† Sfânta Veronica
(12 iulie)

Trimte prietenilor tăi

Sfânta Veronica este serbată în calendarul ortodox pe data de 12 iulie. Ea este femeia pe care Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat-o de curgerea sângelui. Mai târziu, tot Veronica va fi aceea care va întinde Mântuitorului o mahramă, spre a-și șterge chipul îndurerat, în drumul Lui spre Golgota. În acel moment Chipul Mântuitorului s-a întipărit pe mahrama sfintei Veronica.

Viața pe scurt - Sfânta Veronica (sinaxar)

Sfânta Veronica 12 iulie

Sfânta Veronica s-a născut în localitatea Banias (Paneas), cunoscută și sub denumirea de "Cezareea lui Filip", undeva la poalele Muntelui Hermon, în partea nordică a Țării Sfinte. Localitatea natală a sfintei era capitala întemeiată de fiul lui Irod cel Mare, la baza sudică a Muntelui Hermon, în partea nordică a Paslestinei, în sudul provinciei Siria. Cezareea lui Filip se afla la aproape 200 de kilometri mai la nord de Ierusalim și la 40 de kilometri de Marea Galileei.

Sfânta Veronica a fost tămăduită de Mântuitorul Iisus Hristos de o boală femeiască, după 12 ani de suferință. Atât în semn de mulțumire și slavă adusă lui Dumnezeu, cât și în semn de aducere aminte de binefacerea primită, Sfânta Veronica ar fi turnat o statuie de bronz ce-L reprezenta pe Mântuitorul, ținând mâna unei femei îngenunchiate înaintea lui. Sfânta ar fi așezat statuia în fața casei ei, iar la baza acesteia se spune că se afla o plantă ce oferea tămăduire de orice boală.

Tot Sfânta Veronica este acea femeie care a șters cu o mahramă fața îndurerată a lui Iisus Hristos (Sfânta Veronica – a șters o față însângerată și a găsit Învierea), pe când Acesta era dus spre Golgota. Așadar, în timp ce Mântuitorul nostru era dus, printre biciuiri, înjurături, blasfemii, scuipături și urlete ale soldaților și ale celor ce L-au condamnat la moarte, "văzând Sfânta Veronica prin fereastra casei părintești pre Stăpânul Hristos dus la răstignire, s-a umplut de negrăită milă de Cel ce lucra Tainele mântuirii și, cunoscându-L, I-a cântat: Aliluia!" (din Acatistul Sfintei).

Chipul lui Hristos, în acele momente, a rămas astfel imprimat pe mahramă, care a fost considerată apoi "prima icoană nefăcută de mâna omenească". Această pânză minunată s-a păstrat multă vreme, ea fiind cunoscută mai ales ca "Sfânta Mahramă".

Sfânta Veronica - Intâlnirea cu Hristos 12 iulie

Mila o împinge pe Veronica să facă un gest temerar: să intre în mulțimea isterizată și asmuțită împotriva lui Hristos și să Îi șteargă cu mahrama sa Chipul Său cel Sfânt, Iubit și Frumos, ce era acoperit de șiroaie de sânge, de sudoare și de urmele loviturilor sălbatice. Lucrul nu va fi fost ușor – Hristos era păzit strașnic de soldații romani, să te apropii de un osândit era foarte periculos – gestul Veronicăi putea însemna pentru ea să împărtășească și pedeapsa dată lui Hristos. Așadar, mila înseamnă, aici, și un curaj "nebunesc", în sens bun. Proscris, blestemat și oferind un "spectacol" dureros, plin de tumefierile rănilor, Hristos avea acum un aspect jalnic și respingător, departe și străin de măreția și frumusețea Învățătorului care îi copleșea cu slava sa până și pe cei trimiși să-L prindă: "Nu avea nici chip, nici frumusețe, ca să ne uităm la El, și nici o înfățișare, ca să ne fie drag" (Isaia 53, 2).

Știm bine că, adesea, un om zdrobit și schimonosit de lovituri trezește în firile noastre căzute și egoiste mai mult o reacție de silă, de repulsie (amestecată poate cu mila firească), mai mult decât una de iubire. Ne ferim de el ca de un om beat, ne e frică să nu ne murdărească hainele cu picături de sânge.

Fapta Sfintei Veronica arată, așadar, și o promptitudine, un firesc al milei, neașteptat în acel tablou plin de deznădejde și de ucidere. Evangheliile ne arată că mai erau femei care plângeau la vederea lui Hristos – dar plânsul lor era de jale, de tânguire, era fără nădejde. Era un plâns ce încremenește, pentru că nu vede izbăvirea. Plângeau pe omul ce era osândit. Or, Sfânta Veronica are o durere a inimii care te face să țâșnești din locul unde te țintuiește deznădejdea și să aduci o ușurare, fie cât de mică, celui care se împleticește neputincios sub povara de neînchipuit a Crucii.

Sfânta Veronica trebuie să ne fie pildă în orice împrejurare a vieții. În primul rând, pentru ca în fiecare dintre noi Chipul lui Hristos se află batjocorit, în fiecare clipă, de nesimțirea cu care Îl pironim pe cruce, iară și iară, cu păcatele și nemilostivirea noastră. Și pentru multe vom fi judecați, însă mai mult pentru lipsa de milă față de Domnul care, în loc să stea pe tronul inimii, stă aruncat și nebăgat în seamă, precum Iov, pe maldărul gunoaielor patimilor noastre, aruncat afară din cetatea inimii, ajunsă cetate a Sodomei și Gomorei. Ce ne-a făcut nouă Dumnezeul nostru ca să Îl răsplătim astfel? Curajul milei poate însemna, în acest caz, curajul de a ne privi așa cum suntem în oglinda conștiinței noastre. Fără farduri, fără îndreptățiri.Curajul acesta este un prim pas spre mucenicia albă, mucenicia conștiinței.

Mahrama Sfintei Veronica

Apoi, Sfânta Veronica ne stă pildă de milostivire față de cei neînsemnați, proscriși, batjocoriți, zdrobiți de malaxorul acestei lumi și aruncați ca o cârpă murdară la marginea ei. Față de cei mici și nebăgați în seamă, care sunt aruncați ca "gunoiul lumii" și condamnați de lumea aceasta în numele eficienței economice, ai deșteptăciunii, ai idealurilor umanității, ai binelui colectiv, ai "corectitudinii", ai "intereselor superioare" (și impersonale) și chiar ai dreptății omenești. Și de aceștia avem tendința să ne ferim cu frică, să întoarcem capul și să ne acoperim fața ca să nu se poată spune că am văzut suferința lor nedreaptă, că am știut și că am fost complici la ea, ba chiar simțim că avem toată liniștea și puterea să-i judecăm fără grijă. Nu ne e deloc frică să-i condamnăm pe ei dacă îndrăznesc să-și strige durerea și să ne tulbure, astfel, liniștea, ci ne înspăimântă numai gândul că… nu care cumva să intrăm și noi în rândul lor pierzându-ne partea cea mai bună ("care ni se cuvine") de la ospățul slavei acestei vieți deșarte.

Mila, în acest moment, devine act de mărturisire a celuilalt ca persoană. Având milă de celălalt, îl mărturisim pe el ca om demn, el însuși chip sau icoana Dumnezeirii, ca persoana vie, ca suflet care așteaptă și el un cuvânt bun, un pahar cu apă, o mângâiere, o îmbrățișare caldă. Mărturisindu-l ca om, ca făptură vie, ca valoare în sine, Îl mărturisim pe Însuși Hristos.

"Disprețuit era și cel din urmă dintre oameni; om al durerilor și cunoscător al suferinței, unul înaintea căruia să-ți acoperi fața; disprețuit și nebăgat în seamă" (Isaia 53, 3).

Mahrama Sfintei Veronica 01

Aici, mila are nevoie, iarăși, de mult curaj. Curajul de a rupe complicitatea cu prigonitorii, de a rupe tăcerea vinovată, de a rupe rândurile hoardei dezlănțuite, de a merge împotriva curentului, a majorității. De aceea, poate fi vorba aici uneori chiar și de un curaj martiric, de curajul celui care își poate pune viața pentru "prietenul" său.

Sfânta Veronica ne dă pildă de mărturisire în fața lumii a lui Hristos Însuși, Omul-Dumnezeu. Da, în această lume, sub ochii fiecărui neam și fiecărei generații, Hristos este de 2000 de ani batjocorit, însângerat și răstignit. Și acum, mai mult ca oricând. Sunt ultimele suferințe. Acum este din nou ceasul lor, ceasul întunericului. Dar până și în acest ceas de întuneric, se poate găsi câte o modestă și necunoscută Veronica, câte un suflet de mironosiță adevărată dintre drept-cinstitoarele de Dumnezeu, care să aducă celui prigonit o mângâiere din dragoste adevărată. Care aduce în bezna acestei lumi o pâlpâire a milei, a curajului, a curăției și mărturisirii.

Pe care, cu rugăciunile Sfintei Veronica, fie să o dobândim și noi, înainte de sfârșit.

Surse: Crestin ortodox, cuvantul-ortodox.

Floare 02 Bun

Etimologia / semnificația numelui Veronica

Sfânta Veronica 12 iulie-B

În primul rând "La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfintei Veronica!

Veronica - este un nume compus din două cuvinte, unul de origine latină ("vera", adică "adevărat") și altul de origine greacă ("eikon", adică "icoană" sau "chip"). Prin alăturarea celor două cuvinte se obține un nume ce înseamnă "Adevărata Icoană" sau "Adevăratul Chip". Acest nume trimite, în mod evident, la Chipul Mântuitorului, imprimat pe mahrama sfintei Veronica.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Veronica?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 12 iulie când este pomenit Sfânta Veronica.

Floare 02 Bun

Icoana Sfintei Veronica

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfânta Veronica.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine

Floare 02 Bun

Pasaje Biblice

"Și iată o femeie cu scurgere de sânge de doisprezece ani, apropiindu-se de El pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui. Căci zicea în gândul ei: Numai să mă ating de haina Lui și mă voi face sănătoasă; iar Iisus, întorcându-Se și văzând-o, I-a zis: Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Și s-a tămăduit femeia din ceasul acela" (Matei 9, 20-22).

"Și, pe când se ducea El, mulțimile Îl împresurau și o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată averea ei, și de nici unul nu putuse să fie vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Și a zis Iisus: Cine este cel ce s-a atins de Mine? Dar toți tăgăduind, Petru și ceilalți care erau cu El, au zis: Învățătorule, mulțimile Te îmbulzesc și Te strâmtorează și Tu zici: Cine este cel ce s-a atins de mine? Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva. Caci am simțit o putere care a ieșit din Mine. Și, femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând și, căzând înaintea Lui, a spus de față cu tot poporul din ce cauză s-a atins de El și cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis: Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Mergi în pace" (Luca 8, 42-49).

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Floare 02 Bun

Rugăciune către Sfânta Veronica

Folositoare caldă câștigându-te pe tine, ne rugăm ție, noi, nevrednicii, și ca ceea ce ai arătat chipul lui Iisus Hristos, dăruiește-ne să-L vedem și noi, în viața cea veșnică, ca să te cinstim și să-ți cântăm: Bucură-te, Veronica, mironosița lui Hristos! O, preamilostivă Sfântă Veronica, care te-ai învrednicit de minunea cea nespusă a primirii Sfintei Mahrame, primește acum și această rugăciune ce-ți aducem ție și aprinde întru noi flacăra iubirii de Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ca împreună cu tine să ne învrednicim a cânta în Împărăția lui Dumnezeu: Aliluia!

Floare 02 Bun

Viața completă - Sfânta Veronica (Viețile Sfinților)

Sfânta Veronica era originară din Cezareea lui Filip – Paneas (în apropiere de Muntele Hermon, în nordul Țării Sfinte). Potrivit unei vechi tradiții, Sfânta Veronica este femeia pe care Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat-o de boală grea, așa cum ne spune și Evanghelia după Matei: „Iată o femeie cu scurgere de sânge de doisprezece ani, apropiindu-se de El, s-a atins de poala hainei Lui. Căci zicea în gândul ei: Numai să mă ating de haina Lui și mă voi face sănătoasă; Iar Iisus, întorcându-Se și văzând-o, i-a zis: Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Și s-a tămăduit femeia din ceasul acela” (Matei 9, 20). De asemenea, se pare că Sfânta Veronica a fost femeia care I-a șters fața Mântuitorului Iisus Hristos, în timpul patimilor Sale, pe drumul Golgotei. Pe această pânză s-a imprimat chipul Mântuitorului, rămânând cunoscută în istorie ca Sfânta Mahramă – prima icoană a Mântuitorului, una nefăcută de o mână omenească.

Folare Separare 1

Surse: Doxologia.

Floare 02 Bun

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 12 iulie

ÎÎn aceasta luna, în ziua a douăsprezecea, pomenirea Sfinților Mucenici Proclu si Ilarie;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Veronica, pe care a vindecat-o Hristos de curgerea sângelui, si care cu pace s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Mihail Maleinul, duhovnicescul părinte al celui dintre sfinți Părintelui nostru Atanasie din Athos, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Serapion cel nou, care în foc s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Andrei Stratilatul, Faust, Mina si cu soții lui;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Mamant, de cea parte la Sigmata;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 13 iulie

În aceasta luna, în ziua a treisprezecea, pomenirea Soborului Arhanghelului Gabriel;
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru, Ștefan Savaitul;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Golinduh, ce s-a numit pe urma Maria;
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuvioasei Sara, care cu pace s-a săvârșit.

Floare 02 Bun

Pe Sfânta Veronica să o rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfântă Veronica roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale ei sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Recomandări

† Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor
(27 octombrie)

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi (sau Dimitrie Basarabov) este numit și Ocrotitorul Bucureștilor, datorită evlaviei pe care o acu credincioși care vin și se închină la Moaștele Sfântului de la Catedrala Patriarhală. Este […]

† Sfinții Mucenici Marcian și Martirie (25 octombrie)

Sfinții Mucenici Marcian și Martirie au pătimit în Constantinopol, pe vremea împăratului Constanțiu (331-361), care trecuse de partea arienilor, deși Arie fusese osândit la cel dintâi Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325. Sunt […]

† Sfântul Mare Mucenic Areta
(24 octombrie)

Sfântul Mare Mucenic Areta, guvernatorul orașului Najran (Arabia Saudită), a pătimit împreună alți 4300 de creștini, în timpul atacurilor etiopiene conduse de Dgu Nuwas din anul 523. Martiriul lor este serbat în calendarul ortodox în […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

4 comments on “† Sfânta Veronica
(12 iulie)”

  1. […] Se știe că Sfânta Mironosiță Maria Magdalena a părăsit Ierusalimul pentru a se duce la Roma și a cere acolo dreptate împăratului Tiberiu pentru condamnarea nedreaptă pronunțată de Pilat. Această istorisire despre răzbunarea împotriva lui Pilat și despre moartea sa nu se găsește decât la Sfântul Simion Metafrastul, care pune în scena pe Sfânta Veronica. […]

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram