† Sfânta Mironosiță Maria Magdalena și întocmai cu Apostolii
(22 iulie)

5/5 - (6 votes)

Sfânta Mironosiță Maria Magdalena întocmai cu Apostolii l-a urmat pe Mântuitorul până la capăt, până sub Cruce, alături de Maica Domnului și de Sfântul Ioan Evanghelistul, fiind prima dintre mironosițe care a aflat și apoi a vestit Apostolilor Învierea Domnul. Este serbată în calendarul ortodox în data de 17 iulie.

Viața pe scurt - Sfânta Mironosiță Maria Magdalena și întocmai cu Apostolii (sinaxar)

Sfânta Mironosiță Maria Magdalena provenea din neamul lui Neftalim și a fost, potrivit mărturiei Sfinților Evangheliști, prima persoană care L-a văzut pe Hristos înviat, primind totodată de la El misiunea de a vesti și celorlalți Apostoli Învierea. Pentru această cinste deosebită, Biserica o mai numește și "apostol al Apostolilor".

Sfânta s-a născut în Magdala (numit și Magada sau Dalmanuta), un mic sat de pescari aflat pe țărmul vestic al lacului Ghenizaret, la 5 km de orașul Tiberiada. În Sfintele Evanghelii nu găsim informații despre anii de tinerețe ai Sfintei Maria Magdalena. Despre ea știm de la Sfântul Evanghelist Luca și Sfântul Evanghelist Marcu, ca era chinuită de șapte demoni.

Cuprinsă de aceste duhuri și negăsindu-și odihna, ea a aflat că Iisus Hristos ajunsese până în ținutul ei, după ce traversase Samaria, atrăgând după El mulțime de oameni, prin învățătura și minunile care Le săvârșea. Plină de speranță, ea a alerga spre El și, s-a aruncat la picioarele Mântuitorului și i-a cerut să o conducă pe calea vieții veșnice. Sfinții Evangheliști consemnează vindecarea Sfintei Maria Magdalena după ce Mântuitorul a scos pe cei șapte demonu ea care nu îi dădeau pace (Luca 8, 2; Marcu 16, 9).

După minunea vindecării ei, Sfânta Mironosiță Maria Magdalena a renunțat la tot ce avea pentru a-l urma pe Hristos, împreună cu Apostolii, Maica Domnului și alte femei care fuseseră vindecate de El: "Maria, mama lui Iacov cel mic și al lui Ioset, Maria lui Cleopa, Ioana, soția lui Huza; Suzana și Salomea, mama fiilor lui Zevedeu, Marta și Maria din Betania".

Sfânta Mironosiță Maria Magdalena și întocmai cu Apostolii 22 iulie - c

Din relatările evanghelice cunoaștem că, atunci când și-a terminat misiunea în Galileea, Domnul S-a îndreptat către Ierusalim, în ciuda atenționărilor primite din partea celor apropiați. Sfânta Mironosiță Maria Magdalena l-a urmat fără ezitare peste tot. Astfel, când Domnul a eliberat un posedat care era mut Sfânta Mironosiță Maria Magdalena a strigat: "Fericit pântecele care Te-a purtat și sânul care Te-a alăptat!" ( Luca 11, 27). Ea a asistat și la învierea lui Lazăr întărindu-se în credința. În timp ce ceilalți discipoli și-au abandonat Învățătorul, în momentul arestării Sale, ea L-a urmat până în curtea marelui preot, apoi la tribunalul lui Pilat, a asistat la procesul Său nedrept, la Patimile sale și a rămas lângă Cruce, împreună cu Maica Domnului și cu Sfântul Evanghelist Ioan (Ioan 19, 25).

După ce totul a fost săvârșit, iar sângele Mântuitorului s-a scurs din coasta Sa pentru a curăți pământul, Sfânta Mironosiță Maria Magdalena s-a dus la Iosif din Arimateea, un consilier nobil care tocmai săpase un mormânt nou în stâncă, ca să îl convingă pentru a ceda acel mormânt pentru îngroparea Mântuitorului răstignit pe Cruce. Încurajat de credința hotărâtă a acestei femei, Iosif a obținut din partea lui Pilat permisiunea de a face acest lucru și, împreună cu Nicodim, membru al Sanhedrinului care era și el discipol în ascuns al lui Iisus Hristos, au coborât Trupul de pe Cruce și l-au înfășurat într-un giulgiu pentru a-l depune în mormânt. Sfânta Mironosiță Maria Magdalena și Maica Domnului au asistat la acest moment sfâșietor și au cântat un imn de înmormântare, lăcrimând și păstrând nădejdea Învierii. Acest cântec funebru este chiar tema Slujbei Utreniei a Sâmbetei Mari (Săptămâna Mare).

După ce mormântul a fost închis cu o piatră mare care bloca total intrarea, Iosif și Nicodim au plecat, iar cele două femei Sfinte au rămas așezate în lacrimi în fața mormântului până târziu în noapte, hotărându-se ca, imediat după ce se termina odihna Sabbatului, să revină cu bune miresme pentru a mai îmbălsăma trupul Mântuitorului, care fusese înmormântat în grabă (Marcu 16 :1).

La cântatul cocoșului, în prima zi a săptămânii (duminică), Sfânta Mironosiță Maria Magdalena și "cealaltă Marie" au mers din nou la Mormânt, iar acolo li s-a arătat un Înger strălucitor care le-a vestit că Hristos a înviat (Matei 28 :1). Tulburate, cele două femei au alergat într-un suflet să ducă Apostolilor vestea. Pe cale, Domnul Înviat li s-a arătat și le-a salutat zicând: "Bucurați-vă!".

Sfântul Apostol Petru
Sfântul Apostol Petru

Când le-au auzit istorisirea, Apostolii au crezut ca ele își imaginau toate acestea. Sfântul Apostol Petru a alergat însă la Mormânt unde a găsit numai niște fâșii de giulgiu. Sfânta Mironosiță Maria Magdalena s-a dus și a doua oară la Mormânt pentru a se convinge că nu fusese vreo vedenie. A găsit desigur Mormântul gol și s-a întors la Apostoli să îi anunțe, iar aceștia au venit în grabă să vadă minunea. După plecarea apostolilor de la Mormânt, ea a rămas singură întrebându-se cine ar fi putut să ridice trupul (Ioan 20 :11). Doi Îngeri învesmântați în alb s-au arătat atunci pe locul unde fusese trupul Domnului și au întrebat-o de ce plânge. În timp ce le răspundea, Îngerii s-au ridicat dintr-odată, cu respect, iar Sfânta Mironosiță Maria Magdalena s-a întors și L-a văzut pe Hristos care i-a pus aceeași întrebare. Luându-l drept grădinarul locului, ea l-a întrebat dacă El era cel care scosese trupul afară. Imediat însă ce Iisus i-a spus pe nume, Maria, ea a recunoscut glasul prea-iubitului său Domn și a strigat: "Rabbuni! (în traducere Învățătorule!)" și a vrut să i Se arunce la picioare pentru a le săruta. Acesta i-a răspuns: "Nu mă atinge, pentru că încă nu m-am urcat la Tatăl!". Și a trimis-o să vestească "fraților" Săi ceea ce văzuse.

Devenită pentru a treia oară "Apostol al Apostolilor", Maria Magdalena a rămas în continuare cu Apostolii și cu Măicuța Domnului, bucurându-se cu ei. Deși nu există mențiuni special evanghelice, Sfânt a fost cel mai probabil prezentă și pe Muntele Măslinilor, și la Înălțare, precum și în foișor, în ziua Rusaliilor, când Duhul Sfânt a coborât sub formă de limbi de foc (Faptele Apostolilor 2).

Sfânta Mironosiță Maria Magdalena nu trebuie confundată cu femeia păcătoasă despre care se vorbește în Sfintele Evanghelii sau cu Maria din Betania (sora lui Lazăr). Faptul că Sfânta Mironosiță Maria Magdalena a fost asemuită altor femei descrise în Evanghelii nu este un lucru confirmat nicăieri în Tradiția bisericească, nici în cântările bisericești sau în scrierile Sfinților Evangheliști, care afirmă doar că Domnul a izbăvit-o de cei șapte demoni ce o chinuiau, fără a face referire la viața sa de dinaintea întâlnirii cu Mântuitorul.

Apostolia Sfintei Mironosițe Maria Magdalena

Sfânta Mironosiță Maria Magdalena și întocmai cu Apostolii 22 iulie - a

Se știe că Sfânta Mironosiță Maria Magdalena a părăsit Ierusalimul pentru a se duce la Roma și a cere acolo dreptate împăratului Tiberiu pentru condamnarea nedreaptă pronunțată de Pilat. Această istorisire despre răzbunarea împotriva lui Pilat și despre moartea sa nu se găsește decât la Sfântul Simion Metafrastul, care pune în scena pe Sfânta Veronica.

Sfântul Simion Metafrastul spune de asemenea că, prezentându-se în fața împăratului cu un ou în mână, ea i-a spus că, după ce a suferit Patimile, Hristos a înviat, aducând tuturor oamenilor făgăduința învierii. Împăratul a râs de ea, zicând că un om nu se poate scula din morți, după cum oul pe care îl ținea în mână nu se putea face roșu. Oul s-a colorat atunci în roșu (de aici vine tradiția ouălor roșii de Paște).

Revenită la Ierusalim, Sfânta Mironosiță Maria Magdalena a urmat învățătura Sfântului Petru. Pe când Apostolii s-au împrăștiat în diverse regiuni ale lumii, Maria Magdalena împreună cu Sfântul Maxim, unul din cei 70 de apostoli, s-a dus să predice Vestea cea Bună. Au fost arestați la scurt timp de către iudei și au fost lăsați împreună cu alți Creștini, în mijlocul mării, fără hrană, pe o corabie fără pânze și fără vâsle. Ambarcațiunea a fost însă condusă de Hristos până la Marsilia, în Galia (Franța). Debarcând vii și nevătămați, Sfinții Apostoli au suferit foamete, sete și dispreț din partea locuitorilor locului, păgâni care nu îi ajutau în nici un fel.

Într-o zi în care galii erau adunați pentru unul din sacrificiile lor idolești, Sfânta Mironosiță Maria Magdalena s-a amestecat plină de curaj în adunarea lor și i-a îndemnat să Îl recunoască pe singurul Dumnezeu, Făcătorul Cerului și al Pământului. Minunați de forța ei și de lumina feței sale, păgânii au ascultat-o. Inspirată de Sfântul Duh, ea a repetat același discurs și în fața guvernatorului roman al provinciei, Ipatie, care venise împreună cu soția sa să aducă jertfă idolilor, pentru ca să poată avea un copil. Chiar dacă inițial a fost reticent la învățătura Sfintei, Ipatie a primit-o pe Sfânta Mironosiță Maria Magdalena și pe cei care o însoțeau la palat și a ascultat învățătura ei. Prin rugăciunile Sfintei, Ipatie și soția lui au dobândit un prunc. După aceasta și după alte minuni, Ipatie și toată casa lui s-au botezat creștini.

Sfânta Mironosiță Maria Magdalena și întocmai cu Apostolii 22 iulie - d

Părăsind Galia, Sfânta Maria Magdalena și-a continuat periplurile misionare în Egipt, Fenicia, Siria, Pamfilia și în alte locuri, răspândind peste tot buna mireasmă a lui Hristos. A petrecut o vreme la Ierusalim, apoi a pleca în Efes unde l-a regăsit pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, împărtășind cu el aceleași încercări și bucurându-se de învățăturile sale.

Îndeplinindu-și misiunea pe care i-a încredințat-o Domnul, ea și-a dat sufletul după o scurtă boală. A fost îngropată la intrarea peșterii unde au adormit apoi cei Șapte Tineri din Efes, sărbătoriți de Biserică la data de 4 august.

Sursă: Orthodoxwiki.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Lăcașuri de cult din țara noastră închinate Sfintei Mironosițe Maria Magdalena

Mănăstiri cu hramul Sfintei Maria Magdalena se găsesc în țara noastră în județul Constanța lângă Cobadin și în localitatea Drăgănești Vlașca din județul Teleorman, la mănăstirea Pantocrator. În sectorul 4 al capitalei, parohia Sfântul Antonie cel Mare și Sfântul Ioan Casian o are ca ocrotitor și pe Mironosița cea întocmai cu Apostolii.

Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena și întocmai cu Apostolii

Capul Sfintei Mironosite Maria Magdalena și întocmai cu Apostolii 22 iulie
Capul Sfintei Mironosite Maria Magdalena

Potrivit tradiției răsăritene, Sfânta Maria Magdalena s-ar fi retras în Efes împreună cu Maica Domnului unde a și murit, moaștele sale fiind transferate la Constantinopol în anul 886.

O altă tradiției afirma că Sfânta Maria Magdalena ar fi predicat Evanghelia în anul 34, în Insula Zakyntos, Grecia.

În pofida faptului că Sfântul Grigorie de Tours confirmă tradiția potrivit căreia Sfânta Maria Magdalena a mers în Efes, în Apus a apărut o alta tradiție ce susține ca Maria Magdalena, Lazar, și activa ucenici, au mers la Merseille, unde au convertind întreaga regiune Proventa.

Sfânta Maria Magdalena s-ar fi retras într-o peșteră unde a dus o viață ascetică vreme de treizeci de ani. La vremea mutării sale la Domnul, îngerii au purtat-o la Aix și în oratoriul Sfanțului Maximin. Trupul sfintei a fost păstrat în acest oratoriu construit de Maximin in Villa Lata.

Mormântul Sfintei Maria Magdalena din Efes se află la dreapta intrării în peștera unde au adormit, mai târziu, cei șapte tineri din Efes. În locul acesta s-a format un locaș numit martyrion ce are o cupolă și care închide mormântul cu acoperământul lui. Foarte curând a început să devină locul unui mare pelerinaj.

Cea dintâi mărturie cu privire la existența mormântului și martyrionului Sfintei Maria Magdalena în Efes apare menționată în anul 590 de către Grigorie de Tours. Jumătate de secol mai târziu, în 630, Patriarhul Ierusalimului, Sfântul Modest, menționează aceeași informație. Închinătorii Sfintelor Locuri nu scăpau prilejul de a trece și prin Efes, ca să se închine la mormântul Sfintei.

În 745 când, potrivit cronicarului Sigebert, au fost mutate la Vezelay, din pricina invaziei sarazinilor. Nu exista marturii cu privire la întoarcerea lor, însa, în 1279, când Carol III, Regele de Neapole, a ridicat un așezământ Sainte Baume pentru dominicani, racla cu moaștele sfintei a fost găsită intactă, împreună cu o inscripție care confirmă că aici fusese ascunsa.

În 1600 moaștele au fost mutate într-un sarcofag trimis de Clement VIII, capul sfintei fiind așezat într-o raclă separată. În 1814 biserica "La Sainte Baume", afectată în timpul revoluției, a fost restaurata, iar în 1822 peștera unde a viețuit sfântă a fost sfințită. Capul sfintei se parează aici, devenind un important centru de pelerinaj apusean.

Mâna Sfintei Mironosite Maria Magdalena și întocmai cu Apostolii 22 iulie - b
Mâna Sfintei Mironosite Maria Magdalena

Mana stângă a Sfintei Maria Magdalena se găsește la Mănăstirea Simono Petra din Muntele Athos. Aceasta mana a Magdalenei este intactă, cu piele și tendoane și răspândește o buna-mireasma cerească. Multi din cei care o săruta cu evlavie și credință au afirmat de faptul ca este caldă. În anul 1740, prădătorii romano-catolici Barberini au furat mana Sfintei Maria, aceasta neprețuita comoara a Mănăstirii Simonopetra. În anul 1765, ieromonahul Ioasaf din Mitilini reușește să achite o parte din banii pretinși și în cele din urmă reușește și readucerea moaștelor Sfintei Maria Magdalena în mănăstire.

În Mănăstirea Simonopetra mana Sfintei Maria Magdalena este scoasă pelerinilor spre închinare, în fiecare zi, în cadrul Pavecerniței, alături de o bucata din lemnul Sfintei Cruci și alte sfinte moaște.

Moaștele Sfintei Maria Magdalena nu reprezinta doar unul dintre odoarele cele mai de preț ale Mănăstirii Simonopetra și ale Muntelui Athos, ci ale întregii lumi creștine.

Mâna Sfintei Mironosite Maria Magdalena și întocmai cu Apostolii 22 iulie
Mâna Sfintei Mironosite Maria Magdalena - Mănăstirea Simonos-Petra

Parți din moaștele Sfintei Maria Magdalena se păstrează și în alte mănăstiri din Sfântul Munte Athos. Talpa ștanga se afla la Sfânta Mănăstire Esfigmenu. Mici fragmente exista în Sfintele Mănăstiri: Vatoped, Dionisie, Dochiariu, Zografu, Xenofont, Sfântul Pavel și Sfântul Pantelimon. Fragmente din moaștele ei sunt păstrate, în afara de Sfanțul Munte Athos, și la alte careva mănăstiri de pe teritoriul grecesc. Parți din mana ei dreapta se păstrează în Sfânta Biserica a Învierii din Ierusalim și la Muzeul din Sofia (Bulgaria).

Sursă: Creștin Ortodox.

Ornament despartitor v01

Minuni săvârșite de sfintele Moaște ale Sfintei Mironosițe Maria Magdalena

Icoana Sfintei Mironosițe Maria Magdalena și întocmai cu Apostolii 22 iulie

În Sfânta Mănăstire Simonopetra, pentru multele minuni pe care le face până astăzi, Sfânta Maria Magdalena este considerată de către părinti și frați ca al doilea ctitor al Mănăstirii. Si iată doar careva dintre minunile ei pe care părintii mănăstirii le istorisesc închinătorilor:

În anul 1891, un incendiu care a pornit de la cuptor a distrus partea răsăriteană a mănăstirii. A ars biserica mare cu toate icoanele, vasele și vesmintele. Policandrele și sfeșnicele s-au topit și a ars și biblioteca de deasupra naosului. S-au prefăcut în cenușa 250 de manuscrise și toate cărțile tipărite. Ajutorul mănăstirilor athonite s-a făcut simțit imediat: s-au adunat 500 de lire de aur turcești, din care 200 au fost oferite de Mănăstirea Vatopedi. Egumenul Neofit era atunci în Rusia pentru o colectă. La chemările sale pentru ajutor economic au răspuns mai degrabă simpli credincioși decât ierarhia. Sfanțul Ioan de Kronstadt a oferit personal 300 de ruble. Reușita colectei a fost atribuita facerii de minuni a cinstitelor moaște ale Sfintei Maria Magdalena, pe care egumenul le avea la el, iar de atunci sfântă este cinstita ca împreună-ctitor al mănăstirii și este reprezentată în icoanele portabile alături de Cuviosul Simon, Izvorâtorul de mir.

În regiunea Galatista (Tesalonic), în anul 1911, apăruse un vierme care distrugea răsadurile. Locuitorii au chemat pe părintii simonopetriti cu moaștele Sfintei Maria Magdalena și au făcut Aghiazma. Imediat viermele distrugător a dispărut.

De asemenea, în anul 1912, în regiunea Epanomis din Tesalonic, apăruseră o mulțime de lăcuste. Locuitorii au rugat să li se trimită Sfintele Moaște. După ce s-a săvârșit Paraclisul sfintei și Aghiazma, lăcustele au dispărut cu totul. Epanomitii sunt foarte recunoscători și astăzi Sfintei Maria Magdalena.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Magdalena

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena și întocmai cu Apostolii!

MAGDALENA - provine de la regiunea de obârșie a sfintei, Magdala Galileii (în limba ebraică "Magdala" însemnând "turnul lui Dumnezeu"), un sătuc de pescari de pe țărmul vestic al Lacului Ghenizaret, situat între orașele Capernaum și Tiberiada.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Magdalena?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 22 iulie când este pomenit Sfânta Mironosiță Maria Magdalena și întocmai cu Apostolii.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfintei Mironosițe Maria Magdalena și întocmai cu Apostolii

Icoana Sfintei Mironosițe Maria Magdalena și întocmai cu Apostolii 22 iulie - a
Icoana Sfintei Mironosițe Maria Magdalena și întocmai cu Apostolii 22 iulie

Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, atunci când este zugrăvită singură, poartă în mână o cruce.

Sfânta Maria Magdalena este înfățișată ca femeie mironosiță, purtând un vas cu mir, fără a fi asociată cu "femeia păcătoasă", pentru că se află printre acele femei care s-au dus la mormânt pentru a unge trupul Mântuitorului.

Ea se mai zugrăvește și în icoana Răstignirii, în cea a Coborârii de pe Cruce a trupului Domnului, la plângerea Lui, la îngroparea lui, în icoana Învierii, într-o parte, apoi împreună cu femeile mironosițe la mormânt, când îngerul le vestește Învierea, apoi în reprezentarea venirii Apostolilor Petru și Ioan la mormânt (lateral).

Separat este zugrăvită atunci când Domnul i se arată îndeosebi ei, în grădină. În acest context, e zugrăvit Mormântul și, înăuntru, doi îngeri șezând, îmbrăcați în haine albe; și Hristos, stând în picioare înaintea mormântului și ținându-și haina cu o mână, și cu cealaltă ținând o hârtie, grăiește: Marie, nu te atinge de Mine…!. și Maria, îngenuncheată înaintea Lui, căutând să-i apuce picioarele.

Ornament despartitor v01

Biserica Sfânta Maria Magdalena din Ierusalim

Biserica Sfânta Maria Magdalena, după cum este cunoscuta în toată lumea, este o mănăstire rusească aflată pe Muntele Măslinilor, aflată foarte aproape de Gradină Ghetsimani, în Ierusalim. La mică distanță de aceasta se află alte două locașuri de cult renumite, anume Biserica Dominus Flevit și Biserica Tuturor Națiunilor.

După cum ne arată și numele acesteia, biserică este închinată Sfintei Maria Magdalena (din Magdala), una dintre femeile mironosițe din care Mântuitorul Iisus Hristos scosese șapte diavoli.

Biserica Sfânta Maria Magdalena din Ierusalim - scurt istoric

Biserica Sfânta Maria Magdalena a fost construita în anul 1886, de către țarul Alexandru al III-lea al Rusiei, în onoarea mamei sale, împărăteasa Maria Alexandrovna. Biserica a fost construita cu tradiționalul acoperiș cu turle, stil specific Rusiei, în perioada secolelor XVI-XVII, având șapte turle aurite, în forma de "ceapă".

În anul 1888, marele duce Serghei Alexandrovici, fratele lui Alexandru al III-lea, împreună cu soția lui, marea ducesă Elizabeta de Hesse-Darmstadt, nepoata a reginei Victoria și sora a ultimei împărătese a Rusiei, au participat la sfințirea bisericii, ca trimiși ai împăratului.

Marea ducesă a Rusiei a iubit aceasta biserică încă de la început, motiv pentru care l-a și însărcinat cu zugrăvirea icoanelor acesteia pe pictorul rus Sergei Ivanov (1864-1910). Pictorul a zugrăvit mai multe scene din viata Sfintei Maria Magdalena, toate păstrându-se, în biserică, până astăzi.

Deasupra iconostasului se află icoana care o înfățișează pe Sfânta Maria Magdalena, ținând în mână un ou roșu și șezând înaintea împăratului roman Tiberiu. Ea îi spune împăratului despre procesul cel nedrept făcut lui Iisus Hristos. Se știe că, după procesul nedrept făcut lui Iisus, Irod a fost trimis în exil.

Iconostasul este lucrat din marmura alba și bronz. Pe acesta se află o serie de icoane zugrăvite de renumitul artist rus, Vereshchaguin. În dreapta iconostasului, într-un tron sculptat în lemn, se află așezată icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Îndrumătoarea (Hodighitria). Aceasta icoană a fost adusa din Liban. În secolul al XVI-lea, aceasta a scapăt în chip minunat dintr-un incendiu ce a cuprins întreaga biserică. Se cunosc mai multe vindecări minunate, în urma unei epidemii de holera.

În interior, cu mare evlavie, sunt păstrate Moaștele unor sfinte martire din Rusia: marea ducesa Elisabeta Feodorovna și maica Varvara Yakovleva, ambele aruncate în închisoare în timpul revoluției bolșevice din anul 1917 și martirizate în ziua de 18 iulie 1918.

Marea ducesă Elisabeta, rămasa văduva în urma omorârii prin asasinat a soțului ei, în anul 1905, a intrat în mănăstire și s-a călugărit. Ea a întemeiat o mănăstire de maici, în Moscova, obștea având drept primă slujire opera caritabilă. După revoluția din anul 1918, ducesa Elisabeta, împreuna cu sora Varbara și alți membri ai familiei imperiale, a fost aruncata într-o mină părăsita, unde a și murit de foame.

Trupurile celor două nevoitoare, Elisabeta și Varbara, au fost luate, mai apoi, și aduse în Ierusalim. În anul 1920, acestea au fost așezate, spre odihna, după dorința marii ducese, în cripta de sub Biserica Sfânta Maria Magdalena. Cele doua femei au fost canonizate ca sfinte martire în anul 1981, când trupurile lor au și fost așezate în biserica cea mare, spre închinare.

În subsolul bisericii, într-o cripta, a fost înmormântata prințesa Andreea a Greciei, nepoata sfintei mari ducese Elisabeta și soacra reginei Elisabeta a II-a a Angliei. Prințesa Andreea a Greciei (Alice din Battenberg), mama ducelui de Edinburgh, a vizitat biserica și a rămas, pentru o vreme, în mănăstire, în anul 1930. Dorința acesteia a fost ca trupul ei să fie înmormântat alături de cel al mătușei ei, ducesa Elisabeta, căreia s-a și străduit sa îi urmeze.

Prințesa a ascuns, salvând de la moarte, multi evrei, în vremea dominației naziste. Prințesa a murit în anul 1969, în Palatul din Buckingham. Dorința acesteia, anume de a fi așezata în Biserica Sfânta Maria Magdalena, a fost împlinita abia în anul 1988, caid trupul ei a fost așezat în cripta subterană a bisericii.

Comunitatea monahală de la Biserica Sfânta Maria Magdalena a fost întemeiată în anul 1936, de către maica Maria (Robinson), o femeie evlavioasa din Anglia, după convertirea și călugărirea ei. Obștea număra în jur de 30 de maici, de diferite naționalități: rusă, americană, australiană, arabă, sârbă, română.

Sursă: Creștin Ortodox.

Ornament despartitor v01

Pasaje Biblice depre Sfânta Mironosiță Maria Magdalena

Sfânta Mironosiță Maria Magdalena și întocmai cu Apostolii 22 iulie - b

După ce Hristos scoate din ea șapte diavoli, urmează lui Hristos, slujindu-I: Luca 8,2-3: "Și unele femei care fuseseră vindecate de duhuri rele și de boli: Maria, numită Magdalena, din care ieșiseră șapte demoni, și Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui Irod, și Suzana și multe altele care le slujeau din avutul lor."

Ea este de față la Răstignirea Domnului și la îngroparea Lui:

Matei 27, 55-61: "Și erau acolo multe femei, privind de departe, care urmaseră din Galileea pe Iisus, slujindu-I, între care era Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacov și a lui Iosi, și mama fiilor lui Zevedeu. Iar făcându-se seară, a venit un om bogat din Arimateea, cu numele Iosif, care și el era un ucenic al lui Iisus. Acesta, ducându-se la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să i se dea. Și Iosif, luând trupul, l-a înfășurat în giulgiu curat de in, și l-a pus în mormântul nou al său, pe care-l săpase în stâncă, și, prăvălind o piatră mare la ușa mormântului, s-a dus. Iar acolo era Maria Magdalena și cealaltă Marie, șezând în fața mormântului."

Este prima care Îl vede pe Domnul înviat:

Marcu 16,1-10: "Și după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, și Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. Și dis-de-dimineață, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt. Și ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Dar, ridicându-și ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. Și, intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb, și s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântați! Căutați pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeți și spuneți ucenicilor Lui și lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veți vedea, după cum v-a spus. Și ieșind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică și de uimire, și nimănui nimic n-au spus, căci se temeau. Și înviind dimineața, în ziua cea dintâi a săptămânii (Duminică) El s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte demoni. Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu El și care se tânguiau și plângeau."

Ioan 20,1-18: Iar în ziua întâia a săptămânii (duminica), Maria Magdalena a venit la mormânt dis-de-dimineață, fiind încă întuneric, și a văzut piatra ridicată de pe mormânt. Deci a alergat și a venit la Simon-Petru și la celălalt ucenic pe care-l iubea Iisus, și le-a zis: Au luat pe Domnul din mormânt și noi nu știm unde L-au pus. Deci a ieșit Petru și celălalt ucenic și veneau la mormânt. Și cei doi alergau împreună, dar celălalt ucenic, alergând înainte, mai repede decât Petru, a sosit cel dintâi la mormânt. Și, aplecându-se, a văzut giulgiurile puse jos, dar n-a intrat. A sosit și Simon-Petru, urmând după el, și a intrat în mormânt și a văzut giulgiurile puse jos, Iar mahrama, care fusese pe capul Lui, nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfășurată, la o parte, într-un loc. Atunci a intrat și celălalt ucenic care sosise întâi la mormânt, și a văzut și a crezut. Căci încă nu știau Scriptura, că Iisus trebuia să învieze din morți. Și s-au dus ucenicii iarăși la ai lor.
Iar Maria stătea afară lângă mormânt plângând. Și pe când plângea, s-a aplecat spre mormânt. Și a văzut doi îngeri în veșminte albe șezând, unul către cap și altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus. Și aceia i-au zis: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea le-a zis: Că au luat pe Domnul meu și nu știu unde L-au pus. Zicând acestea, ea s-a întors cu fața și a văzut pe Iisus stând, dar nu știa că este Iisus. Zis-a ei Iisus: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea, crezând că este grădinarul, I-a zis: Doamne, dacă Tu L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus și eu Îl voi ridica. Iisus i-a zis: Maria! Întorcându-se, aceea I-a zis evreiește: Rabuni! (adică, Învățătorule) Iisus i-a zis: Nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Mergi la frații Mei și le spune: Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru și la Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru. Și a venit Maria Magdalena vestind ucenicilor că a văzut pe Domnul și acestea i-a zis ei."

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfânta Mironosiță Maria Magdalena și întocmai cu Apostolii

O, Sfântă Mironosiță, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena! Tu, cu căldura dragostei tale pentru Hristos Dumnezeu, ai călcat sub picioare măiestriile cele rele ale vrăjmașului și L-ai aflat pe Hristos, Mărgăritarul cel fără de preț, și ai dobândit Împărăția cerurilor. Pentru aceasta cădem către tine și cu suflet umilit și cu inima înfrântă strigăm ție noi, nevrednicii: Caută dintru înălțimea cerului spre noi, cei ce suntem în luptă cu ispitele păcatelor; vezi cu cât de multe păcate și nevoi vrăjmașul în toată ziua ne împiedică, căutând pieirea noastră. Slăvită și întru tot lăudată ucenică a lui Hristos Maria Magdalena, roagă-L pe Cel iubit de tine, Cel ce și El pe tine te-a iubit, pe Hristos Dumnezeu, ca să ne dăruiască lăsarea greșelilor noastre celor multe, să ne întărească cu darul Său, cu trezvie și vitejește să umblăm pe calea sfintelor Lui porunci și să ne facă pe noi lăcaș binemirositor al Sfântului Duh, ca așa, în pace, nerușinați să sfârșim viața noastră cea cu multe osteneli pe pământ și să ne sălășluim în lăcașurile raiului ceresc cele luminate și fericite, unde cu toți sfinții totdeauna cu bucurie preamărești Treimea cea de o ființă, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Amin.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfânta Mironosiță Maria Magdalena și întocmai cu Apostolii, glasul al 4-lea

Lui Hristos, Cel ce pentru noi s-a născut din Fecioară, cinstită Marie Magdalena ai urmat, și ai păzit îndreptările și legile Lui. Pentru aceasta astăzi preasfințită pomenirea ta prăznuind, te lăudăm cu credință și te cinstim cu dragoste.

Condac - Sfânta Mironosiță Maria Magdalena și întocmai cu Apostolii, glasul al 4-lea

Dumnezeu, Cel mai presus de ființă, umblând în lume cu trup, mironosiță, adevărată următoare te-a primit pe tine, ceea ce toată dragostea ta ți-ai dăruit-o către Dânsul. Pentru aceasta și tămăduiri prea multe ai făcut și, după ce te-ai mutat acum în ceruri, pentru lume te rogi pururea.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfânta Mironosiță Maria Magdalena și întocmai cu Apostolii (Viețile Sfinților)

Sfânta Maria, cea numită Magdalena, a fost uceniță și mironosiță lui Hristos cea dintâi și cea mai mare decât toate mironosițele și purtătoarele de mir. Ea se trăgea din seminția lui Neftalim, a cărei patrie se cuprinde în hotarele Galileii celei de sus, dintr-un loc ce se numește Magdal și de unde s-a numit și Magdalena. Aceasta a trăit în vremea venirii pe pământ a Domnului nostru Iisus Hristos, și din tinerețe ori după judecățile neajunse ale lui Dumnezeu – ca să se arate lucrurile Fiului lui Dumnezeu întru dânsa, precum însuși zice despre orbul din naștere –, ori prin îngăduința dumnezeiască spre oarecare folos sufletesc, ea era muncită și supărată de șapte duhuri necurate.

Și auzind ea de Hristos, Mântuitorul lumii, Care umblând în vremea aceea prin cetățile și satele Galileii, tămăduia toate bolile și neputințele din oameni, izgonea pe diavoli dintr-înșii, propovăduia Evanghelia împărăției cerului și cu puterea Sa dumnezeiască cea dătătoare de tămăduiri, făcea bine tuturor, s-a dus la Dânsul și s-a învrednicit îndată de milostivirea Lui cea iubitoare de oameni, împreună cu cei miluiți. Căci a căutat spre dânsa Domnul Cel multmilostiv, care cunoaște toate mai înainte de facerea lor, și a gonit dintr-însa pe acei șapte diavoli muncitori cumpliți, făcând-o sănătoasă nu numai cu trupul, dar și cu sufletul; căci i-a luminat mintea cu lumina cunoștinței adevărului, ca să cunoască că El este Mesia Cel așteptat și să creadă într-însul, că El este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel trimis de Tatăl, spre mântuirea lumii.

De atunci, Sfânta Maria Magdalena s-a făcut uceniță și următoare lui Hristos, slujindu-L împreună cu celelalte sfinte femei, până la patimile Lui cele de bună voie, până la moartea pe cruce și până la îngroparea dumnezeiescului Trup, după cum mărturisește despre aceasta Sfântul Matei Evanghelistul, astfel: Acolo erau și femei multe, privind de departe, care veniseră după Iisus din Galileea, slujindu-I Lui, între care era și Maria Magdalena.

Femeile Mironoite la mormântul Domnului
Femeile Mironoite la mormântul Domnului

Căci această sfântă mironosiță mai mult decât toate petrecea nedezlipită de Hristos și de Preacurata Lui Maică. Pentru aceasta evanghelistul o pune mai întâi decât pe celelalte, ca pe o mai iubitoare de Hristos și de Maica Lui și ca pe o mai osârdnică slujitoare Maicii Făcătorului său de bine și Mântuitorului nostru. Căci și în vremea răstignirii Lui, ea stătea lângă cruce, împreună cu Preacurata Fecioară Născătoare de Dumnezeu și împreună cu celelalte femei, privind la pătimirea lui Hristos. Pe de o parte plângea și se tânguia cu amar pentru Dânsul, iar pe de alta suferea pentru Maica Lui cea cu totul fără de prihană, care plângea și se jelea fără de mângâiere, ca o Maică pentru preaiubitul ei Fiu, căci sufletul ei era pătruns de sabia de care spusese bătrânul Simeon mai înainte, și fiind slăbită cu totul de durerea inimii, Sfânta Maria Magdalena o mângâia și o sprijinea pe cât îi era cu putință, împreună cu celelalte, făcând toate pentru ușurarea supărării ei.

Și după ce s-au dus toți răstignitorii și Hristos Și-a dat sufletul, au venit Iosif din Arimateea cu Nicodim și au luat trupul lui Iisus de pe cruce; iar Maria Magdalena, căzând împreună cu Preacurata Lui Maică și cu celelalte, au sărutat sfântul și îndumnezeitul Lui trup și L-au petrecut până la mormânt. Iar după ce L-au pus în mormânt, prăvălind piatra pe ușa lui, toate celelalte femei s-au dus împreună cu Iosif și cu Nicodim, numai ea împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu se vede că au rămas lângă mormânt, după cum zice Sfântul Matei Evanghelistul: Erau Maria Magdalena și cealaltă Mărie, adică Născătoarea de Dumnezeu, șezând în preajma mormântului.

Dar, fiindcă atunci era vineri, seara târziu, și, după porunca Legii Vechi, se cădea să se odihnească fiecare după lucrul său, s-au dus și ele să se odihnească în casa lor. Deci sâmbătă s-au odihnit, după poruncă, după cum zice Sfântul Luca Evanghelistul. Iar după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâia a săptămânii, după cum scrie Sfântul Matei Evanghelistul, care istorisește cea dintâi mergere a femeilor la mormânt, a venit Maria Magdalena și cealaltă Mărie, adică Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, să vadă mormântul; pentru că Maica Domnului, pătimind durere ca o maică mai mult decât toți, n-a putut să rabde până ce se vor pregăti și celelalte mironosițe, ci, aflând pe Maria Magdalena împreună alergătoare și întocmai ca dânsa cu sârguința, cu durerea și dorința - căci era prea sârguitoare această femeie, pentru aceea se pomenește de toți cei patru evangheliști a venit îndată după miezul nopții la mormânt, nu cu aromate, că nu îngăduia vremea, ci numai să vadă mormântul. Aceasta este cea dintâi ducere a cinstitelor și sfintelor femei la mormântul Domnului nostru Iisus Hristos, pe care o istorisește Sfântul Matei Evanghelistul.

Sfintele Famei Mironosite
Sfintele Famei Mironosite

Și apropiindu-se ele de mormânt, iată s-a făcut îndată cutremur mare, căci îngerul Domnului, coborând din cer și venind, a răsturnat piatra de pe mormânt și a stat deasupra ei. Iar Domnul era înviat atunci, căci evanghelistul n-a zis că după ce s-a răsturnat piatra, atunci a ieșit Mântuitorul din mormânt, ci cum că îngerul a răsturnat piatra și a șezut deasupra ei. Căci Domnul, strălucind trupul Său cu nestricăciune, ca un Dumnezeu, a ieșit din mormânt când piatra era pusă deasupra, precum și în seara aceleiași Duminici, ușile fiind încuiate, a intrat la ucenicii Săi. Și era chipul lui ca fulgerul și îmbrăcă­mintea lui albă ca zăpada și de frica lui s-au cutremurat străjerii și s-au făcut ca niște morți. Și răspunzând îngerul, a zis către femei: "Nu vă temeți, știu că pe Iisus Cel răstignit II căutați. Nu este aici, ci S-a sculat, precum a zis; veniți de vedeți locul unde a zăcut Domnul- și, degrab mergând, spuneți ucenicilor Lui că S-a sculat din morți".

Vedeți că îngerul nu le-a mustrat, nici le-a spăimântat, ci a vorbit cu blândețe către dânsele: "Nu vă temeți, știu că pe Iisus Cel răstignit Îl căutați!". Și nu numai aceasta, dar le cheamă să vadă și locul unde a fost pus trupul Lui, zicându-le: "Veniți de vedeți unde a zăcut". El le și sfătuiește să se ducă să spună ucenicilor că Domnul a înviat, zicându-le: "Mergând, spuneți ucenicilor Lui că S-a sculat din morți". Pentru ce așa? Ca să se arate și din amorțirea străjerilor și din cutremurul care a urmat și din vorbirea cea cu blândețe, că aceasta este cea dintâi ducere la mormânt a femeilor, iar nu după cum socotesc alții.

Deci aceste două femei, adică Preasfânta Fecioară, Născătoarea de Dumnezeu și Maria Magdalena, ducându-se de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare, ca să vestească apostolilor că S-a sculat Domnul, precum a zis către dânsele îngerul, le-a întâmpinat însuși Dumnezeu, Cuvântul cel întrupat, și le-a zis: "Bucurați-vă!". Iar ele, căzând, s-au închinat Lui și, cuprinzându-I picioarele, le-au sărutat. Iar Domnul nu le-a certat când s-au atins de Dânsul, căci II vedeau întâi; ci, dimpotrivă, le-a îmbărbătat și le-a făcut fără de temere, zicând: "Nu vă temeți, ci duceți-vă și spuneți fraților Mei să se ducă în Galileea; acolo Mă vor vedea". Iar ele, ducându-se la ucenici, le-au vestit lor și tuturor celor ce erau împreună cu ei, cuvintele îngerului și ale Domnului, și cum că L-au văzut pe El. Și nu numai aceasta, ci și picioarele Lui le-au cuprins. Iar ucenicii Domnului, din pricina multei și negrăitei întristări ce li s-a făcut cu răstignirea Dascălului lor, nu sufereau nici să le audă. Însă, pentru Magdalena, după cum mi se pare, nici un cuvânt n-au zis; iar pentru Preacurata Maica Domnului, pentru că o cinsteau și se cucerniceau de dânsa, au zis în sine, că a amăgit-o covârșirea mâhnirii, tulburându-i mintea, vederea, auzirea și pipăirea. Dar sufletul ei cel curat și strălucit fiind încredințat cu dinadinsul de toate acelea care le-a văzut și le-a pipăit; a rămas întru sine, nimic pricindu-se mai mult cu ucenicii și nemaiducându-se la mormânt.

pravila - Floare Ornamentala

Iar Maria Magdalena, crezând mai mult apostolilor, decât celor văzute și pipăite de ea însăși, era oarecum mică la credință întru sine; și neîncrezându-se unei vederi, ci socotind că i s-a nălucit, a luat cu ea pe Ioana, pe altă Marie și pe alte femei și iarăși s-a dus cu aromate la mormânt, în aceeași noapte, fiind încă dimineață, mult mai înainte de a se lumina de ziuă; și a intrat în mormânt cu cele ce erau cu ea, căci piatra era acum răsturnată. Dar trupul Domnului nu l-au aflat și nedumerindu-se ele în sinea lor, le-au stat înainte doi bărbați, care erau sfinți îngeri, îmbrăcați în haine albe fulgerând. Iar ele temându-se de acea vedere, îngerii au zis către ele cu certare: "Ce căutați pe Cel viu cu cei morți? Nu este aici, ci S-a sculat!".

Deci luați aminte, iubiților, cum se arată că nu este aceasta întâia mergere a femeilor la mormânt, ci a doua. Căci era lucru necuviincios ca pe femeile care nu văzuseră și nu auziseră nimic de Învierea Domnului, să le certe și să le mustre sfinții îngeri, zicându-le: "Ce căutați pe Cel viu cu cei morți…?". Dar pentru aceea le certau acum îngerii, căci arătat este că ele n-au crezut, deși au auzit mai înainte toate acestea, de la cele ce au văzut pe Domnul și au auzit de la El răspunsul către ucenici, căci mai erau și unii bărbați cu ele. Cine zice acestea? Sfântul Luca Evanghelistul. Iată ce zice el: "într-una din sâmbete, întru adâncă mânecare, merseră la mormânt, ducând mirosirile pe care le gătiseră. Și oarecare împreună cu dânsele". După aceea, nu numai că le-au certat îngerii, dar le-au și zis: "Aduceți-vă aminte, cum v-a grăit, pe când era cu voi în Galileea, că se cade Fiului Omului să se dea în mâinile oamenilor păcătoși și să se răstignească și a treia zi să învieze". Atunci ele și-au adus aminte de cuvintele Lui.

Apoi plecând și acești bărbați și femeile împreună cu Maria Magdalena, au vestit pe ucenici. Deci Maria Magdalena pentru a doua oară văzuse mormântul, iar celelalte o dată, dar cuvintele lor s-au arătat înaintea ucenicilor ca o bârfeală și nu le-au crezut. Acestea le scrie Sfântul Luca Evanghelistul, pentru a doua mergere a femeilor la mormânt.

Dar ce s-a întâmplat după aceea? Duhul Măriei Magdalena ardea, căci ucenicii n-au crezut-o nici pe ea, nici pe cele împreună cu ea, ci au socotit ca o bârfeală cuvintele lor. Pentru aceea, sculându-se singură, acum fiind dimineață, s-a dus la mormânt pentru a treia oară și a văzut piatra răsturnată de pe ușa mormântului. Deci a alergat la Simon Petru și la Ioan. Din acestea se vede priceperea femeii acesteia, cum se necăjea cu sufletul, căci împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu au vestit ucenicilor despre învierea lui Hristos, după întâia mergere la mormânt, dar nu le-au crezut. Apoi, venind iarăși foarte de dimineață împreună cu alte femei și bărbați, și atunci cuvintele ei s-au arătat ca o bârfeală. Și se necăjea nu numai pentru că nu au crezut-o, dar și pentru că nu s-a sculat cineva dintre ei să se ducă la mormânt și să vadă; ci, fie de frica iudeilor, fie de multa și negrăita mâhnire, ședeau toți ca niște morți. Abia singur Petru, după a doua vestire a femeilor, s-a sculat și s-a dus singur la mormânt, dar numai s-a aplecat în el, căci nu îndrăznea să intre, poate pentru că se credea nevrednic, din pricina lepădării sale de Dânsul; poate și pentru frica iudeilor, precum s-a zis mai sus.

pravila - Floare Ornamentala

Deci pentru acestea, Maria Magdalena arzând cu duhul de dragostea ce o avea către Dascălul și Binefăcătorul său și fiind plină de cuget dumnezeiesc, s-a dus singură a treia oară la mormânt iarăși de dimineață și aflând piatra luată de pe el, s-a întors la ucenici, gândind în sine acestea: "Dacă le voi spune lor că a înviat Hristos, iarăși voi ridica strigare împotriva mea că sunt îndrăcită; căci dacă n-am fost crezută împreună cu celelalte femei, când le-am vestit învierea lui Hristos, cum voi fi crezută acum singură? Deci știu ce voi face. Voi grăi celor mai mari și mai fierbinți cu dragostea către Hristos, adică lui Petru și lui Ioan. Însă și aceștia au auzit mai înainte de învierea Domnului nostru Iisus Hristos, dar din multa necredință și pentru mărimea minunii, se află ca și cum n-ar fi auzit nimic. Deci cum îi voi deștepta pe ei, ca măcar să meargă la mormânt și să vadă lucrul ce s-a făcut? Am aflat ce voi face. Nu le voi spune lor că a înviat Domnul, căci atunci voi cădea iarăși în cele de mai înainte, ci le voi spune o veste vrednică de crezut".

Deci Maria Magdalena a venit, precum s-a zis, la Petru și la Ioan și le-a zis: "Au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde L-au pus". Ca și cum ar fi zis astfel: "Ascultați-mă pe mine, robii lui Dumnezeu! Ori S-a sculat Domnul din morți, ori nu; nu știu să vă spun vouă; dar una vă zic cu adevărat, că trupul Lui nu mai este în mormânt. Pentru aceea sunteți datori a vă sârgui ca să cunoaștem cine este acela care L-a luat pe El și unde L-a pus". Văzut-ai înțelepciunea acestei femei? Că de nu vom zice că astfel s-a sfătuit în sine, vom cădea în socoteli fără de rânduială și nepotrivite; ca și cum aceea care I-a pipăit picioarele Lui, împreună cu Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, și a auzit de la îngeri a doua oară că S-a sculat Domnul, după aceea iarăși le-ar fi vorbit apostolilor ca de un mort, zicând că "au luat pe Domnul meu din mormânt și nu știu unde L-au pus". Dar este arătat că răspunsul ei era meșteșugit și înțelept; și astfel îndată i-a plecat a merge la mormânt.

Deci s-au pornit acești doi ucenici la mormânt, dar le-a urmat lor și această minunată femeie. Apoi au intrat amândoi ucenicii în mormânt și au văzut giulgiurile zăcând singure și mahrama, cu care era înfășurat capul Lui, era învăluită singură deosebi, iar trupul Lui nicăieri.Deci atunci au văzut și au crezut. Ce au crezut? "Că au luat pe Domnul din mormânt", precum le-a spus Maria Magdalena. Și s-au întors ucenicii la ai lor, necrezând nimic despre înviere. Și prin necredința lor au aruncat în oarecare îndoială și pe Maria, care se făcuse atât de credincioasă, după ce văzuse și auzise atâtea. Deci ea, din multa evlavie, socotea în sine acestea: "Până acum mi se părea că am oarecare cuget întemeiat, până când apostolii nu au văzut mormântul și de aceea nu credeau în Învierea Domnului. Iar acum, după ce au văzut că trupul Domnului nu este în mormânt, socotesc tot la fel, adică că l-a furat cineva. Deci este arătat că eu, fiind femeie, am năluciri și nu aud și nu văd nimic adevărat; iar ei, fiind bărbați luminați de la Dumnezeu, rămân nerătăciți și nu se amăgesc cu înlesnire, ca noi femeile".

pravila - Floare Ornamentala

Deci Maria Magdalena, având în mintea sa această socoteală, a rămas plângând lângă mormânt și, după ce s-au dus Petru și Ioan, s-a aplecat iar în mormânt și a văzut doi îngeri îmbrăcați în veșminte albe. Iar aceia au întrebat-o: "Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți?". Ea a răspuns: "Au luat pe Domnul și nu știu unde L-au pus". Apoi, venind acolo Domnul și văzându-L îngerii, s-au sculat înaintea Lui. Iar ea, văzând că îngerii s-au sculat, și sfiindu-se de dânșii, s-a întors înapoi și, văzând pe Domnul, nu L-a cunoscut. Pentru ce? Pentru că Domnul după înviere era îmbrăcat cu trup nestricăcios și nu se arăta decât numai acelora cărora voia, atunci când voia să se arate.

Și fiind întrebată de Domnul: "Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți?", a răspuns asemenea ca și către îngeri; căci credea că el este grădinarul acelei grădini, în care era mormântul. Deci a zis către Dânsul: "Doamne, dacă L-ai luat Tu, spune-mi unde L-ai pus pe El, că eu îl voi lua!". Aceste răspunsuri către Domnul și către îngeri, Maria Magdalena nu le-a făcut cu mai înainte cugetare și cu fățărie, precum a făcut către ucenici; căci acelora le-a răspuns ca unora ce nu știau, ca să-i deștepte pe toți să se ducă la mormânt. Iar după ce au venit și au văzut că trupul Domnului nu era în mormânt și după ce n-au crezut că a înviat, după aceea s-a îndoit și ea cu gândul. Iar aceasta a pătimit-o pentru că era foarte cucernică și se încredea mai mult în socoteala apostolilor, decât în a sa. Deci acum fiind schimbată și încredințată cu adevărat că trupul Domnului s-a luat din mormânt de cineva, a răspuns îngerilor și Stăpânului precum credea atunci.

Atunci Iisus, ca un Dumnezeu, văzând inima ei, a strigat către dânsa cu glasul Său cel obișnuit, ca să-L cunoască: "Mărie!". Iar ea, cunoscându-i glasul acum, că a doua oară i s-a arătat ei, a căzut la picioarele Lui, ca și la mergerea cea dintâi; dar Domnul nu a primit-o cu aceeași bucurie, ca atunci, ci a îndepărtat-o de la El, zicând: "Nu te atinge de mine!". Deci mai întâi S-a lăsat ca cele două femei să-I sărute cinstitele și preacuratele Lui picioare; și nici un cuvânt ca acesta n-au auzit de la Dânsul. Vezi că, într-adevăr, pentru că nu a crezut a îndepărtat-o Mântuitorul, zicându-i: "Nu te atinge de Mine!".

Căci atunci, la întâia arătare a Domnului, le-a lăsat să se atingă și să-I sărute picioarele, ca mai mult decât cu vederea și cu auzirea să se încredințeze prin pipăire, că Cel ce S-a răstignit și S-a îngropat, a înviat. Dar acum o îndepărta de la Dânsul pe Maria Magdalena, fiindcă, schimbându-se după atâta încredințare, a auzit: "Nu te atinge de Mine, că încă nu M-am suit la Tatăl Meu!" Astfel o certa pe ceea ce s-a îndoit în credință și îi deștepta mintea, aducându-i aminte de Părintele Cel ceresc și încredințând-o să nu-L socotească pe El a fi numai Acela care se vede, adică om înviat din morți, ci și Dumnezeu adevărat, ca Unul ce este Fiul adevărat al lui Dumnezeu, Care S-a făcut om pentru noi. Și a zis: "Du-te și spune fraților Mei, că Mă voi sui la Tatăl Meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu și la Dumnezeul vostru!" Acestea auzindu-le și văzându-le Maria Magdalena, s-a dus la ucenicii Lui și nu le-a mai zis că au luat pe Domnul din mormânt; ci a venit cu multă încredințare și îndrăzneală, spunând că a văzut pe Domnul și că i-a spus acele cuvinte. Aceasta este a treia mergere a femeilor la mormântul Domnului, pe care a scris-o Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu și care s-a făcut foarte de dimineață, fiind încă întuneric.

pravila - Floare Ornamentala

Acum trebuie să spunem și despre a patra mergere a femeilor la mormânt, ca să se vadă osârdia, evlavia, dragostea și durerea inimii pe care Sfânta Maria Magdalena o avea către Domnul și Dascălul ei; căci numai ea dintre toate s-a dus la mormânt de patru ori. Această a patra mergere Sfântul Duh a iconomisit să o scrie Sfântul Marcu Evanghelistul. Dar unde este arătat că a patra mergere la mormânt a femeilor este cea istorisită de Sfântul Marcu? Aceasta ne-o arată vremea, fiindcă numai Marcu scrie că femeile au venit la mormânt, când răsărea soarele. Căci ce zice? "Maria Magdalena căci pe ea au pomenit-o toți cei patru evangheliști, după cum s-a zis mai înainte împreună cu alte femei, care aveau miruri mai înainte pregătite; trecând sâmbăta, dis-de-dimineață, în prima zi a săptămânii, au venit la mormânt, pe când răsărea soarele".

Deci acum să socotim pentru ce Maria Magdalena, după trei vederi, iarăși s-a dus la mormânt împreună și cu aceste femei și mai ales ducând cu sine miruri și aromate, socotind că vor afla trupul în mormânt. Ascultă, iubite, cu luare aminte: Maria Magdalena, încredințându-se desăvârșit despre Învierea Domnului prin a treia vedere a lui Dumnezeu și mărturisind ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a zis cele ce s-au spus mai sus, nu s-a mai îndoit. Dar, de vreme ce a văzut pe Maria lui Iacov cel Mic și mama lui Iosi, pe Salomeea și pe alte femei ducându-se la mormânt, având cu ele aromate, s-a dus împreună cu dânsele, pe când răsărea soarele, nu ca și cum s-ar fi îndoit, ci ca și cum ar fi povățuit pe celelalte femei. Ea se bucura și sălta, că a văzut de multe ori mormântul deșert, iar femeile celelalte, ori nu auziseră până atunci nimic din cele făcute, ori deși auziseră, însă auziseră un cuvânt nesigur rău; de unde se cunoaște, că nu știau nimic, căci ziceau: "Cine ne va răsturna nouă piatra de pe ușa mormântului?" fiindcă piatra era foarte mare. Dar, căutând, au văzut că piatra era răsturnată de pe ușa mormântului.

Vezi, că nici despre piatră nu știau ele cu dinadinsul, precum femeile de la Matei și de la Luca. Apoi, intrând în mormânt, au văzut pe un tânăr șezând de-a dreapta, îmbrăcat în veșmânt alb, și s-au spăimântat. Iar acela nu le-a certat pe ele, precum îngerii pe cele de la Luca, și Însuși Domnul pe cea de la Ioan, căci îngerul știa că atunci veniseră întâi. Dar nici pe Magdalena n-a certat-o, căci cunoștea prin bucuria feței ei, că acum nu a venit la mormânt îndoindu-se de Învierea Mântuitorului; ci a venit bucurându-se și veselindu-se. De aceea, nu numai că nu le-a certat, dar chiar le-a îmbărbătat pe ele, ca și îngerul cel dintâi, pe cele de la Matei, zicându-le: "Nu vă spăimântați; pe Iisus Nazarineanul Cel răstignit Îl căutați? S-a sculat, nu este aici; iată locul unde L-au pus pe Dânsul. Deci duceți-vă și spuneți ucenicilor Lui și lui Petru, că va merge mai înainte de voi în Galileea; acolo Îl veți vedea pe El, precum v-a zis vouă". Deci ieșind femeile degrabă, au fugit de la mormânt, căci le cuprinsese cutremur și spaimă, și n-au spus nimănui nimic, căci se temeau. De aici se arată că femeile acestea sunt altele, afară de cele de la Luca și Matei, și afară de Maria Magdalena.

Sfânta Maria Magdalena, uceniță cea adevărată și osârduitoarea lui Hristos, a slujit Mântuitorului cu astfel de dragoste și cu astfel de sârguință și mai înainte de patimi. Apoi ea a suferit durere îndoit de mare, în vremea patimii Mântuitorului nostru Iisus Hristos; pe de o parte văzând pe Domnul său spânzurat pe Cruce atâta vreme, încât putea cineva cu înlesnire să-I numere toate oasele, având capul rănit de spini, fața fără chip, mâinile și picioarele pătrunse de piroane, coasta împunsă cu sulița și tot trupul rănit de bătăi; iar pe de alta, văzând pe Preacurata Lui Maică și sprijinind-o și mângâind-o, atunci când se tânguia cu amar și leșina de durerea inimii.

pravila - Floare Ornamentala

Așa a fost de sârguitoare pentru adeverirea învierii lui Hristos, încât numai ea a mers de patru ori la mormântul Lui și, după a patra întoarcere de la Mormânt, a rămas lângă Preacurata Născătoare de Dumnezeu, slujindu-i ei nu ca unei maici a Dascălului și a Binefăcătorului ei, ci ca unei Maici a însuși Fiului lui Dumnezeu, Făcătorul tuturor. Iar după înălțarea Lui la ceruri, a ieșit și ea, ca un apostol, la propovăduire și, străbătând prin multe țări, a binevestit pe Hristos tuturor păgânilor. Deci pe mulți i-a adus la cunoștința de Dumnezeu, ca și Sfinții Apostoli; apoi a mers la Roma și a stat și înaintea Cezarului Tiberiu, pe care l-a tămăduit, fiind bolnav de un ochi a și, povestindu-i toate cele despre Hristos, l-a făcut să creadă într-Insul, după cum zic unii. De aceea el s-a pornit cu urgie împotriva lui Pilat și împotriva arhiereilor și i-a pedepsit, după faptele lor, cu rea și cumplită moarte. După aceasta, ea a plecat din Roma și s-a dus în Efes, la Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu. Acolo slujind apostolește la mântuirea oamenilor, prin fericita adormire s-a mutat către Domnul și a fost îngropată de către Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu, la intrarea peșterii întru care au adormit cei șapte sfinți tineri mai pe urmă.

Iar mai târziu, împărățind peste greci preaînțeleptul Leon, a adus de acolo în Constantinopol cinstitele moaște ale Sfintei Maria Magdalena și le-a pus în mănăstirea Sfântului Lazăr, pe care o zidise el. Acolo se săvârșea prăznuirea pomenirii ei, întru slava lui Hristos, Dumnezeul nostru, Căruia I se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Tatăl și cu Preasfântul și de viață Făcătorul Lui Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților Iunie

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 22 iulie

În aceasta luna, în ziua a douăzeci și doua, pomenirea Sfintei mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena.
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Cuvioasei Mucenițe Marcelia (Marcela) din Chios.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi x iulie

În aceasta luna, în ziua a douăzeci și treia, pomenirea aducerii moaștelor Sfântului Sfințitului Mucenic Foca, episcop de Sinope;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Foca;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Apolinarie și Vitalie, episcopii Ravenei;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Apolonie, episcopul Romei;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici ce s-au săvârșit în Bulgaria, creștini în zilele împăratului Nichifor;
Tot în aceasta zi, pomenirea celor șapte Mucenici din Cartaghen;
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuvioasei Ana cea din Lefcadia.

Ornament despartitor v01

Pe Sfânta Mironosiță Maria Magdalena și întocmai cu Apostolii să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfântă Mironosiță Maria Magdalena roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

Săptămâna Luminată

FB Mess WA Like Săptămâna Luminată urmează imediat Duminicii Paștelui iar prima slujbă din această săptămâna începe prin cuvintele "Veniți de luați lumină". Hristos iese din mormânt învăluit în lumina cea sfântă a dumnezeirii Sale. […]

† Sfântul Mucenic Vasilisc
(22 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Vasilisc a propovăduit minunile săvârșite de unchiul său, Teodor Tiron, pentru care a fost prins și obligat să jertfească zeilor, lucru care nu l-a făcut și astfel a primit […]

Sfânta și Marea zi de Joi
Săptămâna Patimilor

FB Mess WA Like În Sfânta și Marea zi de Joi din Săptămâna Mare, cunoscută și cu numele de Joia Mare sau Joia Patimilor, sunt pomenite 4 evenimente importante: Spălarea picioarelor ucenicilor de către Însuși […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram