† Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaților
(6 iunie)

5/5 - (6 votes)

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaților, a trăit în ascultare, smerenie și liniște, fapt pentru care a fost învrednicit de Dumnezeu cu darul facerii de minuni. Cuviosul Ilarion este unul dintre sfinții care prin mărturisirea lui statornică a ținut ortodoxia curată în vremuri de prigoană. El este serbat în calendarul ortodox în data de 6 iunie.

Viața pe scurt - Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaților (sinaxar)

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou sau cel Tânăr, egumenul mânăstirii Sfântului Dalmat din Constantinopol este numit așa pentru a nu fi confundat cu Sfântul Ilarion cel Mare din cel de-al patrulea secol, s-a născut în Cappadocia în anul 775. Tatăl său se numea Petru și lucra la curtea imperială, iar pe mama sa o chema Teodosia.

Capadocia
Capadocia - Turcia de astăzi

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou intră în monahism

Când Ilarion a împlinit douăzeci de ani a intrat în Mănăstirea Xirochipiu, din Constantinopol și ulterior în obștea Mânăstirii Sfântului Dalmat. Ambele mânăstiri erau din Constantinopol. Timp de zece ani s-a îngrijit de grădina mănăstirii. Viața sa îmbunătățită și faptul că avea de la Dumnezeu darul de a se lucra prin rugăciunile sale minuni a determinat pe egumenul mânăstirii să îl hirotonească preot.

La moartea starețului său, temându-se că va fi numit stareț, Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou a fugit din mânăstire mergând în ascuns la o mânăstire din Muntele Olimp al Bitiniei. A fost aflat de frați care au intervenit la Patriarhul Nichifor al Constantinopolului, iar acesta împreună cu împăratul au trimis la Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou și l-au adus înapoi în Constantinopol.

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou numit egumen

A fost numit egumen și arhimandrit potrivit regulii acelei mânăstiri, al cărei egumen era începând de la al treilea Sinod Ecumenic inclusiv exarh (inferior patriarhului și superior episcopului, având putere de conducere peste o anumită regiune) al tuturor mânăstirilor din Constantinopol.

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou și perioada Iconoclastă

Venirea pe tron a împăratului iconoclast Leon al V-lea Armeanul l-a găsit pe Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou în poziția de egumen. Regele, demarând politica sa de luptă împotriva celor ce cinsteau icoanele, a încercat să-și atragă de partea sa personalitățile duhovnicești ale vremii. Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou a refuzat să susțină astfel de politici neortodoxe și a fost întemnițat în mai multe rânduri, biciuit și izolat în cele din urmă în fortăreața Protilion.

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaților 6 iunie - b

La moartea lui Leon al V-lea, în anul 820, Ilarion a fost primit în casa unei evlavioase creștine. Eliberat de împăratul Mihail Travlu (820-829), a suferit din nou în timpul fiului acestuia, Teofil (829-842), care era mânat de același zel împotriva celor ce susțineau ortodoxia cinstirii sfintelor icoane. Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou a fost bătut și exilat în insula Afusia, în Sudul Propontidei. Aici a locuit într-o celulă strâmtă timp de opt ani, unde a fost din nou chinuit și lăsat în temniță pentru mai multe zile, fără apă și pâine.

Restabilirea cultului Sfintelor Icoane

În vremea împărătesei Teodora, soția împăratului Teofil (829-842), care a organizat un sinod ce a restabilit cultul icoanelor, Sfântul Ilarion a fost eliberat și s-a reîntors la Mănăstirea Dalmaților. El a fost martor al biruinței Ortodoxiei, când a fost proclamată definitiv ortodoxia cinstirii Sfintelor icoane în anul 843.

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou trece la cele veșnice

A revenit în mănăstirea sa abia după anul 843, unde a viețuit până la plecarea sa la Domnul, la vârsta de 70 de ani. Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou a trecut la Domnul doi ani mai târziu, pe 6 iunie în anul 845.

Despre Sfântul Ilarion cel Nou scrie Cuviosul Iosif, scriitorul de cântări, în a opta cântare a canonului, că pentru cinstirea icoanei Mântuitorului a răbdat prigoniri de la muncitori și îl numește mucenic, pentru că a viețuit, precum se povestește într-o cuvântare, pe vremea împărăției lui Leon Armeanul (813-820), care a călcat sfintele icoane.

Surse: Trinitas TV, Basilica link1 link2, MiscareaDeRezistenta.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Minunile Sfântului Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaților

A făcut minuni alese, că jivinele care vătămau semințele roditoare le certa și le izgonea cu cuvântul din țarini și din grădini, grindina a potolit-o cu rugăciunea și pământul cel însetat cu ploaie l-a adăpat, iar curgerea râului, ca și Elisei prorocul, a despărțit-o.

A tămăduit mâna cea uscată a unui om, pe un orb l-a făcut să vadă și șchiopilor le-a dăruit tămăduire; pe diavoli i-a izgonit, iar pescarilor, care în zadar se osteneau, cu pești mulți le-a umplut mrejele.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Ilarion - Hillary

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou!

Ilarion - nu a fost și nu este un nume prea des întâlnit la noi în țară, chiar dacă este răspândit mai mult în regiunea balcanică. Ilarion este forma romană, bulgara, macedoneana, georgiana și rusă a numelui grec Hilarion, venit pe filiera latina (hilarius). În greaca veche, hilaros înseamnă "voios", "vesel". Din acest cuvânt provine și cuvântul hilar.

Numele Ilarion și, în țările de limba engleză, forma Hilary au început să se răspândească din Evul Mediu, în amintirea Sfântului Hilarius, episcop al Romei în secolul al V-lea.

Derivate ale numelui Ilarion - Hillary

Ilar, Ilarius, Ilario, Ilari, Hilary și Hillary.

Personalități cu numele de Ilarion - Hillary

Ilarion Ciobanu (1931-2008), Ilarion Argatu (1913-1999); Sf. Ilarion cel Mare (sec. IV), Episcopul Hilarius (decedat în anul 468), Preacuviosul Părinte Ilarion cel Nou (sec. VIII), Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou (sec. IX), Hillary Diane Rodham Clinton (1947), Hilary Swank (1974).

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Ilarion?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 6 iunie când este pomenit Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaților. Mai sunt și alți sfinți care au purtat acest nume cum ar fi pe data de 17 noiembrie când este prăznuit Sfântul Hilarius, pe data de 28 martie când este prăznuit Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, starețul mănăstirii Pelechit din Helespont, în Asia și în data de 6 mai când este prăznuit Sfântul Ilarion cel Mare.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaților

Icoana Sfântului Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaților 6 iunie
Icoana Sfântului Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaților 6 iunie

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 100

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaților

Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea Egiptului scăpând israeliteanul, striga: Mântuitorului și Dumnezeului nostru să-I cântăm.
Ca unul ce din posomorârea celor materialnice ai alergat la lumina cea fără materie și înțelegătoare, prin rugăciunile tale cele către Domnul, luminează-mă pe mine, Preacuvioase Ilarioane.
Din pruncie sugând bunătatea, prin ostenelile înfrânării și prin sudori sihăstrești, ai ajuns la treaptă bărbătească și la măsură de vârstă duhovnicească a lui Hristos.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Trecând noianul patimilor și scăpând de întreitele valuri ale demonilor, ai sosit neudat la limanul nepătimirii, părinte cuvioase.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Ca Una ce Singură ești mai Aleasă decât toată zidirea, în vremile cel de pe urmă, fără de tată ai născut Dumnezeu și Om, pe Cuvântul, pe Cel Ce din Tatăl este fără de mamă, Maica lui Dumnezeu.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaților, glasul al 8-lea

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ierarhe Ilarioane, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condac - Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaților, glasul 1

Cu focul împărtășindu-te, nicicum nu te-ai ars, Ilarioane înțelepte, nevoitorule cel cu minte vitează, că rouă de la Dumnezeu ai câștigat, care te-a răcorit. Pentru aceasta ai suferit lupte mai presus de fire, bucurându-te cu cuvioșii, de Dumnezeu înțelepțite, cu care pomenește-ne pe noi.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaților (Viețile Sfinților)

Fericitul Ilarion a fost fiul lui Petre Capadocianul, cel care da pâine la masa împărătească, iar maica lui era Teodosia; și amândoi părinții lui erau evlavioși. Și fiind ei iubitori de Dumnezeu, l-au învățat bine Sfânta Scriptură din tinerețe. Apoi, când era de douăzeci de ani, a lăsat - după cum zice Evanghelia - pe tată și pe mamă, și casă, și bogăție, și s-a făcut monah în mănăstirea lui Isihie, care era aproape de Vizantia. După aceea a venit în mănăstirea Dalmatului și acolo a luat îngerescul și sfântul chip cel mare, și s-a făcut ucenic al Sfântului Grigorie Decapolitul, care într-acea vreme viețuia acolo.

Și petrecea în ascultare, în tăcere și în smerenie, având slujbă în grădina mănăstirească. El s-a ostenit într-acea ascultare zece ani și se sârguia, ca, prin viața sa, să urmeze Cuviosului Ilarion cel Mare, cel de un nume cu el, a cărui viață îmbunătățită și plăcută Lui Dumnezeu, adeseori citind-o, se asemăna aceluia, pe cât putea, în postiri, în rugăciunile cele de toată noaptea, și în toate ne voințele monahicești, pentru care s-a și numit Ilarion cel Nou.

Deci luminându-și sufletul ca soarele, a luat putere de la Dumnezeu asupra duhurilor celor necurate, ca să le gonească Iar egumenul mănăstirii aceleia l-a făcut preot, chiar și nevrând, după ce Sfântul Grigorie Decapolitul s-a dus de acolo în alte locuri. Apoi, după câțiva ani, murind egumenul acelei mănăstiri, Cuviosul Ilarion a aflat că frații voiesc să-l facă egumenul lor și a ieșit noaptea din mănăstire, neștiut de nimeni, și s-a dus în Vizantia, unde a căutat pe Sfântul Grigorie, învățătorul său, nădăjduind că-l va găsi acolo. Dar acela se dusese în Roma și de acolo s-a întors și s-a sălășluit în muntele Olimpului.

Deci Ilarion a intrat într-o mănăstire din Vizantia, iar monahii mănăstirii Dalmatului, aflând de dânsul, au trimis la prea sfințitul Patriarh Nichifor, rugându-l să-l facă egumen al lor, chiar de n-ar voi. Atunci patriarhul a vestit aceasta împăratului și, trimițând, au adus la dânșii pe Ilarion, și l-au îndemnat să ia egumenia mănăstirii Dalmatului. Iar el neputând să se împotrivească voinței împărătești și patriarhicești, s-a supus poruncii lor și a luat stăpânirea egumeniei, păstorind bine, vreme de opt ani, oile cele cuvântătoare încredințate lui.

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaților 6 iunie - c

După aceasta, a luat scaunul împărăției grecești Leon Armeanul - tiranul cel cu nume de fiară -, care a început a tulbura Biserica lui Hristos cu eresul luptării de icoane. Acela pe mulți îi silea să se unească cu el la eresul lui; iar pe cei ce nu se supuneau voinței lui, pe unii îi muncea, iar pe alții îi izgonea în țări foarte depărtate. Într-acea vreme, din porunca lui, a fost adus și Cuviosul Ilarion de la mănăstirea Dalmatului la palatele împărătești și silit la acel eres. Dar ostașul cel bun al lui Hristos, nu numai că nu s-a supus tiranului nicidecum, dar încă l-a și certat cu îndrăzneală, numindu-l fără de Dumnezeu și nou călcător de lege, pornindu-l astfel spre mare mânie. Deci răucredinciosul împărat a pus asupra fericitului multe bătăi și felurite munci, și l-a închis în temniță.

Iar după o vreme oarecare, punându-l iar de față la cercetare, dar nimic sporind la scopul lui, l-a dat patriarhului celui de un gând cu el, anume Teodot, cu porecla Casiter, care luase scaunul după izgonirea pentru dreapta credință a prea sfințitului Nichifor. Acel Teodot, patriarhul mincinos, a făcut Cuviosului Ilarion același lucru ca și împăratul, căci închizându-l într-o temniță întunecoasă, l-a chinuit multe zile cu foamea și cu setea, poruncind să nu-i dea nici pâine, nici apă. Atunci monahii mănăstirii lui s-au dus la împărat, zicând cu rugăminte: „O, împărate, dă-ne pe păstorul nostru, iar noi îți făgăduim că ne vom supune voinței tale”. Iar împăratul s-a bucurat de făgăduința lor și îndată le-a dat pe părintele lor.

Deci sfântul, ducându-se la mănăstire, a petrecut câtăva vreme și, primind puțină odihnă, după acele pătimiri și acea foame, s-a întors iarăși spre pătimiri. Căci împăratul, așteptând făgăduința călugărilor, a cunoscut că este batjocorit de ei și a trimis ostașii săi asupra acelei mănăstiri, care au necăjit pe monahi, iar pe Cuviosul Ilarion aducându-l, l-au închis în temniță. După aceea, l-au trimis la mănăstirea lui Faneon, poruncind să-l închidă într-o temniță strâmtă. Sfântul Ilarion a pătimit în temnița aceea șase luni, primind multe necazuri și ocări de la asprul egumen al acelei mănăstiri. După aceea, iarăși a fost scos de acolo, cu poruncă împărătească, și a fost adus la Constantinopol, unde a fost silit de împăratul să se lepede de icoane, uneori cu momeli, iar alteori cu îngroziri.

Însă pătimitorul lui Hristos, Ilarion, neascultând de porunca împăratului, a fost trimis la altă mănăstire care se numea Ciclovia. Și a petrecut într-însa doi ani și șase luni, fiind ținut și chinuit într-o temniță urât mirositoare. De acolo, fiind adus iarăși la împărat, și fiind bătut foarte tare, a fost surghiunit în cetatea Protilia. După aceea, acel răucredincios împărat, care a pierdut pe mulți, a pierit și el cumplit; pentru că a fost tăiat cu săbiile în biserică de ostașii săi chiar în acel loc unde mai întâi a batjocorit și surpat sfânta icoană a lui Hristos, și și-a lepădat sufletul lui cel ticălos.

pravila - Floare Ornamentala

Și luând scaunul împărăției Mihail Travlul, a poruncit ca pe toți cei dreptcredincioși să-i libereze din legături și de prin temnițe. Atunci fiind eliberat și Cuviosul Ilarion, nu s-a întors la mănăstirea sa - deoarece nu încetase eresul luptării de icoane, iar scaunele episcopale erau ținute de păstori și arhierei învățători mincinoși -, ci a petrecut la o femeie oarecare credincioasă, care îi dăduse un loc liniștit la moșia sa, făcându-i chilie și grădină și slujindu-i lui pentru Dumnezeu cu toate cele de trebuință.

Într-acea vreme, Sfântul Teodor Studitul, care asemenea pătimise multe răutăți de la eretici pentru dreapta credință, întorcându-se de la surghiunie, a trecut la Domnul. Iar sfântul său suflet, înălțându-se de îngeri spre cer, a fost văzut de Cuviosul Ilarion, precum se scrie de aceasta în viața lui Teodor. Acea vedere s-a făcut astfel: în acea zi în care Sfântul Teodor Studitul s-a mutat la Domnul, fericitul Ilarion umblând prin grădina sa, lucrând și cântând psalmii lui David, a auzit deodată niște glasuri preaminunate și a simțit și un miros de negrăită bună mireasmă; deci, minunându-se, se gândea de unde să fie acestea. Și căutând spre înălțimea cerului, a văzut o mulțime de cete cerești în haine albe, strălucind cu luminoase fețe și venind din cer cu cântări spre întâmpinarea oarecărei fețe cinstite.

Acestea văzându-le fericitul Ilarion, a căzut cu spaimă mare la pământ și a auzit pe oarecare grăindu-i lui: „Iată sufletul lui Teodor, egumenul mănăstirii Studitului, care a pătimit pentru Sfintele Icoane până la sânge și a răbdat până în sfârșit în necazuri; iar acum a adormit și, dănțuind, se suie sus, întâmpinându-l pe el cereștile puteri!”. Învrednicindu-se de o vedenie preaminunată ca aceasta, Cuviosul Ilarion s-a umplut de multă mângâiere și a primit în inima sa o mare dulceață duhovnicească. Și a rămas multe zile veselindu-se cu duhul, iar fața lui strălucea de bucurie ca a unui înger.

Și a petrecut Cuviosul Ilarion la acea femeie șapte ani și mai mult. Iar după Mihail Travlul a venit la împărăție fiul său, Teofil, care, pe toți mărturisitorii adunându-i, a început iarăși, ca și împărații răucredincioși de mai înainte, a-i sili pe dânșii la luptarea împotriva sfintelor icoane și a-i munci pe cei ce nu i se supuneau lui. Atunci și Cuviosul Ilarion a fost luat și dus la împărat, unde, silit fiind, nu s-a supus poruncii împărătești, ci mai ales l-a certat pe el, ca pe un păgân și călcător de lege, care strică dogmele cele drepte ale credinței. Pentru aceea a primit o sută și șaptezeci de lovituri și a fost surghiunit la insula Afusiei, dar acolo avea această înlesnire, că nu era ținut nici în temniță, nici în legături. Deci, zidindu-și o chilie foarte mică, a petrecut într-însa până la sfârșitul lui Teofil.

Iar după moartea aceluia a venit împărăteasa Teodora, care adunând în împărăteasca cetate pe toți mărturisitorii, a întărit credința cea dreaptă și a pus sfintele icoane în bisericile lui Dumnezeu. Atunci și Cuviosul Ilarion, eliberându-se, a luat mănăstirea Dalmatului, unde strălucea cu minunile. Și viețuind trei ani, și îndreptând pe ucenicii săi cu dumnezeiască plăcere, s-a dus la Domnul. Iar cinstitul și sfântul lui suflet, asemenea ca și al lui Teodor, cel văzut de dânsul, a fost dus de îngeri la cele cerești și a stat în ceata sfinților mărturisitori, înaintea scaunului slavei Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, a Unui Dumnezeu în Treime, Căruia I se cuvine slavă în veci. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 6 iunie

În această lună, în ziua a șasea, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Ilarion cel nou, egumenul mănăstirii Dalmației;
Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Atal, făcătorul de minuni;
Tot în această zi, pomenirea celor cinci sfinte fecioare și cele împreună cu ele;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Ghelasie, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului Anuv purtătorul de semne, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului Fotas, care cu pace s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 7 iunie

În această lună, în ziua a șaptea, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Teodot, episcopul Ancirei;
Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Zinaida, făcătoarea de minuni;
Tot în această zi, pomenirea sfintelor femei Esia și Sosana, ucenicele lui Pangratie, episcopul Tavromeniei (Taormina, Sicilia), a căror pomenire se săvârșește în sfânta lor mărturisire, întru ale lui Vasilisc;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Licarion, care prin sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Tarasie și Ioan, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Ștefan, care cu pace s-a săvârșit;
AntimTot în această zi, pomenirea Preacuviosului Antim, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfintei Sevastiana, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Potamiani, care în cazan cu smoală s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Daniel cel de la Schit (Sketis), în Egipt.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaților să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Cuvioase Ilarion roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Ierarh Averchie, Episcopul Ierapolei, făcător de minuni
(22 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Averchie al Iropolei este numit și întocmai cu Apostolii datorită lucrării misionare pe care a întreprins-o în secolul al-II-lea și făcător de minuni datorită minunilor săvârșite atât în viață […]

† Sfânta Muceniță Cecilia
(22 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfânta Muceniță Cecilia este protectoarea muzicii și muzicienilor, în special a celei bisericești. Ea este serbată în calendarul ortodox în data de 22 noiembrie. FB Mess WA Like

† Sfinții Cuvioși Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan
(26 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfinții Cuvioși Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan au cea mai emoționată și impresionantă viață de familie din cartea "Viețile Sfinților". Aceștia au atins culmea cea înaltă a virtuților și nevoindu-se până […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram