† Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
(18 octombrie)

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, este unul din cei patru sfinți Evangheliști, însă el este singurul dintre ei care ne descrie pe larg vestirea Fecioarei Maria, Nașterea Domnului și ne relatează unele detalii despre copilăria Mântuitorului Hristos. Sfântul Luca este serbat în calendarul ortodox de 4 ori pe an: pe data de 18 octombrie, ziua trecerii la cele veșnice, pe 4 ianuarie împreună cu cei 70 de Apostoli, pe 22 aprilie când este serbat împreună cu Sfinții Apostoli Nataniel și Climent și pe 20 iunie, când sfintele sale moaște împreună cu ale altor mucenic au fost mutate în Biserica Sfinților Apostoli din Constantinopol.

Viața pe scurt - Sfântul Apostol și Evanghelist Luca (sinaxar)

Primii ani de viață

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca s-a născut în Antiohia Siriei, oraș zidit pe la anul 300 înainte de Hristos de Seleucus Nicator în amintirea tatălui său Antiohus. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca s-a născut într-o familie păgână, dar a căpătat o educație polivalentă.

Înainte de a primi sfântul botez, a fost prozelit iudeu (proaspăt convertit la iudaism), lucru care reiese și din mulțimea cunoștințelor sale despre obiceiurile iudaice. Cunoștea limba greacă, ebraică, egipteană și latină. În tinerețe a studiat filozofia, medicina și arta. Spunem aceasta pentru că a fost atât doctor, cât și pictor iscusit, având totodată și cunoștințe temeinice de filosofie.

Sfântul Apostol Luca se înfrățește cu Sfântul Apostol Pavel

După Învierea Mântuitorului, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca a fost părtaș la propovăduirea Sfântului Apostol Pavel, care îl menționează în epistolele sale. Astfel, în finalul Epistolei către Coloseni, este scris: "Vă îmbrățișează Luca, doctorul cel iubit" (Col. 4, 14), iar în a doua Epistolă către Timotei, Sfântul Apostol Pavel precizează: "Numai Luca este cu mine" (II Tim. 4, 11). Aceste citate ne confirmă faptul că Sfântul Luca nu a fost doar un însoțitor pentru Sfântul Apostol Pavel, ci un ajutor de nădejde. În momentul în care a rămas singur slujitor împreună cu Apostolul Neamurilor, el nu l-a părăsit pe acesta și nu a plecat într-o misiune separată. Fidelitatea și dragostea sa au fost mărturisite în doar câteva cuvinte de Sfântul Pavel, cuvinte care denotă însă prețuirea acestuia pentru el.

Prietenia strânsă dintre Sfântul Apostol Pavel și ucenicul său Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, timpul îndelungat cât au stat și au propovăduit împreună, cuvântările și minunile săvârșite de Apostolul Neamurilor, toate acestea l-au ajutat pe Apostolul Luca să alcătuiască Evanghelia sa.

Lucrarea misionară a Sfântului Apostol și Evanghelist Luca

Icoana Sfântului Apostol și Evanghelist Luca 18 octombrie - pravila.ro

Locurile în care a propovăduit Sfântul Apostol și Evanghelist Luca au cuprins un teritoriu destul de vast. Fiind un bun cunoscător al limbii grecești, a ales să facă misiune atât la Roma, cât și în Grecia și Egipt. Cetățile Tebaida de sus și Lidia au fost doar două dintre locurile propovăduirii sale.

După Pogorârea Duhului Sfânt, Luca se reîntoarce în Antiohia, apoi călătorește spre Roma împreună cu Sfântul Pavel convertind mulțime de evrei și păgâni la credința creștină. "Luca, doctorul iubit, … te salută", scrie Apostolul Pavel către Coloseni (Coloseni 4:14). La solicitarea creștinilor, Sfântul Luca scrie o Evanghelie. În conformitate cu anumite dovezi, aceasta se întâmpla în jurul anului 60. După mucenicia Sfântului Apostol Pavel, Sfântul Luca propovăduiește Evanghelia de-a lungul Galiei, Italiei, Dalmației, Macedoniei și altor regiuni, cum ar fi Ahaia.

Trecerea la cele veșnice a Sfântului Apostol și Evanghelist Luca

La bătrânețe merge să propovăduiască la Teba în Egiptul de Sus după Simeon Metafrastul, dar aceasta pare mai degrabă o confuzie cu orașul Teba din Boeotia în Grecia, unde se află mormântul Apostolului. Aici, la vârsta de 84 de ani, idolatrii înrăiți îl prind și îl torturează pentru credința în Hristos, apoi îl spânzură de un măslin.

În ceea ce privește sfârșitul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, acesta și-a încununat propovăduirea prin mucenicie, lucru arătat și de martirologiul african din secolul al V-lea, unde i se dă numele de mucenic și că martiriul s-a întâmplat în Peloponez, care făcea parte din provincia romană Ahaia, care cuprindea aproape întreaga Grecie de azi.

Surse: Creștin Ortodox, Ziarul Lumina, Orthodoxwiki.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Minunile Sfântului Apostol și Evanghelist Luca

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca 18 octombrie -a- pravila.ro

Mormântul sfântului Luca este făcător de minuni până astăzi. În 22 decembrie 1997 la orele 13:30 din marmura mormântului sfântului Luca a început să curgă mir.

Una dintre minunile săvârșite de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca s-a petrecut chiar în cursul procesiunii cu sfintele sale moaște din Constantinopol. Un famen al palatului imperial, pe nume Anatolie, zăcea grav bolnav, dar, auzind de aducerea moaștelor Sfântului, a făcut eforturi mari să ajungă și să se roage pentru vindecarea sa. Cu toate că avea dureri intense, Anatolie a ajuns lângă raclă și, atingându-se, s-a vindecat miraculos. Nu a plecat imediat, ci a rămas în continuare, mulțumind sfântului și fiind el însuși unul dintre cei care au dus pe umeri racla până la biserica unde au fost așezate.

De atunci și până în prezent moaștele Sfântului Luca săvârșesc minuni pentru cei care se închină cu evlavie sfântului.

Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Apostol și Evanghelist Luca

Mormântul Sfântului Apostol Luca a fost descoperit încă de timpuriu de creștinii dreptmăritori. Se spune că în locul unde a fost îngropat ploua cu colirie, apă care vindeca bolile de ochi, aceasta fiind și o mărturie a meseriei pe care sfântul a exercitat-o în timpul vieții.

Mormântul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca 18 octombrie - pravila.ro
Mormântul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca

Moaștele sale făcătoare de minuni sunt mutate de la Teba la Constantinopol în timpul împăratului Constanțiu (357), fiul Sfântului Constantin cel Mare și depuse în Biserica Sfinților Apostoli, unde au fost îngropate sub sfânta masă. Acolo mai erau îngropați și Sfinții Apostoli Andrei și Timotei.

În timpul împăratului Iustinian I moaștele sale sunt transferate în Biserica Sfinților Apostoli zidită de Iustinian, iar capul sfântului Luca este adus la Roma de sfântul Grigorie cel Mare la sfârșitul secolului al VI-lea.

În 1204, cruciații celei de-a IV-a Cruciade fură moaștele Sfântul Apostol și Evanghelist Luca de la Constantinopol și le aduc la Padova (Italia), unde se găsesc și acum, în biserica Santa Justina din centrul acestui oraș.

În 1992, mitropolitul Ieromin de Tebei și Livadia (devenit Arhiepiscop al Bisericii Greciei) a cerut Bisericii Romano-Catolice "un fragment semnificativ din moaștele Sfântului Luca, pentru a fi puse la închinare acolo unde se găsește mormântul sfântului evanghelist și unde este cinstit astăzi".

Moaștele Sfântului Apostol și Evanghelist Luca 18 octombrie - pravila.ro
Moaștele Sfântului Apostol și Evanghelist Luca

Episcopul romano-catolic de Padova a dăruit mitropolitului Ieronim coasta de lângă inimă din moaștele sfântului Luca pentru a fi păstrată și venerată la mormântul sfântului din Tebatomb in Thebes, Greece.

Mâna dreaptă a Sfântului Evanghelist Luca, cu care a scris frumoasa sa Evanghelie, se află la Mănăstirea Dionisiu din Sfântul Munte Athos.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Luca

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Apostol și Evanghelist Luca!

LUCA - este o prescurtare de la numele "Lucian". Acesta este un nume de origine greacă, întâlnit sub forma "Lucius". Substantivul latin "lux, lucis" semnifică lumina. Acest nume era atribuit de către romani copiilor născuți ziua, la răsăritul soarelui, și era foarte popular în Imperiu. Provenind de la verbul "lucere", care înseamna a lumina, numele are origini mai vechi, "lussein" însemnând la vechii greci "a vedea". În oricare dintre variante, "Lucian" este asociat cu noțiunea de lumina, la fel ca femininul "Lucia" sau numele sinonim "Luca".

Tot în sensul originii, însă interpretând, părinții numeau Lucia pruncul fetită care se năștea ca o lumina în viata părinților, ca o șansa și motiv de bucurie si de slavă.

Un alt aspect demn de menționat se referă la faptul că forma de feminin a devenit mult mai populară ca cea de masculin, Lucius, acest fenomen datorându-se influentei exercitate de biserică, mai exact cultului unei sfinte care a trăit în timpul lui Diocletian. Lucrurile au stat diferit în spațiul românesc, unde influențele greacă și slavă erau puternice, prenumele de fată Lucia intrând în onomastica noastră mult mai târziu. Mai mult decât atât, se pare că mult mai populare la noi sunt formele Lucica și Luciana ori forma de masculin, Lucian.

Derivate ale numelui Luca

Variante: Lucius, Lucianus, Lucanus, Lucilius, Luchian, Lulu, Luci.

Varianta feminină: Lucia, Luciana, Luci, Lucica.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Luca?

Biserica Ortodoxa cinstește numeroși sfinți cu numele Lucian, Lucia sau Luchian, dar amintim aici doar pe (acestia sunt ordonați după calendarul bisericesc care începe în septembrie):

Ornament despartitor v01

Primul iconograf, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca - pictarea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca 18 octombrie -b- pravila.ro
Sfântul Apostol și Evanghelist Luca pictând-o pe Maica Domnului

Se spune despre Sfântul Apostol și Evanghelist Luca că el este cel care a pictat prima icoană a Maicii Domnului zisă Povățuitoarea (sau "arătătoarea drumului" - gr. Hodigitria), menționată în Paraclisul Maicii Domnului: "Mută să fie gura păgânilor, Care nu se închină cinstitei icoanei tale, Celei zugrăvite de sfântul Apostol și Evanghelist Luca, Ceea ce se cheamă Povățuitoare."

Apoi, a zugrăvit și alte două icoane ale Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și le-a adus la Maica Domnului, spre a vedea dacă îi vor plăcea; iar ea, văzând acele chipuri ale sale, a grăit astfel: "Darul Celui ce S-a născut din mine și al meu să fie cu icoanele acestea".

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca a mai zugrăvit pe lemn și chipurile sfinților și marilor Apostoli Petru și Pavel, și de la dânsul s-a început în toată lumea zugrăvirea sfintelor icoane, întru slava lui Dumnezeu, a Maicii Lui și a tuturor sfinților, pentru împodobirea Bisericii și spre mântuirea credincioșilor, celor ce cu dreaptă credință cinstesc sfintele icoane. Sfânta Tradiție consemnează astfel drept prim iconograf pe Sfântul Evanghelist Luca.

Icoanele Maicii Domnului pictate de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca

În țara noastră, icoana Născătoarei de Dumnezeu cu Pruncul de la Mănăstirea Nămăiești este, după Tradiție, una din cele zugrăvite de Sfântul Luca. În Grecia, cea de la Mănăstirea Soumela, Mega Spilaio și mai apoi Panagia Kikkou, din Cipru, sunt considerate ca fiind pictate de tot de dânsul.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Apostol și Evanghelist Luca

Icoana Sfântului Apostol și Evanghelist Luca 18 octombrie -a- pravila.ro
Icoana Sfântului Apostol și Evanghelist Luca 18 octombrie

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca poate fi reprezentat în mai multe feluri. El apare ca un tânăr cu părul creț, având barbă rară și susținând la pieptul său Sfânta Evanghelie. Himationul (mantie amplă purtată de greci, prinsă cu o agrafa pe piept sau pe umăr.) său este în general colorat în nuanțe de roșu, în vreme ce tunica (haină bărbătească (de uniformă), de obicei încheiată până la gât și care se poartă peste cămașă) poate fi verde închis sau albastru. În miniaturi se poate vedea purtând veșminte zugrăvite în albastru și violet.

Unele icoane ni-l înfățișează stând ghemuit pe un scaun și pictând icoana Maicii Domnului Hodighitria sau Povățuitoarea, ori scriindu-și Evanghelia, pe a cărei filă deschisă se citesc următoarele: "Deoarece mulți s-au încercat să alcătuiască o istorisire despre faptele deplin adeverite între noi…" . În jurul său se evidențiază un peisaj citadin (case, ziduri, baldachin), elemente definitorii ce pot fi vizualizate și în pandantivul cupolei Pantocratorului. Alături de el este pictat simbolul său, care este vițelul. Acest detaliu, cea de-a treia figură simbolică menționată în Iezechiel (1, 10), este un simbol al rangului sacrificial și preoțesc ale lui Hristos, așa cum sunt ele menționate de Sfântul Irineu.

Chipul său mai apare redat în registrul Sfinților Apostoli de pe iconostas, precum și pe Ușile Împărătești împreună cu ceilalți Sfinți Evangheliști: Matei, Marcu, Ioan, încadrând scena Bunei Vestiri.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 148-150.

Ornament despartitor v01

Scrierile Sfântului Luca - Evanghelia și Faptele Apostolilor

"Deoarece mulți s-au încercat să alcătuiască o istorisire despre faptele deplin adeverite între noi, așa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început și au fost slujitori ai Cuvântului, am găsit și eu cu cale, preaputernice Teofile, după ce am urmărit toate cu de-amănuntul de la început, să ți le scriu pe rând, ca să te încredințezi despre temeinicia învățăturii pe care ai primit-o" (Lc. 1, 1-4).

În prologul Evangheliei sale, Sfântul Evanghelist Luca a mărturisit un lucru uimitor: au mai fost și alți oameni care au încercat să scrie câte ceva despre viața și activitatea Mântuitorului, dar aceste scrieri nu au reușit să supraviețuiască. Dumnezeu a hotărât să existe patru Evanghelii, iar două să fie scrise de apostolii cei mai apropiați și celelalte două de reprezentanți dintre cei 70 de ucenici.

Icoana Sfântului Apostol și Evanghelist Luca 18 octombrie - pravila.ro

Istorisirea lui dovedește o cultură literară mult superioară față de aceea a lui Sfântul Apostol și Evanghelist Matei și Marcu. Numai el singur a scris despre cuvântul Arhanghelului Gavriil cu privire la nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (Luca 1, 5-25); numai el a scris despre faptul ca Fecioara Maria a mers la Elisabeta după Buna Vestire (Luca 1, 26-28); despre nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (Luca 1, 57-80); el singur ni-L arată pe Mântuitorul Iisus Hristos la vârsta de 12 ani la templu (Luca 2,42-50).

Fără îndoială că toate acestea le-a aflat de la Sfânta Fecioară Maria și totodată dovedesc deosebita prețuire de care s-a bucurat din partea Ei. Sunt taine pe care Sfânta Fecioara Maria le-a păstrat ani de-a rândul, pe care i le-a încredințat spre bătrânețe ca unui ucenic vrednic de asemenea încredințări.

Evanghelia Sfântului Luca se remarcă prin bogăția de pilde și parabole notate, reușind să fie cea mai completă din acest punct de vedere. Nici mai mult, nici mai puțin de 33 de parabole împodobesc Evanghelia Sfântului Luca. Unii comentatori afirmă că Sfântul Apostol și Evanghelist Luca ar fi, de fapt, autorul real al Epistolelor către Timotei și Tit, atribuite Sfântului Apostol Pavel. Cu toate acestea, argumentul central care susține această afirmație nu este prea puternic.

Evanghelistul Luca dă prețioase informații legate de Patimile Domnului și de celelalte evenimente petrecute în viața lui Hristos. Privită în ansamblu, Evanghelia sa mărturisește despre compasiune, fiind o "Evanghelie a îndurării", Luca punând accentul asupra sărăciei, rugăciunii, a curățeniei sufletești, iertării, amintind aici iertarea dată fiului risipitor, a lui Iisus pe cruce (Doamne, iartă-le lori…) și altele. Acestea denotă faptul că scrierea sa se adresa păgânilor sau ne-evreilor. Prezența personajelor feminine este bine conturată, mai mult decât la ceilalți Evangheliști, spre exemplu sunt pomenite: Maria, Elisabeta, văduva din Nain și femeia cea păcătoasă.

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca 18 octombrie -d- pravila.ro

Un document de mare valoare, anume Fragmentul Muratori, de la sfârșitul secolului II atribuie Evanghelia a treia lui Luca. El se afla și în Lista canonică a Sfinților Părinti: Atanasie cel Mare, Chiril al Ierusalimului și Grigore de Nazianz.

Evanghelia și Cartea Faptele Apostolilor reprezintă un inepuizabil izvor despre viața și învățătura Mântuitorului Hristos, dar și despre misiunea apostolilor și viața Bisericii primare. Cartea Faptele Apostolilor reprezintă descrierea modalității primare de existență a Bisericii. Ambele creații sunt adresate unui dregător pe nume Teofil, probabil prozelit roman trecut la creștinism sau care dorea să facă acest lucru în viitorul apropiat.

Protosinghelul Dr. Vasile Vasilache a fost predicatorul Sfintei Patriarhii în perioada 1940-1944, care ne sublinia într-o predica a sa rostită la prăznuirea Sfântului Luca din 1943 că "fiecare Evanghelie din cele patru, poartă pecetea Apostolului care a scris-o și a scopului ce el a urmărit, scriind acea Sf. Evanghelie. Astfel Evanghelia după Sf. Matei, fiind scrisă către Evrei, are un caracter: în ea se arată Mântuitorul ca împlinitorul legii vechi; Sf. Marcu, scriind Romanilor, arată pe Domnul că are toată puterea și mărirea; pe când Sf. Luca, scriind pentru Elini, îl înfățișează pe Fiul lui Dumnezeu ca Mântuitor al lumii; și, în sfârșit, Sf. Ioan e ca un mare vestitor ceresc al tuturor.

În această privință, pe bună dreptate, s-a spus că Evanghelia Sfântului Luca e nu numai Evanghelia copilăriei Mântuitorului, plină de frăgezime și de poezie; dar ea este și Evanghelia milostivirii, Evanghelia izbăvirii tuturor. Ceea ce cercetează el și vrea să pună în lumină, este duioșia inimii lui Iisus Hristos; ușurința și bogăția de iertare, comorile nemărginite de nădejde, fericirea împăcării cu Dumnezeu. Găsiți în Sfântul Luca toate aceste pilde frumoase, care întorc în chip firesc pe cei păcătoși, când sufletul lor se lupta cu deznădejdea". Sfântul Luca înfățișează grecilor și întregii lumi păgâne de atunci și de oricând, pe Hristos Cel milostiv, care se pleacă către cei bolnavi, care îmbrățișează pe fiul risipitor, care duce la staul oaia cea rătăcită, care are milă către samariteni, către sutași, vameși, zahei păcătoși și păcătoase, care se roagă pentru cei care îl dau morții, și care, pironit pe cruce, găsește încă mulțumirea ca să ierte pe tâlharul care suferea alături de el. Însă ceea ce omenirea poate afla în Sfânta Evanghelie după Luca, și care nu se găsește la ceilalți evangheliști, e istorisirea mai pe larg despre Fecioara Maria și despre Nașterea Mântuitorului, precum și despre copilăria Lui."

Ornament despartitor v01

Întâlnirea dintre Sfântul Apostol și Evanghelist Luca și Hristos în drumul spre Emaus

Apostolul Luca a făcut parte din cei 70 de ucenici aleși de către Mântuitorul Iisus Hristos. Conform tradiției, Luca și Cleopa l-au întâlnit pe Domnul înviat pe drumul spre Emaus. Ei au fost cei dintâi ucenici cărora li S-a arătat Mântuitorul Înviat. Mai târziu, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca l-a însoțit pe Sfântul Apostol Pavel în a II-a și a III-a călătorie misionară, precum și în cele două întemnițări de la Roma.

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca 18 octombrie -f- pravila.ro

Momentul de la Emaus este relatat de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca: "Și iată, doi dintre ei mergeau în aceeași zi la un sat care era departe de Ierusalim, ca la șaizeci de stadii, al cărui nume era Emaus. Și aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Și pe când vorbeau și se întrebau între ei, Iisus Însuși, apropiindu-Se, mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Și El a zis către ei: "Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați unul cu altul în drumul vostru?".

Iar ei s-au oprit, cuprinși de întristare. Răspunzând, unul cu numele Cleopa a zis către El: "Tu singur ești străin în Ierusalim și nu știi cele ce s-au întâmplat în el în zilele acestea?". Hristos a întrebat: "Care?". Iar ei I-au răspuns: "Cele despre Iisus Nazarineanul, Care era proroc puternic în faptă și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor, cum L-au osândit la moarte și L-au răstignit arhiereii și mai-marii noștri. Iar noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel; și, cu toate acestea, astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea.

Dar și niște femei de ale noastre ne-au spăimântat ducându-se dis-de-dimineață la mormânt, și, negăsind Trupul Lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri, care le-au spus că El este viu. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt și au găsit așa precum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut." Și Iisus a zis către ei: "O, nepricepuților și zăbavnici cu inima ca să credeți toate câte au spus prorocii! Nu trebuia, oare, ca Hristos să pătimească acestea și să intre în slava Sa?". Și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tâlcuit lor, din toate Scripturile cele despre El. Și s-au apropiat de satul unde se duceau, iar El se făcea că merge mai departe.

Dar ei Îl rugau stăruitor, zicând: "Rămâi cu noi că este spre seară și s-a plecat ziua". Și a intrat să rămână cu ei. Și, când a stat împreună cu ei la masă, luând El pâinea, a binecuvântat și, frângând, le-a dat lor. Și s-au deschis ochii lor și L-au cunoscut și El S-a făcut nevăzut de ei. Și au zis unul către altul: «Oare, nu ardea în noi inima noastră, când ne vorbea pe cale și când ne tâlcuia Scripturile?»" (Lc. 24,13-32).

Nu este nimic mai frumos decât această încheiere care rezumă în sine drept cuvânt esențial toată Evanghelia. Orice desăvârșire este o ardere a inimii, pentru că orice creștere duhovnicească este, în esență, o sporire a dragostei.

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Ornament despartitor v01

Cei 4 Evanghelisti

Cei patru evanghelisti - pravila.ro
Cei patru evanghelisti

Cei 4 evangheliști, în ordinea în care sunt așezate scrierile lor în Sfânta Scriptură, sunt:

Sfântul Matei pentru a citi mai mult despre acest evanghelist APĂSAȚI AICI.
Sfântul Marcu pentru a citi mai mult despre acest evanghelist APĂSAȚI AICI.
Sfântul Apostol și Evangheliști Luca.
Sfântul Ioan pentru a citi mai mult despre acest evanghelist APĂSAȚI AICI.

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Apostol și Evanghelist Luca

Prin tine, Sfinte Apostol și Evanghelist Luca, mărturisim Preabunului Dumnezeu, că nimic bun nu am făcut din ce s-a poruncit și nimic bun nu se află în noi, fără numai o scânteie de nădejde.
Dar precum la înmulțirea pâinilor, prin Sfinții Ucenici a dat Domnul Hristos hrană poporului, îndrăznesc a nădăjdui, că prin mijlocirea ta, Sfinte Luca, să-mi dea Stăpânul milele Sale cele bogate spre reanimarea sufletului meu sufocat de grele păcate.
Roagă-L pe Preabunul Dumnezeu, ca un Preaiubitor de oameni să le ierte toate păcatele rudeniilor mele, prietenilor, cunoscuților și necunoscuților, care vor fi căzut în păcate doar de ei și de Domnul știute. Pe toți să ne lumineze Domnul Hristos și să ne dăruiască pocăință statornică și deplină.
Iarăși te rog, Sfinte Luca, roagă-te Domnului și pentru sufletele adormiților robilor Săi de aici și pretutindenea, de acum și din toate timpurile; să-i miluiască cu mila Sa cea bogată și păcatele, de vor fi avut să nu le socotească.
Încă iarăși te rog, Sfinte Luca, mai roagă-L pe milostivul Dumnezeu ca în minutul de la marginea vieții mele, să Se milostivească și să-mi trimită pe dumnezeiescul Său înger, să-mi ia cu pace sufletul pe care făgăduiesc să-l dau în mâinile Domnului, căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea; Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, glasul al 3-lea

Apostole Sfinte și Evangheliste Luca, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac - Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, glasul al 4-lea

Ucenic făcându-te Cuvântu­lui lui Dumnezeu, împreună cu Apostolul Pavel ai luminat tot pământul și negura ai gonit, scriind Dumnezeiască Evanghelie a lui Hristos, Dumnezeul nostru.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Apostol și Evanghelist Luca (Viețile Sfinților)

Sfântul evanghelist Luca era de neam din Antiohia Siriei și din tinerețe a deprins înțelepciunea elinească și meșteșugul doctoricesc, făcându-se doctor iscusit. Apoi a fost și zugrav ales. Cunoștea bine limba egipteană și greacă și, deprinzându-se desăvârșit și cu învățătura evreiască, a mers la Ierusalim.

În acea vreme Domnul nostru Iisus Hristos, petrecând pe pământ cu oamenii, semăna sămânța cuvântului mântuirii, care, crescând și în inima lui Luca, fiind un pământ bun și răsărind, a adus rod însutit; căci Luca, auzind învățătura înțelepciunii din gura lui Dumnezeu, mai multă știință a scos de acolo decât din școlile elinești și egiptene, pentru că a învățat a cunoaște pe adevăratul Dumnezeu, a crede în El și a învăța și pe alții credința. El a fost unul din cei șaptezeci de apostoli, despre care chiar el pomenește în Evanghelia sa, zicând: „A arătat Domnul și pe mulți alții șaptezeci și i-a trimis, câte doi, înaintea feții Sale, în toată cetatea și locul”. Fiind și Luca din aceeași ceată apostolească, umbla înaintea feții Domnului, prin propovăduirea cea sfântă, gătind calea Lui și încredințând popoarele că Mesia, Care era așteptat, a venit în lume.

În vremea mântuitoarelor patimi, când fiind bătut păstorul s-au risipit oile turmei, acest fericit Luca umbla tânguindu-se și plângând pentru Domnul său, Care de voie a binevoit a pătimi. Și precum a semănat cu lacrimi, cu bucurie a secerat răsplătire. Căci înviind Hristos, pe când Luca și Cleopa mergeau în Emaus și vorbeau între ei cu jale despre pătimirile iubitului lor învățător, însuși Domnul nostru Iisus Hristos, prin arătarea Sa, i-a mângâiat și a șters lacrimile de pe ochii lor, căci, apropiindu-se de dânșii, le-a zis: „Ce sunt cuvintele acestea de care vă întrebați între voi mergând și de ce sunteți triști?”. Și a fost atunci călător Sfântul Luca împreună cu Acela Care a zis pentru Sine: „Eu sunt calea, adevărul și viața”. Deci, mergând și vorbind cu El, a rostit adânc negrăit de înțelepciune.

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca 18 octombrie -e- pravila.ro

Cât de scumpă îi era Sfântului Luca învățătura Domnului nostru Iisus Hristos, când Iisus cu gura Sa cea preadulce povestea, începând de la Moise și de la toți proorocii și le tâlcuia lor toate Scripturile cele pentru Dânsul! De aceea Luca, bunul ucenic al lui Hristos, învățând tainele lui Dumnezeu, a adus și el la sfânta credință toate cetățile Beoției și pe mulți din cei ce erau în întunericul necunoștinței de Dumnezeu i-a luminat cu lumina înțelegerii Sfintei Evanghelii. Mai întâi a șezut în Emaus cu Hristos la cină, urmând să mănânce cu El prinz întru împărăția lui Dumnezeu. Apoi a cunoscut în frângerea pâinii pe Fiul lui Dumnezeu, pe Care Iuda, la Cina cea de Taină, nu a voit să-L cunoască.

Focul dragostei către Dumnezeu care se ascundea în inima Sfântului Luca a ieșit la vedere prin aceste cuvinte: „Oare nu era inima noastră arzând întru noi, când ne grăia nouă pe cale și când ne tâlcuia Scripturile?”. Și ca să nu fie uitată pomenirea Domnului, pe care din toată inima Îl iubea, după cincisprezece ani de la Înălțarea Lui la cer, cu toată adeverirea i-a scris Evanghelia. Și a scris nu numai cele ce singur a văzut și le-a auzit, ci și pe cele pe care le avea scrise în inima sa, nu din condei, ci din dragoste. De asemenea le-a povestit și pe acelea pe care mai înainte el le-a văzut și le-a auzit de la cei ce merseseră după Hristos. Iar mai pe urmă, aproape de patimile lui Hristos, a început a umbla după Dânsul, precum se scrie la începutul Evangheliei: „Ne-au dat nouă cei ce au fost din început, singuri văzători și slujitori ai Cuvântului”.

Sfântul Luca a fost părtaș durerilor și ostenelilor lui Pavel întru bunăvestirea lui Hristos, pentru că îi urmă lui propovăduindu-L pe Hristos nu numai Iudeilor, ci și neamurilor. El a fost în Roma la dânsul, precum arată Faptele Apostolilor, pe care tot el le-a scris, și era foarte iubit de Pavel. Scriind către Coloseni Apostolul Pavel, zice: „Închină-se vouă Luca, doctorul cel iubit”. La fel, în Epistola către Corinteni, Pavel îl laudă pe Luca, zicând: „Dar nu numai atât, ci este și ales de către Biserici ca tovarăș al nostru de călătorie, având darul acesta, spre slava Domnului Însuși și spre osârdia noastră” (II Corinteni 8, 19). Aici Sfântul Ieronim înțelege că Apostolul Pavel îl laudă pe Luca.

pravila - Floare Ornamentala

Apoi Luca, plecând din Roma, a mers spre răsărit, binevestind pe Hristos și suferind dureri și osteneli pentru sfânt numele Lui. Străbătând toată Livia, a mers în Egipt unde a luminat Tivaida, cea de mai sus zisă, prin bunavestire și în Tivele (cetățile) Beoției a rânduit bisericile, hirotonind preoți și diaconi. Apoi pe cei bolnavi cu trupul și cu sufletul i-a tămăduit și, pătimind multe, s-a odihnit întru Domnul, având mai mult de optzeci de ani.

Pe locul unde s-a pus sfântul lui trup, Dumnezeu, preamărind pe plăcutul Său, a plouat colirie (apă limpede) care tămăduiește durerea de ochi, în semnul meșteșugului celui doctoricesc. Pentru această era știut de credincioși mormântul lui, căci se vindecau de diferite boli, cu rugăciunile Sfântului Apostol. Apoi aflând Constantie, fiul lui Constantin cel Mare, de moaștele lui tămăduitoare, a trimis pe Artemie, cârmuitorul Egiptului, care mai pe urmă a fost chinuit pentru Hristos de Iulian Paravatul, care a adus cu mare cinste în cetatea împărătească moaștele Sfântului Apostol și evanghelist Luca.

Când s-au adus cu cântări și cu laude în cetate sfintele moaște, un famen al palatului împărătesc, anume Anatolie, zăcând de multă vreme pe patul durerii și cheltuind avere multă la doctori, căutând tămăduirea pe care n-o putuse dobândi de nicăieri, auzind că se aduc în cetate moaștele Sfântului Apostol Luca s-a rugat cu toată osârdia către sfântul și, pe cât îi era lui cu putință, s-a sculat de pe pat, poruncind să fie dus la tămăduitoarea raclă a apostolului. Când a ajuns și s-a atins de ea cu credință, închinându-se moaștelor sfântului, s-a vindecat îndată de boală și, câștigând desăvârșita sănătate și tărie, a purtat pe umerii săi, împreună cu ceilalți oameni, racla cu moaștele Sfântului Apostol Luca în Biserica Sfinților Apostoli. Acolo, sub sfințita masă, unde erau sfinții Andrei și Timotei, au pus sfințitele moaște ale sfântului Luca.

Se spune despre dânsul că el a zugrăvit minunat chipul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, purtând în brațe pe Pruncul cel mai înainte de veci, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi a zugrăvit și alte două icoane ale Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și le-a adus la Maica Domnului, spre a vedea dacă îi vor plăcea; iar ea, văzând acele chipuri ale sale, a grăit astfel: „Darul Celui ce S-a născut din mine și al meu să fie cu icoanele acestea”. Sfântul Apostol Luca a mai zugrăvit pe lemn și chipurile sfinților și mărilor Apostoli Petru și Pavel și de la dânsul s-a început în toată lumea acel bun și preacinstit lucru, adică zugrăvirea sfintelor icoane, întru slava lui Dumnezeu, a Maicii Lui și a tuturor sfinților, pentru împodobirea Bisericii și spre mântuirea credincioșilor, celor ce cu dreaptă credință cinstesc sfintele icoane. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților Octombrie

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 18 octombrie

În aceasta luna, în ziua a optsprezecea, pomenirea Sfântul Apostol si Evanghelist Luca;
Tot în aceasta zi, Sfântul Mucenic Marin cel bătrân;
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului părintelui nostru Iulian, cel de lângă râul Eufratului;
Tot în aceasta zi, Sfinții patruzeci de tineri, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, sfântul Mnason episcopul Ciprului, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților din nou arătați Mucenici Gavriil si Chirmidol, care în Egipt s-au nevoit la anul 1522.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 19 octombrie

În această lună, în ziua a nouăsprezecea, pomenirea Sfântului Prooroc Ioil;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Uar (Var) și a celor ce erau împreună cu dânsul, șapte dascăli, precum și a fericitei Cleopatra și a fiului ei Ioan;
Tot în această zi, șase Cuvioși Mucenici din pustie, care dimpreună cu Sfântul Uar s-au nevoit și care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, Sfântul sfințitul Mucenic Sadot și cei dimpreună cu dânsul, o sută și douăzeci de mucenici, care s-au săvârșit în Persida;
Tot în această zi, Sf. Leontie filozoful care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, Sfinții Felix preotul și Eusebie diaconul care de sabie s-au săvârșit;
Cuviosul Ioan de RilaTot în această zi, Cuviosul părintele nostru Ioan, făcătorul de minuni, care la muntele Rila (Bulgaria) s-a nevoit și a zidit mănăstirea de acolo, și care în pace s-a săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Apostole Luca roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul (29 ianuarie)

FB Mess WA Like Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, de la Roma în Antiohia, este sărbătorită în calendarul ortodox în data de 29 ianuarie. Acest sfânt, face parte din primii martiri creștini și […]

† Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina
(9 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Nectarie, făcătorul-de-minuni din Eghina, cunoscut și ca "vindecătorul de cancer", este unul din cei mai iubiți Sfinți de către credincioșii de la noi din țară, fiind grabnic ajutător tuturor […]

† Sfântul Cuvios Atanasie de la Lavra Pecerska
(2 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Atanasie de la Lavra Pecerska este un Sfânt care a înviat din morți prin bunăvoința lui Dumnezeu și i-a le spus tuturor și le-a spus fraților ca să stăruie […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

4 comments on “† Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
(18 octombrie)”

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram