† Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea
(28 februarie)

5/5 - (6 votes)

Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea a fost un sfânt cuvios care a trăit în vremea Sfântul Ioan Gură de Aur, secolul al IV-lea, originar din Dobrogea, fiind prieten cu Sfântul Ioan Casian care și el a fost născut pe teritoriul țării noastre. Cei doi au îmbrățișat viață monahală și au rămas nedespărțiți până la moarte. Sfântul Cuvios Gherman este prăznuit de Biserica Ortodoxă în ziua de 29 februarie în anii bisecți, iar în ceilalți pe 28 februarie.

Viața pe scurt - Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea (sinaxar)

Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea a fost un sfânt cuvios din secolul al IV-lea, în vremea Sfântul Ioan Gură de Aur, originar din Dobrogea, fiind prieten cu Sfântul Ioan Casian. Cei doi au îmbrățișat viață monahală și au rămas nedespărțiți până la moarte.

Pentru a citi mai mult depre Sfântul Ioan Casian APĂSAȚI AICI.

În jurul anului 377, împreună cu Sfântul Ioan Casian, prieten și împreună-viețuitor, Cuviosul Gherman pleacă în Țara Sfânta, la o mănăstire din Betleem, aproape de Peștera Nașterii Domnului, unde se nevoiește vreme de câțiva ani.

Pentru a citi mai mult depre Nașterea Domnului APĂSAȚI AICI.

Mai apoi, cei doi sfinți dorind o viață mai înalt duhovnicească în Hristos, s-au dus să se închine Cuvioșilor Părinți, petrecând o vreme cu marii asceți din aceste locuri și vizitând marile mănăstiri de pe Valea Nilului, din Muntele Nitriei și din Muntele Sinai, cei doi sfinți se opresc în Constantinopol, unde îl întâlnesc pe Sfântul Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului. Acesta din urmă, cunoscând viețuirea lor sfântă, îi hirotonește pe amândoi: pe Ioan Casian întru diacon, iar pe Cuviosul Gherman întru preot.
În jurul anului 404, Sfântul Ioan Gură de Aur este depus din scaun, de împăratul Arcadie, și exilat pentru a doua oară. Din această cauză, Cuviosul Gherman împreună cu Sfântul Ioan Casian, merge la Roma, spre a-l înștiința pe papa Inocențiu despre cele petrecute cu Sfântul Ioan Gură de Aur.

Pentru a citi mai mult depre Sfântul Ioan Gură de Aur APĂSAȚI AICI.

Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea trece la cele veșnice

După o aspră și îndelungată nevoință duhovnicească, ajungând la măsura sfințeniei, Cuviosul Părinte Gherman trece la cele veșnice la Roma, prin anii 405-415, dându-și sufletul cu pace în mâinile lui Hristos. Nu se știe sigur unde a murit Cuviosul Gherman, el putând muri atât în mănăstirea înființată de Sfântul Ioan Casian, în Marsilia, cât și în mănăstirea sa de metanie, din Dacia Pontică, în jurul anului 415.

Ornament-despartitor-v01

Canonizarea Sfântului Cuvios Gherman din Dobrogea

Pentru viață lui aleasă, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în ceata Sfinților Părinți, la 20-21 iunie 1992, cu data de prăznuire la 29 februarie, iar când nu sunt ani bisecți, la 28 februarie.
Acest mare nevoitor era atât de cinstit de prietenul său, Sfântul Ioan Casian, încât îl numea, în cartea sa "Convorbiri cu Părinții din Pustie", "Sfântul Părinte Gherman". El a contribuit mult la întărirea vieții monahale în Dobrogea, din Italia și din Galia.

Ornament-despartitor-v01

Etimologia / semnificația numelui Gherman

Acest nume derivă din latinescul „germen”, adică (mugur, sămânță, sursă, punct de origine), care la rândul său derivă din „germānus” (frați și surori care au aceiași părinți, sau cel puțin același tată, geamăn, foarte asemănător, real, autentic, pur, sincer).

Ornament-despartitor-v01

Icoana Sfântului Cuvios Gherman din Dobrogea

Icoana Sfântului Cuvios Gherman din Dobrogea 28 februarie - pravila.ro
Icoana Sfântului Cuvios Gherman din Dobrogea 28 februarie

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 100

Ornament-despartitor-v01

Mănăstirea Sfântul Gherman din Dobrogea județul Constanța

Ornament-despartitor-v01

Rugăciune către Sfântul Gherman din Dobrogea

"Calea nevoințelor ai ales și credință ai păzit. Pentru aceasta, cununa dreptății ai dobândit, Sfinte Părinte Gherman, de la Cel ce ți-a pregătit-o, Hristos Domnul; Aceluia roagă-te cu dinadinsul, alesule părinte, să se mântuiască sufletele noastre."
"Pe tine te lăudam și te cinstim, de trei ori fericite, Părinte Gherman, că, arătându-se viață ta luminată de fapta cea bună, ai strălucit cu nevoințele tale în toată lumea și capul celui viclean l-ai sfărâmat cu arma postirilor, a rugăciunilor și a multor privegheri. Pentru aceasta, văzându-te pe tine cu statornicie nevoindu-te, Stăpânul Hristos te-a încununat cu podoaba veșnicelor bunătăți, către care ai îndrăznire, și te rogi pururea pentru sufletele noastre."
"Mulțimile creștinilor te cinstesc pe tine, Gherman prea înțelepte, ca pe un îndrumător, căci prin tine, în Dacia Pontică, viața pustnicească s-a întărit, cu pilda viețuirii tale. Fericit ești, că lui Hristos ai slujit și puterea vrăjmașului ai biruit, cu îngerii împreună vorbitorule și cu Ioan Casian împreună locuitorule; roagă-te Domnului să se miluiască sufletele noastre."

Ornament-despartitor-v01

Cantari

Tropar - Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea, glasul al 8-lea

Cu ostenelile tale, cu privegheri neîncetate, cu rugăciune și post te-ai nevoit Cuvioase Părinte Gherman, împreună cu Sfântul Ioan Casian, din pământul Dobrogei odrăslind; și curgerile harului preoțesc, cu rugăciunile Sfântului Ioan cel cu Gură de Aur, te-ai învrednicit a le primi. Bogăție de daruri duhovnicești din Țara Sfântă, prin osârdie ai agonisit și prin aceasta pe mulți ai învrednicit pe Hristos a urma. Pentru aceasta părinte al Dobrogei roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condac - Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea, glasul al 4-lea

Toți ne bucurăm cuvioase de nașterea ta pe pământul Dobrogei, cel binecuvântat de Apostolul Andrei, Întâiul Chemat împreună cu Sfântul Ioan Casian, de mănăstiri întemeietor arătându-te, Părinte Gherman; și lepădând grijile cele lumești viață sihăstrească ai dus, cununa biruinței ai luat și de brațele părintești te-ai învrednicit. Pentru aceasta, ca unul ce ești vas ales al sfințeniei, cu umilință alergăm către tine, să dobândim mântuire de la Dumnezeu prin rugăciunile tale.

Ornament-despartitor-v01

Viața completă - Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea (Viețile Sfinților)

Până în anii din urmă nu s-a scris nimic despre un vrednic fiu al Dobrogei noastre, despre Cuviosul Gherman daco-romanul, deși numele său era menționat adesea în opera literară a prietenului său, Sfântul Ioan Casian. Abia în anul 1989, mitropolitul Antonie al Ardealului l-a scos din uitare și i-a făcut cunoscut chipul luminos de teolog și de călugăr înduhovnicit.

Puține date despre viața și cultura acestui mare stră-român se găsesc în cartea lui Ioan Casian intitulată Convorbiri cu Părinții. De aici aflăm că ei "se împrieteniseră încă de când erau copii de școală, apoi în oaste, precum și în viața călugărească". Înseamnă că și Gherman era tot un daco-roman din Scythia Minor - ca și Ioan Casian, - că învățaseră într-o școală din regiune - probabil mănăstirească - și că și-au făcut împreună serviciul militar. Iar în alt loc Ioan Casian scria: "Amândoi eram nedespărțiți din vremea primelor lupte din oastea duhovnicească; am viețuit împreună atât printre cenobiți, cât și în pustie și fiecare - pentru a ne arăta prietenia strânsă unul față de altul și scopul comun - aveam obiceiul să zicem că nu eram decât o minte și un suflet în două trupuri". Din alte relatări ale lui Casian, se desprinde că era mai în vârstă decât el, deci se născuse prin anul 355.

În jurul anului 380 cei doi prieteni - și cu sora lui Ioan Casian - au plecat într-o călătorie în Orient, în dorința de a cunoaște Locurile Sfinte în care a trăit și a propovăduit Mântuitorul Iisus Hristos. S-au așezat, pentru început, într-o mănăstire de lângă Betleem, în apropierea locului în care S-a născut Iisus, iar după cinci ani, cei doi prieteni, s-au îndreptat spre pustiurile Egiptului, unde trăiau mulți monahi cu viață aleasă, pentru a primi de la ei cuvinte de învățătură și a le urma nevoințele duhovnicești. Au rămas acolo ani îndelungați - doar cu o scurtă întoarcere în Betleem -, căutând mereu modele de viață și mari Părinți ai pustiei.

Floare-Despartitoare

Sfântul Ioan Casian prezintă cu multă nostalgie viața lor în îndepărtatele pustiuri ale Egiptului, fiind "aprinși de dorul de fiecare zi al inimii, să ne întoarcem în provincia noastră și să ne revedem părinții. Ceea ce ne aprindea mereu dorul era amintirea credinței și a evlaviei lor…" Mai departe scria de "moșia străbună a strămoșilor noștri", de frumusețea peisajului Scythiei Minor, de "dorul de patrie".

În aceeași lucrare a lui Ioan Casian, sunt redate mai multe convorbiri ale lui cu mari Părinți ai pustiei, ca Moise, Avraam, Isaac, Serenus. Dar în aceste Convorbiri, cel care punea întrebările era Gherman; deci el conducea discuțiile, ca un adevărat "dascăl", câtă vreme Casian se prezenta mai mult ca "ucenic". Valoarea Convorbirilor scrise de Ioan Casian se datorează, în mare măsură, tocmai măiestriei cu care Gherman punea întrebările. El apare astfel ca un adevărat co-autor. Erau întrebări sau teme de teologie adâncă, mai ales de spiritualitate, dar și de filosofie și psihologie. Amândoi erau interesați să cunoască părerile Părinților pustiei despre lupta cu păcatul, prin post și prin alte mijloace, despre desăvârșire, despre rugăciune, despre unirea credinciosului cu Dumnezeu și altele.

Cercetând întrebările lui Gherman, mitropolitul Antonie al Ardealului a ajuns la constatarea că acești doi daco-romani au fost primii isihaști de la noi, mai ales datorită rugăciunii neîncetate pe care au practicat-o în chiliile lor.

Floare-Despartitoare

În jurul anului 400, cei doi prieteni au venit la Constantinopol, capitala Imperiului roman de Răsărit, unde păstorea Sfântul Ioan Gură de Aur. Acesta l-a hirotonit pe Gherman preot, iar pe Ioan Casian diacon. Au rămas în preajma marelui Părinte al Bisericii până la al doilea exil al său, în 404. În anul următor, au plecat la Roma, pentru ca să ceară sprijinul papei. Misiunea lor în capitala Imperiului roman de Apus este prezentată de istoricul bisericesc Sozomen (sec. V) care scria că ei, fiind cei mai devotați prieteni ai Sfântului Ioan, au dus la Roma o scrisoare a clerului și a credincioșilor din Constantinopol către papa Inocențiu I, prin care cereau sprijin în vederea readucerii lui din exil.

De la Roma, știrile despre Gherman încetează. Probabil a murit acolo, după anul 405. Înainte de anul 415, Ioan Casian a plecat la Marsilia, în sudul Galiei, unde a întemeiat două mănăstiri - una de călugări și alta de călugărițe - cărora le-a dat rânduielile de viață ale călugărilor din pustiul Egiptului. Acolo a trăit singur, până în jurul anului 435. Și tot acolo și scris lucrările sale teologice, între care și Convorbiri cu Părinții pustiei.

În aceste Convorbiri, Gherman este prezentat ca "sfânt", ceea ce arată că Ioan Casian i-a păstrat aceeași admirație și prețuire chiar și după moarte. Fără îndoială că și alți contemporani care l-au cunoscut pe Gherman, l-au socotit ca un "sfânt", atât pentru cultura lui, cât, mai ales, pentru sfințenia vieții sale. Din aceste motive, în 1992 Sfântul Sinod a hotărât ca daco-romanul Gherman să fie trecut în sinaxarul sfinților români, alături de Ioan Casian și să fie prăznuiți împreună la 29 februarie. Sunt doi călugări învățați care au făcut cinste neamului nostru și care au adus o contribuție de seamă la formarea teologiei patristice și a spiritualității răsăritene.

"Făcându-vă călugări v-ați dăruit lui Dumnezeu, și luminând cu faptele voastre cele bune credincioșilor, Casian și Gherman, ca soarele ați strălucit cu lumina învățăturilor voastre celor dumnezeiești, luminând inimile celor care pururea vă cinstesc. Pentru aceasta, cu deadinsul rugați-vă lui Hristos-Dumnezeu pentru cei ce vă laudă cu dragoste fierbinte". (Condacul glas 4 la Utrenia din 29 februarie).

Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinți daco-romani și români, Editura Trinitas, Iași, 2007, p. 59-62, Cuviosul Gherman din Dacia Pontică.

Floare-Despartitoare

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament-despartitor-v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 29 februarie

În această lună, ziua a douăzeci și opta, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Vasile, cel ce a pătimit împreună cu sfântul Procopiu;
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Proteriu, arhiepiscopul Alexandriei;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Nestor;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici cei șase din Egipt, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfinților apostoli: Nimfas și Evvul, care în pace s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Varsos, episcopul Damascului, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Avrichiu, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfintei noii mucenițe Chirana preaînțeleapta, din Tesalonic, care în chinuri s-a săvârșit, la anul 1751;
Tot în această zi, pomenirea sfinților Casian Romanul și Gherman.

În această lună, ziua a douăzeci și opta, pomenirea sfinților Casian Romanul și Gherman.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 1 martie

În această lună, în ziua întâi, pomenirea preacuvioasei mucenițe Evdochia samarineanca;
Tot în această zi, pomenirea sfintei Domnina, cea din Cir;
Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Antonina;
Tot în această zi, pomenirea sfinților Marcel și Anton, care prin foc s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Silvestru și Sofronie, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Nestorian și Tribimiu, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Harisie, Nichifor și Agapie;
Tot în această zi pomenirea cuviosului părintelui nostru Agapie, cel ce a sihăstrit în hotarele Mănăstirii Vatopedului din Sfântul Munte.

Ornament-despartitor-v01

Pe Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Cuvios Gherman roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

Sfânta și Marea zi de Luni
Săptămâna Patimilor

FB Mess WA Like Sfânta și Marea zi de Luni (Lunea Mare - greacă: Μεγάλη Δευτέρα, Megale Deutera) este o zi din Săptămâna Mare, săptămâna înainte de Paști. Denia pentru Lumea mare este săvârșită în […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie
(10 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie este ocrotitorul săracilor, al bolnavilor și izbăvitorul de molimă fiind totodată cel mai bătrân mucenic serbat în Biserica Ortodoxă. Este serbat în calendarul ortodox în data de […]

† Sfântul Grigorie al Nyssei
(10 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Grigorie al Nyssei (Nissei) este fratele mai mic al Sfântului Vasile cel Mare. Este recunoscut de teologii moderni drept "cel mai mare cuget patristic al Răsăritului". El este pomenit în […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram