† Sfânta Muceniță Teodosia din Tir (fecioara)
(29 mai)

5/5 - (5 votes)

Sfânta Muceniță Teodosia din Tir este una dintre cele mai cunoscute fecioare martire și mare mijlocitoare la Dumnezeu pentru cei ce îi cinstesc ziua cu evlavie și cu dragoste. Este serbată în calendarul ortodox în data de două ori: o dată pe în ziua de 2 aprilie, ziua trecerii la cele veșnice și în data de 29 mai în care i s-au mutat și sfintele moaște din Tir la Constantinopol și apoi la Veneția.

Viața pe scurt - Sfânta Muceniță Teodosia din Tir (sinaxar)

Sfânta Muceniță Teodosia a fost originară din Tir, cetatea Feniciei (Siria de astăzi), care se afla la granițele Palestinei, metropola bogată, dar plină de idolatrii.

Tara Sfântă - Israel - Noul Testament

Deși Sfânta Muceniță Teodosia din Tir provenea dintr-o familie închinătoare la idoli, ca majoritatea din acele vremuri, fetița și-a păstrat curăția ei și ceea ce credea nu ascundea, propovăduia public. În inima ei erau sădite cuvintele lui Hristos: "Cine Mă va mărturisi pe Mine, voi mărturisi și Eu pentru el; și cine se va lepăda de Mine, Mă voi lepăda și Eu de el" (Matei 10, 32-33).

Sfânta Muceniță Teodosia din Tir cercetează pe cei condamnați pentru credința în Hristos

Multe informații privind viața sfintei nu au fost consemnate având în vedere că Sfânta Muceniță Teodosia s-a săvârșit în anul 308 la vârsta de doar 17 ani. Mărturii avem însă despre martiriul Teodosiei de la istoricul bisericesc Eusebiu de Cezareea (265-339), dar și de la Evsevie, episcopul Cezareei Palestinei, care s-a declarat martor ocular al martiriului Sfintei.

Odată, în vremea persecuției împotriva creștinilor sub împărăția lui Maximian, care dura deja de cinci ani, Sfânta Teodosia, în vârstă de 17 ani, a vizitat prizonierii creștini condamnați în Pretoriumul din Cezareea, Palestina, care erau încarcerați datorită faptului că refuzau să se închine idolilor.

Eusebiu de Cezareea, în lucrarea sa despre sfinții martiri din Cezareea Palestinei, relatează cum, în deja al cincilea an al persecuțiilor, "în ziua a doua a lunii aprilie, chiar la praznicul Învierii Domnului", fecioara Teodosia din Tir, "o tânără credincioasă și plină de evlavie, care nu împlinise nici optsprezece ani", s-a apropiat de prizonierii care și ei mărturiseau împărăția lui Hristos și care stăteau înaintea scaunului de judecată, voind să le arate că ia parte la durerea lor.

Sfânta Muceniță Teodosia le grăia lor, cu îndrăzneală, despre Împărăția lui Dumnezeu, apoi, le-a urat de bine, rugându-i să o pomenească și pe ea înaintea Domnului, când vor sta în fața lui Dumnezeu, după sfârșitul nevoinței lor mucenicești.

Astfel, Sfânta Teodosia i-a întărit în mucenicia lor și l-a mărturisit pe Hristos în acel context extrem de periculos.

Martiriul Sfintei Mucenițe Teodosia din Tir

Văzând misiunea sfintei printre prizonierii creștini, soldații au arestat-o sub pretext că ar fi săvârșit o faptă imorală și nelegiuită și au adus-o în fața guvernatorului Urban. Acesta, auzind cele întâmplate, i-a cerut să se închine idolilor. Sfânta Muceniță Teodosia a refuzat, mărturisindu-și credința în Hristos. Atunci guvernatorul, ca ieșit din fire și cu suflet furios ca de fiară, a supus-o la munci groaznice, poruncind să chinuiască.

Pe când încă mai răsufla, amintește Eusebiu de Cezareea, fața sa era strălucitoare și zâmbea. Mucenița a răbdat în tăcere și cu zâmbetul pe față chinurile și când guvernatorul i-a cerut din nou să sacrifice la idoli iar ea i-a răspuns: "Nebunule, mi s-a dăruit să fiu în rândul mucenicilor". "Cruzimea ta, zicea ea guvernatorului, mă face fericită și grozav m-ar durea dacă n-aș simți-o. Mă bucur că sunt chemată la cununa muceniciei și mulțumesc lui Dumnezeu, din toată inima, că m-a învrednicit de un asemenea har." O fecioară blândă să fie chinuită groaznic și totuși să nu fie îngenuncheată, acest lucru era într-adevăr o minune.

Guvernatorul, văzând în cele din urmă că nimic nu a izbutit prin chinuri, a poruncit să i se lege o piatră de gât și să fie aruncată în mare.

Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, îngerii au adus-o pe Sfânta Muceniță Teodosia la mal nevătămată.

Evsevie episcopul Cezareei Palestinei povestește că sfânta s-a înfățișat înaintea guvernatorului, cu fața luminoasă, purtând în mâini piatra care fusese legată de grumajii ei. Atunci, "prinzând-o din nou și aducând-o la judecată, a dat-o spre mâncarea fiarelor, dar nici de acestea n-a fost vătămată. După mai multe încercări nereușite Urban a poruncit să fie ucisă prin tăierea capului. Și, când i-a tăiat capul, s-a văzut o porumbiță, zburând din gura ei, care strălucea mai mult decât aurul și s-a suit spre cer.

În următoarea noapte, Sfânta Muceniță Teodosia s-a înfățișat părinților ei, îmbrăcată într-o haină strălucitoare, cu o cunună pe cap și o cruce strălucitoare de aur în mână, înconjurată de o lumină cerească negrăită și de multe alte fecioare, și ele mântuite, și le-a zis: "Vedeți voi ce mare este slava și harul Hristosului meu, de care voiați să mă lipsiți?" Ea a rostit către părinții ei aceste cuvinte, pentru că aceștia o opriseră să-și mărturisească credința în Hristos și să fie mucenică.

Astfel, Sfânta Teodosia a luat cu cinste cununa mărturisirii în anul 308, la vârsta de nici 18 ani, fiind prăznuită în data de 29 mai, zi în care i s-au mutat și sfintele moaște la Constantinopol și apoi la Veneția.

Dragostea sa pentru Hristos nu a fost sfidată nici de durerea trupului și nici de perspectiva morții, rămânând pentru necreștini o enigmă de nedezlegat.

O fecioară fragilă ca Sfânta Muceniță Teodosia n-a fost înfrântă de Urban și nici nu i-a fost fragilitatea trupului piedică în calea unirii sale cu Hristos Domnul.

Surse: Trinitas TV, Academia.edu, Ortodoxim, ViataCurata.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Teodosia

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfintei Mucenițe Teodosia din Tir!

Teodosia - acest nume este forma latinizată a numelui grecesc Θεοδόσιος (Theodosios). El este un nume compus din Teo (Θεό) care înseamnă "Dumnezeu", și Doros (δωρος) care înseamnă "dar", "cadou", care împreună înseamnă "darul lui Dumnezeu", "cadoul lui Dumnezeu". În limba română varianta feminină a numelui este Teodora. Varianta feminină din limba greacă este Dorotea, care are aceeași semnificație și anume "darul lui Dumnezeu". Teodor sau "Darul lui Dumnezeu" are corespondente în mai multe limbi vechi, din care își trag originea multe nume foarte folosite în prezent.

De exemplul tot sensul de "Darul lui Dumnezeu" au următoarele nume:
Matei – Matthaios care provine din limba ebraică;
Tudor – care provine din latină;
Bogdan – care provine din sârbă;

Derivate ale numelui Todosia

Teodosie, Teodosio, Freodosiy.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Teodor?

Conform cu calendarul ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 8 februarie în ziua de prăznuire a Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat, pe data de 17 februarie, zi în care este sărbătorit Sfântul Teodor Tiron, pe 5 aprilie atunci când este sărbătorită Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic sau pe 2 aprilie când este serbată Sfânta Muceniță Teodosia din Tir, fecioara.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului

Icoana Sfintei Mucenițe Teodosia din Tir 29 mai
Icoana Sfintei Mucenițe Teodosia din Tir 29 mai
Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfânta Muceniță Teodosia din Tir

Cu curgerea sângiurilor tale toată puterea diavolului celui viclean, cu adevărat înecând mărită, adâncul cel prea mare al muncilor fără vătămare ai trecut, și te-ai sălășluit în pământul cel sfânt după vrednicie primind plata ostenelilor, te-ai învrednicit intrării în cămara cea cerească, prea lăudată Teodosia; roagă pe Hristos Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greșeli, celor ce cu dragoste cinstesc sfântă pomenirea ta.

STIH:
Îneacă pe Teodosia apa mării,
O hrănește însă Hristos la apa odihnei.
Întru a douăzeci și noua zi,
Marea pe Teodosia înecă.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfânta Muceniță Teodosia din Tir, glasul al 2-lea

La fapta bună, muceniță, cu osârdie deprinzându-te, te-ai făcut vas iubit al lui Hristos și locaș iubit al Preasfântului Duh. Pentru aceasta ai rușinat pe vrăjmașul, cel ce se luptă cu neamul omenesc, bine pătimind, și arătat cu sabia credinței ai ucis pe cel cu nume de fiară, Teodosia; și bucurându-te te-ai mutat la cer, cerând pururea mare milă, celor ce cu credință te cinstesc pe tine.

Condac - Sfânta Muceniță Teodosia din Tir, glasul al 4-lea

Cu ostenelile ai câștigat viața cea fără de osteneală, și în sângiuirile tale ai înecat pe vrăjmașul cel spurcat al Bisericii lui Hristos, prealăudată, și te bucuri cu oștile cele de sus, acoperind pe cei ce săvârșesc pomenirea ta.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfânta Muceniță Teodosia din Tir (Viețile Sfinților)

Despre Sfânta Teodosia, fecioara cea din Tir, Evsevie, episcopul Cezareei Palestinei, martorul ocular, a scris astfel:

„Întinzându-se asupra noastră până la cinci ani prigoana de la păgânii închinători la idoli, în două zile ale lunii aprilie, chiar la praznicul Învierii Domnului, în cetatea Cezareea Palestinei o fecioară credincioasă și cinstită de neam din Tir, care nu avea încă optsprezece ani, s-a apropiat de cei care erau închiși în temniță, legați pentru Hristos, și le spunea cu îndrăzneală despre împărăția lui Dumnezeu.

Ea le-a urat de bine, rugându-i s-o pomenească înaintea Domnului când vor sta înaintea Lui, după sfârșitul nevoinței lor cei mucenicești. Văzând ostașii pe fecioară că vorbește cu cei legați pentru Hristos, au răpit-o ca și cum făcuse un mare rău și au adus-o la ighemonul Urban spre cercetare. Ighemonul, fiind plin de mânie și de sălbăticie cumplită de fiară, a muncit-o cu cumplite munci, strujindu-i până la oase coastele și sânii cu unghii de fier; dar ea, fiind cu fața luminoasă, pe toate le răbda cu curaj. Deci, a poruncit s-o înece în adâncul mării”.

Acestea le povestește Evsevie, care a fost martor ocular la toate muncile. În povestirea romanilor se mai adaugă: „Teodosia, această sfântă muceniță a lui Hristos, după înecarea sa în mare, a fost scoasă vie de îngeri din adânc la uscat și umbla purtând în mâini piatra care fusese legată de grumajii ei. Apoi, prinzând-o din nou și aducând-o la judecată, muncitorul a dat-o spre mâncarea fiarelor, dar n-a fost vătămată de ele. După aceea a poruncit s-o taie cu sabia. Și, când i-a tăiat capul, s-a văzut o porumbiță, zburând din gura ei, care strălucea mai mult decât aurul și s-a suit spre cer. Apoi, după ce a sosit noaptea, sfânta muceniță s-a arătat părinților săi în mijlocul sfintelor fecioare, îmbrăcată cu o haină mai albă decât zăpada, având o cruce de aur în mâini, purtând o cunună pe cap și zicând: "Iată cât de mare este slava și darul Hristosului meu de care ați vrut să mă lipsiți!”.

Părinții ei, văzând în dânsa dorința de nevoință mucenicească, o opreau de la acea faptă; dar sfânta, ascunzându-se de dânșii, a alergat la cei legați pentru Hristos, s-a prins spre muncire, precum s-a zis și s-a încununat de Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce i-a rânduit o astfel de nevoință.

Floare-Despartitoare

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 29 mai

În această lună, în ziua a douăzeci și noua, pomenirea sfintei mucenițe Teodosia fecioara, cea din Cezareea (aducerea moaștelor);
Tot în această zi, pomenirea sfintei preacuvioasei mucenițe Teodosia cea din Constantinopol (sec. VIII);
Tot în această zi, pomenirea cuviosului mucenic Olvian, episcopul cetății Aneu;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Alexandru, papă al Alexandriei;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici, un bărbat și soția sa, care s-au săvârșit zdrobindu-li-se oasele cu toiegele;
Tot în această zi, pomenirea sfântului noului mucenic Nan sau Ioan Tesalonirceanul, care în Smirna a mărturisit în anul 1802 și care de sabie s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 30 mai

În această lună, în ziua a treizecea, pomenirea preacuviosului nostru Isaachie Mărturisitorul, egumenul Mănăstirii Dalmaților, la Constantinopol;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Natalie, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului Varlaam, care eu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Romano și Teletie, rare de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Evplu, care s-a săvârșit fiind înfășurat în piele de bou și pus în arsura soarelui.

Ornament despartitor v01

Pe Sfânta Muceniță Teodosia din Tir să o rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfântă Muceniță Teodosia roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale ei sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur
(30 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare (1 ianuarie), Grigorie Teologul (25 ianuarie) și Ioan Gură de Aur (13 noiembrie, 27 ianuarie) au dus o luptă grea și fără încetare pentru păzirea […]

† Sfântul și Dreptul Iov
(6 mai)

FB Mess WA Like Sfântul și Dreptul Iov a suferit cu răbdare toate ispitele venite de la diavol, fapt pentru care a fost răsplătit de Dumnezeu cu viață lungă și îmbelșugată. Este serbat în calendarul […]

† Sfântul Mucenic Sebastian, Zoe și însoțitorii lor (18 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Sebastian este cel de-al treilea ocrotitor (patron) al Romei după Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Este serbat în calendarul ortodox în data de 18 decembrie. FB Mess WA Like

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

2 comments on “† Sfânta Muceniță Teodosia din Tir (fecioara)
(29 mai)”

  1. Pentru rugăciunile Sfintei mucenice Teodosia, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ne pe noi păcătoșii.

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram