† Sfântul Apostol Timotei
(22 ianuarie)

Trimte prietenilor tăi

Sfântul Apostol Timotei, a fost unul dintre cei 70 de apostoli pe care Iisus Hristos i-a trimis la propovăduirea Evangheliei.

El a fost hirotonit episcop al Efesului de către sfântul Apostol Pavel și a suferit moartea martirică în anul 80. Este sărbătorit în calendarul ortodox în data de 22 ianuarie.

Viața pe scurt – Sfântul Apostol Timotei (sinaxar)

Sfântul Timotei a fost însoțitorul Sfântului Apostol Pavel în multe din călătoriile acestuia. Era evreu după mamă și grec după tată, de origine din cetatea Listra (Turcia de astăzi). Mama sa, Eunike, și bunica sa, Lois, sunt menționate pentru deosebita lor evlavie (Epistola a-II-a către Timotei 1,5). Nu știm nimic despre tatăl său, în afara faptului că era grec (Fapte 16,1). În Listra erau cinstiți în mod deosebit zeii păgâni Zeus și Hermes, în ale căror temple erau prezenți foarte multi preoți care aduceau jertfe neîncetat.

În Listra la mare cinste erau zeii păgâni Zeus și Hermes, la ale căror temple slujeau foarte mulți preoți și se aduceau jertfe neîncetat. Cetatea Listra a fost construită din temelie de împăratul roman Octavian, care a poziționat aici o importantă garnizoană militară. În pofida acestui lucru, elementul grecesc a devenit precumpănitor, și în vremea în care s-a născut Timotei aici se vorbeau greaca și lycaona, o limbă care a dispărut în negura vremilor.

Convertirea la creștinism a Sfântului Apostol Timotei

În Listra au ajuns Sfântul Apostol Pavel împreună cu Barnaba. Aici au predicat Evanghelia mântuirii și au vindecat la porțile cetății un olog. Locuitorii acestui oraș, văzând pe cei doi și având întipărită în minte legenda cu zeii păgâni, au crezut că Pavel este Hermes și Barnaba zeul Zeus, și i-au purtat pe acești doi creștini la temple, dorind să le aducă jertfe. Cu greu Pavel și Barnaba i-au convins că ei sunt oameni.

Fire sobră, Timotei a stat departe de sărbătorile păgânilor care erau în oraș, el găsindu-și de multe ori liniștea în împrejurimile stâncoase ale Listrei, unde putea medita netulburat. Întrucât era grec, a iubit și filozofia. În multe privințe, Timotei se asemăna cu Sfântul Apostol Pavel. Amândoi cunoșteau foarte bine legea iudaică, amândoi erau învățați și erau mânați de același dor de a cunoaște cele ale lui Dumnezeu. Întâlnirea dintre Pavel și Timotei a fost decisivă. Sfântul Apostol Pavel a predicat Evanghelia în Listra și foarte mulți dintre elini și evrei au crezut și s-au botezat. Între aceștia s-a aflat și tânărul Timotei, care a devenit imediat unul dintre ucenicii apropiați ai Sfântului Pavel.

Sfântul Apostol Timotei în călătoriile misionare ale Sfântului Apostol Pavel

El este menționat prima dată în timpul celei de a doua vizite a Sfântului Pavel la Listra ( Faptele Sfinților Apostoli 16,2), unde probabil locuia și unde se pare că a fost convertit în timpul primei vizite a Apostolului Pavel în acest oraș (I Timotei 1,2; II Timotei 3,11). Sfântul Apostol Pavel, fiindu-i foarte drag despre Timotei "fiu al său în credință," l-a luat ca tovarăș al său (Fapte 16,3) de călătorie. L-a circumcis, astfel încât să-i împace pe creștinii dintre iudei, care inițial considerau că îmbrățișarea învățăturii lui Hristos presupunea ca în prealabil cel care se convertea trebuia să treacă la Legea lui Moise. El a devenit secretarul unuia dintre sfinții evangheliști (I Timotei 4,14).

A mers cu Sfântul Pavel în călătoria acestuia în Frigia, Galatia și Misia; dar și în Troa, Filipi și Berea [Veria] (Fapte 17,14). Apoi l-a însoțit pe marele Pavel la Atena, iar de aici a fost trimis împreună cu Sila în misiune în Tesalonic (Fapte 17,15; I Tesaloniceni 3,2). Mai este menționat după câțiva ani, ca fiind alături de Apostolul Pavel în Efes (Fapte 19,22), de unde este trimis în misiune în Macedonia. Mai apoi îl însoțește pe Sfântul Pavel în Asia (Fapte 20,4), unde rămâne cu acesta pentru o vreme. Când Sfântul Apostol Pavel este întemnițat la Roma, Timotei este întemnițat alături de el (Filimon 1,1; Evrei 13,23). În timpul celei de a doua întemnițări, Sfântul Apostol Pavel îi scrie să vină cât mai repede și să îi aducă câteva lucruri pe care le lăsase la Troa: felonul și pergamentele (II Timotei 4,13).

Trecerea la cele veșnice a Sfântului Apostol Timotei

Mai târziu, după ce Sfântul Evanghelist Ioan va fi alungat de împăratul Domitian în insula Patmos, Sfântul Apostol Pavel îl va hirotoni episcop în locul acestuia.

În afara textelor din Noul Testament care îl menționează pe Sfântul Apostol Timotei, mai există un document foarte vechi despre Sfântul Apostol. Este vorba despre un text aparținând Episcopului Policrat al Efesului și care datează din a doua jumătate a celui de-al doilea secol despre martiriul Sfântului Timotei numit întâiul episcop al Efesului.

Policrat relatează cum Timotei a venit la Efes în timpul persecuției lui Nero, aici l-a cunoscut și pe Sfântul Ioan Teologul, iar Timotei a fost ucis în timpul persecuțiilor anticreștine desfășurate cu ocazia așa-numitei Catagogia – sărbătoare publică a zeului Dionyssos, când Timotei a avut curajul să vorbească public împotriva cinstirii zeilor.

Exista obiceiul în timpul anului, ca închinătorii la idoli să poarte măști și să omoare persoanele pe care le întâlneau pe străzi. Socoteau ca așa aduc jertfa zeilor. În timpul acestui obicei, Timotei iese cu îndrăzneală în fata acestora și Îl mărturisește pe Hristos. Aceștia, neprimind cuvintele Sfântului Timotei, l-au bătut până când și-a dat duhul. Trupul său a fost îngropat cu cinste în locul ce se numea Pion.

Surse: Basilica, Trinitas, Creștin Ortodox, Orthodoxwiki.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Unde se găsesc sfintele moaște ale Sfântului Apostol Timotei

Din porunca împăratului Constantiu (337-361), moaștele sale au fost aduse din Efes (Pion), unde fuseseră îngropate după moarte martirică a Sfântului Apostol Timotei din anul 80, în Constantinopol, de către Sfântul Artemie mucenicul. Ele au fost așezate în biserica „Sfinții Apostoli”, alături de Apostolii Luca și Andrei.

În anul 536, împăratul Iustinian reface Biserica Sfinților Apostoli din Constantinopol pentru că aceasta trecuse printr-un incendiu devastator. Prin lucrare Dumnezeiască moaștele Apostolilor, între care se afla și Timotei, nu au fost atinse de flăcări.

Cruciadele au fost momentul în care sfintele moaște au fost furate și li s-a pierdut urma. Au fost redescoperite în anul 1945 îngropate în catedrala din Termoli și însoțite de o inscripție care atesta că au fost depuse acolo în anul 1238 de către episcopul Ștefan.

Surse: Trinitas, Creștin Ortodox.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Mențiuni Biblice despre Sfântul Apostol Timotei

Apostolul Timotei este menționat în Faptele Apostolilor și în unsprezece din cele paisprezece epistole ale Sfântului Pavel. Două cărți din Noul Testament poartă numele său, reprezentând cele două epistole pe care i le-a trimis Sfântul Apostol Pavel: Epistola a-I-a către Timotei, Epistola a-II-a către Timotei.

Faptul că Timotei a fost episcop al Efesului este confirmat și de către istoricul bisericesc Eusebiu de Cezareea.

În acest sens, există posibilitatea că îngerul Bisericii din Efes lăudat în Apocalipsă, cel care a luptat împotriva ereticilor nicolaiți, să fie chiar Sfântul Timotei.

Amintim că Sfântul Apostol Pavel îl sfătuiește pe Timotei cum să păstorească credincioșii. Aceste îndemnuri au devenit mai târziu îndreptar pentru toți slujitorii Bisericii:

11. Acestea să le poruncești și să-i înveți.
12. Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința, cu curăția.
13. Până voi veni eu, ia aminte la citit, la îndemnat, la învățătură.
14. Nu fi nepăsător față de harul care este întru tine, care ți s-a dat prin proorocie, cu punerea mâinilor mai-marilor preoților.
15. Cugetă la acestea, ține-te de acestea, ca propășirea ta să fie vădită tuturor.
16. Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea, căci, făcând aceasta, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.

Epistola a-I-a către Sfântul Apostol Timotei 4, 11-16

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Biblia Sau Sfântă Scriptură

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoana Sfântului Apostol Timotei

Sfântul Apostol Timotei [ucenicul sfântului apostol Pavel] trebuie zugrăvit în chipul unui bătrân cu barba creață, ținând în mână un sul înfășurat, însemnul propovăduirii sale apostolice.

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Dionisie din Furna - Erminia picturii bizantine, (p. 151)

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Etimologia / semnificația numelui Timotei

În primul rând „La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfântului Apostol Timotei!

TIMOTEI – este o varianta a numelui Timothy. Numele vine de la grecescul Timotheos (Τιμοθεος) compus din timao - a onora, a slăvi și theos – Dumnezeu. În traducere numele Timotei înseamnă: „slăvind pe Dumnezeu”, „onorându-L pe Dumnezeu”, „în onoarea lui Dumnezeu”.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Timotei? Conform cu calendarul ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 22 ianuarie.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Troparul Sfântului Apostol Timotei, glasul al 4-lea

Bunătate învățându-te și întru toate cumpătat fiind, îmbrăcându-te cu buna conștiință, precum i se cuvine unui sfânt, ai scos din vasul alegerii lucrurile tainice; și credința păzind, aceeași cale ai săvârșit, apostole Timotei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul Sfântului Apostol Timotei, glasul 1

Pe Dumnezeiescul ucenic și împreună-călătorul cu Pavel, pe Timotei, toți credincioșii să-l lăudăm cu cântări, împreună cu dânsul cinstind și pe înțeleptul Anastasie, cel ce a strălucit din Persia ca o stea, și gonește patimile noastre cele sufletești și bolile trupului.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Viața completă - Sfântul Apostol Timotei (Viețile Sfinților)

Pe Sfântul Apostol Timotei l-a odrăslit latura Licaoniei și a învățat carte în vestita cetate Listra, care nu s-a preamărit atât cu îndestularea roadelor pământești, pe cât cu această de Dumnezeu sădită mlădiță tânără, deși nu era din prea bună rădăcină; căci precum un trandafir bine mirositor iese din spini, tot astfel Timotei a odrăslit din tată necredincios elin, care era renumit în păgâneasca sa rea credință; și atât de vestit în răutate, pe cât mai pe urmă fiul lui l-a întrecut cu bunătățile și cu obiceiurile cele bune.

Maica sfântului, ca și bunica lui, erau evreice de neam, dar amândouă sfinte și drepte, împodobite cu fapte bune, precum despre dânsele mărturisește Sfântul Apostol Pavel, zicând: "Doresc să te văd, aducându-mi aminte de lacrimile tale, ca să mă umplu de bucurie, luând pomenire de credința cea nefățarnică, care este întru tine și care s-a sălășluit mai înainte în bunica ta Loida și în maica ta Eunike; deci, încredințat sunt că și întru tine va fi așa" (II Timotei, 1, 4-5).

Folare-Separare

Dar fiind încă copil fericitul Timotei, și nu atât cu bucățele, cât cu cuvântul Domnului hrănindu-se de maică să, s-a abătut cu totul de la rătăcirea cea păgâneascăși iudaicească și a alergat la Sfântul Pavel, la trâmbița bisericească cea de Dumnezeu glăsuitoare, într-un chip ca acesta: când Sfântul Apostol Pavel a venit în Listra cu Barnaba, ucenicul și apostolul lui Hristos, precum spune dumnezeiescul Luca în Faptele Apostolilor, au mers și în cetățile Licaoniei, în Listra și în Derbe, și în cele dimprejurul lor, iar prin venirea sa acolo, a făcut o mare minune; căci a tămăduit un șchiop din pântecele maicii sale, numai cu cuvântul, lucru pe care văzându-l popoarele, s-au mirat foarte, zicând: Dumnezeu asemănându-se oamenilor, s-a pogorât la noi.

Înștiințându-se că nu dumnezei, ci apostoli și propovăduitori ai Dumnezeului Celui viu se numesc ei, mincinoșilor zei le sunt potrivnici și spre aceasta sunt trimiși, ca să întoarcă pe oameni de la înșelăciunea diavolească spre adevăratul Dumnezeu, care nu numai pe cuvioși, ci și pe morții din morminte poate să-i scoale, atunci mulți s-au întors de la rătăcire către dreapta credință. Între dânșii era și maica acestui fericit Timotei, care petrecea în văduvie după bărbatul său. Ea a primit cu bucurie în casa sa pe Sfântul Apostol Pavel, l-a găzduit cu toată îndestularea și i-a dat pe Sfântul Timotei, fiul său, răsplătindu-i ca un dar pentru minunea făcută de dânsul în cetatea lor și pentru luminarea dreptei credințe. Atunci era copil, încă tânăr cu anii, dar foarte îndemânatic și de bună credință, pentru primirea seminței cuvântului lui Dumnezeu.

Folare-Separare

Deci, luându-l Sfântul Pavel și văzându-l blând și cu minte bună, apoi, văzând mai înainte de a fi darul lui Dumnezeu, l-a iubit mai mult decât părinții cei trupești; dar, de vreme ce atunci era încă copil tânăr și neputând să călătorească cu dânsul, l-a lăsat acasă, punându-l lângă dascăli iscusiți, ca să învețe de la dânșii dumnezeiasca Scriptură, de care lucru scriind Pavel către dânsul, îi aducea aminte: Din tinerețe știi Sfintele Scripturi. Fiind urmărit de poporul iudeu, a fost dat afară din cetate și s-a dus în alte cetăți.

După câțiva ani, când Sfântul Pavel a ieșit din Antiohia să cerceteze pe frații din toate cetățile în care propovăduise mai întâi cuvântul lui Dumnezeu, luând pe Sila, a venit în Listra, unde era Sfântul Timotei, și văzându-l că venise în vârstă și sporise în toată faptă bună, apoi că era bine mărturisit de toți creștinii de acolo, l-a luat cu sine la apostolie și l-a făcut împreună călător, nedezlipit la toate ostenelile și călătoriile sale și împreună slujitor întru Domnul. Dar când a voit să iasă din cetate, ca să nu smintească pe niște iudei, care erau mulțime mare prin locurile acelea, l-a tăiat împrejur, după legea lui Moise, nu pentru vreo trebuință de mântuire, deoarece avea darul cel nou, Sfântul Botez, în locul tăierii împrejur, ci ca iudeii să nu se smintească de dânsul, deoarece toți știau că s-a născut din tată elin.

Folare-Separare

Deci, ieșind de acolo Sfântul Pavel, umbla prin cetăți și prin sate, învățând și binevestind împărăția lui Dumnezeu și luminându-i pe toți cu lumina dreptei credințe, căruia ca o stea a soarelui, cel de la al treilea cer răsărit, îi urmă dumnezeiescul Timotei, primind lumina cea neînserată, adică învățătura bunei vestiri a lui Hristos, și deprinzându-se la obiceiuri bune și la viață îmbunătățită, precum mărturisește despre dânsul iarăși apostolul Pavel, zicând: "Iar tu ai urmat învățăturii mele, vieții, așezământului, credinței, îndelung răbdării, dragostei, îngăduinței, izgonirilor și pătimirilor" (II Timotei, 3, 10-11).

Astfel, Sfântul Timotei a scos toate bunătățile din vasul alegerii, adică de la Pavel, și a primit apostoleasca sărăcie pentru Hristos, ca să nu câștige pentru el nimic, nici aur, nici argint, nici altceva de pe pământ; ci a trece din loc în loc și a propovădui Evanghelia împărăției. Apoi, s-a deprins a răsplăti bine pentru rău, căci fiind ocărât, el binecuvânta, prigonit fiind, el răbda, hulit fiind, mângâia, în toate punându-se înainte pe sine, ca o slugă a lui Dumnezeu. Deci, s-a făcut următor adevărat învățătorului său, Sfântului Pavel. Drept aceea, Sfântul Pavel, văzând pe ucenicul său sporind într-atîtea fapte bune, l-a făcut mai întâi diacon, după aceea preot, apoi episcop, deși era tânăr de ani.

Folare-Separare

Apoi, prin punerea mâinilor apostolești, fiind slujitor al tainelor lui Hristos, s-a făcut următor prea osârdnic al durerilor și ostenelilor apostolești, pătimind împreună și slujind celor mai mari apostoli, întru bună vestire a lui Hristos, pe care nici tinerețile, nici slăbiciunea trupului, n-au putut vreodată să-l împiedice de la nevoința care era de față. Ci în toate avea răbdare, după cum mărturisește despre dânsul învățătorul său Pavel, care scriind către Corinteni, în epistola întâi, zice: De va veni Timotei, luați aminte, ca să vie la voi fără de frică, pentru că are lucrul Domnului, ca și mine; deci, nimeni să nu-l defăimeze. Apoi, lăudându-l, a scris: Am trimis la voi pe Timotei, care îmi este fiu iubit și credincios întru Domnul, care vă aduce vouă aminte de căile mele.

Dar și în alte scrisori ale sale îl numește frate al său, zicând: Pavel, legatul lui Iisus Hristos, și Timotei, fratele. Și iarăși: Pavel, apostolul lui Iisus Hristos, cu voia lui Dumnezeu, și Timotei fratele. Și încă: Trimis-am pe Timotei, fratele nostru, slujitorul lui Dumnezeu și ajutătorul nostru în bună vestirea lui Hristos, ca să vă întărească și să vă mângâie în credința voastră.

Folare-Separare

Acestea și multe altele se află ca mărturii în epistolele lui Pavel, spre lauda Sfântului Timotei, pentru care acela nu se înălța, ci viețuind în smerita cugetare și pază, prin post și prin ostenelile cele de-a pururea, atât de mult se trudea, încât chiar învățătorul lui, văzându-i nevoințele și postul, îi era milă de el foarte mult, pentru că, văzându-l trudit, îl îndemna să nu bea apă, ci să primească puțin vin pentru stomacul său și pentru multele neputințe, de care, deși neîncetat trupul îi era cuprins, dar sufletul lui cel bun îi era sănătos și petrecea liber de toată vătămarea.

Deci, Timotei umbla prin toate marginile lumii cu învățătorul său, pentru că adesea propovăduia cuvântul lui Dumnezeu în Efes, Corint, Macedonia, Italia, Spania, încât este drept a zice despre dânșii: În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Și era Sfântul Timotei ascuțit la minte, grabnic la răspunsuri, retor ales în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, dascăl preadulce în împlinirea Sfintelor Scripturi, păstor prea vrednic în ocârmuirea bisericească și în apărare, dar mai ales a câștigat îndestulat dar, căci din îndoit izvor a scos învățătura.

Dar nu numai pe Pavel îl avea învățător, ci și de la iubitul ucenic a lui Hristos învăța, de la Ioan; căci fiind trimis de Domițian, împăratul Romei (81-96), în exil în insula Patmos, Timotei a fost în locul acestui Sfânt Ioan, episcop al cetății Efesului, unde nu după multă vreme a pătimit, pentru mărturisirea lui Iisus Hristos, astfel:

Folare-Separare

Era odată un praznic vestit în Efes, ce se numea Catagoghion, în care închinătorii de idoli, bărbați și femei, luând asemănări de fețe neobișnuite, purtând în mâini ciomege și idoli, înconjurau ulițele cetății fără de rușine și cu glasuri fără de rânduiala, strigând, pe cei ce-i întâlneau că tâlharii se repezeau asupra lor, și ucideau pe mulți și făceau alte fărădelegi; cu care ticăloșii socoteau că aduc slujbă necuraților zei ai lor.

Acestea văzând dumnezeiescul Timotei, și cu focul râvnei celei dumnezeiești aprinzându-se, a intrat cu îndrăzneală într-acea priveliște de Dumnezeu hulitoare, propovăduind pe Unul adevăratul Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, arătând înșelăciunea și rătăcirea zeilor lor și altele câte erau din destul spre încredințare, spunând cu limbă slobodă. Iar ei, întru întunericul închinării de idoli umblând, n-au cunoscut, nici n-au înțeles cele grăite de apostol, ci repezindu-se cu un suflet asupra lui cu ciomegele ce aveau în mâini, l-au bătut cumplit pe sfânt și cu toată nemilostivirea și neomenia, pe pământ târându-l și călcându-l, l-au chinuit până la moarte.

Folare-Separare

Creștinii după aceea venind și văzându-l încă puțin suflând, l-au dus afară din cetate și după ce a murit, i-au îngropat cu cinste trupul lui, la locul ce se numea Pion, adică "gras". Iar după multă vreme, cinstitele și sfintele lui moaște, după porunca împăratului Constanțiu (337-361), fiul marelui Constantin, s-au dus din Efes în Constantinopol, de Sfântul Artemie mucenicul și au fost puse în biserica Sfinților Apostoli, alături de dumnezeiescul Apostol Luca și cu Andrei, cel întâi chemat. Dumnezeu binevoind astfel, ca celor ce în viața aceasta toate de obște le-au fost, obiceiurile, învățătura și propovăduirea Evangheliei, de obște la fel și mormântul după moarte să le fie, de vreme ce și odihna lor în ceruri este una, întru împărăția Domnului nostru Iisus Hristos, care împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh împărățește, în veci. Amin.

Folare-Separare

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților luna Decembrie - Mănăstirea Sihăstria

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi

În această lună, în ziua a douăzeci și doua, pomenirea sfântului apostol Timotei, ucenicul sfântului apostol Pavel;
Tot în această zi, pomenirea sfântului cuvios mucenic Anastasie Persul;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Manuil, Gheorghe, Petru, Leon, Sioniu, Gavril, Ioan, Parod și alți trei sute șaptezeci și șapte de mucenici.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine

În această lună, în ziua a douăzeci și treia, pomenirea sfântului mucenic Clement, episcopul Ancirei;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Agatanghel;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului nostru părinte Eusebiu;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului nostru părinte Mavisma Sirul;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului nostru părinte Salaman sihastrul;
Tot în această zi, pomenirea celor doi sfinți mucenici, care fiind aruncați într-o groapă în orașul Parfum, s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Paulin milostivul, episcopul Nolei din Campana și prietenul sfântului Niceta, episcopul Remesianei din Dacia, care în pace s-a săvârșit la anul 431;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Sinod al șaselea Ecumenic, care a afurisit pe cei ce spuneau că Hristos, după Întrupare, a avut numai o singură voință. Acest sfânt Sinod a avut loc pe vremea lui Constantin Pogonatul, tatăl lui Iustinian Rinotmitul, în Constantinopol.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Să ne rugăm la Sfântul Apostol Timotei să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Apostole Timotei roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește–ne și ne mânuiește–ne pe noi. Amin.

Recomandări

† Sfântul Cuvios Ioan de la Rila
(19 octombrie)

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila este ocrotitorul poporului bulgar. El era cunoscut încă din timpul vieții ca mare făcător de minuni, izbăvind pe cei bolnavi și cei bântuiți de cu duhuri necurate care veneau […]

† Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
(18 octombrie)

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, este unul din cei patru sfinți Evangheliști, el fiind singurul dintre ei care ne prezintă istorisirea pe larg despre Fecioara Maria, Nașterea Mântuitorului, precum și cele despre copilăria Lui. El […]

† Sfinții Mucenici Cosma și Damian - doctori fără de arginți (17 octombrie)

Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia sunt uneori reprezentați cu însemne medicale, ei fiind ocrotitorii medicilor, chirurgilor, farmaciștilor și totodată dăruiesc vindecare celor care le cer ajutorul cu dragoste și cu credință. Ei sunt […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

4 comments on “† Sfântul Apostol Timotei
(22 ianuarie)”

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram