† Sfânta și Marea zi Miercuri

Trimte prietenilor tăi

În Sfânta și Marea zi Miercuri din Săptămâna Patimilor facem pomenirea femeii păcătoase care a spălat cu lacrimi și a uns cu mir picioarele Mântuitorului, înainte de Patima Sa și a vânzării de către Iuda Iscarioteanul cu treizeci de arginți fariseilor și cărturarilor.

Sfânta și Marea zi Miercuri – Sfânta și Marea zi Miercuri – Mântuirea femeii păcătoase și vânzarea Mântuitorului de către Iuda

Sfânta și Marea zi Miercuri – Mântuirea femeii păcătoase și vânzarea Mântuitorului de către Iuda Iscarioteanul

În seara zilei de marți a Săptămânii Patimilor are loc denia pentru Sfânta și Marea zi Miercuri

Ajunși la mijlocul distanței pe drumul trăirii patimilor, în Miercurea Mare deschidem capitolul în care se oglindesc două lumi. Deși legate între ele de prezența Mântuitorului, cumva, trăirile sufletești față de Acesta au fost atât de diferite încât au separat traiectoria a două destine pentru totdeauna. Vorbim despre femeia desfrânată pe de o parte și Iuda, ucenicul Domnului, pe de altă parte. Un alt “ingredient” care leagă cele două lumi este mirul, care, transfigurat parcă, se prezintă atât în ipostaza untdelemnului frumos mirositor și scump cât și în persoana Mântuitorului ca “Mirul cel neprețuit”.

Cât de cutremurător este gândul care asociază sincronizarea dintre începutul mântuirii păcătoasei și cel al prăbușirii apostolului, așa cum apare în cântările Bisericii: "Când păcătoasa aducea mirul, atunci ucenicul s-a înțeles cu cei fărădelege. Aceea se bucură turnând mirul cel de mult preț, iar el se grăbea să vândă pe Cel fără de preț, aceea a cunoscut pe Stăpânul, iar acela se despărțea de Stăpânul, aceea se mântuia, iar Iuda se făcea rob vrăjmașului". În timp ce unul dintre ei își plătea prețul păcatelor anterioare, celălalt își „primea răsplata” pentru ceea ce urma să facă dar care nu putea nicicând să fie răscumpărat: trădarea.

În Sfânta și Marea zi Miercuri ne este prezentată căderea lui Iuda ca ucenic al Domnului care este cu atât mai dureroasă cu cât ne gândim mai mult la situația în care el, care a trăit în preajma Domnului, a respirat același aer, a împărțit aceeași bucată de pâine cu Hristos, L-a privit în ochi, I-a ascultat glasul și învățăturile a ajuns să fie biruit de duhul necurat al lăcomiei. Văzând trădarea lui Iuda, trebuie să avem mereu în minte vulnerabilitatea noastră ca oameni în fața propriilor slăbiciuni care ne dau mereu târcoale, pentru a nu cădea și noi în aceeași cursă a celui rău. În același timp, ceea ce nu trebuie să uităm este traseul femeii desfrânate. Căzută, rătăcită în cele mai de jos trăiri umane, ducând o existență lipsită de valori reale, care după ce află de existența Mântuitorului și aude despre minunile Acestuia, realizează că până și viața ei mizerabilă poate să își schimbe cursul, că până și ea mai merită o șansă. Speranța ei este credința curată, cea care îi va aduce iertarea păcatelor și vindecarea neputințelor. Oricine poate spera la o nouă șansă atâta timp cât înțelege că prin căință, credință și smerenie se clădesc treptele unei noi vieți. Menționăm că sunt două femei care au turnat mir pe Hristos. Primii trei Evangheliști vorbesc despre una și aceeași femeie, numită îndeosebi femeia cea păcătoasă, iar Sfântul Evanghelist Ioan vorbește despre Maria, sora lui Lazăr.

Sfânta și Marea zi Miercuri – Vânzarea lui Iuda

Evenimentul acesta din casa lui Simon leprosul din Betania scoate în evidență ceea ce ambele caractere prețuiau mai mult: femeia cea desfrânată dovedește că Domnul Iisus este centrul existenței sale punându-L pe El pe piedestal prin folosirea mirului de mare preț, iar Iuda apreciază încă o dată valoarea banului în detrimentul oricărui alt lucru, manifestându-și indignarea față de gestul femeii de a risipi, turnând pe capul Mântuitorului, valorosul mir de nard pe care l-ar fi putut vinde iar banii dobândiți „să-i împartă săracilor”. Cunoscându-i caracterul și implicit defectele, Mântuitorul subliniază importanța delimitării lucrurilor trecătoare față de cele veșnice și anume că trebuie să fim atenți ca nu cumva din prea multă dorință de a ne arăta evlavioși să uităm ceea ce este mai important: să-L cinstim pe Domnul în fiecare clipă a vieții noastre ca pe cel mai de preț dar. Când Iuda, oarecum iritat declara: ”Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei sute de dinari și să-i fi dat săracilor? Dar el a zis aceasta nu pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru că era fur și, având punga, lua din ce se punea în ea” răspunsul Domnului este vehement și explicativ : "Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. Că pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe Mine nu Mă aveți totdeauna." Hristos Își profețește aici încă o dată propria-I înmormântare știind că după ce va fi dat jos de pe cruce, femeile mironosițe care vor dori să-I ungă trupul cu uleiuri conform tradiției nu vor avea timp să o facă din cauza grabei cu care vor trebui să Îl îngroape, o apără pe femeia păcătoasă motivându-i gestul ungerii picioarelor cu mirul cel scump. Să nu uităm: milostenia este o caracteristică esențială pentru un creștin, dar nimic nu este prea bun, prea scump, prea frumos pentru Domnul. Toate aceste calcule par absurde mai ales când socotim că Iuda, deja Îl vânduse pe Mântuitor pentru 30 de arginți, o sumă amăgitoare, primită pentru a-L trăda pe Cel fără de preț. Comparativ cu această sumă, prețul mirului de nard plătit de femeia păcătoasă era cu mult mai mare demonstrând încă o dată că ea pune mai mult preț nu numai pe sufletul ei decât o face Iuda cu al lui, ci și pe trupul lui Hristos pe care ea Îl prețuiește cinstindu-L cum se cuvine, pe când ucenicul cel necredincios își trădează Învățătorul trimițându-L la judecată și răstignire.

Păcătoasa îi va unge picioarele Domnului, le va șterge cu părul ei și le va curăța cu lacrimile ochilor izvorâte din inima sa pocăită, lacrimi ce îi vor aduce salvarea sufletului său, iar Iuda va plănui, va trăda, va vinde pe Cel ce singur avea puterea de a-i salva sufletul, Cel care i-a fost lumină în întunericul vieții sale nefericite. Toate acestea, în detrimentul a ceea ce nu valorează nimic fără integritate morală, sufletească și anume: avuția și bogăția. ”Păcătoasa a venit la Tine, vărsând mir cu lacrimi pe picioarele Tale, Iubitorul de oameni și s-a vindecat cu porunca Ta de mirosul cel greu al răutăților; iar ucenicul cel nemulțumitor, suflând împotriva harului Tău, l-a lepădat pe el și s-a amestecat cu noroiul, vânzându-Te pentru dragostea banilor. Slavă, Hristoase, milostivirii Tale.”

Că banul nu valorează nimic fără un suflet curat se vede încă o dată spre final, când Iuda, măcinat de gândul trădării își curmă viața, în timp ce femeia păcătoasă este lăudată de Însuși Domnul, care prețuiește gestul său dorind să-l facă cunoscut tuturor spunând: "Adevărat zic vouă: Oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce-a făcut ea, spre pomenirea ei.”

Sfânta și Marea zi Miercuri – Ungere cu Mir, de către femina păcătoasa, a Mântuitorului Hristos

Gestul vânzării făcut de către Iuda a dus la decizia Bisericii ca ziua de miercuri alături de cea de vineri (cea a răstignirii Domnului) să fie cele două zile ale săptămânii în care creștinii să postească de-a lungul întregului an.

Nu e de ajuns să spui că ești creștin pentru a fi unul, ci mai bine să fii unul fără a spune asta neapărat, ci doar să o dovedești. Părintele Petroniu Tănase spune că: "nu starea de a fi popor ales, creștin, preot etc, este mântuitoare, ci răspunsul la această chemare, faptele corespunzătoare chemării, starea lăuntrică, căința, smerenia". De aceea, Sfinții Părinți zic adesea: "Mai bine un păcătos smerit decât un drept mândru".

Surse: Crestin Ortodox, Resurse Ortodoxe, serilebiblice.ro.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cine este Iuda?

Cea mai frumoasă predică despre trădarea lui Iuda din Sfânta și Marea zi Miercuri a IPS Bartolomeu Anania

Toată lumea știe pericopa evanghelică conform căreia Iisus din Nazaret a fost vândut de Iuda Iscarioteanul pentru treizeci de arginti fariseilor și cărturarilor ce voiau să-l judece pe fiul lui Dumnezeu.

Iuda, unul dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului, a fost cel care l-a vândut pe Iisus pentru suma de 30 de monede de argint.

Cât ar însemna cei 30 de arginți în timpul lui Iisus?

Conform istoriei, în acele vremuri se utilizau în Iudeea mai multe tipuri de monede de argint: shekelul tyrian, tetradrahma greacă și dinarul roman. Astfel, nu se știe exact ce fel de monede a primit Iuda, însă se pare că tetradrahma și șekelul cântăreau între 14 și 17 grame, pe când dinarul doar 4,5 grame, ceea ce ar însemna între 135-510g de argint.

Cel mai probabil, Iuda ar fi primit 30 de tetradrahme pentru trădarea sa. Cum o zi de muncă în vie, la vremea respectivă, era plătită cu un dinar, iar un dinar însemna 30 de tetradrahme, înseamnă că 30 de tetradrahme valorau cam 90 de zile de muncă.

Cât ar însemna cei 30 de arginți în zilele noastre?

În România, în anul 2021, salariul mediu brut pentru un lucrător, pe lună, a fost de 5380 lei, aproximativ 180 lei pe zi. Astfel, 90 de zile de muncă înseamnă 180 X 90, adică 16200 lei. La un calcul simplu, cei 30 de arginți cu care Iuda l-a trădat pe Iisus, ar însemna astăzi aproximativ 3310 de euro.

Dacă ar fi să calculăm după greutatea în argint a celor 30 de monezi, care după cum am văzut mai înainte variază între 135-510g, corelată cu faptul că în prezent prețul gramului de argint cotat de Banca Națională a României este de aproximativ 0,7 euro, valoarea totală a cantității ar fi undeva între 94 și 375 de euro.

Ce a făcut Iuda cu banii?

După vânzarea lui Iisus pentru cei 30 de arginti, Iuda a regretat gestul și s-ar fi dus să înapoieze banii. Gestul său a venit cu întârziere, întrucât fariseii își doreau să-l captureze pe Iisus. Se pare că fiind cuprins de regrete, Iuda a aruncat cei 30 de arginți în templul fariseilor și apoi s-a spânzurat. Știm din scrierile biblice că banii restituiți de Iuda, au fost folosiți de marii preoți pentru a cumpăra un teren care a devenit ulterior cimitir pentru oamenii fără căpătâi, care este și astăzi și se numește Țarina Olarului.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Pericopa Evangheliei de la Denie din Sfânta și Marea zi Miercuri

Deci da mărturie mulțimea care era cu El, când l-a strigat pe Lazăr din mormânt și l-a înviat din morți. De aceea L-a și întâmpinat mulțimea, pentru că auzise că El a făcut minunea aceasta. Deci fariseii ziceau între ei: Vedeți că nimic nu folosiți! Iată, lumea s-a dus după El. Și erau niște elini din cei ce se suiseră să se închine la sărbătoare.

Deci aceștia au venit la Filip, cel ce era din Betsaida Galileii, și l-au rugat zicând: Doamne, voim să vedem pe Iisus. Filip a venit și i-a spus la Andrei, și Andrei și Filip au venit și I-au spus lui Iisus. Iar Iisus le-a răspuns, zicând: A venit ceasul ca să fie preaslăvit Fiul Omului. Adevărat, adevărat zic vouă că dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur; iar dacă va muri, aduce multă roadă. Cel ce își iubește sufletul îl va pierde; iar cel ce își urăște sufletul în lumea aceasta îl va păstra pentru viața veșnică. Dacă-Mi slujește cineva, să-Mi urmeze, și unde sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă-Mi slujește cineva, Tatăl Meu îl va cinsti. Acum sufletul Meu e tulburat, și ce voi zice? Părinte, izbăvește-Mă, de ceasul acesta. Dar pentru aceasta am venit în ceasul acesta. Părinte, preaslăvește-Ți numele!

Atunci a venit glas din cer: Și L-am preaslăvit și iarăși Îl voi preaslăvi. Iar mulțimea care sta și auzea zicea: A fost tunet! Alții ziceau: Înger I-a vorbit! Iisus a răspuns și a zis: Nu pentru Mine s-a făcut glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar Eu, când Mă voi înălța de pe pământ, îi voi trage pe toți la Mine. Iar aceasta zicea, arătând cu ce moarte avea să moară. I-a răspuns deci mulțimea: Noi am auzit din Lege că Hristosul rămâne în veac; și cum zici Tu că Fiul Omului trebuie să fie înălțat? Cine este acesta, Fiul Omului?

Deci le-a zis Iisus: Încă puțină vreme Lumina este cu voi. Umblați cât aveți Lumina ca să nu vă prindă întunericul. Căci cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge. Cât aveți Lumina, credeți în Lumină, ca să fiți fii ai Luminii. Acestea le-a vorbit Iisus și, plecând, S-a ascuns de ei. Și, deși a făcut atâtea minuni înaintea lor, ei tot nu credeau în El, Ca să se împlinească cuvântul proorocului Isaia, pe care l-a zis: ‘Doamne, cine a crezut în ceea ce a auzit de la noi? Și brațul Domnului cui s-a descoperit?’ De aceea nu puteau să creadă, că iarăși a zis Isaia: ‘Au orbit ochii lor și a împietrit inima lor, ca să nu vadă cu ochii și să nu înțeleagă cu inima și ca nu cumva să se întoarcă și Eu să-i vindec’ Acestea a zis Isaia, când a văzut slava Lui și a grăit despre El.

Totuși și dintre căpetenii mulți au crezut în El, dar nu mărturiseau din pricina fariseilor, ca să nu fie izgoniți din sinagogă; Căci au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu. Iar Iisus a strigat și a zis: Cel ce crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine. Și cel ce Mă vede pe Mine vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână întuneric. Și dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu îl judec; căci n-am venit ca să judec lumea ci ca să mântuiesc lumea. Cine Mă nesocotește pe Mine și nu primește cuvintele Mele are judecător ca să-l judece: cuvântul pe care l-am spus acela îl va judeca în ziua cea de apoi. Pentru că Eu n-am vorbit de la Mine, ci Tatăl care M-a trimis, Acesta Mi-a dat poruncă ce să spun și ce să vorbesc. Și știu că porunca Lui este viața veșnică. Deci cele ce vorbesc Eu, precum Mi-a spus Mie Tatăl, așa vorbesc.

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (12, 17-50)

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Biblia Sau Sfântă Scriptură

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Prima rugăciunea din Sfânta și Marea zi Miercuri pentru iertarea păcatelor

Sfânta și Marea zi Miercuri – Trădarea lui Iuda

Preaputernice și iubitul meu Doamne! Îmi aduc aminte că Te-ai născut om din Sfânta Fecioară în peșteră și că Te-ai vândut cu treizeci de arginți de ucenicul Tău cel viclean, pentru ca să ne răscumperi pe noi păcătoșii din mâinile celui rău. Pentru acesta, Te rog să Te milostivești asupra mea păcătosul și să mă răscumperi pe mine vânzătorul și în toate zilele, ucigașul. Și aceasta să o faci, te rog, pentru ca să cinstesc Nașterea Ta cea Sfântă și să mă închin Dumnezeirii Tale; Dă-mi Doamne iertare păcatelor mele cele multe și puterea să stau împotriva relelor trupului și ale sufletului meu. Primește această mică a mea rugăciune și smerita mea voință, că mă întristez pentru că Te-am întristat și mă amărăsc, pentru că Te-am mâhnit peste măsură. Încă mă aduc pe mine Ție, și de voia mea mă dau în mâinile Tale, pentru ca să mă pedepsești precum mi se cade și să mă tămăduiești cu ierburi amare ca un doctor bun precum vei vrea; pentru că altul nu poate să mă vindece, fără numai Tu, Dumnezeul meu și Ziditorul meu. La Tine, drept aceea, am toată nădejdea mea crezând că, precum ai primit să te vinzi pentru mine, așa îmi vei dărui și acum mila Ta, să mă răscumperi din veșnica muncă și să mă așezi întru Împărăția Ta. Nu te depărta de la mine, care sunt mai rău vânzător decât Iuda; nu mă lăsa să am în inima mea cugetele cele deșarte ale păcatului; nu mă slobozi să Te îmbrățișez și să Te sărut cu sărutare vicleană și cu buze spurcate, nici să-Ți zic: „Bucură-Te, Învățătorule”, cu gura mea cea spurcată, nici să Te mai răstignesc în toate zilele cu faptele mele fărădelege, nici să te batjocoresc cu gândurile mele rele, precum făceau vrăjmașii Tăi, pe vremea patimilor Tale; Ci ca femeia cea păcătoasă, să Te spăl, nu cu mir, ci cu lacrimile ochilor mei, pentru ca să mă învrednicesc să aud și eu din gura Ta cea dulce: „Iertate îți sunt păcatele”! Amin.

A doua rugăciunea din Sfânta și Marea zi Miercuri pentru iertarea păcatelor

Sfânta și Marea zi Miercuri – Gradina Ghețimani

Doamne Atotputernice și Atotîndurate, îmi aduc aminte că Te-ai născut Om din Sfânta Fecioară în peșteră și ai fost vândut cu treizeci de arginți de ucenicul cel viclean, ca să ne răscumperi pe noi, păcătoșii, de sub puterea diavolului. Pentru aceasta, Te rog, îndură-Te de mine, păcătosul! Primește, Doamne, această mică rugăciune a mea și umilită a mea voință, că mă întristez pentru că Te-am întristat și mă amărăsc pentru că Te-am supărat fără de număr. La Tine, Preabunule Mântuitor, am toată nădejdea și cred că Tu, Care din iubire de oameni ai primit să fii vândut pentru noi, Te vei îndura și de mine acum, ca să mă mântuiești de chinurile cele de veci și să mă învrednicești Împărăției Tale. Nu Te depărta de la mine, Doamne, și ajută-mi ca în toate să fac voia Ta și să nu Te mai răstignesc în toate zilele cu faptele mele cele păcătoase, nici să Te batjocoresc cu cugetele mele cele rele, precum făceau iudeii cei necredincioși în timpul Sfintelor Tale Patimi, ci ca femeia cea păcătoasă să-Ți spăl picioarele, cu lacrimile ochilor mei, ca să mă învrednicesc a auzi și eu din Gura Ta cea dulce: Iertate să-ți fie păcatele. Amin.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cântări Liturgice

Tropar, din Sfânta și Marea zi Miercuri glasul al 8-lea

Iată Mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind; iar nevrednică este cea pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreunezi, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui, ci te deșteaptă, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule; pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condac, din Sfânta și Marea zi Miercuri glasul al 4-lea

Mai mult decât desfrânata făcând fărădelege, ploi de lacrimi nicicum nu Ți-am adus, Bunule; dar, cu tăcere rugându-mă, cad către Tine, cu dragoste sărutând preacuratele Tale picioare, ca să-mi dai iertare de greșeli ca un Stăpân, mie, celui ce strig: Mântuitorule, de întinăciunea faptelor mele curățește-mă.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi!

Recomandări

† Sfântul Cuvios Ioan de la Rila
(19 octombrie)

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila este ocrotitorul poporului bulgar. El era cunoscut încă din timpul vieții ca mare făcător de minuni, izbăvind pe cei bolnavi și cei bântuiți de cu duhuri necurate care veneau […]

† Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
(18 octombrie)

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, este unul din cei patru sfinți Evangheliști, el fiind singurul dintre ei care ne prezintă istorisirea pe larg despre Fecioara Maria, Nașterea Mântuitorului, precum și cele despre copilăria Lui. El […]

† Sfinții Mucenici Cosma și Damian - doctori fără de arginți (17 octombrie)

Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia sunt uneori reprezentați cu însemne medicale, ei fiind ocrotitorii medicilor, chirurgilor, farmaciștilor și totodată dăruiesc vindecare celor care le cer ajutorul cu dragoste și cu credință. Ei sunt […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

2 comments on “† Sfânta și Marea zi Miercuri”

  1. Multumesc din suflet pentru aceste postari.Desi am 66 de ani, sunt multe lucruri pe care nu le stiam.In vremurile acelea nu se studia religia in scoli.In plus, in tinerete, desi eram credincioasa, am facut o multime de pacate.Nu tineam posturile iar la biserica mergeam destul de rar.Cu tumpul, cu trecerea anilor, m-am schimbat si am inceput sa inteleg ce inseamna adevarata credinta.Multumesc lui Dumnezeu pentru toate si bune si rele din viata mea.Ii multumesc si-l rog sa le dea viata lunga si sanatate unor preoti pecum parintele Vasile Ioana, Calistrat Chifan sau Parintele Nicanor duhovnicul fiicei mele.Doamne ajuta!

    1. Doamne ajută Doamnă Maria! Ne bucurăm mult să auzim aceasta. Să vă bucure Dumnezeu cum știe El mai bine!

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram