintea măreției Tale și mă plec până la pământ înaintea Ta; căci fără să fi cerut de la Tine să fiu, m-ai adus la existență. Înainte de a mă fi plămădit în sânul maicii mele, ai cunoscut viața mea învolburată și pornită spre alunecare, dar asta nu Te-a oprit să mă creezi și să-mi dai toate cele prin care ai cinstit firea noastră, deși știai dinainte răul pe care-l voi face. Știi bine cererile mele, înainte de a le ști eu însumi, precum și rugăciunile mele, înainte de a fi rostite înaintea Ta. Dă-mi, în acest ceas, Dumnezeule, toate cele de care știi foarte bine că firea mea ticăloasă duce lipsă în primejdiile de acum. Căci știi bine întristarea sufletului meu și știi că tămăduirea lui stă în mâinile Tale. Amin.

Floare 02 Bun

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Cuvios Isaac Sirul, glasul al 3-lea

Dumnezeiască jertfă te-ai făcut, fericite! Căci ca un alt mare Isaac în Siria ai strălucit, de Dumnezeu insuflate, și ca al liniștii îndemnător, de Dumnezeu înțelepțite, prin rânduiala dumnezeiască ai preoțit în Ninive, fericite! Părinte Sfinte Isaac, cuvioase, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă, celor ce te dorim pe tine, mare milă!

Condac - Sfântul Cuvios Isaac Sirul, glasul al 8-lea

Luceafăr te-ai arătat prealuminos, cu începătoria de sfințenie luminând și pe cei din întunericul patimilor strălucindu-i ca un povățuitor prealuminat al liniștii. Ci ca cela ce ai luat darul Duhului, celor ce cer dă-le iertare greșelilor, ca să strigăm: Bucură-te, Părinte Isaac!

Condac - Sfântul Cuvios Isaac Sirul, glasul al 8-lea

Pe marele sfătuitor al liniștii ce[le]i după lege și al vederii nerătăcite luminat ajutător, pe al Ninivei înțeleptul și îndumnezeitul ierarh și frumusețea Siriei și odrasla ei și pe vasul cel curat al dumnezeiescului Duh să-l lăudăm, pe Isaac preavestitorul și slăvitul!

Floare 02 Bun

Viața completă - Sfântul Cuvios Isaac Sirul (Viețile Sfinților)

Sfântul Cuvios Isaac Sirul 28 ianuarie - b

Slăvitul părintele nostru Isaac Sirul sau Isaac de Ninive este un sfânt cuvios episcop sirian, cunoscut pentru nevoințele sale stricte și pentru scrierile sale ascetice.

Despre viața Sfântului Isaac se cunosc cu certitudine foarte puține lucruri. Sfântul Isaac s-a născut în regiunea Qatarului sau a Bahreinului actual, pe coasta vestică a Golfului Persic. Majoritatea cercetătorilor consideră că făcea probabil parte din Biserica asiriană, care se înscria în descendența teologiei lui Teodor de Mopsuestia. Pe când era destul de tânăr, el a intrat în mănăstirea Mar Matei, împreună cu fratele său. Datorită vieții lui sfinte, a învățăturilor și nevoințelor sale, părinții din mănăstire au voit să îl pună stareț, însă acesta a refuzat, iar monahii l-au ales în schimb ca stareț pe fratele său. Râvnind după nevoințe mai aspre, cuviosul Isaac s-a retras în pustie. Faima lui de om sfânt și învățător în viața duhovnicească s-a răspândit mult. Remarcat de catolicosul Gheorghe I (658-680), care l-a hirotonit episcop de Ninive, i s-a cerut să renunțe la această poziție după numai cinci luni sau, după alte versiuni, a renunțat de bunăvoie – dorind să se întoarcă în pustie și neputându-se acomoda cu viața din lume.

Retrăgându-se din scaunul episcopal, Sfântul Isaac a plecat spre sud, în sălbăticia Muntelui Matout (probabil în regiunea Kuzistan din Iran), un refugiu al anahoreților. Acolo a trăit în singurătate mulți ani, nevoindu-se în post, rugăciune și studiul Sfintei Scripturi. Se povestește că se hrănea doar cu puțină pâine și legume nefierte. Sfântul Isaac a fost și unul din puținii sfinți răsăriteni care au ajuns pe o asemenea treaptă duhovnicească, încât a îndrăznit să se roage chiar și pentru demoni. Se spune că, din pricina multelor nevoințe și a studiului intens, a ajuns să orbească. Orbirea, precum și vârsta înaintată l-au obligat să părăsească pustia și să se retragă la Mănăstirea Rabban Shabur, unde a adormit cu pace, la o vârstă înaintată și unde a fost și înmormântat.

Sursă: Doxologia.

Floare 02 Bun

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 28 ianuarie

În această lună, în ziua a douăzeci și opta, pomenirea preacuviosului nostru părinte Efrem Sirul;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului nostru părinte Paladie;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului nostru părinte Iacov Sihastrul;
Tot în această zi, pomenirea celor două sfinte mucenițe, maica și fiica, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfintei Haris, căreia tăindu-i-se picioarele, s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Isaac Sirul, episcop de Ninive.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 29 ianuarie

În această lună, în ziua a douăzeci și noua, pomenirea aducerii moaștelor sfântului sfințitului mucenic Ignatie, purtătorul de Dumnezeu (Teoforul);
Tot în această zi, pomenirea sfinților șapte mucenici, care s-au săvârșit în Samosata: Filotei, Iperehie, Aviv, Iulian, Romano, Iacob și Parigorie;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Silvan episcopul, Luca diaconul și Mochie citețul;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Sarvil și Vevea sora lui, care au pătimit în Edesa;
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Varsemeu, episcopul Edesei;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului nostru părinte Afraat;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului nostru părinte Achepsima;
Tot în această zi, pomenirea sfântului noului mucenic Dimitrie Hiotul, care a pătimit la anul 1802.

Floare 02 Bun

Pe Sfântul Cuvios Isaac Sirul să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte X Isaac roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Recomandări

† Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, episcopul Iliriei (15 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, episcopul Iliriei, este Model al înțelepciunii și al credinței profunde în Cuvântul cel Sfânt al Evangheliei, el primind cununa muceniciei cu seninătate alături de mama sa Antia. […]

† Sfântul Mucenic Ermie (31 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Ermie (Herma) este un sfânt la ale cărui moaște s-au săvârșit multe minuni vindecând pe bolnavi și fiind grabnic ajutător în nenorocirile de tot felul. Este serbat în calendarul […]

† Sfântul Apostol și Arhidiacon Ștefan - întâiul Mucenic (27 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol și Arhidiacon Ștefan a fost unul din primii convertiți creștini dintre evreii greci, unul din primii șapte diaconi hirotoniți de Apostoli și primul mucenic al Bisericii Creștine. Este grabnic […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2022 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram