† Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului
(28 martie)

Trimte prietenilor tăi

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului, este prăznuit în calendarul ortodox în data de 28 martie.

El avea darul facerii de minuni, puterea de a izgoni diavolii, iar pescarilor care se osteneau în zadar cu prinderea peștelui le umplea mrejele doar îngenunchind la rugăciune.

Viața pe scurt - Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului (sinaxar)

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului a trăit în timpul împăratului iconoclast Leon Armeanul (813-820).

Sfântul Cuvios Ilarion s-a călugărit din tinerețe purtându-și crucea și urmând lui Hristos Cel răstignit, supunându-și cu înfrânare patimile trupești.

Se spune că îi covârșea pe ceilalți monahi cu fapta bună. Pentru aș desăvârși virtuțile a petrecut vreme de mulți ani închis într-o chilie și îndeletnicindu-se cu rugăciunea și cu cercetarea Sfintelor Scripturi, s-a luminat cu darul nepătimiții.

S-a învrednicit de rânduiala preoțească, apoi a fost făcut egumen (stareț) al mănăstirii ce se numea Pelichit din Helespont, Asia Mică (în prezent - Strâmtoarea Dardanele).

Era un om chibzuit, înțelept și povățuia pe fiecare cu blândețe. La bunătatea și desăvârșirea lui sufletească Dumnezeu i-a adăugat darul înaintevederii și al facerii de minuni. Ilarion a strălucit ca un soare printre oameni, vindecându-i de boli și curățându-i de duhurile cele necurate și de demoni. Cu puterea rugăciunii, vindeca orbi, șchiopi, chiar și pe un om cu mâna uscată îl tămăduise prin harul primit de la Dumnezeu. În timpul unei secete, a adus ploaia, iar alta data a despărțit apele unui rău, la fel ca profetul Elisei. A alungat animalele sălbatice care stricau culturile de pe câmp și a făcut ca năvoadele pescarilor să se umple cu peste atunci când nu reușeau să prindă nimic.

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului 28 martie

Despre Sfântul Ilarion cel Nou scrie Cuviosul Iosif, scriitorul de cântări, în a opta cântare a canonului, că pentru cinstirea icoanei Mântuitorului a răbdat prigoniri de la chinuitori și îl numește astfel mucenic, pentru că a viețuit, precum se povestește într-o cuvântare, pe vremea împărăției lui Leon Armeanul (813-820).

Pornind împăratul Leon prigoana împotriva Sfintelor Icoane, a trimis ostași în tot imperiul pentru ai convinge cu forța pe cei care le cinsteau. În anul 754, comandantul Lakhanodrakon a atacat cu armata sa mănăstirea Pelechit, în sfânta și marea joi a mântuitoarelor Patimi, și năvălind în biserica mănăstirii chiar în timpul săvârșirii dumnezeieștii liturghii, au distrus toate icoanele și au aruncat Sfintele Taine. După aceea, prinzând pe cei mai aleși monahi, patruzeci și doi la număr, i-a ferecat cu legături de fier, pe unii i-au chinuit cu bătăi cumplite, altora le-a uns bărbile și fețele cu smoală, iar celorlalți le-a tăiat nasurile.

La statornica împotrivire a Cuviosului egumen, prigonitorii au tăbărât asupra acestuia și după ce l-au chinuit cumplit, l-au pus în lanțuri împreună cu ceata de călugări și i-au târât prin părțile Efesului, unde toți au fost aruncați în închisoare, iar mănăstirii Pelechit iau dat foc. Mulțumind Lui Dumnezeu pentru tăria de a mărturisi a dreptei credințe, Sfântul Cuvios Ilarion și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu în temnița unde a fost dus.

Sursă: Creștin Ortodox.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoana Sfântului Cuvios Ilarion cel Nou, Egumenul Pelechitului

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului 28 martie

Dionisie din Furna în „Erminia picturii bizantine” nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie sa fie pictat Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, Egumenul Pelechitului.

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Dionisie din Furna - Erminia picturii bizantine

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Etimologia / semnificația numelui Ilarion - Hillary

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului 28 martie

În primul rând „La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfântului Cuvios Ilarion cel Nou!

Ilarion - nu a fost și nu este un nume prea des întâlnit la noi în țară, chiar dacă este răspândit mai mult în regiunea balcanică. Ilarion este forma romană, bulgara, macedoneana, georgiana și rusă a numelui grec Hilarion, venit pe filiera latina (hilarius). În greaca veche, hilaros înseamnă „voios”, „vesel”. Din acest cuvânt provine și cuvântul hilar.

Numele Ilarion și, în țările de limba engleză, forma Hilary au început să se răspândească din Evul Mediu, în amintirea Sfântului Hilarius, episcop al Romei în secolul al V-lea.

Nume derivate

Ilar, Ilarius, Ilario, Ilari, Hilary și Hillary.

Personalități cu numele de Ilarion sau derivate

Ilarion Ciobanu (1931-2008), Ilarion Argatu (1913-1999); Sf. Ilarion cel Mare (sec. IV), Episcopul Hilarius (decedat în anul 468), Preacuviosul Părinte Ilarion cel Nou (sec. VIII), Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou (sec. IX), Hillary Diane Rodham Clinton (1947), Hilary Swank (1974).

Când își pot serba ziua de naștere cei care poartă numele de Ilarion, Hillary?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 17 noiembrie când este prăznuit Sfantul Hilarius, pe data de 28 martie când este prăznuit Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, starețul mănăstirii Pelechit din Helespont, în Asia, în data de 6 iunie când este prăznuit Sfântul Ilarion cel Nou, egumenul mănăstirii Dalmatiei; în data de 6 mai când este prăznuit Sfântul Ilarion cel Mare.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Rugăciune către Sfântului Cuvios Ilarion cel Nou, Egumenul Pelechitului

Întru adânc a așternut de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea preaîntr-armată; iar Cuvântul, Domnul Preaslăvit, Întrupându-Se, a nimicit păcatul cel prearău, căci cu Slavă S-a preaslăvit.
Milostiv și blând făcându-te prin pustnicie și vesel cu adevărat, întru Duhul, milostivirii mă învrednicește prin rugăciunile tale, Părinte Ilarion, ca să te laud acum întru veselia inimii mele.
Cuvios fiind din pruncie, părinte și luând crucea ta ai urmat lui Hristos, veștejind patimile trupului cu înfrânarea și cu rugăciunile cele stăruitoare și împodobindu-te cu lipsa de pătimire.
Supunându-te jugului celui preaușor al Domnului și ascultător făcându-te îndreptărilor Lui, Sfinte Preacuvioase Ilarion, ai aruncat de la tine povara cea preagrea a păcatului, preaînţelepte, câștigând sfințenia.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Lanțurile păcatelor mele rupe-le, Preacurată, rugând pe Fiul tău și Dumnezeu și patimile ce mă chinuiesc nimicește-le, pururea Fecioară, ca, izbăvit fiind, să te cinstesc pe tine totdeauna, Preanevinovată Stăpână.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cântări Liturgice

Troparul Sfântului Cuvios Ilarion cel Nou, Egumenul Pelechitului, glasul 1

Locuitor pustiului, înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Ilarion. Cu postul, cu privegherea și prin rugăciune primind daruri cerești, tămăduiești pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă Celui Ce ți-a dat ție putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Troparul Sfântului Cuvios Ilarion cel Nou, Egumenul Pelechitului, glasul al 8-lea

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ilarion, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Viața completă - Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului (Viețile Sfinților)

Cuviosul Ilarion din tinerețe s-a călugărit, purtându-și crucea și urmând lui Hristos Cel răstignit, patimile trupești supunându-și cu înfrânare. El pe toți monahii i-a covârșit cu fapta bună și, într-o chilie întunecoasă închizându-se, fără tulburare a petrecut mulți ani și s-a luminat cu nepătimirea. Pentru aceea și de rânduiala preoțească s-a învrednicit și a fost egumen al mânăstirii ce se numea Pelichit, în Asia, aproape de Elespont. Și a făcut minuni alese, că jivinele care vătămau semințele roditoare le certa și le izgonea cu cuvântul din țarini și din grădini, grindina a potolit-o cu rugăciunea și pământul cel însetat cu ploaie l-a adăpat, iar curgerea râului, ca și Elisei proorocul, a despărțit-o; mâna cea uscată a unui om a tămăduit-o, pe un orb l-a făcut să vadă și șchiopilor le-a dăruit tămăduire; pe diavoli i-a izgonit, iar pescarilor, care în zadar se osteneau, cu pești mulți le-a umplut mrejele.

Folare-Separare

Despre dânsul scrie Cuviosul Iosif, scriitorul de cântări, în a opta pesnă a canonului, că pentru cinstirea icoanei Mântuitorului a răbdat prigoniri de la muncitori și îl numește mucenic. Pentru că a viețuit, precum se povestește într-o cuvântare, pe vremea împărăției lui Leon Armeanul (813-820), care a călcat sfintele icoane. Altora li se pare, cu adevărat, că a trăit pe vremea împărăției lui Leon Isaurul (717-741) și a lui Copronim, fiul lui (741-775), care cu mulți ani mai înainte de Leon Armeanul a fost, și că a pătimit pentru sfintele icoane în acea vreme când voievodul lui Copronim, la Hanodracon, a năvălit fără veste cu oaste asupra mânăstirii ce se numea Pelichit, în sfânta și marea joi a mântuitoarelor Patimi, când se săvârșea dumnezeiasca Liturghie. Și, intrând în biserică și în Altar cu îndrăzneală, a poruncit să tacă cântarea și a răsturnat la pământ Sfintele și dătătoarele de viață Taine ale lui Hristos. După aceea, prinzind pe cei mai aleși monahi, patruzeci și doi la număr, i-a ferecat cu legături de fier, iar celorlalți, cu bătăi cumplite chinuindu-i, le-a rupt trupurile; pe alții, bărbile și fețele lor cu smoală ungându-le, i-a aprins și altora nasurile le-a tăiat. După aceea a aprins mânăstirea și biserica, iar pe cei ferecați, patruzeci și doi de părinți, i-a surghiunit în țara de la marginea Efesului și acolo, într-o baie veche încuindu-i, i-a chinuit cu silă de moarte.

Folare-Separare

Deci, în acea vreme, și Cuviosul Ilarion, ca un mai mare între părinții aceia, având rânduiala egumeniei, se știe că a pătimit mult și și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu pentru sfintele icoane.

Folare-Separare

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților pe tot anul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi - 28 martie

În această lună, în ziua a douăzeci și opta, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ilarion cel nou, egumenul Mănăstirii Palechitului;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ștefan Mărturisitorul, făcătorul de minuni, care pentru dreapta credință în surghiun s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Irodion, unul dintre cei șaptezeci de ucenici.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine - 29 martie

În această lună, în ziua a douăzeci și noua, pomenirea sfinților mucenici Marcu, episcopul Aretuselor, Chiril diaconul și alți mulți, împreună cu ei;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Iona, Varahisiu și a celorlalți nouă mucenici, împreună cu dânșii;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru și mărturisitorului Eustațiu, episcopul Bitiniei;
Tot în această zi, pomenirea sfinților apostoli, dintre cei șaptezeci: Sosten, Apolo, Chifa și Epafrodit.
Tot în această zi, pomenirea celui întru sfinți părintele nostru Diadoh, episcopul Foticeii, în Epir, al cărui "Cuvânt ascetic" se găsește în Filocalia românească, volumul 1.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Pe Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Cuvioase Ilarion roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale ei/ lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuieșne-ne pe noi. Amin.

Recomandări

† Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor
(27 octombrie)

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi (sau Dimitrie Basarabov) este numit și Ocrotitorul Bucureștilor, datorită evlaviei pe care o acu credincioși care vin și se închină la Moaștele Sfântului de la Catedrala Patriarhală. Este […]

† Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir
(26 octombrie)

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir și făcătorul de minuni, din Tesalonic este unul dintre cei mai cinstiți sfinți ortodocși. El tămăduiește trupurile și sufletele credincioșilor prin harul Dumnezeiesc dobândit din mărturisirea credinței în […]

† Sfântul Mare Mucenic Areta
(24 octombrie)

Sfântul Mare Mucenic Areta, guvernatorul orașului Najran (Arabia Saudită), a pătimit împreună alți 4300 de creștini, în timpul atacurilor etiopiene conduse de Dgu Nuwas din anul 523. Martiriul lor este serbat în calendarul ortodox în […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram