† Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor
(27 octombrie)

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi (sau Dimitrie Basarabov) este numit și Ocrotitorul Bucureștilor, datorită evlaviei pe care o acu credincioși care vin și se închină la Moaștele Sfântului de la Catedrala Patriarhală. Este serbat în calendarul ortodox în data de 27 octombrie, moment în care are loc cel mai mare pelerinaj la sfintele sala moaște.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi (sinaxar)

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou a trăit în secolul al XIII-lea. S-a născut în satul Basarabi, lângă Rusciuc (Ruse, în Bulgaria de azi) aflat pe marginea râului Lom, în vremea țaratului vlaho-bulgar al lui Petru și Ioniță Asan.

Părinții lui erau oameni săraci, care nu l-au putut da la învățătură, de aceea, de mic a fost nevoit să-și câștige el însuși cele necesare traiului. Ani în șir a păscut vitele și oile țăranilor din sat, pe colinele din preajma Dunării și pe văile înverzite ale râului Lom. Viața în mijlocul naturii a oferit tânărului păstor prilejul de a admira mereu frumusețile firii celei văzute, ajutându-l să iubească și mai mult pe Făcătorul lumii văzute și nevăzute.

În duminici și sărbători a luat parte alături de părinți și de ceilalți credincioși, la slujbele săvârșite în biserica satului, putând astfel să asculte învățăturile de viață îndrumătoare ale Mântuitorului Iisus Hristos, ale Sfinților Săi Apostoli și ale Sfinților Părinți. Atmosfera de viață autentic creștină din familie, ca și învățăturile pe care le auzea la biserica l-au făcut să fie blând și milostiv cu toți semenii săi. Postea și se ruga mereu, așa cum se cuvine unui adevărat creștin. Se îngrijea mult de cei săraci, cărora le împărțea o parte din hrana pe care o primea de la consătenii săi pentru paza vitelor.

Cunoscând pe unii călugări din mănăstirile din apropiere, a aflat de viața îmbunătățită pe care o duceau aceștia, departe de lume și de grijile ei. Pe măsură ce creștea, s-a trezit în el dorul după viața monahală, deși practicase și până atunci, poate fără să-și dea seama, cele trei nevoințe cerute oricărui călugăr: fecioria, ascultarea și sărăcia.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor 27 octombrie

Drept aceea, într-una din zile, a părăsit lumea și s-a călugărit într-o mănăstire din apropiere. S-a așezat într-o peșteră, săpată în stâncă, pe malul râului Lom. Acolo a petrecut ani în șir în post aspru, înfrânare și rugăciune, izolat cu totul de lume și chiar de ceilalți monahi. Nu se știe câți ani a trăit în această peșteră și nici cum își agonisea cele necesare traiului, după cum nu se știe nici data trecerii sale la cele veșnice. Tradiția ne spune că Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, cunoscându-și dinainte ceasul morții, și-a ales ca mormânt un loc apropiat, între două pietre unde singur s-a dus și și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou ne rămâne ca este o pilda vie de aleasă viață creștină pentru credincioși creștini și pentru monahi.

Nu trebuie confundat cu Sfântul și Marele Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, care se prăznuiește cu o zi înainte, pe data de 26 octombrie.

Surse: Creștin Ortodox, Orthodoxwiki, Ziarul Lumina.

Floare 02 Bun

Minunile Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor 27 octombrie

Mai multe minuni s-au petrecut cu sfintele sale moaște, încă de când erau la Basarabi. Căci din prea multă evlavie către sfântul, mai mulți credincioși și credincioase au încercat să fure părticele din acestea, fie nu s-au putut mișca din loc, fie au rămas ca împietriți, pentru că sfântul nu voia să îngăduie asemenea lucruri, astfel că numai după ce și-au cerut iertare de la Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou au putut pleca vindecați.

Episcopul Sănătos

Un episcop de Preslav, pe nume Ioanichie, îmbolnăvindu-se greu, a fost adus la biserica Sfântului și, adus fiind de cei care îl purtau în vremea Sfintei Liturghii, după trei ceasuri s-a ridicat sănătos, putând să umble singur.

Minuni săvârșite de Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou la București

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor 27 octombrie

De asemeni, de când moaștele Sfântului au fost aduse la București, Cuviosul Dimitrie a făcut multe minuni, aducând vindecări, ocrotind orașul și dăruind multe binecuvântări celor ce se închină cu credință la Sfintele sale Moaște.

Epidemia de Ciumă alungată de Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou

În timpul domniei lui Caragea Vodă, în anul 1812, ciuma s-a răspândit și la noi în tară. Vestita "ciumă a lui Caragea" decima până la 300 de oameni pe zi și se pare că numărul morților în toată țara a fost mai mare de 90.000. Astfel, la cererea lui Vodă, călugării de la Catedrala mitropolitană au scos în procesiune moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou și împreună cu călugării, preoții și credincioșii au mers împrejurul Bucureștiului. Rugăciunile Sfântului Dimitrie cel Nou i-au scăpat pe bucureșteni de teribila plagă.

Epidemia de Holeră alungată de Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou

De asemenea, și în alte vremuri de necazuri și de nevoi, moaștele sfântului au fost purtate în procesiune, precum în 1831, când a apărut holera și mulți bucureșteni au fugit din București, lăsându-l aproape pustiu. La porunca generalului Kiseleff, președintele Divanului Țării Românești, moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou au fost duse pe Câmpia Filaret, unde mitropolitul și călugării au făcut rugăciuni pentru încetarea molimei, în prezența generalilor și ofițerilor ruși, a boierilor, clerului și poporului care mai rămăsese în oraș. "Din ziua aceea și până la începutul lunii octombrie a scăzut repede numărul morților, care până atunci atinsese 160 pe zi", arată în memoriile sale colonelul D. Papazoglu.

Mutarea Moaștelor

Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor Catedrala Patriarhala
Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor Catedrala Patriarhală

În luna martie a anului 1821, când Tudor Vladimirescu a intrat în București, racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost mutată din Catedrala mitropolitană și depusă sub pază în Biserica "Sfântul Dumitru" de pe ulița Ilișcarilor (Sfântul Dumitru Poștă), mutarea fiind cauzată de ravagiile "zavergiilor, carjaliilor și altor migrări păgâne". Când s-a restabilit liniștea, "Sfântul a fost întâmpinat la capul podului Mogoșoaiei de Grigore Vodă Ghica, de mitropolit și episcopi, preoți și călugări, de beizadele, de boierime, de neguțătorime și de toată obștea bucureșteană și a fost însoțit de acolo, de jos, cu capetele goale, de toți bucureștenii, cu Domnul în frunte, până sus pe colină, unde a stat trei zile sub cerul liber să i se închine și să-i sărute mâna toți bucureștenii, de s-au îngrozit și nemții. S-au făcut rugăciuni de mulțumire la intrarea în biserică, după care racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie a fost așezată la locul de unde, cu trei zile în urmă, cu necinste a fost luată. A urmat un mare pelerinaj al bucureștenilor, care a durat o lună", se arată în Memoriul Dârzeanului, publicat în "Trompeta Carpaților" din anul 1865.

Mai târziu, în 1827, în timpul domniei lui Grigore Ghica, o secetă a lovit ținutul Munteniei. S-a făcut o procesiune cu moaștele ocrotitorului Bucureștiului, care, purtate pe umeri de către preoți, au fost duse pe câteva străzi ale orașului. "Când sosiră în capul podului Mogoșoaiei, începu să plouă. Vodă și boierii și norodul care erau după Sfânt fură udați până la piele. Și ploaia a ținut trei zile, cu mici întreruperi", se arată în istoria fondării orașului București colonelul Dimitrie Papazoglu.

Floare 02 Bun

Unde se găsesc moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou

Descoperirea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou

Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor Catedrala Patriarhala
Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor Catedrala Patriarhala

După mai multă vreme, după trecerea la cele veșnice a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, crescând apele râului Lom, s-a surpat malul de lângă peșteră și au căzut mai multe pietre din stâncă, între care cele între care se aflau moaștele Sfântului, care au căzut în apă. Iar după o vreme, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou s-a arătat unei fete bolnave, zicându-i să-l scoată din apă, iar el o va tămădui. Copila a zis părinților ei, care au mers împreună cu preoți și cu o mulțime mare de oameni, care au aflat moaștele neputrezite și luminate.

Știrea despre aflarea moaștelor Sfântului Dimitrie s-a răspândit repede, astfel că domnitorul de atunci al Țării Românești a trimis mai mulți preoți și boieri ca să le ia și să le aducă la biserica de la Curtea domnească. Însă nevoind atunci Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou să meargă la București, după ce au mers o vreme, în dreptul unei fântâni, moaștele s-au făcut foarte grele și nu au mai putut fi mutate. Atunci, punând moaștele Sfântului într-un car la care au înjugat doi junci neînvățați, i-au lăsat să meargă unde vor voi, iar aceștia s-au întors în satul Basarabi. Întorcându-se trimișii la București și povestind cele întâmplate, domnitorul Țării Românești a trimis atunci bani și s-a ridicat o biserică în cinstea Cuviosului Dimitrie acolo, unde au fost așezate și moaștele Sfântului, făcând multe minuni.

Mutarea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou

În vremea războiului între Imperiul Rus și cel Otoman, între 1769-1774, cucerind rușii întreaga zonă, au ajuns și în câteva sate de peste Dunăre, între care și Basarabi, de unde moaștele Sfântului au fost luate de generalul Piotr Saltîkov spre a fi duse în Rusia. Însă un creștin din Țara Românească, Hagi Dimitrie, le-a cerut de la general ca răsplată și răscumpărare pentru cele suferite în timpul războiului. Generalul a dăruit atunci moaștele Sfântului Țării Românești, fiind primite de mitropolitul de atunci, Grigorie al II-lea al Ungrovlahiei și de tot poporul cu mare cinste. Moaștele Sfântului Dimitrie au fost așezate în Catedrala mitropolitană a Ungrovlahiei, la București, unde se găsesc până astăzi. În vremea aceea, pentru rugăciunile Sfântului, a încetat nu doar războiul, ci și o epidemie de ciumă ce se pornise în acea vreme. Mâna dreaptă a Sfântului a fost trimisă însă la Kiev.

Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor Catedrala Patriarhala
Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor Catedrala Patriarhala

În timpul Primului Război Mondial, în perioada ocupației germane, mai mulți soldați bulgari au încercat să ia moaștele Sfântului Dimitrie din catedrală, pentru a le duce în Bulgaria. Dar aflând bucureștenii, s-a făcut tulburare mare în oraș, astfel încât chiar germanii au dat dispoziții ca aliații lor bulgari să înapoieze moaștele Sfântului.

În anul 2005, o icoană cuprinzând părticele din moaștele Sfântului a fost dăruită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Bisericii Bulgariei, fiind așezată în mănăstirea de la Basarabovo, locul unde s-a nevoit sfântul.

Generalizarea cultului Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou

În anul 1950, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis generalizarea cultului său în întreaga Biserică Ortodoxă Română, ceea ce s-a și făcut, printr-o slujbă specială, în 27 octombrie 1955.

Floare 02 Bun

Pelerinajul de Sfântul Dumitru de la București

Sfântul Dimitrie a fost primit cu mare bucurie și evlavie în România. Aducând multe binecuvântări orașului și țării, evlavia credincioșilor față de acesta a crescut mereu. Se obișnuia a scoate moaștele sale în procesiune prin oraș sau pe câmpuri în vremea epidemiilor, a secetei sau ploilor. În ziua de prăznuire a Sfântului, uneori chiar dinainte, racla cu moaștele Sfântului este deschisă, spre a fi cinstită de credincioși.

În perioada comunistă, pelerinajele la moaștele Sfântului nu au mai putut avea aceeași amploare. Totuși evlavia credincioșilor față de dânsul nu a scăzut, iar el a continuat să ocrotească orașul, țara și Patriarhia însăși.

După mărturia fericitului întru adormire patriarh Teoctist, ajutorul Sfântului Dimitrie s-a făcut simțit și în ultimii ani ai comunismului, când regimul Ceaușescu a încercat, fără succes, mutarea Patriarhiei de la locul său.

După căderea comunismului, pelerinajele s-au reluat, crescând în amploare an de an, spre a ajunge unul din cele mai importante din România, după cel al Sfintei Parascheva de la Iași.

Racla cu moaștele sfântului, deschisă, este scoasă în fiecare an spre cinstire de către credincioși, fiind așezată sub un baldachin, lângă Catedrala Patriarhală din București.

Datorită numărului mare al credincioșilor veniți, care stau ore, uneori zeci de ore la rând spre a se închina Sfintelor Moaște la Catedrala patriarhală din București, numărul zilelor în care racla este așezată spre cinstire aici a crescut progresiv.

Floare 02 Bun

Etimologia / semnificația numelui Dimitrie

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou!

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor 27 octombrie

Dimitrie - popularul nume romanesc își are originea în Grecia Antică, de la prenumele Demetrios, la rândul lui derivat din numele feminin Demetra. Sintagmele grecești "de" (pământ) și "meter" (mamă) ne explică semnificația numelui și anume "pământ mamă" sau "iubitor al pământului". Această expresie ne arată legătura Sfântă dintre om și natură, dintre om și pământul din care a fost făcut. Omul nu poate trăi rupt de natura în mijlocul căreia a fost creat de Dumnezeu. Așa cum trebuie să păstrăm în ordine și în curățenie casa sau gospodăria noastră, la fel, după puterile fiecăruia, trebuie să ne îngrijim de tot ce ne înconjoară; natura întreagă este "casa" în care trăim împreună, cu toții. Pe stradă, în parc, în excursie - peste tot trebuie să păstrăm curățenia și ordinea.

Regi ai Macedoniei și ai Greatului Seleucid au purtat numele de "Demeter". Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, martirizat și canonizat în secolul al-IV-lea, este un o altă informație utilă despre proveniența și vechimea numelui "Dumitru".

Primele atestări la noi în tara au apărut în anul 1387, în Tara Romanească, cu forma "Dimitru". În 1429 a apărut forma de "Dumitru", iar în 1437 a fost atestata varianta de "Dimitrie". Odată cu anii 1500 au început să răsară diferite variante derivate de la numele de baza "Dumitru", unul dintre primele forme fiind numele "Dima".

Sfântul Dimitrie sărbătorit în România

Potrivit statisticilor, peste 315.000 de români, în majoritate bărbați, își sărbătoresc ziua numelui la 26 și 27 octombrie, cu ocazia celor doi sfinți care poartă numele de Dimitrie. Conform acestor statistici, dintre bărbații sărbătoriți cu acest prilej, 261.437 poartă numele de Dumitru, 8.112 se numesc Mitică, 5.393 - Dimitrie, iar 1.036 - Dumitrache. În rândul femeilor a căror onomastică este la 26 octombrie, 29.941 poartă numele de Dumitra, 6.580 se numesc Dumitrița, 480 - Mitra, 383 - Dumitrica, 340 - Demetra, iar 337 - Dumitrana.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor 27 octombrie -a
Icoana Acatist a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor

Derivate ale numelui Dimitrie

Dumitru, Dumitra, Dimitria, Mitel, Dima, Dumitrache, Mitică, Mitruța, Mitru, Mimi, Dumitrel, Demeter, Demetra, Demetriade, Demetrescu, Demetrio, Demetrios, Demetriu, Demetrius, Demetru, Demi (grecește), Dima (rusește), Diman, Dimitar (bulgărește, macedoneană), Dimitri, Dimitrie, Dimitrij (slovenă), Dimitrije (sârba) Dimitriu, Dimka (rusește), Dimocika (rusește), Dmitrei (slavă veche), Dmitri (rusește), Dmitro (ucraineană), Dumitrache, Dumitrascu, Dumitrescu, Dumitrica, Dumitriu, Mima, Mimi, Mita, Mitache, Mitea, Mitenka (rusește), Miti, Mitia, Mitica, Mitita, Mitja (slovenă), Mitka (rusește), Mitrea, Mitrica, Mitrita, Mitru, Mitrus, Mitrut, Mitruta, Mitty, Mitu, Mitus, Mitut, Mituta.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Dimitrie?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 26 octombrie când este serbat Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtor de mir Ocrotitorul Tesalonicului și pe 27 octombrie când este pomenit Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi Ocrotitorul Bucureștilor.

Sursă: Doxologia.

Floare 02 Bun

Icoana Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou

Sfântul Dimitrie cel Nou se zugrăvește după chipul sfinților cuvioși, purtând mantie cu glugă, iar în mână ținând o cruce.

Viața sfântului este prezentată în ilustrații pe racla unde se păstrează odoarele sale sfinte. Pe capacul raclei este reprezentat chipul sfântului, în mărime naturală, cu camilafcă și schimă. Pe părțile laterale ale raclei sunt opt iconițe realizate în relief, care înfățișează scene din viața Cuviosului Dimitrie cel Nou, despărțite de câte un stâlp de argint.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor 27 octombrie
Icoana Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor
Floare 02 Bun

Rugăciune către Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou

Rugăciunea I:

Pe noi care te fericim cu credință și prăznuim prin glasuri de laudă pomenirea ta, de tot necazul și patima, de boli năpraznice, din primejdii și din nevoi izbăvește-ne te rugăm; ca să preamărim îndrăznirea ce ai către Stăpânul, ca slugă credincioasă, preafericite Dimitrie.

Rugăciunea a II-a:

Cu nebiruită vitejie, cuvioase părinte, și cu preaînaltă înțelepciune, luptându-te împotriva patimilor și toată deșertăciunea urând, nicidecum nu a putut vicleanul vrăjmaș să te înșele, ca oarecând pe strămoși, prin gustarea celor oprite, sau cu ridicarea firii împotriva Ziditorului; ci cu amărăciunea înfrânării, ca cu o preadulce desfătare petrecându-ți toată viața, desăvârșită smerenie ai câștigat; și nu numai în viață ai petrecut necunoscut, ci și după moarte ți-ai ascuns trupul în apa Lomului. Dar Domnul Cel ce preamărește pe slugile Sale, te-a descoperit ca o comoară izvorâtoare de tămăduiri, tuturor celor ce pătimesc. Roagă-te dar pentru sufletele noastre.

Rugăciunea a III-a:

Cuvioase părinte, din pruncie faptelor celor bune urmând și viață fără prihană prin muncă câștigând, vas ales te-ai arătat al Sfântului Duh și de la El învrednicindu-te de harul minunilor ai întărit pe oameni în frica Domnului. Iar acum cu strălucirea dumnezeieștilor raze luminându-te, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să lumineze ochii noștri cei sufletești, ca să nu ne poticnim întru întunericul păcatelor, Părinte Dimitrie.

Rugăciunea a IV-a:

Din boli, din nevoi, din dureri și din patimi, scapă sfinte pe cei ce te cinstim; degrab ascultându-ne când strigăm cu osârdie: O Dimitrie preafericite și bune, întinde-ți mâinile către Stăpânul și-L roagă, ca toți să ne mântuim.

Rugăciunea a V-a:

Degrab izbăvește-ne din necazuri, pe noi cei ce te-am câștigat folositor în nevoi, mărite Dimitrie; apără, mântuiește de boli tot poporul; roagă-te îndelung și înduplecă pe Stăpânul spre noi cei ce prăznuim sfântă pomenirea ta

Rugăciunea a VI-a:

Cuvioase părinte, în tot pământul a ieșit vestirea isprăvilor tale; pentru aceasta în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale; taberele diavolești ai pierdut, cetele îngerești ai ajuns, a căror viață fără de prihană ai urmat. Îndrăznire având către Domnul, cere pace sufletelor noastre.

Rugăciunea a VII-a:

Pe cel mai mic între sate și nesocotit, Basarabovul, prin nașterea ta l-ai cinstit, cu creșterea ta l-ai preamărit și cu viața cea fără prihană preacuvioase părinte, între cetățile cele vestite l-ai înălțat; și apa cea mica a Lomului, cu afundarea într-însa a sfintelor tale moaște ai sfințit-o și tuturor izvor de tămăduiri ai arătat-o. Iar acum orașul acesta cel drept măritor cu darurile tale îl veselești; tămăduiri întru neputințe dăruindu-ne și apărându-ne de ispitele vrăjmașului pe noi cei ce cu credință năzuim sub acoperământul tău. Roagă-te Domnului Dumnezeu, să ne dăruiască nouă iertare de păcate și mare milă.

Pantru a citi Acatistul Sfâtntului Dimitrie cel Nou Ocrotitorul Bucureștilor apasă AICI.

Floare 02 Bun

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, glasul al 8-lea

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; și lucrând, ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Dimitrie, duhul tău.

Condac - Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, glasul al 8-lea

Apărător al său nebiruit și neînfrânat, ca unul care prin tine din nevoi s-a mântuit, te pune înainte orașul tău, Sfinte Preacuvioase Dimitrie. Ci, ca cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu, apără-ne de toate nevoile, ca să strigăm ție: bucură-te, făcătorule de mi­nuni, Sfinte Dimitrie!

Floare 02 Bun

Viața completă - Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou (Viețile Sfinților)

Acest cuvios părinte, Dimitrie cel Nou, a trăit în vremea drept-credincioșilor împărați româno-bulgari și era dintr-un sat care se numește Basarabov, sat așezat pe marginea apei Lomului. La început a fost păstor de vite în satul lui, apoi văzând că toate ale lumii sunt trecătoare, a ieșit din satul Basarabov și s-a sălășluit mai întâi într-o peșteră din apropierea acestui sat, iar apoi s-a făcut monah la mănăstirea care era înăuntrul peșterii. Dar cine poate spune ostenelile, postul, rugăciunea și privegherile pe care le făcea și prin care s-a învrednicit și de darul facerii de minuni? EI și-a cunoscut și vremea ieșirii sufletului din trup când, intrând în mijlocul a două pietre, și-a dat prealuminatul său suflet în mâna lui Dumnezeu.

După multă vreme apa Lomului a venit mare încât a luat și lemnele și pietrele dimprejurul ei și atunci au căzut în apă și cele două pietre, care erau în apropierea peșterii, împreună cu moaștele sfântului, și multă vreme au rămas acolo. Vrând Dumnezeu să-l descopere, s-a arătat îngerul Domnului în vis unei copile, fiica unui om drept-credincios, copilă care pătimea de duh necurat, și i-a zis: "Dacă părinții tăi mă vor scoate din apă - și i-a arătat locul - eu te voi tămădui pe tine". Sculându-se dimineață copilă, a spus părinților săi visul pe care l-a avut.

Adunându-se mulți oameni și preoți, s-au dus toți împreună la locul cel arătat de copilă, unde de multe ori se arăta o lumină și cei care o vedeau socoteau că acolo este ascunsă o comoară de bani. Căutând cu tot dinadinsul, au aflat în apă sfintele moaște ale Cuviosului Dimitrie, care erau pline de mâl și de prundiș, și le-au scos întregi, strălucind ca aurul. Luându-le de acolo, le-au dus în satul Basarabov. Și străbătând vestea prin toate părțile dimprejur despre aflarea sfintelor moaște ale lui Dimitrie, a ajuns și la urechile domnului de la București, care îndată a trimis preoți și boieri ca să aducă moaștele Sfântului Dimitrie și să le așeze în biserica domnească. Deci, mergând trimișii Domnului în satul Basarabov, au luat moaștele sfântului și au purces cu ele ca să le aducă în Valahia. Ajungând cu dânsele până aproape de un sat care se cheamă Ruși, au stat sfintele moaște la o fântână și de acolo sfântul n-a mai vrut a merge mai departe. Văzând preoții și boierii acea minune și nedumerindu-se ce să fie, s-au sfătuit să facă ceea ce au făcut cei de altă seminție cu sicriul mărturiei Domnului. Și au înjugat doi juncani tineri neînvățați la carul cu moaștele sfântului și l-au lăsat să meargă unde vor voi ei, căci din aceasta se va ști și voia sfântului. Atunci juncanii s-au întors îndată la Basarabov cu moaștele sfântului și au stat în mijlocul satului. Iar preoții și boierii, întorcându-se fără nici o ispravă, au spus celui care i-a trimis despre toate acestea. Domnul Valahiei a trimis boieri cu bani și au făcut o biserică cu numele cuviosului Dimitrie în satul Basarabov, în care au așezat moaștele sfântului. Și multe minuni făceau acele moaște celor ce cu credință năzuiau la el, dintre care vom consemna câteva de la oameni vrednici de credință, care le-au văzut cu ochii lor și care le-au scris pentru popor, spre încredințarea și adeverirea celorlalte minuni.

Folare Separare 1

Două femei surori, Aspra șa Ecaterina, din satul care se numește Cernavodă, au făcut o preafrumoasă biserică, punându-i hramul Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, și s-au sfătuit între ele cum ar putea face ca să poată lua o părticică din moaștele Sfântului Dimitrie și s-o aducă în biserica lor, căci a le lua cu totul socoteau că nu va voi sfântul, precum a și fost. Deci, venind cu smerenie și cu evlavie și închinându-se sfântului, au luat în taină o mică părticică din moaștele lui și vrând să plece cu căruțele lor, caii nicidecum nu s-au putut mișca din locul acela, cu toate că vizitiii îi băteau mereu. Iar ele, cunoscând pricina, s-au coborât din căruțe și cu lacrimi au alergat și au căzut la moaștele sfântului și punând părticica la locul ei, s-au rugat sfântului să le ierte greșeala. Astfel, izbăvindu-se de nevăzuta oprire, s-au întors cu pace în satul lor.

Altădată a venit prea sfințitul mitropolit Nichifor al Tîrnovului, împreună cu sinodul lui, ca să se închine sfintelor moaște ale cuviosului Dimitrie. Închinându-se mai întâi mitropolitul și sărutând sfintele moaște, s-a depărtat puțin și s-a așezat pe un scaun. După aceea, mergând pe rând toți ceilalți din sinodul său și sărutând sfintele moaște, un oarecare monah Lavrentie, în vreme ce săruta moaștele, s-a ispitit ca să rupă cu gură o mică parte din moaștele sfântului și a rămas cu gura căscată. Toți, uitându-se la dânsul și văzându-l cu gura căscată, nu pricepeau ce a pătimit. Iar mitropolitul i-a poruncit ca să se dea la o parte ca să se poată închina și ceilalți. Dar el, fiind fără glas, abia s-a depărtat puțin de la sicriul sfântului, cerându-și iertare, și astfel i s-a dezlegat limba și a grăit ca mai înainte. După aceea au mers cu mitropolitul la gazdă și atunci i-a povestit toate cele ce a pătimit. Iar mitropolitul i-a zis: "O, păcătosule, cum de n-ai socotit că de-ar fi fost să se împartă sfintele moaște la toți cei care vin să se închine, până acum n-ar mai fi rămas nimic? Deci de acum pocăiește-te, că ai greșit lui Dumnezeu și sfântului".

Un iubitor de Dumnezeu, episcopul Ioanichie al Preslaviei, cazând într-o boală foarte grea și neputându-se vindeca, l-au purtat patru oameni la biserica Sfântului Dimitrie. Acolo l-au pus cu așternutul în biserică și, slujindu-se Sfânta Liturghie, după trei ceasuri s-a sculat sănătos și umbla pe picioarele sale, mulțumind lui Dumnezeu și lăudându-l pe sfânt.

Folare Separare 1

Acestea și multe alte minuni a făcut Sfântul Dimitrie, care însă n-au fost scrise.

Între anii 1769 și 1774, fiind război între Rusia și Poarta otomană și cuprinzând și pe ofițerii țării noastre, generalul Petru Salticov a trecut Dunărea și a pornit război împotriva Rusciucului și a trecut și prin satul Basarabov, unde se aflau moaștele sfântului. Generalul a luat aceste moaște pe care voia să le trimită în Rusia. Iar creștinul Hagi Dimitrie, fiind în acea vreme lângă general, s-a rugat ca să nu înstrăineze sfintele moaște, ci să le dăruiască țării noastre pentru prăzile și jafurile ce le-a pătimit din pricina războiului și s-o mângâie cu acest dar, adică cu sfintele moaște. Generalul, înduplecîndu-se, le-a dăruit Țării Românești. Și primindu-le tot poporul, cu mare cinste le-a așezat în biserica cea mare a Mitropoliei Ungrovlahiei, în zilele preasfințitului mitropolit Grigorie. Și îndată a simțit tot poporul ocrotirea și sprijinul sfântului, căci nu numai că a încetat războiul dintre muscali și turci, ci a contenit și ciumă cea înfricoșată. Mult ajutor și mare folos câștiga toți cei ce cu credință năzuiesc către moaștele sfântului. Pentru ale cărui rugăciuni, Dumnezeule, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Folare Separare 1

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților Octombrie

Floare 02 Bun

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 27 octombrie

În aceasta luna, în ziua a douăzeci și șaptea, pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Nestor;
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Dimitrie cel nou de la Basarabi;
Tot în aceasta zi, Sfintele Mucenițe Capitolina și Erotiida;
Tot în aceasta zi, cel dintre sfinți Părintele nostru Chiriac, patriarhul Constantinopolului;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Procla, soția lui Pilat;
Povestire pentru ivireni (georgieni), cum au venit la cunoștința dumnezeiasca, printr-o femeie roaba.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 28 octombrie

În aceasta luna, în ziua a douăzeci și opta, Sfinții Mucenici Terentie, Neonilla și fiii lor Nita, Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vil și Evnichi;
Tot în aceasta zi, Preacuviosul Părinte Ștefan Savaitul;
Tot în aceasta zi, Sfinții Mucenici African, Terentie, Maxim, Pompie și alți treizeci și sase;
Tot în aceasta zi, Preacuviosul Părintele nostru Firmilian, episcopul Cezareii Capadociei și Melhion dascălul și preotul Antiohiei, cel ce a caterisit pe Pavel de Samosata;
Tot în aceasta zi, Sfântul Mucenic Chiriac, care a descoperit cinstita Cruce, în zilele lui Constantin cel Mare și a maicii lui Elena;
Tot în aceasta zi, Ana maica Sfântului Chiriac care, fiind arsa cu făclii și fiind strujită, s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfânta Fevronia, fiica împăratului Iraclie care în pace s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuviosului Părinte Atanasie Patriarhul Constantinopolului, care a sihăstrit în muntele Atonului (Muntele Athos).
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântul Iachint Mitropolitul Țării Românești.

Floare 02 Bun

Pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Cuvioase Dimitrie roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Recomandări

† Intrarea în biserică a Maicii Domnului
(21 noiembrie)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link Intrarea în biserică a Maicii Domnului ne reamintește de momentul în care Maica Domnului a fost adusă la templul din Ierusalim de către părinții săi, Ioachim și Ana. […]

† Sfântul Cuvios Antonie cel Mare
(17 ianuarie)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, cunoscut și sub numele de Sfântul Anton, este sărbătorit în Biserică la data de 17 ianuarie conform calendarului ortodox. El este unul dintre […]

† Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche
(21 iulie)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link În data de 21 iulie, în calendarul ortodox sunt pomeniți Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche. Acești doi monahi nevoitori au mărit ceata sfinților români […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend