† Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli
(26 mai)

Trimte prietenilor tăi

În data de 26 mai, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Apostol Carp, unul dintre cei 70 de apostoli ai Domnului.

Viața pe scurt - Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 (sinaxar)

Sfântul Apostol Carp s-a născut la Troada, în Asia Mică, unde a legat o prietenie puternică cu Sfântul Apostol Pavel, devenind ucenic și slujitor al acestuia, fiind persoana responsabilă cu distribuirea scrisorilor trimise de Sfântul Apostol în diferite locații. Despre acea perioadă găsim scris în epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel : "Când vei veni, adu-mi felonul, pe care l-am lăsat în Troada la Carp…" (cap. 4, 13). Sfântul Apostol Carp a fost numit de către Sfântul Pavel episcop în Veria (Macedonia) reușind cu harul său și prin propovăduirea Sfintei Scripturi să creștineze un număr mare de oameni aducându-i la dreapta credință. Sfântul Carp a făcut cunoscut cuvântul Domnului și în insula Creta, acolo unde l-a primit în casa sa pe Sfantul Dionisie Aeropagitul, care devenise creștin în urma cuvântării Sfântului Apostol Pavel, ținută în areopagul din Atena.

Sfântul Dionisie afirma că Sfântul Apostol Carp era un om de o mare curăție a minții, foarte blând, nevinovat și smerit; că lui însuși Domnul i S-a înfățișat înainte, înconjurat de îngerii Lui și că el niciodată nu începea să slujească Sfânta Liturghie până ce nu i se arăta vreo vedenie de Sus. A întors la creștinism pe mulți eleni și a mustrat numeroși iudei, învățându-i că Hristos Cel răstignit de ei este Dumnezeu adevărat și făcătorul tuturor.

Mucenicia - Sfântul Apostol Carp

În anul 66 ura iudeilor care nu fuseseră convinși de puritatea credinței mărturisite și propovăduite de Sfântul Apostol Carp a dus la uciderea cu brutalitate a acestuia. Moaștele sale însă tămăduiesc și astăzi mulțime de bolnavi, fiind așezate la loc de cinste în aceeași cetate, Veria, întru slava lui Hristos, Dumnezeul nostru.

Surse: Crestin Ortodox, Orthodoxwiki.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Etimologia / semnificația numelui Carp

Carp - are rădăcini în limba greacă veche și înseamnă "fruct" sau "rod".

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoana Sfântului Sfântul Apostol Carp

Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli 26 mai

Dionisie din Furna în „Erminia picturii bizantine” nu ne furnizează prea multe detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfântul Apostol Carp, ne spune doar că: «Sfântul Apostol Carp trebuie zugrăvit în chipul unui [episcop] „bătrân, cu barba despicată în două”».

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Dionisie din Furna - Erminia picturii bizantine, (p. 150)

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Rugăciune către Sfântul Apostol Carp

Cânta-voi Ție Doamne Dumnezeul meu, că ai scos pe popoare din robia Egiptului și ai acoperit pe Faraon cu căruțele lui și puterea lui.
Pe cei ce cu dragoste săvârșesc purtătoarea de lumină, sfințită și prealăudată și preacinstită pomenirea ta, umple-i de dumnezeiasca lumină prin rugăciunile tale apostole.
Fiind dat cu totul Stăpânului, ai păzit nevătămate legile Lui cele cinstite și pe cei fărădelege i-ai învățat buna lege, apostole.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Iubind mintea cea mai presus de gând, preasfințite, ți-ai luminat mintea cu privire tainică și lumea o ai luminat, preafericite.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Născut-ai Fecioară în chip de negrăit și înnoind legile firii, te-ai făcut Maică pururea Fecioară; pentru aceea te fericim.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cântări Liturgice

Troparul Sfântului Apostol Carp, glasul al 3-lea

Apostole Sfinte Carp, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greșale sufletelor noastre.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul Sfântului Apostol Carp, glasul al 4-lea

Ca pe o stea prealuminoasă, câștigându-te Biserica pe tine, Apostole Carp, cu dăruirea cea multă a minunilor tale pururea se luminează; pentru aceea strigăm lui Hristos: Mântuiește, ca un milostiv, pe cei ce cu credință cinstesc pomenirea Apostolului Tău.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Viața completă - Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 (Viețile Sfinților)

Sfântul Apostol Carp a fost unul din cei șaptezeci de apostoli, următor și slujitor al Sfântului Apostol Pavel, fiindcă ducea scrisorile lui la cei ce le trimitea. Și nevoindu-se împreună cu dânsul multă vreme în propovăduirea cuvântului lui Hristos, a suferit multe ispite; apoi a fost pus de dânsul episcop în Veria Traciei. El s-a mai ostenit cu propovăduirea cuvântului și în Crit, unde a primit în casa sa pe Sfântul Dionisie Areopagitul și a văzut în vedenie pe Domnul arătându-i-se lui, pe când se ruga, ca să pedepsească pe cei doi păcătoși; și l-a auzit pe Acela, zicându-i: „Mai bate-mă pe mine, căci sunt gata să mă răstignesc iarăși, pentru mântuirea omenească”.

Sfântul Dionisie mai mărturisește de Sfântul Carp și aceasta, că nu începea a săvârși Preacuratele și de viață făcătoarele Taine, până ce nu vedea arătându-i-se lui din cer vreo vedenie dumnezeiască. Și fiind arhiereu în Veria, pe mulți elini i-a întors de la închinarea de idoli la Hristos Dumnezeu, și pe iudei mustrându-i, i-a învățat să creadă că Hristos Cel răstignit de dânșii este Dumnezeu adevărat și Făcătorul tuturor. După aceea a fost ucis cu sălbăticie și cu nemilostivire de ceilalți iudei ce nu crezuseră, dându-și sfântul său suflet în mâinile Domnului. Iar cinstitele lui moaște s-au pus în aceeași cetate, de bărbați credincioși și temători de Dumnezeu; și multe tămăduiri se dau acolo bolnavilor, întru slava lui Hristos, Dumnezeul nostru.

Folare-Separare

Notă: Despre vedenia Sfântului Carp, unde se amintește de cei doi păcătoși, caută povestirea Sfântului Dionisie Areopagitul de la trei octombrie, și acolo poți să o citești.

Folare-Separare

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților pe tot anul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi - 26 mai

În această lună în ziua a douăzeci și șasea, pomenirea sfântului și măritului apostol Carp, unul din cei șaptezeci de apostoli;
Tot în această zi, pomenirea sfântului apostol Alfeu, unul din cei șaptezeci de apostoli;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Averchie și Elena;
Tot în această zi, pomenirea sfântului noul mucenic Alexandru Tesaloniceanul, care a mărturisit în Smirna, la anul 1394 și care de sabie s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine - 27 mai

În această lună, în ziua a douăzeci și șaptea, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Eladie;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Terapont, episcopul Sardiei;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Evsevlot, care prin foc s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Alipie, care s-a săvârșit zdrobindu-i-se capul de piatră;
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfântiului Beda Venerabilul (Anglia, + 735);
Tot în această zi, pomenirea sfântului Ioan Rusul, mărturisitorul si făcătorul de minuni (+ 1730).

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Pe Sfântul Apostol Carp să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Apostole Carp roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Recomandări

† Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli
(26 mai)

În data de 26 mai, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Apostol Carp, unul dintre cei 70 de apostoli ai Domnului. Viața pe scurt - Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 (sinaxar) Sfântul Apostol […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “† Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli
(26 mai)”

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram