† Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica
(3 decembrie)

Sfântul Cuvios Gheorghe de la Mănăstirea Cernica și Căldărușani este unul din mari părinți români care a slujit neamul Românesc cu dragoste și cu dedicare în secolul al XVIII-lea, fiind un înaintaș al Sfântului Calinic de la Cernica. Este serbat în calendarul ortodox în data de 3 decembrie.

Viața pe scurt - Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica (sinaxar)

Sfântul Cuvios Gheorghe de la Mănăstirea Cernica era ardelean din Săliștea Sibiului. S-a născut acum aproape 300 ani, în 1730 și a crescut într-o familie de credincioși creștini. La 19 ani, Sfântul a venit în Țara Românească și a intrat la București în slujba mitropolitului grec Roșca, cu gândul să ajungă la Constantinopol. Un an mai târziu, a ajuns împreună cu acest arhiereu la Sfântul Munte, fiind făcut rasofor și diacon la mănăstirea Vatoped. A primit marea schimă în preajma anului anul 1752. Își petrecea timpul în rugăciune, posturi și nevoințe, în privegheri și îndelungate meditații, ajungând să fie cunoscut în Sfântul Munte pentru râvna și nevoințele sale. Mai târziu, a fost hirotonit ierodiacon și ieromonah. La Muntele Athos, a cunoscut atât viața de sine (idioritmică), cât și viața de obște.

După moartea mitropolitului pe care îl slujea, Sfântul Cuvios Gheorghe s-a alăturat cunoscutului stareț Paisie de la mănăstirea Neamț (Sfântul Paisie Velicicovschi), care venise la muntele Athos. Împreună cu un grup de monahi români și slavi s-a stabilit la schitul Sfântul Ilie, unde a rămas timp de zece ani. La vârsta de 33 ani, a mers cu părintele său duhovnic și cu alți ucenici în Moldova, la Mănăstirea Dragomirna (1763-1775). Din pricina ocupației austriece din Bucovina, au fost nevoiți să se mute împreună cu Sfântul Paisie și cu alți monahi la Mănăstirea Secu și apoi la Mănăstirea Neamț.

Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica 3 decembrie -b- pravila.ro

Sfântul Cuvios Gheorghe reface Mănăstirea Cernica

Tulburat de desele mutări, Sfântul Cuvios Gheorghe și-a propus să se întoarcă în Sfântul Munte, însă, în drumul său s-a întâlnit la București cu un prieten al său, ieromonahul Macarie, l-a prezentat Mitropolitului Țării Românești, Grigorie al II-lea al Ungro-Vlahiei. Mitropolitul voia să reîntemeieze viața monahală de obște în eparhia sa, după modelul athonit. În acest context, arhiereul i-a cerut stăruitor cuviosului Gheorghe să rămână în Țara Românească, pentru a ajuta la reorganizarea vieții mănăstirești.

Bine sfătuit de ieromonahul Macarie, Sfântul Cuvios Gheorghe a acceptat pe 1 septembrie 1781 însărcinarea de la Mitropolit. A ales ca loc schitul Cernica, care, pe atunci, era părăsit de vreo 30 de ani și se afla în paragină.

Ajutat de doi ucenici, Atanasie și Gherasim, Sfântul Cuvios Gheorghe de la Mănăstirea Cernica a muncit din greu și a curățat schitul de bălării și animale sălbatice. Boierii din împrejurimi au ajutat și ei cu cele necesare traiului și vieții monahale. Curând, obștea s-a mărit cu mai mulți frați doritori de nevoință și de a se pune sub ascultarea unui adevărat părinte duhovnicesc. În anul 1785, Cernica a fost oficial redeschisă ca mănăstire, în jurul cuviosului Gheorghe adunându-se până atunci peste cincizeci de ucenici. Credincioșii au început și ei să vină în număr tot mai mare la slujbele mănăstirești de acolo, căutând povața starețului Gheorghe. Pentru că pe atunci clădirile existente nu erau de ajuns pentru a-i adăposti pe toți monahii și pelerinii, Sfântul Cuvios Gheorghe a hotărât zidirea unui nou rând de chilii pentru monahi și a unui arhondaric (casă de oaspeți).

Manastirea Cernica - pravila.ro
Mănăstirea Cernica

O vreme, Cuviosul Gheorghe a rămas singurul preot al mănăstirii, astfel încât Sfânta Liturghie se slujea doar duminica și la sărbători, în restul zilelor săvârșindu-se doar cele șapte Laude. Când obștea monahală a crescut, trecând de o sută de călugări, au mai fost hirotoniți trei preoți și trei diaconi și a început să se slujească Sfânta Liturghie zilnic, după rânduiala de la Sfântul Munte.

Sfântul Cuvios Gheorghe de la Mănăstirea Cernica se distingea prin asceza sa, prin învățăturile sale și prin minunile pe care le făcea încă din timpul vieții, având harul înainte vederii și al străvederii. Prin rugăciune și prin puterea exemplului său a reînsuflețit viața monahicească din sudul României, dându-i o nouă dimensiune, după modelul aghiorit. Până la venirea cuviosului, viața chinovială aproape se stinsese în România. Era iubit de toți pentru dragostea și simplitatea sa și mai ales pentru cuvintele sale dulci, care puteau stoarce lacrimi de pocăință și zdrobire chiar și din cele mai împietrite inimi.

În 1785, pe când era grav bolnav și nu credea că o să mai trăiască, a compus celebrul său tipic, care se păstrează și astăzi. E considerat un mare părinte al Bisericii, iar activitatea sa a adus o contribuție importantă la renașterea monahismului românesc.

La Cernica s-au copiat și s-au tradus în timpul Sfântului Cuvios Gheorghe o mie de manuscrise. Opera cărturărească de aici a stârnit admirația lui Nicolae Iorga, care a recuperat în 1902 aproximativ două sute de manuscrise, aflate în acest așezământ monahal.

Auzind de vrednicia starețului, domnitorul Nicolae Mavrogheni (1789-1791) l-a vizitat pe cuviosul stareț, înzestrând mănăstirea cu daruri, arătându-i o deosebită prețuire. La fel au procedat și urmașii săi la tron.

I s-a încredințat în anul 1788 și cârmuirea Mănăstirii de la Curtea de Argeș, apoi, din 1794, și cea a Mănăstirii Căldărușani, pe care le-a repus în rânduială. În apropiere de Căldărușani, la Cocioc, cuviosul a zidit o biserică și niște chilii și a pus să se planteze pomi, lăsând locul ca pe un loc de retragere și liniște pentru monahii mai nevoitori. S-a îngrijit de mănăstirile Cernica și Căldărușani până la moartea sa în anul 1806.

Sfântul Cuvios Gheorghe de la Mănăstirea Cernica trece la cele veșnice

Înainte de trecerea sa la Domnul, i-a chemat la sine pe toți ucenicii săi la biserică pentru o ultimă rugăciune împreună, luându-și rămas bun de la ei, dându-le și ultimele sale povețe. A lăsat ucenicilor săi un testament prin care le rezuma în șapte trepte nevoințele monahale, îndemnându-i să fie ascultători, să se spovedească des, să-și mărturisească gândurile îndrumătorului lor duhovnicesc, să se împărtășească cu Sfintele Taine de douăsprezece ori pe an, să se ferească de cei care "sminteau" obștea, să administreze cu înțelepciune bunurile mănăstirii, ca starețul să dea fiecăruia ascultări după puterea și temperamentul lui, iar mănăstirea să nu treacă de numărul de 103 monahi pe care îl avea atunci.

Sfântul Cuvios Gheorghe a trecut la Domnul în ziua de 3 decembrie 1806.

Surse: Creștin Ortodox link1 link2 link3 link4, Basilica link1 link2, Ziarul Lumina link1 link2 link3 link4, Orthodoxwiki, Pemptousia, ActiveNews.

Ornament-despartitor-v01

Minunile Sfântului Cuvios Gheorghe de la Mănăstirea Cernica

Sfântul Cuvios Gheorghe se arată Sfântului Calinic de la Cernica

Pe lângă înnoirea vieții duhovnicești în obștea sa, marele stareț al Cernicăi s-a îngrijit și de cele necesare vieții pământești, după exemplul înaintașilor săi. Astfel, a terminat de pictat biserica din insula Sfântului Nicolae, iar cu banii donați de arhiereul Ioanichie Stratonichias din București a zidit o biserică mare, cu cetate, în insula Sfântului Gheorghe, pentru că nu mai încăpeau călugării într-o singură biserică.

Mai înainte însă de începerea bisericii, i s-au arătat noaptea în vis Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și fericitul stareț Gheorghe. Deci, Sfântul Nicolae a zis Cuviosului Calinic: "Scoală-te și să zidești în ostrovul cel mic o biserică în numele Sfântului Mucenic Gheorghe…". Marele Mucenic i-a adăugat, apoi, aceste cuvinte: "Noi îți vom trimite tot ce-ți va trebui". Iar starețul Gheorghe i-a zis: "Să nu ai nici o îndoială în inima ta!".

Această vedenie arătându-se deodată și Cuviosului Pimen duhovnicul, l-a încredințat pe Sfântul Calinic să înceapă lucrul. În anul 1832 a început noua biserică. În anul 1838, construcția s-a dărâmat de la un puternic cutremur, iar după patru ani a fost zidită din nou, așa cum se vede până astăzi. A mai zidit, din anul 1846, biserica Mănăstirii Pasărea și alte câteva biserici parohiale.

Sursă: Doxologia.

Ornament-despartitor-v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 20 noiembrie 2005 a rânduit numele "Sfântul Cuvios Gheorghe de la Mănăstirea Cernica" în calendar, recunoscându-i oficial sfințenia. Prima sărbătorire a pomenirii sale a avut loc pe data de 3 decembrie 2005, la Mănăstirea Cernica, pe care cuviosul o rezidise din temelii pe o mică insulă în apropierea Bucureștiului, unde se odihnesc cinstitele sale moaște cele pline de har.

Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica 3 decembrie -a- pravila.ro

Sfintele moaște ale Sfântul Cuvios Gheorghe se află într-o raclă de argint în biserica cea mare a Mănăstirii Cernica.

Ornament-despartitor-v01

Etimologia / semnificația numelui Gheorghe

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Cuvios Gheorghe de la Mănăstirea Cernica!

Gheorghe / Georgiana - este de origine greacă, avându-și etimologia în cuvântul γεωργός, „georgos”, are semnificația de „țăran, fermier, lucrător al pământului”. Din acest cuvânt (format din particulele „ge”, însemnând „pământ, sol", și „ergon”, semnificând ”muncă, lucru”) a apărut numele grecesc Γεώργιος, corespunzător în limba latina celui de Georgios. Popularitatea prenumelui George se datorează Sfântului Gheorghe, acest mucenic creștin respectat, mai întâi, în estul Europei, apoi cinstit și în occident odată cu revenirea în țările de origine ale cavalerilor participanți la cruciade, ce au adus cu ei viața Sfântului, acest învingător al răului.

Derivate ale numelui Gheorghe

George, Georgeta, Georgiana, Geta, Gina, Gelu, Geo, Gică, Gherghina, Ioiga, Iordache ș.a.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Gheorghe / Georgiana?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 23 aprilie când este serbat Sfântul Mucenici Gheorghe, dar și în 3 decembrie când este serbat Sfântul Gheorghe de la Mănăstirea Cernica și Căldărușani, sau pe 8 ianuarie când serbăm pe Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul sau pe 17 august când serbăm pe Sfântul Gheorghe Lazăr Pelerinul.

Ornament-despartitor-v01

Icoana Sfântului Cuvios Gheorghe de la Mănăstirea Cernica

Icoana Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica 3 decembrie - pravila.ro
Icoana Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica 3 decembrie
Ornament-despartitor-v01

Mănăstirea Cernica

Mănăstirea Cernica este o mănăstire foarte cunoscută din România, situată în orașul Pantelimon, județul Ilfov, în apropiere de limita cu comuna Cernica. Mănăstirea Cernica are o istorie fabuloasă și este inclusă în Lista monumentelor istorice din România.

Data construirii

A fost ridicată acum mai bine de 400 de ani, în anul 1608 în timpul domniei lui Radu Șerban și a fost ctitorită de marele vornic al lui Mihai Viteazul, Cernica Știrbei și de soția sa, Chiajna. Complexul monahal de la Cernica a reprezentat în istoria țării noastre o adevărată școală de educație monastică.

Bisericile și paraclisele mănăstirii Cernica

În cadrul mănăstirii s-au construit trei biserici și trei paraclise: biserica Mare, cu hramul Sf. Nicolae, biserica cu hramul Sf. Gheorghe, bisericuța Sf. Lazăr din cimitirul mănăstirii; paraclisul "Adormirea Maicii Domnului", paraclisul"Sf. Ioan" și paraclisul"Intrarea Maicii Domnului în biserică".

Sfinte moaște: Sfântul Calinic de la Cernica și Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica

Mănăstirea Cernica a avut ca stareț între anii 1818-1850 pe cea mai luminoasă și reprezentativă personalitate bisericească a timpului său, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica. Ctitor de mănăstiri și biserici, de spitale, școli și case pentru copiii orfani, el este ctitorul celor mai importante clădiri ale Mănăstirii Cernica.

Raclele cu cinstitele moaște ale Sfinților Calinic și Gheorghe de la Cernica (stareț între 1781-1806) se află în biserica mare a mănăstirii.

Chiar dacă 11 aprilie, ziua pomenirii Sfântului Ierarh Calinic, după canonizarea sa din anul 1955, a devenit principala sărbătoare care adună mulțime de credincioși, hramul istoric al bisericii este sărbătorit după cum se cuvine, în fiecare an, la 6 august Schimbării la Față a Domnului.

Personalități înmormântate la Cernica

În pacea cimitirului, se regăsesc mormintele părintelui profesor Dumitru Stăniloaie, ale martirilor din închisorile comuniste și ale unor personalități importante din istoria țării noastre precum pictorul Ion Țuculescu, mitropolitul Nifon, mitropolitul Basarabiei, Gurie Grosu, scriitorul și preotul Gala Galaction, politicianul luptător pentru unirea Basarabiei cu țara, Pantelimon Halippa, orientalistul Athanase Negoiță, sociologul Ernest Bernea, distinsul diplomat Teodor Văcărescu, pianistul Johnny Răducanu, cântărețul Zavaidoc, actrița Stela Popescu, regizorul Geo Saizescu, traducătorul Stelian Gruia, academicianul Emilian Popescu, realizatoarea Marioara Murărescu și mulți alții. Tot în această mănăstire a fost călugăr (1900-1904) poetul Tudor Arghezi.

Seminarul de la Cernica

O importantă instituție religioasă, care a funcționat la mănăstirea Cernica, a fost Seminarul Monahal, care a dat oameni de seamă ai bisericii, printre ei numărându-se și Patriarhul Teoctist. Seminarul Teologic Monahal s-a redeschis în anul 1995.

Biblioteca Mănăstirii Cernica

În incinta mănăstirii a mai funcționat și o școala de copiști și o tipografie, de la care au rămas numeroase manuscrise, descoperite de istoricul Nicolae Iorga și depuse în arhivele de la Academia Româna. Biblioteca mănăstirii păstrează peste 14.000 de volume, 5.000 de cărți de patrimoniu și o arhivă cu multe manuscrise unice.

Surse: Creștin Ortodox, Orthodoxwiki, Wikipedia.

Ornament-despartitor-v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Cuvios Gheorghe de la Mănăstirea Cernica, glasul al 4-lea

Următor al cuvioșilor părinți și împlinitor al virtuților sihăstrești, rugător neîncetat și înnoitor al monahismului românesc te-ai arătat, Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

Condac - Sfântul Cuvios Gheorghe de la Mănăstirea Cernica, glasul 1

Povățuitor preaînțelept al călugărilor și neobosit lucrător al virtuților, purtătorule de Dumnezeu părintele nostru Gheorghe, căci, înarmându-ți trupul cu nepătimirea ai luminat inimile celor credincioși. Pentru aceasta te-ai făcut sălaș cinstit al Duhului Sfânt și în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale. Roagă-L pe milostivul Dumnezeu împreună cu ierarhul Calinic să ne dăruiască pace și mare milă.

Ornament-despartitor-v01

Viața completă - Sfântul Cuvios Gheorghe de la Mănăstirea Cernica (Viețile Sfinților)

Preacuviosul Părintele nostru Gheorghe Arhimandritul, sau Gheorghe Ardeleanul, cum mai este cunoscut din unele însemnări, era de neamul său român din Transilvania și a păstorit obștea monahilor de la mănăstirea Cernica, de la 1 septembrie 1781 până la 3 decembrie 1806, când a fost chemat de Domnul la cele veșnice, numărându-se și el în ceata marilor nevoitori și îndrumători ai monahismului nostru.

Fiind înzestrat de Dumnezeu cu o viziune clară asupra înaltei trăiri religioase, câștigându-și ascultarea și smerita cugetare călugărească prin rugăciune neîntreruptă și osteneli neprecupețite, devenind stareț și organizator al vieții de obște la mănăstirea Cernica, la Căldărușani și, în mod indirect, la Curtea de Argeș, Cuviosul Gheorghe a luminat și luminează ca un astru pe cerul vieții monahale reorganizate de el și de ucenicii săi.

Din pomelnicul pe care l-a lăsat, ca și din însemnările unor cercetători ai vieții sale, constatăm că el s-a născu în anul 1730, din părinți credincioși și de bun neam în localitatea Săliște, lângă Sibiu. Veche așezare românească din Transilvania, menționată documentar în anul 1354, este cunoscută prin frumoasele țesături și străvechile tradiții ortodoxe care se păstrează cu sfințenie și astăzi.

Înzestrat din naștere cu acea înclinație sufletească de a sluji lui Dumnezeu și oamenilor sub forma unei înalte vieți spirituale, înclinație cultivată, se vede, încă în sânul familiei sale, tânărul Gheorghe, la vârsta de 19 ani, părăsește casa părintească și se îndreaptă către București.

Floare-Despartitoare

Purta în inimă sfaturile Mântuitorului Iisus Hristos adresate tânărului bogat: "Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer; după acea, vino și urmează-Mi" (Matei 19, 21). Ajungând aici, la mitropolie, și dorind să-și închine întreaga sa ființă unei intense trăiri monahale, viitorul stareț cunoaște întâmplător prin anul 1750 un ierarh grec cu care pleacă la Constantinopol.

Peste puțin timp s-au stabilit amândoi în mănăstirea Vatoped, din Athos. Rămânerea sa la Sfântul Munte, sub îndrumarea acestui părinte duhovnicesc, a avut o deosebită însemnătate în orientarea și formarea pentru înalta viață duhovnicească. Făcând cunoștință cu modul de viață idioritmic și cu cel de obște, din alte mănăstiri atonite, el a început să-și impună o aspră trăire monahală prin înfrânare și posturi, prin privegheri de toată noaptea și meditații îndelungate. De aceea a devenit mai bine cunoscut de către părinții călugări de la Vatoped, unde a primit de fapt, în curând, haina monahală, fiind hirotonit ierodiacon.

Nevoințele de zi și de noapte ale acestui râvnitor călugăr român, depuse la altarul sfânt al monahismului de la Athos, cu greu pot fi povestite. De asemenea, lupta cu sine însuși și cu ispitele apărute în calea vieții atât de anevoioase închinate Domnului, dar și clipele de înălțare sufletească și de bucurie spirituală pe care le trăia el în mijlocul obștii de la Vatoped. Cine ar putea bănui câte planuri de viitor încerca tânărul nostru monah de la Athos, pentru o mai bună organizare și o înaltă trăire în comun a vieții călugărești din țările române și chiar din Transilvania natală, oprimată atunci? După trecerea la cele veșnice a părintelui său duhovnicesc, el a auzit că vestitul stareț Paisie, plecând de la Poiana Mărului, se stabilise la Athos.

De aceea s-a hotărât să intre și el în mica obște a acestuia, alături de monahii moldoveni și slavi, pe care îi îndruma pe calea mântuirii acest smerit și luminat trăitor al unei vieți înalte. Era prin anul 1752, când ar fi primit, cu binecuvântarea Cuviosului Paisie, și marea schimă monahală, pentru ca peste doi ani să fie hirotonit ieroschimonah pe seama obștii românești de la schitul Sfântul Ilie.

Floare-Despartitoare

După încă zece ani de lăudabile nevoințe la Athos, ieroschimonahul Gheorghe se strămută în Moldova, împreună cu starețul Paisie și cu 64 de ucenici ai acestuia. După ce ei s-au stabilit la mănăstirea Dragomirna, din Moldova de Nord (1763-1775), și apoi la Secu, iar de aici la mănăstirea Neamțu, în anul 1775, Cuviosul Gheorghe, fiind neliniștit probabil de aceste dese mutări, a voit să se reîntoarcă la Athos.

Trecând însă prin București, s-a întâlnit la mitropolie cu un vechi prieten, de asemenea ucenic al starețului Paisie, ieromonahul Macarie. Cum l-a văzut, el l-a primit în gazdă și, după câteva zile, l-a înfățișat mitropolitului Grigore al II-lea. Bucurându-se mult de venirea Cuviosului Gheorghe, acest ierarh cu darul cunoașterii oamenilor duhovnicești, preocupat de gândul reîntemeierii unei mănăstiri cu viață de obște în eparhia sa, a pus ochii pe nevoitorul atonit, pe care îl vedea ca pe un trimis al lui Dumnezeu și "bărbat al doririlor"; l-a poftit deci să rămână în arhiepiscopia Bucureștilor, pentru organizarea monahismului românesc de aici. Acestea se petreceau în anul 1781, la 1 septembrie.

Deși Cuviosul Gheorghe era la vârsta de 51 de ani, fiind pătruns de modestie și de trăire duhovnicească, credea că nu ar fi în stare să îndeplinească această anevoioasă sarcină de răspundere. Dar, după ce s-a sfătuit cu fratele său de cin, ieromonahul Macarie, care-l îndemna foarte stăruitor să asculte de mitropolit, s-a hotărât să primească cu smerenie ascultarea dată.

El își alese ca loc pentru înființarea unei comunități monahale, cu viață de obște, "părăsita" și "pustiita" mănăstire Cernica, spre marea mirare a mitropolitului, care aștepta să-l audă că vrea una dintre cele mai mari și mai vestite din eparhie. I s-a încredințat astfel schitul părăsit al mănăstirii Cernica, pentru, a-l readuce la viață, reînființând obștea monahală de acolo, risipită prin anii 1739-1740.

Floare-Despartitoare

În hrisovul dat cu acest prilej, mitropolitul mărturisește: "De când am luat scaunul Sfintei Mitropolii. (1760, n.n.), am avut mare dorire ca să am în eparhia mea mănăstiri cu viață de obște și n-am putut face nimic până când pronia dumnezeiască nu mi-a ajutat.

Iată dar că mi-a trimis Dumnezeu pe Preacuviosul Stareț Gheorghe și i-am dat schitul Cernica (metocul Sfintei Mitropolii) ca să aducă părinți cu viață de obște, așezând regulile și orânduielile Sfântului Munte. Și rog pe toți frații mitropoliți ce vor fi după mine, ca să nu strice această chinovioară, ce acum de curând s-a întemeiat, ci să o ajute și să o întărească după putință, ca să fie și numele lor pomenit la preasfântul jertfelnic cel mai presus de ceruri…".

În condiții foarte grele pe plan local, în izolarea codrului, Cuviosul Gheorghe, ajutat de cei doi ucenici bătrâni, Atanasie și Gherasim, a curățat locul de mărăcini, a alungat sălbăticiunile, sporind obștea călugărească cu noi membri, atrași de farmecul duhovnicesc al personalității sale.

După patru ani (1781- 1785), mănăstirea Cernica redeschisă și pusă la dispoziția monahilor cu vocație și a credincioșilor, care începuseră să ia cunoștință despre ostenelile binecuvântate ale râvnitorului atonit, număra 54 de ucenici care doreau această viață aleasă. Noua stare de lucruri, care cerea nevoințe susținute pe toate planurile, pentru reînnodarea firului vieții monahale de aici, este foarte fidel oglindită în descrierea activității și nevoințelor Cuviosului Gheorghe, făcută de ucenicul său de mai târziu, Protasie Ieromonahul: "După ce a intrat starețul Gheorghe în Cernica, și-a făcut un toporaș și a început întâi a curăți mărăcinii și a lărgi cărarea de la vad (lac) până la biserică.

Floare-Despartitoare

Chilii nu mai erau aici, afară de casele vornicului Cernica din preajma bisericii, dărâmate și ele până la fața pământului. Numai pivnița și un beci, fiind boltite, stăteau nedărâmate. Iar dascălul Macarie arhimandritul, fiind rânduit de mitropolit să țină cuvânt de învățătură pe la biserici în toate duminicile, vorbea la început despre mănăstirea Cernica că a fost redeschisă și că cei trei pustnici săraci, care se nevoiesc aici pentru readucerea acestui așezământ la starea cea de la început, au nevoie să fie miluiți de credincioși.

Fiind astfel îndemnați de dascălul Macarie și pătrunși de evlavie față de Sfântul Ierarh Nicolae în cinstea căruia era închinată mănăstirea, mulți credincioși au început să vină și să se închine la Cernica și să-i ajute cu cele de trebuință pe cuvioșii părinți călugări care se osteneau sub îndrumarea Starețului Gheorghe. Și au început să vină la mănăstire tot mai mulți în toate duminicile și sărbătorile și le făcea cuviosul stareț și el cuvânt duhovnicesc, iar ei ascultau cu multă dragoste și se întorceau toți la casele lor cu mult folos sufletesc.

Iar unii dintre acești închinători, aprinzându-se de râvnă duhovnicească, au început a rămânea sub ascultarea și povața Cuviosului Gheorghe, care îi primea cu dragoste și îi îndruma duhovnicește. În felul acesta, în decurs de un an și jumătate s-au strâns șaisprezece frați. Luând exemplu de la părintele lor sufletesc, noii veniți și-au procurat câte un topor și toată ziua tăiau la mărăcini în insula Sfântul Nicolae, pentru a crea condiții corespunzătoare vieții noi mănăstirești pe care o doreau să fie cât mai frumoasă, iar noaptea, dând foc la mărăcinii tăiați, se culcau în preajma focului, căci nimeni încă nu avea locuință unde să-și plece capul.

În timp de iarnă se adăposteau peste noapte în beciul despre care am pomenit mai sus…". Fiind frământat mereu de aflarea condițiilor prielnice unei vieți de obște, Cuviosul Gheorghe a început să zidească și două rânduri de chilii pentru monahii de aici și o casă-arhondaric pentru credincioșii care îi cercetau și îi ajutau pe noii călugări la reorganizarea începută. Fericitul stareț era atunci singurul preot la Cernica.

Floare-Despartitoare

El săvârșea Sfânta Liturghie numai la sărbătorile împărătești, în zilele de peste săptămână oficiindu-se de obicei doar cele șapte laude. Conștient că el trebuie să fie ca o lumină în sfeșnic, care să lumineze tuturor celor din jurul său, în următorii ani a mărit numărul călugărilor de sub îndrumarea sa până la 103 monahi și frați dornici să slujească lui Dumnezeu și neamului din care făceau parte. Dintre aceștia, trei au devenit preoți și trei diaconi. Slujbele și Sfânta Liturghie au început să se săvârșească acum zilnic, după rânduiala tradițională din mănăstirile românești de la Muntele Athos.

Călăuzindu-se după regulile practice ale vieții monahale, sintetizate în maxima "roagă-te și muncește", acești părinți îmbunătățiți, prin hărnicia și dragostea lor față de tot ce este sfânt și folositor, au reușit să transforme pustietatea și ruina în care ajunsese așezarea monahală de la Cernica într-o grădină înfloritoare, atrăgând asupra ei din ce în ce mai mult luarea-aminte și evlavia binecredincioșilor creștini din împrejurimi și îndeosebi din București. Viața trăită în curăție, în ascultare, în sărăcie, în rugăciune și în smerenie, după modelul celei isihaste de la Muntele Athos era preocuparea sfântă și neîntreruptă a ostenitorilor conduși de Cuviosul Gheorghe.

Vestea despre atmosfera plină de sfințenie și hărnicia obștii de la Cernica a ajuns în curând până la urechile domnitorului Nicolae Mavrogheni (1789-1791), care l-a cercetat personal pe neobositul ostenitor la Cernica și, prețuindu-i viața exemplară și nevoințele închinate binelui obștesc, pe lângă darul de 103 galbeni oferit fraților, l-a numit pe stareț "frate de cruce întru Hristos".

Domnitorul justifică aceasta într-un hrisov al său, zicând: "Domnia noastră înșine am văzut viața. Cuviosului stareț chir Gheorghe și a părinților călugări ce sihăstresc împreună, cum că petrecerea și orânduirea vieții lor împreună este vrednică de laudă".

Floare-Despartitoare

Asemănătoare cuvinte de laudă față de osteneala duhovnicească a Cuviosului Gheorghe, pentru reînvierea tradiției monahale în Muntenia, are domnitorul Mavrogheni și în hrisovul său pentru mănăstirea Curtea de Argeș: "Sihăstrească mănăstire ce se numește Cernica, situată în Ilfovul de sud, aproape de scaunul domniei mele, în care se sihăstresc 103 frați călugări cu starețul lor, care părăsind lumea s-au deosebit într-un colț de loc, în ostrovul acela, și petrec viața fără prihană cu posturi și rugăciuni neîncetat pentru domni, pentru ctitori și pentru toți pravoslavnicii creștini ai țării acesteia, muncind și lucrând înșiși cu mâinile lor de au deschis și au împodobit acel loc, ce rămăsese pustiu, a cărora strădanie și viață s-a făcut cunoscut de față și este vrednică de laudă…".

Domnitorul sporește astfel încrederea în Starețul Gheorghe, încredințându-i și conducerea mănăstirii Curtea de Argeș, pe lângă aceea a Cernicăi, și îi recunoaște rangul de arhimandrit în anul 1788. După cum se știe din însemnările mai vechi ale mănăstirii, Nicolae Mavrogheni venea deseori la Cernica, cercetă cu mult interes bunul mers al comunității și se plimba cu starețul prin ostrovul cel mic, numit Sfântul Cuvios Gheorghe, vorbind între ei "vorbe de taină", scrie Protasie Ieromonahul, care precizează că acesta avea mare dragoste și evlavie față de ostașul Domnului.

În timpul Starețului Gheorghe, mănăstirea Cernica s-a bucurat de sprijinul domnitorului țării, cât și de acela al conducerii bisericești și al evlavioșilor care o cercetau. Filaret al II-lea a arătat o deosebită bunăvoință față de această ctitorie și față de conducătorul ei. Astfel, în 1792, mitropolitul scria următoarele: "Deci și eu, ce acum la anul 1792 am luat scaunul sfintei mitropolii, întăresc pe cele făcute de fratele nostru, Grigorie, și am socotit ca să dau și eu sfânta mănăstire Căldărușani… și acum din porunca Măriei Sale Alexandru Moruzi Voevod și cu a noastră blagoslovenie se rânduiește și se întărește Preacuvioșia Sa Chir Gheorghe, starețul schitului Cernica, ca să fie stareț și la sfânta mănăstire Căldărușani, să strângă și să așeze obște de părinți de la Cernica, după regulile Sfântului Munte…" .

Această importantă sarcină de reorganizare a vieții duhovnicești și gospodărești a mănăstirii Căldărușani o primea Cuviosul Gheorghe după doi ani. Sub înțeleapta sa conducere, cele două mănăstiri s-au refăcut complet, sub raport moral-religios, dar și material. Pe temeiul hrisovului amintit, el a rânduit o parte din călugări să meargă în ascultare la Căldărușani sub îndrumarea sa, lăsând la Cernica pe viitorul stareț al ei, ieromonahul și duhovnicul Timotei. În noua obște, Cuviosul Gheorghe a pus toate în rânduială, restabilind vechea tradiție a vieții noastre călugărești.

Floare-Despartitoare

În locul Mărăcinilor și al stufăriei de la Cocioc, din apropiere, a sădit pomi, a ridicat o biserică păstrată până astăzi și a construit câteva chilii pentru părinții călugări dornici de mai multă li-niște. Unii dintre monahi se retrăgeau apoi la Cocioc, pentru meditație și rugăciune, iar sâmbăta și Duminica reveneau în obște. Ava Gheorghe cerceta, fără preget, când mănăstirea Căldărușani, când pe aceea de la Cernica.

El era legat sufletește de toții fiii săi duhovnicești, povățuind cu egală dragoste și dăruire părintească nu numai pe viețuitorii din cele două așezări monahale reorganizate de el, ci și pe bunii creștini dornici de mântuire și de înalta trăire spirituală. Datorită variatelor eforturi neprecupețite pe care le depusese până atunci, sănătatea sa a început să devină tot mai șubredă.

Fiind slăbit de suferință, de post și de rugăciune, el a chemat pe toți cuvioșii călugări în biserică la începutul lunii decembrie 1806. După o stăruitoare rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos, către Maica Domnului și către Sfântul Dumitru - ocrotitorul acelei mănăstiri -, el a invocat ajutorul lui Dumnezeu pentru obștea monahală de la Căldărușani. A citit apoi fraților o rugăciune de iertare și, în plânsetele tuturor, a plecat pentru ultima dată la Cernica.

Aici, în mijlocul confraților și ucenicilor săi, "restauratorul", "blândul și bunul nostru povățuitor", "puternic în cuvânt și în lucru", "cel cu multă trecere înaintea oamenilor și a lui Dumnezeu", cum a fost cu drept-cuvânt numit de către contemporani, a trecut la cele veșnice.

Floare-Despartitoare

Sfântul Calinic consemnează cu mare prețuire într-un pomelnic al mănăstirii: "1806, din decembrie 3: au răposat Părintele Gheorghe, arhimandrit al obștii, fiind om preacuvios, la statul trupului de mijloc, cu neamul român din Ardeal, au deschis școală duhovnicească întâia aicea, la Cernica și la Căldărușani".

Stingerea sa din această viață a produs multă întristare și plângere în obștea sfintelor mănăstiri Căldărușani și Cernica. Cuviosul stareț a fost înmormântat în cimitirul făcut de dânsul în jurul bisericii Sfântul Lazăr pe care el a zidit-o și a înfrumusețat-o în anul 1804. În urmă, mormântul său a devenit cavou al mitropolitului Nifon (+ 1875). "Se cuvenea însă ca rămășițele pământești ale Starețului Gheorghe să fi fost așezate lângă racla mitropolitului, pentru ca astăzi să poată fi văzute de frații monahi" și de toți care prețuiesc viața sfântă a acestui mare avă. Pentru ca osteneala sa de reorganizator al monahismului să nu se stingă, Starețul Gheorghe a avut înțelepciunea să lase urmașilor o diată, scrisă cu mulți ani înaintea morții.

În acest testament sunt cuprinse principiile și normele după care el a reușit să întărească cele două obști. Călugărul Rafail de la Căldărușani, un ardelean și el, mărturisea în 1851, la atâția ani de la trecerea la cele veșnice a destoinicului îndrumător: "S-au prescris această diată de mine sub iscălitură întocmai, ca să se afle și la sfânta mănăstire Căldărușani, unde mai sunt în viață din ucenicii răposatului Gheorghe starețul, Cernicanul".

În intenția sa, diata aceasta trebuia să rămână un îndreptar al vieții călugărești. Cu ajutorul ei, monahii vor omorî "toate patimile cele alcătuite prin limbă, prin inimă și prin simțuri, făcându-se vrednici de-a pururea împărtășirii Dumnezeieștilor Taine".

Floare-Despartitoare

Nevoința monahală este apoi împărțită în șapte trepte sau porunci:

  1. Potrivit primei trepte, întreaga viață a monahului trebuie să se desfășoare sub semnul supunerii, "ca nicidecum fără blagoslovenia povățuitorului obștirii (sic) să nu cutezați a face măcar cât de mic lucru, căci este scris că numai "cu blagoslovenie veți gusta din pâinea vieții cea plină de dar".
  2. A doua poruncă privește Taina Mărturisirii: "Până la unul, rânduiește el, să mergeți de trei ori pe săptămâna către cei aleși de sobor evlavioși (duhovnici), pentru a mărturisi pre toate cele ascunse cugete de greșale, suspinând dintru adânc și cerând iertăciune. Atunci puteți a crede cum că locuiți în ostrovul spășeniei și cum că adeseori vă spălați cu apa iertării păcatului…, pentru că de la cei nelămuriți în spovedanie departe stă și mântuirea".
  3. A treia chibzuită poruncă se referă la ispitirea din partea diavolului: "Că de veți simți că vă supără și în ce lucru diavolul cel ivit despre miază-zi șoptindu-vă prin crederea minții că doar ați fi voi mai buni la Dumnezeu decât alții sau mai sfinți și cuvioși, imediat, ca din săgeată, să alergați, rugind pe îndrumătorul (duhovnicul) ca să pomenească până ce veți scăpa din robia cugetului mândriei". Căci călugărul trebuie să se lupte împotriva nelegiuitelor eresuri. "Să aveți străjuire, zice el, să vă păziți capul credinței, prin smerita înțelepciune, a nu fi zdrobit de cel mai necurat duh al blestematei huliri…".
  4. A patra treaptă sau poruncă privește Sfânta Împărtășanie. "Și iată, părintește vă îndemn, sfătuiește Cuviosul Stareț, ca să nu vă treacă nici o luna, nefiind împărtășiți cu Dumnezeieștile Taine, ci toți de obște să vă îndeletniciți a vă cumineca de 12 ori pe an".
  5. În a cincea îndrumare (treaptă) "cu limbă de moarte", încercatul duhovnic arată "cum să vă păziți de focul cel vârât în spuză și tăinuit cu pricepere întru nepricepere". Sfaturile acestea au drept scop să ferească obștea de anumiți oameni nedoriți, care smintesc rânduiala mănăstirească. Cu aceleași expresii plastice, el previne pe fiii săi duhovnicești: "Feriți-vă dar, o! fiii mei, ca să nu vă înșelați grăbindu-vă a primi lupi cuvântători, întru smerita turmă, adică pe aceste cinci firi de oameni, ce sunt încurcați și cu străine așezări: pe călugărul venit de aiurea numai rasofor, pe cel mai trecut, mai presus de chipul vostru cu schimnicia, cât și pe cel cu totul cilibiu (simplu) de neam, dimpreună cu cel foarte învățat și nesupus și pe altul ce ar fi chiar peste fire lipsit de minte, ale cărora nepotrivite așezări, nici (că) vă sunt de folos (dacă) ar rămânea cu voi".
  6. În treapta a șasea, Cuviosul Gheorghe dă înțelepte sfaturi iconomului mănăstirii, în mâna căruia se află administrația bunurilor ei: "O, prea iubite fiul meu iconoame, că mai vârtos ție și deosebi, am lăsat părintească poruncă, pentru ca să ști(i) cum să rânduiești toate trebile cele dinlăuntru și dinafară. Că de vreme ce dregătoria aceasta în seama ta este încredințată întru acest an, și se cuvine dar să umbli și foarte cu trezire, atâta întru sporirea locașului, făcându-te chip, cât și spre binele tău, păstrându-ți sufletul…".
    Pline de duh și într-o limbă pitorească sunt și sfaturile marelui stareț privitoare la relațiile îndrumătorului duhovnicesc cu colaboratorii săi: "Dar și aceasta să-ți fie în știre, o fiule, ca nu prost să încredințezi ascultare celor ce cu totul nu se pricep a scoate la cale acel lucru, nici să îneci mărgăritarul cuvântului în gura celor cu temelia supunerii pe nisip întărită; pe cei posomoriți și fricoși la luptă niciodată să nu-i pui la slujbe grele, pentru că negreșit te vor rușina; așijderea și prea cu bună bază să cumpănești greșealele fraților a nu le judeca numai cu asprime, după trup, ci mai ales prin milostivire, după duh, că scris este "milă voiesc, iar nu jertfă", adică, deși multe căderi îți vor aduce, ca niște oameni cu neputințe și feluri de scârbe cu nemulțumire, ci însă nu-i mustra cu patimă, nici de a hrăpi de obicei cumva osândindu-i. Drept aceasta, arată-te vesel spre ei și foarte vei fi iubit".
  7. Treapta a șaptea privește respectarea rânduielilor "părintelui Kir Paisie, care poate și în zilele noastre mult a ne folosi, fiindcă pravila acelui bărbat este întemeiată cu șapte stâlpi și întărită pe cele șapte laude ale Maicii noastre Biserici". Starețul Gheorghe recomandă ca obștea monahală din mănăstire -să nu depășească 103 monahi, "măcar de ar veni la voi orice față, aducându-vă toate bunătățile pământului".

Fiind înzestrat cu adânci și înțelepte sentimente naționale, pe care i le vor fi fortificat trăirea sa la Sfântul Munte, el lasă cu limbă de moarte să nu se supună obștea întemeiată conducătorilor de alt neam: "Deci și întru auzul tuturor, mai întâi pe voi, duhovnicii, preoții, diaconii, clirosanii și pe toți cine sunteți primitori de sfatul meu, cel lisat către voi cu limbă de moarte, părintește vă rog, pentru numele Preasfintei Troițe, ca să nu faceți supusă smerita obște altor mai procopsite neamuri, până când se va ținea câte un prosticel suflet de român într-însa".

Păstrând cu sfințenie moștenirea lăsată de neobositul râvnitor al lui Hristos, cuvioșii stareți de la Cernica și Căldărușani, precum și monahii Bisericii noastre privesc cu osârdie la pilda vieții marelui lor înaintaș, străduindu-se fiecare să-i urmeze credința și virtutea. Arhim. Dr. Chesarie Gheorghescu

Floare-Despartitoare

Sursă: Doxologia.

Ornament-despartitor-v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 3 decembrie

În această lună, în ziua a treia, pomenirea Sfântului Proroc Sofonie;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului sfințitului Mucenic Teodor, arhiepiscopul Alexandriei;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Teodul, care a fost eparh;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Ioan Sihastrul, episcopul Coloniei;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Agapie, Seleuc și Mamant, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Teodul;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului sfințitului Mucenic Gavriil, care a fost mai înainte episcopul Ganului, iar mai pe urmă a suferit mucenicia în Prusa, în anul 1659;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului Mucenic Anghel, care a suferit mucenicia în Hios, în anul 1713;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului Gheorghe de la Cernica (+1806).

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 4 decembrie

În această lună, în ziua a patra, pomenirea pătimirii Sfintei marii Mucenițe Varvara (Barbara);
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Ioan Damaschin, monahul și preotul;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Ioan, episcopul Polivatului, făcătorul de minuni;
Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Iuliana, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Hristodul și Hristodula, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului sfințit Mucenic Serafim, episcopul Fanariului, care a suferit mucenicia în anul 1601.

Ornament-despartitor-v01

Pe Sfântul Cuvios Gheorghe de la Mănăstirea Cernica să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Cuvioase Gheorghe roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfânta Mare Muceniță Tecla, cea întocmai cu Apostolii
(24 septembrie)

FB Mess WA Like Sfânta Mare Muceniță Tecla, cea întocmai cu Apostolii, și-a dedicat viața lui Dumnezeu care i-a dăruit darul vindecării bolnavilor, fapt pentru care este numită "călăuza celor care suferă și cea care […]

† Sfântul Apostol Simon Zilotul (10 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Simon Zilotul este ocrotitorul familiei și al copiilor, grabnic ajutător pentru cei care vor să se căsătorească, el fiind mirele din Cana Galileii, nuntă la care Hristos a săvârșit […]

† Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
(18 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, este unul din cei patru sfinți Evangheliști, însă el este singurul dintre ei care ne descrie pe larg vestirea Fecioarei Maria, Nașterea Domnului și ne relatează […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram