† Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu
(17 martie)

5/5 - (1 vote)

Sfântul Cuvios Alexie și-a trăit viața în multă smerenie, rugăciune și post, având o dragoste nemărginită față de Dumnezeu și față de oameni, primind de aceea și apelativul de "Omul lui Dumnezeu". Este serbat în calendarul ortodox în data de 17 martie.

Viața pe scurt - Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu (sinaxar)

În vremea dreptcredinciosului împărat Honoriu (395-423), era, în Roma cea veche, un bărbat credincios, anume Eufimian, mare dregător. Femeia lui, Aglaida, era credincioasă și cu frica lui Dumnezeu, dar nu putea naște copii.Erau oameni cu dragoste de dumnezeu, iubind pe cei oropsiți de soartă și în fiecare zi puneau trei mese în casa lor pentru sărmani, văduve, străini și bolnavi.

Adesea, Eufimian se smerea înaintea lor, zicând: "Nu sunt vrednic să calc pe pământul lui Dumnezeu". Deci, după multe rugăciuni, Dumnezeu le-a dăruit rod pântecelui și au născut un fiu și, veselindu-se, l-au botezat și i-au pus numele Alexie.

Iar când s-a făcut mare, l-au dat la învățătura cărții și tânărul a ajuns foarte înțelept. Cu cât înainta în vârstă, cu atât creștea în sufletul lui și dorința nemuririi și a vieții veșnice.

De multe ori, se simțea răpit în altă lume, numai la gândul veșnicei fericiri. Toate bunătățile pământești i se păreau lucruri de nimic, puse alături de bucuria acestei nădejdi.

Sfântul Cuvios Alexie fuge din lume

Drept aceea, s-a hotărât să se lepede de toate bunătățile cele de puțină vreme și trecătoare ale vieții de aici, și, așa, cu sufletul dezrobit de ispite, să moștenească viața veșnică întru Hristos. Deci, a început a se înfrâna, purtând în taină pe trupul său o haină de păr aspră și mult postea și priveghea, având în suflet dorința de a sluji lui Dumnezeu întru feciorie toată viața.

Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu 17 martie - b

Dar, ca să nu-și supere părinții, Sfântul Cuvios Alexie a primit să se căsătorească, însă chiar în noaptea nunții a fugit, în taină, îmbrăcat în haine sărăcăcioase, luând din avuțiile sale aur și pietre scumpe din destul.

După ce a plecat, Sfântul Alexie, a tocmit o corabie și, plecând, s-a ascuns departe, în părțile de răsărit ale împărăției, tocmai în cetatea Edesa din Mesopotamia. Iar după ce s-a închinat chipului celui nefăcut de mână, adică Sfintei Mahrame trimise de Domnul Iisus lui Avgar, regele Edesei, a viețuit acolo, necunoscut și în sărăcie, vreme de 17 ani, locuind lângă biserica Născătoarei de Dumnezeu, din cetatea aceea.

Nevoințele Sfântului Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu

Sfântul Cuvios Alexie și-a vândut toate lucrurile de preț, pe care le luase de acasă, și, împărțind la săraci prețul câștigat, s-a îmbrăcat în haine și mai sărace și s-a făcut pe sine ca unul din cei care cerșesc milostenie, totdeauna postind, numai puțină pâine și apă gustând și împărtășindu-se în toate duminicile cu dumnezeieștile Taine ale lui Hristos. Iar, de lua vreo milostenie de la creștini, o împărțea cu ceilalți sărăci, mai bătrâni.

Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu 17 martie - c
Mâna Dreaptă a Sfântului Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu care se află în Sfântul Munte Athos

Și Sfântul Cuvios Alexie avea totdeauna fața lui plecată, iar mintea lui era sus, întru dumnezeiești gânduri îndeletnicindu-se. Atât i se uscase trupul de atâta înfrânare, încât i se veștejise frumusețea feței lui, ochii i se adânciseră, numai pielea și oasele i se vedeau și ajunsese de nerecunoscut.

Deci, fiind el iubit de Dumnezeu, s-a făcut descoperire despre el unui slujitor al acelei biserici, și un glas ceresc îl numea pe Alexie "Omul lui Dumnezeu", arătând că, precum pe capul împăratului stă coroana, așa Duhul Sfânt odihnește peste acesta și rugăciunea lui, ca o tămâie cu bun miros, de-a pururea urcă înaintea lui Dumnezeu.

Și mulți au cunoscut atunci viața Cuviosului Alexie cea sfântă și au început a-l cinsti. Văzând aceasta Sfântul Cuvios Alexie, a fugit de slava omenească, plecând din Edesa, neștiind nimeni și, aflând o corabie la malul mării, care mergea în Cilicia, s-a urcat, gândind să viețuiască în cetatea Sfântului Pavel, în Tarsul Ciliciei, unde nu-l cunoștea nimeni.

Dar, fără de veste, din voia lui Dumnezeu, s-a făcut aprigă furtună pe mare și corabia, purtată de valuri, a ajuns la Roma. Atunci a hotărât să viețuiască lângă casa părinților săi, ca un necunoscut. Sfântul Cuvios Alexie a ieșit în întâmpinarea tatălui său, celui iubitor de sărăci și de străini.

Și, fără să fie recunoscut, sub înfățișarea unui călător sărac, a căpătat învoire de la el să i se facă o colibă chiar la porțile palatului, și, în amintirea fiului său înstrăinat, tatăl a poruncit slugilor să aibă grijă a-i da hrană de la masa stăpânilor.

Și a petrecut Sfântul Cuvios Alexie aici multă vreme, alți 17 ani, batjocorit și umilit de slugile tatălui său, dar iubit de sărmanii din cetate, care găseau la el un cuvânt de folos, un sfat înțelept și un braț oricând gata să-i ajute să-și poarte povara sărăciei lor.

Trecerea la cele veșnice a Sfântului Cuvios Alexie

Înaintea morții, Sfântul Cuvios Alexie a scris toată viața sa, spre a fi Înmânată tatălui său. Aceasta se Încheia astfel:

"Rogu-vă pe voi, părinții mei iubiți și preacinstita mea mireasă, să nu vă mâhniți pe mine, că v-am făcut atâta mâhnire, lăsându-vă singuri; și pe mine mă durea inima pentru durerea voastră. De multe ori am făcut rugăciune pentru voi lui Dumnezeu, ca să vă dea răbdare și să vă Învrednicească Împărăției Sale. Iar eu nădăjduiesc spre milostivirea Lui că vă Împlini cererea mea, deoarece eu atât de nemilostiv am fost către tânguirea voastră. Dar mai bine se cade fiecăruia să asculte pe Făcătorul și Mântuitorul său, decât pe născătorii săi; și cred că, pe cât v-am mâhnit, pe atât de mare bucurie veți avea prin răsplătirea cea cerească!".

Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu trece la cele veșnice 17 martie
Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu trece la cele veșnice 17 martie

Deci, cu voia lui Dumnezeu, s-a descoperit Sfântului, mai dinainte, ziua morții sale și atunci Cuviosul și-a scris toată viața, păstrând scrisoarea la sânul său. Iar în același timp s-a făcut glas din cer în biserica Sfinților Apostoli din Roma, pe când slujea acolo Sfântul arhiepiscop Inocențiu (401-417), de față fiind și împăratul Honoriu, zicând să caute pe "Omul lui Dumnezeu" care a răposat, ca să fie rugător pentru cetate.

Și a doua oară s-a auzit glas arătând că în casa lui Eufimian se află acela. Deci au mers acolo și, văzând pe Sfântul Cuvios Alexie, care tocmai murise, au aflat în sânul lui scrisoarea, unde era înfățișată viața lui. Și s-au minunat părinții și soția lui, dar și toată cetatea, aflând viața înaltă și ascunsă a "Omului lui Dumnezeu" și văzând cât de multe căi de sfințenie are Dumnezeu în lume, pentru cei care ascultă de chemările Duhului Său.

Sfântul Cuvios Alexie a trecut la cel veșnice în data de 17 martie 411, fiind îngropat cu cinste la Roma.

O pildă a vieții sale: milostenia. Atunci când ajutăm un nevoiaș nu știm cui dăm. Dăruim poate lui Hristos Însuși ascuns într-un om al lui Dumnezeu, precum oarecând Alexie.

Surse: Creștin Ortodox, Basilica, GlasulCetatii.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu

După trecerea la cele veșnice moaștele Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu au fost așezate la Roma în loc de cinste. Conform unui variante în limba slavonă a vieții Sfântului Alexie, cinstitele sale moaștele au fost descoperite înainte de anul 1216, fiind păstrate în biserica Sfântul Bonifatie (Bonifaciu) din Roma. Mai târziu, cinstitul cap al Sfântului Alexie a fost dăruit Mănăstirii Agia Lavra din Kalavrita de către împăratul bizantin Manuel Paleologul în 1398.

În prezent capul Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu se află acum în Mănăstirea Aghia Lavra – Kalavryta, Peloponez (Grecia), Mâna dreaptă se găsește în Sfântul Munte Athos, iar părți din moaștele sale se mai găsesc și în alte sfinte locașuri.

Moaștele Sfântului Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu 17 martie
Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu - Mănăstirea Aghia Lavra – Kalavryta, Peloponez (Grecia)

În România părticele din moaștele Sfântului Cuvios Alexie se găsesc la Schitul Darvari din București. La icoana Sfântului ne putem închina a Biserica Sfântului Alexie tot din București.

Sursă: Doxologia.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Alexie - Alexia

ALEXIE - provine de la numele grecesc Aλεξις (Alexis) care înseamnă „ajutor” sau „apărător”, derivat din greacă ἀλέξω (alexo) care înseamnă „a apăra, a ajuta”. Este folosit oarecum interschimbabil cu numele înrudit Ἀλέξιος sau Alexius, purtat de cinci împărați bizantini. În lumea vorbitoare de limbă engleză, este mai frecvent folosit ca nume feminin.

Aleksi, o variantă finlandeză, a fost al treilea cel mai popular nume din 2007 pentru băieții născuți în Finlanda. Alessia, o variantă feminină italiană, a fost al doilea cel mai frecvent nume pentru fetele născute în Italia în 2006.

Derivate ale numelui Alexie

Alexia, Alesios, Alexis, Alesia.

Acest nume este apropiat de numele Alexandru care este un nume compus; în interiorul lui incluzând și particula Alexie. Pentru a citi mai mult APĂSAȚI AICI.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Alexie?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 17 martie când este pomenit Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu

Icoana Sfântului Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu 17 martie - a
Icoana Sfântului Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu 17 martie
Ornament despartitor v01

Biserica Sfântul Alexie din București

Singurul lăcaș de cult din țară care îl are ca ocrotitor se află în centrul Capitalei, pe Calea Șerban Vodă. Biserica Sfântul Alexie din București are o istorie de peste două secole. Ridicată pe locul în care a existat o altă bisericuță din lemn este ctitoria jupânului Alexie Arnăutu și a soției sale, Maria, care în anul 1799 au ridicat sfântul lăcaș din cheltuiala proprie.

Biserica Sfinților Bonifaciu și Alexie din Roma

Biserica a fost zidită între secolele III și IV, chiar pe locul casei părinților Sfântului Alexie, acolo unde cuviosul s-a nevoit timp de 17 ani fără a fi recunoscut. Biserica a fost refăcută ca "diaconie" (așezământ pentru săraci), în anul în 972, de către Mitropolitul Serghie al Damascului, refugiat la Roma din cauza persecuțiilor arabe. În acest context a avut loc și dezvoltarea cultului Sfântului Alexie, omul lui Dumnezeu.

Mai târziu, biserica fost rezidită în 1582 de către cardinalul Guidi Di Bagno, iar în anul 1750, de către cardinal Querini. Ultima intervenție asupra clădirii a avut loc la mijlocul secolului al XIX-lea, când au fost decorate cupola și absida.

În partea dreaptă a bisericii se află un turn clopotniță în stil romanic. Printr-un portal larg se intră în biserica alcătuită din trei nave largi.

Sub altarul central al bisericii se găsesc moaștele Sfântului Alexie. Tot sub altarul actualei biserici se păstrează o criptă împodobităcu fresce și coloane de marmură, datând din primul mileniu creștin.

La intrarea navei din partea stângă se găsesc resturile unei scări din lemn sub care, după tradiție, Sfântul Alexie a trăit timp de 17 ani, nerecunoscut de nimeni. Scara este așezată în diagonală într-un relicvariu de sticlă și lemn aurit, între patru coloane de granit, cu capiteluri corintice cu aspect antic.

În biserică se mai găsește fântâna Sfântului Alexie – o fântână străveche, adâncă de 15 metri, care se afla în curtea familiei Sfântului Alexie.

Surse: Doxologia.

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu

O, mare bineplăcute al lui Hristos, sfinte omule al lui Dumnezeu Alexie, care cu sufletul stai în cer înaintea Tronului Domnului, iar pe pământ săvârșești minuni felurite cu harul cel dat ție de Sus! Caută cu milostivire spre cei ce stau înaintea sfintei tale icoane și se roagă cu umilință, cerând de la tine ajutor și acoperire. Tinde spre Domnul Dumnezeu, rugându-te, cinstitele tale mâini și cere pentru noi de la Dânsul lăsarea greșalelor noastre celor de voie și celor fără de voie, pentru cei bolnavi vindecare, pentru cei năpăstuiți ocrotire, pentru cei necăjiți mângâiere, pentru cei aflați în restriști grabnic ajutor, iar pentru toți cei ce te cinstesc sfârșit pașnic și creștinesc al vieții și răspuns bun la Înfricoșătoarea Judecată a lui Hristos.
Așa, bineplăcutule al lui Dumnezeu, nu fă de rușine nădejdea noastră, pe care după Dumnezeu și după Născătoarea de Dumnezeu la tine o punem, ci fii nouă ajutător și acoperitor spre mântuire, ca primind, cu rugăciunile tale, har și milostivire de la Domnul, să preaslăvim iubirea de oameni a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, Unuia Dumnezeu în Treime slăvit și închinat, precum și sfânta ta mijlocire, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu, glasul al 8-lea

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Alexie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Tropar - Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu, glasul 1

Locuitor pustiului, înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Alexie. Cu postul, cu privegherea și prin rugăciune primind daruri cerești, tămăduiești pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă Celui Ce ți-a dat ție putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condac - Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu, glasul al 4-lea

Preacinstita prăznuire a Preafericitului Alexie săvârșind astăzi, cu dreapta credință să-l lăudăm, zicând: bucură-te, podoaba cea desfătată a cuvioșilor!

Condac - Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu, glasul al 2-lea

Casa părinților tăi ca pe o casă străină socotind-o, ai rămas lângă ea, în chipul sărăciei; iar după mutarea din viață, cununa măririi primind, te-ai arătat minunat îngerilor din cer și bucurie oamenilor pe pământ, Sfinte Părinte Alexie, omule al lui Dumnezeu.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu (Viețile Sfinților)

Pe vremea dreptcredincioșilor împărați Arcadie (395-408) și Onorie (395-423) a fost în Roma cea veche un bărbat dreptcredincios, anume Eufimian, mai mare între boieri și foarte bogat. El avea trei mii de slugi, care purtau haine de mătase și brâie de aur. Dar nu avea fii, fiindcă femeia lui era neroditoare. Și era bun acel om, păzind poruncile lui Dumnezeu cu dinadinsul, postea în toate zilele până la al nouălea ceas și punea trei mese în casa sa sărmanilor, văduvelor, săracilor, străinilor și bolnavilor; iar el, într-al nouălea ceas, se ospăta împreună cu monahii cei străini. Iar dacă se întâmpla în vreo zi să aibă puțini săraci la mesele puse înaintea lor și de i se întâmpla ca prea puțină milostenie să dea săracilor din obișnuitele sale îndurări, atunci, căzând la pământ înaintea lui Dumnezeu, zicea: "Nu sunt vrednic să umblu pe pământul Dumnezeului meu!"

Soția lui se numea Aglaida, femeie binecredincioasă și temătoare de Dumnezeu, milostivă și îndurătoare către săraci; însă fiind stearpă, se ruga lui Dumnezeu, zicând: "Doamne, pomenește-mă pe mine, nevrednica roaba Ta, și dezleagă-mi nerodirea, ca să mă învrednicesc a mă numi și mamă de fii; dă-ne fii, ca să putem avea mângâiere în viața noastră, împreună cu bărbatul meu, și sprijinitor la bătrânețile noastre". Aducându-și aminte Dumnezeu de dânsa, după mila Sa, a dăruit rod pântecelui ei, că a născut fiu; și s-a veselit bărbatul ei și au botezat pe prunc, numindu-l Alexie. Iar când a fost pruncul de șase ani, l-au dat să învețe carte și în grabă a învățat gramatica, retorica și cărțile bisericești. Apoi și Scriptura dumnezeiască învățând-o bine, s-a făcut înțelept tânărul. Deci, socotind deșertăciunea lumii, și-a pus în gând să se lepede de bunătățile cele vremelnice ale acestei vieți, ca să moștenească pe cele veșnice. Și a început a-și osteni trupul, purtând în taină o haină aspră pe trupul său.

După ce Alexie a ajuns la vârsta cea desăvârșită și la anii cei cuviincioși de căsătorie, a zis Eufimian către femeia sa: "Să facem nuntă fiului nostru". Și s-a veselit Aglaida de cuvintele bărbatului său; apoi, căzând la picioarele lui, a zis: "Să întărească și să săvârșească Dumnezeu cuvântul tău, ca să văd însoțirea lui, să-i privesc fiii și se va veseli sufletul meu; după aceea voi putea mai mult să ajut săracilor și scăpătaților". Deci, au logodit pe Alexie, iubitul lor fiu, cu o fecioară de neam împărătesc și l-au cununat în biserica Sfântului Bonifaciu, cu cinstiți arhierei și toată ziua până seara au petrecut în veselii și în dănțuiri.

După aceea, Eufimian a zis către mire: "Intră, fiule, la mireasa ta, ca să-ți vezi soția". Iar el, intrând în cămară, a găsit-o stând pe un scaun de aur. Și, scoțându-și inelul de aur și brâul cel scump, le-a învelit cu o basma de porfiră și le-a dat ei, zicându-i: "Păzește-le acestea și Dumnezeu să fie cu noi, până ce darul Lui va face ceva nou". După aceea, s-a dus de la dânsa. Și, intrând în casa sa cea deosebită, s-a dezbrăcat de hainele cele țesute cu aur și s-a îmbrăcat cu altele, mai proaste. Apoi, luând ceva din bogăția sa, aur și pietre scumpe, și ieșind noaptea în taină din palat și din cetate, a mers la mare și, aflând o corabie ce mergea spre Laodiceea, a intrat într-însa. Apoi, dând plata corăbierului, a pornit, rugându-se lui Dumnezeu și zicând: "Dumnezeule, Cel ce m-ai adus din pântecele maicii mele, izbăvește-mă și acum de această deșartă viață lumească și mă învrednicește la judecată să stau de-a dreapta Ta, împreună cu toți cei ce Ți-au plăcut Ție!"

Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu 17 martie - d

Sosind corabia în Laodiceea, a ieșit Sfântul Alexie la uscat. Apoi, aflând călători mergând spre Mesopotamia, s-a dus cu dânșii la Edesa, cetatea Mesopotamiei, unde se află chipul cel nefăcut de mână al Domnului nostru Iisus Hristos, pe care Însuși Domnul mai înainte de patima Sa cea de bunăvoie l-a trimis lui Avgar, domnul Edesei. Văzând fericitul Alexie chipul lui Hristos, s-a bucurat și, vânzându-și acolo toate lucrurile cele de mare preț pe care le-a luat de acasă, a împărțit la săraci aurul, s-a îmbrăcat singur într-o haină veche a unui sărac și s-a făcut ca unul din cei care cer milostenie în pridvorul bisericii Preacuratei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu, postind totdeauna, gustând doar puțină pâine și apă; și în toate duminicile se împărtășea cu dumnezeieștile și preacuratele lui Hristos Taine. Iar dacă lua vreo milostenie de la iubitorii de Hristos, o împărțea și pe aceea la săracii mai bătrâni, spre hrană lor. Privirea sa era plecată spre pământ, iar mintea îi era sus, înțelepțindu-se cu dumnezeiască gândire. Și atât de mult i se uscase trupul de multa înfrânare, încât i se veștejise frumusețea feței lui, vederea i se întunecase, ochii i se adânciseră și numai pielea și oasele i se vedeau.

După plecarea Sfântului Alexie din casa sa, părinții lui, când s-a luminat de ziuă, au intrat în cămara lui și, negăsind pe fiul lor, ci numai pe mireasă șezând posomorâta și întristată, erau în nepricepere. Deci, căutându-l în toate părțile și neaflându-l, au început a plânge cu amar, iar veselia li s-a întors în tânguire. Maica, intrând în cămara sa, a închis ferestrele și a așternut un sac de nisip și, presărându-l cu cenușă, s-a aruncat cu fața în jos, plângând și tânguindu-se. Apoi se ruga și zicea: "Nu mă voi scula de pe pământul acesta, nici nu voi ieși din închisoarea aceasta, până ce nu voi ști ce s-a făcut cu singurul meu fiu, unde s-a ascuns și ce i s-a întâmplat". Iar mireasa, stând lângă dânsa, cu lacrimi grăia: "Nici eu de la tine nu mă voi duce, ci mă voi asemăna turturelei celei iubitoare de pustie și de bărbat, care, după ce se văduvește de soțul său, îl caută prin munți și prin văi, cu umilită cântare, întristându-se. În acest chip și eu voi aștepta cu îndelungă răbdare, până ce voi auzi ceva despre bărbatul meu, unde este și ce fel de viață și-a ales".

Iar tatăl lui, fiind foarte mâhnit, pe toate slugile le-a trimis să caute pe fiul său în toate părțile. Unii dintre dânșii, ducându-se în Edesa și dând de cel căutat, dar necunoscându-l, i-au dat milostenie ca unui sărac. Iar Sfântul Alexie i-a cunoscut pe dânșii și a mulțumit lui Dumnezeu că l-a învrednicit să primească milostenie de la slugile sale de casă. Apoi slugile, întorcându-se, au spus stăpânului lor că l-au căutat peste tot locul și nu l-au aflat.

Sfântul Alexie a stat în Edesa, lângă biserica Preasfintei de Dumnezeu Născătoare, șaptesprezece ani și s-a făcut iubit lui Dumnezeu. După aceasta, s-a făcut pentru dânsul descoperire eclesiarhului, căci acesta a văzut în vedenie icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, grăind către dânsul: "Adă în biserica mea pe omul lui Dumnezeu, fiindcă este vrednic de cereasca împărăție; căci rugăciunea lui se suie ca niște tămâie cu bun miros înaintea lui Dumnezeu și precum stă coroana pe capul împărătesc, așa Duhul Sfânt se odihnește peste dânsul". Iar eclesiarhul, după vedenia aceea, căutând pe un om ca acela și neaflându-l, s-a întors spre icoana Născătoarei de Dumnezeu, rugând-o să-i arate pe omul lui Dumnezeu. Și a auzit iarăși în vedenie cuvânt de la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, că săracul cel ce șade în pridvor la ușa bisericii, acela este omul bisericii, acela este "Omul lui Dumnezeu".

Icoana Sfântului Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu 17 martie

Deci, aflându-l eclesiarhul, l-a dus în biserică, pentru ca să rămână într-însa. Atunci s-a știut de mulți viața lui cea sfântă și au început a-l cinsti. Iar Sfântul Alexie, fugind de slavă și cinstea omenească, s-a dus din cetatea Edesa, neștiind nimeni. Mergând la limanul mării, a aflat o corabie mergând spre Cilicia; deci s-a suit într-însa, zicând către sine: "În cetatea Ciliciei mă voi duce, unde nimeni nu mă știe, și voi rămâne acolo în biserica Sfântului Apostol Pavel".

Plutind corabia, fără de veste, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, s-a făcut furtună pe mare și, purtându-se corabia de valuri mai multe zile, a înotat spre Roma. Apoi ieșind sfântul din corabie, a zis către sine: "Viu este Domnul Dumnezeul meu, nu voi îngreuna pe nimeni, ci mă voi duce în casa tatălui meu ca un necunoscut". Dar când se apropia de casă, a întâmpinat pe tatăl său, la vremea prânzului, întorcându-se de la palatele împărătești spre casă cu mulțime de slugi care mergeau înainte și după dânsul.

Deci, închinându-se lui până la pământ, a strigat: "Robule al Domnului, miluiește-mă pe mine, săracul și scăpătatul, și poruncește-mi ca să fiu într-un colț al curții tale, ca să mă pot hrăni din frimiturile ce cad de la masa ta; iar Domnul va binecuvânta anii tăi și-ți va da cereasca împărăție și dacă ai pe cineva dintre ai tăi înstrăinat, sănătos să ți-l întoarcă".

Eufimian, auzind pe sărac grăind de străinătate, și-a adus aminte îndată de iubitul său fiu, Alexie, și a lăcrimat. Apoi, îndată a arătat milă către sărac, poruncind să stea în curtea sa. Iar către slugile sale de casă a zis: "Cine din voi va voi să slujească săracului acestuia și, de-i va plăcea, viu este Domnul Dumnezeul meu, că va fi liber în toate zilele vieții sale, și moștenire va lua din casa mea. Deci, înaintea ușilor palatului meu să-i faceți o căscioară ca, intrând și ieșind eu, să privesc spre dânsul; apoi, din masa mea să i se dea hrana și să nu-l supere nimeni".

Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu 17 martie - e

Începând Sfântul Alexie a petrece înaintea palatelor împărătești, în căsuța cea mică, Eufimian îi trimitea bucate în toate zilele din masa sa, dar pe acelea le împărțea la alți săraci, iar el oprea numai pâine și apă; și aceea, numai cu măsură o gusta ca să nu moară de foame și de sete. În toate nopțile petrecea fără somn, în rugăciune, iar duminicile se ducea la biserică și se împărtășea cu dumnezeieștile Taine. Și minunată îi era răbdarea omului acestuia al lui Dumnezeu, căci multe supărări și necazuri îi făceau slugile totdeauna, mai ales seara târziu. Pentru că unii îl loveau peste obraz, alții îl trăgeau de păr, alții îl loveau peste grumaz, alții vărsau lături peste capul lui, iar alții într-alt chip își băteau joc de dânsul.

Dar nebiruitul pătimitor pe toate acelea le răbda tăcând; căci știa că, fiind îndemnați de diavol, îi făceau niște lucruri de batjocură ca acelea; și spre acela se înarma cu rugăciunea, iar prin răbdare biruia meșteșugul aceluia. Apoi și alta era pricina răbdării lui minunate: În dreptul lui era fereastra palatului aceluia în care locuia mireasa lui, care, ca o altă Rut, n-a mai voit să se întoarcă în casa tatălui său, ci, împreună cu soacra sa ședea plângând. Și de multe ori auzea Sfântul Alexie când se tânguiau mireasa și maica sa, pentru dânsul și grăiau cuvinte de jale și de plângere; mireasa pentru văduvia ei, iar mama se tânguia pentru lipsa fiului. Iar inima lui se sfărâma cu jale de tânguirea lor. Însă cu dragostea pe care o avea sfântul către Dumnezeu, biruia dragostea trupească către mireasă și către părinți și jalea cea nesuferită o răbda cu mulțumire, pentru Dumnezeu.

Așa nevoindu-se el în casa părintească șaptesprezece ani, de nimeni n-a fost cunoscut cine este. Ci ca un sărac și străin se socotea de toți, el care era fiu, moștenitor și stăpân al casei, batjocorindu-se de robii cei de casă ca un străin și nemernic. Iar când a voit Dumnezeu să-l ia din viața cea atât de aspră, fiind în sărăcie și răbdare, și să-l ducă la viața și odihna cea veșnică, i-a descoperit ziua și ceasul morții. Deci Sfântul Alexie, cerând de la sluga sa hârtie, cerneală și condei, și-a scris toată viața sa; și oarecare taine, ce se știau numai de părinții săi, după care putea să fie cunoscut de dânșii: adică cele ce le-a grăit către mireasa sa în odaie, și cum i-a dat ei inelul și brâul într-o basma de porfiră.

La sfârșit a adăugat și aceasta: "Rogu-vă pe voi, părinții mei iubiți și preacinstita mea mireasă, să nu vă mâhniți pe mine, că v-am făcut atâta mâhnire, lăsându-vă singuri; și pe mine mă durea inima pentru durerea voastră, de multe ori am făcut rugăciune pentru voi către Dumnezeu, ca să vă dea răbdare și să vă învrednicească Împărăției Sale, iar eu nădăjduiesc spre milostivirea Lui că va împlini cererea mea, deoarece eu atât de nemilostiv am fost către a voastră tânguire. Dar mai bine se cade fiecăruia să asculte pe Făcătorul și Mântuitorul său, decât pe născătorii săi; și cred că, pe cât v-am mâhnit, pe atât de mare bucurie veți avea prin răsplătirea cea cerească!" Acestea scriindu-le, a petrecut rugându-se lui Dumnezeu până la ceasul mutării sale la cele veșnice.

Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu 17 martie - a

Într-o zi, preasfințitul papă Inocențiu (402-417), slujind în soborniceasca biserică a Sfinților Apostoli și împăratul Onorie stând de față, la sfârșitul dumnezeieștii Liturghii s-a făcut un glas minunat din Sfântul Altar, în auzul tuturor, zicând: Veniți la Mine toți cei osteniți și însărcinați și Eu vă voi odihni pe voi. Acestea auzind cei ce stăteau de față, s-au înspăimântat și s-au cutremurat. Apoi, căzând cu fețele la pământ, strigau: "Doamne miluiește!" Și iarăși s-a auzit un glas, zicând: "Căutați pe omul lui Dumnezeu, care o să iasă din trup, să se roage pentru cetate și toate ale voastre se vor rândui bine!"

După glasul acela, poporul a căutat prin toată Roma pe un om ca acela și neaflându-l, nu se pricepea. Apoi, de cu seară, joi spre vineri, adunându-se în soborniceasca biserică a Sfinților Apostoli împreună cu împăratul și cu papa, au făcut priveghere de toată noaptea, rugându-se lui Hristos Dumnezeu ca singur să le arate pe plăcutul Său. Iar a doua zi, fiind vineri, omul lui Dumnezeu, Sfântul Alexie, s-a despărțit de trupul său și s-a dus către Domnul. Și s-a făcut glas din Altar în biserică ca și mai înainte, zicând: "În casa lui Eufimian căutați pe omul lui Dumnezeu!"

Iar împăratul, întorcându-se către Eufimian, a zis: "Având un dar ca acela în casa ta, pentru ce nu ne-ai arătat?" Iar Eufimian a zis: "Viu este Domnul Dumnezeu, că nimic nu știu de aceasta!" Și chemând pe o slugă mai veche, i-a zis: "Știi pe cineva din cunoscuții tăi, care să aibă vreo faptă bună și să fie plăcut lui Dumnezeu?" Răspuns-a sluga aceluia: "Viu este Domnul Dumnezeu, că nu știu, căci toți sunt străini de fapte bune și petrec cu neplăcere de Dumnezeu".

Apoi împăratul și papa au voit ca însăși ei să meargă la casa lui Eufimian. Acesta, alergând înainte, a pregătit în palatul său scaune împăratului, papei și altor boieri. Și când s-au apropiat, i-a întâmpinat cu lumânări și cu tămâie. Iar soția lui Eufimian, tânguindu-se în cămara sa, a auzit zgomot în curte și în palat și a întrebat ce este. Dar, înștiințându-se despre venirea împăratului și a papei și pentru ce au venit, s-a minunat. Asemenea, văzând pe mireasa sa stând în foișor, iar pe împărat și pe papă cu o mulțime de popor văzându-i venind, se minuna, gândindu-se ce să fie aceasta.

pravila - Floare Ornamentala

După ce a șezut împăratul împreună cu papa și cu boierii, și făcându-se tăcere, sluga care slujea Sfântului Alexie a zis către Eufimian: "Stăpâne al meu, oare nu este acela omul lui Dumnezeu, adică săracul ce mi l-ai încredințat mie? Pentru că văd mari și minunate lucruri la el: În toate zilele postește, gustând târziu numai puțină pâine și apă, în toate duminicile se împărtășește cu dumnezeieștile Taine și în toate nopțile petrece fără somn la rugăciune. Apoi și oarecare copii de ai noștri multe supărări îi făceau lui, lovindu-l peste obraz, trăgându-l de păr și cu lături udându-l, iar el pe toate acelea cu bucurie și blândețe le răbda".

Eufimian, auzind acestea, îndată a alergat la căscioara săracului și, strigându-l prin fereastră de trei ori, n-a auzit răspuns. A intrat înăuntru și a aflat pe omul lui Dumnezeu cu bunăcuviință zăcând mort, având fața acoperită și o hârtie strânsă ținând în mâna dreaptă. Iar când i-a descoperit fața, a văzut-o strălucită cu darul, ca o față de înger. Și a vrut să ia hârtia aceea din mâna lui și să vadă ce este scris într-însa, dar n-a putut s-o scoată, de vreme ce mâna o ținea tare. Deci, degrabă întorcându-se la împărat și la papă, a zis către dânșii: "Am aflat pe cel pe care îl căutăm! Însă a murit și ține o hârtie în mâini, pe care nu ne-o dă".

Atunci împăratul și papa au poruncit să gătească un pat de mult preț și așternut frumos; apoi, scoțând din căsuță sfântul trup al omului lui Dumnezeu, l-au pus pe patul acela cu cinste. După aceea, împăratul cu papa plecându-și genunchii și sfintele moaște sărutându-le, au grăit cu lacrimi către dânsul ca și către un viu: "Rugămu-ne ție, robule al lui Hristos, dă-ne hârtia aceasta ca să știm ce este scris într-însa și să te cunoaștem pe tine cine ești". Și s-a dat din mână hârtia împăratului și papei, pe care luând-o, au dat-o lui Aetie, arhivarul bisericii celei mari.

Făcându-se tăcere mare, a început arhivarul a citi cu mare glas hârtia aceea. Iar când a ajuns până la acel loc unde era scris despre părinți și despre mireasă și pentru inelul și brâul cel dat de dânsul miresei în cămară, a cunoscut Eufimian pe Alexie, fiul său, și a căzut pe pieptul lui, cuprinzându-l și sărutându-l cu dragoste și cu tânguire strigând: "O, vai mie, fiul meu preaiubit, pentru ce ne-ai făcut nouă astfel? Pentru ce atât de mare mâhnire ne-ai adus nouă? Vai mie, fiul meu, câți ani în casa aceasta petrecând și tânguirea părintească văzând-o, nu te-ai arătat pe sineți, nici ai mângâiat bătrânețile noastre, fiind în acea amară mâhnire pentru tine! O, vai mie, fiul meu preadorit, dragostea mea, mângâierea sufletului meu, ce voi face acum? Oare pentru moartea ta voi plânge sau pentru aflarea ta voi prăznui?" Și se tânguia Eufimian nemângâiat, smulgându-și căruntețele sale.

pravila - Floare Ornamentala

Iar Aglaida, soția, auzind tânguirile bărbatului și înștiințându-se cum că săracul acela care a murit este fiul ei, a deschis ușile cămării sale și a alergat acolo, smulgându-și părul despletit și hainele sale rupându-și și spre cer cu umilință privind; iar către poporul cel mult strâns, cu rugăminte striga: "Dați-mi loc, o, popoarelor, dați-mi loc ca să-mi văd a mea nădejde. Dați-mi cale ca să-mi văd și să cuprind pe singurul și iubitul meu fiu".

Apoi sosind, s-a aruncat peste cinstitul trup al fiului său, cuprinzându-l cu dragoste sărutându-l și zicând: "Vai mie, stăpânul meu! Vai, dulcele meu fiu, pentru ce ai făcut aceasta? Pentru ce acest fel de mâhnire ai pus în sufletele noastre? Vai mie, lumina ochilor mei, cum nu te-ai cunoscut de noi atâția ani, viețuind împreună cu noi? Cum nu te-ai umilit, auzind totdeauna tânguirile noastre cele amare pentru tine și nu te-ai arătat nouă?" Asemenea și mireasa, care petrecea de treizeci și patru de ani fără de mirele său, purtând haine negre, căzând la sfintele moaște, izvoare de lacrimi scotea, udând cu dânsele cinstitul trup al iubitului său. Apoi, cu nesățioasă dragoste sărutându-l, se tânguia cu amar, fiind nemângâiată: "Vai mie! Amar mie!" și alte multe cuvinte de jale cu umilință zicea, încât toți, pentru tânguirea ei, se porneau spre plângere; și plângeau toți împreună, lăcrimând cu părinții și cu mireasa.

După aceea, împăratul și papa au poruncit ca să ducă patul cu cinstitul trup al omului lui Dumnezeu și să-l pună în mijlocul cetății, ca toți să-l vadă și să se atingă de el. Apoi au grăit către popor: "Iată am aflat pe acela ce-l căuta credința voastră!" Deci, s-a adunat toată Roma și se atingeau de sfântul, sărutând sfintele lui moaște. Și câți erau neputincioși, toți se tămăduiau. Orbii vedeau, leproșii se curățau, diavolii din oameni se izgoneau și orice fel de boli și neputințe omenești se vindecau desăvârșit prin atingerea de tămăduitoarele moaște ale plăcutului lui Dumnezeu, Alexie.

Niște minuni ca acelea văzând împăratul și papa, singuri au luat patul acela să-l ducă în biserică, ca să se sfințească prin atingerea trupului Sfântului Alexie. Iar părinții și mireasa, mergând în urmă, plângeau. Și era atât de multă adunare de oameni care se sârguiau să se atingă de cinstitul trup al sfântului, încât nu era cu putință să se ducă patul de strâmtorarea și înghesuiala poporului. Deci, a poruncit împăratul să se arunce aur și argint la popor, ca să se dea în lături oamenii de la pat și astfel să dea cale spre biserică. Însă nimeni nu căuta la aur și argint, ci fiecare avea dorire să vadă pe omul lui Dumnezeu, să se atingă de el și să-l sărute. Deci papa sfătuia pe popor să se dea în lături, făgăduindu-le că nu va îngropa îndată sfintele moaște, ci va aștepta până ce toți le vor săruta și se vor sfinți cu atingerea. Și abia înduplecându-se, s-au retras puțin și ducând sfintele moaște în biserica cea mare, le-au lăsat o săptămână ca oricine să se atingă și să se închine lor.

pravila - Floare Ornamentala

Toată săptămâna aceea părinții și mireasa sa au șezut în biserică, plângând lângă cinstitele moaște. Dar împăratul a poruncit să se pregătească o raclă de marmură și de smaragd și să o împodobească cu aur, apoi au pus într-însa pe Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu. Și îndată a izvorât din sfintele moaște mir cu bună mireasmă și a umplut racla, încât se ungeau cu acel mir toți pentru vindecarea tuturor neputințelor. Și au făcut îngropare cinstită Sfântului Alexie, omul lui Dumnezeu, slăvind pe Dumnezeu, Cel preamărit și închinat în Treime.

Sfântul Alexie s-a mutat la cele veșnice în a șaisprezecea calendă a lui aprilie, adică la 17 martie, în anul de la facerea lumii 5919, iar de la întruparea Cuvântului lui Dumnezeu 411, împărățind în Roma Onorie, pe vremea papei Inocențiu, iar în Constantinopol ținând împărăția Teodosie cel Mic (408-450). Dar peste toți stăpânind Domnul nostru Iisus Hristos, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, Căruia se cuvine slava, în veci. Amin.

Floare-Final

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 17 martie

În această lună, în ziua a șaptesprezecea, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Alexie, omul lui Dumnezeu;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Pavel, care, pentru sfintele icoane, în foc s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Teostirict Mărturisitorul, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Marin, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Patrick, Episcopul și Iluminătorul Irlandei (383-461).

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 18 martie

În această lună, în ziua a optsprezecea, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului.
Tot în această zi, pomenirea celor zece mii de mucenici, care s-au săvârșit tăindu-li-se capetele;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Trofim, Evcarpion și cei împreună cu dânșii;
Tot în această zi, pomenirea Mariei, sora lui Lazăr, care a uns picioarele Domnului cu nard și le-a șters cu părul capului ei.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Cuvioase Alexie roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ierarh Leon, episcopul Cataniei
(20 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Leon, episcopul Cataniei, a mai purtat și numele de taumaturgul sau vindecătorul deoarece încă din timpul vieții sale a săvârșit nenumărate vindecări. A primit de la Dumnezeu aceste daruri […]

† Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare
(11 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare este cunoscut pentru lucrarea de organizare a monahismului de obște din Palestina și Țara Sfântă, motiv pentru care a primit numele de Chinoviarhul, adică "începător al […]

† Tăierea împrejur cea după trup a Domnului
(1 ianuarie)

FB Mess WA Like Tăierea împrejur cea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, numită și Circumcizia Domnului, a fost săvârșită în cea de a opta zi după Nașterea Domnului, așa cum era tradiția la […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram