† Sfântul Apostol Iuda Tadeu
(19 iunie)

Trimte prietenilor tăi

Sfântul Apostol Iuda Tadeu, ruda Domnului, unul din cei 12 apostoli, este sărbătorit în biserica ortodoxă pe data de 19 iunie. Este numit și "sfântul cauzelor pierdute", "ocrotitorul celor deznădăjduiți", sfântul este grabnic ajutător, fiind mijlocitor în situații disperate, greu de rezolvat.

Viața pe scurt - Sfântul Apostol Iuda Tadeu (sinaxar)

Sfântul Apostol Iuda Tadeu a fost unul din cei doisprezece Sfinți Apostoli ai lui Hristos. Este născut în Nazaretul Galileii, fiind fiul lui Iosif, logodnicul Preacuratei Fecioare Maria și al Salomeei - fiica lui Agheu, fiul lui Varahie și fratele lui Zaharia. Frații sfântului Iuda Tadeu sunt pomeniți în Evanghelia lui Matei: Iacob, Iosie și Simon.

Sfântul Apostol Iuda Tadeu a fost rudă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos după trup, fiu al lui Iosif și frate bun al lui Iacob, fratele Domnului (Luca 6,16, Ioan 14,22 și Faptele Apostolilor 1,13).

Deși se putea numi drept frate al lui Hristos cu aceeași îndreptățire ca și Iacob, sfântul nu a făcut-o. Sfântul Apostol Iuda Tadeu se numește pe sine Iuda al lui Iacov - adică fratele lui Iacov cel numit fratele Domnului -, căci pentru smerenie, singur s-a făcut nevrednic să se numească fratele Domnului după trup, de vreme ce la început a greșit din neștiință față de El, pe de o parte pentru necredință, iar pe de alta pentru neiubirea de frate.

Știm că Iuda Tadeu a fost mirele din Cana Galileei, la a cărui nuntă Hristos a săvârșit minunea schimbării apei în vin, gradul foarte apropiat de rudenie explicând prezența lui Iisus la această nuntă.

Sfântul Apostol Iuda Tadeu avea mare râvnă pentru Hristos și dorea ca toată lumea să-L cunoască pe Hristos, adevăratul Dumnezeu, să creadă într-însul, să-L iubească și să-și câștige mântuirea. Această râvnă a lui este surprinsă și în Sfânta Evanghelie: "Căci, pe când Domnul grăia către ucenicii Săi: Cel ce mă iubește pe Mine, va fi iubit de Tatăl Meu și Eu îl voi iubi pe el și singur Mă voi arăta lui… atunci Iuda – nu Iscarioteanul, ci acest frate al Domnului după trup – a zis către Dânsul: Doamne, ce este că ai să Te arăți nouă, și nu lumii? Ca și cum ar fi zis: "Doamne, nu numai nouă să ne dai cunoștința Ta, ci tuturor."

După toate probabilitățile, Sfântul vorbea și greacă și aramaică, așa cum era obiceiul contemporanilor din zona sa. Sfântul Apostol Iuda Tadeu a propovăduit Sfânta Evanghelie împreună cu Sfântul Simon Zilotul și cu Sfântul Petru în Iudeea, Galileea, Idumeea, Samaria, Siria, Arabia, Armenia, Edessa, Persia și Mesopotamia. A ajutat la crearea Bisericii din Armenia și din alte zone. De altfel, el este considerat protectorul spiritual al Armeniei. În Mesopotamia, Sfântul Iuda Tadeu a ajuns în jurul anului 37 d.H și a condus din anul 52 d.H până la martiriul său biserica pe care Sfântul Apostol Toma o înființase aici. Conform lui Eusebiu de Cezareea, sfântul s-a întors la Ierusalim în anul 62 și a asistat la alegerea fratelui său, Sfântul Simeon, episcop de Ierusalim.

A suferit la Beirut, în anul 65. Când a ajuns însă în ținutul Muntelui Ararat pentru a predica, a fost prins de necredincioși, care l-au răstignit și l-au omorât cu săgeți, alături de el a fost martirizat și Sfântul Apostol Simon Zilotul.

Floare 02 Bun

Unde se găsesc sfintele moaște ale Sfântului Apostol Iuda Tadeu

În Iran se află Mănăstirea Sfântul Apostol Iuda Tadeu (monument UNESCO), numită Biserica Neagră - loc de pelerinaj creștin construit pe locul mormântului Sfântului Apostol, care a fost martirizat aici. Prima biserică a fost ridicată în anul 68. Mare parte din actuală structură a bisericii datează de la restaurarea din anul 1811. De altfel, Mănăstirea Sfântul Tadeu se află în nordul Iranului, iar Mănăstirea Sfântul Bartolomeu în sud-estul Turciei, dar ambele s-au aflat odinioară pe teritoriul Armeniei.

Mai târziu trupurile lor martirizate au fost aduse în Bazilica Sfântul Petru din Vatican, așezate sub altarul din capela Sfântul Iosif, aflată în stânga altarului Confesiunii Sfântului Petru, unde se află și în prezent.

Biserica Armeană îl cinstește pe Sfântul Apostol Iuda Tadeu, alături de Sfântul Bartolomeu, ca sfânt ocrotitor. Asta în condițiile în care armenii îl creditează pe Sfântul Grigorie Luminătorul (prăznuit pe 30 septembrie) ca apostol al armenilor.

Sfânta Lance cu care a fost străpuns în coastă Mântuitorul a fost adusă în Armenia de către Sfântul Apostol Iuda Tadeu. În prezent, ea se găsește la muzeul Catedralei Echmiadzin (ridicată în anul 301, odată cu proclamarea Armeniei ca primul stat creștin al lumii).

Floare 02 Bun

Minunile Sfântului Apostol Iuda Tadeu

După martiriul său, pelerinii au venit și s-au rugat la mormântul său, mulți dintre ei cunoscând ajutorul Sfântul Apostol Iuda Tadeu. Rugăciunile către Sfântul Apostol Iuda Tadeu sunt deosebit de puternice. Din Rugăciunea către Sfântul Iuda reiese că este ocrotitorul celor aflați în pragul disperării: "Tu ai dobândit de la Dumnezeu darul de a ajuta îndeosebi pe aceia care au pierdut orice speranță și se află în pragul disperării". Cei care i s-au adresat cu inima însuflețită pentru mijlocire au avut parte de rezolvări minunate și în probleme care după calcule omenești păreau imposibile.

Floare 02 Bun

Cine a fost Sfântul Apostol Iuda Tadeu

Acest Sfânt Apostol poartă numele Iuda în Faptele Apostolilor, însă atât Matei cât și Marcu îl numesc în Evanghelie drept Tadeu și Levi (Marcu 3,18, Matei 10,1-4). Sfântul Apostol Iuda Tadeu nu trebuie confundat cu Iuda Iscarioteanul, cu Apostolul Matei (numit și "Levi") sau cu Apostolul Tadeu din Cei Șaptezeci.

Sfântul Apostol Iuda Tadeu este numit și Varsava în Faptele Apostolilor, Varsava tâlcuindu-se "fiul întoarcerii" căci după greșelile sale față de Hristos s-a întors la El prin pocăință, cu credință și cu dragoste. Așa cum se arată în Faptele Apostolilor, în cele ce a greșit mai mult, în acelea a arătat mare îndreptare.

Floare 02 Bun

Etimologia / semnificația numelui Iuda

Iuda - acest nume provine din limba ebraică Yehuda יהודה, sub forma prescurtată în limba vorbită „Yuda”, care se traduce prin "lăudați pe Domnul". El este menționat în Cartea Genezei ca al patrulea copil al patriarhului Iacob și al soției acestuia, Lea. Urmașii lui Iuda au devenit membrii tribului israelit Iuda sau Yehuda, de la care vine numele regiunii Iuda sau Iudeea, al regatului Iuda sau Iudeea, numele evreilor în limba ebraică - yehudim (iudei) - și în numeroase limbi, și drept consecință, numele religiei evreilor în ebraică - „yahadut”, adică iudaism. Potrivit cu binecuvantarea pe care a primit-o de la Iacob înaintea morții acestuia, Gur Arye Yehuda - גור אריה יהודה „Iuda este un pui de leu”, simbolul tribului Iuda este leul. Yehuda sau Iuda s-a numit așa în urma mulțumirilor adresate la nașterea sa lui Dumnezeu de către mama sa Lea.

Alte nume sub care a mai fost cunoscut Sfântul Apostol Iuda Tadeu

În Faptele Apostolilor este numit Sfântul Iuda Varsava, adică "fiul întoarcerii", întrucât s-a întors la El prin pocăință, cu credință și cu dragoste.

Sfântul Matei Evanghelistul îl numește îl mai numește și Levi, care se tâlcuiește "împreunat" sau "din inimă" sau "ca un leu", întrucât a stat lângă Hristos cu dragoste din inimă și ca un leu s-a nevoit cu bărbăție pentru El.

Mărturisind pe Hristos și hrănind din învățăturile sale apostolești ca prin niște sâni de lapte pe cei ce erau prunci în credință, Sfântul Iuda a fost numit și Tadeu a cărui tâlcuiri sunt: "lăudător", "mărturisitor" sau "sânii laptelui". În tradiția creștină Tadeul - "Thadd", înseamnă și "duios, îndurător, generos" și "Lebbeo", adică "cel curajos".

Floare 02 Bun

Icoana Sfântului Apostol Iuda Tadeu

Sfântul Apostol Iuda Tadeu 19 iunie-Biserica Sfantul Dumitru Posta

Singura icoană din București cu Sfântul Apostol din cadrul unei biserici ortodoxe se află în Biserica Sfântul Dumitru Poștă – Paraclis Universitar din Centrul Vechi, situată în spatele Muzeului Național de Istorie a României.

Sfantul Apostol Iuda Tadeu Mănăstirea Bârsana Maramureș
Sfântul Apostol Iuda Tadeu - Mănăstirea Bârsana Maramureș

Mahrama din Edessa și Sfântul Apostol Iuda Tadeu

De cele mai multe ori, Sfântul Apostol Iuda Tadeu este reprezentat purtând imaginea Mântuitorului în mână sau la piept. Această reprezentare este legată de legenda mahramei din Edessa, bazată pe o corespondență apocrifă (adică, având o autenticitate îndoielnică) între Mântuitorul Iisus Hristos și regele Abgar, reprodusă de istoricul Eusebiu de Cezareea în cartea I a Istoriei Ecleziastice.

Eusebiu spune că regele Abgar de Edessa i-a trimis o scrisoare lui Iisus, căutând vindecarea pentru boala lui. Scrisoarea a fost trimisă prin Hannan, administratorul arhivei regale, invitându-l pe Domnul să-și stabilească reședința chiar în Edessa.

Sfântul Apostol Iuda Tadeu 19 iunie - Mahrama din Edessa

Ambasadorul a pictat un portret al lui Iisus sau după altă variantă, impresionat de credința lui Abgar, Mântuitorul și-a așezat un ștergar pe față, chipul Său rămânând imprimat, și l-a trimis regelui. Primind darul de mare preț, regele Edessei l-a așezat cu mare cinste într-unul din palatele sale. După Răstignirea Domnului, Sfântul Apostol Iuda Tadeu a ajuns la Edessa și regele a primit vindecare de la Dumnezeu. Uimit, s-a convertit la creștinism, împreună cu mulți dintre supușii săi.

Prezența imaginii Mântuitorului la pieptul Sfântul Apostol Iuda Tadeu trimite cu gândul și la legătura de rudenie pe care cei doi o aveau.

(preluare din articol semnat de Pr. Mihai Gojgar, Parohul Bisericii "Sfântul Dumitru – Poștă" – Paraclis Universitar din Capitală)

Sursa: Sfântul Apostol Iuda Tadeu

Sfântul Apostol Iuda Tadeu reprezentarea din Armenia

Sfântul Apostol Iuda Tadeu 19 iunie-Armenia

Icoana Sfântul Apostol Iuda Tadeu din Armenia, țara în care a propovăduit Evanghelia și în care a dus cu sine lancea cu care a fost străpuns în coastă Mântuitorul răstignit pe Cruce (ține în mână Sfânta Lance).

Sfântul Apostol Iuda Tadeu în viziunea lui Dionisie din Furia

Sfântul Apostol Iuda Tadeu se zugrăvește tânăr, cu început de barbă; poartă în mână un sul înfășurat, semn al propovăduirii sale apostolice sau ținând în mână o carte – Epistola sa.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 104

Floare 02 Bun

Pasaje Biblice în care se vorbește despre Sfântul Apostol Iuda Tadeu

Sfântul Apostol Iuda Tadeu fost pomenit în paginile Sfintei Evanghelii într-un singur moment și anume în momentul Cinei Celei de Taină, când: "i-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce este că ai să Te arăți nouă, și nu lumii? Iisus a răspuns și i-a zis: Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi, și vom veni la el și vom face locaș la el" (In 14, 22-23).

Sfântul Iuda a binevestit cuvântul mântuirii și în Persia, iar de acolo a scris în limba grecească Epistola sobornicească către toți credincioșii, care, deși este scrisă pe scurt, este însă de mare înțelegere și plină de învățături folositoare. Unele cuvinte din acea scrisoare sunt dogmatice, adică despre taina Prea Sfintei Treimi și a întrupării lui Hristos, despre deosebirea îngerilor buni de cei răi și despre înfricoșata judecată ce va să fie. Altele sfătuiesc pe oameni să se ferească de necurățiile păcatelor trupești, de huliri, de mândrie, de neascultare, de zavistie și de urâciune, de meșteșugiri și de vicleșuguri, ca fiecare să fie statornic în chemarea sa, în credință, în rugăciune și în dragoste. Aceste cuvinte mai învață de asemenea de a se îngriji de întoarcerea celor rătăciți la adevărata credință și a se păzi de eretici.

El este tradiției autorul cărții biblice numită Epistola lui Iuda.

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Surse: Doxologia, Wikipedia.

Floare 02 Bun

Rugăciune către Sfântul Apostol Iuda Tadeu, ruda Domnului

Sfântul Apostol Iuda Tadeu este chemat în rugăciune în cazurile disperate deoarece în epistola sa spune că cel credincios trebuie să persevereze în condițiile grele, în dificultăți, așa cum și părinții noștri au făcut.

O, Sfinte Iuda Tadeu, ruda a Domnului nostru Iisus Hristos, apostol și martir glorios, strălucit în virtuți și puternic în minuni, credincios și grabnic ajutător al celor ce te cinstesc și se încred în tine, privește cu ochi milostivi la cel ce astăzi aleargă la tine și cere mijlocirea ta.
Tu ai dobândit de la Dumnezeu darul de a ajuta îndeosebi pe acei care au pierdut aproape orice speranță și se află în pragul disperării.
Privește deci la mine și vezi în ce strâmtorare mă aflu. Viața mea este o viață de suferință. Zilele mele sunt pline de durere și necaz, sufletul meu este o mare amărăciune.
Cărările mele sunt pline de suspine și lacrimi și griji mistuitoare care îmi macină toată puterea de viață.
Neliniștea, disperarea și lipsa de încredere în ajutorul de sus îmi copleșesc de multe ori sufletul, astfel încât mi se pare ca mila dumnezeiască m-ar fi părăsit. Atunci sufletul meu se umple de întuneric, credința se clatină, inima mea slăbește și disperarea se furișează în suflet vrând să se facă stăpână peste mine, O, Sfinte Iuda Tadeu, tu nu mă poți lăsa în starea aceasta. La tine alerg, pe tine te rog, ajută-mi. Ascultă te rog, rugămintea mea! Nu mă voi depărta de tine până când nu mă vei asculta. Grăbește-te și vino-mi te rog în ajutor și nu mă lăsa, ca încrederea mea în tine să fie rușinată. Fie ca prin mijlocirea ta să se preamărească și întru mine nesfârșita milostivire a lui Dumnezeu. Ascultă-mi rugăciunea mai ales în necazul meu cel mare pe care îl am acum și dă-mi grabnicul tău ajutor în (aici se mărturisește necazul).
Nu lăsa ca sufletul meu să rămână zdrobit de aceasta lovitură a durerii și să cadă în disperare. Asculta-mă o, Sfinte Iuda Tadeu, împlinește-mi rugămintea și eu iți voi fi recunoscător în toate zilele mele. Te voi cinsti ca pe cel mai de seama ajutător al meu.
Voi mulțumi lui Dumnezeu pentru mijlocirea ta și voi răspândi pe cât îmi va sta în putere cinstirea ta între oameni. Amin.

Sfinte apostol Iuda Tadeu, eu, (se spune numele), mă încredințez îngrijirii tale. Roagă-te pentru mine; ajută-mă să-mi amintesc că nu sunt singur în strădaniile mele. Te rog, fii alături de mine și roagă-l pe Dumnezeu să-mi trimită speranță în mâhnire, curaj în frică și vindecare în timpul tuturor încercărilor. Te rog, cere-I Domnului nostru iubitor să-mi dea harul să accept orice îmi oferă viața și să-mi susțină credința în puterea Sa vindecătoare.
Iți mulțumesc, Sfinte Iuda Tadeu, pentru speranța pe care o dai tuturor celor care cred și ajută-mă, te rog, să ofer și altora acest dar al speranței. După voia lui Dumnezeu, Amin.

Floare 02 Bun

Cântări Liturgice

Troparul Sfântului Apostol Iuda Tadeu, glasul 1

Al lui Hristos frate şi mucenic tare, ştiindu-te pe tine, Iuda, cu sfinţenie te lăudăm pe tine, cel ce ai călcat înşelăciunea şi credinţa ai păzit. Pentru aceasta astăzi preasfântă pomenirea ta prăznuind, dezlegare de păcate cu rugăciunile tale luăm.

Condacul Sfântului Apostol Iuda Tadeu, glasul 1

Din rădăcină slăvită, odraslă de Dumnezeu dăruită ai răsărit nouă, însuţi văzătorule al Domnului, Apostole al lui Dumnezeu frate, propovăduitorule al lui Hristos preaînţelepte, hrănind toată lumea cu rodul cuvintelor tale, cu credinţa cea ortodoxă a Domnului, preafericite şi tăinuitorule al harului.

Alt Condac al Sfântului Apostol Iuda Tadeu, glasul al 2-lea

Cuminte tare ucenic ales tu te-ai arătat şi stâlp neclintit Bisericii lui Hristos, neamurilor ai propovăduit cuvântul lui Hristos, învăţându-le să creadă într-o Dumnezeire, din care pricină ai şi fost preamărit şi ai primit harul vindecării, ca să vindeci neputinţele celor ce aleargă către tine, apostole Iuda, întrutot lăudate.

Floare 02 Bun

Viața completă - Sfântul Apostol Iuda Tadeu (Viețile Sfinților)

Sfântul Apostol Iuda a fost unul din cei doisprezece Sfinți Apostoli ai lui Hristos, trăgându-se din seminția lui David și a lui Solomon. El s-a născut în Nazaretul Galileii, din tatăl său, Iosif teslarul - care a fost după aceea logodnicul Preacuratei Fecioare Maria - și din maica sa Salomeea, nu cea din Betleem, ci alta, care a fost fiica lui Agheu, fiul lui Varahie și fratele lui Zaharia. Pe ea a luat-o Iosif în însoțire legiuită și i-a născut pe acești fii, care sunt pomeniți în Evanghelia lui Matei: Iacob, Iosie, Simon și Iuda, însă acest Sfânt Iuda se numește Iuda al lui Iacov - adică fratele lui Iacov cel numit fratele Domnului -, căci pentru smerenie, singur se făcea nevrednic să se numească fratele Domnului după trup, de vreme ce la început a greșit din neștiință față de El, pe de o parte pentru necredință, iar pe de alta pentru neiubirea de frate. Cu necredința a greșit, precum adeverește despre aceasta Sfântul Ioan, zicând: Nici frații lui nu redeau în El.

Tâlcuind aceasta, Sfântul Teofilact spune că feciorii lui Iosif sunt frați ai Lui și zice: „Îl ocărăsc frații lui, feciorii lui Iosif, între care este și acest Iuda. Însă de unde aveau ei această necredință? Din socoteala cea putredă și din zavistie, pentru că obiceiul rudeniilor este ca totdeauna să urască mai mult pe ai săi, decât pe cei străini”. Deci este arătat că Iuda de la început a greșit întru neștiință către Hristos, cu necredința și cu zavistia. El a mai greșit și cu neiubirea de frate, precum se scrie despre aceasta în Viața Sfântului Iacov, fratele Domnului, pentru că Iosif - după întoarcerea din Egipt - împărțind pământul său fiilor lui cei firești, pe care i-a avut cu femeia cea dintâi, a voit să facă parte și Domnului nostru Iisus Hristos, Cel născut fără de stricăciune, mai presus de fire, din Preacurata Fecioară, fiind Acela atunci încă prunc mic, iar ceilalți fii ai lui Iosif - între care și acest Iuda - nu voiau să-L primească la moștenire împreună cu ei, ca pe Cel ce nu era născut din aceeași maică. Iar Iacov L-a primit pe El împreună moștenitor la partea sa, și de aceea Iacov s-a numit după aceea „fratele Domnului”. Deci Sfântul Iuda, știind greșelile sale cele mai dinainte, nu îndrăznea să se numească fratele Domnului, ci numai al lui Iacov, precum scrie și în scrisoarea sa, zicând: „Iuda, sluga lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov…”. Acest sfânt apostol are încă și alte felurite numiri.

Astfel, Sfântul Matei Evanghelistul îl numește Levi sau Tadeu și aceasta nu fără oarecare taine, pe care le putem cunoaște în parte din tâlcuiri, pentru că Levi se numește „împreunat” sau „din inimă” sau „ca un leu”. Deci Sfântul Iuda s-a numit Levi, pentru că după greșeala lui cea mai dinainte, ce o făcuse din neștiință, după ce a cunoscut că Iisus este adevăratul Mesia, s-a alăturat lângă Dânsul cu dragoste din inimă și ca un leu s-a nevoit cu bărbăție pentru El. Drept aceea, cu dreptate și cu cuviință s-au zis despre dânsul aceste cuvinte, care oarecând s-au zis și despre Iuda cel dinainte, fiul lui Iacov și strămoșul lui Hristos: ludo, pe tine te laudă frații tăi; culcându-te, ai dormit ca un leu și ca un pui de leu. Iar Tadeu se tâlcuiește „lăudător” și „mărturisitor” sau „sânii laptelui”. Deci Sfântul Iuda a fost numit Tadeu, căci, lăudând și mărturisind pe Hristos Dumnezeu, hrănea din învățăturile sale apostolești ca prin niște sâni de lapte pe cei ce erau prunci în credință, adică pe cei dintâi credincioși ai Bisericii.

Folare Separare 1

Mai sunt încă și unii care socotesc cum că acest Sfânt Iuda, iar nu altul, este numit Varsava în Faptele Apostolilor. Acolo se zice: Au voit apostolii și bătrânii cu toată adunarea să aleagă pe un bărbat dintr-înșii și să-l trimită în Antiohia cu Pavel și cu Varnava, anume pe Iuda, care se numea Varsava. Deci Varsava se tâlcuiește „fiul întoarcerii” și de aceea se numește Sfântul Iuda Varsava, fiindcă, după greșelile sale cele de mai înainte către Hristos, s-a întors la El prin pocăință, cu credință și cu dragoste. Căci, în cele ce greșise mai mult, în acelea a arătat mare îndreptare. El greșise mai întâi prin necredință, după aceea a crezut într-însul fără îndoială și s-a făcut Apostolul și propovăduitorul Lui. Greșise către Hristos și prin neiubire, iar după aceea atât L-a iubit, încât și-a pus și sufletul pentru Dânsul, pentru că avea mare râvnă pentru Hristos și dorea ca toată lumea să-L cunoască pe Hristos, adevăratul Dumnezeu, să creadă într-însul, să-L iubească și să-și câștige mântuirea. Această râvnă a lui este povestită și în Sfânta Evanghelie. Căci, pe când Domnul grăia către ucenicii Săi: Cel ce mă iubește pe Mine, va fi iubit de Tatăl Meu și Eu îl voi iubi pe el și singur Mă voi arăta lui… atunci Iuda -nu Iscarioteanul, ci acest frate al Domnului după trup - a zis către dânsul: Doamne, ce este că ai să Te arăți nouă, și nu lumii? Ca și cum ar fi zis: „Doamne, nu numai nouă să ne dai cunoștința Ta, ci la toată lumea. Nu numai nouă singuri să ne arăți mântuirea Ta, ci și la tot neamul omenesc, ca nu numai noi, robii și ucenicii Tăi, ci și toată lumea, cunoscându-Te pe Tine Făcătorul și Mântuitorul său, să Te iubească cu căldură, să-Ți slujească cu credință și să Te proslăvească în veci”.

Iar după înălțarea Domnului, Sfântul Apostol Iuda a propovă­duit pe Hristos în felurite țări. Despre aceasta ne spune Nichifor, istoricul bisericesc, zicând despre dânsul astfel: „Dumnezeiescul Iuda, nu Iscarioteanul, ci altul, care avea două nume, Tadeu și Levi, fiul lui Iosif și fratele lui Iacov, cel aruncat de pe aripa bisericii, a propovăduit mai întâi Evanghelia în Iudeea, Galileea, Samaria, și Idumeea, apoi în cetățile Arabiei, în părțile Siriei și ale Mesopo-tamiei; iar mai pe urmă, s-a dus în Edesa, în cetatea lui Avgar, unde mai înainte propovăduise pe Hristos alt Tadeu, care era unul din cei șaptezeci de apostoli. Acolo, dacă lipsea ceva din slujba acelui Tadeu, acest Iuda Tadeu le-a împlinit bine”.

Încă să se mai știe că Sfântul Iuda a binevestit cuvântul mântuirii și în Persia, iar de acolo a scris în limba grecească Epistola sobornicească către toți credincioșii, care, deși este scrisă pe scurt, este însă de mare înțelegere și plină de învățături folositoare. Unele cuvinte din acea scrisoare sunt dogmatice, adică despre taina Prea Sfintei Treimi și a întrupării lui Hristos, despre deosebirea îngerilor buni de cei răi și despre înfricoșata judecată ce va să fie; iar altele sunt învățătoare de obiceiuri, care sfătuiesc pe oameni a fugi de necurățiile păcatelor trupești, de huliri, de mândrie, de neascultare, de zavistie și de urâciune, de meșteșugiri și de vicleșuguri, ca fiecare să fie statornic în chemarea sa, în credință, în rugăciune și în dragoste. Așijderea, ele mai învață a se îngriji de întoarcerea celor rătăciți la adevărata credință și a se păzi de eretici, ale căror obiceiuri vătămătoare de suflet le-a vădit luminos, iar pierzarea lor a arătat-o asemenea cu a sodomitenilor.

Folare Separare 1

În scrisoarea sa arată încă și aceasta, că nu este destul pentru mântuire, ca să se lepede cineva de păgânătate și să fie chemat la sfânta credință, ci se cuvine ca, pe lângă credință, să facă și fapte bune cuviincioase chemării și vrednice de mântuire. Pentru aceasta el aduce spre pildă pe îngerii și oamenii pedepsiți de Dumnezeu. Pe îngerii răi Dumnezeu i-a legat în întuneric cu legăturile cele veșnice și spre judecata Sa îi păzește, deoarece nu și-au păzit rânduiala lor. Pe oamenii cei scoși din Egipt i-a pierdut în pustie, deoarece n-au umblat după chemarea lui Dumnezeu, ci s-au abătut la îndărătnicii. Astfel Sfântul Apostol Iuda a arătat în trimiterea sa prin cuvinte scurte lucruri mari.

El a suferit multe dureri și osteneli, trecând prin multe țări, propovăduind pe Hristos, botezând și încredințând popoarele și povățuindu-le la mântuire. Apoi, după ce s-a dus în părțile Araratului, întorcând mulțime de popor de la înșelăciunea idolească la Hristos, a fost prins de închinătorii la idoli și, după ce l-au muncit mult, l-au spânzurat pe un lemn în chip de cruce. Și fiind străpuns cu săgeți de cei necredincioși, și-a sfârșit nevoința și alergarea sa, și a trecut la Hristos Dumnezeu, ca să-și ia cununa cea veșnică a răsplătirii apostolești la ceruri.

Folare Separare 1

Sursă: doxologia

Floare 02 Bun

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 19 iunie

În această lună în ziua a nouăsprezecea, pomenirea Sfântului Apostol Iuda, ruda Domnului;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Zosima;
Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Zinon;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Asingrit, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului și de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Paisie cel mare.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 20 iunie

În această lună în ziua a douăzecea, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Metodie, episcopul Patarelor;
Tot în această zi, pomenirea punerii moaștelor și a îmbrăcăminții Sfinților Apostoli Luca, Andrei și Toma, a Proorocului Elisei și a Mucenicului Lazăr, care s-au așezat în biserica cea mare a Sfinților Apostoli;
Tot în această zi, pomenirea a doi Sfinți sihaștri, care cu pace s-au săvârșit în pustie;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Calist, patriarhul Constantinopolului, care în pace a adormit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Nicolae Cabasila.

Floare 02 Bun

Pe Sfântul Apostol Iuda Tadeu să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Apostole roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir
(26 octombrie)

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir și făcătorul de minuni, din Tesalonic este unul dintre cei mai cinstiți sfinți ortodocși. El tămăduiește trupurile și sufletele credincioșilor prin harul Dumnezeiesc dobândit din mărturisirea credinței în […]

† Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor
(27 octombrie)

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi (sau Dimitrie Basarabov) este numit și Ocrotitorul Bucureștilor, datorită evlaviei pe care o acu credincioși care vin și se închină la Moaștele Sfântului de la Catedrala Patriarhală. Este […]

† Sfântul Mare Mucenic Areta
(24 octombrie)

Sfântul Mare Mucenic Areta, guvernatorul orașului Najran (Arabia Saudită), a pătimit împreună alți 4300 de creștini, în timpul atacurilor etiopiene conduse de Dgu Nuwas din anul 523. Martiriul lor este serbat în calendarul ortodox în […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “† Sfântul Apostol Iuda Tadeu
(19 iunie)”

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram