† Sfânta Sofia de Suzdal
(1 august)

4.5/5 - (4 votes)

Sfânta Sofia de Suzdal, înzestrată prin pronia divină cu harul facerii de minuni, este considerată apărătoarea femeilor credincioase. Ea a fost soția împăratului Vasilie al III-lea al Rusiei și în calendarul ortodox îi sunt dedicate două zile de pomenire, în data de 16 decembrie, ziua fericitei sale adormiri (1542) și la 1 august, ziua aflării cinstitelor sale moaște (1995).

Viața pe scurt - Sfânta Sofia de Suzdal (sinaxar)

Sfânta Sofia de Suzdal s-a născut într-o familie nobilă în jurul anului 1490, fiind mare prințesă, fiică a nobilului Iuri Saburov. La naștere a primit numele Solomonia, trăind o copilărie fericită în sânul familiei sale.

În anul 1505 datorită frumuseții și calităților sale deosebite, tânăra prințesă Solomonia a fost aleasă să-i fie mireasă viitorului moștenitor al tronului, marele prinț Vasilie al III-lea. Din păcate însă, această căsătorie a fost una nefericită din pricina faptului că tânăra soție nu putea să nască prunci iar gândul că ar putea să lase tronul țării urmașilor fraților săi îl măcina pe proaspătul monarh.

Sfânta Sofia de Suzdal este forțată să intre în mănăstire

Din ce în ce mai absent din viața familială, apăsat mereu de această presiune a lipsei moștenitorilor tronului, prințul Vasile hotărăște să o trimită pe tânăra sa soție la Mănăstirea Nașterii Domnului din Moscova, unde va intra în cinul monahal, el urmând să se căsătorească pentru a doua oară cu principesa lituaniană Elena Glinski. Astfel, Solomonia a fost silită să primească tunderea în monahism împotriva dorinței sale, fiind escortată ulterior până la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Suzdal.

O undă de șoc a cuprins întreg poporul rus la aflarea acestei vești neașteptate. Însuși Mitropolitul Varlaam a denunțat ilegalitatea desfacerii acestei prime căsătorii a lui Vasile al III-lea, pentru aceasta, fiind obligat să-și părăsească scaunul de ierarh, pentru prima oară în istoria Rusiei și să meargă la o mănăstire îndepărtată. Cuviosul Maxim Grecul a luat, de asemenea, apărarea principesei Solomonia, fiind pedepsit pentru aceasta prin oprire de la slujire și prin întemnițare. Patriarhii răsăriteni au judecat la rândul lor acest fapt, iar Patriarhul Ierusalimului Marcu, a prezis că din viitoarea căsnicie se va naște un "prunc crud", care va umple Rusia de sânge și grozăvii. Istoria cunoaște numele acestui urmaș: Ivan cel Groaznic. Cel de-al doilea fiu al lui Vasile Ioanovici cu Elena Glinskaia - Iuri - s-a dovedit a fi bolnav psihic.

Deși începutul vieții monahale a fost presărat cu multe încercări, trecerea de la viața regală la cea monahală reprezentând o dificilă provocare, pas cu pas, tânăra maică a reușit prin puterea rugăciunii să alunge gândurile cele lumești, să învingă patimile și să își dăruiască în totalitate Domnului mintea și inima. A ajuns să fie cunoscută nu doar pentru dăruirea sa totală față de cele sfinte cât și implicării sale față de orice lucru și l-ar fi propus. Așa se face că fosta principesă a Moscovei a reușit să sape singură, de bunăvoie, o fântână pentru mănăstirea sa de obște, depășindu-și neputințele trupești dar mai ales învingând patimile sufletului.

Înțelegând că alta a fost menirea sa în această lume, tânăra prințesă, devenită acum Cuvioasa Sofia de Suzdal, se adâncea zi după zi în cele sfinte și plăcute Domnului, ajungând ca harul său să fie cunoscut de cât mai mulți credincioși. Într-o notare veche din "Viețile Sfinților" este numită "Sfânta prințesă Sofia, făcătoarea de minuni, care a viețuit în Mănăstirea Acoperământului Maicii Domnului". Prințul Kurbski a numit-o pe maica Sofia "muceniță", în vremea prințului Teodor era cinstită ca sfântă, iar țarina Irina a trimis în dar la Suzdal "…marii prințese Solomonia, numită și Sofia, o țesătură de catifea, reprezentând pe Mântuitorul Hristos dimpreună cu alți sfinți."

Sfânta Sofia de Suzdal trece la cele veșnice

Sfânta Cuvioasă Sofia a plecat la cele veșnice în anul 1542. Prin dragostea sa față de cei în nevoi, de care s-a îngrijit și în timpul vieții sale pământești, Sfânta Cuvioasă Sofia a continuat să vindece sufletele credincioșilor și după plecarea ei din această viață.

Surse: Creștin Ortodox, acvila30, secretele.

Floare-1

Minunile Sfintei Sofia de Suzdal

Multe minuni s-au săvârșit la mormântul ei de-a lungul timpului. Confirmând puterea harului său făcător de minuni, Patriarhul Iosif i-a cerut printr-o scrisoare arhiepiscopului Serapion de Suzdal să slujească o priveghere alături de alte rugăciuni la mormântul Cuvioasei maici Sofia.

Floare-1

Unde se găsesc moaștele Sfintei Sofia de Suzdal

Moaștele Sfintei Sofia de Suzdal 1 august
Moaștele Sfintei Sofia de Suzdal 1 august

Cinstitele rămășițe ale Cuvioasei se aflau sub placa de piatră a mormântului așezământului Pokrovski de mai bine de 453 de ani. În data de 14 august 1995, moaștele sale vindecătoare au fost ridicate din mormânt, fiind mutate în Catedrala Pokrovski pentru închinarea și cinstirea credincioșilor.

Floare-1

Etimologia / semnificația numelui Sofia

Pentru a citi semnificația numelui Sofia APASĂ AICI.

Floare-1

Icoana Sfintei Sofia de Suzdal

Icoana Sfintei Sofia de Suzdal 1 august
Icoana Sfintei Sofia de Suzdal 1 august
Floare-1

Mănăstirea Nașterii Domnului din Moscova

Floare-1

Rugăciune către Sfânta Sofia de Suzdal

O, prealăudată și dreaptă maică Sofia, minunată ascetă a ținuturilor Suzdalului, cinstim viețuirea ta cea evlavioasă, faptele tale cele mari, ne închinăm cinstitelor tale moaște și cu dragoste sărutăm chipul tău cel sfânt, aducându-ți rugăciunile noastre. Ajută-ne nouă, celor ce suntem străini și venetici în această lume, să găsim calea cea adevărată a viețuirii creștine. Nu-ți întoarce fața de la cei ce aleargă la mijlocirea ta; înțelepțește-i pe cei ce se nevoiesc în monahism ca să cunoască chipul mântuirii sufletului și calea smereniei, a răbdării și pocăinței.
Ajută-ne să ne păstrăm curăția, ascultarea și dragostea lui Dumnezeu. Fii scut și apărare de orice rău așezământului în care și tu te-ai nevoit. Întoarce și înțelepțește pe oamenii rătăciți, pe calea cea dreaptă. Roagă pe Dumnezeul puterilor să aibă milă de sufletele noastre și să ne dăruiască timp pentru pocăință, ca prin mijlocirea ta să ne învrednicim a trece fără cădere viața noastră cea pământească și să ne facem părtași veșnicei fericiri în locașurile cerești ale Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Floare-1

Viața completă - Sfânta Sofia de Suzdal (Viețile Sfinților)

Sfânta Sofia (în lume Solomonia Saburova) s-a născut în jurul anului 1490. Tatăl ei era boierul Iurie Konstantinovici - urmaș al tătarului Sabura, din hoardă, care primise Ortodoxia încă din anul 1330. Sfânta a rămas de tânără fără părinți, dar Domnul nu a părăsit orfana, care a primit educație în familia evlavioasei și iubitoarei ei mătuși. În casa acesteia tânăra a crescut și a învățat evlavia.

Datorită bunei creșteri din copilărie și frumuseții sale deosebite, ea a devenit prima soție a Marelui Principe al Moscovei, Vasile al III-lea Ioanovici.

Domnitorul a ales-o din o mie cinci sute de fecioare, care veniseră din întreaga Rusie. La alegerea soției, oamenii de încredere ai principelui erau atenți nu doar la rangul și neamul fetelor, ci și la starea lor de sănătate.

Familia marilor principi ai Ruricilor avea grijă de viitorul dinastiei și de urmașul tronului. De aceea părinții și rudele apropiate erau obligate, sub jurământ, să destăinuiască tot ce era legat de bolile fetelor.

pravila - Floare Ornamentala

Solomonia corespundea tuturor cerințelor pe care trebuia să le împlinească o viitoare Mare principesă. De aceea, pe 4 septembrie 1505, în Catedrala Uspenski din Kremlin, a avut loc cununia soților principi: Vasile al III-lea și Solomonia Saburova. Aceștia au trăit în mare dragoste, pace și înțelegere. Despre căsnicia lor se poate vorbi cu cuvintele Scripturii: "Vor fi amândoi un trup." "Femeia virtuoasă este o cunună pentru bărbatul ei." (Marcu 10, 8; Pilde 12, 4).

Viața din palatele Kremlinului a decurs după cum era obiceiul la mănăstire. Nu se făcea nimic fără rugăciune și binecuvântare. Pravila mănăstirească de rugăciune era urmată cu strictețe. Dis-de-dimineață se făcea rugăciunea în Palatul Crucii, după care se asista la Liturghia din biserică. În apartamentul princiar se citeau tot timpul "Viețile sfinților" și opere ale Părinților Bisericii. Casnicii principelui aveau convorbiri despre credință și mântuirea sufletului.

După obiceiul timpului, doamna petrecea timpul între pereții casei sale, fără a se arăta societății și fără a participa la festivități zgomotoase. Dar nici măreția curții domnești, nici puterea și nici bogăția nu a ispitit sufletul curat al marii principese. De la înălțimea poziției sale, ea vedea necazurile multor oameni. Toată Moscova știa cât de milostivă era principesa față de săraci și înfometați. La curtea domnească, Solomonia Iurievna organiza zilnic mese pentru săraci. Ea dădea milostenie cu o mărinimie ieșită din comun, mai ales în zilele de pomenire a morților.

Principesa era o mamă iubitoare și pentru monahi. Îi plăceau oamenii care ÎI căutau pe Dumnezeu și viața veșnică. Nevoile acestora erau privite de ea cu tot atâta înțelegere, ea încercând să ajute la înfrumusețarea bisericilor. În apartamentele princiare se făceau veșminte și acoperăminte pentru multe locașuri. Pentru racla Sfântului Serghie de Radonej, principesa a cusut special, în semn de prețuire și cinstire, un acoperământ.

pravila - Floare Ornamentala

Mai bine de 20 de ani Solomonia Iurievna a purtat cu cinste numele de Mare Principesă a Moscovei. Ea a lăsat despre sine amintirea unei doamne făcătoare de bine, care se îngrijea de poporul său cu înțelepciune, strădanie și dragoste.

Singurul necaz care a amărât viața soților principi a fost lipsa pruncilor. Acest necaz determina curtenii să se roage fierbinte pentru un urmaș al tronului. De multe ori s-au organizat în acest scop și pelerinaje la locurile sfinte din Rusia. Cel mai des, soții mergeau la Mănăstirea Sfânta Treime, unde se aflau moaștele Sfântului Serghie de Radonej la care cădeau cu lacrimi, în rugăciune.

Cu același scop, Vasile al III-lea și Solomonia Iurievna au vizitat odată mănăstirea de maici din Suzdal. Din dragoste pentru această mănăstire, principele a rânduit zidirea unei biserici din piatră, în cinstea Acoperământului Maicii Domnului. Zidirea bisericii a fost încheiată în 1518, iar peste opt ani, conform providenței lui Dumnezeu, acest locaș a devenit locul faptelor ascetice și ulterior al înmormântării binecredincioasei principese.

Cum s-a întâmplat aceasta? Există două versiuni. Ambele spun despre faptul că în cercul de apropiați ai domnitorului au apărut probleme legate de posibilitatea încetării dinastiei Ruricilor. Aceștia l-au sfătuit pe principe să divorțeze de Solomonia, deoarece ea, după părerea lor, nu putea naște un copil.

pravila - Floare Ornamentala

Simțind că soțul se îndepărtează de ea, principesa a încercat să-l atragă. Din păcate, metodele alese de ea au fost insuficiente și chiar dăunătoare. Prin fratele său, ea căuta oameni care să-l atragă cu vrăjitorii pe soț și să se vindece de infertilitate. Pentru noi este foarte important să înțelegem că apelarea la puterile întunericului a înrăutățit poziția principesei. Indiferent de felul în care încercau vrăjitorii să facă incantații, principesa nu a putut fi ajutată, iar Vasile al III-lea se gândea tot mai des la divorț.

Marele principe s-a pomenit între "două focuri", pe de o parte, ca domnitor, grija pentru supușii săi și pe de altă parte, fidelitatea față de căsătoria bisericească. Pe de o parte, el trebuia să asigure legitimitatea urmașilor la tron, păstrând pacea în principat, iar pe de altă parte, să păstreze căsătoria religioasă ca să nu ispitească oamenii, șubrezind încrederea în familia ortodoxă, după voia personală.

Mai greu au tras la cântar însă responsabilitatea față de patrie și dorința firească de a avea un copil natural. Au apărut și alte argumente. Soția lui, deși aparținea unei familii de boieri cunoscuți, nu avea totuși sânge nobil. Adică nu ar fi fost egală domnitorului! Ce-i drept, acest argument nu contase atunci când se căsătorise cu ea, dar acum prindea bine.

Așadar, în ciuda protestelor clericilor, Vasile al III-lea a hotărât să se căsătorească a doua oară, cu principesa lituaniană Elena Glinskaia. Altă ieșire din situație, principele nu a găsit. Se pare că totuși, nu a făcut foarte ușor acest pas, ci în urma multor lupte interioare.

pravila - Floare Ornamentala

Pentru a se ține formal de canoanele bisericești, pe 25 noiembrie 1525, la Mănăstirea Nașterea Domnului din Moscova, principesa Solomonia a fost tunsă forțat în monahism, primind numele Sofia. Nefericita s-a împotrivit acestei acțiuni ilegale, strigând plină de lacrimi: "Dumnezeu vede și va răzbuna nedreptatea aceasta!"

Astfel, sub pretextul unei posibile revolte în societate (din cauza lipsei unui moștenitor legal), a avut loc o fărădelege nemaivăzută în Rusia. Probabil că aceasta a și fost una din cauzele principale ale încetării dinastiei Ruricilor și ale revoltelor apărute în statul rus de atunci.

După tunderea în monahism, Marea principesă a fost dusă, sub pază, la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Suzdal. Ea însă nu s-a împăcat cu această idee imediat și a plâns foarte mult. După un timp, acceptând voia lui Dumnezeu, s-a obișnuit cu ideea și i-a iertat pe toți. Alungând din suflet visurile și obișnuințele, ea și-a găsit mângâierea și împăcarea în rugăciunea fierbinte.

Mitropolitul Varlaam a denunțat ilegalitatea desfacerii primei căsătorii a lui Vasile al III-lea. Pentru aceasta, a fost silit să-și părăsească scaunul de ierarh, pentru prima oară în istoria Rusiei și să meargă la o mănăstire îndepărtată. Cuviosul Maxim Grecul a luat, de asemenea, apărarea principesei Solomonia, fiind pedepsit pentru aceasta prin oprire de la slujire și prin întemnițare. Patriarhii răsăriteni au judecat la rândul lor acest fapt, iar Patriarhul Ierusalimului Marcu, a prezis că din viitoarea căsnicie se va naște un "prunc crud", care va umple Rusia de sânge și grozăvii. Istoria cunoaște numele acestui urmaș: Ivan cel Groaznic. Cel de-al doilea fiu al lui Vasile Ioanovici cu Elena Glinskaia - Iuri - s-a dovedit a fi fără minte (bolnav psihic).

pravila - Floare Ornamentala

Printre cei care i-au vorbit deschis principelui despre fărădelegea lui a fost și călugărul Vasian, fiul principelui lituanian Ioan Patricheev, precum și principele Simeon Kurbski.

Conform altor izvoare istorice, Marea principesă a oprit singură toate intrigile și bârfele de la curte. Văzând că nu are binecuvântare de la Dumnezeu pentru prelungirea dinastiei și nedorind să se continue certurile, Solomonia Iurievna i-a cerut soțului voie să părăsească tronul și să meargă la mănăstire.

Într-un fel sau altul, monahia Sofia a devenit model de evlavie creștinească, după cel al primilor monahi ai Bisericii lui Hristos. Părăsind lumea, Sofia a căutat cu tot sufletul spre împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui (Matei 6, 33). Rugăciunea neîncetată, citirea cuvântului lui Dumnezeu și truda permanentă până la istovire, îi ocupau timpul petrecut în mănăstire și au ajutat-o să ajungă la desăvârșire. Monahia purtătoare de cunună nu se scârbea nici de cele mai grele și murdare munci. De exemplu, ea a săpat de una singură, o fântână pentru mănăstire.

Binecredincioasa principesă s-a sfârșit în pace, pe 16/29 decembrie 1542. Cronica mănăstirii spune: "Trăind cu mulțumire, în mod evlavios s-a mutat la Domnul."

pravila - Floare Ornamentala

Pentru pântecele său uscat Domnul i-a dat cu mărinimie alesei Sale "rodire multă întru cele duhovnicești", a îmbogățit-o cu daruri multe. Asemenea felului în care femeia naște pruncii în chinuri, iar după aceea uită necazul și durerea de bucurie, la fel și sufletul ascetei, care a luptat cu patimile, a dobândit virtuți creștine înalte. Ele pot fi numite, pe bună dreptate, copiii duhovnicești ai Cuvioasei Sofia. Chiar și acum ea are parte de fericire negrăită în cămările Tatălui nostru Ceresc.

Astfel, cu Cuvioasa Sofia s-au împlinit cuvintele biblice: "Veselește-te, cea stearpă, care nu nășteai, dă glas și strigă, tu, care nu te-ai zvârcolit în dureri de naștere, căci mai mulți sunt fiii celei părăsite decât ai celei cu bărbat", zice Domnul (Isaia 54,1)."

Vestea despre sfințenia maicii s-a răspândit rapid în întreaga Rusie. Principele Andrei Kurbski, în scrisoarea sa către Ivan cel Groaznic, o cinstea ca pe o sfântă. Soția lui Teodor, împărăteasa Irina Teodorovna, a trimis în dar la mormântul ei un acoperământ de catifea, cu chipul Mântuitorului și al unor sfinți. Evlavie pentru Cuvioasa Sofia avea și țarul Vasile Șuiski.

După mutarea la Domnul, principesa de la Suzdal nu a lăsat fără purtare de grijă orașul și așezământul său. În vremurile de ocupație străină, în anul 1609, conducătorul detașamentelor poloneze, Lisovski, a ocupat orașul Suzdal, inclusiv mănăstirea Cuviosului Eutimie. Atunci când ocupantul s-a apropiat de turnurile mănăstirii, a fost oprit de o vedenie. Cuvioasa Sofia i s-a arătat, în rasă monahală, cu o lumânare aprinsă în mâini. Cu acea lumânare, ca și cu o torță, ea îi dădea foc conducătorului militar polonez. Acesta s-a speriat atunci foarte tare, suferind ulterior de paralizie la mâna dreaptă. El a plecat din oraș, jurându-se că nu va mai face prăpăd acolo. Alți ofițeri polonezi au fost, de asemenea, pedepsiți cu diferite boli.

pravila - Floare Ornamentala

Au trecut veacurile, dar la Mănăstirea Pokrovski din Suzdal nu au încetat să vină pelerini din toate părțile Rusiei. Urmare a rugăciunilor Cuvioasei, credincioșii primeau vindecare de diferite boli trupești și sufletești. Cronicarul din Suzdal al secolului al-XVIII-lea , portarul Anania Feodorov, în lucrarea sa "Compendiu istoric despre de Dumnezeu păzitul oraș Suzdal", a notat mai bine de 20 de mărturii ale vindecărilor de orbi, de surzi, de lipsiți de minte, de slăbănogi etc. Minunile aveau loc chiar la mormântul binecredincioasei principese Sofia. De aceea, patriarhul Iosif l-a binecuvântat pe arhiepiscopul Serapion să slujească parastase la mormântul Cuvioasei.

La mijlocul secolului XVIII s-a pus problema canonizării sfintei. Icoana ei, pictată încă din secolul XVII, s-a păstrat până în zilele noastre și este cu adevărat făcătoare de minuni. Mai târziu, în secolul XIX, arhiepiscopul Serapion de Suzdal și Tarusk a compus texte liturgice în cinstea Cuvioasei, în "Mineiele manuscrise" aceasta este numită "Sfânta și dreapta principesă Sofia, monahia din Mănăstirea Pokrovski, făcătoare de minuni", iar în sfârșit, cu binecuvântarea Sfântului Sinod, numele ei a fost inclus în calendarul bisericesc ortodox din anul 1916. Anii de prigoană care au urmat nu au fost prielnici canonizării celor care au bineplăcut Domnului. Cu toate acestea, în 1984, printr-un decret special al Patriarhului Pimen al Moscovei, Biserica Ortodoxă Rusă cinstea pe Cuvioasa Sofia în rândul sfinților cu cinstire locală ai ținutului Vladimir-Suzdal.

Rămășițele cinstite ale Cuvioasei se aflau sub lespedea gropniței așezământului Pokrovski de 453 de ani. Odată cu renașterea vieții monahale, cinstirea binecredincioasei principese s-a înnoit. Pe 14 august 1995, moaștele sale vindecătoare au fost ridicate din mormânt, fiind mutate în Catedrala Pokrovski.

Pomenirea Cuvioasei se face de două ori pe an: la 16 decembrie și la 1 august. Cronica mănăstirească se completează cu noi și noi mărturii despre vindecările și semnele făcute după rugăciunile Sfintei Sofia.

pravila - Floare Ornamentala

Sursă: Creștin Ortodox.

Floare-1

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 1 august

În aceasta luna, în ziua întâia, pomenirea scoaterii cinstitului lemn al Cinstitei și de viață făcătoarei Cruci;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților șapte Mucenici Macabei: Avim, Antonie, Gurie, Eleazar, Evsevona, Ahim și Marcel, a Maicii lor Solomonia și a dascălului lor Eleazar;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților noua Mucenici care au mărturisit în Perga Pamfiliei: Leontie, Attu, Alexandru, Chindeu, Mnisiteu, Chiriac, Mineu, Catun și Evcleu;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Papa cel tânăr, care în sac băgat și legat la gura și în mare aruncat s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Eleazar, care s-a săvârșit ars cu foc;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Chiriac, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Teodor, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Polieuct, care s-a săvârșit fiind îngropat în gunoi;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Mini, Mineu și ceilalți, de la Viglentie, aproape de poarta de Tetrapilu Halcu;
Tot în aceasta zi, pomenirea aflării moaștelor Sfintei Cuvioase Sofia de Suzdal.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 2 august

În aceasta luna, în ziua a doua, pomenirea aducerii moaștelor Sfântului întâiului Mucenic și Arhidiacon Ștefan;
Tot în aceasta zi, pomenirea aflării moaștelor Sfinților Mucenici Maxim, Dada și Chindilian de la Durostorul.
Tot în aceasta zi, pomenirea târnosirii dumnezeieștii biserici a Sfântului Măritului Apostol și Evanghelist Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu, aproape de sfânta biserica cea mare, la Constantinopol;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Foca;
Tot în aceasta zi, pomenirea binecredinciosului împărat Iustinian, în biserica Sfinții Apostoli din Constantinopol;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântul Cuvios Vasile cel nebun pentru Hristos din Moscova.

Floare-1

Pe Sfânta Sofia de Suzdal să o rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfântă Cuvioasă Sofia roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale ei sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Boboteaza, Botezul Domnului sau Arătarea Domnului
(6 ianuarie)

FB Mess WA Like Boboteaza este ziua în care serbăm Botezul Domnului Iisus Hristos de către Sfântul Ioan Botezătorul în râul Iordan. Prin cufundarea Domnului în râul Iordan toate apele au fost sfințite, eveniment care […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei
(20 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, a fost copilul pe care l-a luat brațe Hristos și a zis: De nu se va smeri cineva pe sine ca pruncul acesta, nu va intra […]

† Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul
(Sânzienele – Drăgaica)
(24 iunie)

FB Mess WA Like Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, denumită în tradiția populară Sânzienele sau Drăgaica, este serbată în calendarul ortodox pe data de 24 iunie cu 6 luni înainte de nașterea Mântuitorului Hristos. FB Mess […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

2 comments on “† Sfânta Sofia de Suzdal
(1 august)”

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram