† Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului
(27 aprilie)

5/5 - (2 votes)

Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului, a fost unchiul Domnului nostru Iisus Hristos. După moartea Sfântului Apostol Iacob, varul sau, Sfântul Apostol Simeon a fost numit Episcop al Ierusalimului, păstorind această biserică până la o vârsta înaintată. Este serbat în calendarul ortodox de două ori: pe data de 27 aprilie, data martiriului său, cât și pe 4 ianuarie în Soborul Sfinților 70 de apostoli.

Viața pe scurt - Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului (sinaxar)

Sfântul Apostol Simeon a fost fiul lui Cleopa, (fratele lui Iosif, logodnicul Fecioarei Maria) și al Mariei lui Cleopa, o rudenie mai îndepărtată a lor, după cum mărturisesc scriitorii Eusebiu de Cezareea, Gheorghe Chedrin și Nichifor Xantopol. Acesta a fost fratele lui Iacov, Iosie și Iuda, cei numiți împreună "frații Domnului", ei fiind de fapt verii ai Mântuitorului.

După Învierea și Înălțarea Domnului la Cer, Sfântul Simeon a fost unul dintre cei șaptezeci de Sfinți Apostoli ai Domnului Iisus Hristos, umblând prin cetăți și prin sate, învățând pe oameni Cuvântul Domnului și făcând minuni cu cei aflați în nevoi, luminând poporul cu lumina dreptei credințe și nimicind întunericul închinării idolești.

Sfântul Apostol Simeon, episcop al Ierusalimului

Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului - c

După uciderea Sfântului Apostol Iacov, primul episcop al Ierusalimului, din anul 62 de către iudei, pentru că mărturisea credința în Hristos, Sfinții Apostoli l-au ales pe Sfântul Apostol Simeon în locul acestuia pe scaunul episcopal, fiind astfel al doilea episcop al Ierusalimului, potrivit mărturiei istoricului Eusebiu.

Așa după cum Însuși Domnul Iisus Hristos prorocise, s-a împlinit Cuvântul și astfel, în vremea aceea, în jurul anului 70, cetatea Ierusalimului a căzut în ruine în urma ocupației romane a împăratului Titus, fiul împăratului roman Vespasian (69 -79).

Găsindu-se în această tragică situație, creștinii, ascultând de glasul lui Dumnezeu, au plecat împreună cu episcopul lor, dincolo de Iordan, într-o altă cetate numită Pella. Doar după trecerea pericolului creștinii s-au întors în Ierusalimul dărâmat și pas cu pas au reclădit Sfânta Cetate și mulți din vechii locuitori păgâni au îmbrățișat noua credință a creștinilor sub îndrumarea episcopului Simeon.

Trecerea la cele veșnice a Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului

Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului - b

Sfântul episcop a suferit multe chinuri în timpul vieții sale fiind supus torturilor în timpul persecuțiilor împăraților Vespasian (66-79), Titus (79-81) și Domițian (81-96), din toate scăpând însă cu viață.

În jurul anului 106 a început prigoana declanșată de împăratul Traian când, la ordinul consulului Attikus, au fost persecutați nu numai creștinii, ci și toți urmașii lui David.

Tot atunci, câțiva eretici pe care Sfântul Apostol Simeon îi combătuse în trecut, l-au denunțat romanilor pe episcopul care timp de 26 de ani și-a păstorit neîncetat turma. A fost supus la torturi de tot felul timp de mai multe zile, arătând atâta îndrăzneală, încât consulul și ceilalți se întrebau cum de acel bătrân în vârstă putea să îndure astfel de chinuri. Cu toate acestea, l-au condamnat la moarte prin răstignire. Cu bucurie că va avea parte de același sfârșit pământesc ca Însuși Domnul Iisus Hristos, Sfântul Apostol Simeon s-a învrednicit să primească în cer cununa de biruință a muceniciei. Sfântul Simeon și-a dat sufletul său în mâinile lui Dumnezeu, în timpul împăratului Traian, deoarece mărturisise că este creștin și că Îl iubește pe Hristos Dumnezeu. La trecerea la cele veșnice, Sfântul Apostol Simeon avea peste 100 de ani.

Martiriul Sfântului Apostol Simeon, ruda Domnului
Martiriul Sfântului Apostol Simeon, ruda Domnului

La tronul episcopal i-a urmat Iustus, un creștin dintre evrei.

Surse: Creștin Ortodox, Ziarul Lumina, Active News.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Simeon sau Simion - Simona

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Apostol Simeon, ruda Domnului!

Simeon sau Simion - Simona - provine de la numele Σίμων (Simon), forma greacă din Noul Testament a numelui ebraic שִׁמְעוֹן (Shim'on) care provine de la verbul shama (Dumnezeu ți-a auzit rugăciunea de a da un copil) care înseamnă "a auzi" și înțelesul lui ar fi "Dumnezeu a auzit", "Dumnezeu a ascultat", "Dumnezeu a împlinit rugăciunea făcută". Acest nume este scris Simeon, pe baza greacă Συμεών, în multe traduceri ale Vechiului Testament, unde este purtat de al doilea fiu al lui Iacov și al lui Lea, fondatorul unuia dintre cele douăsprezece triburi ale lui Israel.

Sh'ma Yisrael sunt primele două cuvinte ale unei secțiuni a Torei și sunt titlul (uneori prescurtat la simplu „Shema”) al unei rugăciuni care servește ca piesă centrală a slujbelor de rugăciune evreiești de dimineață și de seară.

În Noul Testament, Simon este numele mai multor personaje, inclusiv a celui care a carat crucea pentru Isus. Cel mai important, însă, a fost purtat de conducătorul apostolului Simon, cunoscut și sub numele de Petru (un nume dat lui de Isus).

Datorită apostolului, acest nume a fost comun în lumea creștină. În Anglia a fost popular în Evul Mediu, deși a devenit mai rar după Reforma protestantă.

Derivate ale numelui Simeon sau Simion - Simona

Sima, Siman, Simin, Siminic, Simina, Simona etc.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Simeon?

Conform cu calendarul ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 1 septembrie când se face pomenirea Sfântului Simeon Stâlpnicul, pe data de 3 februarie de în ziua de prăznuire a Sfântului și dreptului Simeon, în data de 12 martie în ziua de prăznuire a Sfântului Cuvios Simeon Noul Teolog, pe 17 aprilie când se face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Simeon, Episcopul Persiei, sau în ziua de 27 aprilie când este serbat Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Apostol Simeon, ruda Domnului

Icoana Sfântului Apostol Simeon, ruda Domnului
Icoana Sfântului Apostol Simeon, ruda Domnului

Sfântul Apostol Simeon trebuie zugrăvit în chipul unui bărbat foarte bătrân, ținând în mână un sul înfășurat, semnul propovăduirii sale apostolice.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 100

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului

Învrednicindu-te, preafericite, a fi rudă după trup Celui Ce cu Trupul S-a sărăcit din milostivire, te-ai îmbogățit cu harul vindecării.
Cu plecarea către Dumnezeu îndumnezeindu-te, ierarhe, cu totul te-ai făcut în chip Dumnezeiesc, strălucind cu luminile muceniciei, Sfinte Preasfințite Mucenice și Ierarhe Simeon.
Cu veșmintele ierarhiei te-ai împodobit și cu frumusețile muceniciei te-ai înfrumusețat și cu mărire înaintea lui Dumnezeu stând, strălucești luminându-te cu Lumina Preasfintei Treimi.
Pentru aceea te rugăm, Sfinte Ierarhe Simeon, ca pe cel ce ai îndrăznire la Dumnezeu, roagă-te pentru cei ce cu credință te cinstesc pe tine, să ne dea Bunul Dumezeu sănătate și să aducă vindecare trupului și sufletului nostru.
Amin!

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului, glasul 1

Pe tine rudenia lui Hristos, Sfinte Simeon, ierarh și mucenic tare, cu sfințenie te lăudăm, cel ce ai pierdut înșelăciunea și ai păzit credința. Pentru aceasta prăznuind astăzi preasfântă pomenirea ta, dezlegare de păcate luăm prin rugăciunile tale.

Condac - Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului, glasul al 2-lea

Sionului celui de sus făcându-te cetățean, scaunul Sionului celui de jos ai luat și bine turma ți-ai povățuit la Staulul cel Ceresc. Te-ai răstignit lui Hristos, Sfinte Simeon, urmând Patimii Lui celei Dumnezeiești.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului (Viețile Sfinților)

Acest Sfânt Simeon, care era rudenie a Domnului nostru Iisus Hristos, a fost fiu al lui Cleopa, fratele Sfântului Iosif, logodnicul, pentru care vrednicii de credință, scriitorii vechi de istorie bisericească greacă, Evsevie, episcopul Cezareei Palestinei, Gheorghe Chedrin și Nichifor al lui Calist Xantopol, cu un glas mărturisesc că Iosif, logodnicul Preasfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu, și Cleopa au fost frați buni de tată și de mamă, Iosif era frate mai mare, iar Cleopa mai mic. Acest Cleopa, după întoarcerea lui Iosif din Egipt a luat de soție, de la fratele său Iosif, pe o fiică a lui Maria, care a născut pe acest Sfânt Simeon. Ajungând în vârstă și auzind despre minunile Domnului nostru Iisus Hristos, Sfântul Simeon a crezut Într-însul. Iar după patima cea de bunăvoie a Domnului și după Înălțarea la cer, a fost numărat în ceata sfinților șaptezeci de apostoli întru bunavestire a lui Hristos, umblând prin cetăți și prin sate, învățând șifăcând minuni; luminând popoarele cu lumina sfintei credințe și pierzând întunericul închinării idolești. Iar în acel timp Sfântul Iacov, fratele Domnului, fiul Sfântului Iosif logodnicul, ținea scaunul arhieriei Ierusalimului, fiind întâiul episcop acolo; și fiindcă mărturisea pe Hristos, necredincioșii evrei doborându-l de pe scaunul Bisericii, l-au ucis, lovindu-l în cap cu un lemn.

După uciderea Sfântului Iacob, a sosit degrabă risipirea Ierusalimului prin Tit și Vespasian, precum mai înainte a zis Domnul. Iar după risipire, s-au adunat ucenicii Domnului care erau între cei vii, împreună cu cei care după trup au fost rudenie lui Hristos Domnul, și acest sfânt Simeon, fiul lui Cleopa, nepotul și fiul de frate al lui Iosif și rudenia Domnului l-au pus al doilea episcop al Ierusalimului - în locul Sfântului Iacov -, căci acum Ierusalimul, începuse iarăși a fi locuit de oamenii cei ce rămăseseră. Iar Sfântul Simeon, fiind că o biserică a Sfântului Duh, împodobea prin sine scaunul Ierusalimului, aducând pe cei rătăciți la Hristos Dumnezeu. Apoi după mai mulți ani, pe vremea împărăției lui Traian, a fost clevetit de zavistnicii eretici către Attic, antipatul Romei, pentru două pricini: întâi, fiindcă este cu neamul din casa lui David, iar al doilea că este creștin. În timpul acela era prigonire de la împărații Romei, asupra seminției lui David și asupra celor ce credeau în Hristos. Și erau cercetați cu dinadinsul pretutindeni, când se afla cineva din neamul lui David și se pierdeau, ca nici urmă din acea seminție împărătească să nu rămână între evrei, ci să stăpânească veșnic împărații Romei pământul iudeilor. Asemenea și cei ce credeau în Hristos erau chinuiți și uciși, pentru ca zeii păgânești să fie cinstiți prin toată lumea.

Deci, Sfântul Simeon, ca cel din Seminția lui David și ca cel ce credea în Hristos, fiind rudă cu El, a fost prins de păgâni, după porunca lui Attic antipatul. Fiind bătrân Sfântul Simeon, căci avea mai mult de o sută de ani, după multe chinuri, pe cruce fiind pironit, ca și Hristos Domnul, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.

Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului - a

Notă: Prologul în 18 zile ale lunii Septembrie scrie astfel despre acest Sfânt Simeon: "Acela era fiul lui Iosif, logodnicul și fratele lui Iacov. Dar mai vrednic lucru de credință este că, nu al lui Iosif a fost fiu, ci al lui Cleopa, fratele lui Iosif; iar lui Iosif i-a fost nepot, adică fecior de frate, precum de la cei mai sus ziși scriitori vechi de istorii ai Bisericii grecești, se dovedește această. De unde se arată și aceasta, că Simeon nu i-a fost frate bun lui Iacov, fratele Domnului și fiul lui Iosif, ci văr".

Iarăși prologul, în patru zile ale lunii Ianuarie, scrie despre soborul Sfinților șaptezeci de Apostoli, și în cuvântul sub numele Sfântului Dorotei, episcopul Tirului se scrie despre acest Sfânt Simeon așa: "Cleopa sau Simeon este nepotul Domnului". Dar acolo destul s-a arătat că altul a fost Cleopa și altul Simeon. Cleopa a fost tatăl lui Simeon, iar Simeon fiul lui Cleopa; însă nu nepot al Domnului, ci rudenie, așa ca și cum ar fi fost văr din frați.

În această lună și zi, prologul a scris astfel: "Îndoită numire a câștigat fericitul, pentru că se numea Simon și nu Simeon". Simon a fost fiu al lui Iosif și frate bun al lui Iacov, fratele Domnului; iar Simeon, precum s-a zis, este fiul lui Cleopa și văr din frați cu Iacov; după aceea era rudenie a Domnului, fiind și numărat între cei șaptezeci de apostoli. Iar Simeon fiul lui Iosif, nicidecum nu se află între apostoli. Este scris de Sfântul Ioan Evanghelistul în cap. 7, stih 5, cum că "nici frații lui Hristos n-au crezut în El". Iar frații aici, spune Sfântul Teofilact, sunt fiii lui Iosif, pe care Sfântul Evanghelist Matei în cap. 13, stih 56, anume îi pomenește: Iacov, Iosie, Simon și Iuda. Ci și aceasta este arătat, că mai pe urmă au crezut în El, Iuda, care se zice și Tadeu, unul din cei doisprezece apostoli; apoi Iacov cel dintâi din cei șaptezeci și Iosie asemenea din cei șaptezeci. Iar Simon se pare că n-a luat slujba apostoliei, ci mai înainte de împărțirea prin toată lumea a Sfinților Apostoli a trecut din cele de aici, adeverind Sfântul Apostol Pavel în întâia epistolă către Corinteni, în cap. 15, și zicând: Mulți sunt până acum, iar oarecare s-au și mutat.

Iar despre Sfântul Simeon al lui Cleopa și rudenie a lui Hristos, știut este că a fost unul din cei șaptezeci de apostoli și episcop al Ierusalimului, al doilea după vărul de frate al lui Iacov. Dar ceea ce se pare unora, că Cleopa murind fără fii, după legea de atunci, Iosif i-a luat femeia lui și a făcut cu dânsa șase fii, patru feciori și două fete, adică pe Maria care se numește fiica lui Cleopa și pe Salomeea pe care o pomenește Teofilact în tâlcuirea cea de la Matei în cap. 13. De aceasta se cuvine a socoti cu dinadinsul, că Iosif a murit mai înainte de Cleopa, nu Cleopa mai înainte de Iosif. Deci, cum putea Iosif ca să aibă pe femeia lui Cleopa? Iar Iosif a murit mai înainte de Cleopa, este arătat de aici, că Cleopa după Învierea Domnului a fost și a văzut pe Domnul în Emaus împreună cu Luca, de care S-a și cunoscut Domnul în frângerea pâinilor.

Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului - d

Cleopa, și după Înălțarea Domnului și după primirea Sfântului Duh, a fost viu și s-a sfârșit prin mucenicie. Iar Sfântul Iosif nici Patimile lui Hristos n-a apucat, ci încă mai înainte de Botezul Domnului, a trecut din viața aceasta. Deci, cum putea să fie aceasta, că Iosif după moartea lui Cleopa să ia femeia sa și să facă cu dânsa fii. Mai vrednic de crezare este aceasta, că nu Iosif a luat pe femeia lui Cleopa, ci Cleopa pe fiica lui Iosif a luat-o de soție, de care lucru Gheorghe Chedrin zice așa: "După cinci ani, Iosif s-a întors din Egipt în Nazaret, pe a cărui fiică Maria, Cleopa fratele lui Iosif, care era din doi părinți, a luat-o de soție și dintr-însa a născut pe Simeon, care după Iacov, fratele Domnului, a fost episcop al Ierusalimului".

Iar ceea ce se zice de Maria lui Cleopa, cum că ar fi fost fiică lui Cleopa, aceasta nu este în Evanghelie; pentru că se scrie la Sfântul Evanghelist Ioan în cap. 19, stih 25: "Și stătea lângă Crucea lui Iisus, mama lui și sora mamei lui, Maria a lui Cleopa". Aici nu zice Sfântul Evanghelist Ioan, Maria fiica lui Cleopa, ci numai Maria lui Cleopa, iar nu fiica lui Iosif, pe care ca pe o soră o avea Preacurata Fecioară Maria, Maica lui Iisus. Căci după ce S-a logodit cu Iosif, S-a dus din Biserica Domnului în casa lui și locuia cu Maria, fiica lui, fiind încă fecioară, ca soră cu soră, având locuință împreună. Deci, să se știe, că aici Maria lui Cleopa, nu este fiica lui, ci femeia, care a născut pe acest Simeon rudenia Domnului, vărul de frate după trup, din pricina lui Iosif cel părut tată al lui Hristos, fratele lui Cleopa, tatăl lui Simeon.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 27 aprilie

https://youtu.be/KjRjy7sKfgc

În această lună, în ziua a douăzeci și șaptea, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Simeon, episcopul Ierusalimului, ruda Domnului;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ioan Mărturisitorul, egumenul Mănăstirii ce se numește Cataron;
Tot în această zi, pomenirea sfinților apostoli Aristarh, Marcu și Zinon;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Puplie, care prin sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Evloghie primitorul de străini, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Lolion cel nou, care fiind târât pe pământ, s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 28 aprilie

În această lună, în ziua a douăzeci și opta, pomenirea sfinților apostoli Iason și Sosipatru din cei șaptezeci;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Dada, Maxim și Cvintilian;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici dintre tâlhari, care prin apostolul Iason, crezând în Hristos, în căldare cu smoală s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfintei Cherchira, fiica guvernatorului Cherchirei, care, cu săgeți fiind săgetată, s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Zinon și Vitalie, care în foc s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Eusebie, care prin foc s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfinților apostoli Onisifor și Evod;
Tot în această zi, pomenirea sfinților Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Apostole Simeon roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Mucenic Calinic, cel din Gangra
(29 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Calinic, ostenindu-se întru buna vestire a lui Hristos, a câștigat pe mulți lui Dumnezeu. Este serbat în calendarul ortodox în data de 29 iulie. FB Mess WA Like

† Sfântul Cuvios Ioan Casian Romanul din Dobrogea
(29 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ioan Casian Romanul din Dobrogea este unul dintre cei mai mari trăitori și gânditori ortodocși filocalici (o parte din scrieri prezente în Filocalia 1) din secolul al-IV-lea, născut pe […]

† Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei
(23 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei a trăit în aceeași perioadă cu Sfântul Vasile cel Mare și cu Sfântul Grigorie de Nazianz și deși era cu mult mai tânăr decât aceștia a […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram