† Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura
(6 mai)

5/5 - (1 vote)

Sfânta Cuvioasa Sofia, asceta din Kleisoura a fost binecuvântată de Dumnezeu cu multe daruri duhovnicești având și harul înaintevederii spunându-le la oamenii care veneau la ea pe nume și vorbind-le despre problemele lor înainte ca ei să spună ceva. Este serbată în calendarul ortodox în data de 6 mai.

Viața pe scurt - Sfânta Cuvioasa Sofia (sinaxar)

Sfânta Sofia este cunoscută sub mai multe nume: Sfânta Cuvioasă Sofia cea nevoitoare, Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura, Sfânta Cuvioasă Sofia cea Noua, cea nebună pentru Hristos din Kleisoura sau Gherontíssa Sofia nevoitoarea de la Panaghia.

Sfânta Cuvioasă Sofia s-a născut în 1886 în apropiere de străvechea cetate a Trapezuntului, într-o familie cu adâncă evlavie, ca mai toți locuitorii de atunci ai Pontului.

Sfânta Cuvioasa Sofia căsătorită de părinți

Dumnezeu i-a cercetat de timpuriu inima cu dragostea Sa, iar atmosfera plină de credință și de rugăciune în care a crescut i-a hrănit Sofiei aplecarea pentru "chipul îngeresc de viață". Însă părinții n-au dorit s-o piardă de lângă ei, așa că, în pofida dorului de monahism din tainița inimii sale, s-au grăbit s-o însoare cu un fecior vrednic din sat.

Acest lucru nu a împiedicat-o pe Sofia să urmeze calea bunelor-săvârșiri. Toți o știau pentru mila cu care învăluia fiecare suflet și pentru râvna adâncă cu care îndemna la pocăință și la lucrarea dragostei. Prin această lucrare lăuntrică se învrednicise de mare îndrăzneală la Domnul și la sfinții Lui, îndeosebi Marele Mucenic Gheorghe, care i s-a arătat în mai multe rânduri.

Greutățile Sfintei Sofia

Icoana Sfintei Cuvioase Sofia, asceta din Kleisoura 6 mai - b

Însă Dumnezeu, Care nu lasă neascultat nici unul din tainicele doruri ale omului, a îngăduit asupra Sofiei un șir de încercări care au făcut-o, în cele din urmă, să I se dăruiască pe deplin. Mai întâi, ambii ei copilași au murit – cel mic, la vârsta de doi ani și jumătate. Apoi și-a pierdut soțul – încorporat în armată la începutul Primului Război Mondial, în 1914, apoi, ca mulți alții, dispărut în adâncurile Asiei Mici.

Era una dintre acele "vremuri de cercare" din zbuciumata istorie a Greciei, când Dumnezeu îngăduie să se reverse vasul durerilor peste poporul Său pentru a cerne adevărul de minciună și sfințenia de întinăciune. Atunci, în vara lui 1923, au fost uciși 350.000 de greci ortodocși pe marea coastă a Asiei de miazănoapte spălată de apele Mării Negre, într-una din cele mai mari tragedii ale modernității … așa a ajuns Sfânta Cuvioasă Sofia în Grecia, silită să se refugieze aici cu o corabie de ponțieni, prilej pentru una din întâmplările minunate care i-au marcat viața. Refugiații fuseseră prinși de o furtună înfricoșătoare, care amenința să-i scufunde. Atunci, își amintește Sofia, "valurile s-au umplut de îngeri și s-a arătat Maica Domnului, zicând: «Oamenii vor pieri, căci sunt foarte păcătoși». Și i-am spus: «Preasfântă Stăpână, lasă să pier eu, că sunt păcătoasă, și lumea să se izbăvească!»" și pentru smerenia ei toți aceștia au fost salvați.

După vârsta de treizeci de ani s-a îmbolnăvit destul de tare. Din pricina stării sale, fratele ei a ținut-o câțiva ani în casa lui, dar duhul Sfintei Sofia era de pe-acum desprins de cele ale lumii, care îi aduceau doar tulburare și neodihnă. I s-a sugerat să se recăsătorească, însă a refuzat cu tărie, căci toate din lăuntru o trăgeau înspre pustie.

Atunci i s-a arătat iar Maica Domnului și i-a zis: "Vino în casa mea!", însă Sofia s-a mirat și a spus "Dar unde e casa ta?". Împărăteasa Cerurilor i-a răspuns: "La Mănăstirea din Klisura". Purtată de aripile dumnezeieștii iubiri, Sofia s-a înălțat atunci cu totul și pe veci deasupra celor materiale, murind acestei lumi pentru a se naște din nou, pe veci, lui Hristos. În ciuda neputințelor trupești și a slăbiciunii firii femeiești, Sofia a purces cu bărbăție pe această cale lungă și plină de încercări.

Sfânta Cuvioasa Sofia intră în monahism

Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura 6 mai - c

Cea dintâi perioadă a nevoințelor ei la Panaghia Klisurii, din 1927 până în 1950, a fost neînchipuit de grea. Mănăstirea era în paragină, căci vântul puternic al secularismului, care bătea sălbatic peste pământul grecesc, trecuse și prin lăcașul Panaghiei. Și totuși, Sfânta Cuvioasa Sofia cea vitează, fără să se facă monahie, a trăit potrivit făgăduințelor monahale cu multă răbdare și jertfelnicie în acel loc singuratic, în chip mai presus de fire. Iar când, după câțiva ani, încercările și suferințele au copleșit-o, Preasfânta Maică i s-a arătat iarăși în vis, după cum mărturisea mai târziu Sfânta Cuvioasă Sofia: "«Răbdare!», mi-a strigat Maica Domnului, «Oamenii să aibă mai multă răbdare! Iar tu – și mai multă!»".

Nevoințele Sfintei Cuvioase Sofia

Înțelepțită de Dumnezeu, pentru a scăpa de primejdiile duhovnicești care o înconjurau (căci, în ciuda celor prin care trecuse, era încă o femeie frumoasă), Sofia a început să ducă nevoința unei nebune pentru Hristos. Se îmbrăca sărăcăcios și rău, cu haine rupte și găurite. Așa a smuls din rădăcină patima iubirii de sine și a slavei deșarte. Pentru a-și păzi bogăția lăuntrică, căuta ca oamenii să-și bată joc de ea și s-o nesocotească.

Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura 6 mai - g

Își strunea trupul prin nevoințe greu de închipuit – petrecea uneori în post deplin mai multe zile în șir (mai cu seamă în răstimpul ocupației germane din al Doilea Război Mondial), adâncindu-se în rugăciune la un paraclis învecinat mănăstirii, iar când se hrănea, mânca pe sponci, puțină pâine sau pesmeți, roșii, struguri, murături și alte legume fierte cu puțină făină. Dormea la fel de puțin și în condiții neprielnice somnului, ca o "pasăre a Cerului" – uneori, din pricina umezelii solului (care, cu timpul, i-a măcinat oasele), chiar în picioare. Aerul rece șuiera prin ușile rupte, iar zăpada curgea prin hornul stricat – iată în ce condiții se nevoia Sofia!

Dar lucrarea ei de căpătâi era cea ascunsă ochilor omenești, în adâncul inimii, unde cultiva duhul pocăinței și al lepădării de sine, căci, așa cum spune un sfânt Stareț contemporan, "dragostea lui Dumnezeu este deșertătoare: «El ne-a poruncit să-L iubim până la ura de sine»".

Poate lucrul cel mai ieșit din comun pentru nevoințele Sfânta Cuvioasă Sofia era că, deși a trăit desăvârșit monahal, și încă la o măsură foarte înaltă, s-a socotit mereu nevrednică de primirea schimei călugărești, răspunzând cu adâncă smerenie de fiecare dată când i se propunea așa ceva: "Cum aș putea eu, nevrednica, să port Schima? Sunt atât de păcătoasă, sunt de la țară, sunt o nebună, o țicnită!".

Adesea, Sfânta Cuvioasă Sofia obișnuia să spună: "Unul este Domnul și una este Doamna (referindu-se la Mântuitorul Iisus Hristos și la Maica Domnului), iar noi, restul, suntem frați și surori." Toată viața ei, Sfânta Sofia s-a arătat a fi un model de simplitate, mai ales pentru femei, iar fiecare cuvânt pe care îl rostea era îmbrăcat în smerenie și dragoste. Ca și în cazul Sfinților nebuni pentru Hristos, Sfânta nu a fost recunoscută și apreciată de cei mândri și neatenți la cele duhovnicești ale vieții.

Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura 6 mai - b

De când a avut loc schimbarea calendarului, în Grecia, Sfânta Cuvioasă Sofia a început să prăznuiască toate sărbătorile, atât pe stil nou, cat și pe stil vechi, spre a nu întrista pe nimeni.

Iată două întâmplări pilduitoare pentru lucrarea ei duhovnicească: într-o seară de iarnă, Sofia a ieșit afară în timpul unui viscol cumplit ca să aprindă candelele icoanei de la intrare și de la aghiasmatarul (locul unde se sfințești agiazma) din afara zidurilor mănăstirii. Paznicul, uitând de ea, a închis și a zăvorât poarta. Nevoitoarea și-a petrecut noaptea afară, acoperită de zăpadă, rugându-se până dimineață. A doua zi, paznicul a deschis poarta și, văzând arătarea din curte, a rupt-o îngrozit la fugă. Nevoitoarea s-a ridicat, s-a scuturat de zăpada care o acoperise pe jumătate și a intrat nevătămată în mănăstire.

Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura 6 mai - f

Altădată, un preot care venise la mănăstire a cercetat-o pe Sofia în vechea trapeză, unde își petrecea răstimpurile de odihnă: "În loc de saltea, pătură, pernă, ea avea un sac gol de hârtie. Și ședea acolo, ținându-și brațele în jurul genunchilor strânși la piept, încercând să prindă un pui de somn. Deci am mers acolo și, de îndată ce m-a văzut, mi-a zis: «Hai, hai, o s-aprind repede un foc ca să te încălzești!». Și a luat două sau trei lemne, pe care încerca să le aprindă doar cu o lumânare, fără iască. «Gherontissa, nu vă e frig?», am întrebat-o. A început să se bată cu mâna în piept – și parcă ar fi lovit o bucată de marmură, căci era numai piele și os. «Ard, ard, ard!», mi-a spus, în graiul ei pontic, «ard de focul dragostei pentru Hristos, și tu te aștepți să-mi fie frig?»".

Începutul Propovăduirii

Doar Dumnezeu cunoaște taina inimii Sfânta Cuvioasă Sofia și a nevoințelor ei, însă roadele date de acest "pom răsădit lângă izvoarele apelor" au vădit-o adevărată înțeleaptă cu Duhul.

Odată, Împărăteasa Cerurilor i s-a arătat și i-a poruncit: "Ia un toiag și propovăduiește pocăința". Sfânta Cuvioasă Sofia s-a văitat: "Nu pot, Maica mea; oamenii nu mă ascultă". Maica lui Dumnezeu însă a îndemnat-o cu tărie: "Trebuie să cuvântezi. Nu înceta să povățuiești…" Așa că, după această poruncă tainică a Preasfintei Stăpâne, la înțeleapta Sofia au început să vină nenumărați oameni bolnavi, săraci, răniți sufletește, deznădăjduiți și întristați, căutând de la ea rugăciune și ajutor. Iar ea, ca o desăvârșită ascultătoare a poruncilor dumnezeiești, îi primea cu inima deschisă: "Bine ați venit, dragilor! Bine ați venit, dragii mei!", revărsând de pe binecuvântatele sale buze povețe calde și simple, dar nu mai puțin întăritoare și luminătoare: "Rogu-vă, iubiți copiii ai lui Dumnezeu, pe cât puteți, aveți credință și nădejde. Pocăiți-vă, spovediți-vă, lucrați toată fapta cea bună. Din inimă vă cer: lucrați toată fapta cea bună! Dumnezeu să vă dăruiască duh bun, și să vă dea Lumina Sa!".

Duhul lui Dumnezeu ce sălășluia în ea o umplea și de duh prorocesc, ce ieșea din preaplinul inimii ei în cuvinte pline de durere și de dragoste: "Am văzut nori negri. Urgia lui Dumnezeu se pogoară asupra lumii. Aceștia coboară treptat și se apropie, și când vor atinge pământul, atunci va izbucni războiul … Maica Domnului plânge pentru noi. Genunchii ei sângerează de la cât se roagă pentru noi … Pocăiți-vă! Fiți buni. Țineți posturile. Suntem pe pământ doar pentru puțină vreme. Rugați-vă, ziceți: «Dumnezeul meu, Dumnezeul meu!» O, Doamne, fă ca toți oamenii să se pocăiască! Păziți cele Zece Porunci. Iubiți-vă unii pe alții. Fiți milostivi. Pocăiți-vă, copiii mei … Urgia lui Dumnezeu se apropie. Încununați-vă cu feciorie și curăție. Dea Dumnezeu să vă mântuiți la a Doua Venire!".

Maica Domnului și Sfânta Cuvioasa Sofia

Ajunsă la măsura desăvârșirii, fericita Sofia trăia încă de pe acum în veacul ce va să fie, în tovărășia lui Dumnezeu, a Preasfintei Maici, a îngerilor și a sfinților. Cu adevărat, ea s-a făcut "împreună-cetățean cu Sfinții" și "lăcaș al lui Dumnezeu în Duh" (Efeseni 2, 19; 22), după cum ne-o descoperă astfel de întâmplări istorisite de cei care au cunoscut-o:

"Odată, Stareța s-a apropiat de mine și mi-a arătat către Maica Domnului «Platytera», zugrăvită în absida (nișă semicirculară sau poligonală) Altarului: Asta-i mâna cu care m-a lovit!. Am întrebat: «De ce v-a lovit, Gherontissa?» Mai demult, îmi răspunse ea, cineva a furat caseta cu bani a mănăstirii. Poliția a venit, și m-a întrebat dacă nu cumva știu cine a luat-o. Nu știam, dar bănuiam pe cineva și am spus: N-am văzut nimic, însă cred că poate a luat-o cutare. Mai apoi, după ce poliția a plecat, Maica Domnului m-a tras două palme, zicându-mi: «L-ai văzut tu pe acela că a luat-o? Chiar de l-ai fi văzut cu ochii tăi, ar fi trebuit să iei parte la îndreptarea sa, la pocăința sa, și nu să-l dai de gol.» Atunci i-am strigat: Am greșit, am greșit, Maica mea!. Până la moarte, zicea în povețele ei pline de simplitate: «Ai auzit? Ai priceput? Ține-ți gura închisă, ține-ți gura închisă!»".

Nejudecata Sfintei Cuvioase Sofia

Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura 6 mai - e

De multe ori, creștinii îi dăruiau bani, pe care Sfânta în dosea într-un loc ascuns. Mai apoi, când întâlnea oameni sărmani, ea dăruia toți acei bani. Deși a văzut mai multe lucruri necuviincioase, săvârșite de preoți și de mireni, Sfânta nu a judecat niciodată pe nimeni. În astfel de cazuri, Sfânta spunea: "Acoperă neputințele altora cu iertarea, pentru ca și Dumnezeu să le acopere pe ale tale."

Vizita Maicii Domnului

Altădată, binecuvântata Sofia mătura plină de râvnă cărarea care duce de la Biserică la Icoana porții, din afara mănăstirii. "De ce măturați?", o întrebă respectuos un vizitator cucernic. "Mătur pentru că Maica Domnului va trece pe aici în seara aceasta. Trebuie să fie curățenie" "Cum?! Maica Domnului merge pe aici?!", întrebă vizitatorul, cu adevărat surprins. Iar ea îi răspunse cu simplitate: "Da! Am văzut-o stând în acest loc…"

Trecerea la cele veșnice a Sfintei Cuvioase Sofia

Moaștele Sfintei Cuvioase Sofia, asceta din Kleisoura 6 mai - a
Moaștele Sfintei Cuvioase Sofia, asceta din Kleisoura 6 mai

În pragul vârstei de 90 de ani, în aprilie 1974, după ce Maica Domnului îi spusese că "În trei zile vei veni cu mine", de praznicul Sfântului Gheorghe, casnicul ei încă din tinereți, în toiul bucuriei Paștilor, duhul cel drept al Sfintei Cuvioase Sofia s-a înălțat la Hristos, "Paștile cele mari și preasfințite", mutându-se la "ziua cea neînserată a Împărăției Sale". Sfânta Cuvioasă Sofia a trecut la cele veșnice în ziua de 6 mai 1974.

Surse: Creștin Ortodox, impantokratoros.gr.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Minunile Sfintei Cuvioase Sofia

Salvarea locuitorilor unui sat

Sfânta Cuvioasă Sofia și-a început viața ascetică în Pont, într-un munte îndepărtat de localitatea natală. Pe când se afla în acest loc, în post și rugăciune, sfintei i s-a înfățișat Sfântul Gheorghe, care i-a spus să îi anunțe pe locuitorii dintr-o localitate apropiată de apropierea unei persecuții. Fiind înștiințați, locuitorii au părăsit satul, iar persecutorii venind și negăsind pe nimeni în acel sat, au plecat.

Cazanul clocotit

Domnul Elefterios M. Povestește următoarele: "Eram mic copil și, după cum este firesc, îmi plăcea să mă joc în gradina mănăstirii Maicii Domnului. Însă, într-o seară uitasem joaca pentru un timp deoarece ascultam istorisirile bunicii Sofia, văzând-o vorbind despre Maica Domnului, despre operația de apendicită pe care o făcuse. În acel loc semnul operației era o simplă linie subțire. Bunica Sofia arăta des semnul.

Îmi aduc aminte o întâmplare din serile când ne adunam și ascultam istorisirile. În fața noastră era pe foc un cazan în care se fierbea porumb. Un copil a mărturisit că, deoarece a luat un porumb mic, bunica Sofia a băgat maniile în cazan, a amestecat cu lejeritate și a scos cu ușurință un porumb mare pentru a-l da copilului. Când mă gândesc acum, la maturitate, îmi dau seama că acest lucru nu se putea face așa simplu. Pare imposibil să bage mâna în cazanul clocotit fără ca să se opărească maniile bunicii."

Minunea nașterii de prunci

Fericita Gherondisa a botezat mulți copii din satele din împrejurimi, în special la familiile care nu puteau să aibă copii și care îi făgăduiau Maicii Domnului. Aproape toate fetele care poarta numele de Sofia în regiune, au fost botezate de ea. A botezat și băieți. Unui băiat i-a dat numele de Iordan, nume unicat pentru acel sat. Era numele soțului ei pierdut.

Copilul salvat de la moarte

Părintele Nicolae Ghicarna, paroh în satul Clisura,relatează următoarele: "Era pe punctul de a muri un copil din satul Clisura. Este luat și dus repede la mănăstire pentru a fi botezat înainte de a muri. Atunci Sfânta Cuvioasă Sofia îl botează cu aer și îl numește Hari, Teoharie, ca să vină harul lui Dumnezeu și să mântuiască copilul."

Însuși Teoharie completează: "Răposata mea mamă, Sultana pe numele ei, a pierdut trei copii, și imediat după ce m-am născut eu pe 2 August 1946, au hotărai să mă "afierosească" la mănăstirea, Maicii Domnului și dacă va vrea, Fecioara să trăiesc. M-au dus la mănăstire fără naș și au zis că cine ne va întâmpina primul acela să mă boteze. Aude monahia, Sofia, și ne deschide. Toți așteptau un nume ca Tanase, Petru, însă aceasta a zis că va veni harul Domnului și va salva copilul. Și așa am trăit cu numele de Teoharie.

Fratele lui Teoharie, Dl. Periclis B., filolog, vorbește cu mare căldura despre sfințenia Cuvioasei Sofia. "Fata nicio îndoială dacă e vrednic cineva să fie cinstit ca și sfânt, aceasta e cu siguranță Sofia. Om fără răutate, fără cusur" - a adăugat cu multa iubire și respect în memoria ei.

Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura 6 mai - h

Darul Înaintevederii

Sfânta le spunea pe nume oamenilor și le vorbea despre problemele lor mai înainte chiar ca ei să spună ceva. Era binecuvântata de Dumnezeu cu daruri duhovnicești. Veneau la ea oameni din regiune, din Tesalonic, dar și din îndepărtata Atena. Printre aceștia s-a numărat și părintele Leonidas Paraskevopulos, care a ajuns mai apoi mitropolit. Acesta din urmă, referindu-se la Sfânta Sofia, le spunea celor din obște: "Aveți o mare comoară în acest loc."

Din ce în ce mai multi creștini veneau la Sfânta Cuvioasă Sofia, pentru binecuvântare și sfătuire, în timp ce unii rădeau de ea, numind-o "nebună". Cu adevărat ea era nebună pentru această lume, asemănându-se în pocăință și lepădarea celor lumești cu Sfânta Maria Egipteanca.

Căsătoria

Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura 6 mai - d

Un alt copil, care se numea Haralambos, a crescut și în jurul vârstei de 30 de ani a luat hotărârea de a se căsători. Tatăl său i-a zis atunci: "Copilul meu, pentru a te căsători trebuie să iei binecuvântare de la nașa ta, să-i săruți mâna și apoi am să îți dau și eu, binecuvântarea mea." Copilul pe buna dreptate a refuzat, în toți ani lui nu a auzit de Sofia, și nici nu a văzut-o din pruncie. Cum să-l cunoască acum? "Dacă nu te duci la Sofia, nici eu nu îți voi da binecuvântarea", i-a spus tatăl.

Pornește așadar Haris dezamăgit către mănăstire. Sfânta Cuvioasă Sofia îl aștepta în curte. Îl striga în dialectul pontic cu numele pe care I l-a dat la botez: "Giabrou m', Haralambie m', el' ada'" ( iubitul meu copil, Haralambie al meu, apropie-te de mine.) Îl Îmbrățișează cu afecțiune și îi dă sfaturi pentru căsătorie, vorbindu-i despre viitoare sa soție pe care niciodată nu a văzut-o. Mai mult decât atât, îl roagă: "Eu copilul meu, am îmbătrânit, nu te pot cununa. Să găsești un bun naș, făta cu care te vei căsători bună este, numai te rog să trimiți o cursă care să mă aducă și pe mine atunci când va avea loc nunta pentru că doresc să sărut cununia."

Haris s-a întors în sat buimăcit și cu mințile pierdute. A făcut însă exact așa cu i-a cerut nașa sa, și de atunci a început să o viziteze mai des și să asculte de sfaturile ei.

Operația Sfintei Cuvioase Sofia

Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura 6 mai - a

În anul 1967, cuvioasa a fost cuprinsă de o boală, suferind cumplite dureri. Stomacul acesteia avea răni adânci, care miroseau urât. Privindu-și durerile, Sfânta Cuvioasă Sofia spunea: "Maica Domnului va veni și îmi va lua durerile. Așa mi-a făgăduit." Apoi, după o vreme, Maica Domnului, împreuna cu Arhanghelul Gavriil și cu Sfântul Gheorghe, au venit la ea să o mângâie. Arhanghelul a spus: "Te vom opera acum!". La aceasta, Sfânta a răspuns: "Sunt o păcătoasa, trebuie să mă spovedesc, să mă împărtășesc, iar mai apoi să fiu operată." La aceasta, arhanghelul a spus: "Nu vei muri, căci noi înșine te vom opera." Și, astfel, Sfânta s-a făcut iarăși sănătoasă, în chip minunat.

Surse: Creștin Ortodox, impantokratoros.gr.

Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfintei Cuvioase Sofia, asceta din Kleisoura

Dincolo de Mănăstirea Născătoarei de Dumnezeu, la apus, în mijlocul lăstărișului, se află bisericuța Cinstitului Înainte-mergător. Acolo se odihnește mult-pătimitorul trup al Sfintei, în spatele Altarului. În 1982 a fost dezgropată, după rânduială. Tot locul s-a umplut de o mireasmă negrăită. O lumină cerească radia de jur împrejur, sporind frumusețea primăvăratică a împrejurimilor. Osemintele ei – frumoase, curate, aurii – străluceau precum soarele. Acestea sunt însemnele Harului …

Moaștele Sfintei Cuvioase Sofia, asceta din Kleisoura 6 mai
Moaștele Sfintei Cuvioase Sofia, asceta din Kleisoura 6 mai

Canonizarea Sfintei Cuvioase Sofia

Sfânta Sofia din Kleisoura a fost canonizata oficial în ziua de 1 iulie 2012, deși cinstitele ei Moaște au fost așezate, spre închinare, în biserica Mănăstirii Nașterea Maicii Domnului, din Kastoria, încă din ziua de 27 noiembrie 2011.

În 2012, Patriarhia Constantinopolului, cunoscând dreapta credință și viețuire a Sfânta Cuvioasă Sofia, cât și minunile săvârșite după adormirea ei, a rânduit sobornicește prăznuirea ei între Sfinți, trecându-o în Sinaxarul Marii Bisericii ca Sfânta Cuvioasă Sofia cea Nevoitoare în data de 6 mai.

Moaștele Sfintei Cuvioase Sofia, asceta din Kleisoura 6 mai - b
Moaștele Sfintei Cuvioase Sofia, asceta din Kleisoura 6 mai

Surse: Creștin Ortodox, impantokratoros.gr.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Sofia - Sofian

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfintei Cuvioase Sofia!

SOFIA - este un nume de fată care provine din greaca Σοφία (Sophía) și înseamnă "ințelepciunea". Semnificația numelui Sofia este speciala și în ziua de azi acest nume se bucură de un real succes fiind printre cele mai des întâlnite nume de fete.

Întâlnit cu precădere în epoca bizantină, când a fost purtat de soțiile împăraților bizantini Iustin și Iustinian, Sofia este folosit astăzi de aproape toate popoarele europene.

Pentru acest lucru pledează și faptul că atât celebrul monument din Constantinopol (biserica imperială construită de împăratul Iustinian, o bijuterie arhitecturala a artei murale bizantine, care este considerată pe drept cuvânt cea mai frumoasă și impunătoare din Constantinopol), cât și biserica după care a fost denumită capitala Bulgariei, acest nume celebrează ideea de "ințelepciune divină", una dintre conceptele de baza ale doctrinei creștine.

Strămoșii noștri, au început să o folosească în mod activ în vremurile de popularizare a creștinismului. Sensul literal al numelui Sofia este "cunoașterea", "înțeleptul". Treptat, numele antic grecesc Sophia, stabilit în Europa de Est, a dobândit o nouă formă de formă, Sofia.

În limba română, numele a intrat atât pe filiera slavonă, cât și pe filiera greacă, dar a dat o serie de hipocoristice frecvente și specifice limbii romane. Sofia este un prenume întâlnit chiar în primele documente ale cancelariei lui Ștefan cel Mare, unde numele apare înregistrat în forma sa masculina de Sofian, Sofianu, dar și Sofiana, Sofie, Sofita, Sofi, Sofiica, Sohiia sau Soia.

Derivate ale numelui Sofia

Se întâlnesc, de asemenea, o serie întreaga de derivate ale numelui, care sunt astăzi întâlnite îndeosebi ca nume de familie: Sofineti, Sofiu, Sofletea, Sofianu, Sosia, Fita, Fica, Fia și multe altele.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Sofia?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 6 mai când este pomenit Sfânta Cuvioasa Sofia. Mai sunt și alți sfinți care au purtat acest nume cum ar fi Sfânta Cuvioasa Sofia serbată în calendarul ortodox pe 4 iunie sau Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis serbată pe data de 17 septembrie.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfintei Cuvioase Sofia

Icoana Sfintei Cuvioase Sofia, asceta din Kleisoura 6 mai
Icoana Sfintei Cuvioase Sofia, asceta din Kleisoura 6 mai
Ornament despartitor v01

Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului, din Kastoria

Ornament despartitor v01

Cuvinte Duhovnicești ale Sfintei Cuvioase Sofia, asceta din Kleisoura

Ne-au rămas cuvintele de despărțire cu care sfânta nevoitoare îi petrecea pe cei ce-o cercetau: "Rămâneți cu bine! Să aveți parte de binecuvântarea lui Avraam, Isaac și Iacov, de toate darurile cele nepieritoare ale lui Dumnezeu! Să aveți frica lui Dumnezeu în inimi! Să aveți frica lui Dumnezeu. Când aveți frica lui Dumnezeu, nimic rău nu vi se va întâmpla. Frica lui Dumnezeu îl face înțelept pe om. Ce e frica lui Dumnezeu? Nu că ar trebui să ne fie frică de Dumnezeu, ci să ne fie frică să-L întristăm, să-L rănim, să-I greșim, să-L învinuim. Iată înțelepciunea! Și, săvârșind așa, Dumnezeu vă va lumina ce să faceți în viață … Rămâneți cu bine! Rămâneți cu bine!".

"Oh, dacă ai ști și ai crede ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus în zilele de miercuri și vineri, nu ai mai pune nimic în gura ta, nici pâine, nici ulei. Măcar nu încalcă postul de miercuri și vineri. / Frica lui Dumnezeu înțelepțește pe oricine. Ce este frica lui Dumnezeu? Nu este o teama sau spaimă, ci o grija de a nu supară și răni pe nimeni. Aceasta este ințelepciunea. Făcând aceasta, Dumnezeu te va lumina, ce anume să faci în viata. / Aduna-i pe cei săraci în jurul tău și ajută-i, căci aceasta dorește Dumnezeu, iar nu să trecem pe lângă ei, în drum spre biserică."

Icoana Sfintei Cuvioase Sofia, asceta din Kleisoura 6 mai - a

În aceste "zile rele", când lumea amenință să ne zdrobească pe noi, toți călătorii pe "marea vieții", între stâncile poftelor trupești și iubirii de sine, să ne fie chipul acestei sfintei nevoitoare "stea nerătăcită" pe calea cea îngustă și plină de necazuri ce duce la Hristos, Învierea noastră, "Cel ce prin pătimirea Sa pe cel muritor îl îmbracă în podoaba nestricăciunii". Atâta vreme cât darul Preasfântului Duh mai naște Sfinți, e dovadă că scumpa noastră Biserică, așa defăimată și urâtă de cei potrivnici cum este, nu încetează să reverse dumnezeiescul Har asupra celor binecredincioși, umplându-ne de nădejde. "Iar nădejdea nu se lasă rușinată – pentru că dragostea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre" (Romani 5,5).

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfânta Cuvioasa Sofia (Viețile Sfinților)

Sfânta Cuvioasă Sofia s-a nevoit în Mănăstirea Kleisoura din Grecia. S-a născut în anul 1883, în regiunea Trapezunt, în Asia Mică. Părinții Sofiei Saoulidi se numeau Amanatiu și Maria. S-a căsătorit în anul 1907 cu Iordan Hortokoridu. În anul 1914 soțul ei dispare fără urmă, Sfânta rămânând singură, cu un copil nou-născut. După puțin timp, pruncul moare și el, iar Sfânta Sofia își începe viața ascetică în Pont, într-un munte îndepărtat de localitatea natală.

Ducând o viață plină de rugăciune și post, Sfintei i s-a arătat Sfântul Gheorghe, care a rugat-o să îi anunțe pe locuitorii dintr-o localitate apropiată în privința unei persecuții, în felul acesta locuitorii acelui sat fiind salvați.

Sfânta Sofia a ajuns în Grecia în anul 1919, ca într-un exil. Ajungând în port, Maica Domnului i s-a arătat și i-a spus: "Vino în casa mea!" Intrebată Maica Domnului unde se află casa ei, i-a răspuns: "Eu locuiesc în Kleisoura." Sfânta a mers și a intrat în Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Kleisoura, în regiunea Kastoria. Aici s-a nevoit ani întregi în post și rugăciune. Purta întotdeuna capul acoperit cu o basma neagră. De când a plecat din Pont, nu s-a spălat niciodată, însă acest lucru nu s-a observat, având trupul sănătos. Postea mereu, mâncând puțin unt-de-lemn în zilele de praznic și duminici.

Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura 6 mai - i

Oamenii au început să o îndrăgească și să o caute pentru sfătuire. Deseori, Sfânta le spunea pe nume, le vorbea despre problemele lor. Era binecuvântată de Dumnezeu cu daruri duhovnicești. A fost un model de simplitate, fiecare cuvânt pe care îl rostea fiind îmbrăcat în smerenie și dragoste.

Sfânta Sofia este prăznuită în data de 6 mai.

Sursă: Doxologia.

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 6 mai

În această lună, în ziua a șasea, pomenirea sfântului și dreptului și mult-pătimitorulul proroc Iov;
Tot în această zi, pomenirea cuvioșilor Mamant, și Ilarion, care cu pace s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Dimitrion, care, fiind săgetat, s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Danax, Mesir și Terinos, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Donat, care, fiind săgetat, s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Varvar (Barbar);
Tot în această zi, pomenirea Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 7 mai

În această lună, în ziua a șaptea, se prăznuiește pomenirea semnului cinstitei Cruci, care s-a arătat pe cer în zilele împăratulut Constanțiu, fiul marelui Constantin;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Acachie;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Codrat, și a celor împreună cu dânsul;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici cei mai sus numiți: Rufin și Satornin, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ioan Psihaitul;
Tot în această zi, pomenirea pătimirii sfântului mucenic Maxim;
Tot în această zi, pomenirea adormirii întru Domnul a sfântului Alexis Toth, mărturisitor și apărător al Ortodoxiei în America.

Ornament despartitor v01

Pe Sfânta Cuvioasa Sofia să o rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfântă Cuvioasă Sofia roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale ei sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul
(1 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul sau Simeon cel Mare (zis și Bătrânul sau "Cel din țarc") a trăit în Siria secolului al V-lea și este primul monah cunoscut care a trăit în […]

† Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei
(11 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, numit și Teofan Graptul episcopul Niceei, împreună cu fratele lui mai tânăr cunoscutul imnograf Sfântul Teodor Mărturisitorul (serbat pe 27 decembrie), au mărturisit credință în sfintele icoane […]

† Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche
(21 iulie)

FB Mess WA Like Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche sunt doi sfinți nevoitori care au mărit ceata sfinților români printr-o trăire spirituală profundă. Sunt pomeniți în calendarul ortodox în data de […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram