† Sfântul Cuvios Ioan Paleolavritul
(19 aprilie)

5/5 - (6 votes)

Sfântul Cuvios Ioan Paleolavritul a fost un deplin nevoitor, ducând o viață curată, de post, petrecând în rugăciune și priveghere. Datorită acestora s-a făcut ca un înger în trup pământesc și pildă de viață fără de prihană tuturor. El este serbat în calendarul ortodox în data de 19 aprilie.

Viața pe scurt - Sfântul Cuvios Ioan Paleolavritul (sinaxar)

Sfântul Cuvios Ioan Paleolavritul (Ioan al Lavrei celei Vechi) a fost monah în Mănăstirea Peșteri cele Vechi, numită și Lavra cea Veche, unde Sfântul Hariton cel Mare, întemeietorul mănăstirii, a trăit o minune în viața lui, după cum vom putea vedea puțin mai departe.

În această peșteră a viețuit și Sfântul Ioan, cel pomenit astăzi. Crescut de mic în dreapta credință și având mare și dumnezeiască dragoste față de Biserica lui Hristos, Sfântul Cuvios Ioan se străduia în fiecare zi să se lipească de Dumnezeu, după cuvântul cel scris în Psalmi: „Iar mie a mă lipi de Dumnezeu bine este, a pune în Domnul nădejdea mea” (Ps. 72, 27). Trecând cu vederea deșartele plăceri și mândria lumii, a părăsit patria sa și, plecând la Ierusalim, s-a închinat Cinstitei Cruci și la Sfântul Mormânt al Domnului Iisus Hristos, apoi a intrat în cinul monahal. Sfântul Cuvios Ioan s-a așezat în vestita lavră a Sfântului Hariton. În acest loc s-a dăruit deplin tuturor nevoințelor, ducând acolo o viață curată de muncă, de post, petrecând în rugăciune și priveghere, citind Sfintele Scripturi și cugetând pururea la ceasul morții. Pentru viața sa curată s-a învrednicit și de darul preoției. Și multă vreme a săvârșit sfintele slujbe în biserica mănăstirii.

Trecerea la cele veșnice a Sfântului Cuvios Ioan Paleolavritul

Sfântul Cuvios Ioan Paleolavritul - 19 aprilie - Sfântul Cuvios Ioan al Lavrei celei Vechi - a

Deci, după o viață îndelungată și desăvârșită, plăcută lui Dumnezeu, fericitul Ioan s-a făcut ca un înger în trup și tuturor pildă de viață fără prihană. La adânci bătrâneți s-a mutat în pace la Domnul, în lăcașul cel ceresc, purtat fiind sufletul său de îngerii cei fără de trupuri. Sfântul Cuvios Ioan a trecut la cele veșnice în secolul al VIII-lea. Deoarece Cuviosul Ioan s-a nevoit cea mai mare parte a vieții sale în acea peștera veche, slujind în biserica, a fost numit și Paleolavritul sau „al peșterii celei vechi”.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Minunea săvârșită de Dumnezeu cu Sfântul Cuvios Hariton

Sfntul Cuvios Hariton cel Mare 28 septembrie
Sfntul Cuvios Hariton cel Mare

Sfântul Cuvios Ioan este numit de alții „al peșterii celei vechi”, în loc de „al lavrei celei vechi” (Paleolavritul), deoarece lavra cea veche a Sfântului Cuvios Hariton a fost la început o peșteră tâlhărească, în care, Cuviosul Hariton fiind legat de niște tâlhari, a scăpat prin minune, fiindcă au murit deodată tălharii aceia, bând niște vin otrăvit de veninul unui șarpe.

Iar după ce s-a dezlegat, a aflat în peșteră mult aur și a făcut mai întâi o biserica în aceeași peșteră și a adunat frații, iar după aceea a zidit mănăstire deasupra peșterii. Iar de vreme ce Cuviosul Ioan a viețuit în acea peșteră veche, slujind în biserică, de aceea a fost numit și „al peșterii celei vechi” sau „al lavrei celei vechi”.

Surse: Ziarul Lumina, Crestinortodox.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoana Sfântului Cuvios Ioan Paleolavritul

Icoana Sfântului Cuvios Ioan Paleolavritul - 19 aprilie - Sfântul Cuvios Ioan al Lavrei celei Vechi
Icoana Sfântului Cuvios Ioan Paleolavritul (al Lavrei celei Vechi)

Dionisie din Furna în „Erminia picturii bizantine” nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie sa fie pictat Sfântul Cuvios Ioan Paleolavritul.

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Dionisie din Furna - Erminia picturii bizantine

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Etimologia / semnificația numelui Ioan - Ioana

ION / IOANA – Acest nume provine din cuvântul ebraic "יוֹחָנָן" (Yochanan), care la traducerea în greacă a Vechiului Testament a devenit "Ιωαννης" (Ioannes), care la rândul lui în latină devine "Iohannes", care înseamnă "Dumnezeu este milostiv". Acest nume este format din rădăcinile ebraice יוֹ (yo) care înseamnă "Dumnezeu" și חןָן (חןָן) ) adică "a fi milostiv". Popularitatea acestor nume însă a fost dată de noul testament, deoarece ele sunt purtate, de Sfântul Ioan Botezătorul serbat astăzi și de sfântul Apostol Ioan autorul celei de-a patra Evanghelii și al Apocalipsei din Sfânta Scriptură.

Acest nume face parte din cea mai mare rădăcină etimologică de nume formată din peste cinci sute de variații de nume pentru bărbați și femei în diferite limbi. Numele "Ioan" câștigase popularitate în rândul evreilor din Iudeea și Galileea, când zona a devenit provincie a Imperiului Roman în anul 6. Ioan Hyrcanus a fost primul rege al dinastiei Hasmoneene și a fost nepotul lui Iuda Macabeu.

Acest nume a fost inițial mai comun printre creștinii răsăriteni din Imperiul Bizantin, dar a înflorit în Europa de Vest după Prima Cruciadă. În Anglia a devenit extrem de popular, fiind de obicei cel mai comun nume masculin din secolul al XIII-lea până în secolul al XX-lea (dar uneori depășit de William). În timpul Evului Mediu mai târziu, a fost dat la aproximativ o cincime din toți băieții englezi. În Statele Unite, a fost cel mai răspândit nume pentru băieți până în 1923.

Sfântul Ioan în onomastica românilor

Peste 2 milioane de români își sărbătoresc onomastica, de sărbătoarea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.Potrivit Direcției pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date, sunt peste 1,3 milioane de bărbați care poartă acest nume sau derivate ale lui și peste 650.000 de femei.

Derivate ale numelor Ioan - Ioana

Dintre prenumele masculine cel mai întâlnit este Ioan - 464.046. Se întâlnesc, de asemenea, prenumele Ion - purtat de 355.398 de români, Ionel - 137.827, Ionică - 4.539, Ioniță - 1.973, Ionuț - 355.244, Ivan - 6.597, Jan - 4.671, Jean - 3.530 și Nelu - 20.741.

În rândul femeilor, cel mai întâlnit este prenumele Ioana - 387.913, dar și Ionela - 147.378, Ionelia - 6.789, Ionica - 19.488, Ionuța - 577, Jana - 4.963, Nela - 10.957, Oana - 72.232 sau Onuța - 134.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Ion, Ioana?

Conform cu calendarul ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 7 ianuarie în ziua de prăznuire a Sfântului Ioan Botezătorul.

Alte zile închinate Sfântului Ioan Botezătorul

În calendarul ortodox avem șase zile în care îl prăznuim pe Sfântul Ioan Botezătorul, pe care le vom prezenta mai jos în ordine calendaristică începând de la 1 septembrie, începutul anului bisericesc:

Sursă: Orthodoxwiki.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Rugăciune către Sfântul Cuvios Ioan Paleolavritul

Din tinerețe întărindu-te cu nădejdea cea către Dumnezeu, ai alergat către Bunul Dumnezeu, Preafericite Ioan, nevoindu-te cu înfrânările cele mai alese ale călugăriei.
Fiind plin de dar bogat și purtător de lumină, sălășluindu-te în locuri cinstite, cinstit ai petrecut, ducând suirile către faptele cele bune, fericite.
Fiind îndreptat cu tăria Duhului, ai alergat la grădina purtătorului de Dumnezeu Hariton, întru care petrecând, ai fost lucrător de cele sfinte.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Înstrăinându-ți cugetul tău de cele pământești, preacuvioase, pe acesta l-ai pironit întru bunătățile cele cerești, părinte Ioan și ai dobândit de acolo Lumina Cea Prealuminoasă.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Din tine Preacurată, de Dumnezeu Dăruită S-a arătat nouă Soarele dreptății Hristos și cu Lumina a luminat pe cei ce ședeau din început întru tăria întunericului.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cântări Liturgice

Troparul Cuviosului Ioan, glasul al 8-lea

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ioan, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Troparul Sfântului Cuvios Ioan de la Lavra Veche, glasul 1

Locuitor pustiului, înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Ioan. Cu postul, cu privegherea și prin rugăciune primind daruri cerești, tămăduiești pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă Celui Ce ți-a dat ție putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Viața completă – Sfântul Cuvios Ioan Paleolavritul (Viețile Sfinților)

Lavra Veche se numea locașul Cuviosului Hariton, care și era aproape de Ierusalim în pustiul Palestinei, deoarece se zidise înaintea altor lavre de Sfântul Hariton, precum se scrie despre ea pe larg în viața lui. Deci, în acea veche lavră a lui Hariton s-a nevoit pustnicește acest Cuvios Ioan, care, din tinerețe rănindu-se de dumnezeiasca dragoste, s-a lipit de Dumnezeu, după cele scrise: „Iar mie a mă lipi de Dumnezeu bine este”.

Și trecând cu vederea plăcerile lumii deșarte și mândria, și înstrăinându-se de patrie, a luat crucea vieții monahicești și s-a dus în țară străină, pentru Domnul, Cel ce a fost străin pe pământ, încât de la nașterea Sa și până la moarte nu avea unde să-Și plece capul. Și ajungând la sfintele locuri ale Ierusalimului, închinându-se Cinstitei Cruci și Mormântului lui Hristos Cel de viață primitor, a mers la lavra cea zisă mai sus, a Sfântului Hariton, și s-a învrednicit într-însa de dregătoria preoțească, pentru viața lui îmbunătățită, căci s-a arătat următor pustnicilor celor de demult, înfrânându-și patimile cele trupești cu mare înfrânare, cu stările la rugăciune cele de toată noaptea, cu pomenirea morții, cu nevoințele cele de multe feluri, cu care și-a subțiat trupul foarte, încât s-a făcut înger pământesc în trup.

Sfântul Cuvios Ioan Paleolavritul - 19 aprilie - Sfântul Cuvios Ioan al Lavrei celei Vechi - b
Sfântul Cuvios Ioan Paleolavritul (al Lavrei celei Vechi)

Apoi, după viața cea îndelungată și desăvârșită spre plăcerea lui Dumnezeu, s-a mutat către Domnul, dus fiind sufletul lui de mâinile sfinților îngeri cei fără de trup în locașul ceresc cel neînvechit. El este numit de alții „al peșterii celei vechi”, în loc de „al lavrei celei vechi”, deoarece lavra cea veche a Cuviosului Hariton a fost la început o peșteră tâlhărească, în care, Cuviosul Hariton fiind legat de niște tâlhari, s-a dezlegat prin minune, fiindcă au murit deodată tâlharii aceia, bând niște vin otrăvit de veninul unui șarpe. Iar după ce s-a dezlegat, a aflat în peșteră mult aur și â făcut mai întâi o biserică în aceeași peșteră și a adunat frații, iar după aceea a zidit mănăstirea deasupra peșterii. Iar de vreme ce Cuviosul Ioan a viețuit în acea peșteră veche, slujind în biserică, de aceea a fost numit și „al peșterii celei vechi”.

Floare-Despartitoare

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților pe tot anul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi - 19 aprilie

În această lună, în ziua a nouăsprezecea, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ioan Paleolavritul, adică de la Lavra cea veche;
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Pafnutie;
Tot în această zi, pomenirea sfinților Socrat și Dionisie, care, fiind împunși cu sulițe, s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirca preacuviosului părintelui nostru Gheorghe Mărturisitorul, episcopul Antiohiei Pisidei;
Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Trifon arhiepiscopul Constantinopolului, căruia i se face soborul la sfânta biserică cea mare;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului Simeon, egumenul sfintei Mănăstiri Filoteu din Muntele Atosului, cel ce avea o singură haină și umbla desculț, care a fost și ctitor, în același munte, al Flamuriei Sfintei Treimi, care cu pace s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine - 20 aprilie

În această lună, în ziua a douăzecea, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Teodor Trihina;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Victor, Zotic, Zinon, Achindin, Chesarie, Severian, Hristofor, Teona și Antonin;
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Anastasie al Antiohiei;
Tot în această zi, pomenirea sfântului apostol Zaheu;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Atanasie care a zidit Manastirea Meteora în Tesalia și care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Iosaf, ce a sihăstrit împreună cu pomenitul cuvios Atanasie din Meteora, și care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi se face pomenirea Sfântului Ierarh Teotim, episcopul Tomisului.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Pe Sfântul Cuvios Ioan Paleolavritul să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Cuvioase Ioane roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Floare Final
autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Sfântul Ierarh Leon, episcopul Cataniei
(20 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Leon, episcopul Cataniei, a mai purtat și numele de taumaturgul sau vindecătorul deoarece încă din timpul vieții sale a săvârșit nenumărate vindecări. A primit de la Dumnezeu aceste daruri […]

† Sfânta Nina, cea întocmai cu Apostolii și luminătoarea Georgiei
(14 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfânta Nina, Cea întocmai cu Apostolii a fost numită luminătoarea Georgiei datorită faptului că și-a dedicat întreaga viață încreștinării poporului Georgian. Este pomenită în calendarul ortodox în data de 14 ianuarie. […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Cosma Etolul
(24 august)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Cosma Etolul (Etolianul) a propovăduit Evanghelia străbătând Tracia, Macedonia până la mănăstirea Proussos din Evritania, unde a întemeiat o școală. Prin harisma înainte-vederii pe care o avea, a […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “† Sfântul Cuvios Ioan Paleolavritul
(19 aprilie)”

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram