† Sfânta Mare Muceniță Chiriachi
(7 iulie)

4.7/5 - (4 votes)

Sfânta Mare Muceniță Chiriachi este un model al curajului și al statorniciei mărturisirii credinței, cu un suflet tânăr și curat care a adăpostit pentru veșnicie profunzimea harului divin, având ca singurul sens al vieții dragostea față de Mântuitorul Hristos. Sfânta Mare Muceniță Chiriachi este serbată în calendarul ortodox pe data de 7 iulie.

Viața pe scurt - Sfânta Mare Muceniță Chiriachi (sinaxar)

Sfânta Mare Muceniță Chiriachi din Nicomidia s-a născut în anul 282 într-o familie creștină evlavioasă și înstărită.

Nicomidia
Nicomidia

Pentru că tânăra Chiriachi era foarte frumoasă și provenea dintr-o familie bogată, un magistrat local a dorit să o logodească cu fiul său. A cerut-o părinților săi, însă Dorotei și Eusebia i-au explicat că Chiriachi își dedicase viața și fecioria lui Hristos, dorind să trăiască în astfel de nevoință pentru întreaga viață.

Înfuriat, magistratul a făcut public faptul că părinții fetei erau creștini. Vrând să le facă rău, a mințit spunând că aceștia au batjocorit idolii și au refuzat să le aducă jertfe. Toate acestea se întâmplau în timpul domniei lui Dioclețian, un împărat roman vestit pentru ura sa împotriva iubitorilor de Hristos.

Arestarea Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi

Dositei și Eusebia, după ce au fost arestați și torturați, au fost trimiși la Melitene. Sfânta Muceniță Chiriachi a fost trimisă de Dioclețian la ginerele și co-regentul său Maximian în Nicomidia. Acesta, văzând tinerețea și frumusețea tinerei fecioare, a sfătuit-o să nu-și irosească viața și să se lepede de Hristos, făgăduindu-i-se în schimb viață liniștită și bunăstare. Sfânta Chiriachi a fost curajoasă. Spunându-i împăratului că nimic și nimeni nu vor putea să o determine să se despartă de dragostea inimii sale, Hristos Domnul.

Încercările acestuia de a o convinge pe Sfânta Chiriachi de a renunța la religia creștină nu au avut sorți de izbândă, ceea ce a dus la un șir lung de chinuri și torturi pe care Sfânta le-a îndurat cu un curaj neclintit. Mai mult decât atât, privindu-l în ochi pe tiranul păgân, își mărturisea arzătoarea sa credință în Hristos: "Vezi bine că nicicum nu mă poți întoarce de la credința mea. Căci de mă arunci în foc, mai înainte de mine Cei Trei Tineri în foc au fost aruncați și prin credință s-au mântuit; iar de mă arunci la fiare, mai înainte de mine marele Daniil Prorocul la fiare a fost aruncat, dar prin credință s-a mântuit; iar de mă arunci în mare, mai înainte de mine Iona Prorocul a fost în pântecele chitului trei zile și trei nopți și prin credință s-a mântuit; dacă tăișului sabiei mă dai, mai înainte de mine Cinstitul Botezător Ioan sabiei a fost dat și credincioșii lui l-a mântuit. Căci ca și tuturor acestora, mie viața îmi este a muri pentru Hristos."

Sfânta Mare Muceniță Chiriachi 7 iulie - a

Plină de răni, Sfânta Mare Muceniță Chiriachi a fost vindecată de un înger trimis de Sus. În urma acestei minuni, mulți păgâni au crezut în Hristos, s-au botezat, primind apoi moarte mucenicească. Văzând că eforturile călăilor nu dau roade, că în ciuda bătăilor Sfânta declara deschis: "Nu te înșela, Maximiane, căci niciodată nu mă vei birui, căci harul lui Dumnezeu îmi este de ajutor", ighemonul o trimite pe Sfânta Mare Muceniță Chiriachi la Ilarion, conducătorul Bitiniei, care o duce în capiștea idolilor. Ajunsă acolo, Sfânta începe să se roage, în acele momente pornindu-se un cutremur mare în timpul căruia s-au prăbușit toți idolii făcându-se praf. Furtuna care a urmat imediat după, a împrăștiat în văzduh praful idolilor.

Ajunsă în mâinile altui tiran, acesta a încercat să o omoare pe Sfânta Mare Muceniță Chiriachi aruncând-o într-o temniță în flăcări, însă o ploaie abundentă pornită de nicăieri a stins flăcările uriașe, iar Sfânta Mare Muceniță Chiriachi a scăpat neatinsă. Mai apoi a fost aruncată la fiare sălbatice pentru a o sfâșia, însă acestea, simțindu-i sfințenia s-au apropiat de ea smerite, nefăcându-i nici un rău.

Mucenicia Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi

Toate aceste minuni i-au determinat pe mulți necredincioși să creadă în Hristos, de aceea păgânul Ilarion decide ca Sfânta Mare Muceniță Chiriachi să fie condamnată la moarte prin decapitare, în afara cetății, în ziua de 7 iulie din anul 303. Înainte de a fi ucisă, Sfânta cere permisiunea de a se închina și după ce a ridicat ruga sa Domnului, învățându-i pe creștinii ce erau de față calea dreptei credințe, s-a culcat pe pământ și și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Ostașii care fuseseră trimiși să o ucidă, vrând să-i taie capul, s-au îngrozit de sfârșitul neașteptat al Sfintei și auzind un glas dumnezeiesc spunând: "Mergeți fraților și propovăduiți măririle lui Dumnezeu" au plecat de acolo uimiți, aducând slavă lui Dumnezeu.

Surse: Trinitas TV, Basilica.

Floare-1
Floare-1

Unde se găsesc moaștele Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi

Moaștele Sfintei au fost îngropate cu evlavie de către creștini, fiind cunoscute în timp pentru darul facerii de minuni și vindecătoare de boli.

Moaștele Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi - Catedrala Episcopală din Huși
Mâna Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi - Catedrala Episcopală din Huși

În prezent la Catedrala Episcopală din Huși, se află mâna dreaptă a acestei sfinte care în fiecare zi răspândește mireasmă ce îndeamnă la revenirea în sine, la apropiere și împăcare cu Dumnezeu a tuturor celor care caută odihna și liniștea sufletească.

Cum a ajuns mâna Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi la Catedrala Episcopală din Huși

În perioada anilor 1781-1791, a păstorit scaunul episcopal vrednicul transilvănean de origine, Iacov Stamati, care a zidit actualul Palat Episcopal, dar care a primit și parte din sfintele moaște ale Sfintei Chiriachi.

Spre sfârșitul secolului XVIII, o parte din moaștele Sfintei Chirachi, respectiv mâna dreaptă, se află în posesia arhimandritului Meletie Ghica, călugăr și viețuitor al Marei Lavre din Muntele Athos.

Mai înainte fusese stareț al unei mănăstiri din Bucovina. După anul 1774, când această parte de țară a fost încorporată în Imperiul austro-ungar, pleacă și se stabilește la Muntele Athos. Nu știm de unde a intrat în posesia sfintelor moaște, însă într-un testament scris de propria mână, amintește de existența lor, pe care, în cazul plecării lui din această lume, le lasă Mănăstirii Marea Lavră din Muntele Athos.

În viața lui a intervenit o suferință pe când se afla în cetatea Smirna din Asia Mică și neavând mijloace financiare de tratament, scrie episcopului Hușilor, Iacov, propunându-i să-i ofere o sumă de bani, în schimb urmând să primească pentru Catedrala Episcopală din Huși, sfintele moaște. Acesta primește bucuros propunerea arhimandritului Meletie Ghica, făgăduindu-i cele cerute în schimbul primirii sfintelor moaște. În arhiva Episcopiei, s-a păstrat următoarea însemnare: "prin această de față iscălită scrisoare se face cunoscut că pentru suma de 100 de lei, am dat mâna Sfintelor moaște a Sfintei Chiriachi, iubitorului de Dumnezeu, episcopul Hușilor, kir Iacov, și am luat de la Preasfinția Sa banii, dăruindu-i în mâinile sale în ziua de 1 iunie 1787 sfintele moaște".

O astfel de împrejurare fericită a făcut ca o parte din sfintele moaște ale Sfintei Chiriachi să fie adăpostite în Catedrala Episcopală. La început, sfintele moaște erau așezate într-o cutie de lemn de chiparos, după care episcopul Iacov a confecționat un chivot de argint poleit cu aur în care a așezat odorul acesta de neprețuit.

Moaștele Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi - Catedrala Episcopală din Huși - a
Moaștele Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi - Catedrala Episcopală din Huși

În ziua de 7 iulie a fiecărui an când se cinstește Sfânta, mulțime de credincioși veneau mai ales de dincolo de Prut să cinstească după vrednicie pe Sfânta Mare Muceniță Chiriachi, să se atingă de ea, să se vindece de bolile și suferințele lor, să mulțumească pentru darurile primite de la Dumnezeu.

Floare-1
Floare-1

Etimologia / semnificația numelui Chiriachi

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi!

CHIRIACHI - forma latinizată a numelui grecesc Κυριακός (Kyriakos), care însemna „a domnului”, care este derivat din „kýrios (κύριος)” (stăpânire, guvernare, domn, stăpân, paznic, conducător, proprietar) plus „-akos (-ακος)” (sufix adjectiv superlativ).

Derivate ale numelui Chiriachi

În România este mai întâlnit ca nume de familie Chiriac.

Când își pot serba ziua de nume cei care poartă numele de Chiriachi?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 7 iulie când este pomenit Sfânta Mare Muceniță Chiriachi.

Surse: Behindthename, Name-Doctor.

Floare-1

Icoana Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi

Icoana Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi 7 iulie
Icoana Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi 7 iulie

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează prea multe detalii despre felul în care trebuie să fie pictată Sfânta Mare Muceniță Chiriachi. Ne spune doar "Sfânta [muceniță] Chiriachi prin sabie primește sfârșitul."

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine

Floare-1

Rugăciune către Sfânta Mare Muceniță Chiriachi

O, prea sfântă și întru tot lăudată mare muceniță Chiriachi, care pentru Hristos ai pătimit, ca pildă să ne fii de adevărată credință și răbdare, primește acum această smerită rugăciune, de la noi nevrednicii robii tăi, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri grabnic folositor alergăm, cinstind sfintele tale moaște și chipul icoanei tale, în genunchi, care cu credință, cu adâncă evlavie și cu lacrimi te rugăm:
Înalță cugetul tău, Sfântă muceniță Chiriachi, către Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe Care Roagă-L, iertare de păcate și mare milă să ne dăruiască nouă și poporului cel binecredincios, ploaie la bună vreme, roade îmbelșugate pământului, și bună stare întregii lumi.
Roagă-L să ne dăruiască viață lină și fără de păcat, credința ortodoxă să o întărească, întărâtările ereticilor să le nimicească, pe vrăjmașii noștri să-i îmblânzească, ura să o stingă, dragostea să o înmulțească, războaiele să le oprească și pace lumii să dăruiască.
Sfântă Muceniță, dăruiește bună înțelegere soților, căsătorie binecuvântată tinerilor, iubire de fii părinților, copiilor ascultare față de părinți.
Sfântă Muceniță mult pătimitoare, cere de la Hristos - Domnul, pentru noi îndurare și tuturor păcătoșilor îndreptare; înțelepciune ierarhilor, râvnă duhovnicească preoților, împodobire cu virtuți călugărilor, sănătate, iertare de păcate și mântuire, tuturor credincioșilor; fii mijlocitoare înaintea Dreptului Judecător, pentru noi smeriții robii tăi, împreună cu Sfânta de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria și cu toți sfinții cei bineplăcuți lui Dumnezeu, preamărind pentru toate binefacerile revărsate asupra noastră: pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, zicând: Slavă Ție, Dumnezeule cel prea mărit întru Sfinții Tăi, în vecii vecilor! Amin.

Floare-1

Cantari

Tropar - Sfânta Mare Muceniță Chiriachi, glasul al 4-lea

Mielușeaua Ta, Iisuse, Chiriachi, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condac - Sfânta Mare Muceniță Chiriachi, glasul al 2-lea

Mucenița lui Hristos ne-a chemat pe noi împreună acum să cântăm cu laude luptele și dumnezeieștile ei nevoințe. Căci ea, ca o vitează cu cugetul, după numele ce poartă, este doamnă a gândului și a patimilor celor necuvioase.

Floare-1

Viața completă - Sfânta Mare Muceniță Chiriachi (Viețile Sfinților)

În zilele împăratului Dioclețian, la anul 282, era un creștin, anume Dorotei, împreună cu soția sa, care se chema Evsevia. Aceștia, fiindcă erau fără de fii, s-au rugat lui Dumnezeu ca să le dea rod, făgăduind să-I dăruiască Lui pe copilul ce se va naște. Deci a ascultat Dumnezeu rugăciunea lor și au născut un prunc de parte femeiască în ziua de duminică, lucru pentru care au și numit-o pe pruncă Chiriachi, ce înseamnă duminică. Deci botezând-o, au crescut-o cu învățătura și cuvântul Domnului, după Apostolul Pavel, păzind-o pe fecioară curată, fiindcă făgăduiseră a o afierosi lui Dumnezeu.

Iar într-o zi, un păgân bogat, care viețuia în cetate, auzind lăudându-se frumusețea și bunătatea obiceiurilor tinerei fecioare, a hotărât s-o însoțească cu fiul său. Și spunând el lui Chiriachi de aceasta, ea a mărturisit că este mireasa lui Hristos și că dorește să moară în feciorie. În vremea aceea, Dioclețian a ridicat prigoană asupra creștinilor, iar păgânul mâniindu-se, s-a dus și a pârât la împărat pe Chiriachi și pe părinții ei, cum că sunt creștini. Deci tiranul i-a chemat și i-a întrebat de ce defaima zeii. Dorotei a răspuns cu îndrăzneală că a învățat de la părinții săi să nu cinstească decât pe Unul Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul și pământul și Care s-a întrupat pentru a noastră mântuire. Atunci împăratul a poruncit să fie biciuit, dar pentru că Dorotei nici sub lovituri nu înceta să batjocorească pe idoli, l-a trimis împreună cu Evsevia la ighemonul Iust, ce se afla în părțile Militinei, în Armenia cea mică. Deci acela i-a pus la chinuri, apoi a poruncit să le taie capetele.

Iar pe Chiriachi, Dioclețian a trimis-o la ginerele său, cezarul Maximian, care se afla în Nicomidia. Acela uimindu-se de frumusețea fecioarei, i-a făgăduit că o va însoți cu o rudenie a împăratului, dacă se va închina idolilor. Dar Chiriachi nu s-a plecat deloc, zicând că nimic nu poate să o despartă de Hristos. Atunci Maximian a poruncit să o întindă la pământ și să o bată cu vine de bou, până va muri. Deci ostașii au bătut-o până au ostenit și s-au schimbat între ei de trei ori, dar mucenița a rămas nesimțitoare la lovituri și încă mai mult strălucea de har. Pentru aceasta tiranul se mânia asupra ostașilor ce o chinuiau pe mucenița, crezând că aceștia nu o lovesc cu toată puterea, din milă față de ea. Atunci sfânta a zis către Maximian: "Nu te înșela, Maximiane! Niciodată nu mă vei birui, căci harul lui Dumnezeu îmi este în ajutor!".

Sfânta Mare Muceniță Chiriachi 7 iulie - b

Atunci Maximian a trimis pe sfânta la Ilarion, stăpânitorul Bitiniei, care era vestit pentru cruzimea sa față de creștini. Acela citind scrisoarea lui Maximian, a amenințat-o pe mucenița cu chinuri groaznice, dar Chiriachi i-a răspuns că i-ar fi mai ușor să înmoaie fierul, decât să o supună pe ea. Deci chinuitorul a poruncit să o spânzure de păr și să o ardă cu torțe, dar ea a rămas nepăsătoare, ca și cum ar fi fost fără de trup. Iar noaptea următoare, Hristos i s-a arătat în temniță și i-a vindecat rănile, făgăduindu-i să o treacă toate încercările cu harul Său.

Deci chinuitorul s-a spăimântat văzând-o vindecată dimineața, dar a crezut că zeii au tămăduit-o și a dus-o în capiștea idolilor. Acolo rugându-se sfânta lui Hristos, s-a făcut cutremur mare, încât s-au zdrobit idolii și s-au făcut praf. După aceasta, a urmat și o furtună de vânt, care a împrăștiat praful idolilor, făcându-i pe păgâni să fugă. Doar Ilarion a rămas în capiște blestemând, dar un fulger venit din cer a ars fața lui, încât a căzut din scaun și a murit. Atunci a venit un alt stăpânitor, cu numele Apolonie, și fiind înștiințat de cele întâmplate, a poruncit să se aprindă un foc mare, ca să fie aruncată sfânta în flăcări. Deci ostașii încingând un cuptor mare, au aruncat-o pe Chiriachi înăuntru. Dar ea a stat acolo mai multe ceasuri în rugăciune, cu mâinile întinse spre cer, fără să fie arsă deloc. Și deși era vară și senin, a apărut un nor și s-a făcut o ploaie mare, care a stins focul. A fost aruncată apoi la doi lei sălbatici, dar fiarele, simțind sfințenia ei, se gudurau ca miei. Și mulți păgâni, minunându-se de un lucru ca acesta, au mărturisit pe Hristos și au fost uciși. Iar a doua zi, stăpânitorul văzând că nu poate să o înduplece în nici un chip, a stătut la judecată și a dat asupra sfintei hotărârea să fie ucisă afară din cetate, prin tăierea capului.

Sfânta Mare Muceniță Chiriachi 7 iulie - c

Auzind Chiriachi această hotărâre, a cerut vreme să se roage. Deci s-a rugat îndelung, mulțumind lui Hristos care a învrednicit-o să mărturisească numele Său înaintea împăraților și a ighemonilor, și Care i-a păzit fecioria neîntinată. Atunci s-au arătat niște îngeri luminoși veniți ca să-i primească sufletul pentru a-l duce la Mirele său cel ceresc, iar ea s-a culcat încet la pământ, încredințându-se în mâinile lui Dumnezeu. Deci când ostașii au mers aproape de dânsa, vrând să-i taie capul, au văzut-o moartă și s-au spăimântat. Și s-a făcut glas dumnezeiesc către dânșii: "Mergeți, fraților, și propovăduiți la toți măririle lui Dumnezeu!". Și în vreme ce ostașii s-au întors să spună ighemonului cele văzute, creștinii care se ascundeau de frica păgânilor au luat trupul sfintei și l-au îngropat într-un loc potrivit, lăudând pe Dumnezeu, cel slăvit întru sfinții săi.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Floare-1

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 7 iulie

În aceasta luna, în ziua a șaptea, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Toma cel din Maleo;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Chiriachi;
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului Acachie Sanaitul;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Peregrin, și cei dimpreună cu dânsul: Luchian, Pombie, Isihie, Papia, Satornin și Ghermano;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Evstatie, care de foc s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Policarp cel nou, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Evanghel, care de sabie s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 8 iulie

În aceasta luna, în ziua a opta, pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Procopie, cel din Cezareea, în Palestina;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Teodosia, maica Sfântului Procopie, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintelor douăsprezece femei singlitice, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților doi tribuni Antioh si Nicostrat, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Avda, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Teofil, care în sfântul Munte al Atonului a sihăstrit la chilia Sfântului Vasilie, ce se afla pe locul sfintei Mănăstiri a Pantocratorului, la anii 1548, si care cu pace s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului noul Mucenic Anastasie cel din Ioanina, care a mărturisit în Constantinopol la anul 1743, si care de sabie s-a săvârșit.

Floare-1

Pe Sfânta Mare Muceniță Chiriachi să o rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfântă Muceniță Chiriachi roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale ei sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Mucenic Pamfil preotul și Valent diaconul
(16 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Pamfil a fost unul dintre cei mai buni tâlcuitori ai Sfintelor Scripturi din secolul al IV-lea din timpul domniei împăratului Maximin Daia (305-313). Este serbat în calendarul ortodox împreună […]

† Sfânta Muceniță Pelaghia din Tars
(4 mai)

FB Mess WA Like Sfânta Muceniță Pelaghia din Tars a ales calea mărturisirii lui Hristos fără nici o urmă de îndoială, ci, dimpotrivă, cu toată convingerea și nerăbdarea de a-L întâlni pe Mirele Veșnic în […]

† Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul
(22 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, mitropolitul Țării Românești, a fost un slujitor râvnitor și erudit al Bisericii. A tradus el însuși nenumărate texte grecești și le-a publicat, prin contribuția lui tipărindu-se pentru […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram