† Sfânta Muceniță Vasa, cu fiii ei
(21 august)

4.2/5 - (5 votes)

Sfânta Muceniță Vasa din Edesa, împreună cu fiii ei Teognie, Agapie și Pistos, au refuzat să se închine idolilor fapt pentru care au suferit martiriul în timpul domniei împăratului Maximian Galerius, la începutul secolului al IV-lea. Sunt serbați în calendarul ortodox în data de 21 august.

Viața pe scurt - Sfânta Muceniță Vasa, cu fiii ei (sinaxar)

Sfânta Muceniță Vasa, cu fiii ei 21 august

Sfânta Muceniță Vasa a trăit în orașul Edesa din Macedonia, fiind din strămoși creștini. Ea s-a căsătorit cu un preot, păgân, Valerie, și împreună cu acesta a dat naștere la trei prunci: Teognie, Agapie și Pistos. Deși soțul ei era preot păgân, ea și-a crescut fiii săi în credința creștină, moștenită de la părinți.

Pe timpul domniei lui Maximian Galerius (305-311), soțul ei și tatăl copiilor, neputând suferi credința arzătoare a Vasei, o denunță atât pe ea, cât și pe copii lor guvernatorului Vicarie. Autoritățile păgâne i-au întemnițat, Sfânta mărturisind că este creștină.

Judecata și martiriul fiilor săi

Scoțând-o la judecată, pentru a o determina să renunțe la credința creștină, întâi au chinuit pe fiii săi înaintea ochilor ei. Copiii, în ciuda amenințărilor, refuză să jertfească idolilor fapt pentru care sunt torturați iar apoi martirizați. Iar maica, privind la pătimirea fiilor ei, îi întărea spre nevoință și îi îndemna cu rugăminte.

Toți acești trei prunci, suferind cu bărbăție muncile pentru Hristos, au fost tăiați cu sabia și decapitați. Deci Sfânta Muceniță Vasa, maica lor, s-a bucurat că a trimis mai înainte la Hristos pe iubiții săi fii, și nu a cedat în fața autorităților care au întemnițat-o din nou.

Martiriul Sfintei Mucenițe Vasa

Sfânta Muceniță Vasa, cu fiii ei 21 august - a

După martiriul fiilor săi, pe Sfânta au pus-o în legăturile temniței, lăsată înfometată. Acolo, chinuită de foame, un înger s-a arătat și i-a oferit hrană, întărind-o spre cea mai mare pătimire.

Apoi a fost dusă în Macedonia, ca să urmeze chinuitorului Vicarie, și acolo, silind-o la necurata jertfă, sfânta nu s-a supus. Drept aceea, Sfânta Muceniță Vasa mai întâi a fost aruncată în apă, apoi în foc și după aceea au bătut-o cu pietre; dar din toate acele chinuri a rămas nevătămată. Apoi, aducând-o în capiștea idolească să se închine zeului păgân, ea a apucat pe idolul Die, l-a aruncat la pământ și l-a sfărâmat.

După aceea au dat-o spre mâncare fiarelor, dar ele nu s-au atins de dânsa; apoi au aruncat-o în mare, departe de mal ca treizeci de stadii, și au văzut cei ce priveau la dânsa, cum trei bărbați luminoși, care străluceau mai mult decât soarele, au adus-o în corabie și au pus-o pe scaun. Sfântul Nicodim de la Sfântul Munte spune că acei trei tineri ar fi fost cei trei fii ai ei, martirizați înaintea ei. Iar după opt zile s-a arătat ostașilor într-o insulă oarecare, care era în Helespont.

Iar dregătorul din Macedonia, cu numele Filip, înștiințându-se de acest lucru, scrise lui Consularie al Cizicului, din eparhia Helespontului, ca să o prindă. Deci acela, prinzând pe Sfânta Muceniță Vasa, o sili la jertfa idolească, însă, văzând că nu se pleacă nicidecum, porunci să-i lege mâinile înapoi și, cu bătaie cumplită, sfărâmându-i toate mădularele, la sfârșit îi tăie cinstitul ei cap.

Astfel sfânta și-a dat sufletul în mâinile lui Hristos Dumnezeu, Căruia I se cuvine slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Surse: Basilica, orthodoxwiki.

Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfintei Mucenițe Vasa și a fiilor ei

În jurul anului 450, în Calcedon, o biserică a fost ridicată în cinstea Sfintei Mucenițe Vasa și a fiilor ei.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfintei Mucenițe Vasa

Sfânta Muceniță Vasa, cu fiii ei 21 august - c
Icoana Sfintei Muceniță Vasa - 21 august

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfânta Muceniță Vasa, cu fiii ei.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfânta Muceniță Vasa, cu fiii ei

A ta pomenire lăudând cu bucurie, preamărită, roagă-te, fericită, ca să mi se dea luminare și iertare de greșelile cele de suflet stricătoare.
Nu te-ai înspăimântat de porunca celor urători de Dumnezeu, fiind îngrădit sufletul tău cu frica Domnului. Pentru aceea, ai îndrăznit bărbătește la răni de bice și la nevoi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Luat-ai cu tărie multe feluri de chinuri, împreună cu trei feciori ai tăi, purtătoare de patimi, cu răbdare; cu aceia ai împletit cununile nestricăciunii, slăvind pe Sfânta Treime.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Zămislit-ai fără durere de maică, pe Cuvântul Tatălui, Preasfântă; și pe Acesta în Chip de Negrăit mai presus de cuvânt spre mântuirea noastră L-ai Născut.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfânta Muceniță Vasa, cu fiii ei, glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufltele noastre, Hristoase Dumnezeule.e

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfânta Muceniță Vasa, cu fiii ei (Viețile Sfinților)

Sfânta Muceniță Vasa, cu fiii ei 21 august - c

Sfânta Muceniță Vasa a trăit în împărăția lui Maximian, în cetatea Edesa. Ea, însoțindu-se cu un oarecare slujitor idolesc, anume Valerie, a născut cu dânsul trei fii: Teognie, Agapie și Pist, și i-a crescut în credința creștinească, căci era creștiă, fiind învățată sfânta credință în Hristos de la strămoșii săi. Ea fiind pârâtă de bărbatul său, a fost adusă înaintea judecătorului, și a mărturisit că este creștină; pentru aceasta a fost aruncată în temniță cu fiii săi. După aceasta, scoțând-o la judecată, au chinuit pe fiii săi înaintea ochilor ei. Intâi pe Teognie l-au spânzurat și după aceea l-au strujit; după aceea lui Agapie i-au jupuit pielea capului până la piept, dar el tăcea, nezicând nimic; apoi pe al treilea l-au muncit în tot chipul. Iar maica, privind la pătimirea fiilor ei, îi întărea spre nevoință și îi îndemna cu rugăminte.

Toți acești trei prunci, suferind cu bărbăție muncile pentru Hristos, au fost tăiați cu sabia. Deci Sfânta Vasa, maica lor, s-a bucurat că a trimis mai înainte la Hristos pe iubiții săi fii. Și iar au pus-o în legăturile temniței, unde fiind chinuită de foame, a luat hrană din mâna îngerului și s-a întărit spre cea mai mare pătimire.

După aceasta a fost dusă în Macedonia, din porunca chinuitorului, și acolo, silind-o la necurata jertfă, nu s-a supus. Drept aceea, mai întâi a fost aruncată în apă, apoi în foc și după aceea au bătut-o cu pietre; dar din toate acele chinuri a rămas nevătămată. Apoi, aducând-o în capiștea idolească, ea a apucat pe idolul Die, l-a aruncat la pământ și l-a sfărâmat. După aceea au dat-o spre mâncare fiarelor, dar ele nu s-au atins de dânsa, apoi au aruncat-o în mare, departe de mal ca treizeci de stadii, și au văzut cei ce priveau la dânsa, cum trei bărbați luminoși, care străluceau mai mult decât soarele, au adus-o în corabie și au pus-o pe scaun. Iar după opt zile s-a arătat ostașilor într-o insulă oarecare, care era în Helespont.

Iar dregătorul din Macedonia, cu numele Filip, înștiințându-se de acest lucru, a scris lui Consularie al Cizicului, din eparhia Helespontului, ca să o prindă. Deci acela, prinzând pe sfânta, a silit-o la jertfa idolească, dar, văzând că nu se pleacă nicidecum, a poruncit să-i lege mâinile înapoi și, cu bătaie cumplită sfărâmându-i toate mădularele, la sfârșit i-a tăiat cinstitul ei cap. Astfel sfânta și-a dat sufletul în mâinile lui Hristos Dumnezeu, Căruia I se cuvine slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților Iunie

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 21 august

În aceasta luna, în ziua a douăzeci și una, pomenirea Sfântului Apostol Tadeu, numit și Levi;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Vasa, împreuna cu copiii ei: Teognie, Agapie și Pistos;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Teoclita, făcătoarea de minuni.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 22 august

În aceasta luna, în ziua a douăzeci și doua, pomenirea Sfântului Mucenic Agatonic și a celor împreuna cu dânsul: Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin și Severian;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Antusa și a Sfințitului Mucenic Atanasie episcopul care a botezat-o pe dânsa, și pe Mucenicii Harisim și Neofit, slugile ei;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Irineu, Or și Oropsis;
Tot în aceasta zi, pomenirea și prăznuirea Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu la Pirso, din Elada.

Ornament despartitor v01

Pe Sfânta Muceniță Vasa, cu fiii ei să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Mucenic rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

Sfânta și Marea zi de Vineri
Săptămâna Patimilor

FB Mess WA Like În Sfânta și Marea zi de Vineri se face pomenirea sfintelor, mântuitoarelor și înfricoșătoarelor Patimiri ale Domnului și a mărturisirii tâlharului celui recunoscător, care a dobândit Raiul. Despre toate acestea, despre […]

† Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei
(7 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei, datorită multelor neajunsuri și ascezei îngerești, Sfântul Gheorghe a dobândit de la Dumnezeu darul facerii de minuni atât în viața aceasta pământească cât și după […]

Săptămâna Mare - Săptămâna Patimilor

FB Mess WA Like Săptămâna Mare a Paștelui, numită și Săptămâna Patimilor, este pentru creștinii ortodocși săptămâna de la sfârșitul Postului Paștilor, care ține din Sâmbăta lui Lazăr până la sărbătoarea Paștilor. În acest an […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram