† Sfânta Muceniță Lucia din Roma
(6 iulie)

5/5 - (4 votes)

Sfânta Muceniță Lucia din Roma L-a mărturisit Hristos cu atât curaj și îndrăzneală încât a reușit să îl convertească pe păgânul Rix care era prigonitorul ei; el ajungând chiar să își dea viața pentru credința creștină. Este serbată în calendarul ortodox în data de 6 iulie.

Viața pe scurt - Sfânta Muceniță Lucia din Roma (sinaxar)

Sfânta Muceniță Lucia din Roma, născută în provincia italiană Campania. Și-a dedicat viața lui Dumnezeu de mică, trăind în sărăcie și castitate.

Sfânta Muceniță Lucia luată prizonieră

Pe când era doar o copilă, Lucia a fost luată prizonieră de Rix Vicarul și dusă într-un loc străin, obligând-o pe fecioară să se închine idolilor. Însă ea și-a mărturisit cu curaj credința creștină fiind gata să îndure moartea pentru Hristos. Văzând acestea Rix a rămas profund impresionat de credința Sfintei Mucenițe Lucia, astfel încât i-a permis Sfintei și servitorilor ei să stea într-o casă singuri ca să se poată ruga în voie.

De câte ori trebuia să plece la luptă, Rix venea cu respect la Sfânta Muceniță Lucia și o ruga să se roage pentru el ca să se întoarcă victorios.

Martirul Sfintei Mucenițe Lucia împreună cu alți 24

După 20 de ani, aflând că împăratul Dioclețian a început prigoana împotriva creștinilor, Sfânta Muceniță Lucia i-a cerut lui Rix să o lase să meargă înapoi în Italia. Ea își dorea să-L slăvească pe Dumnezeu împreună cu compatrioții săi.

Sfânta Muceniță Lucia din Roma reușise să-l convingă pe Rix să treacă la creștinism, la acea vreme, acesta ajungând chiar să-și dorească mucenicia pentru Hristos.

Lăsând în urmă proprietățile și familia, a plecat la Roma cu Sfânta Muceniță Lucia. Prefectul roman de pe-atunci, Aelius, i-a condamnat la moarte prin tăierea capului cu sabia.

După ei au mai fost decapitați sfinții mucenici Antoninus, Lucian, Isidore, Dion, Diodorus, Cutonis, Arnosus, Capicus and Satyrus, în total 24 de mucenici au suferit împreună cu Sfânta Muceniță Lucia din Roma și Rix.

Sfânta Muceniță Lucia din Roma nu trebuie confundată cu Sfânta Muceniță Lucia din Siracuza, serbată pe 13 decembrie.

Surse: Basilica, calendar-ortodox.

Floare-1

Etimologia / semnificația numelui Lucian, Lucia - Luchilian

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfintei Mucenițe Lucia din Roma!

LUCIAN - acest nume derivă din latinescul „lūx > lūcis > lucere (lūcĕo) > lūcĭus”, care înseamnă „lumină, strălucire, strălucitor, plin de lumină”, care, la rândul său, derivă din proto-italic „*louks”, însemnând „alb, strălucitor”, în comparație cu grecescul antic „leukós (λευκός)”. De-a lungul istoriei romane, Lucius a fost cel mai frecvent praenomen, folosit puțin mai mult decât Gaius și ceva mai mult decât Marcus. Numele a supraviețuit prăbușirii Imperiului de Vest în secolul al V-lea și a continuat până în timpurile moderne.

Prenumele de față Lucia este varianta feminina a numelui Lucian. De aceea, primeau acest nume copiii care se nășteau pe lumină. Tot în sensul originii, însă interpretând, părinții numeau Lucia pruncul fetita care se năștea ca o lumină în viața părinților, ca o șansa și motiv de bucurie și de slavă.

Un alt aspect demn de menționat se referă la faptul că forma de feminin a devenit mult mai populară ca cea de masculin, Lucius, acest fenomen datorindu-se influentei exercitate de biserică, mai exact cultului unei sfinte care a trăit în timpul lui Diocletian. Lucrurile au stat diferit în spațiul romanesc, unde influentele greacă și slavă erau puternice, prenumele de fată Lucia intrând în onomastica noastră mult mai târziu. Mai mult decât atât, se pare că mult mai populare la noi sunt formele Lucica și Luciana ori forma de masculin, Lucian.

Derivate ale numelui Lucia

Lucia, Luciana, Luci, Luciana, Luchilian, Lucia.

Când își pot serba ziua de nume cei care poartă numele de Lucia?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 6 iulie când este pomenit Sfânta Muceniță Lucia din Roma. Mai sunt și alți sfinți care au purtat acest nume cum ar fi:

Floare-1

Icoana Sfintei Mucenițe Lucia din Roma

Icoana Sfintei Mucenițe Lucia din Roma 6 iulie
Icoana Sfintei Mucenițe Lucia din Roma 6 iulie

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 100

Floare-1

Rugăciune pentru paza fecioriei și a dreptei credințe către Sfintele Fecioare

Sfintelor Mucenițe Tecla, cea întocmai cu apostolii, Doroteea din Cezareea Capadociei, Eufrasia și Iuliana din Nicomidia, Pelaghia și Iustina din Antiohia Siriei, Agata și Lucia din Sicilia, Drosida, Cecilia, Agnia și Lucia din Roma, dimpreună cu toate Sfintele Mucenițe Fecioare, făclii de Dumnezeu aprinse v-ați făcut întru dreapta credință, alungând întunericul păgânesc și cel al patimilor stricăciunii. Cu osârdie și curaj ați păzit dreapta credință și fecioria trupului, pe chinuitorii ucigași de creștini înfruntând și cununile muceniciei dobândind.

O, Sfântă Tecla cea întocmai cu apostolii, prima între mucenițe, alesul vlăstar al Iconiei, care, la auzul propovăduirii Sfântului Apostol Pavel, de dragostea lui Hristos te-ai rănit și ai făgăduit că nici părinții tăi, nici mânia, nici amenințările sau chinuirile tiranilor fără de omenie nu te vor mai despărți de Mirele tău cel ceresc. Tu, cea preacinstită, primind binecuvântarea „Apostolului neamurilor”, care ți-a fost sprijin și întărire, împreună cu Sfântul Barnaba, prin rugăciune fierbinte ai înduplecat pe Dumnezeu să stingă cu rouă din cer rugul pe care te-au urcat idolatrii. Fiarele sălbatice cele asmuțite asupra ta le-ai îmblânzit, la care minune păgânii au exclamat: „Mare este Dumnezeul creștinilor!”. Tu, cea aleasă dintre miresele lui Hristos, din pustia Seleuciei și pe sacerdoții păgâni ai chemat la baia Botezului, multe semne și minuni săvârșind cu puterea Preasfintei și de viață Făcătoarei Treimi. Sfântă Întâi Mare Muceniță Tecla, cea grabnică ajutătoare celor care se nevoiesc cu bună rânduială și sunt cuprinși de felurite suferințe și chinuri, roagă-te pentru noi, dimpreună cu toate celelalte mucenițe fecioare, ocrotitoarele monahiilor care se afierosesc Domnului.

O, Sfântă Muceniță Doroteea, mult iubitoare de feciorie, ocrotitoare a grădinarilor, odraslă aleasă a Cezareei cea din Capadocia, tu, la credință ai întors și cununa muceniciei ai mijlocit surorilor care, din pricina persecuțiilor, oarecând lepădaseră numele de creștin. Cumplitele suplicii cu credință ai îndurat pentru Hristos, cântând cu bucurie imnele Paradisului. Tu, cea care pe aristocratul păgân Teofil, cel care în batjocură ți-a cerut de îndată câteva mere și flori din Grădina Mirelui tău, l-ai rușinat când în pânză nepătată i-ai adus trei mere și trei trandafiri, ofrande dăruite ție de înger, la care minune, săvârșită în friguroasa lună a lui februarie, acela îndată s-a făcut creștin, primind și el cununa slavei mucenicilor.

O, Sfântă Muceniță Eufrasia din Nicomidia, tu, care în vremea cumplitei persecuții a împăratului Maximian te-ai rugat lui Dumnezeu să păstreze neîntinată a ta feciorie, iar pe tiranii cei fără de omenie, atrași nebunește de frumusețea chipului tău, cu dumnezeiască înțelepciune i-ai biruit. Călăii au crezut cuvântului tău că ierburile arătate de tine sunt asemenea unei armuri și pot să stea chiar și împotriva ascuțișului sabiei, iar, când te-ai oferit să îi încredințezi de aceasta prin propriul exemplu, au lovit cu putere, coborând pe sfințitul tău creștet cununa muceniciei cea dăruită ție de Hristos.

O, Sfântă Muceniță Iuliana din Nicomidia, iubitoarea de feciorie, ocrotitoarea bolnavilor și izgonitoarea demonilor, tu, care din părinți bogați te-ai născut și înțelepciunea ai iubit, mântuirea ai dorit și Botezul creștin în ascuns ai primit. Tu, cea care pe Hristos, Singurul Mire, ai dorit, suferind bătăi și chinuri din invidia celui rău, care în propriile-i unelte i-a transformat pe tatăl tău și pe guvernatorul cel idolatru. Tu, cu exemplul mărturisirii, 500 de bărbați și 130 de femei de la păgânism ai convertit, suferind cu ei moarte martirică.

O, Sfântă Muceniță Pelaghia din Antiohia Siriei, deși aveai doar 15 ani, soldații cei fărădelege ai crudului împărat Dioclețian voiau să siluiască fecioria ta, dar te-ai rugat Mântuitorului și ai ales moartea martirică decât căderea în păcat. Pentru iubirea curăției, însuși Marele Ioan Gură de Aur te-a proslăvit în al său cuvânt, lăudând întreaga ta înțelepciune pe care ai păzit-o cu prețul vieții.

O, Sfântă Muceniță Iustina din Antiohia Siriei, tu, care te-ai dăruit Mirelui Ceresc și ai ales să trăiești viață de feciorie, tu, care ai stat împotriva avansurilor pătimașului tău pretendent, care, în nebunia sa de a te cuceri, a apelat la vrăjitorul Ciprian, cel care a slobozit împotriva ta, a familiei tale și a întregului oraș cohorte de demoni și vrăji cumplite, încercând să te momească, dar, văzând că tăria acestora e neputincioasă în fața rugăciunilor tale, s-a convertit și el, până la urmă, și a primit cununa martiriului alături de tine în zilele lui Dioclețian.

O, Sfântă Muceniță Agata, deși erai doar o adolescentă, ai socotit bogăția căii creștine mai presus de bunăstarea părinților tăi, alegând să te afierosești Mântuitorului încă din pruncie. La nebunia guvernatorului Quintian, care încerca să te seducă, ai răspuns cu păzirea neclintită a îndemnurilor lui Hristos. Văzând tiranul că niciun chin nu folosește, a poruncit să te arunce în temniță, unde însuși Petru, verhovnicul apostolilor, a îngrijit rănile tale înainte de a-ți încredința sufletul în mâinile Domnului. Mare este jertfa ta, mare este și îndrăzneala pe care ai câștigat-o înaintea lui Dumnezeu, salvând cu sfintele tale rugăciuni orașul Catania, atunci când a erupt vulcanul Etna.

O, Sfântă Muceniță Lucia din Siracuza, după ce ai împărțit averea ta săracilor, ai ales calea fecioriei de dragul lui Hristos. Orbirea celui care, stăpânit de patimi și neacceptând refuzul tău de a-i deveni soție, ai înfrânt-o cu puterea rugăciunii și a îndelungii răbdări. Însă pătimașul bărbat te-a denunțat guvernatorului că ești creștină, fiind condamnată să suferi rușinea prostituției, însă cu tărie de la Dumnezeu ai stat nemișcată, păstrându-ți puritatea. Fiind supusă la multe chinuri, ai răspândit cu și mai multă putere tuturor lumina lui Hristos, devenind ocrotitoarea și vindecătoarea celor cuprinși de orbire sufletească și trupească.

O, Sfântă Muceniță Drosida, fiica împăratului Traian, cea care în ascuns uceniță a lui Hristos erai și ajutai pe sfinți să culeagă trupurile martirilor și să le îngroape ca niște odoare de mare preț. Tu, care, împreună cu alte cinci creștine, ai fost capturată de soldații tatălui tău și aruncată în închisoare, văzând mucenicescul sfârșit al acestora și dorind să intri la Nunta Fiului cu haina sufletului luminată și curată, ai primit de la Dumnezeu Botezul dorinței și, apoi, nesocotind rugămințile tatălui tău după trup, la locașurile Părintelui ceresc ai năzuit, primind, prin Botezul sângelui, cununa cea neveștejită a muceniciei.

O, Sfântă Muceniță Cecilia, în cetatea vestită a Romei te-ai născut și din fragedă pruncie pe Hristos ai slujit, făgăduind să trăiești în feciorie toată viața. Dar când părinții tăi au vrut să te căsătorească, pe Domnul ai rugat fierbinte ca logodnicul tău, Valerian, să creadă și el și astfel să îți păzești legământul. Primind Botezul împreună cu fratele său, Tiburtie, cinstitul Valerian s-a făcut pildă multor creștini, împreună cu tine virtuțile cele alese cu râvnă lucrând. Dar, arestat fiind pentru misiunea creștină pe care o împlinea, pe tine avându-te ca mijlocitoare și împreună rugătoare, pe călăul cel fără de omenie de la rătăcirea idolilor l-ați întors. Dându-vă, așadar, împreună sufletul lui Iisus, Mirele Cel Ceresc, cu scump sângele vostru pământul ați sfințit.

O, Sfântă Muceniță Agnia, care te-ai jertfit în cetatea Romei ca o mielușea pentru Mielul lui Dumnezeu Care ridică păcatele lumii, tu, care din părinți creștini te-ai născut și Domnului I te-ai închinat din pruncie. Tu, care ai refuzat să fii mireasa altui mire și pe eparhul cel răucredincios l-ai refuzat, drept pentru care te-a trimis într-o casă de desfrânări pentru a întina evlavia și fecioria ta, deși erai doar o copilă, însă un înger al Domnului îți era alături, păzindu-te de toți cei se apropiau de tine cu gânduri necuvioase.

Iar tu, o, Sfântă Muceniță Lucia din Roma, care, cu înțelepciunea cea de negrăit dăruită ție de Domnul, ai întors la credința creștină pe guvernatorul Rix, care încerca să te convingă să te lepezi de Hristos și, împreună cu el, și alți 24 de creștini, ai primit cununa nepieritoare, păzindu-ți întreagă fecioria.

Pentru aceasta, cu multă dragoste vă cinstim, însă, iarăși, vrăjmașul mântuirii noastre, nesuferind a voastră cinstire și mărturie pentru întreaga feciorie, cu gând viclean, în aceste vremuri în care oamenii au slăbit în credință, caută de multe ori ca sărbătoarea voastră să o prefacă în ocară. Sfintelor Fecioare Mucenițe, cumplite vremuri pentru creștini trăim! Dreapta credință este batjocorită, cele firești sunt răstălmăcite și vrăjmășite, căsătoriile întru silnicie sunt schimbate după legea desfrânării, împotriva legii lui Dumnezeu, iar îndemnurile spre patimile cele rușinoase trupești ca un foc au cuprins întreaga lume. Într-un astfel de cuptor al ispitelor stăm noi, creștinii acestui veac. Pentru aceasta venim către voi, Sfintelor Mucenițe ale lui Hristos, și cu lacrimi și credință ne rugăm: Întru curăție ne întăriți! Întru credință ne ocrotiți! Cu cei ce urmează Mirelui Hristos ne socotiți, iar de cei fărădelege ne păziți și ne osebiți. Dați-ne curaj, înțelepciune, bărbăție și dragoste de Dumnezeu și de aproapele, să putem trece nevătămați noaptea acestui veac! Ajutați-ne să urmăm Păstorului Hristos, iar nu lumii! Rugămu-ne vouă, blândelor mielușele, luați aminte la multele noastre neputințe și fiți-ne lumină, zid de apărare, izvor de milă și de faceri de bine acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Notă:
Sfânta Întâia Muceniță și întocmai cu apostolii Tecla (sec. I) este sărbătorită la 24 septembrie; Sfânta Muceniță Doroteea din Cezareea Capadociei († 300) este sărbătorită pe 6 februarie; Sfintele Mucenițe Eufrasia († 303) și Iuliana din Nicomidia († 304) sunt sărbătorite la 19 ianuarie și 21 decembrie; Sfânta Muceniță Pelaghia din Antiohia Siriei († 303) este sărbătorită pe 8 octombrie, iar Sfânta Muceniță Iustina din Antiohia Siriei († 304) este sărbătorită pe 2 octombrie, împreună cu Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, fostul vrăjitor; Sfânta Muceniță Agata din Catania Siciliei († 251) este sărbătorită pe 5 februarie; Sfânta Muceniță Lucia din Siracuza Siciliei († 304) este sărbătorită la 13 decembrie; Sfânta Muceniță Drosida, fiica împăratului Traian († 115/116), este sărbătorită la 22 martie; Sfânta Muceniță Cecilia din Roma († 232) este sărbătorită la 22 noiembrie; Sfânta Muceniță Agnia din Roma († 304) este sărbătorită la 21 ianuarie; Sfânta Muceniță Lucia din Roma († 301) este sărbătorită pe 6 iulie.

Întocmită de către Preasfințitului Părinte Macarie Dorohoi, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord.

Floare-1

Viața completă - Sfânta Muceniță Lucia din Roma (Viețile Sfinților)

Sfânta Muceniță Lucia a fost prinsă de locțiitorul guvernatorului Provinciei Campania (Italia), Rix, care a obligat-o să jertfească zeilor. Lucia a refuzat cu desăvârșire acest lucru și a mărturisit pe Domnul nostru Iisus Hristos cu atât curaj încât Rix a primit și el învățătura creștină și Sfântul Botez. Guvernatorul, auzind despre aceste întâmplări, a poruncit să fie amândoi decapitați, primind astfel cununa muceniciei.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Floare-1

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 6 iulie

În aceasta luna, în ziua a săsea, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Sisoe cel Mare;
Tot în aceasta zi, pomenirea nevoinței Sfintei Mucenițe Lucia fecioara și a lui Rix Vicarul și a altor multi care în Campania au pătimit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților douăzeci și patru de Mucenici care împreuna cu Lucia și cu Rix au mărturisit, și de sabie s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfințitului Mucenic Astie, episcopul Dirahiei;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Arhip și Filimon și Sfinții Mucenici Apolonie, Alexandrion, Epimah și Onisim, care în felurite chipuri au pătimit;
Tot în aceasta zi, pomenirea sfinților mucenici Asterius, Marta, Marin, Audifax, Habakkuk, Cyrenus, Valentin Preotul și mulți alții împreună cu ei din Roma.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 7 iulie

În aceasta luna, în ziua a șaptea, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Toma cel din Maleo;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Chiriachi;
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului Acachie Sanaitul;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Peregrin, și cei dimpreună cu dânsul: Luchian, Pombie, Isihie, Papia, Satornin și Ghermano;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Evstatie, care de foc s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Policarp cel nou, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Evanghel, care de sabie s-a săvârșit.

Floare-1

Pe Sfânta Muceniță Lucia din Roma și pe cei împreună cu ea să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Mucenici rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul (de la Neamț)
(5 august)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul cunoscut și ca Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, este unul din cei mai iubiți sfinți Români și singurul sfânt contemporan care, pentru sfințenia vieții […]

† Scoaterea Sfintei Cruci - Începutul postului
(1 august)

FB Mess WA Like Scoaterea Sfintei Cruci consta în procesiuni care se făceau în Constantinopol, cu părticele din lemnului Sfintei Cruci, pe toată durata postului Sfintei Marii pentru a-i proteja pe locuitori de boli și […]

† Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului
(18 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Chiril al Ierusalimului este unul dintre Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe din secolul al IV-lea care a reușit să mențină dreapta credință în ciuda tuturor încercărilor și opozițiilor. E […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

2 comments on “† Sfânta Muceniță Lucia din Roma
(6 iulie)”

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram